På Middle East Forum skriver Hesham Shehab och Benjamin Baird (2/7 2020) om hur islamister och palsestinaaktivister använder Black Lives Matter-rörelsen för att främja sin antiisraeliska agenda.

Artikelförfattarna påpekar att samtidigt som islamister säger sig stödja ”kampen mot rasism” i västvärlden säger man inget om den rasism mot svarta som utbredd i Mellanöstern:

Anfallet på Strömstad var en strid som ägde rum 8 juli 1717 under stora nordiska kriget. Slaget stod mellan en dansk-norsk eskader ledd av Peder Tordenskjold och förband ur den svenska armén, som försvarade staden.

Efter att i maj 1717 ha genomfört ett misslyckat angrepp mot Göteborg, sökte Tordenskjold ett nytt försök att komma åt den svenska arméns förbindelselinjer genom att rikta ett anfall mot Strömstad, som var huvuddepå för den svenska armén i Norge. Staden hade för den skull befästs med två batterier på Laholmen och två flankerande batterier på land. Stadens garnison omfattade 1800 man under befäl av Generalmajor Johan Giertta.

På sajten Armstrong Economics publicerades den 4 juli i år en video från en presskonferens i Ukraina där bevis läggs fram som stärker misstankarna om korruption som riktas mot Demokraternas presidentkandidat Joe Biden.

Våren 2014 störtas Ukrainas ryssvänlige president Viktor Janukovytj och en västvänlig regering tar makten. Joe Biden, då Barack Obamas vicepresident, får i uppdrag att stötta den nya regeringen och gör flera resor till Ukraina. Hans son Hunter Biden får en styrelsepost i Burisma Holdings, landets största privata gasbolag.

Slaget vid Düna, även känt som Övergången vid Düna eller Slaget vid Riga, var ett fältslag under det stora nordiska kriget som stod den 9 juli 1701 vid floden Düna omedelbart norr om Riga, Lettland, mellan kung Karl XII:s svenska armé och kung August II, den starkes och Adam Heinrich von Steinaus polsk-sachsiska armé. Den svenska armén vann en avgörande taktisk seger.

Brittiska BBC har beslutat att deras anställda och gäster inte ska bära symboler för Black Lives Matter.  Beslutet kommer efter att en rad högprofilerade organisationer dragit tillbaka sitt stöd för BLM-rörelsen, då George Floyds död utnyttjas för olika politiska syften.

BLM-rörelsens brittiska gren har bland annat kritiserat Israel offentligt, samt uppmanat den brittiska regeringen att minska polisens resurser.

P.P. Waldenström (1838-1917) var ledare för Svenska Missionsförbundet, samt riksdagsman och författare. I sin reseskildring från Amerika, Genom norra Amerikas förenta stater (1890), kommenterar han amerikanernas 4-julifirande:

Den 4 juli är en för Amerikas Förenta Stater betydelsefull dag. Det är den s. k. frihetsdagen, som firas till minne af oafhängighetsförklaringen. Allt arbete hvilar på den dagen. Den egnas helt och hållet åt att upplifva och befästa nationalkänslan. Öfverallt hvar man går fram på gatorna, ser man större och smärre amerikanska flaggor hänga ut genom fönstren. Öfverallt möter man åkdon, prydda med amerikanska flaggor. Hästarne bära ock sådana på hufvud och seltyg.

Den progressive och ”antirasistiske” Cambridgeprofessorn Priyamvada Gopal postade den 22 juni i år en tweet med budskapet ”Vita liv räknas inte” (engelska white lives don’t matter). Sedan dess har man funnit fler kontroversiella tweets på hennes konto, bland annat en i vilken hon uttrycker en önskan att ”skjuta vita män i knäna” (engelska kneecap white men).

Gustav III:s ryska krig (även kallat svensk-ryska kriget 1788–90) utspelades 1788–1790 efter att Sveriges kung Gustav III anfallit Ryssland i hopp om att återta förlorade områden, samt att hindra vidare rysk inblandning i Sveriges inre angelägenheter.

Ur Nordisk familjebok (1921):

Viborgska gatloppet har man kallat den utbrytning ur Viborgska viken, som af svenska flottan företogs 3 juli 1790.

Den 2 juli 1900, över Bodensjön, företog Ferdinand von Zeppelin den första uppstigningen med luftskeppet LZ 1.

von Zeppelin (1838-1917) var en tysk greve, militär och uppfinnare. Han är mest känd som luftskeppskonstruktör. År 1906 hade han lyckats konstruera den typ av styrbara ballongfartyg, som efter honom kallas zeppelinare.

Slaget vid Poltava utkämpades den 28 juni 1709 mellan svenskar och ryssar och slutade med ett svenskt nederlag.

Boken om vårt land (på finska Maamme kirja) av den finlandssvenske författaren Zacharias Topelius utgavs 1875, avsedd som läsebok i folkskolan i Finland. Den översattes även till finska och användes i skolorna långt in på 1900-talet och bidrog till uppbyggandet av en finsk nationalkänsla. 

Slaget vid Poltava utkämpades vid staden Poltava i mellersta Ukraina den 27 juni 1709 (enligt den julianska kalendern, 28 juni enligt den svenska kalendern). Det var den största och mest avgörande drabbningen under stora nordiska kriget (1700-1721), och stod mellan en svensk armé under befäl av fältmarskalk Carl Gustaf Rehnskiöld och en rysk armé under befäl av tsar Peter I.

Daniel Krman (1663-1740; se bilden) var en slovakisk präst och författare. Han var superintendent för lutherska kyrkan i det slovakiska Ungern. Han uppsökte Karl XII år 1708 i Mahiljoŭ i östra Vitryssland för att be om svenskt stöd för de förtryckta protestanterna i sitt land.

En staty av Hans Christian Heg, en antislaveriförespråkare och soldat i amerikanska inbördeskriget, halshöggs och slängdes i sjön av ”antirasistiska” aktivister i Madison, Wisconsin.

Hans Christian Heg kommer från Liers i Norge och invandrade med sin familj till USA som 11-åring.

Den populäre libertarianske youtubern Stefan Molyneux kommenterar händelsen på Twitter: