Snart ska det bli förbjudet i Sverige att delta i rasistiska organisationer. Men blir inte detta ett problem när vi inte är överens om vad som är rasism? Många verkar tycka att alla former av generaliseringar när det gäller människor är “rasistiska”. Det är rent vansinne. Vi måste klara av att göra skillnad mellan hur vi bemöter individer och hur vi ser på grupper av individer som bortom alla individuella variationer faktiskt tenderar att uppvisa vissa handlingsmönster.

Även en cyniker som jag – där cyniker betyder luttrad idealist – kan ibland höja ögonbrynen över med hur mycket falskhet svensk politik kan bedrivas. Genom tiderna har det brukat vara England som anklagats för politiska, framför allt utrikespolitiska, nedrigheter (se bilden) – ofta med det kränkande epitetet ”det perfida Albion”. Sverige må vara litet i jämförelse med England men är ändå naggande gement.

Jag tänker till exempel på den svenska utrikespolitiken under 1793. Fakta kommer från en serie historieböcker jag hittat i min bokhylla men först efter trettio år besvärat mig med att öppna, Minnen ur Sveriges nyare historia, Stockholm 1852, av överste B. von Schinkel, före detta adjutant hos Karl XIV Johan.

Detta är det tjugofemte och sista avsnittet av Anders Leions självbiografi, som omfattar de första 24 levnadsåren, från 1939 till 1963.

När den afroamerikanska poeten Amanda Gormans diktsamling skulle översättas till nederländska anlitades poeten och tillika transkvinnan Marieke Lucas Rijneveld för att göra översättningen.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 3 mars 1538 gifter sig Svante Sture den yngre med Märta Eriksdotter Leijonhufvud, med vilken han med tiden får femton barn.

Svante Sture den yngre (1517-1567) var son till Kristina Nilsdotter Gyllenstierna och riksföreståndaren Sten Sture den yngre. Strax efter Gustav Vasas död utnämndes han av efterträdaren Erik XIV till riksmarsk och vid dennes kröning den 29 juni 1561 blev han dubbad till en av Sveriges första grevar. År 1562 blev han generalguvernör över Livland och Reval, som året innan hade blivit svenskt.

En 12-årig flicka försvann spårlöst efter att ha rymt från ett jourhem. Jourhemmet hamnade hon på efter att flera av syskonen vittnat om att det förekommit våld i hemmet, och socialtjänsten har varit inblandade en längre tid. Det finns inga tecken på brott och inga spår efter flickan. Hon har nu varit försvunnen sedan den 22 januari.

I Corren står att läsa att flickan försvann på eget initiativ och att polisen sökt, arbetat med inre spaning och hållit förhör med personer i flickans omgivning men utan resultat.

En svala gör ingen sommar men å andra sidan blir det nog ingen sommar om inte en första svala visat sig. Med det menar jag att man inte, som jag har en tendens att göra, att man alltid behöver grotta ned sig så djupt i det nattsvarta framtidsperspektivet att man inte ser de enstaka fåglarna i skyn.

Amerikaner, som jag känner dem, har en mer ohämmad och gränslös attityd än svenskarna. Vi är mer flockdjur och kollektivister som inte gillar avvikelser. Ska vi förändra något vill vi helst göra det i grupp. Vi väntar på varandra. ”Alla ska med”.

Detta är avsnitt tjugufyra av Anders Leions självbiografi, som omfattar de första 24 levnadsåren, från 1939 till 1963. Berättelsen fördelas över 20–30 avsnitt.

Mark Levin är en amerikansk advokat och medieprofil, värd för radioprogrammet The Mark Levin Show. Han arbetade tidigare i president Ronald Reagans administration.

I en intervju för den israeliska dagstidningen Israel Hayom (26/2 2021) kommenterar Mark Levin vänstervridningen av amerikansk media. Han tar också upp hur sociala mediejättar som Facebook och Twitter tystar konservativa röster:

Katolska kyrkan arbetar nu, via den påvliga Maria-akademin, för att jungfru Maria ska bli en brobyggare mellan kristendom och islam. Nyligen startade ett webbinarium om tio kurstillfällen under namnet ”Mary, a model for faith and life for Christianity and Islam” arrangerat av Gian Matteo Roggio, katolsk präst och expert på mariologi, studiet av Maria, i samarbete med bland annat Roms stora moské.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Ryssarna börjar belägra den svenska fästningen Sveaborg den 2 mars 1808 – belägringen pågick fram till den 3 maj samma år. De svenska besättningen på Sveaborg bestod av omkring 6,000 man under ledning av Carl Olof Cronstedt.

Carl Olof Cronstedt den äldre (1756-1820) var viceamiral och kommendant på Sveaborg.

Jag uppfattar ett bibliotek som Kunskapens tempel. Dit går jag för att bli upplyst. Nu för tiden besöker jag inte bibliotek lika ofta. Internet har tagit över. Men då och då går jag. Och då ser jag något jag inte gillar: bibliotekspersonal med hijab, en islamisk huvudduk.

Det finns två slags mänskliga rättigheter. Den första sorten artikulerades på 1700-talet och dokumenterades i aktstycken som den amerikanska konstitutionens rättighetskatalog. Den andre sorten lanserades på 1900-talet i dokument som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Dessa två typer av mänskliga rättigheter är så olika och rentav motsatta att man kan förvånas över att de tillåts uppträda under samma benämning. 1700-talsrättigheterna – sådant som yttrandefrihet, pressfrihet, näringsfrihet, äganderätt etc – handlar om att begränsa statens makt över medborgarna. Dessa rättigheter etablerar ett slags frizoner där medborgarna är fredade. Dit får staten inte kliva in och störa med olika regler och andra för den utsatte medborgaren besvärande kränkningar. Frizonerna skyddar medborgarna från staten.

Detta är avsnitt tjugotre av Anders Leions självbiografi, som omfattar de första 24 levnadsåren, från 1939 till 1963. Berättelsen fördelas över 20–30 avsnitt.

Bill Gates, mångmiljardär och filantrop, har nu fått sin andra dos vaccin mot covid 19. I en intervju för den nya sociala medierappen Clubhouse uppger han att han, trots att han är vaccinerad, kommer fortsätta att iaktta ”social distans” och bära munskydd.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Curry Treffenberg (1825-1897) var ämbetsman och konservativ politiker. Han var landshövding i Västernorrlands län 1873-1880 och i Kopparbergs län 1880-1892. Han representerade ridderskapet och adeln vid ståndsriksdagarna 1859–1860 och 1865–1866. Efter representationsreformen tillhörde han Andra kammaren 1869 och 1873–1875 samt Första kammaren 1885–1897.

Anfadern Anders Curry, sannolikt från en skotsk släkt, var militär i Karl X Gustavs armé och stupade under Köpenhamns belägring 1659. Hans båda söner, också de officerare, adlades 1687 av Karl XI och antog namnet Treffenberg.

Detta är avsnitt tjugotvå av Anders Leions självbiografi, som omfattar de första 24 levnadsåren, från 1939 till 1963. Berättelsen fördelas över 20–30 avsnitt.

Jag funderar ofta på det där med varningstexter på gamla filmer och serier. Ni vet, såna där hemska och otrevliga serier som Blackadder och Pang i bygget, där det förekommer vass och för den unga woke-generationen uppenbarligen obegriplig satir, eller filmer som Lady och Lufsen där en italiensk restaurangägare har italiensk brytning. Eller för den delen den gamla kortfilmen där Kalle Anka har picknick på stranden och lockar till sig en hel drös myror med sin maffiga utflyktskorg.

I sex år har jag varje dag på den här bloggen skrivit mer eller mindre förtvivlade artiklar om nationens tillstånd. Ibland har texterna varit mindre förtvivlade och då har jag till och med kostat på mig att skämta (låt vara cyniskt men i alla fall). Ibland har de varit mer förtvivlade och mer att betrakta som ett slags nödrop utslungade i etern i en desperat förhoppning om att mina MAYDAY skulle uppfattas av någon galaktisk räddningskryssare som skulle komma hit och rädda Sverige.

Barnsligt förstås. Men så barnsligt tryggt har mitt och alla andra nu levande svenskars liv varit. Inga storskaliga nationella katastrofer har inträffat under våra liv. Vad är tsunamin och coronat mot en riktig afrikansk svältkatastrof med åtföljande inbördeskrig? Tryggheten har varit fastskruvad i den svenska tillvaron. Ingen har behövt uppleva sådant som händer allt som oftast världen över, nämligen samhälleliga sammanbrott.

Hot och våld mot politiker och myndighetspersoner förekommer och det finns det ingen anledning att acceptera. Däremot måste dessa personer nog finna sig i att vara illa omtyckta av ganska många.

De har tagit sig makten över större delen av vad vi förtjänar på våra arbeten, och lägger sig i det mesta vi gör i våra dagliga liv; förbjuder sånt vi tycker vi kunde få bestämma själva eller tvingar oss att göra sånt vi tycker är dumt, ibland vansinnigt.

När Brexit var ett faktum sa Skottlands försteminister Nicola Sturgeon att ett självständigt Skottland skulle kunna gå med i EU relativt snabbt. I själva verket skulle det handla om en mycket lång process som skulle kunna resultera i ett avslag, hävdar både EU-parlamentarikern Martin Schulz och Pamela Nash, ordförande i Scotland in Union, som menar att Sturgeon försöker vilseleda skottarna.

Högsta domstolen i Storbritannien har slagit fast att IS-terroristen Shamima Begum inte återfår sitt brittiska medborgarskap och alltså inte får återvända till sitt forna hemland.

Sedan hennes fall blev känt har många aktivister lagt energi och kraft på att framställa henne som ett offer för trafficking, men nu gör Högsta domstolen alltså klart att den brittiska regeringen agerade korrekt.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Helsingborg stod den 28 februari 1710 (enligt den svenska kalendern; 27 februari enligt den julianska och 10 mars enligt den gregorianska) nordöst om dåvarande Helsingborg. En dansk invasionsarmé om 14,000 man besegrades av en lika stor svensk armé, ledd av guvernören i Skåne, Magnus Stenbock.

1,500 danska soldater dödades i slaget, 3,500 sårades och 2,677 tillfångatogs.

Om uttrycket ”Måns Stenbock och hans getapågar”. Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Tidigare denna månad (10/2 2021) skrev Gunnar Sandelin om Ayaan Hirsi Alis nya bok Prey – Immigration, Islam and the Erosion of Womens Rights.

Ayaan Hirsi Ali är något så ovanligt som en somalisk ex-muslim. Jag minns att när jag först hörde talas om henne trodde jag inte att hon var äkta. Hur kunde en somalisk kvinna lämna islam? Det verkade ofattbart för mig som hade bott i Östafrika och som kände många somalier både i Afrika och i Sverige. Islam satt så djupt – somalierna var så stolta muslimer.

Vi människor har alltid behövt hantera vår vetskap om vår framtida död. I det korta perspektivet undviker vi den så gott det går. I längden finns dock inget att göra. Kanske har vi alltid lyckats lindra vår existentiella smärta något genom att uppgå i sammanhang som är större än oss själva. Om vi identifierar oss med ett kollektiv (familjen, yrkeskåren, nationen) som äger en beständighet bortom vår egen livshorisont kommer nämligen något av det vi är att finnas kvar även efter att vi själva är borta.

Golfströmmen hotar att stanna eller åtminstone bromsas om den globala uppvärmningen får fortsätta. Den motsägelsfulla slutsatsen är att uppvämningen leder till kyla åtminstone för Skandinavien. Eller rättare sagt, vårt oförtjänt behagliga klimat orsakat av Golfströmmen, skulle vändas till ett för våra breddgrader mer normalt och betydligt kallare klimat.

En fördel med att få vara med när tiden går, det vill säga bli äldre, är att man har upplevt förändringar och vet hur olika saker och ting kändes för några decennier sedan. Kanske kan folk i framtiden förstå äldre tiders tänkesätt genom att läsa böcker i idé- och beteendehistoria fast sådan kunskap kan nog aldrig mäta sig med den självupplevda.

Detta är avsnitt tjuguett av Anders Leions självbiografi, som omfattar de första 24 levnadsåren, från 1939 till 1963. Berättelsen fördelas över 20–30 avsnitt.

I Kallebäck i Göteborg har föreslagits två nya gatunamn, Långfilsgatan och Kärnmjölksgatan. Nu har Kulturnämnden beslutat att återremittera namnförslagen efter önskemål från byggföretaget Wallenstam.