Kommentarerna är ofta uppskattade av Det Goda Samhällets skribenter. De bidrar till att utveckla vårt och läsarnas tänkande och öka våra och läsarnas kunskaper. Vi vill därför gärna behålla möjligheten för läsarna att kommentera.

I ett långt blogginlägg går den konservative USA-kännaren och poddaren Ronie Berggren igenom påståendena om valfusk i det amerikanska presidentvalet den 3 november förra året.

Ronie Berggrens slutsats är att valet gick rätt till:

I en monolog (11/1 2021) på Fox News säger den konservative opinionsbildaren Tucker Carlson att techjättarna och storföretagen är förenade med Demokraterna i en ansträngning att krossa oliktänkande.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Freden i Kiel slöts den 14 januari 1814 i Kiel mellan å ena sidan Sverige och Storbritannien och å andra sidan Danmark, och var inledningen till, och enligt svenskt synpunkt grundlagsskyddet för, den Svensk-norska unionen som existerade mellan 1814 och 1905. Fredstraktatet var ett resultat av att Danmark som Napoleons bundsförvant stod på den förlorande sidan i Napoleonkrigen, medan Sverige stod på den segrande allierade sidan.

PODCAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden pratar Eddie (Mohamed Omar) med Bitte Assarmo om den tredje säsongen av teveserien Cobra Kai.

Sex and the City är en amerikansk TV-serie baserad på boken med samma namn. Den visades på HBO åren 1998–2004, och därefter har två långfilmer producerats. TV-serien kretsar kring fyra väninnor i New York, om deras liv och relationer.

Trots att två aktuella händelser har så olika emotionell laddning skulle jag säga att de är uttryck för samma globala tendens: Dan Eliassons avgång och Trumpanhängarnas mobbangrepp på den amerikanska kongressen. Den gemensamma globala – eller i varje fall västerländska – tendensen är att den sociala huvudmotsättningen inte längre står mellan arbetare och kapitalister som i det gamla industrisamhället utan i stället mellan en politikerledd elit och en grupp som kanske kallar sig folket men i varje fall känner sig åsidosatt och missunnar eliten dess åtminstone påstådda privilegier.

Av ett självklart skäl har kapitalister aldrig brukat vara socialister. Det självklara skälet är att kapitalismens avskaffande står högst på socialisternas dagordning. Om någon vill avskaffa sig själv finns det enklare metoder än att genomföra en hel revolution för att uppnå sitt mål.

VIDEO Se den andra videon av sex i Dan Korns program i DGS TV om Sverige, rasismen och slaveriet. Har Sverige varit inblandat och i så fall hur? Har Sverige några obetalda historiska skyldigheter?

PODCAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden pratar Eddie (Mohamed Omar) med Philippa Paulsson om skräck- och science fictionklassikern Alien från 1979, regisserad av Ridley Scott.

Den första januari blev skilsmässan mellan EU och Storbritannien i princip klar. Det återstår en del ytterligare överenskommelser men inte på den nivån att det skulle kunna häva äktenskapsskillnaden. Det handlar mest om sådant där som huruvida brittisk polis ska få tillgång till Europols databaser och därmed bättre kontroll på terrorister och andra kriminella (varför Europol inte skulle vilja dela med sig kan jag inte förstå men uppenbarligen har prestigefrågor spelat stor roll i skilsmässoförhandlingarna). En lite större fråga som också återstår är vilka regler som ömsesidigt ska gälla för bolag som tillhandahåller finansiella tjänster, alltså banker med mera. De största engelska finansföretagen har redan förebyggt det värsta krånglet genom att etablera verksamheter inom EU.

Nyårsdagen har inte något personnamn i den svenska almanackan, men åsikten har funnits, och varit utbredd, att nyårsdagen ska anses som Jesu namnsdag.

Utdrag ur Läsebok. Andra läsåret (1906) av Bengt Carl Rodhe, skolmästare i Göteborg:

Nyårsdagen är årets första dag och första helgdag. Den infaller åtta dagar efter jul och är vår Frälsares namnsdag. Han erhöll namnet Jesus, när han var åtta dagar gammal. I hans namn skola vi börja det nya året med bönen: ”Giv, o Jesus, fröjd och lycka!” På nyårsdagen önska vi varandra ”gott nytt år”. Och det är en vacker önskan, bara den går av hjärtat.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karolinernas dödsmarsch, kallas den svenska arméns tillbakatåg över Tydalsfjällen i Trøndelag på nyåret 1719, där fler än fyra tusen av de karoliner, som deltagit i Karl XII:s andra fälttåg mot Norge 1718, frös ihjäl.

Efter Karl XII:s död vid Fredrikstens fästning 30 november 1718 blev alla svenska trupper i Norge beordrade till återtåg till Sverige. På nyårsdagens morgon bröt generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldts armé upp från Østby i Tydal.

GODA NYHETER Det Goda Samhället ökade från 8 343 909 visningar år 2019 till 8 972 637 på eftermiddagen idag, nyårsaftonen år 2020.

Antalet visningar har ökat varje år sedan starten våren 2015.

Vilka artiklar har visats mest under 2020? Den mest visade (jag skriver visade, för man vet ju inte om de som klickar faktiskt också läser) artikeln skrev jag själv: ”Man vill prata om George Floyd i USA, inte om Tommie Lindh i Sverige” (1/6 2020).

PODAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden läser Eddie (Mohamed Omar) dikten ”Vaknen!” av Viktor Rydberg.

PODCAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden pratar Eddie (Mohamed Omar) med Bitte Assarmo om årets jul. julen är inte slut än utan varar fram tills tjugondag Knut den 13 januari.

Svenska affärer blir alltmer utsatta för stölder. I organisationen Svensk Handels Trygghetsbarometer för tredje kvartalet 2020 ”anger 36 procent av butikerna att de råkat ut för stöld den senaste veckan, 19 procent har drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund och 20 procent utsattes för bedrägerier den senaste månaden”. För att komma till rätta med detta la Regeringen nyligen en proposition om ”Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet” som ska börja gälla från 1 mars 2021.

VIDEO Se den första videon av sex i Dan Korns program i DGS TV om Sverige, rasismen och slaveriet. Har Sverige varit inblandat och i så fall hur? Har Sverige några obetalda historiska skyldigheter?

En observation som jag har gjort under det senaste halvdussinet år är att den allmänna meningen ändrat sig ganska rejält på viktiga punkter – man märker det exempelvis på vilket slags uttalanden som tidigare var förbjudna men nu är tillåtna – medan den förändrade allmänna opinionen inte reflekteras i den politik som faktiskt förs eller ens i den officiella politiska debatten. Det är inte bara regeringen och stödpartierna som inte följer tidsandans krumbukter. Oppositionen gör det inte heller annat än i smärre detaljer. Det råder ett slags andlig förlamning bland partierna och deras besättningar.

Ett politikområde som jag ägnat särskilt intresse är skolan och den högre utbildningen. Det började med att jag gick i den. Den var lite fantasilös men välvilligt inställd och gjorde sitt bästa så jag har inget att klaga på. Jag tog studenten 1964. Ett försenat men uppriktigt tack till de dåtida skattebetalare som möjliggjorde detta för mig!

När människor ska försöka förstå komplicerade sociala skeenden, till exempel varför coronat skördat så många offer inom äldreomsorgen, brukar de mobilisera sina gamla intellektuella käpphästar för att se vad käpphästarna kan duga till. Så är det även med mig.

En av mina käpphästar för förståelsen av det samtida Sverige och alla dess till synes olösliga utmaningar är tanken att vi lider av för mycket byråkrati. Hela landet är snärjt i ett nät av regler som gör att framför allt den offentliga sektorn bara kan, eller tror att den bara kan, göra som den alltid gjort om det inte kommer nya instruktioner uppifrån.

VIDEO Ambassadör Örjan Berner intervjuas om sin nya bok Krig eller fred: ödesdigra beslut i kristider av Patrik Engellau.

Västerlandet befinner sig numera i ungefär samma sinnestillstånd som den unga Sovjetunionen för hundra år sedan. Sovjetunionen bildades år 1922 och styrdes av rättrogna, ideologiska entusiaster som var övertygade om att de hade hittat en metod att göra mänskligheten – på kort sikt dock bara den egna nationens folk enligt Stalins princip ”Socialismen i ett land” – lyckligare.

Under några år på 1980-talet drev jag ett ganska framgångsrikt organisationskonsultföretag med upp till ett tjugotal anställda. Organisationskonsulter är till för att ge råd till organisationer som är villiga att betala för att få råd. Mitt företag hade ett standardråd som vi alltid framförde. Vi behövde inte ens besöka organisationen för att vara nästan säkra på att rådet var rätt, framför allt om organisationen var offentlig. Rådet var att decentralisera.

Jag hade nämligen en bakgrund som statsanställd och organisationsforskare och hade kommit fram till att nästan alla större organisationer i Sverige var byråkratiska och toppstyrda, i första hand de offentliga men också många privata, till exempel näringslivsorganisationer som lyder under samma villkor som offentliga apparater i bemärkelsen att de hade monopol och levde av någon sorts anslag. Därför kunde jag med gott samvete utgå ifrån att mitt konsultföretags uppdragsgivare också led av denna sjuka.

Det finns troligen inget säkrare sätt att bryta ned en människas mentala balans och göra henne vansinnig än att systematiskt förneka vad hon upptäcker med sina sinnen och de slutsatser hon därav förmår dra. Tänk dig att du sitter i en diskussion med ett halvdussin personer som alla, visar det sig, menar att ett plus ett blir tre. Deras fasta övertygelse går inte att rubba. Dårar, tänker du, och går ut för att träffa några vanliga, rättänkande människor varvid det visar sig att alla på samma uppriktiga sätt förklarar att ett plus ett faktiskt blir tre. Det är väl självklart, säger de och ler lite mot varandra som för att beklaga din förstockelse.

Trots den avsmak programmet inger mig brukar jag se Rapport på teve klockan 19.30. I familjekretsen har jag döpt programmet till Dagens Mord vilket förstås är överdrivet eftersom alla inslag inte handlar om mord utan också kan beröra våldtäkter, vanvård av barn, människor som varit inlåsta i 28 år i en lägenhet i Haninge, prostitution på HVB-hem, svältande mammor och barn i IS-fångläger och annat uppseendeväckande. I alla inslag presenteras lidande offer men inga förklaringar. Det hela blir som en gammaldags kringresande cirkus som förevisar kalvar med två huvuden, skäggiga damer och andra levande varelser med olika lyten och missbildningar. Man bara förundras. Så var det även tisdagen den första december.

Märkvärdigt nog publicerade Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den första december nästan likatyckande opinionsartiklar om den svenska coronapolitiken. I det ena fallet var det på ledarplats och i det andra på debattsidan.

Om jag inte missförstått vad respektive skribent vill säga så tror jag man kan sammanfatta deras gemensamma uppfattning ungefär som följer:

Det tickar hela tiden in nya indikationer på att den höga dödligheten i corona bland svenska åldringar inom äldreomsorgen beror på att vårdsystemet aktivt undanhållit insjuknade äldre människor medicinsk behandling såsom syrgas. I stället har de, ofta på oacceptabelt vaga grunder, getts palliativ vård vilket betyder vård som ska göra döden lättare.

En av de första som slog larm var distriktsläkaren Jon Tallinger i Tranås som jag intervjuade här den 18 april. Jon har lagt ut ett stort antal videofilmer på YouTube med samma skrämmande budskap.