Lotta Gröning

Vi har under flera år haft en politisk policy på högsta nivå som innebär att ansvariga politiker vänder ryggen till stora problemen och budskapet är att detta talar vi inte om. Orsakerna har varit många. Men framför allt har det gällt integrationen och asylpolitiken. Det funnits en stor oro och en allmän rädsla bland ledande politiker men också inom media att tala klarspråk.

En viktig anledning har varit rädslan för att skapa rasism eller underblåsa den rasism och de fördomar som redan finns mot människor från andra länder och med andra religioner. Idag håller pendeln på att svänga, medierna rapporterar på ett sätt som de inte gjort förr och öppenheten är större.