Väckelserörelsen och demokratin

Bert Stålhammar

Vårt land befinner sig nu i en förändringsfas som till sin karaktär påminner om 1800-talets stora förändring i Sverige då industrisamhället ersatte det gamla bondesamhället. De etablerade maktinstitutionerna försvann den ena efter den andra. När järnvägarna drogs fram genom landet skapades mötesplatser där nya människor möttes och presenterade radikala idéer för ett rättvisare och jämlikt Sverige. Den traditionella statskyrkan som oftast motarbetade de folkliga väckelserörelserna hamnade själv i periferin.

Över hela Sverige där folkrörelserna växte fram byggdes däremot kapell, bönhus, nykterhetstempel, folkets hus och folkparker. Folket var på väg att ta över makten. Landsförvisningar av de mest aktiva ledarna hjälpte inte lika lite som fängelsestraff. När Gud är med oss vem kan då vara emot oss? var det ständiga stridsropet. ”Nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut, nu bor jag hos min fader, min träldomstid är slut”, sjöng skolläraren och missionsförbundaren Nils Frykman när han satt på hästkärran omgiven av några enkla möbler sedan han som ”frireligiös” hade fått sparken från sin folkskollärartjänst i Fryksdalen.

Läs mer

Simons fotogen

Bert Stålhammar

Spekulationerna om vem som tar vem pågår för fullt trots att det är mer än ett år till valet. Moderatledaren Anna Kindberg Batra vill bjuda in de gamla regeringskollegorna från Alliansen och prata om framtiden kring familjen Batras köksbord.

Sveriges nu näst största parti får som vanligt stanna ute i kylan, allt enligt klassisk mobbningsagenda à la ”du får inte leka på våran gård”. Detta medan övriga partier hämningslöst stjäl förslag och idéer från detta mobbade och utfrusna parti. Hycklarna fanns inte bara på Bibelns tid utan tycks breda ut sig alltmer i dagens förvirrade samhälle. Läs mer

Vad vilja kristdemokraterna?

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Jag har lånat denna rubrik – fast jag ändrat partibeteckning – från ett tal i Malmö som den socialistiske agitatören August Palm höll den 6 november 1881. Talet handlade om det nya framväxande partiet Socialdemokraterna. När jag nu läser den ena opinionsundersökningen efter den andra och ser att Kristdemokraterna stadigt ligger förankrade på 2,6 procent eller möjligen någon procentenhet högre så reser sig naturligtvis frågan Vad vilja kristdemokraterna?. Från partiledningen är det förvånansvärt tyst om man inte som statsministern klämkäckt utropar att de enda siffror vi bryr oss om är valresultatet.

Tyvärr börjar det nu spridas en uppfattning att det trots den nya partiledaren med sin hurtiga framtoning ändå är kört för partiet. Om detta skulle hända vid 2018 års val, så är det en stor tragedi inte bara för partiet utan också för hela det svenska samhället. Men det är hög tid att Kristdemokraterna vågar tala om att man är ett parti som bygger på kristna värderingar. Detta är än mer viktigt när övriga partier inte ens vågar viska om Sveriges tusenåriga kristna tradition. Ju mer Kristdemokraterna försöker bli som alla andra partier desto sämre går det för dem.

Läs mer

Val 2018?

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Om knappt två år är det val i Sverige. Våra politiska partier leker nu Vem tar vem? som egenterapi och möjligen också för att påminna om att man fortfarande finns och vill bli uppbjuden. I den mån några tankar inför detta val tänks och meddelas för allmänheten så är det de gamla vanliga käpphästarna som partiledarna muntert försöker väcka till liv igen. Ingen av alla dem som siktar på att styra Sverige efter 2018 års val tycks ha en tanke på att vårt land i dag inte alls liknar det som varit och än mindre kommer att vara detsamma om knappt två år. Annars brukar det vara en av ledarskapets största dygder och förmågor att försöka se in i framtiden. ”Utan spaning ingen aning”, löd stridsropet. ”Lär dig se runt hörnet.”

Läs mer

Skolbesök i Advents- och Luciatid

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Det var strax före jul år 1981. Jag var ute på det fältarbete som hörde till mitt arbete med min doktorsexamen. Mitt syfte var att studera hur grundskolans rektorer använde sin tid och hanterade sina uppgifter. Ingen i vårt land hade tidigare studerat just rektorers arbete. Ett forskningsområde som däremot var stort inom den engelsktalande världen. I USA hade många rapporters publicerats som visade ett starkt samband mellan duktiga rektorer och framgångsrika skolor. Under senare år har många studier bekräftat hur viktig rektor är för en skolas positiva utveckling.

Det snöade lätt när jag parkerade min Saab på skolans gäst parkering. Klockan var bara tre på eftermiddagen men det var närmast helmörkt ute. Visserligen lyste snön upp inte bara mörkret utan också hela tillvaron i stort denna sista skoldag på höstterminen i den ena av samhällets två högstadieskolor.

Läs mer

Låt staten ta hand om skolan

bert stålhammar

Bert Stålhammar

I dagens läge räcker det inte med muntra tillrop och naiva förslag om att byta namn på höstlovet till läslovet. Krisen i skolan är så stor och så omfattande när det gäller kunskapsresultat, lärartillgång, lärarutbildning ,ordning och reda, läromedel. ekonomi etc. att det fordras en haverikommission för att få skolan upp till den nivå den en gång hade. Vi till och med talade stolt om den svenska skolan som världens bästa.

Läs mer

Fattigpensionären på ICA

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Nu har det hänt igen. Tvärstopp i kassan på ICA. Framför mig står en äldre man lutad mot sin käpp samtidigt som han avvaktar notan på de få varor han lagt i kundvagnen.  Kassörskan ger honom notan men han säger behåll den, ta min plånbok och plocka ut det som går åt. Hon öppnar hans plånbok och hittar några sedlar men konstaterar snabbt att de inte räcker till. Oj då, säger mannen, pensionen kommer inte förrän på måndag och nu har dom höjt hyran igen och maten från kommunen har också ökat med en tia per dag.

Du måste ta bort något som är på bandet, säger kassörskan. Om du tar bort chokladkakan, korven och brödet, så räcker dina pengar.

Läs mer

Våga hävda de svenska värderingarna

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Det är två mantran som just nu vår politiska ”elit” använder oavsett vad problemet egentligen handlar om. Det ena är ”Alla människors lika värde” vilket många medvetna väljare numera har lärt sig är en felöversättning av ”Alla människor skall behandlas med samma värdighet”. Det andra är ”Den svenska modellen”.

Tyvärr stannar debatten där eftersom ingen av våra ledande politiker bland 7- klövern vill, vågar eller har förmåga att analysera slagordens egentliga innebörd. Däremot fungerar de som mentala klubbor som slås i huvudet på meningsmotståndare som förväntas hålla tyst efter att ha bemötts med så intellektuellt högtstående argument.

Läs mer

En politiker måste kunna förutse ett skeende

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Om två år är det val igen. Många både politiker och väljare tycks redan ha börjat nedräkningen till denna efterlängtade dag. Då skall enligt Alliansen (om den fortfarande finns kvar) väljarna ha fått nog av regeringen Löfvéns misskötsel av vårt land och i stället kasta sig i famnen på oppositionsledaren Anna Kinberg Batra.

På de två år som ligger mellan nuet och valet 2018 skall oppositionen således ha utarbetat de skarpa förslag om åtgärder som skall stoppa landets allt snabbare färd mot anarki och allmän rättslöshet. Svenska lagar skall åter börja tillämpas, skola, sjukvård, äldrevård, socialvård, bostadsmarknad, försvar, polisväsen, allt skall återställas till den goda nivå de en gång hade. Bibliotek och badhus skall åter bli attraktiva platser för reflektion, läsning respektive sund hälsovård. Lammet och vargen skall för att tala bibelspråk beta tillsammans i frid på de gröna obesprutade ängarna där de skall finna ro och trygghet. Integrationen har segrat och mångfalden besegrat enfalden. Sverige skall än en gång bli världens mest beundrade land, the promised land.

Läs mer

”Dårarna säger i sina hjärtan att det inte finns någon Gud” (Psaltaren 14.1)

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Nu inleds den tid då alla vårens gigantiska skaparkrafter krafter släpps lösa. I luften hörs lockropen från hundratusentals flyttfåglar som är på väg till sina gamla häckningsplatser i Sverige. Autostyrda av magnetfält eller vintergatsljus med en precision som får våra satellitsystem att påminna om indianernas rökpuffarmorse hittar de fram till målet. Förklara hur det går till den som kan.

I myrstackarna kryllar det av liv och det som ser ut som kaos är i stället en exemplarisk uppvisning i effektivitet, organisation och måluppfyllelse. Utanför bikuporna dansar drönarna sina orienteringsdanser för att demonstrera för sina arbetskamrater var den bästa nektaren kan hämtas. Plötsligt en dag har träden nya lövkronor utan att Miljöpartiet på minsta vis har bidragit till denna allt omfattande grönska.

Läs mer

Våga lämna de vanliga trygghetszonerna

bert stålhammar

Bert Stålhammar

År 1985 köpte jag min första dator. Det var en enkel Macintosh utan hårddisk. Framgångssagan om Steve Jobs och Apple är numera ett väl känt exempel som bekräftar organisationsteorins tes om att de personer som bäst skulle behövas för att utveckla den egna organisationen stöts ut på grund av sitt nytänkande. De epokgörande uppfinningarna görs ofta i de enkla ”garagen”. Trots starkt motstånd mot idén fanns den där helt plötsligt, mobiltelefonen som snart blev Smart Phone som fullständigt tack vare internet revolutionerade inte bara kommunikationsområdet utan i stort sett hela världen.

Organisationer skapas för att lösa en eller flera uppgifter i den värld och i det kontext man verkar. När ledningen av en organisation märker att tiden har förändrats och att de produkter, tjänster eller ideologier man erbjuder inte längre efterfrågas så startar en intensiv aktivitet med syftet att bevara organisationen.

Läs mer

Grundläggande värderingar ska vara skrivna i sten

bert stålhammar

Bert Stålhammar

I Bibeln finns en välkänd liknelse om de två byggmästarna som byggde var sitt hus. Den ene var inte särskilt noga med grunden utan valde att lägga huset på ”lösan sand” som inte krävde så mycket arbete. Den andre däremot lade sitt hus på ”hälleberget”, alltså på en fast berggrund som var avsevärt mera svårbearbetad än den lösa sanden. Men så kom katastrofen för huset som byggdes på sanden: Och slagregn föll, och vattenströmmarna kom, och vindarna blåste och slog mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort.

Regn och vind tar inte hänsyn till konstruktioner och husgrunder. Ovädret drabbar alla, men konsekvenserna kan bli olika: Och slagregn föll, och vattenströmmarna kom, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget.

Det ligger nära till hands att byta ut ordet hus mot ordet samhälle. Vad beror det på att vissa till synes stabila samhällen bryter samman och de samhällsbärande funktionerna ger upp inför ett tryck man aldrig tidigare utsatts för medan andra samhällen klarar stora påfrestningar utan att de bjälkar som hela samhället vilar på knäcks?

Läs mer

Ordet måste bli människa – en viskning i statsministerns öra

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Sommaren före millennieskiftet var jag med som ledare för en dagkoloni för barn som sällan kom ut på landet. Ansvarig för kolonin var Rotaryklubbarna i staden. Allt var mycket välordnat och de flesta av barnen kom från de utanförskapsområden som alla städer numera tycks ha.

Efter lunch samlades ett antal invandrarflickor i min grupp runt en kamrat som grät hejdlöst. Förmiddagen hade innehållit aktiviteter som simning, paddling, segling och fiske och stämningen var minst sagt på topp. Jag försökte få reda på varför en av flickorna grät så förtvivlat. Då berättade några av hennes kompisar att hon skulle följa med sina föräldrar till sitt hemland under sommarlovet för att giftas bort med en kusin som var mellan 50 och 60 år. Själv skulle hon nu börja på högstadiet och var således tretton år.

Läs mer

I de blindas rike är den enögde kung

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Med viss smärta har jag kommit till insikt om att dagens politiker och media inte ser på demokratin med samma respekt som vi i den äldre generationen gör. När statsministern nu inbjuder alla partier till samtal om flyktingkrisen går ingen inbjudan till Sverigedemokraterna. Detta trots att SD enligt alla opinionsundersökningar dels anses ha den bästa politiken inom området och dels nu är största parti.

Läs mer

Vem bryr sig?

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Nu när den av media och DÖ-regeringen orkestrerade godhetstsunamin möjligen passerar sin peak, borde det vara läge för våra ”förtroendevalda” att försöka analysera och beskriva verkligheten så som den faktiskt är. Vi svenskar behöver absolut inte förhäva oss över eller demonstrera att vi är goda. Vi är ett folk som våra ledare till trots slår vakt om sekelgamla kristna principer och därför ställer vi naturligtvis upp när vår nästa är i nöd.

Läs mer

Skolavslutningen

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Början av juni är en magisk tid på året. Studentflak, champagnefrukostar, baler och firanden av allehanda slag. Syrendoft och liljekonvaljbuketter, Den blomstertid nu kommer och Idas sommarvisa. Allt visar att vi människor också har ett andligt behov. Vi mår bra när ett fönster i själen öppnas mot det som är utanför det dagliga och mätbara, Några välsignade dagar på året då vi njuter av en avklarad examen eller avslutat strävsamt arbete och vet att dörren står öppen till ett fantastiskt sommarlov eller en efterlängtad semester.

Läs mer

Fattigpensionären i butiken

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Framför mig i ICA-kassan står en äldre man i en sliten vinterjacka och lägger upp sina varor på bandet. När han är färdig vänder han sig om och ställer sin korg i högen med tomma korgar. Jag märker då att han fortfarande har många varor kvar ouppackade så jag knackar honom lätt i ryggen och säger ”jag tror du har glömt några varor”. ”Nej då inte alls. Det blev för dyrt och pengarna räckte inte så jag får lämna tillbaka det där.” Läs mer

Har den nya Skolkommissionen glömt värderingarna?

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Så har alltså regeringen tillsatt en skolkommission som skall analysera orsakerna till att den svenska skolan misslyckats . Några utredningsdirektiv har inte presenterats. Däremot finns en sorts viljeförklaring rörande regeringens intentioner med kommissionen. Där kan bland annat läsas följande.

Vi vill se en nationell samling med vetenskapligt fokus, kring skolan. Vi vet att när en nation samlas går det att vända den negativa utvecklingen tämligen snabbt, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. 

Kommissionen ska lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidplan för kommissionens fortsatta arbete ska redovisas senast den 11 januari 2016 för att slutredovisas senast den 13 januari 2017.

Några mera principiella politiska mål för Skolkommissionens arbete med skolan annat än formuleringen ”En jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev är regeringens prioritering”.

Jag kan inte låta bli att jämföra dagens Skolkommission med 1946 års Skolkommission. Det var den som lade grunden till 1900-talets nya obligatoriska skola, Grundskolan. Sverige var på väg in i Industrisamhället och den gamla Folkskolan från 1842 hade blivit obsolet. Det intressanta med denna kommissions arbete var att skolan betraktades som samhällets viktigaste instrument för den ”socialisering” av den yngre generationen in i vuxenlivet som samhället krävde. Från att i bondesamhället ha betraktats som vuxen vid 15 års ålder utkristalliserades nu en särskild ungdomsgeneration med en speciell ungdomskultur. 50-talet kom att bli starten för denna kultur med ikoner som Elvis Presley, Billie Holiday och Tommy Steele. Av den äldre generationen betraktades denna kulturs uttryck med både misstro och ren fientlighet.

Om Sverige skulle kunna utvecklas som en demokratisk självständig och fredlig nation där människors lika värde var en grundbult måste eleverna i skolan också ”fostras” till att omfatta dessa nationella värden.

Begreppet värdering kan definieras på olika sätt men enkelt uttryckt betyder det att individen har en ”inre styrning” som gör att han eller hon väljer det goda handlingsalternativet framför det dåliga. En gång kallades detta för samvetet. Värderingar handlar således om rätt och fel eller bra och dåligt. Den person som inte har denna inre styrning måste bevakas ”utifrån” genom polis, väktare, sjutillhållarlås eller till och med fängelse.

I alla kulturer vet man att värderingar hos en individ grundläggas mycket tidigt. Redan Ordspråksboken skriver ”vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av därifrån när han blir gammal”. Lika väl som föräldrar ger sina barn värderingar påverkas alla barn och unga av de värderingar som marknadsförs genom filmer, TV-program, kompisar, idoler etc.

1946 års Skolkommission tillsattes ett år efter andra världskrigets slut. Oron var att demokratin i Sverige inte var tillräckligt grundad utan skulle kunna falla samman i nazism och fascism. Spanien, Portugal och främst Tyskland var avskräckande exempel. Eleverna skulle genom skolan vaccineras mot rasism och liknande odemokratiska rörelser som inte stod upp för frihet och människovärde.

I mitten av 1900-talet var Sverige ett förhållandevis homogent land där Svenska Kyrkans konfirmandundervisning omfattade nästa 100 procent av en årskurs. I dag ligger andelen konfirmander på cirka 20 procent av en årskurs. Siffrorna varierar starkt mellan olika stift.

Sverige hade ända fram till 70-talet parallella skolsystem där elever från åk 4 kunde välja att lämna den obligatoriska skolan för att i stället gå i realskola eller flickskola. Den sista Realskolan i vårt land avskaffades 1972.

Skolkommissionen var tydlig med att alla svenska barn skulle gå i samma skolform i nio år. På så vis skulle den demokratiska fostran förstärkas genom att eleverna fick gemensamma referensramar. Dessutom fick de i skolan möta jämnåriga som kom från andra miljöer och sociala förhållanden än de själva var vana vid. Dessa erfarenheter skulle ytterligare bidra till att befästa den jämlikhet mellan medborgarna som kännetecknar en fungerande demokrati.

I nuläget har jag inte kunnat hitta någonting av dessa principiella och övergripande tankar i det som dagens skolkommission skall arbeta med. Syftet tycks främst vara att öka kunskapsnivån så att PISA -placeringarna blir bättre. De konkreta mål som lyfts fram är mer instrumentella än filosofiskt–ideologiska.

Detta är så mycket mera märkligt när vi vet att värderingskonflikter och segregation ständigt ökar i vårt land. Att ett centrum mot rasism nu inrättas är ett tydligt tecken på ett försök att stoppa denna utveckling.

Om Sverige skulle lyckas höja sig något i PISA–studierna så är detta egentligen helt ointressant om vi som medborgare inte kan leva tillsammans utan polisövervakning. Byggandet av Gated Communities tycks öka och starka krafter kräver att sharia skall gälla som lag i vissa enklaver. I ett sådant läge är det ganska ointressant om det utbildas fler speciallärare. Det borde vara självklart att den nu tillsatta Skolkommissionen också skall analysera hur en värdebas som alla elever omfattar skall kunna utvecklas i morgondagens skola.

Hittills har alla ansvariga myndigheter skyggat för att överhuvud våga tala om dessa problem. Annars borde det vara en viktig fråga att ställa hur den svenska skolan har ”lyckats” att efter nio år i skolan skapa jihadkrigare.

Sverige är nu mångkulturellt och vi alla lever i en global värld. Självklart måste då en skola skapas som tar hänsyn till den omvärld vi bevisligen lever i. Skolan är en brygga mellan det som varit och det som förväntas komma. Det är därför det är så viktigt att lära av historien för att sedan kunna förbereda sig för framtiden.

Dagis eller demokrati i förfall

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Under de senaste decennierna har vi i Sverige utvecklat en dagis- och fritidskultur som på ett ytligt sätt får oss alla att tro att vi är kompisar. Till och med i riksdagen har denna dagiskultur slagit igenom. ”Då sa jag till Stefan, som hänvisade till Margot att….” Med den förnamnskultur som är norm på dagis börjar vår Riksdag att bli ett Riksis. Den tidigare ämbetskulturen med det ansvar som åvilade en ämbetsman är borta. Stefan är ointressant, men vi förväntar oss att statsministern skall leva upp till det ämbete han har åtagit sig. I höstas uppträdde en kvinnlig V-ledamot i plenisalen iklädd en svart T-tröja med texten SD = rasister. Dessutom vägrade hon att följa talmannens direktiv med argumentet ”Du är inte min talman”. Vid detta tillfälle visste nog ingen att Vänsterpartiet hade egna talmän.

De mobbningsbeteenden som våra folkvalda förtroendeledamöter ofta visar upp mot oliktänkande speglar också väl dagiskulturen. ”Du får inte leka med oss”-syndromet borde vara under ledamöternas värdighet att ägna sig åt. Till och med statsminister Reinfeldt svajade betänkligt när han ansåg att om Sverigedemokrater misshandlas ”så får de skylla sig själva med tanke på de åsikter de har”. Övriga partiledare teg naturligtvis men förmodligen suckade både Voltaire och Churchill tungt i sin himmel när de hörde denna definition på demokrati. Riksdagen är faktiskt landets högsta beslutande organ enligt konstitutionen. Det minsta man kan förvänta sig av dem som väljs till ämbetet ”ledamot av riksdagen” är att dessa personer i sitt uppträdande inser att de har ett ansvar mot sina väljare i detta landets viktigaste konstitutionella forum.

I december 2014 togs emellertid ännu ett steg mot ett ökat förakt för vår demokratiska parlamentarism. Regeringen bestående av S och MP med stöd av V slöt en överenskommelse med alliansen att dess budgetförslag oavsett om de stred mot alliansens väljares åsikter skulle stödjas i riksdagsomröstningar. Överenskommelsen skall vara i åtta år. Därmed var den svenska demokratin med regering och opposition satt ur spel. Att alliansen hade majoritet spelade ingen roll, eftersom den förlamande beröringsångesten med SD gjorde att man utan några som helst samvetsbetänkligheter övergav sina egna väljare. Samtidigt hade alla berörda garanterat sina positioner och pensioner i minst fyra år till.

Möjligen beror denna konstitutionella förlamning på att inget av våra politiska partier tycks ha en aning om hur de skall komma tillrätta de problem vi står inför i dag. Logiskt sett är detta inte något att förvånas över. Våra politiska partier bildades en gång för att lösa de problem och förverkliga de visioner som fanns i dåtidens samhälle. Lika lite som att en skiftnyckel är ett användbart verktyg när datorn kraschar är klassanalys eller frihetlig liberalism lämpliga redskap i ett mångkulturellt globalt samhälle. Inte ens s k EU-migranters ockupation av mark med åtföljande nedskräpning och kåkstäder klarar man av att lösa eftersom de politiska verktygen är obsoleta. Två miljoner romer i Rumänien med Sverigedrömmar är säkert tacksamma för detta.

Det är lätt att bli hemmablind. De flesta av oss har det faktiskt ganska bra och så länge Let´s Dance och Melodifestivalen lyser upp helgerna känns livet ganska behagligt. För att nu inte nämna kyrkobesök med efterföljande trevligt kyrkkaffe för dem som tror. Därför är det intressant att då och då följa de internationella mediernas syn på vårt land. Ofta innehåller dessa media mer information om vad som händer i Sverige än vad svenska media meddelar. I dag är det många internationella bedömare som betraktar vårt land med skräckblandad förundran. Varifrån kommer denna envetna strävan till självutplånande, kan många av inläggen sammanfattas i.Också välmående stater har som vi vet i alla tider kollapsat. Redan Jeremia skrev för 2600 år sedan om Jerusalem ”Så göra de sitt land till ett föremål för häpnad, för begabberi evinnerligen; alla som gå där fram skola häpna och skaka huvudet.” Orsaken till denna domsprofetia var att folket hade övergivit Jahve och i stället börjat dyrka avgudar.Vårt land är som bekant en humanitär stormakt befolkad av enbart goda människor, med vissa undantag. Som medborgare i en sekulariserad stat kan inte heller de problem vi brottas med i dag ha med avgudadyrkan att göra. Åtminstone har inte någon av våra kristna förkunnare gjort denna koppling.

Det finns emellertid tidiga tecken säger forskningen när det gäller en resa mot statskollaps. Några av dem är att den egna kulturen börjar föraktas, att staten inte längre har full kontroll över sitt fysiska territorium. Andra tecken är att staten inte klarar av att upprätthålla sitt våldsmonopol i samhället utan i stället utmanas av väl beväpnade militanta välorganiserade grupper. Vi beräknas idag ha 187 s k utanförskapsområden och 55 no go-zoner i vårt land. Definitionen på utanförskapsområde är diffus men handlar bl a om områden med låg andel sysselsatta, hög kriminalitet, låg utbildningsnivå.

No go-zoner är områden där kriminella gäng helt tagit över och polisen inte kan komma in utan att bli attackerad. Oftast gäller andra lagar än de svenska där. Regeringen flyttar nu över polisutbildningen till Södertörns högskola för att blivande poliser skall få bättre kunskaper i att föra dialog (!) med de kriminella gängen i no go-zoner.

Sverige har naturligtvis inte kollapsat som stat. Att skolan rasar i alla studier, tågen står stilla, äldrevården befinner sig i kris, sjukvården inte klarar sina uppgifter, försvaret är ett skämt. Skolor och bilar brinner nästan varje natt. Det måste man kunna stå ut med. Det djupt allvarliga är emellertid att inte våra politiker tycks bry sig om de tecken som faktiskt finns på en allvarlig negativ utveckling. Allt fler av våra invandrare beklagar sig över att de inte kan få människovärdiga bostäder eller arbete. För att hyfsa siffrorna föreslås nu att billiga och enkla baracker skall byggas för invandrarna och att de s k berikarna skall få företräde framför svenskar till tjänster inom SR/SVT och statliga förvaltningar. Att helt döma ut erfarenhet och kompetens hos svenskarna skapar naturligtvis irritation som kommer att leda till svåra konflikter i samhället.

I buskarna växer tyvärr de verkliga nazisterna. De som kommer att få Sverigedemokraterna att framstå som gamla bondeförbundare på hembygdsfest. Då kan det verkligen bli skarpt läge långt från dagisidyllen. Frågan är när våra politiska ledare skall börja inse detta. Vågar man kanske till och med hoppas att våra kristna ledare skall drabbas av uppståndelsens under så att de åter också kan vara det ljus och det salt som behövs för ett utsatt och roderlöst folk.

Texten har tidigare varit publicerad i Hemmets vän

Förändrade människor förändrar samhället

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Plötsligt blev det bara för mycket. Ena helgen dödskjutningar av tre ungdomar i Uddevalla och nu senast i Göteborg där två tjugoåringar sköts till döds på en restaurang. Två gärningsmän fyrade av sina automatvapen mot oskyldiga gäster som hade samlats för att se på fotboll. I två dagar varade upprördheten i nyhetsmedia. De vanliga medietyckarna som anser sig sitta inne med lösningen på våldsproblemen inbjuds till diskussion och analys. Till och med statsministern snabbåker till Göteborg för att få en bild av läget. Enligt uppgifter i pressen så tvingades han i skydd av sina livvakter lämna området lika snabbt som han kom. Stämningen vid brottsplatsen blev nämligen allt mer upphetsad.

Som vanligt dras de gamla utslitna förslagen om åtgärder upp. Fler fritidsgårdar, mer resurser till polisen, skärp vapenlagarna (som om gängen skulle bry sig om vapenlagar). Satsa mer på skolan. Bryt utanförskapet. Etc. Etc. Allt detta och mycket mer har gjorts de senaste åren, men situationen har tyvärr bara förvärrats. Någon bättring finns inte heller i sikte enligt de bedömare som har insikt i problemen. En i dagarna publicerad undersökning visar att människors oro för det eskalerande våldet har fördubblats på kort tid.

Självklart måste skolan ta sina mål om att lära alla elever att leva i fred med varandra på allvar. I dagsläget backar ofta både lärare och rektorer när unga invandrarkillar vägrar att lyda kvinnliga lärare just därför att de är kvinnor. Med hänvisning till att dessa elever kommer från en kultur där kvinnor är mindre värda kan inte skolan begära att de skall följa svensk lag säger de politiskt korrekta. På så vis urholkas skolans auktoritet. Nu är skolan kommunaliserad och fega politiker undviker att ta ställning till ordningsfrågor i skolan av rädsla för att bli uthängda i pressen som rasister eller islamofober.

Tyvärr råder det stor brist på goda föredömen för dagens ungdom när det gäller vänskap, hänsyn och solidaritet. Däremot är det gott om personer på den offentliga arenan som uppträder som dåliga exempel när det gäller våld, hat och hot. I veckan skrev bl.a. en ledamot i FI s styrelse att Ebba Bush nu hade visat sig vara så mycket höger att hon skulle sätta upp henne på sin nackskottslista (sic). Men så har ju alltid kommunister behandlat den som tänker annorlunda. En professor vid Lunds universitet skrev till en kvinnlig redaktör som hade kritiska synpunkter på invandringen att han ville spotta henne i ansiktet. JO tyckte att detta yttrande knappast var värt att kritisera. Nyutnämnde rikspolischefen twittrade att han ville kräkas när han hörde Jimmy Åkesson. Då var Dan Eliasson chef för Försäkringskassan. För att nu inte nämna Lars Ohly som inte ens kunde sitta i samma sminksalong som Jimmie Åkesson.

Våra kristna företrädare tycks inte heller ha kurage nog att ta ställning mot det hat och de hot som ofta uttalas av s.k. kändisar. Ibland undrar jag om de om de levt på Jesu tid hade vågat följa med Jesus in i templet när han rev månglarnas bord. De hade säkert stått bakom en knut och försökt hitta förmildrande ursäkter och kanske sjungit en psalm. Som man sår får man skörda. Du kan inte skörda kärlek om du har sått hat. Säger Bibeln. Alla de som anser sig ha rätt att förvränga sanningen för svenska folket borde fördjupa sig i de bibliska skrifterna. Där finns det visdom att hämta i motsats till den ytlighet och den okunnighet som många av dagens makthavare visar upp.

Såg för övrigt ett inslag på morgon-TV i nyligen med Sebbe Stakset. Han som en gång inte bara var en populär artist, utan även en fängelsekund och missbrukare, hade blivit frälst. Nu var han befriad från sitt hat och sitt gamla liv. Han hade mött Jesus och det hade förvandlat allt. Detta borde vara ett centralt budskap för våra förkunnare att ständigt lyfta fram. Ett motförslag till alla fritidsgårdar och mer resurser till polisen. Förändrade människor förändrar samhället.

Krönikan har tidigare varit publicerad i Hemmets vän.

Fridolins bildningsresa österut

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Utbildningsminister Fridolin är i full gång med att förbättra den svenska skolan. Förslagen duggar tätt. Förbättrad städning på skoltoaletterna, genderanalys av läroböckerna i historia och läs-, skriv- och räknegaranti på lågstadiet är några av de senaste förslagen.

Ministern har varit på resa i Finland och tagit del av det framgångsrecept som finländarna tycks ha med sina ständiga topplaceringar i PISA-undersökningarna.

Säkert har han fått många idéer. I Finland har det de senaste åren varit sexton sökande på varje ledig utbildningsplats för lärare. Intagningspoängen har legat på samma höga nivå som poängen för läkarintagningen. I Finland bemöts lärare med respekt i ordets positiva bemärkelse. Lönerna är bra och lärarnas ställning i skolan är stark. Titlarna adjunkt och lektor finns, i motsats till den svenska skolan, kvar och ger både status och karriärmöjligheter. Detta i jämförelse med det svenska begreppet förstelärare, som ingen egentligen vet något om.

Jag märkte tydligt dessa kulturskillnader mellan Sverige och Finland då jag för några år sedan var fakultetsopponent vid en doktorsdisputation vid Lärarhögskolan i Vasa, som hör till Åbo akademi.

En disputation i Finland är en högtidlig tilldragelse. Alla inblandade, respondent, opponent och betygsnämnd, är klädda i frack eller annan högtidsdräkt. Samtliga medverkande går i procession in i disputationssalen och lägger sina hattar på bordet framför sig. Sedan hälsar ordföranden välkommen och överlämnar ordet till respondenten, som får ungefär en halvtimme på sig för att presentera sin avhandling. Sedan följer själva disputationen mellan opponent och respondent. Efter eventuella frågor blir det utmarsch till musik och gratulationer, förfriskningar, lunch och senare middag på kvällen.

Veckan före besöket i Vasa var jag ledamot i betygsnämnden vid en disputation i pedagogik vid Stockholms universitet. Den började kl. 13.00 och avslutades vid 16.00. Jag upptäckte att jag var den ende deltagaren som hade slips. Hela tillställningen var som vilken vardaglig konferens som helst på ett högstadium.

Tyvärr har vi inom det svenska utbildningsväsendet tappat de riter, traditioner och symboler som är viktiga för att skapa den kultur som är nödvändig för ett framgångsrikt lärande. Inom film, idrott och musik till exempel finns det gott om symboler och markörer som visar på framgång och skapar ”hjältar” som är värda att ta efter. I vårt land ligger tyvärr den våta grå filten med falska jämlikhetsbilder från sjuttiotalet kvar inom många skolor och bromsar glädjen i att lära sig och i att kunna.

Minister Fridolin har förmodligen goda ambitioner. Skall han lyckas med det uppdrag han åtagit sig måste han våga närma sig de svåra och grundläggande frågor i skolan, som de flesta politiker tycks skygga för. Ett gott råd till honom är att börja den resan med att läsa och begrunda följande meningar ur läroplanen från 2011:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Lyckas skolan förverkliga dessa mål, så ordnar det sig förvisso både med toaletterna och genderanalysen. Men framför allt bidrar skolan då till ett bättre och fredligare samhälle i framtiden.

Aldrig mera krig

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Nu är det någon månad sedan vi firade minnet av andra världskrigets slut och på nytt fick se bilderna från koncentrationslägrens helveten och de räddande vita Bernadottebussarna som förde frigivna fångar till Sverige. Fast det är länge sedan minns jag själv väl den krypande känslan av både rädsla och triumf när fem bussar rullade in till Folkets Hus i Smålands Anneberg där familjen då bodde. Vi folkskolepojkar stod tätt intill varandra som för att känna värme och stöttning när tecknen på krigets fasor nu fanns precis framför våra småländska ögon.

Själv fick jag träffa flera av de utmärglade kvinnorna med döda ögon hemma i min familj. Min far som var pastor bjöd hem många av kvinnorna till vårt hem där gråt och skratt kom att blandas kring kaffeborden med sång och musik och kvinnligt handarbete.

De vita bussarna som kom till Sverige 1945 sände en chockvåg genom hela det svenska samhället. Det man hört om på radio och läst om i tidningarna blev plötsligt en fruktansvärd verklighet synliggjord av utmärglade men ännu levande människor.

Aldrig mer får något sådant hända sa ledamöterna i den Skolkommission som regeringen tillsatte 1946 ett år efter andra världskrigets slut. Denna Skolkommission som skulle lämna förslag till hur en ny obligatorisk skola skulle kunna utformas inför ökad industrialisering och demokratisering av Sverige. När man läser Skolkommissionens betänkande så är det lätt att förstå att de personer som formulerade dessa tankar drömde om ett samhälle där människor skulle leva i fred och frihet. Ingen skulle stötas ut ur gemenskapen på grund av ras, hudfärg eller etnisk tillhörighet. Skolan skulle inte bara undervisa om det demokratiska samhällets grundvärderingar utan också fostra eleverna till att internalisera dessa värderingar i sina egna sinnen. Varje elev skulle genom skolan vaccineras mot nazism och fascism. Inga stöveltramp och inga vita bussar i framtiden.

Den första läroplanen för Grundskolan kom 1962 . Sedan har nya läroplaner publicerats 1969, 1980, 1994 och 2011. I samtliga läroplaner har med något skiftande formuleringar Skolkommissionens grundtankar lyfts fram. I denna den senaste Läroplanen står det bl.a. följande:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Skolverket Lgr 2011)

I dag befinner vi oss i en situation där skolan inte bara har misslyckats med att ge goda kunskaper utan den har dessutom på många platser blivit en riskfylld arbetsplats både för lärare och elever. Hittills har debatten mest handlat om smutsiga toaletter och betyg i fyran. Precis som om detta var skolans största problem. Eftersom nu kommunerna har tagit över ansvaret för skolan, så är det naturligtvis de som också skall klara toaletterna. Varför för övrigt inte låta eleverna själva ta ansvar för att städa efter sig. Att ta ansvar för sina egna handlingar är en viktig del i en personlighetsfostran.

Antingen är våra politiker okunniga eller totalt ointresserade av det som politikerna i 1946 års Skolkommission ansåg var den viktigaste frågan, nämligen framtiden. Om inte eleverna redan i skolan får lära sig att leva tillsamman oavsett skillnader i bakgrund och uppfattningar, hur skall man då kunna skapa ett fredligt samhälle. Det är ganska ointressant om vi har en skola som kan utbilda framtida rymdforskare men inte kan umgås med andra utan polisövervakning. Om det är någonting som våra politiker nu borde fokusera på så är det våra demokratiska grundvärderingar. Tyvärr fegar man ur och vågar inte ens diskutera frågan om hur eleven skall utvecklas så att han eller hon inte skadar någon annan utan kan leva i fred. I dag har vi elever som gått nio år i en skola där ett av målen är ”fostran till rättskänsla och tolerans”. Ändå kan vi konstatera att mobbning, hat , hot och misshandel breder ut sig i många skolor. När Skolkommissionens ledamöter 1946 bildligt talat drevs av en vilja att detta som hänt aldrig skulle få hända igen, så tycks dagens politiker uppgivna inför terrorism och gängbrottslighet.

För utbildningsministern tycks genderrevision av läromedlen i historia och en läsa, skriv och räknegaranti på lågstadiet vara de viktigaste frågorna när det gäller att reformera den svenska skolan.

Med en så omedveten syn på hur skolan bör arbete som ministern visar i sina adhoc förslag så lär placeringen i Pisa studien knappast bli bättre. En grundlig analys av varför elever som gått i svensk skola med alla dess övergripande mål om fred, frihet, jämlikhet, kulturell mångfald ändå kan utvecklas till Jihadkrigare borde verkligen vara angelägen i dagsläget.