Jag brukar börja min dag med en kopp kaffe och en snabb genomgång av nyheterna. Och det slår aldrig fel – det är alltid ”crime o’clock” någonstans i Sverige. En 85-årig kvinna har blivit misshandlad och rånad i sitt hem, ett kriminellt gäng har skjutit skarpt på offentlig plats, ett barn har blivit rånat och någon har blivit våldtagen. Det tar aldrig slut.

Då och då ropar Morgan Johansson, eller någon annan stjärna i politikeradeln, ett grötmyndigt ”oacceptabelt” och försäkrar att det ska tas ett rejält nappatag med brottsligheten, men längre än till ord går det sällan. De har det ju så bekvämt och gött där de sitter på sina privilegierade positioner, vad spelar det dem för roll hur de skattebetalande medborgarna har det, så länge pengarna rullar in?

Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson har under hösten bytt namn. Han har som mellannamn lagt till hustrun Birgittas flicknamn Ed.

I en artikel om paret Birgitta och Ulf sägs det ”att de är väldigt enade i sina tankar och åsikter. Där den ene slutar prata tar den andre vid, och de brister ofta ut i ett samstämmigt och härligt skratt”… ”Vi är ett team och våra döttrar brukar säga att det är omöjligt att få oss att tycka olika.”

Märkvärdigt nog publicerade Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den första december nästan likatyckande opinionsartiklar om den svenska coronapolitiken. I det ena fallet var det på ledarplats och i det andra på debattsidan.

Om jag inte missförstått vad respektive skribent vill säga så tror jag man kan sammanfatta deras gemensamma uppfattning ungefär som följer:

Amnesty International (känd som Amnesty eller AI) är en internationell människorättsorganisation, en ideell organisation som verkar för mänskliga rättigheter. Arbetet bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 10 december 1948, samt konventioner gällande mänskliga rättigheter.

I en ny kolumn på sajten Spiked berättar Brendan O’Neill att Colm O’Gorman, verkställande direktör för Amnesty International Ireland, har undertecknat ett brev som kräver att den som hävdar biologiska fakta om kön utsätts för repressalier:

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Under ledning av den österbottniske prästen Anders Chydenius genomdrev mösspartiet vid riksdagen i Gävle den 2 december 1766 antagandet av en tryckfrihetsförordning som stoppade censur och införde offentlighetsprincipen för offentliga handlingar i svenska myndigheten, därmed även i Finland. Undantagna var smädande av konungens majestät samt avtramp i en rad religiösa spörsmål som stadgade av Svenska kyrkan.

”Känn din fiende” står det i Sun Tzus ”Krigskonsten” från 500-talet f. Kr. Det räcker inte med övertygelse och passion. Man måste också analysera sin fiendes bevekelsegrunder. Man måste förstå hur fiendens vapen fungerar. Därför måste också den nya högern bemöda sig om att förstå vilka vapen som dess vänsterliberala motståndare har tillgång till. Och det duger inte att bara tala om media och propaganda. Vi måste också klara av att hantera den eld som kommer från det faktum att vänstern är övertygad om att den har godheten och rättfärdigheten på sin sida.

Under sommaren har Gymnastikförbundet funderat djupt om HBTQI och kommit fram till att killar upp till 17 års ålder som låtsas vara tjejer ska kunna tävla mot tjejer. Det här förstås dåliga nyheter för tjejerna.

Killar är, som alla vet, mycket längre och starkare än tjejer och kommer att sopa mattan med dem. Tänk er en ung tjej som tränat hårt för att vinna, bara för att bli besegrad av en kille som tränat betydligt mindre. Knappast rättvist.

Ibland blir jag förfärad över mina egna tankar. Är jag paranoid, frågar jag mig, till exempel när jag betraktar den sedan något sekel pågående förgudningen av statsmakten och dess prästerskap politikerna. Denna kyrka anser verkligen att den har kraft att göra allt. Man vet inte om den, liksom Ludvig XIV av Frankrike, anser sig född av Gud och därmed förmögen att uppbåda hans resurser eller om den, i faraonernas efterföljd, själv anser sig vara en gud. I varje fall menar den sig kunna göra underverk.

Nyligen skrev jag att liberalen Heidi Brandtner, och den ”kreativa ledaren” Cecilia Sahlström väckte frågan om kvinnor ska ha rösträtt. Det var naturligtvis inte allvarligt menat. Det var bara ett lite tillspetsat sätt att belysa de två damernas infantila diskussion. Men, som en läsare påpekade, varför ska kvinnors rösträtt ifrågasättas på grund av könstillhörighet när det finns en hel hop män som resonerar exakt lika imbecillt som dessa två damer?

Alltfler utropar klimatnödläge: Greta, kommuner, regeringen, EU och FN. Anledningen är den globala uppvärmningen som anses bero på människans användning av fossila bränslen. Lösningen är att gå över till förnybar energi. Men det finns även en annan lösning, nämligen fossilfri energi som innebär förnybar energi och kärnkraft. Sveriges elproduktion är idag till 98 procent fossilfri, lite över hälften kommer från förnybara energikällor som sol, vind, vattenkraft och biobränsle.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Thekla Knös (1815-1880) var författare, poet, psalmförfattare och översättare. Hon växte upp i Uppsala i kretsen kring författarna Geijer, Atterbom, Israel Hwasser och Malla Silfverstolpe. Hon var dotter till professor Gustaf Knös och Alida Maria Olbers och fick sin bildning i den berömda litterära salong modern höll i staden.

Boken Året: teckningar ur barndomslifvet trycktes 1868.

En av de finaste, rättvisaste och mest utvecklingsfrämjande idéerna i hela det västerländska liberalkonservativa politiska tänkandet är enligt min mening drömmen om meritokratin. En meritokrati är ett samhälle där positionerna och pengarna fördelas efter envars meriter. I en fullt utvecklad meritokrati bortses från ovidkommande förhållanden när positioner ska besättas och forskningsanslag utdelas. Ovidkommande är sådant som ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, religion och allt annat som det står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna att man ska bortse från.

Ingen kan idag undvika nyhetsflödet om de olika vaccinkandidaterna mot SARS-CoV-2. Förhoppningarna är stora, och många regeringar har säkrat avtal om leverans av vaccin från olika tillverkare.

Som jag ser det så finns det två olika linjer i detta stora flöde av nyheter: en dominerande som handlar om nya vacciner mot SARS-CoV-2 virus, och en annan linje som tar upp möjligheten att använda tidigare kända vaccin mot SARS-CoV-2, det vill säga vaccin som utvecklats mot andra sjukdomar. De senare nyheterna har ännu inte uppmärksammats så mycket, men jag menar att de framsteg som görs här kan vara minst lika intressanta som de nya vaccin som är på gång. Mer om det i slutet av artikeln.

Vad innebär det att vara liberal? Det beror förmodligen på vem man frågar. Men frågar man Heidi Brandtner, kansliassistent på Liberalerna region Stockholm, så innebär det ett bottenlöst hat mot runt 20 procent av Sveriges befolkning, samt en häpnadsväckande acceptans för folkmord och terror.

På sitt Facebook-konto har Heidi lagt upp en meme som visar åtta skallar – sju mänskliga och en tillhörande en lägre primat. De sju mänskliga skallarna betecknas ”vit”, ”svart”, ”man”, ”kvinna”, ”IS-krigare”, ”bög”, ”Greta”. Och apskallen? ”Folk som röstar på SD”.

Idag är det första advent och väntan på julen har börjat på riktigt. Mötet med mångkulturen har gjort att många svenskar vill återupptäcka den egna kulturen. Man träffar invandrare som säger: I mitt hemland gör vi så här. Man kanske tänker: Hur gör vi svenskar? Man kanske möter ”nysvenskar” som hånler och säger något i stil med att svenskar bara äter potatis. Man kanske känner sig lite kränkt och vill visa att vi har ett ganska rikt kök.

Själv var jag muslim i många år. Den svenska julen var en sak jag saknade. Varje år mådde jag dåligt för att jag inte kunde fira jul ordentligt. Jag fick fira lite halvdant. Det var en kompromiss med muslimerna omkring mig. När jag lämnade islam fick jag bli svensk igen.

Det som tar mest stryk av coronaäventyret, om man inte räknar de döda, kommer kanske att visa sig vara tilltron till myndigheter och auktoriteter. Visserligen har världens samlade läkemedelsindustri på häpnadsväckande kort tid utvecklat vacciner som förhoppningsvis kommer att fungera men förståelsen för hur sjukdomen sprider sig och hur den bör motarbetas har inte kommit så långt (jovars, behandlingsrutinerna för covidpatienter på sjukhusen lär ha förbättrats avsevärt).

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Olustra var en sammandrabbning under 1200-talets inbördeskrig i Sverige mellan den omyndige kungen Erik Eriksson och rådmannen Knut Holmgersson (”Knut Långe”). Slaget tros ha ägt rum den 29 november år 1229 i Olustra i Södermanland.

Efter sin förlust flydde den unge kungen till Danmark där hans morbror Valdemar Sejr var kung. Knut Holmgersson kröntes till kung 1231 men hans tid vid makten blev kort och han dog 1234. Erik återvände redan 1232 och kunde återta makten.

Snart börjar väntan på ankomsten. När jag var barn trodde jag, på grund av ordlikheten, att advent betyder väntan. Det man väntar på Herrens ankomst, på latin adventus Domini.

Herren som avses är förstås Jesus Kristus, gudamänniskan.

Men vi väntar också på solens återkomst. Vid juletiden, då Gud föds som människa, infaller vintersolståndet då dagen är som kortast. Därefter blir dagarna längre igen: solen föds i det djupaste mörkret.

INTERVJU Svensk och nordisk kultur upplever just nu en renässans på Instagram. Unga entusiaster lägger upp bilder, filmer och texter som på olika sätt berör vår nordiska kultur och natur. Det kan handla om folktro, asagudar, vikingatid, konsthantverk eller bara naturromantik. Sandra Hila är en av dem som använder Instagram för att förmedla sin kärlek till den svenska naturen. Det är mystiken hon vill åt. Mystiken som bor i de mörka skogarna och i de djupa tjärnarna.

Arbetslösheten är troligen en ganska ny företeelse som uppstått genom kapitalismen och välfärdsstaten. Fattiga människor som inte kunnat försörja sig har det säkert funnits i alla tider men tidigare definierades de inte som arbetslösa utan snarare som lata eller som brottslingar (vilket de nog ofta blev för att överleva) eller någon annan sorts samhälleliga avfallsprodukter som man helst varit utan. Att inte ha ordnad försörjning ansågs därför långt in på 1800-talet vara ett brott.

I april 1413 gav den svenske kungen Erik av Pommern klartecken till att bryta malm ur ”Järnberghet i Wermlande”. Det blev startskottet för det som idag kallas Värmlands bergslag.

Det är över 600 år sedan privilegiebrevet utfärdades men malmbrytningen i de värmländska bygderna har troligen ännu äldre anor. I Hornkullens silvergruva utanför Filipstad lär det, enligt legenden, ha brutits silvermalm redan innan Digerdöden drabbade Europa, det vill säga omkring 1350.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Författaren, läraren, prästen och tonsättaren Carl Jonas Love Almqvist föddes i Stockholm den 28 november 1793.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Omkring år 1830 var det Atterbom, Geijer och Tegnér, som ”delade riket” mellan sig. Men nya stjärnor höllo på att stiga upp på diktens firmament. Deras namn voro Runeberg och Love Almquist, ”den siste nyromantikern”. Underbar var Almquists levnadssaga, mångskiftande, orolig som mannen själv.

Thanksgiving Day eller Tacksägelsedagen är en stor amerikansk höstfest som är välkänd hos oss tack vare skildringar i filmer och teveserier. I uppslagsverket Nordisk familjebok (Ugglan) från 1919 beskrivs den som Förenta staternas nationaldag:

Thanksgiving-day, ”tacksägelsedag”, nationaldagen i Nord-Amerikas förenta stater, firas genom gudstjänst i alla kyrkor. Presidenten bestämmer dagen, vanligen sista torsdagen i nov.

Den store svenske socialistagitatorn August Palm, kallad ”Mäster Palm”, förtog föredragsturnéer i Förenta staterna 1900 och 1906. I sin reseskildring Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika (1901) skriver han: