helena

Helena Edlund

Sverige har blivit de hetsiga debatternas land. Eller debatter, förresten. Det som äger rum i media uppvisar inte många likheter med den balans, saklighet och respekt för motparten som bör utmärka en konstruktiv debatt. Istället kan utfallen i media och på Twitter snarast liknas vid känslostyrda påhopp och onyanserade påståenden formade av ett egocentriskt tunnelseende.

Annika Borg

Annika Borg

Hej Åsa,

Först vill jag säga att jag vet att du är den i regeringen som verkligen har kompetens när det gäller frågor om kön, makt och jämställdhet. Även då jag inte delar Socialdemokraternas samhällsvision på många områden, så uppfattar jag det ofta som att du argumenterar sakligt och med ett tonläge som inger respekt och förtroende. Det vill jag också ha sagt.

BitteA

Bitte Assarmo

När Israel nyligen klargjorde att de kommer att bygga en mur för att stänga ute hotet från terrororganisationen Islamiska staten, IS, beskrev kvällstidningen Aftonbladet att ”israelerna fortsätter att mura in sig själva”. Hånet var illa dolt – inte ens mot IS är det i sin ordning att gardera sig, i alla fall inte om man är israel.