Väckelserörelsen och demokratin

Bert Stålhammar

Vårt land befinner sig nu i en förändringsfas som till sin karaktär påminner om 1800-talets stora förändring i Sverige då industrisamhället ersatte det gamla bondesamhället. De etablerade maktinstitutionerna försvann den ena efter den andra. När järnvägarna drogs fram genom landet skapades mötesplatser där nya människor möttes och presenterade radikala idéer för ett rättvisare och jämlikt Sverige. Den traditionella statskyrkan som oftast motarbetade de folkliga väckelserörelserna hamnade själv i periferin.

Över hela Sverige där folkrörelserna växte fram byggdes däremot kapell, bönhus, nykterhetstempel, folkets hus och folkparker. Folket var på väg att ta över makten. Landsförvisningar av de mest aktiva ledarna hjälpte inte lika lite som fängelsestraff. När Gud är med oss vem kan då vara emot oss? var det ständiga stridsropet. ”Nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut, nu bor jag hos min fader, min träldomstid är slut”, sjöng skolläraren och missionsförbundaren Nils Frykman när han satt på hästkärran omgiven av några enkla möbler sedan han som ”frireligiös” hade fått sparken från sin folkskollärartjänst i Fryksdalen.

Förändringarna drog fram genom hela samhället när folket tog makten och eliterna eroderade. Den gamla ståndsriksdagen avskaffades och ersattes med en tvåkammarriksdag 1866. Alla svenska män fick rösträtt 1909 medan kvinnorna fick vänta till 1919. När det gällde att avskaffa ståndsriksdagen var baptisterna, som då hade cirka 40 000 medlemmar, en av de mest pådrivande krafterna.

En obligatorisk folkskola infördes 1842 liksom en ny kommunallag. I alla beslutande organ på både riks-, landstings- och kommunal nivå invaldes många personer från väckelserörelserna. Dels hade de erfarenhet och kunskap om föreningslivets teknikaliteter och dels hade de en god moral där bland annat alkoholdrickande betraktades som synd. Alliansregeringen noterade erkännsamt detta (prop. 2009/10:55):

Den svenska demokratin är född ur människors ideella engagemang. Väckelserörelsen tillskrivs en särskild betydelse eftersom den är ursprunget till den demokratiska mötesform som spreds till nykterhetsrörelserna och sedan arbetarrörelsen.

Under 1900-talets senare del mognade folkrörelserna och blev med tiden mer samhällsbärande än samhällsförändrande. Saronkapellet blev Bergskyrkan och den brinnande väckelseatmosfären stod eventuellt kringresande predikanter för. En snabb genomgång av predikoturerna för en ”normal” församling i dag vittnar om hur allt fler aktiviteter av ytterst skiftande slag numera finns på församlingens agenda. I stället för ett brinnande och brännande budskap blir predikan alltför ofta ett upprepande av textens berättelse med några personliga variationer i ordvalet. Det är mera sällan budskapet sätter själens strängar i rörelse.

Tyvärr saknar dagens politiska ledarskap både förståelse för och kunskap om väckelserörelsernas betydelse för vår demokrati. Vår tusenåriga tradition som ett kristet land vill man inte kännas vid. Ofta finns det anledning att fråga sig om ledarna själva förstår begreppet demokrati när de ständigt vill tysta åsikter som inte passar in i dagens nysnickrade så kallade värdegrund. Och detta trots att en av demokratins grundpelare är rätten för minoriteter att föra fram sina åsikter.

Allt fler av de institutioner vi byggt upp för att försvara och bevara vår demokrati – och det välstånd Sverige har varit internationellt berömt för -krackelerar. De så kallade väktarna på muren, som skall hävda demokratins grundläggande principer om yttrandefrihet, rättfärdighet och respekt för lagen, deltar nu själva i demokratins erodering. Inte ens i riksdagen kan man respektera varandra trots att man i högstämda ordalag förkunnar alla människors lika värde. Här firar hyckleriet ständiga triumfer. Tänk om Jesus hade sagt till tullaren Sackéus som satt längst ut på en trädgren för att få se en skymt av den omtalade mannen från Nasaret att ”där kan du gott sitta, du har nämligen inte samma fina människosyn som vi i vår grupp har”.

Land skall med lag byggas, heter det. Men lagar ses idag ofta som rekommendationer. Fungerar inte lagarna så föreslås nya lagar som drivs igenom trots kompakt motstånd från sakkunniga juridiska rättsvårdande instanser. Om ingenting fungerar går det alltid att skapa ett knytblusuppror där ministrar av båda könen kan delta.

I en väl fungerande demokrati förstår medborgarna att det måste finnas en balans mellan skyldigheter och rättigheter. Men krav vill få politiker tala om. Inte heller vill man förklara det rättvisa i varför helt friska ungdomar som av olika skäl kommit till Sverige skall leva på en nivå som dagens fattigpensionärer bara kan drömma om. För att nu inte nämna alla de familjer där en svårt handikappad medlem förlorar sin livsnödvändiga personliga assistent.

I en välfungerande demokrati skyddar staten sina medborgare och har självklart kontroll över hela sitt territorium. När de ansvariga myndigheterna eller politikerna har förlorat den juridiska makten över delar av det svenska territoriet och tillåter helt främmande ”eliter” att ta över statens maktbefogenheter så är detta naturligtvis en fientlig handling på svenskt område. Då hjälper det knappast med att flumma runt med grillparty för stenkastande ungdomar som utsätter räddningspersonal för livsfara.

Häromdagen meddelades att Lärarförbundets styrelse har beslutat att det eller de partier som inte har rätt värdegrund förbjuds att delta i politiska aktiviteter i skolan. En ledamot i förbundets styrelse ville till och med förbjuda sverigedemokrater att arbeta i skolan. Som aktiv kristdemokrat borde hon naturligtvis reserverat sig mot detta ytterst odemokratiska beslut.

Skolministern vill förbjuda barnen att tacka Gud för maten men välkomnar gärna både RFSU och RFSL till skolan för att informera om könskorrektion. Inom den forna Broderskapsrörelsen, som numera heter Förbundet för tro och solidaritet, har islam en stark ställning i sina förhandlingar med socialdemokraterna ledda av den före detta KFML-aren och Ship to Gaza-aktivisten Ulf Bjereld. Syftet tycks vara att ge muslimerna större möjligheter att leva ut sin egen religion i vårt land. De båda nämndemännen från centerpartiet som lyckades få en domstol att följa sharialagen i stället för svensk lagstiftning kom att bli ett avskräckande exempel.

En gång i tiden hette det ”Konung av Guds nåde”. Nu heter det i regeringsformen att ”All makt utgår från folket.” Ordet folket har blivit en metafysisk storhet som legitimerar regeringens maktutövande. Det paradoxala är emellertid att ju mer ”folket” lyfts fram som makthavare desto mindre har ”folkets” möjligheter att påverka blivit. De politiska partierna lever nu till alldeles övervägande del på statsbidrag. Medlemsavgifterna är närmast försumbara. Mellan folket och de politiska partierna finns en kader av pressekreterare som har till uppgift att förse väljarna med de åsikter som partiet ifråga vill driva.

I tre mycket intressanta TV-program kallade Länge leve demokratin har Jan Scherman granskat den svenska demokratins förfall. Han säger, efter att ha intervjuat ett stort antal makthavare inom media, politik och näringsliv, att han nu är än mera oroad över den svenska demokratins förfall än innan han gjorde sina program.

Dagens förvirrade människa som snart inte törs höja sin röst av rädsla för att bli av med jobb eller social gemenskap är långt ifrån de mogna personer som axlade sitt ansvar när den svenska demokratin byggdes upp på en fast kristen grund.

Kunde 1800-talets enkla människor i väckelserörelserna vara de starkast pådrivande krafterna för att skapa ett tryggt välfärdsland i dåtidens omvälvande samhällsförändringar borde dagens frikyrkor med sina resurser verkligen våga vara kristendomens och demokratins försvarare.

17 reaktioner på ”Väckelserörelsen och demokratin

 1. MartinA skriver:

  Jo, väckelserörelserna var destruktiva redan då. Men att de helt och hållet tagit våra nya landsmäns parti mot oss svenskar är oförlåtligt. Kristendomen i sverige är dödsdömd. Troligtvis kommer den att trängas bort av Islam. Och om vi som vill svenskarna mot förmodan vinner kommer vi ha mycket svårt att förlåta det kristna förräderiet.

  Gillad av 1 person

  • Die Welt skriver:

   på något sätt kristen, men lär inte förlåta islam eller något annat. och anser mig inte ha del i förfallet heller hur udda det kan låta, jag såg tidigt vart det barka hän, har under en mycket lång tid försökt på mitt sätt göra vad många gör i dag.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Varje. Kristen. Församling. I Sverige. Har. Gett sitt stöd. Till massinvandringen.
    De kristna är inget skydd, det är en femtekolonn. De kristna har ingen lojalitet till någon överhuvudtaget förutom deras galna bok. Även om vi ölverlever det som nu görs emot oss kommer vi aldrig någonsin vara trygga med de kristna ibland oss. Det har de senaste decennierna visat. De kristna väntar ständigt på en ursäkt för att förråda oss.

    Gillad av 1 person

   • kolosserbrevetkap3 skriver:

    MARTINA, visst har du till övervägande del rätt vad gäller samfundsförsamlingarna.

    De är toppstyrda av sina präster och pastorer och föreståndare som i sin tur är styrda och kontrollerade av diverse överbyggnader i form av ”äldstekår” församlingsstyrelser, samfundsledare och lokala kyrkoråd ingående i Sveriges Kristna Råd.

    De har anpassat sig efter världen, Guds Ord får inte vara en lykta för deras fot, ett ljus på deras stig, människobehagsamhet har tagit över, människofruktan blivit en snara och det som skulle vara sanningens stöttepelare (församlingen) har blivit en medlöpare till snart sagt vilken aktivism som helst – ja så långt den inte kostar det egna köttet något.

    Ett svek både gentemot det höga kall som varje troende och också församlingen har. Men detta har man totalt förfuskat.

    Däremot anser jag dig ta stort fel på väckelserörelsena, de led svårt i Europa när de gick emot orättvisor hos både Kyrka och Stat. De betalade priset!

    https://www.varldenidag.se/nyheter/dick-harrison-vastvarlden-kan-tacka-kristendomen/repsdz!I2sIkPo6Hditd422NJdVA/

    Gilla

 2. Hosianna skriver:

  Tack, Bert, för dina välformulerade synpunkter på vår bekymmersamma samhällsavveckling.

  Sverigedemokraterna fungerar, enligt min uppfattning, redan idag som en välbehövlig svensk väckelserörelse, som lär samla allt fler demokratiskt sinnade, vanliga, hederliga, undanträngda och utleda svenska medborgare…

  … så länge riksdagens ängsligt ”humanitärt” storhetsvansinniga, islamistinfiltrerade, politiska partier och den makalöst snedvridet massinvandringsaktivistiska, hårt politiserade ”Svenska” kyrkan trampar på i ullstrumporna.

  http://thoralf.bloggplatsen.se/2018/04/27/11530880-svenska-kyrkan-och-sodra-olands-pastorat-falska-vittnesbord-infor-kyrkoradet/

  Gillad av 2 personer

 3. Thomas Gunnarson skriver:

  Hmm… De sista som fick rösträtten var kronovraken… Så samtliga kvinnor hade bättre status än de män som kronan vrakade.
  Och.. vad du nu pekar på är att samma situation som skapade väckelserörelsen för 150 år sedan nu åter uppstått…
  Spännande tider.

  Gillad av 1 person

 4. Lars Thylen skriver:

  Intressant och välskrivet. May you live in interesting times presenteras (tydligen felaktigt) som ett kinesiskt sätt att uttrycka att precis motsatsen: det är bättre att leva i mindre intressanta tider (https://en.wikipedia.org/wiki/May_you_live_in_interesting_times)
  Och våra tider är sannerligen intressanta. Inte sedan 2a världskriget har vi väl varit i en sådan prekär situation. 2a världskriget rådde vi ju inte för, men lyckades, vad jag förstår , med en kombination av tur och skicklighet hos statsmakterna komma undan med blotta förskräckelsen.
  Men den nuvarande situationen är helt självförvållad, för allt i världen av en mindre klick politiker. Och innefattar importerande av kulturer som är dramatiskt avlägsna från det som är svenskt, oxå enligt det diagram jag glömt namnet på.
  Och hur vi skall ta oss ur detta står skrivet i stjärnorna , i vart fall inte i beslutsfattarnas huvuden.
  Hittade en bok från 1899 om Habsburgsmonarkin. Österrike Ungern var ett multietniskt och väl oxå mutikulturellt välde. Författaren, svensk jounalist, förutsade rätt väl vad som komma skulle. Men Habsburgsmonarkin hade ju fördelen att till allra största delen vara baserad på kristen religion.
  I vår situation har vi inte denna fördel.
  En ytterligarre intressant aspekt är politiseringen av Svenska kyrkan i all desss aningslöshet. Vore bra om Svenska kyrkan blev kristen igen.

  Gillad av 1 person

  • kolosserbrevetkap3 skriver:

   LARS THYLEN: ”En ytterligarre intressant aspekt är politiseringen av Svenska kyrkan i all desss aningslöshet. Vore bra om Svenska kyrkan blev kristen igen”.

   Instämmer till fullo!

   Gilla

 5. Anders Dolf Ericsson skriver:

  »Alla svenska män fick rösträtt 1909 medan kvinnorna fick vänta till 1919.»
  Nä du gubbe lilla. De som hade gjort värnplikt fick rösträtt 1909. Kvinnor fick rösträtt 1919 (och röstade 1921). Män fick rösträtt på samma villkor som kvinnor 1923 när värnpliktskravet avskaffades.
  Så FAKTUM är att kvinnor fick ”allmän och lika” rösträtt före männen.

  Gillad av 1 person

 6. svenge skriver:

  ”Avkristnad” redan som 5-åring. ”Julottekristen” i slyngelåren. Ur denna med hjälp av en ”prälle” som inte förstod sitt kall. I dag har jag funnit att Bibeln är mycket läsvärd då den uttrycker gamla berättelser om människornas brister från långt före vår tideräkning. Jag upptäckte detta i min sons kyrka i USA av en vis präst. Trots goda minnen av flera svenska präster i vardagen har jag stannat utanför kyrkan, men ser kyrkobyggnaderna som kulturminnen. Vilka står för krav på etik och sanning förutom kristna människor? Martina, tid 14.07: Kan Du kalla människorna som Du beskriver för kristna?

  Gillad av 2 personer

 7. kolosserbrevetkap3 skriver:

  Bert S: ”Kunde 1800-talets enkla människor i väckelserörelserna vara de starkast pådrivande krafterna för att skapa ett tryggt välfärdsland i dåtidens omvälvande samhällsförändringar borde dagens frikyrkor med sina resurser verkligen våga vara kristendomens och demokratins försvarare”.

  Med människotankar kan man tänka och tycka så – men man saknar de grundläggande nödvändiga resurser i dagens ”frikyrkor”, vilka är

  – Frukta Gud mer än människor (2:a Kor 5:10-11).
  – Den som vill leva gudfruktigt kommer att förföljas (2:a Tim 3:12).
  – Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott (Rom 12:2).
  – Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.
  (Ef 5:11).

  Sen kan man lägga till den förfuskade ”nåden” som i dagens ”frikyrka” säljs in som ett frikort till ett leverne som inte bär ett enda spår av pånyttfödelse, utan enbart invaggar människor i samma ”allt är väl”-mentalitet som man predikar i ”kyrkan”.

  Bluff alltihop! Den som förleder en av dessa mina minsta… Den som lägger till eller drar ifrån… Detta är Jesu varningar, men med en annan Jesus och ett annat evangelium så saknar de mening. Dock, Gud gäckar ingen utan konsekvens.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.