Rasbiologin fick en oväntad renässans i början av 2000-talet. Denna avsomnade ”vetenskap” som för tankarna till 30-talet, har dykt upp på högskolan under det försåtliga namnet ”Vithetsstudier”. Under det lika försåtliga namnet ”mångfald” har det blivit allt vanligare att rekrytera personer till olika yrken på grundval av hudfärg, vilket egentligen är lika irrelevant som att mäta skallar på samer. Då och då hör man kulturpersonligheter (med obetydligt högre melaninhalt än genomsnittet) göra sig till tolk för gruppen ”rasifierade” i Sverige. För att säkerställa att dessa inte diskrimineras har en riksdagskvinna från Miljöpartiet föreslagit ett nationellt rasregister. 

För det mesta tror jag på vad jag skriver även om misstag förstås kan förekomma. Ibland, som idag, kan jag emellertid skriva om saker som känns osäkra eller rentav motbjudande. Att jag trots osäkerheten och obehaget tar upp frågan beror i detta fall på att den tes jag avser att presentera är totalt främmande för normala svenska föreställningar – vilket många tycker är uppiggande – och ändå inte utan åtminstone till synes vagt bestyrkande indicier. Det handlar om huruvida staten för att minska antalet skjutmord bör begränsa antalet skjutvapen i samhället eller i stället uppmuntra till allmänt innehav.

 

Albert Einstein (1879 – 1955), ansedd som kanske världens mest kända vetenskapsman, formulerade den så kallade relativitetsteorin E=mc2 redan 1905. Han hade varit en medelmåttlig student, skolkade, var uppstudsig och en gång relegerad (en professor skällde ut honom och sa att ”er kommer det aldrig att bli något av”). Han blev så småningom civilingenjör och fick, genom kontakter, slutligen ett jobb på patentbyrån i Bern. Jobbet var inte speciellt betungande och Albert hade tid att tänka, och tänkte gjorde han, speciellt under långa promenader. Hans uppsats, med E=mc2, publicerades men ingen fäste sig vid den. Först några år senare började den uppmärksammas och resten är historia.  

Rubrikens fråga är inte trivial utan borde diskuteras med stort allvar. (Utvikning: Min portugisiskalärarinna i Rio de Janeiro anser att svenskar över huvud taget är svaga på seriösa diskussioner i allvarliga frågor. Hennes paradexempel är att Brasilien under evigheter har resonerat om varför landet på det hela taget är underutvecklat medan svenskarna egentligen aldrig tagit sig an frågan varför Sverige på så kort tid med början kring förra sekelskiftet utvecklade sig från Europas fattigaste till världens tredje eller fjärde rikaste land. En magisk resa som vi faktiskt inte besvärar oss med att analysera. Där måste jag ge henne rätt.)

Den som kan sin grekiska mytologi och läst Odyssén (i den gamla folkskolans SAGA-bibliotek fanns en tillrättalagd version som jag läste som 9-åring) känner till berättelsen om Scylla och Karybdis. Dessa väsen fçanns på var sin sida om Messinasundet mellan Sicilien och det italienska fastlandet och har sin grund i det mycket svåra vind- och strömförhållanden som normalt råder där. I äldre tider fanns det två krogar med dessa namn i Uppsala. De fanns på var sin sida av korsningen mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan. I Gunnar Wennerbergs  Gluntarna besjungs detta i Harpospelet på Scylla med orden ”Leve det nattliga Scylla, här finns det nattliv i banko; harpor och slagsmål och fylla, os av kotletter och Lünzmans Baranko…” 

Jag har ofta på senare tid, senast igår, dokumenterat min oro över att den svenska energipolitiken på ett olycksbådande sätt styrs mer av miljöinspirerat svärmeri än av robust och vetenskaplig ingenjörskunskap. Jag har inga specialkunskaper i ämnet utan får försöka bilda mig en uppfattning av vad kunnigare människor har att säga. Men det är inte så lätt att veta vilka människor i branschen som vet vad de pratar om.

En av de politiker jag gärna läser på Facebook är Nima Gholam Ali Pour, som är en frispråkig Sverigedemokrat i Malmö. Häromdagen bjöd han på följande inblick i den kommunpolitiska verkligheten. 

Varje år finansierar Malmö stad ett stort antal föreningar och organisationer. En av dessa är Malmö FN-förening (som namnet till trots inte har någon koppling till världsorganisationen FN, mer än att man sympatiserar med dess idéer). Föreningen har 210 medlemmar och söker bidrag på 50 000 kronor för 2022. Ansökan såg ut så här: 

Det är lätt att bli upprörd över den enfald som inspirerat svenska politiker att huvudlöst och utan eftertanke bedriva en invandringspolitik som bland annat lett till att Sveriges befolkning ökat med 25 procent sedan millennieskiftet varav de flesta nyanlända visat sig sakna elementär kulturell kompetens för att anpassa sig till svenska förhållanden eller ens ha lust att göra det.

Men när jag jämför detta storslagna fiasko med en annan politikerdriven flopp som ännu inte väckt särskilt mycket uppmärksamhet – själv anade  jag inte proportionerna förrän för mindre än ett år sedan – så måste jag erkänna att när rättvisa över invandringspolitiken ska skipas så måste hänsyn tas till ett antal förmildrande omständigheter.

På sista tiden har jag funderat lite över socialdemokraterna. Deras nuvarande partiledare kan vara den statsminister som stått för flest vända kappor hittills under min livstid. Magdalena Andersson kan ändra sin uppfattning från en dag till en annan utan att så mycket som blinka. Det är uteslutet att Sverige ska gå med i Nato men självklart vi ska gå med i Nato. Givetvis ska Sverige värna de kurder som fått en fristad här, men Turkiet ska självfallet få kika i säkerhetstjänstens hemliga dokument. Politiska vildar ska smekas medhårs ena dagen och köras över nästa.

Det var vad Magdalena Andersson gjorde mot Amineh Kakabaveh när hon gjorde de eftergifter – vilka de nu var – som islamistprinsen Erdogan krävde för att godkänna Sveriges Nato-ansökan. Men tro inte att jag har något medlidande med Kakabaveh för den sakens skull.

Jag stöter ofta, både på nätet och i det verkliga livet, på föreställningen av islam skulle vara en primitiv ”ökenreligion”. Det stämmer inte. De tidiga muslimerna levde i en urban miljö och var bekanta med både judendom och kristendom. De hade kontakter med både Persien och Östromerska riket.

Koranen innehåller en mängd lånord från andra språk, framför allt arameiska, men även latin och grekiska. Koranens första kapitel, en bön som upprepas av fromma muslimer dagligen, innehåller till exempel det latinska ordet ”strata”, väg.

Jag återger denna gamla artikel för att understryka varför den svenska skoldebatten inte kommer någonstans och skolan därför inte löser sina problem. Det beror på den i Sverige på alla offentligfinansierade ställen, som just skolan, överdrivna centraliseringen. Lärarna är längst ned i skolhierarkin och har med tiden fått allt mindre att säga till om. Inte ens eleverna är underställda lärarna. Det blir ingen ordning på skolan förrän lärarna återfår sin gamla auktoritet (vilket inte betyder att de ska slå och skrämma eleverna). Men den lösningen gillar inte de överställda myndigheterna i kommun och stat. Därför hittar de bara på lösningar som går ut på att de själva ska bestämma mer och lärarnas auktoritet ytterligare urholkas.

Ett av de största politiska mysterierna jag fått uppleva under min livstid är att våra styrande politiker lever i övertygelsen att det går att genomföra massinvandring till Sverige från diametralt motsatta kulturer utan att detta kommer att ge några som helst negativa konsekvenser för vårt land. Tvärtom förklarar våra politiker, i tätt samarbete med våra medier, att detta är helt nödvändigt, ofrånkomligt och dessutom lönsamt.

Svtplay finns en dokumentär om katastrofen i Tjernobyl. Den bekräftar i det mesta den dramatiserade version, som tidigare publicerats av HBO. Händelseförloppet återges tämligen dramatiserat också här.  

SVT-dokumentären understryker det väsentligaste: rädslan för och försöken att manipulera information för att skydda de ansvariga – såväl anläggningens chefer som politiker lokalt och i Moskva. Denna rädsla leder till de svåraste följderna.  

Det känns som allt fler människor börjar ställa sig frågan om utsläppen av växthusgaser kanske är ett mindre problem än klimatpolitikens verkningar. För några år sedan hade folk knappt förstått frågan, men numera kan den tas på allvar. Det beror på att de påstått skadliga effekterna av växthusgaserna, som det varnats för i årtionden, visserligen ofta förekommer i alarmistiska tidningsrubriker men sällan närmare inpå medan följderna av klimatpolitiken sedan mindre än ett år tillbaka börjar upplevas här och nu.

Detta rent vansinniga förslag från centerpartiet har tidigare lyfts bort från regeringens budgetförslag, men lagts tillbaka igen inför dagens budgetomröstning:

”För att hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning behövs fler jobb och att det blir lättare att komma in på arbetsmarknaden. Vi tycker att det behöver löna sig bättre att pröva att arbeta för den som får ekonomiskt bistånd. Därför vill vi att man ska få behålla mer av försörjningsstödet än idag under en begränsad tid då man prövar att arbeta.”