DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Stegeborg utkämpades vid Stegeborg, den 8 september 1598, mellan hertig Karl, sedermera Karl IX, och Sigismund, kung av Sverige och Polen. Sigismund segrade i slaget som var den första sammandrabbningen under avsättningskriget mot Sigismund.

Avsättningskriget mot Sigismund var ett svenskt inbördeskrig under åren 1598–1599 mellan polsk-svenske kung Sigismund och hans riksföreståndare i Sverige hertig Karl.

Himmelsskivan i Nebra är en bronsskiva med guldsymboler som hittades i Nebra i Sachsen-Anhalt, i Tyskland. Skivan är 30 cm i diameter och väger cirka 2,2 kg. Forskarna antog tidigare att den härrörde från Urnefältskulturen på bronsåldern omkring år 1600 f.Kr och därmed var den äldsta funna beskrivningen av kosmos.

Tyska arkeologer har nu gjort en ny analys som visar att himmelsskivan sannolikt är tusen år yngre. Det innebär att tidigare hypoteser om dess betydelse behöver revideras.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 7 september 1520 tågar Kristian II, i Sverige känd som Kristian Tyrann, in i Stockholm.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Kristian var Sveriges herre. Under klockringning höll han sitt högtidliga intåg i Stockholm, ridande på en präktigt smyckad stridshingst och ledsagad av en lysande skara. Vänligt hälsade han åt de folkmassor, som strömmat honom till mötes. Vid kröningen förnyade han med ed sitt löfte att hålla Sveriges lag och rätt, ”och förpliktade han sig så högt, att en hedning måtte skämmas bryta en sådan förpliktelse”, heter det i svenska riksrådets senare redogörelse för händelserna.

Den svarte Star Wars-skådespelaren John Boyega, som spelade den avhoppade stormsoldaten (stormtropper) Finn i Star Wars-filmerna The Force Awakens (2015), The Last Jedi (2017) och The Rise of Skywalker (2019), är nu starkt kritisk mot Disney. Han menar att han som svart blev utnyttjad av bolaget för att uppfylla deras mångfaldsimage (diversity). Marknadsföringen av filmerna framställde hans roll som större än vad den egentligen var, menar Boyega, och de vita rollfigurerna var, trots ensemblens etniska mångfald, viktigast i berättelsen.

I en ny kolumn (2/9 2020) skriver Dennis Prager att coronanedstängningen av samhället nu har gått från att vara ett misstag till att bli ett brott: ”The Lockdown Has Gone From a Mistake to a Crime”.

Dennis Prager menar att nedstängningen orsakat mycket mänskligt lidande och att världen istället borde ha följt Sveriges exempel:

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Nordiska sjuårskriget kallas det krig mellan Sverige å ena samt Danmark, Lübeck och Polen å andra sidan, som fördes 1563–1570. Anledningen till kriget låg ytterst i Danmarks missnöje över den så kallade Kalmarunionens upplösning. Detta missnöje visade sig flera gånger under Gustav Vasas regering, bland annat genom att Danmarks kung Kristian III upptog Sveriges vapen tre kronor i sitt vapen. Detta tilltag tolkades från svensk sida som ett bevis på danska anspråk på Sverige.

Danskarna intog Älvsborgs fästning den 4 september 1563.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den de geerska representationsreformen, som skulle beröva prästerskapet dess ställning som riksstånd, medförde slutligen, att strävandet kröntes med framgång. Vid 1862–1863 års riksdag, som fick mottaga representationsförslaget, fattades nämligen med anledning av en kunglig proposition ett beslut, som 16 november 1863 sanktionerades genom kungliga förordningen angående allmänt kyrkomöte, och i sammanhang med den nya riksdagsordningens antagande grundlagsfästes själva kyrkomötesinstitutionen i regeringsformen.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA 1734 års lag är den svenska lagrevision som är grunden för den nu gällande lagstiftningen i Sverige och Finland. Den är den senaste fullständiga lagrevisionen och ersatte de medeltida lagarna Kristofers landslag och stadslagen. Nu gällande lag i Sverige och Finland utgörs således av 1734 års lag med ändringar till dags dato.

Det är inte bara svensk polis som ängsligt viker ner sig för aggressiva aktivister. Även i Storbritannien har polisen börjat höja pekfingret i luften för att känna åt vilket håll det blåser, och ängsligheten har börjat påverka rättssäkerheten. Det skriver Luke Gittos, advokat, författare och kolumnist på brittiska Spiked Online.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karl XII:s vistelse i Bender avser perioden 1709–1713, då Sveriges kung Karl XII och cirka 1500 soldater efter slaget vid Poltava och kapitulationen vid Perevolotjna år 1709 retirerade in i Osmanska riket för att få skydd från fienden Ryssland. Svenskarna tilläts slå sig ner i Bender på osmanskkontrollerat område i dagens Moldavien. Vistelsen avslutades med den så kallade kalabaliken i Bender i februari 1713, då turkarna anföll svenskarnas läger för att tvinga dem att ge sig av och tog Karl XII tillfånga och förde honom till Demotika utanför Adrianopel, där han kom att vistas till september 1714.

En cancerpatient i Storbritannien nekades operation i tid på grund av coronaförsening. Adrian Rogers, 46, kommer inte längre att kunna botas. Enligt Rogers har människor dött på grund av coronaförseningarna:

”People will have now died as a result of delays to treatment.”

Läs mer på BBC (28/8 2020) här

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Freden i Nystad är den fred som slöts mellan Sverige och Ryssland den 30 augusti 1721 i Nystad i nuvarande Finland. Freden avslutade det stora nordiska kriget, och innebar att Sverige fick avträda delar av Viborgs och Kexholms län och hela Ingermanland, Estland (med öarna Ösel och Dagö) samt Livland till Ryssland. Gränsen mellan Sverige och Ryssland kom att dras ungefär där gränsen mellan Finland och Ryssland går numera.

I sociala medier sprids nu bilderna från koranupploppen i Malmö. På Twitter är många som kommenterar händelserna upprörda och sorgsna över att se hur massinvandringen och islamiseringen förvandlat staden.

I det invandrartäta utanförskapsområdet Rosengård tände grupper av unga män eld på däck och bråte, samt kastade sten mot polisen.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Lappfjärd och Ömossa, 28-29 augusti 1808.  I slutet av augusti har svenskarna tvingats tillbaka till Lappfjärd där 2500 man befäste sin position. Här håller svenskarna en 1800 meter lång front mot ryssarna.

Ryssarna attackerar på morgonen den 28:e på tre kolonner. Men vad ryssarna inte vet är att svenskarna fått förstärkning med ytterligare 2500 man under natten. Ryssarnas anfall kommer strax av sig inför det plötsliga motståndet och de beslutar sig för att dra sig tillbaka till Ömossa. Det är då svenskarna beslutar sig för att gå på anfall.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kattan var ett svenskt mindre örlogsfartyg som byggdes kring 1641. Fartyget förliste 1649 i Västindien under den nionde expeditionen till den svenska kolonin Nya Sverige.

Endast lite är känt om fartyget. Kattan var ett segelfartyg med ett deplacement på cirka 350 ton. Besättningen utgjordes av mellan 30 och 50 man och bestyckningen bestod av tjugo kanoner. Fartyget byggdes 1641 eller möjligen 1642 i Stockholm.

Journalisten Ami Horowitz talar med somalier i en stadsdel i Minneapolis, Minnesota. Många av dem han talar med tror på olika antisemitiska konspirationsteorier, till exempel att judarna skapat coronaviruset.

I stadsdelen är stödet starkt för den somaliskättade demokratiske kongressledamoten Ilhan Omar. Hon hyllades av vänstern som den förste kvinna med islamisk huvudduk, hijab, som valts till USA:s kongress:

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Nördlingen utkämpades den 27 augusti 1634 (juliansk tideräkning) mellan svensk-sachsiska trupper och Katolska ligans trupper strax söder om Nördlingen i Schwaben, Tyskland. Efter segern vid Lützen 1632 lyckades svenskarna inte följa upp segern på grund av Gustav II Adolfs död, vilket resulterade i att den kejserliga armén fick tillbaka stridsviljan. På sommaren 1634 återintog man Regensburg och började gå mot Sachsen. Snart stod de kejserliga trupperna utanför staden Nördlingen som fortfarande hölls av protestanterna.

Det statliga brittiska mediebolaget BBC har beslutat att ta bort sångerna ”Rule Britannia” och ”Land Of Hope And Glory” från BBC Proms.

”Last Night of the Proms” är avslutningskonserten av säsongens promenadkonserter, Promenade Concerts, och hålls alltid andra lördagen i september i Royal Albert Hall, London. Den sänds även i direktsändning på storbildsskärmar i ett flertal städer i Storbritannien.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Pommerska kriget var ett krig som utkämpades av Sverige och Preussen 1757–1762. Det var en del av det större sjuårskriget 1756–1763, som fördes mellan stormakterna Preussen och Storbritannien-Hannover å ena sidan och Österrike, Frankrike och Ryssland å andra sidan.

I pommerska kriget hade greve Axel von Fersen högsta ledningen för Sveriges deltagande. Den 26 augusti 1757 intar greven staden Swina mot storm. Staden ligger vid floden Oders mynning i Västpommern (numera en del av Polen).

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Svenska Grönlandsexpeditionen 1883, eller Andra Dicksonska expeditionen till Grönland, var en polarexpedition till Grönland, som organiserades och leddes av Adolf Erik Nordenskiöld sommaren 1883.

Under Vegaexpeditionens övervintring vid bosättningen Pitlekaj på Tjuktjerhalvön 1878–1879 hade inom expeditionen diskuterats mål för svensk polarforskning, varvid tanken på utforskande av Grönland kom upp.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karl Henrik Nikolaus Otto, prins av Nassau-Siegen (1745-1808) var en rysk amiral. Hans farfar Imanuel Ignatius var gift med en fransk dam Charlotte de Mailly, vilken födde en son som blev förklarad oäkta i Tyskland, men erkändes i Frankrike. Prins Otto, en son till denne, tjänade i franska armén och medföljde på Bougainvilles resa kring jorden (1766-68).

I spansk tjänst utmärkte han sig 1781 på d’Arcons flytande batterier vid belägringen av Gibraltar och utnämndes som belöning därför till grand av första klassen. 1787 gick han i rysk tjänst, varefter han av Katarina II erhöll viktiga uppdrag dels som sjömilitär, dels som diplomat.