Johanna 3

Johanna Andersson

Om man försöker tolka de olika politiska signaler om faderskapets vara eller icke vara som just nu sänds ut från olika håll i det politiska landskapet i Sverige blir den samlade bilden minst sagt förvirrad. Behövs papporna eller behövs de inte? Är de av avgörande betydelse för barnets utveckling eller inte alls viktiga?

Johanna 3

Johanna Andersson

Flera debattartiklar under senare tid har behandlat kvinnors rätt att bära slöja i Sverige och den frihet det innebär att kunna välja att bära slöja. Det riktas upprepad kritik mot Frankrike och det slöjförbud som där råder i vissa miljöer. Samtidigt kritiseras att muslimska kvinnor som bär slöja i Sverige ofta utsätts för trakasserier och aggressiva kommentarer.