DGS-TV

DGS-TV är Det Goda Samhällets YouTube-kanal. Se avsnitten här