OPINION Vad menas med Medborgargarde? Är det farsor och morsor på stan eller är det en milis? Är det en organisation som agerar mot staten eller för staten?

Den kan vara allt detta. Det gemensamma är att alla dessa organisationer skapats för att komplettera, eller, i vissa fall, stå emot statens våldsapparat.

Genom historien finns exempel på hur organisationer vid sidan av staten försökt använda våld för att skydda sina medlemmar eller gynna deras och ledarnas intressen.

OPINION Det sägs att Allah, som den ende guden ju kallas på arabiska, är allsmäktig. Han kan göra allt. Det bevisade han en gång när en elak etiopisk kung försökte inta Mecka med en stor armé. Kungen hade flera väldiga och skräckinjagande elefanter med sig.

Men Allah lät en svärm fåglar störta ner över den etiopiska armén. Fåglarna bar på stenar som de, likt moderna bombflygplan, slungade mot soldaterna som föll ner döda i drivor.

Denna händelse skildras kortfattat i Koranens 105:e kapitel som bär rubriken ”Elefanten”. Så här låter den i Zetterstéens översättning från 1917:

OPINION På Karlstads universitet kan studenter utbilda sig till patriarkatkrossare. Studenter verkar kunna bli patriarkatkrossare inom nästan alla program, till exempel civilekonomprogrammet och kandidatprogrammet i fysik.

Men om nu skattebetalarna har lagt ned en massa resurser på att tänka ut hur unga människor på Karlstads universitet ska kunna lära sig att krossa patriarkatet så är det ju trist om det, vilket jag misstänker, inte anmäler sig något patriarkat att krossa.

Jag förklarar mig därför villig att göra mig till patriarkatets riddare och att kämpa för dess sak.

OPINION Jag har flera gånger försökt förklara att polisen numera inte längre beter som polis eftersom den hjärntvättats till att tänka som socialsekreterare. Så här skrev jag för lite mer än ett år sedan:

Min förklaring utgick ifrån Thomas Hobbes teori om Leviatan. Tesen är att staten, till medborgarnas frid och fromma, måste göra sig till ett eldsprutande, bepansrat monster som skaffar sig monopol på våldet så att ingen för vanliga medborgare hotfull kriminalitet törs etablera sig. Leviatan är polisen. Själva poängen hos Hobbes är att polisen måste vara desto våldsammare och grymmare ju värre buset artar sig.

PODCAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden (inspelat 24/2) pratar Eddie (Mohamed Omar) med Jan-Olof Sandgren om den pedofila traditionen inom vänstern. Sandgren tar upp chockerande och okända fakta om denna mörka underström. Han har skrivit två artiklar över ämnet på Det Goda Samhället, här och här.

I sina artiklar, samt i poddsamtalet, hänvisar Sandgren till en essä skriven av Mattias Karlsson, sverigedemokratisk intellektuell och grundare av den konservativa tankesmedjan Oikos: ”Pedofilvänstern” (26/1 2020).

OPINION Vänsterpartiet är ett av de partier som ökar mest just nu. Det kan egentligen bara förstås på två sätt. Antingen är människor mer lättlurade än man tror – eller så har det blivit allt mer populärt att vurma för tyranni och våld.

Jag vill helst tro att det handlar om det förstnämnda. Det är trots allt en något mindre deprimerande tanke att människor är naiva och lättlurade, än att de faktiskt gillar ett parti som står på de kriminella plågoandarnas sida mot de försvarslösa. För det är nämligen vad Vänsterpartiet gör när de ständigt står på barrikaderna för att försvara grovt kriminella.

HITTAT PÅ NÄTET Det är inte alla unga klimatengagerade som vill ingjuta panik i sin omvärld. Till skillnad mot Greta Thunberg väljer den tyska youtubern och influencern Naomi Seibt, 19, att istället ge sina jämnåriga hopp. Hon har blivit känd som ”Anti-Greta”.

I ett Youtubeklipp berättar hon om vikten av att ta del av vetenskapliga rön och klimatrealism istället för att låta sig nedslås klimatalarmism. Och hennes budskap är tydligt:

HITTAT PÅ NÄTET I programmet 60 Minutes på CBS hyllade nyligen senatorn Bernie Sanders det kommunistiska Kubas framsteg och prisade Fidel Castro för att han ökat läskunnigheten i landet.

De uppgifterna stämmer inte med verkligheten, enligt Foundation for Economic Education, FEE. Redan 1950, nio år innan kommunisterna tog makten, var hade Kuba bland den högsta läskunnigheten i hela Latinamerika.

OPINION Min vän har en dotter som är nio år. Han har satt henne i en ”bra” friskola för att undvika mångkulturellt stök. Men det finns inga helt mångkulturfria zoner i Det Nya Sverige. Däremot finns det som bekant svennefria zoner, det vill säga zoner där så kallade ”svennar” inte känner sig välkomna.

Även i denna ”bra skola” (en ”bra skola” är som sagt ofta ett kodord för en skola med mindre mångkultur) förekommer det till exempel islamisk sjal, så kallad hijab, på barn. I vännens dotters klass går det två flickor med hijab. Två, och det här är alltså en skola som är vald för att slippa för mycket mångkultur…

OPINION Steven Jörsäter gjorde nyligen en viktig observation i en kommentar till en artikel av mig om det välfärdsindustriella komplexet. Min tes är alltså att Sveriges härskande klass är politikerväldet, som stödjer sig på ett välfärdsindustriellt komplex kring vilket graviterar ett antal för det mesta statsfinansierade intressen, i första hand välfärdsindustrins apparatchiks, i andra hand välfärdsindustrins klienter, i tredje hand politikerväldets lovsångare, härolder och ibland mästrande smakdomare, alltså de intellektuella, främst journalisterna, i fjärde hand alla oftast statsfinansierade aktivister av typ nätverket #vistårinteut och Stockholm Pride.

IDÉ OCH KULTUR Börjar vi inte tröttna på forskning och kunskap?

Vi tänker så gärna att kunskap är bra, att kunskap ska vi ha. Men det finns ett litet problem vi inte slipper undan så lätt: det kan vara svårt att skilja sann kunskap från falsk. Vad menas? tänker någon. Det finns väl ingen falsk kunskap? Jo det gör det. Det finns tankar och föreställningar som har status av kunskap fast de egentligen är felaktiga. Det finns också sann kunskap som få vill tro på och som därför aldrig får någon status av erkänd kunskap. Och det värsta av allt i denna soppa är att all kunskap som accepteras som sådan – även om den är felaktig – riskerar bli ett verktyg för makt och påverkan.

OPINION Nyligen publicerades på sociala medier en kontroversiell reklamfilm från SAS, det skandinaviska flygbolaget. Filmen försöker framställa den skandinaviska kulturen som i princip obefintlig. Meddelandet som framförs är att eftersom alla typiska skandinaviska kulturella drag uppenbarligen kan spåras till yttre källor, har Skandinavien ”ingenting”, vilket upprepas på många språk. SAS försöker tydligen vara politiskt korrekt under dessa globalistiska tider, där allt som har med nationen att göra ses ned på. Samtidigt vill reklamfilmen uppenbart uppmuntra skandinaver att använda SAS för att flyga till avlägsna länder för att ta med sig tillbaka fler värdefulla saker (som köttbullar?), så att dessa också i framtiden kan förvandlas och bli en del av det som representerar Skandinavien.

HITTAT PÅ NÄTET Kaliforniens guvernör, demokraten Gavin Newsom, vill råda bot på delstatens bostadsbrist genom att ge läkare möjlighet att skriva ut recept på bostäder, på samma sätt som på medicin.

Newsom menar att hälsa och bostad hör ihop, och vill satsa närmare 700 miljoner dollar på att reformera sjukvårdssystemet. I förslaget framgår inte hur förskrivna recept ska kunna öka antalet bostäder.

OPINION Jag tror att det flesta människor tänker emotionellt därför att de vill ha åsikter som låter bra, som stämmer överens med deras självbild och står i samklang med den närmaste omgivningens värderingar. Att åsikterna ska vara omhändertagande, falla i god jord inom såväl den egna gruppen som i offentligheten, är ett kvinnligt förhållningssätt som har tagit kommandot i vårt postmodernistiska samhälle.

En oönskad konsekvens av självständigt och logiskt tänkande är att man kan komma fram till åsikter som man helst inte skulle vilja ha. En sådan åsikt som drabbat mig är att jag alltmer tycker att den kvinnoempatiska konsensusmentaliteten är direkt samhällsfarlig.

HITTAT PÅ NÄTET Britten Carl Benjamin, mer känd under signaturen ”Sargon of Akkad”, är en av de populäraste opinionsbildarna på YouTube och profilerar sig som kritiker av politisk korrekthet, feminism och kulturmarxism.

I en ny video på sin YouTube-kanal Akkad Daily kommenterar han hur den brittiska regeringen mörklägger en rapport om så kallade ”grooming gangs”, det vill säga gäng med invandrarbakgrund som utnyttjar minderåriga, vita flickor sexuellt.

OPINION Det är en synd för en kvinna att avvisa ”legitima sexuella närmanden” – och kvinnan får inte lämna hemmet utan mannens tillåtelse. Så står det i en familjeguide från Göteborgs största moské för dem som vill konvertera till islam, rapporterar TV4 Nyheterna.

Jaha, och? Som om detta var skulle vara något ovanligt eller uppseendeväckande. Det där är bara vad profeten Muhammed lär och alltså helt vanlig islam. Visa mig istället den moské där man lär ut att Muhammed hade fel. Det hade varit en uppseendeväckande nyhet!

OPINION För ett tag sedan skrev jag om den statliga svenska värdegrunden enligt vilken alla människor har lika värde. Jag påpekade att denna utsaga utgör en unikt svensk felöversättning av en formulering i FNs allmänna deklaration av de mänskliga rättigheterna. I originalet står det inte värde utan värdighet.

Några läsare har frågat efter skillnaden mellan värde och värdighet eftersom jag inte förklarat det särskilt tydligt (vilket kanske berott på att jag själv inte begripit). Så jag gör ett nytt försök. Det här är inget för känsliga själar.

IDÉ OCH KULTUR Det pågår en intensiv debatt om de möjliga orsakerna till att just Sverige drabbats av en våldsam och samhällsfarlig gängkriminalitet. Trots att ingen längre förnekar kopplingen till invandringen vägrar man fortfarande se invandringen som den avgörande orsaken. Men vem bryr sig om specifika orsaker när det räcker att se de avgörande sambanden? Blott Sverige svensk invandring och svensk gängkriminalitet har.

OPINION Ju mer jag misslyckas med att förstå ”det svenska tillståndet”, desto enklare och mer självklart framstår allt.

Själva grunden för det svenska tillståndet är det faktum att landets ledande politiker har kapat trossarna till sina respektive avdelningar av det civila samhället och nu är mer lika varandra än någon av dem liknar de grupper de en gång representerade. Till exempel känner en vanlig gråsosse inte igen sig i s-partiet. Ej heller ser en vanlig småborgerlig småföretagare m-partiet som sitt särskilda ombud.

OPINION ”Blattarna som byggde Sverige” heter TV4:s nya satsning, med Leif GW Persson som berättare och, sannolikt, någon form av garant för att programmet ska locka en bred och läraktig publik. Och titeln är förstås tänkt att göra klart för die dumme schwennebananen att Sverige som vi känner det aldrig hade kunnat byggas utan dessa arbetskraftsinvandrare.

HITTAT PÅ NÄTET Vänsterliberalt tankegods har länge varit närmast allenarådande inom studentförbunden vid de svenska lärosätena. Nu hotas vänsterns åsiktsmonopol av en konservativ motrörelse.

Konservativa Förbundet har etablerat sig på åtta högskolor och gensvaret är enormt, berättar ordföranden Julian Kroon i en intervju i Academic Rights Watch. Från att ha haft åtta medlemmar hösten 2019 har man idag drygt 500. Förbundet har också fem distriktsföreningar och sex universitetsföreningar – och fler är på gång.