Den progressive och ”antirasistiske” Cambridgeprofessorn Priyamvada Gopal postade den 22 juni i år en tweet med budskapet ”Vita liv räknas inte” (engelska white lives don’t matter). Sedan dess har man funnit fler kontroversiella tweets på hennes konto, bland annat en i vilken hon uttrycker en önskan att ”skjuta vita män i knäna” (engelska kneecap white men).

Gustav III:s ryska krig (även kallat svensk-ryska kriget 1788–90) utspelades 1788–1790 efter att Sveriges kung Gustav III anfallit Ryssland i hopp om att återta förlorade områden, samt att hindra vidare rysk inblandning i Sveriges inre angelägenheter.

Ur Nordisk familjebok (1921):

Viborgska gatloppet har man kallat den utbrytning ur Viborgska viken, som af svenska flottan företogs 3 juli 1790.

Den 2 juli 1900, över Bodensjön, företog Ferdinand von Zeppelin den första uppstigningen med luftskeppet LZ 1.

von Zeppelin (1838-1917) var en tysk greve, militär och uppfinnare. Han är mest känd som luftskeppskonstruktör. År 1906 hade han lyckats konstruera den typ av styrbara ballongfartyg, som efter honom kallas zeppelinare.

Slaget vid Poltava utkämpades den 28 juni 1709 mellan svenskar och ryssar och slutade med ett svenskt nederlag.

Boken om vårt land (på finska Maamme kirja) av den finlandssvenske författaren Zacharias Topelius utgavs 1875, avsedd som läsebok i folkskolan i Finland. Den översattes även till finska och användes i skolorna långt in på 1900-talet och bidrog till uppbyggandet av en finsk nationalkänsla. 

Slaget vid Poltava utkämpades vid staden Poltava i mellersta Ukraina den 27 juni 1709 (enligt den julianska kalendern, 28 juni enligt den svenska kalendern). Det var den största och mest avgörande drabbningen under stora nordiska kriget (1700-1721), och stod mellan en svensk armé under befäl av fältmarskalk Carl Gustaf Rehnskiöld och en rysk armé under befäl av tsar Peter I.

Daniel Krman (1663-1740; se bilden) var en slovakisk präst och författare. Han var superintendent för lutherska kyrkan i det slovakiska Ungern. Han uppsökte Karl XII år 1708 i Mahiljoŭ i östra Vitryssland för att be om svenskt stöd för de förtryckta protestanterna i sitt land.

En staty av Hans Christian Heg, en antislaveriförespråkare och soldat i amerikanska inbördeskriget, halshöggs och slängdes i sjön av ”antirasistiska” aktivister i Madison, Wisconsin.

Hans Christian Heg kommer från Liers i Norge och invandrade med sin familj till USA som 11-åring.

Den populäre libertarianske youtubern Stefan Molyneux kommenterar händelsen på Twitter:

Ett län (engelska county) i delstaten Oregon i USA gör det obligatoriskt för alla invånare att bära ansiktsmask på platser där social distansering är omöjligt. Icke-vita behöver dock inte följa påbudet. Orsaken till undantaget är risken för ”rasprofilering”, skriver The New York Post (23/6 2020).

Daniel Fallström, född den 26 oktober 1858 i Gävle, död den 19 januari 1937 i Stockholm, var en svensk författare, skådespelare, journalist och teaterkritiker. Hans första större diktsamling I vinterqväll kom ut 1887, men rymde dikter skrivna så tidigt som 1881. Han utkom därefter flitigt med nya diktsamlingar, och blev snabbt en uppburen och flitigt anlitad poet, inte minst vid olika tillfälliga högtidligheter som invigningar och jubileer.

Utöver de olika tillfällighetsdikterna var historiska motiv, hyllningar till kvinnan, natur- och stämningslyrik, patriotiska maningar och Stockholmsskildringar återkommande teman i Fallströms diktning. Hans stil var utpräglat romantisk, och han var en flyhänt och inspirerad stämningspoet snarare än någon utstuderad stilist.

Före kalenderreformen 1953 firades midsommardagen på Johannes Döparens dag idag den 24 juni. I en lång artikel i tidskriften Ord och Bild (1933) kan man läsa om en av den svenske konstnären Elias Martins målningar: ”Johannes Döparen predikar i öknen”, troligen utförd mellan 1768 och 1780.

I en artikel på Middle East Forum (17/6 2020) skriver antropologen Philip Carl Salzman om mentaliteten i Mellanöstern och hur den skiljer sig från mentaliteten i moderna västerländska samhällen:

Tillvaron är en kamp mellan grupper:

”They believe that others conspire to advance their own interests, so each must conspire to protect his own against the conspiracies of others.”

Det finns två typer av politiska organisationer, stammen och den förmoderna staten:

I tidningen Spectator (17/6 2020), den australiska utgåvan, spekulerar Ross Clark om den verkliga anledningen till att Sverige inte, liksom flera andra länder, stängde ner för att bemöta coronapandemin.

Ross Clark hänvisar till nationalekonomen Lars Jonung i Lund som i en uppsats argumenterar för att det är den svenska författningen (grundlagen) som hindrat en nedstängning.

Regeringsformen, andra kapitlet, paragraf 8, fastställer: