Rapport om invandring och brottslighet

Stiftelsen Det Goda Samhället har uppdaterat Brottsförebyggande rådets (Brå) rapporter från 1996 och 2005 om invandrares brottslighet. Den nya rapporten heter ”Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv”.

Rapportens författare Patrik Engellau menar att flera intressanta slutsatser kan dras av materialet i studien. Tre av de viktigaste är följande:

– För första gången begås numera fler brott – räknat i absoluta tal – av personer med utländsk bakgrund än av personer med svenskt ursprung.

– Den mest brottsbelastade befolkningsmässiga undergruppen är in­rikes födda av två utrikes födda föräldrar. Denna grupps belastning ligger högre än de utlandsföddas och ökar över tid.

– En tidigare inte särskilt uppmärksammad grupp är de ej folkbok­förda, exempelvis medlemmar av utländska stöldligor, så kallade papperslösa, EU-migranter och turister. Denna grupp har under de senaste årtiondena kraftigt ökat sin andel av det totala antalet be­gångna brott från tre procent till 13 procent.

Läs den nya rapporten ”Invandring och brottslighet –
ett trettioårsperspektiv” här

Se en Power Point-presentation som redovisar den nya rapporten här

Se BRÅs statistik som redovisas i den nya rapporten här