DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Efter slaget vid Narva den 20 november 1700 gick Karl XII i vinterkvarter på slottet Lais i Livland (nuvarande Estland). De bodde i slottet och omgivande gårdar från december 1700 till mitten av maj efterföljande år, då förstärkningar från Sverige anlände. Några år efter att Karl XII lämnat byggnaderna, brändes de ner av ryska trupper.

Lila Rose är en amerikansk abortmotståndare, grundare av, och ordförande för, antiabortorganisationen Live Action. Hon föddes i en protestantisk familj i Kalifornien, men konverterade i vuxen ålder till den romersk-katolska kyrkan.

I en debatt om hustruaga på libanesisk teve (16/12 2020) förklarar en av gästerna, Ahmad, att kvinnans roll är att tjäna sin man. Om hustrun inte är villig att tillfredsställa hans lust, förklarar han, tar han henne med våld. En annan gäst, en kvinna med huvudduk, säger att hon som hustru måste godta att bli agad.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA År 1804 gjorde Ernst Moritz Arndt sin resa genom Sverige, vilken han skildrat i sitt omfattande arbete Reise durch Schweden (Resa genom Sverige år 1804). I reseskildringens tredje del, som utkom år 1806, ger han en skildring av julen i Sverige.

Ernst Moritz Arndt (1769-1860) var en tysk historiker, diktare och kompositör. Han föddes som svensk undersåte på ett gods i Garz på ön Rügen i svenska Pommern. Han studerade vid gymnasiet i Stralsund från 17 års ålder och fortsatte vid Greifswalds universitet och Jenas universitet med målet att bli präst, men blev istället docent i historia vid Greifswalds universitet 1803.

I en ny debatt (22/12) på YouTube-kanalen Myth Vision debatterar historikern Richard Carrier med teologen Dennis MacDonald Jesu historicitet.

I en artikel på sajten Spiked (22/12 2020) nämner journalisten Jo Bartosch flera exempel från året som gått som visar att ”det sunda förnuftet” håller på att segra över ”transdårskapen” (trans lunacy) i det så kallade ”TERF-kriget” (TERF är en engelsk akronym som står för ”trans-exclusionary radical feminist”).

Med ”transdårskap” menar artikelförfattaren åsikten att en människa kan byta kön genom att ”identifiera sig som” det andra könet.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 18 december 1708 erövrade svenskarna staden Gadjatj i Ukraina, som ryska trupper evakuerat och bränt ner, och slog läger där. Vintern mellan 1708 och 1709 var en av de värsta i Europas historia, och vinterkölden skördade många offer i både den svenska och den ryska armén.

Den 23 december 1708 bröt kungen upp från Gadjatj.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Den brittiske genetikern Bryan Sykes, professor i humangenetik vid Oxforduniversitetet, gick bort 73 år gammal den 10 december i år. Han blev mest känd för sin teori om de europeiska folkens sju urmödrar, som beskrivs i boken The Seven Daughters of Eve (2001).

I boken beskriver han hur sju kvinnor för tjugo tusen år sedan under den senaste istiden koloniserade Europa. Dessa sju urmödrar gav upphov till sju ”stammar” som sedan kom att utvecklas till dagens europeiskättade befolkning. Han gav de sju urmödrarna namnen Ursula, Xenia, Helena, Velda, Tara, Katrine och Jasmine.

I en krönika (21/12 2020) på Ben Shapiros konservativa opinionssajt Daily Wire skriver Ian Haworth om de olika utspelen om att årets jul måste ställas in på grund av covid-19. Julen är en kristen högtid, skriver Haworth, som handlar om att fira Jesu födelse. En sådan högtid kan inte ställas in av politiska ledare:

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Skulptören Bengt Erland Fogelberg (1786-1854) dör den 22 december i Trieste i Österrikiska kustlandet (numera Italien). Hons konst var nationell och götisk och han och han framställde fornnordiska motiv i klassisk stil.

År 1828 fick Fogelberg av kungen beställning på statyn av Oden i marmor. Han frångick sitt ursprungliga förslag med Oden sittande på sin tron och utförde på kungens begäran asaguden i stående ställning, ”som härgud skådande från någon bergstopp in uti det gamla Skandinavien”. Som förebild hade Fogelberg valt skulpturen av Mars på Kapitolium i Rom.

Harald Schmidt, professor i etik vid University of Pennsylvania i USA, säger att äldre, vita människor bör vänta till sist på att vaccineras mot covid 19.

På Twitter har Donald Trumps son, Donald Trump jr, reagerat starkt på professorns uttalande.

Tomasmäss den 21 december, var i Sverige helgdag – en av apostladagarna – fram till 1772 då ett stort antal helgdagar ströks ur den svenska almanackan. Det fortsatte att vara en viktigt märkesdag långt in på 1900-talet.

I några delar av landet var det nu julfriden inträdde. Den som begick brott under julfriden bestraffades strängare än annars.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Johan III (1537-1592) var kung av Sverige 1569–1592. Han var son till drottning Margareta och kung Gustav Vasa. Han var bror till Karl IX och Magnus och halvbror till Erik XIV. Han var gift från 4 oktober 1562 med Katarina Jagellonica (1526–1583), med vilken han förutom Sigismund också hade dottern Anna Vasa, och från 21 februari 1585 med Gunilla Johansdotter (Bielke) (1568–1597).

Republikanernas Donald Trump, och en stor del av hans anhängare, påstår att Demokraternas Joe Biden vann valet den 3 november i år genom fusk. I ett inlägg på Twitter den 19 december skrev Trump till exempel så här om Bidens utropade valseger:

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den första boken i Sverige trycks av magister Johann Snell. Den heter Dyalogus creaturarum moralizatus (på svenska Skapelsens sedelärande samtal).

Johann Snell, född i tyska Rostock, tryckte Sveriges första bok den 20 december 1483. Han hade troligen själv skurit typerna i Stockholm då dessa inte återfinns någon annanstans. Boken innehåller anfanger av träsnitt och metallgjutna, s.k. lombarder. Utgåvan består av 157 blad. Hans tryckeri fanns på Gråmunkeholmen (n.v. Riddarholmen) vid något klosterhus.

Läkaren Sebastian Rushworth är verksam i Stockholm. Han presenterar sig så här på Twitter:

I am a physician practicing in Stockholm, Sweden. My primary interests are evidence based medicine, medical history, and medical ethics.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Lunds universitet (ursprungligt namn Regia Academia Carolina, Kungliga Karolinska akademien) är ett svenskt statligt universitet. Det grundades 1666 som det då femte universitetet under dåvarande svensk överhöghet och är det nutida Sveriges näst äldsta lärosäte efter Uppsala universitet. Lunds universitet är ett av de största universiteten i Norden.

Anthony Fauci är en amerikansk läkare och immunolog. Han har varit chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) sedan 1984. Sedan januari 2020 har han varit en av de ledande smittskyddsexperterna i Vita husets Coronavirus Task Force som hanterar coronaviruspandemin 2019–2020 i USA.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Trekungamötet 1914 var ett möte den 18–19 december 1914. Då samlades de tre nordiska kungarna Kristian X av Danmark, Håkon VII av Norge och Gustaf V av Sverige tillsammans med sina utrikesministrar på länsresidenset i Malmö för överläggningar efter första världskrigets utbrott.

San Francisco Unified School District har beslutat att byta namn på Abraham Lincoln-gymnasiet (Abraham Lincoln High School) eftersom Abraham Lincoln, som var president 1861–1865, inte visade att svarta liv räknades för honom.

Tysk polis stänger nu glöggstånden som en del av regeringens stränga coronapolitik. Det är vanligt att sälja glögg (tyska glühwein) utomhus i Tyskland under advents- och jultiden.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den norska skådespelerskan Liv Ullmann föddes den 16 december 1938.

Hon kom till Sverige för att medverka i Ingmar Bergmans film Persona 1966 och blev sedan kvar i landet.

Med Max von Sydow arbetade hon i Vargtimmen, Skammen, The Night Visitor och En passion, samt de därpå följande storfilmerna Utvandrarna och Nybyggarna i regi av Jan Troell efter Vilhelm Moberg.

Det svenska luciafirandet den 13 december uppmärksammades internationellt av användare på sociala medier. Här följer ett litet urval inlägg från Twitter och Facebook:

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA I december 1768 vägrade kung Adolf Fredrik att underteckna ett regeringsdokument i en protest mot sin begränsade makt. Den 15 december avsade sig kungen tronen i rådkammaren och abdikerade därmed formellt. Hans avsikt var att framkalla en urtima riksdag, för att därigenom få möjlighet att ändra författningen till kungamaktens fördel.

Läkaren Sebastian Rushworth är verksam i Stockholm. Han presenterar sig så här på Twitter:

”I am a physician practicing in Stockholm, Sweden. My primary interests are evidence based medicine, medical history, and medical ethics”.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karl XII, född 17 juni 1682 på Slottet Tre Kronor, död 30 november 1718 i Fredrikshald i Norge, var kung av Sverige från 1697 till sin död. Han kröntes den 14 december 1697 krönt i Stockholms Storkyrka. Han var då femton år gammal. Vid ceremonin framhölls hans ställning som enväldig kung genom att han inte avgav någon kungaförsäkran samt att han själv satte kronan på sitt huvud.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Tysklands förbundskansler Angela Merkel inför hårdare coronarestriktioner. I praktiken vill hon att det traditionella julfirandet ställs in. I ett jultal till förbundsdagen varnade hon för att de som firar jul kan bli skyldiga till att döda sina mor- och farföräldrar:

– Om vi träffar för många personer nu före jul, och det sedan blir den sista julen med mor- och farföräldrarna…”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Freden i Stettin slöts den 13 december 1570 efter det Nordiska sjuårskriget mellan Sverige och Danmark, samt mellan Sverige och Lübeck.

I september 1570 öppnades förhandlingar vid en fredskongress i hamnstaden Stettin i nuvarande nordvästra Polen av medlaren, den tysk-romerske kejsaren Maximilian II. Freden undertecknades den 13 december samma år.


Andrew Gruel är en känd amerikansk tevekock och krögare som äger Slapfish, en skaldjursrestaurang i Huntington Beach, Kalifornien. Han har vägrat att stänga sin restaurang i trots mot den stränga coronanedstängningspolitiken i det liberalt styrda Kalifornien.