Det är inte ofta man har anledning att glädja sig över några utrikespolitiska genombrott men nu har det hänt. I torsdags avtalade Israel och Förenade Arabemiraten (UAE) om att etablera diplomatiska förbindelser. För första gången på mer än tjugo år har Israel därmed öppet vänskapliga förbindelser med ett arabland. Det var Trumps fredsplan, som utarbetats av hans svärson Jared Kushner, som låg bakom detta geopolitiska jordskred. 

Vid EU:s stats- och regeringschefers extramöte i Bryssel i juli beslutades om en så kallad återhämtningsplan (ÅHP). Planens avsikt anges vara att reparera skador, reformera ekonomier och omforma samhällen. Den innebär att 750 miljarder euro ska lånas upp av EU och överföras till vissa EU-länder. Har EU rätt att fatta ett sådant beslut och vilka konsekvenser får planen för Sveriges del när det gäller vårt demokratiska statsskick?

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kölnerdomen, katedralen i Köln, Tyskland, byggdes mellan 1248 och 1880, vilket innebär en byggnadstid på 632 år. De två tornen är båda 157 m höga, vilket gjorde Kölnerdomen till världens högsta byggnad under fyra år till dess Washingtonmonumentet blev klart. Domen har än idag världens största kyrkliga västfasad (huvudfasaden med tornen).

Kulturen tillhör vänstern. Därför är kulturen samhällskritisk, normkritisk och kritisk mot det mesta som människor har skapat för att göra livet uthärdligt. Man önskar att våra kulturutövare ville ägna mer energi åt att visa hur värdefull vår samhällsordning är, hur värdefulla våra normer är, hur värdefulla våra könsroller är. Men icke. Det händer ingenting. Antagligen för att de helt enkelt inte kan gestalta vad de inte förstår. De borde titta på Fanny och Alexander av Ingmar Bergman för att se och lära.

Då och då träffar jag erfarna jägare, golfspelare eller skidåkare som förklarar att de hade trott att de behärskade sin sports grunder men sedermera tagit en avancerad kurs och tvingats inse att de måste förkasta allt de trodde att de kunde och börja från början. Det har hänt mig. Efter ett livs skidåkning tog jag en avancerad kurs och blev varse att jag inte ens kunde göra en korrekt skärande sväng. Sådana erfarenheter är nyttiga inte bara för att man blir en bättre utövare av sin sport utan också för att man blir ödmjuk. Man förstår att man hela tiden måste kontrollera och öva på det enklaste, alltså grunderna.

Jag funderar mycket på demokratins grunder, till exempel frågan om vad demokrati egentligen är. När jag ställer frågan till herr Google kan jag få ett svar som det här:

Jag är professor i företagsekonomi. Kanske är det på grund av detta att jag delar entreprenörer i två kategorier, de med och utan grävmaskin. Denna artikel handlar om de första, de med grävmaskin, eller som bara kör en liten transportbil. Innan vi börjar ska jag också säga att jag tillhör den grupp av människor som blev provocerad av den boken/reklamen/podden som Beijer Byggmaterial producerat under titeln ”Bygga åt idioter”. Den ska naturligtvis vara rolig, men man kan undra över vad som får en industri till att kalla sina kunder för idioter.

En video (12/8 2020) på den amerikanska, konservativa studentorganisationen Turning Point USA:s YouTube-kanal visar förstörelsen av ett köpcentrum i Chicago.

Rubriken lyder ”This Is What Happens When Leftists Are Given Power” (Det här är vad som händer när vänstern får makt). I USA har Demokratiskt styrda städer uppvisat bristande förmåga att stoppa vänsterextrema upplopp och plundringar.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Gustav III:s ryska krig (även kallat svensk-ryska kriget 1788–90) utspelades 1788–1790 efter att Sveriges kung Gustav III anfallit Ryssland i hopp om att återta förlorade områden, samt att hindra vidare rysk inblandning i Sveriges inre angelägenheter. Freden i Värälä slöts den 14 augusti 1790 i Värälä i Finland.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

För ett tag sedan läste jag om Voltairs roman Candide, i svensk översättning av Olof Nordberg. Voltaire driver med den tidens naiva och optimistiska filosofi. ”Vi lever i den bästa av världar”, upprepar Candide – namnet betyder ”troskyldig” – samtidigt som han upplever fasor och galenskaper av alla slag.

Vid denna läsning uppmärksammade jag något som jag inte tänkt på förut. En av de fasor som skildras i romanen är det islamiska sexslaveriet. Det har alltid varit känt i Europa, ända sedan medeltiden, att sexslaveriet och haremen är något som utmärker islamvärlden.

”De Handikappades Riksförbund” finns inte längre. ”Sedan år 2009 är vi inte längre handikappade utan bara DHR som nu står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet” meddelar organisationen på sin hemsida. Avsikten är, så vitt man kan förstå, att avlägsna sig och medlemmarna från handikapprollen.

Så begreppet handikappade verkar nu vara ledigt för andra behövande i organisations-Sverige. Och på samma sätt som naturen fyller alla tomrum, så kan vi kanske nu börja se embryon till en rad nya självidentifierade handikappgrupper med möjligheter till offerstämpel och särbehandling från allmänhetens och myndigheternas sida.

TV-ankaret: Godkväll, det här är Rapport. Hitlers bombplan har nu börjat sin attack mot England.  Hundratals tyska plan flyger in över Storbritannien varje dag.  Premiärminister Churchill har i ett tal i radio försökt att stålsätta nationen inför de förväntade prövningarna. Han har sagt att engelsmännen ska kämpa på stränderna, på landningsfälten, på sädesfälten och på gatorna och på andra ställen. Men alla håller inte med. Vår reporter Egon Hadzilovitj har mer att berätta.

Egon Hadzilovitj: Jag står på Piccadilly Circus. Många engelsmän är oroliga för att de tyska attackerna kan leda till att engelsmän dör. Det är tveksamt om England är förberett. Det talas allmänt om att sjukvården inte gått upp i stabsläge. Jag har träffat Londonbon Edgar Combs.

En femårig vit pojke, Cannon Hinnant, mördades kallblodigt av en svart man i North Carolina, USA. Pojken sköts i huvudet inför sina två systrar. Mordet har knappt fått någon uppmärksamhet alls i mainstreammedierna och flera kommentatorer på sociala medier påpekar, att om mördaren varit vit och offret svart, hade reaktionerna blivit annorlunda.


När en av mina äldre släktingar låg för döden i slutet av 1920-talet så kom representanter för den frikyrka han tillhörde dit och övertalade honom att testamentera hela sin kvarlåtenskap till församlingen. Med svavelosande predikningar målade de upp en flammande helveteseld, och klargjorde att hans enda garanti för att slippa brinna i evighet var att ge bort allt han ägde till kyrkan. Min släkting, som var djupt religiös, skrämdes att testamentera både gård och ägodelar till kyrkan istället för att låta det gå till familjen.

Just nu pågår ett av världens mest spännande projekt (efter Internationella rymdstationen), tillika jordens mest avancerade ingenjörsprojekt. Den 28 juli i år invigde den franske presidenten Macron en experimentell vätekraftsreaktor som har potential att lösa världens energiproblem. Macron förutsåg ”a promise for peace”. Kinas president Xi Jinping menar att projektet är ett av de viktigaste internationella vetenskapliga samarbetena för att utveckla fredlig fusionsenergi.


Att postmodernisterna hade rätt i att det inte finns någon sanning upptäcker man när man läser olika internationella tolkningar av den svenska coronapolitiken. Alla bedömare har sin egen förklaring. Man vet inte säkert om alla försöker förklara samma sak, men det verkar som om det som anses behöva förklaras är att Sverige, enligt vad det påstås, har varit unikt i sin ovilja att stänga ekonomin. Detta förhållande, antas det, måste bero på någon fundamental skillnad mellan den svenska mentaliteten och motsvarande anda i nedstängningsländerna.

Vi behöver hitta tillbaka till vår svenska urkraft, till oss själva, till vår kontakt med jorden, marken, mystiken och kosmos. Vår folkmusik kan leda oss dit. Den förmedlar nämligen just detta: tyngd, kraft, kontakt, magi. Till skillnad från modern populärmusik tenderar vår svenska musik att lägga betoningen på ettan i takten. Det är där djupet skapas. Hittar man dit förstår man vilken kraft vår musiktradition förmedlar.

Statsminister Stefan Löfven skriver på Facebook att han är orolig över rasismen i Sverige. Han menar att svarta människor blir diskriminerade:

”Många av oss har tagit del av eller sett hur vänner, kollegor eller familjemedlemmar behandlas olika på grund av ursprung, hudfärg eller tro. Men rasismen är inte bara en enskild händelse som drabbar enstaka personer vid några få tillfällen. Det är diskriminering som människor i vårt land utsätts för varje dag. I Dagens Nyheter förra helgen vittnade sex personer om hur de behandlas rasistiskt på grund av sin hudfärg. Rasismen mot afrosvenskar är ett verkligt problem som vi inte kan tolerera, men som samhället måste ta ansvar för och med full kraft motarbeta.”

För ungefär ett år sen rasade en debatt på sociala medier om historieundervisningen i grundskolan. Den tändande gnistan var ett förslag från Skolverket att plocka bort Antiken ur läroplanen. Sedan dess har en del vatten runnit under broarna, så det kan vara dags att ta upp tråden igen.

– I svallvågorna av Black Lives Matter har statyer rivits över hela USA. Samma rörelse i Sverige kräver att Karl XII, Gustav III med flera historiska svenskar, plockas bort ur det offentliga rummet.

Den andra augusti ägnade Dagens Nyheter åtta sidor – förstasidan (bilden) samt sju ytterligare sidor – till att inpränta i läsekretsen att Sverige förtrycker svarta människor. Sex svarta i Sverige boende personer fick vittna om detta förtryck.

Artikelns budskap stämmer inte med min uppfattning om sakernas tillstånd. Det finns enligt mitt förmenande ingen strukturell rasism mot svarta i vårt land. Jag har aldrig hört någon svensk klaga på svarta människors hudfärg men dock stundom på deras vanor. Till exempel anklagas de ofta – på svagt bevisade grunder – för att leva på bidrag på skattebetalarnas bekostnad.

Sverige har aldrig varit tryggare. Men trots den rådande idyllen behöver polisen eskort till och från arbetet på den nya polisstationen i Rinkeby.

När jag först hörde det trodde jag det var ett skämt. Men inte då. I självaste DN – fyren för den oförvitliga sanningens journalistik – står att läsa att ”De poliser som ska jobba i det nybyggda polishuset i Rinkeby kommer att eskorteras av en extrainsatt polispatrull för att få skydd till och från sitt arbete”.

En muslimsk intellektuell, den qatariske sociologen dr. Abd Al-Aziz Khazraj Al-Ansarai, förklarar i en videokommentar den 6 augusti att explosionen som förödde stora delar av Libanons huvudstad Beirut är Allahs straff för libanesernas synder, bland dem homosexuella handlingar, sexskämt och vanan att förbanna Allah och hans religion. Dr. Al-Ansarai avslutade sitt föredrag med att uppmana det libanesiska folket att, med hjälp av saxar, klippa tungorna av dem som förbannar Allah:

I ett inlägg på Julia Caesars blogg (2/8 2020) har hon översatt en krönika av den norske författaren, musikern och politikern (FrP) Kent Andersen. Krönikan publicerades ursprungligen på den norska bloggen Document (31/7 2020).

I krönikan kritiserar Kent Andersen den västerländska biståndspolitiken med dess ”enkla lösningar”:

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Gustaf III:s statskupp, äldre Gustaf III:s statsvälvning eller ursprungligen Revolutionen, var en statskupp som genomfördes av Sveriges kung Gustaf III i Stockholm, Kristianstad och Sveaborg den 19 augusti 1772, och ledde till införandet av 1772 års regeringsform. I korthet innebar detta att kungamakten stärktes, och en maktdelning mellan riksdag och konung kom till stånd igen efter Frihetstidens ständervälde.

För ett tag sedan skrev jag en text där jag framförde tesen att alla de stora befrielserörelserna som startades i samband med demokratins genombrott faktiskt nått sina mål under nittonhundratalets andra hälft och därefter urartat. Kvinnornas kamp för jämställdhet hade segrat år 1975 eller däromkring. Kvinnorna hade fått lika lön och lika chanser. Men feminismen tog av i en helt ny riktning och började kräva sådant som kvotering vilket är något helt annat än konkurrens på lika villkor, alltså det sätt på vilket män konkurrera med varandra, utan i stället ett slags separatism med statsgaranterade privilegier.

Påfallande många i Sverige lever i samboförhållanden. Inte sällan är det väl fungerande relationer med egna barn och bonusbarn Den svenska TV-serien Bonusfamiljen illustrerar detta på ett underhållande och igenkännande sätt. Giftermål ses något onödigt, och något som för med sig förlegade ekonomiska och juridiska bindningar. Ursprungligen var giftermålet främst för att skydda kvinnan vid en eventuell skilsmässa på den tiden mannen drog in pengarna och kvinnan jobbade oavlönat i hemmet. Så frågan är, har äktenskap någon betydelse i vårt nutida samhälle?