(Annons från 1960) 

”Mannens styrka och kvinnans skönhet. Det är vad som efterfrågas”, sade min luttrade mor till mig när hon var 95 år. Det var en visdom levererad sent i livet (jag var 60). ”BBB”- så brukade min kompis X i övre medelåldern lakoniskt sammanfatta sina erfarenheter från ett liv där han fått sin del av trassliga kärleksrelationer med vackra kvinnor. Med det menade han ”Beauty Beats Brain”, eller att han var ”torsk på looks”, som han också uttryckte saken.  

I Sverige läggs nu höstbudgeten fram av finansminister Magdalena Andersson. Skatten ska sänkas för 7,5 miljoner svenskar. Syftet med skattesänkningarna är att ”stimulera återhämtning” och de riktas framför allt till låg- och medelinkomsttagare som ”ska få mer i plånboken”. Även de som har sjuk- eller aktivitetsersättning får minskad skatt. Det införs även skattelättnader för kostnaden för a-kasseavgift. Detta förväntas leda till att dessa grupper går på café och restaurang eller spelar bowling och detta i sin tur förväntas leda till att fler får jobb i sådana och liknande verksamheter.   Ambitionen är att därigenom få igång ekonomin och ”ta Sverige framåt” efter pandemin genom att öka nettot efter skatt visserligen lite men för väldigt många. Det är sammanlagt tre skattesänkningar som görs för att öka låg- och medelinkomsttagares konsumtion. Kostnaden beräknas till 10,5 miljarder. 

På den här sajten finns nästan bara bildade, begåvade, toleranta och nyfikna läsare. Jag baserar det omdömet på de signaler som läsekretsen utsänder i form av kommentarer, meddelanden och bemötanden. Nyligen åkte jag tåg från Örebro till Stockholm och hamnade i samspråk om Gud med biljettkonduktören som kände igen mig och ville diskutera saken. Andra tecken på läsekretsens kvalitet är att dess språkbehandling är av god klass och att det nästan inte förekommer sådant ociviliserat hat och hot som översvämmar praktiskt taget alla alternativsajter om man ska tro tidningarna.

I april nästa år avgörs det franska presidentvalet. I de opinionsmätningar som gäller den andra, avgörande omgången ligger le Pen och Macron sida vid sida med drygt 20 procent vardera. I debatten ställs nu frågan: Kanske finns det ändå en möjlighet för le Pen att bli vald? Svaret brukar vara: det är inte omöjligt, som vid tidigare tillfällen, men det är fortfarande osannolikt. 

Chang Frick förklarade nyligen i TV att det finns en ”journalistisk adel” i Sverige, som ser som sin uppgift att bedriva hetsjakt mot grupper utanför den politiska mittfåran. Istället för att rapportera om vad som händer i samhället, letar man efter syndabockar bland vanligt folk – gärna sverigedemokrater, arbetare eller kanske frispråkiga fattigpensionärer på Facebook. 

1959 slog den unge samen Sven-Gösta Jonsson igenom med dunder och brak på de svenska topplistorna med låten ”Vid foten av fjället”. Sven-Gösta var både bildskön och blid, som klippt och skuren för ett lagom exotiskt inslag i det dåtida folkhemmet. Han sjöng smäktande och samtidigt rockigt: Jag är lapp och jag har mina renar/Jag har trolltrummans rytm i mitt blod/Jag kan jojka och hedniska stenar/Ser jag en gång där ännu de stod.  

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har låtit sig intervjuas av SvT-journalisten Anders Holmberg som på några punkter drog ned brallorna på ministern. Bland annat visade Holmberg citat från 2008 där Johansson förkastade de folkpartistiska idéer om språkkrav för beviljande av medborgarskap som Johansson nu vill införa. Då ansåg Johansson att språkkrav för medborgarskap var en ”magnet för främlingsfientliga väljare”. Detta, sa ministern, var ”bedrövligt i sin utstuderade ömklighet”.

Någon stor tänkare, en skotte om jag minns rätt, sa ungefär så här: Folk blir vansinniga i grupp och återfår förnuftet först med tvekan och en i sänder.

Jag tror att västvärldens klimatångest är ett anfall av kollektivt vanvett. Det kollektiva elementet är betydelsefullt. Utan gemensamma institutioner som IPCC och gemensamma beslut som Parisavtalet hade den troligen förödande politik som nu genomförs för att minska bruket av fossila bränslen inte kunnat inledas. Idag står fossilerna för omkring 80 procent av energiförsörjningen. Nu har kollektivet – i det här fallet EU – beslutat att fossilförbrukningen ska halveras på mindre än tio år.

Nyligen skrev Birgitta Sparf här på Det Goda Samhället om Anders Holmberg och den intensiva beundran som nu visas honom efter att han ställt Morgan Johansson mot väggen. Birgitta menar att även om det är bra att Morgan Johansson till sist fått de svåra frågorna på bästa sändningstid, så borde det ha skett långt tidigare. Och det har hon alldeles rätt i.

Stegvis, från 1500-talet, började naturvetenskapen utmana kyrkans uppfattningar om verkligheten men det dröjde innan den heliocentriska världsbilden (med solen i centrum av planetsystemet) triumferade över den geocentriska uppfattningen. Först genom Newtons allmänna gravitationslag blev det inte längre möjligt att hålla fast vid en fullständigt orimlig uppfattning. Bortsett från enstaka religiösa fanatiker finns det därför inte längre någon som tror på den geocentriska världsbilden.  

Jag tror att svensk utrikespolitik definieras av ett grundläggande och oundvikligt faktum, nämligen att vi är ett obetydligt litet land som ingen egentligen bryr sig om. Så har det nog varit sedan Karl XII. Känsliga andar kanske tar denna förmodan som en kritik mot Sverige men det är inte meningen. Tvärtom öppnar vår oansenlighet stora möjligheter. Vi kan tycka lite vad som helst utan att det egentligen skadar och orkar vi inte tycka något – till exempel för att den ansvarige tjänstemannen på UD är pappaledig – och därför tillfälligt lägger ned utrikespolitiken för någon viss region så är det troligen ingen som märker något.

I min förra text här på sajten skrev jag om att de så kallade ”dubbelbarnen” (andra generationens manliga invandrare mellan 15-44 år som har två utrikes födda föräldrar) kommer att öka markant till 2035 och då bli nästan dubbelt så många som idag, närmare en kvarts miljon. Det är ett trendbrott i två avseenden eftersom de för första gången blir fler än ”enkelbarnen” (de män i samma ålder som har en inrikes och en utrikes född förälder). De har också har visat sig vara mer frekvent brottsmisstänkta än utrikes födda, enligt både DGS stora studie och den nyutkomna Brå-rapporten (2021:9). 

En vän frågade mig varför jag besvärar mig med att studera portugisiska. Han tyckte det var en udda sport. Tja, sa jag, som svensk blir man normalt bekant med två kulturer, den svenska som vi har inpå oss och den amerikanska som vi får över oss genom den (nog så värdefulla och berikande) amerikanska kulturimperialismen. Men resten vet vi oftast inget om. Därför gillar jag att sniffa lite försiktigt på en annan ordning som råkar ha blivit den lusofona – betyder portugisisktalande – världen.

FN:s flyktingkonvention från 1951 var från början tänkt att bringa rättslig reda rörande de flyktingar inom Europa som andra världskriget hade genererat. 1967 utökades konventionen till att omfatta alla flyktingar världen över. Vilket har inneburit att den har blivit ett av Europas största gissel och bidrar till att miljontals människor från tredje världen söker sig ett bättre liv i Europa. Med eller utan de skyddsbehov som stipuleras i konventionen, oftast utan.