HENRIC ANKARCRONA: Ett Sverige utan vargar och skog

 

”…i en tid då politiker tävlar om att sänka skatten på diesel, skjuta alla vargar och meja ner halva Sverige till ett kalhygge” 

Var kan ett sådant budskap återfinnas? I Grönköpings Veckoblad? I Public Service i Sveriges Radio? 

Ingalunda. Det är kulturchefen i Dagens Nyheter Björn Wiman, som i DN under rubriken Kulturkritik den 14 jan 2023, formulerar sin uppfattning om vad som sker i Sverige. 

Som en kollega för länge sedan beskrev ett förhandlingsbud vi fått: ” man kan inte utesluta att de menar vad de säger.” 

Om Wiman menar allvar så har vi fått en illustration till vad polarisering innebär. Att begreppet skulle stå för SD eller V kan därmed dementeras. Dagens Nyheter har sedan valet ägnat ett oräkneligt antal artiklar på ledarsidor och i kulturdelen att tillskriva de borgerliga partierna (utom centerpartiet, som kanske inte är borgerligt?) och därefter regeringen onda avsikter och oförmåga att lösa de uppenbara samhällsproblemen. Att den tidigare socialdemokratiska regeringens åtta år vid makten skulle ha något ansvar nämns sällan. 

Allt i DN handlar om att demonisera SD. Att var femte väljare har röstat fel är uppenbart och någon diskussion om hur demokratin fungerar finns inte. Inte heller finns någonsin en reflektion över hur framgångsrik kampanjen mot SD har varit. 

Drömmen om den breda mitten har lösts upp men tanken om samarbete mellan socialdemokrater och moderater dyker ständigt upp. Att (s) skulle insistera på rollen som statsminister har aldrig föranlett någon tveksamhet. Hur många borgerliga väljare har röstat för Magdalena Andersson som regeringschef? 

I DN får vi nöja oss med Wimans samhällssyn. 

Det går alltid att säga upp prenumerationen. Men värdet av upprördhet vid frukosten ska inte underskattas. 

Henric Ankarcrona