Digital Hammurabi är en podcast och YouTube-kanal som drivs av paret Megan Lewis och Joshua Bowen, vilka båda är disputerade assyriologer vid John Hopkinsuniversitet i USA. I en video som publicerades nyligen på Digital Hammurabi (18/10 2020) intervjuas Emily Smith, doktorand i hettitologi vid University of Chicago.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Fritz von Dardel (1817-1901) var överintendent, militär, målare och tecknare. Släkten von Dardel kommer från Schweiz och adlades i Sverige 1810.

von Dardel blev vid sexton års ålder konstapelkadett vid Vendes artilleriregemente, 1837 underlöjtnant vid Svea livgarde och avancerade till överstelöjtnant i armén 1862. Han blev 1850 adjutant hos kronprinsen och sedan hos Karl XV. Von Dardel var 1858-62 militärattaché i Paris samt blev 1864 kabinettskammarherre hos Karl XV och samma år överintendent vid Överintendentsämbetet och preses i Konstakademien, av vilken han 1861 invalts till hedersledamot.

I en kolumn i Wall Street Journal (16/10 2020) skriver Tunku Varadarajan om hur den liberale historikern Fred Siegel motvilligt kom att stödja Donald Trump. Det är framför allt tre saker som fått Siegel att ändra åsikt:

Mr. Siegel, a professor emeritus at New York’s Cooper Union and a senior fellow at the Manhattan Institute, says he overcame his distaste for Mr. Trump for three reasons. First, foreign policy: ”Crushing ISIS, pulling us out of the Iran nuclear deal, moving our embassy to Jerusalem, and making fools of those people who insist that the Palestinian issue is at the heart of the Arab-Israeli conflict.”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Kalisch i Polen utkämpades den 19 oktober 1706 under det Stora nordiska kriget. En svensk armé på omkring 4000 man, i förening med omkring 16 000 polacker, blev slagen vid Kalisch av en omkring 36 000 man stark sachsisk-polsk-rysk här under kung August.

Utdrag ur artikeln ”Kalisz 1706 – myt och sanning” av överstelöjtnant Bo Sunnefeldt:

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 18 oktober 1748 slöts freden i Aachen som avslutade Österrikiska tronföljdskriget (1740–48). Kriget involverade större delen av Europa; på ena sidan Preussen, Spanien, Frankrike, Bayern, Sverige, Sicilien, Neapel och Genua och på andra sidan Habsburgmonarkin, Storbritannien, Ryssland, Nederländerna, Sachsen, Hannover och Sardinien. Kriget utlöstes av att den tysk-romerske kejsaren Karl VI avled den 20 oktober 1740 och att därmed huset Habsburg utslocknade på svärdssidan.

Streamingtjänsten Disney+, som ägs av Walt Disney Company, förser flera filmer, vilka anses ha ”rasistiskt” innehåll, med längre varningsmeddelanden. Meddelandet spelas i 12 sekunder innan filmer börjar. Bland filmerna som förses med varningen finns klassiker som The Aristocats, Dumbo, Peter Pan och The Jungle Book.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Moderata samlingspartiet antog sitt nuvarande namn 1969 som ersatte det tidigare Högerpartiet som använts från 1952, och som grundades som Allmänna valmansförbundet den 17 oktober 1904.

Utdrag ur boken Namn och öknamn på politiska partier och personer i Sverige av Gösta Langenfelt (1935):

Nyheten om att den israeliska skådespelerskan Gal Gadot ska gestalta den egyptiska drottningen Kleopatra i en ny storfilm ledde till upprördhet i Egypten. Den välrenommerade egyptiske filmkritikern Tarek El Shinnawi menar att avundsjuka ligger bakom upprördheten:

”While we as Egyptians are proud of history, we don’t own our historical figures. Anyone anywhere has the right to tell the Cleopatra story from their perspective as long as they do not distort historical facts”, sade han till sajten Al-Monitor.

Netiv Center för Torah Study är ett judiskt lärosäte i Houston, Texas, som också driver en YouTube-kanal. På kanalen förklaras judiska läror, men man intervjuar också gäster om närstående ämnen, till exempel kristendomens uppkomst och dess relation till judendomen. I en ny video (13/10 2020) intervjuas James S. Valliant, författare till boken Creating Christ: How Roman Emperors Created Christianity (2018).

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Första svenska Antarktisexpeditionen leddes av Otto Nordenskjöld mellan 1901 och 1904. Det var en av de första vetenskapliga expeditionerna till Antarktis, en i början på 1900-talet i stort helt outforskad kontinent. Kantad av strapatsrika äventyr och umbäranden avslutades den dock lyckligt och med stor vetenskaplig framgång.

Ridvan Aydemir är en av de största ex-muslimerna och islamkritikerna på YouTube. Han är ateist och kallar sig Apostate Prophet, den avfallne profeten. Aydemir är en turk som vuxit upp i Tyskland. I en ny video (13/10 2020) diskuterar han Guds existens med den amerikanske youtubern Jay Dyer, en ortodox kristen filmkritiker. Dyer är framför allt känd för sina analyser av symboler och dolda budskap i filmer och teveserier. Han har samlat flera av sina essäer i böckerna Esoteric Hollywood: Sex, Cults and Symbols in Film (2016) och Esoteric Hollywood II (2018).

På sajten Jewish News Syndicate (JNS) skriver journalisten Ruthie Blum om hatstormen mot den israeliska skådespelerskan Gal Gadot. När det blev känt att hon skulle gestalta den egyptiska drottningen Kleopatra i en ny stormfilm blev hon föremål för hat och grova förolämpningar från wokevänster, svart makt-anhängare, så kallade ”antirasister” och antisemitiska arabnationalister.

Inom svart makt-rörelsen finns en utbredd tro på myten om att Kleopatra skulle ha varit svart. Den egyptiska drottningen var i själva verket grekinna av den ptolemaiska ätten.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Över brännvinsbrännaren Lundholm eller Fredmans sång n:o 6 är en av Carl Michael Bellmans Fredmans sånger, skriven 1769. Den var ursprungligen en del av diktningen kring Bacchi orden och uppfördes första gången 15 oktober året den skrevs, och blev snabbt populär och spreds snart som avskrift. Formellt är det en parentation över den döde ordensmedlemmen Lundholm.

I andra versen blandar Bellman friskt stilar: första radens dova klockor skulle passa i vanlig gravdikt, andra radens ”lull lull” hör hemma i vaggvisor, och sedan dyker Cupido upp, bara för att konstatera att Lundholm vore en dålig älskare, så spritbemängd att han orsakade berusning bara genom kyss på hakan.

Vänsterdemonstranter i Portland, Oregon, vräkte statyer av Abraham Lincoln och Theodore Roosevelt under söndagskvällen den 11 oktober. Vandaliseringen skedde alltså kvällen före Columbusdagen den 12 oktober, en dag som delar av vänstern i Förenta staterna i stället kallar ”ursprungsbefolkningens dag”.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Erik av Pommern (1382-1459) var 1396–1439 (med två avbrott) kung av Sverige, som Erik III kung av Norge 1389–1442 samt som Erik VII kung av Danmark 1396–1439. Han var son till hertig Vratislav VII av Pommern och Maria av Mecklenburg, systerdotterson till drottning Margareta som adopterade honom efter att hennes son Olof av Danmark och Norge avlidit 1387.

Erik föddes omkring 1382 som Bogislav in i den slaviska härskarätten Gryf (Grip). Han var son till hertig Vratislav VII av Pommern och Maria av Mecklenburg.

Konspirationsteorier må vara knasiga mellan varven, och ibland direkt oroväckande, men bör de verkligen förbjudas? Absolut inte, kan vi läsa i Spiked Online.

Yttrandefrihet måste vara total, annars är den meningslös. Att tillåta diverse konspirationsteorier att cirkulera fritt är ett mycket litet pris att betala för yttrandefrihet för alla, för alternativet är betydligt farligare.

Twitter har stängt av den republikanske politikern Lauren Witzkes konto. Enligt Twitter vidtogs åtgärden eftersom en av hennes tweets, som kritiserade massinvandringen till Europa, ansågs vara  ”hatiskt”.

I tweeten i fråga skriver hon att massinvandringen har förstört Europa och lovar att verka för att all invandring till Förenta staterna stoppas under en period om tio år:

”Let’s be clear, mass migration absolutely destroyed Europe.”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Gustav II Adolf (1594-1632) var Sveriges kung 1611–1632. För eftervärlden är Gustav II Adolf mest känd som den som grundlade det svenska stormaktsväldet som skulle göra landet till en av Europas största och ledande nationer. Han anses vara en av världshistoriens främsta fältherrar, då han förnyade krigskonsten vilket har gjort honom känd som ”den moderna krigföringens fader”.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Engelskan Margaret Howitt var dotter till Mary och William Howitt. Efter ett besök i Sverige skrev hon boken Ett år hos Fredrika Bremer, publicerad på engelska 1866, och i svensk översättning av Thora Hammarsköld 1867.

Vid 1800-talets mitt var Fredrika Bremer ett stort litterärt namn i Europa. Hennes romaner översattes till tolv språk. Fredrika Bremer introducerades i de engelsktalande länderna av översättarparet William och Mary Howitt. Dottern Margaret tog så starkt intryck av Fredrika under hennes besök i familjens hem att hon lärde sig svenska for att kunna läsa hennes böcker på originalspråket. Sedermera blev hon också Fredrikas översättare.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget på Brunkeberg utkämpades den 10 oktober 1471 på Brunkebergsåsen på nuvarande Norrmalm i Stockholm mellan Kalmarunionens danske kung Kristian I, och det ”svensinnade” Sturepartiets anhängare, som ville lösgöra Sverige från unionen, under svenske riksföreståndare Sten Sture den äldres befäl. De ”svensinnade” segrade och Sten Sture lät till minne av segern, som han tillskrev Sankt Görans hjälp, uppföra skulpturen Sankt Göran och draken i Storkyrkan. Sten symboliseras här av riddaren S:t Göran som räddar jungfrun Sverige från den danska draken Kristian.

Knut Lindelöf är en vänsterintellektuell skolad i Jan Myrdals förening Kulturfront med dess tidskrift Folket i Bild. Lindelöf har läst Det Goda Samhällets chefredaktörs Patrik Engellaus bok Min oro (2014) och i en recension på sin blogg konstaterar han: ”Jag delar Engellaus oro”.

I Knut Lindelöfs långa och respektfulla recension får Patrik Engellau både medhåll och mothåll:

I ett inslag från vänstertidskriften Vice videokanal (13/9 2020) varnas kvinnor för så kallade ”wokefishers”, det vill säga män som utger sig för att vara politiskt korrekta, progressiva, vänster eller ”woke” i syfte att locka till sig kvinnor på dejtingappar.

I inslaget berättas om flera fall där kvinnor lockats in i förhållanden bara för att senare upptäcka att mannen haft konservativa åsikter och tvingats göra slut. Ett bra förhållande, förklarar presentatören, bygger på att man har samma åsikter.