Widar Andersson

Kriminalitet/våld, invandring/integration och klimat/miljö hamnar i topp när Sifo på Ekoredaktionens uppdrag frågar svenskarna om vad som oroar dem mest. Ekot oroas i sin tur av undersökningsresultatet och tar in en lektor i statsvetenskap som säger att den höga oron för våld och invandring och sådana ämnen säkerligen beror på att ”det har varit mycket kring våld och säkerhet, om polisen, om gängskjutningar och liknande i medierapporteringen under en ganska lång tid.”

Hur det kan komma sig att frågor om miljö/klimat – som enligt miljöorganisationers egna mätningar av massmedieuppmärksamhet ligger i relativ medieskugga – ändå ligger på topp tre plats i orosligan; det anses vi inte behöva någon statsvetenskaplig förklaring för att förstå.

Självklart påverkar medierapporteringen vår bild av verkligheterna. Men att ange detta som förklaring till oro för just invandring och kriminalitet indikerar att medierapporteringen just på dessa områden har varit särskilt negativt överdriven. Vilket väl i stort sett inget i hela universum talar för.

Vi bör ta vår oro på allvar; inte låta olämpliga delar av oron bortförklaras/dumförklaras. Vettiga personer och vettiga frihandels- och öppenhetspolitiker bör ta tag i de här sakerna på ett strukturellt sätt. Den svenska rättsstaten har inte hängt med i utvecklingen. Det behövs ett ordnat paradigmskifte under omfattande och öppen samhällsdebatt.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

På påskafton skrev jag på Folkbladets ledarsida under rubriken ”SD kommer att backa.” Samma dag som texten publicerades kom ännu en opinionsundersökning där stödet för Sverigedemokraterna minskade påtagligt samtidigt som Socialdemokraterna gjorde ett lyft.

I debattråden under artikeln åskådliggörs i en hel del inlägg den närmast apolitiskt religiösa stämning som omgett SD under de senaste åren. Som om ”sjupartietablissemanget” är de som håller på med politik medan Sverigedemokraterna håller på sanning. Typ.

I själva verket handlar förstås allt om politik. Att de stora partierna valt att bete sig som ängsliga och ideologiskt överdrivna småpartier i invandringsfrågan har varit den mest triggande faktorn för SD: s framgång. Invandringsdebatten har dödats och tystats med hjälp av invektiv om rasism, fascism, nazism och andra barnsligheter.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

1 948 personer har svarat på Sifos frågor om hur de skulle rösta om det var val i dag. Det finns två statistiskt säkerställda händelser att rapportera. Mest dramatiskt är att Socialdemokraterna får det sämsta resultatet som Sifo någonsin mätt sedan starten 1967: 23, 2 procent. Samtidigt ökar Moderaterna till 25, 6 procent.

Samtliga partier klarar spärren till riksdagen denna gång. Vore Sifomätningen ett valresultat skulle de fyra borgerliga partierna således kunna räkna in riksdagsmandat som motsvarar lite drygt 42 procent av rösterna. Medan S, V och MP knaprar ihop cirka 37 procent. Sverigedemokraterna står i stort sett still på sina 18 procent.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Det är kanske inte så mycket att göra åt? Sådana här processer har kanske sin gång i Sverige liksom i många andra länder? Trots att de flesta människor i alla läger ser vad som håller på att hända så saknas förmågan att göra något åt det?

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Aud Sjökvist har haft regeringens uppdrag att utreda och granska den stora skogsbranden i Västmanland för precis ett år sedan.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

8 juli i år dömde Förvaltningsrätten i Umeå i målet 1062-15. Utslaget och domskälen är av systemskifteskaraktär: Fri invandring och offentlig försörjning för alla som kan ta sig hit utlovas i domen. Välfärdsstatens uppbyggnad ligger i stöpsleven. Domen är överklagad till Kammarrätten i Sundsvall.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Det finns solklart utrymme för ett antal rimligt hedervärda och hyfsat argumenteringsbara uppfattningar och åsikter om sådant som invandring och migration.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

12 700 elever lämnade grundskolan i våras utan att ha tillräckliga kunskaper och betyg för att kunna fortsätta studera på gymnasiet.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Efter en sanslöst händelserik och överraskande inledningssäsong på mandatperioden har riksdagens partier nu gett sig ut på sommarbete.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Det man kan hoppas på är att Dansk Folkeparti (DF) inte undkommer att gå in i den nya regering som ska formas i Danmark. Regeringsansvar är nämligen det som bäst av allt kuperar politiska partier med mer vildsinta förslag på agendan.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

I slutet av augusti 2006 under regeringen Göran Perssons sista skälvande veckor publicerade riksrevisorn Eva Lindström en mycket kritisk rapport om Arbetsförmedlingen.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Det händer att jag får frågor om hur regeringen Löfvens första åtta månader bör betygsättas.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Vem och vilka som vann och förlorade i förra söndagens partiledardebatt är viktigare än på mycket länge. Med mer än tre år kvar till nästa riksdagsval är betydelsegraden normalt sett mycket låg för en sådan här debatt.

Widar_bild_casual

Widar Andersson

Sakinnehållet i försvarsuppgörelsen mellan regeringen och de tre borgerliga partierna stöts och blöts nu i de mest aktiva försvarspolitiska kretsarna. Experternas och debattörernas omdömen varierar naturligtvis. Hos de som mer reflekterar över politiska effekter än på militärstrategiska följder finns det dock en märkbar nöjdhet med att S och M tog sig samman, visade gamla takter och gav Sverige ett långsiktigt försvarsbeslut med massivt stöd i riksdagen.