The March of Folly

Henric Ankarcrona

Varför har jag en rubrik på engelska? Helt enkelt därför att översättningen inte blir bra nog.

I alla händelser minns säkert många Barbara W. Tuchmans enastående bok från 1984 med denna titel. Hon beskriver hur politiker vid ett antal tillfällen i världshistorien hellre levt vidare i sina föreställningsvärldar än förmått ta del av det verkliga skeendet.

Den trojanska hästen kommer först. Varningar var utfärdade och väl kända men de styrande i Troja ville inte lyssna utan hästen fördes in i staden. Vi minns vad som hände. Troja föll när grekerna kröp ur hästen på natten och öppnade stadsportarna för de egna. Sant eller inte är likgiltigt eftersom förloppet har haft ett så starkt genomslag under seklerna. Läs mer

Att sila mygg och svälja kameler

Henric Ankarcrona

Det svenska språket är rikt med en nyanserad ordskatt, ibland med bibliska rötter. Myggen och kamelerna finns idag. Titta bara på de stora svenska dagstidningarna.

För kort tid sedan presenterades nyheten att försvaret redan i år ska få ett tillskott om 500 mkr. Bilder på första sidan, kommentarer och analyser inklusive resonemang om värdet av signalen till omvärlden, ja allt detta fanns frikostigt redovisat av DN, SvD och GP för att nämna några. Fem riksdagspartier hade insett allvaret och nu skulle krafttag tas. Man ökade försvarsanslaget, som är ca 50 miljarder kr, med en procent.

Ungefär samtidigt fanns Migrationsverkets årsredovisning tillgänglig. För ungefär ett år sedan var verkets budget 12 miljarder. Kring den första mars 2016 redovisade DN att budgeten hade höjts med 28 miljarder kr till 40 miljarder. Det blev en liten notis i marginalen.

I juli 2016 stötte jag ihop med den dåvarande generaldirektören i Migrationsverket, Anders Danielson som nämnde att den aktuella budgeten var 50 miljarder kr. Det blev värre än så.

Läs mer

Det välfärdsindustriella komplexet (VIK) och opinionsbildningen

2014-08-03 14.40.30

Henric Ankarcrona

Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att de alternativa bilderna har svårt att få utrymme? VIK driver sin verksamhet och dominerar media, jaja, det vet vi. DGS har en viktig roll men arbetet är inte slutfört på länge än.

Ett par illustrationer: friskolorna som fick livsutrymme under Bildts regering har blivit en stor framgång. Engagemang från föräldrar och elever och personal bär vittnesbörd. Resultaten är oftast goda, vilket behandlas i en rapport av nationalekonomen Henrik Jordahl som presenterades i DN den 22 juli. Uppdraget kom från Svenskt Näringsliv och kommer därmed att vantolkas och avfärdas av VIKs profeter.

Läs mer

En fot i varje parti: Vi börjar i Stockholm den 12 september

2014-08-03 14.40.30

Henric Ankarcrona

För någon månad sedan föreslog Patrik Engellau att man kanske skulle bjuda in några intresserade medborgare till ett möte för att lägga upp en plan för politiskt engagemang. Flera intresserade har hört av sig och jag har åtagit mig att vara sammankallande.

Nu är det dags. Först kommer sommaren men redan nu kallar jag till en lunch för 20 personer måndagen 12 september klockan 12 för 260 kronor per person i Konstnärsbarens övre matsal på Smålandsgatan 7 i Stockholm.

Läs mer