Systemskifte för migration

Widar_bild_casual

Widar Andersson

8 juli i år dömde Förvaltningsrätten i Umeå i målet 1062-15. Utslaget och domskälen är av systemskifteskaraktär: Fri invandring och offentlig försörjning för alla som kan ta sig hit utlovas i domen. Välfärdsstatens uppbyggnad ligger i stöpsleven. Domen är överklagad till Kammarrätten i Sundsvall.

Om inte förvaltningsrättens beslut rivs upp av högsta juridiska instans behöver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson skyndsamt låta utreda ny lagstiftning.

Jag läste om domen i ett blogginlägg av förläggaren och debattören Merit Wager.Förvaltningsrättens domskäl var så besynnerliga att jag tog kontakt med förvaltningsrätten i Umeå för att försäkra mig om att det inte var en bluff som snurrade på nätet. Registratorn på domstolen bekräftade att domen var korrekt.

Ärendet är i korthet detta. En person som domstolen kallar Ana Melker ansökte hos vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun om försörjningsstöd för maj månad 2015 för sig själv och sina tre barn. Vård- och omsorgsnämnden (nämnden) avslog hennes ansökan. Ana Melker överklagade avslaget och Förvaltningsrätten gav henne rätt. Ana Melker har ansökt om asyl i Sverige två gånger och fått avslag båda gångerna. Senaste avslaget var för två år sedan. Sedan dess lever familjen som ”gömda” i lilla Vännäs. Barnen går i skolan och Ana Melker läser svenska. Enligt regelverket kan hon ansöka om asyl på nytt tidigast våren 2017.

I systemskiftesdelen av domskälen skriver förvaltningsrättens domare och lekmän att ”Ana Melker och barnen inte kan anses vara tillförsäkrade en skälig levnadsnivå om de återvänder till sitt hemland. (–) Denna bedömning kan inte påverkas av den omständigheten att en prövning enligt utlänningslagen har lett till att Ana Melker inte har ansetts ha tillräckliga skäl för att stanna i Sverige.”

Sålunda betyder ett statligt nej till asyl – och försörjning – ingenting. Barnen går i skola, mamman läser svenska och en lokal domstol beslutar att Vännäs kommun ska betala socialbidrag till mamman som lagstridigt befinner sig i Sverige.

Saken är emellertid ännu knepigare än så.

Jaan Paju är redaktör för Europarättslig tidskrift. 16 maj i år skrev jag på WidarDirekt på folkbladet.se om hans avhandling ”Suveränitetserosion” där Paju resonerar om vad solidaritet egentligen betyder i ett Europa med fri rörlighet: ”Det är motstridiga intressen som gör sig gällande; medlemsstaternas välfärdssystem bygger på en nationell och territoriellt begränsad solidaritet, medan EU:s system bygger på en tanke om ekonomisk integration genom fri rörlighet för personer.”

Den svenska modellen behöver uppenbart förnyas.

Artikeln är tidigare publicerad i Folkbladet.

14 reaktioner på ”Systemskifte för migration

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är precis detta som är huvudproblemet. Man kan helt enkelt inte kombinera ett nationellt och ambitiöst välfärdssystem som det svenska med en fri rörlighet av individer inom EU. Antigen måste välfärdssamhället skalas ned till en nära nog gemensamma nämnare, alternativt måste den fria rörligheten begränsas. Frågan är av en sådan principiell vikt att ett folkavgörande borde anordnas. Svenska folket har nämligen inte dylika konsekvenser klart för sig utan har här blivit förd bakom ljuset.

  Gillad av 2 personer

  • Aha skriver:

   Det vore intressant veta hur globalisterna har tänkt sig lösa välfärdsproblematiken i ett globalt samhälle. Genom privata initiativ typ försäkringar?
   Själv tror jag att grupper, nödvändigvis inte geografiskt, kommer att samarbeta kring olika välfärdssystem, exempelvis finansiera egen gemensam sjukvård.
   De fattiga får nöja sig med en basal sjukvård.

   Gilla

  • Markus Eriksson skriver:

   Jag håller till fullo med dig ett folkavgörande borde anordnas. Dessvärre ser det inte ut som om att den politiska överhögheten har något intresse av en folkröstning. Att väljarna så kräver har ingen som helst betydelse då detta inte är en kommunal eller landstingskommunala fråga – det är endast i dessa som folket självt kan kräva att få ett folkavgörande.

   Gilla

   • Hans O skriver:

    En högst demokratisk och direktverkande åtgärd vore då att tala med din Riksdagsledamot, som nu med din röst ska förvalta vårt leverne fram till nästa val.

    Den DÖ som nu binder alla vid masten är det omedelbara hindret för den omröstning som svenska folket sannolikt skulle önska.

    Under tiden yttrar väljarna sitt missnöje genom att i opinionsmätningarna öka stödet till SD.

    Gilla

 2. Anders Lindfors skriver:

  Det faktum att svenska politiker och verkställande myndigheter tycks förvissade om att världens fattigdom kan lagstiftas bort ensidigt av Sverige säger mycket om kunskapsnationen Sverige.

  Gillad av 3 personer

 3. Ingrid Clenman skriver:

  När det gäller asylsökande kanske en jämförelse med Kanada kan vara av intresse. Om en asylsökande vägras flyktingstatus i Kanada, måste de omedelbart anlita advokat och ansöka om rättslig granskning. De har 15 dagar på sig efter att de vägrats. Inte alla typer av flyktingar har denna rätt. Det finns klara regler för vem som kan göra det och vart de ska vända sig för den rättsliga granskningen. Om de inte överklagar beslutet inom 15 dagar, blir de utvisade ur landet. De kan naturligtvis smita från eventuell bevakning (förekommer i vissa fall) och ta sin tillflykt till någon vänligt inställd kyrka. Det är oftast enda möjligheten. Det är sällan att någon kanadensare bistår en flykting som ska utvisas. Det förekommer i mycket speciella fall. De som har blivit omskrivna i tidningar och rapporterade på TV. Särskilt sorgliga historier är det då fråga om. Sverige är i en svårare situation som medlem i EU. Jag uppfattar det som att Sverige i en hel del avseenden inte längre är ett självständigt och oberoende land. Om EU vore en gemenskap som präglades av klokhet, rättvisa, framsynthet osv. kunde förlusten av självständighet vara motiverad. Jag uppfattar inte EU som en rättvis och klok gemenskap och dess politik mot omvärlden ter sig tvivelaktig och delvis motbjudande för mig. Jag befarar att drömmen om en europeisk gemenskap kan komma att sluta i en mardröm. Jag är glad att Kanada är ett land som går sin egen väg, håller fast vid sina egna uppfattningar och inte låter sig påverkas av något annat land, inklusive grannen USA. Kanada anser sig vara Israels bästa vän i världen. Jag vet inte om något annat land vill tävla med Kanada. Har inte hört om något. Vår premiärminister stöder Israel till 100 % huvudsakligen av moraliska skäl och inget kan rubba honom. Bara om ett annat parti kommer till makten, kan Kanada komma att ändra sin inställning.

  Gilla

  • Sunnyman skriver:

   Mycket intressant jämförelse. Dock är Sverige inte så starkt bundet av EU beträffande asylpolitiken som det brukar påstås av ohederliga individer som Reinfeldt. Se på tex. Finland — som tar emot en liten bråkdel så många asylinvandrare som Sverige.

   Skillnaden är att Sverige ensidigt har infört ytterst liberala regler om vilka som ska anses ha asylskäl, samt dessutom ytterst liberala regler för överklagande. Och som kronan på verket tillämpas inte ens konsekvent det regelverk som finns på pappret. Av inkompetens och tidsnöd släpper man in personer som alls inte uppfyller några kriterier för asyl.

   Ryktet om detta sprider sig, och följden blir ett formligt lämmeltåg av förhoppningsfulla personer som drömmer om att komma in i vårt välfärdssamhälle där nyttigheter som sjukvård, utbildning mm. är ”gratis”.
   Problemet för oss är att de oftast blir en belastning på dessa våra välfärdssystem pga stor brist på det som kallas ”humankapital”, och följden därför på sikt blir att dessa system kollapsar. Men vänstern, anförd av media, verkar vilja ha det så.

   Gilla

 4. Fredrik Skeppstedt skriver:

  Ja då har den naiva vänstern och nyliberalerna vunnit ytterligare ett slag i kampen mot välfärdsstaten. Att individfokuserade liberaler inte ser skillnaden på ett ”folk” och en ”befolkning” är inte så konstigt men vad är vänsterns motiv?
  En av konflikterna som gjorde att S slängde ut Kommunisterna ur partiet i början av förra seklet var frågan om den Svenska ”socialismen” skulle vara ett nationellt eller internationellt projekt.Det blev det förra och på mindre än 100 år byggde vi sen upp en nationell välfärdsstat.
  Problemet är, som Bo Rothstein påpekat, att välfärdsstaten inte är något Altruistiskt projekt och när Medelklassen inser att de förlorar på systemet är det kört och nyliberalerna har vunnit.
  Så Widar:- Har S övergett den nationella välfärdsstaten för internationella ambitioner? Finns behöv av en ny utrensning? (Ett första steg skulle ju kunna vara att sluta låta det ”tonårsradikala” MP sitta i knät!?) Hur applicerar man S slagord ”Gör din plikt, kräv din rätt” på situationen ovan?
  Vi får hoppas att nästa rättsinstans tar ansvar!

  Gilla

 5. tomas skriver:

  – Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Och med det menade han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrik ekonomisk utveckling i hundra år kan man inte erbjuda resten av världen utan att våra system går omkull.
  Assar Lindbeck
  Sverige kan inte längre försvara sig militärt. Vi håller på att skapa en permanent
  klass av människor som aldrig kommer att kunna försörja sig.
  Städerna hotar att explodera i våld. Och alldeles för få vågar prata om problemen.
  Niall Ferguson, historieprofessor på Harvard i Neo

  Gilla

 6. Hans O skriver:

  Vad gäller avslagen asylansökning så har jag sedan länge – såsom utbildad lekman – undrat över varför befintligt lagrum inte används i dessa fall, nämligen Brottsbalkens 17 kap 11§ Skyddande av brottsling.

  Per definition är man en brottsling om man olagligen befinner sig i vårt land. Den som hjälper vederbörande att hålla sig undan rättvisan, skyddar således denna brottsling. Är det även så att vederbörande är dömd till utvisning och verkställighet hindras av ”människorrättsivrare” eller av vem annan som helst, så förvärras graden av brottet.

  Alltså, antingen gäller paragrafen för alla – eller så bör den tas bort !!
  Eller…?

  Går det inte att be den juridiska sakkunskapen om ett utlåtande om vad som är tillämpligt?

  Gilla

 7. Sunnyman skriver:

  Assar Lindbeck har påpekat det självklara — att välfärdsstaten är ett nationellt projekt.
  Han har också skrivit en bok med titeln ”Ekonomi är att välja” (travesterande Palmes ”Politik är att vilja”).

  Gilla

  • Hans O skriver:

   Pojken finns och han ropar men Kejsaren politikerna lyssnar inte.
   Fler ”pojkar” som ropar skulle öka sannolikheten för genomslag.

   Tala gärna med din Riksdagledamot ifall din åsikt avviker från den
   politiskt korrekta.

   Och fundera gärna på vad som kommer att hända i höstens budget
   av omfattande skattehöjningar, som hela den politiska argumentationen
   hittills har bäddat för – ovanpå den madrass som DÖ utgör.

   DÖ ter sig inte förenligt med det LIV som väljarna valde i valet?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.