”Frihet, fred och energioberoende”. Så lyder budskapet på denna sida. Detta är en ren, naiv vänsterpropaganda som dessutom är uppenbart lögnaktig. Här står exempelvis : ”Så låt oss tillsammans se till att vi har ren och förnybar energi – producerad i Europa.”

Det gröna budskapets frälsning har erövrat varje vrå av Sverige. Likt en modern väckelserörelse möter det oss nu överallt. Politiker talar om den gröna omställningen i varannan mening.  Medier, universitet, forskningsråd, akademier, företagarorganisationer och miljöorganisationer tävlar om att sjunga denna omvälvnings lov. Till och med finansbranschen är nu helt bergtagen av gröna ideal som där främst manifesteras under begreppet ”hållbarhet” som ofta framhålls som minst lika viktigt som avkastning.