I Kallebäck i Göteborg har föreslagits två nya gatunamn, Långfilsgatan och Kärnmjölksgatan. Nu har Kulturnämnden beslutat att återremittera namnförslagen efter önskemål från byggföretaget Wallenstam.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Carl (1861-1951) var prins av Sverige och Norge (från 1905 prins av Sverige) och hertig av Västergötland, son till kung Oscar II och drottning Sofia och bror till Gustaf V.

Den oikofobiska depression som många svenskar tycks lida av är obefogad. Svenskar är duktiga på många saker och har mycket att vara stolta över. I notiserna under rubriken ”Denna dag i svensk historia” påminner jag ibland om stora svenska upptäcktsresande, vetenskapsmän och uppfinnare.

Nu när amerikanerna har landsatt ett fordon på Mars för att göra undersökningar, blev jag påmind om att vi också har en svensk Jules Verne. Inte lika stor som fransmannen, men ändå. Författaren och ingenjören Otto Witt (1875-1923) skrev science fiction-berättelser. Ordet science fiction var inte uppfunnet än och han kallade sina berättelser naturvetenskapliga romaner, framtidsromaner och tekniska sagor.

I en ny rapport presenterar stiftelsen Academic Rights Watch (ARW) aktuell statistik från Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

Resultatet visar på en kraftig nedgång i akademiska publikationer som lagts fram vid svenska universitet och högskolor sedan 2015/16. Det senaste årets minskning, då 10 000 färre publikationer producerades, kan enligt rapporten förklaras som en effekt av coronan. ARW:s slutsats är emellertid att den mer långsiktiga nedgången beror på en alltmer dominant feminin konsensuskultur vid våra lärosäten.

Lenin sa klarsynt och föraktfullt att kapitalisterna är så profitlystna att de sista av dem kommer att konkurrera om att få tillverka det rep varmed de ska hängas. Det ligger mycket i den observationen. För kapitalisten har kunden alltid rätt. Kapitalisten tillverkar det som kunden vill betala för.

Av det inser man att det spelar stor roll vilka som är kunder och vad dessa personer har i skallarna. Under det moderna stora ekonomiska miraklets tid – från andra världskrigets slut och ett kvartssekel framåt – var näringslivets huvudsakliga kunder den breda medelklassen av vanliga människor. I Sverige tänkte de ungefär likadant vare sig de var överläkare eller löpandebandarbetare. De vill ha bil och villa och resor till solen och därför inriktades produktionsapparaten på att tillfredsställa sådana önskemål. Det var de vanliga människornas vilja och värderingar som bestämde vad företagens skulle producera.

I boken ”Postmodernismens förklaring” beskriver den kanadensisk-amerikanske filosofen Stephen R.C. Hicks (bilden) hur en utbredd förnuftsskepsis i kombination med socialismens kris gav upphov till postmodernismen. (Boken finns i svensk översättning som e-bok hos Bokus.)

Upplysningen hade, skriver Hicks, förklarat att människan kan skaffa sig kunskap om världen och naturen genom att använda sina sinnen och sitt förnuft. Detta lade grunden till framväxten av empirisk vetenskap, liberal kapitalism och individuella rättigheter. Den industriella revolutionen och enorma tekniska framsteg ledde fram till dagens västerländska välstånd.

Detta är avsnitt tjugu av Anders Leions självbiografi, som omfattar de första 24 levnadsåren, från 1939 till 1963. Berättelsen kommer att fördelas över 20–30 avsnitt.

I mitten av februari snöade det kraftigt i Greklands huvudstad Aten. Bilder sprids på sociala medier som visar ett snötäckt Akropolis.

Amerikanska Hasbro är världens största leksakstillverkare efter Mattel (Barbie m.m.). Till företagets kändaste leksakvarumärken hör Transformers och My Little Pony.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Förre svenske kungen Erik XIV, som sedan sin avsättning 1568 har hållits i fängslad på olika borgar i Sverige och senast på Örbyhus slott, dör den 26 februari 1577 efter svåra magplågor. Enligt traditionen ska han, på sin bror kung Johan III:s befallning, blivit serverad förgiftad ärtsoppa.

Ingenting kan få politikeradelns floskelmaskiner att gå igång så som rättframma och tydliga kommentarer om invandringens negativa konsekvenser. När Jimmie Åkesson gick ut och krävde ett stopp för den invandring som utgör en social, kulturell och ekonomisk belastning för samhället lät inte kritiken vänta på sig. Människor på flykt kan minsann inte vara en belastning, får vi höra.

Det är naturligtvis bara snicksnack, för det är klart att de kan. Inte för att det är deras mål, naturligtvis, utan för att de kommer från kulturer så väsensskilda från vår egen att de har svårt att acklimatisera sig och bli en del av vårt samhälle. Därför har Sverige under en längre tid konfronterats med många företeelser som är en enorm belastning för samhället, på många olika plan och som härrör just från invandringen. Vad ska man annars kalla hederskultur, månggifte, kvinnoförtryck, barnäktenskap, klansystem och shariapoliser? Berikande för samhället?

I amerikanska Time gav nyligen vänsterjournalisten Molly Ball, känd för en biografi över Nancy Pelosi och för sin Trump-kritiska journalistik i Time, en inblick i en dold kampanj, som förts under hela valåret med amerikanska facket AFL-CIO i spetsen. Där visar sig tusentals kampanjarbetare ha sökt påverka röstningen och även sökt ändra regelverken. Man har bearbetat techjätte-miljardärer som kunnat hindra Trumpsidan att få ut sina budskap, tystat pinsamma avslöjanden om Biden, styrt och censurerat nyheter. Väljargrupper där en majoritet kunnat tänkas rösta för Biden har bearbetats via stöd från makarna Zuckerberg för att få dessa utvalda lokala distrikt att rösta. Av artikeln framgår även att det Ball kallar ”Skuggkampanjen” sållade fram 15 miljoner individuella väljare över hela USA, vars röst på Biden skulle avgöra valet. Dessa individer utsattes för en skur av påverkansåtgärder.

Tesen om alla människors lika värde är mycket farlig. Rätt tillämpad kan den ge ett samhälle väldiga framgångar medan den feltolkad och missbrukad kan leda till sönderfall. ”Vi anser det självklart att alla människor är skapade lika” står det i USA:s självständighetsdeklaration från 1776 och sedan dess har jämlikhetsprincipen varit västerlandets ledstjärna (i varje fall i högtidliga ögonblick och kanske inte riktigt när det gällde Nordamerikas slavar men jag hoppar över komplikationerna för att koncentrera mig på principfrågan).

Deklarationsförfattarna ansåg att alla människors lika värde var självklart. Menade de allvar och vad betydde det i så fall? Det är svårt att föreställa sig något annat än att deras utgångspunkt var den kristna uppfattningen om att Gud älskar alla människor lika mycket. De amerikanska grundlagsfäderna var för det mesta deister vilket innebär att de menade att Gud hade skapat världen men sedermera slutat lägga sig i skapelsens vidare öden.

Detta är avsnitt nitton av Anders Leions självbiografi, som omfattar de första 24 levnadsåren, från 1939 till 1963. Berättelsen kommer att fördelas över 20–30 avsnitt.

Resten av tiden i Berlin förflöt i något slags trög tråkighet. Bent och jag satt nästan varje kväll i en bar vid Bahnhof Zoo. Jag kommer ihåg att vi pratade mycket, men inte vad vi pratade om. Samtalet skedde väl utan något större engagemang från något håll. Också denna samvaro blev till rutin.

Harry Shearer (f. 1943) är en amerikansk skådespelare och komiker. Han är känd som en av röstskådespelarna i den tecknade komediserien The Simpsons. Shearer medverkar under seriens samtliga säsonger och gör ett stort antal karaktärer, bland andra Montgomery Burns, Ned Flanders, Waylon Smithers, Lenny Leonard, Kent Brockman, Timothy Lovejoy, Seymour Skinner, dr Julius Hibbert och Otto Mann.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Uppsala möte 1593 är Svenska kyrkans viktigaste kyrkomöte. I enlighet med prästerskapets anhållan sammankallade hertig Karl de förnämsta och mest lärda av prästerskapet i riket, biskopar med kapitulares och prostarna samt några präster av vart härad att samlas i Uppsala den 25 februari 1593 för att förena sig om lära och ceremonier, om god ordning och disciplin samt om nödiga biskopsval. Resultatet av mötet blev att Sverige fortsatte vara ett land med en luthersk bekännelsekyrka.

Undertecknad är med och startar upp en svensk kulturstiftelse som ska stödja svenska kulturarbetare vars verksamhet bidrar till att stärka den svenska kulturens och det svenska språkets ställning i Sverige. Om du inte känner till oss, kära läsare, kan du gå in på vår hemsida, vår Facebooksida eller på vår YouTube-kanal och se vilka vi är.

Som jag har skrivit om tidigare här på Det Goda Samhället har vi en kampanj på Svenska kulturstiftelsen som vi kallar ”Vår svenska kultur”. Vi uppmanar vanliga svenskar att skriva in till oss och berätta vad svensk kultur är för dem. För vi har ju tyvärr fått höra alldeles för många gånger att svensk kultur inte finns eller att allt som är svenskt har kommit utifrån. Det har funnits en stark tendens i det politiska, akademiska och kulturella etablissemanget att tona ned betydelsen av vår egen svenska kultur.

Det blev något fel på min Skype så att jag utan att själv synas hamnade i en videodiskussion mellan ett halvdussin mötesdeltagare. Det verkade vara politiker och statstjänstemän.

Jag har sammankallat det här brainstormingmötet för att diskutera hur vi ska ta itu med sverigedemokraterna, sa ordföranden. Den hittillsvarande politiken fungerar inte längre. Folk har slutat bry sig över att vi kallar sverigedemokraterna för nazister. Senast igår skrattade min granne åt mig. Jag sa att sverigedemokraterna är rasister och nazister. Visst, skrattade grannen, glöm inte att de är fascister också. Vår strategi mot sverigedemokraterna håller inte. Vi måste ta fram en ny strategi.

Innan vindkraftverken började byggas hade vi i Sverige en mix av vatten- och kärnkraft för vår elförsörjning. Kärnkraften är en baskraft som på vinterhalvåret ligger på maxkapacitet och på sommarhalvåret genomgår underhåll och ligger då på minst halv kapacitet. Vattenkraften är en reglerkraft som, till skillnad från kärnkraften, snabbt kan öka och minska i takt med den dygnsvarierande konsumtionen. Detta är en robust och leveranssäker kombination.

Detta är avsnitt arton av Anders Leions självbiografi, som omfattar de första 24 levnadsåren, från 1939 till 1963. Berättelsen kommer att fördelas över 20–30 avsnitt.

Tommy och jag hann också, före avresan till våra praktikplatser utomlands, gå på en fest hemma hos Bibi några veckor senare, innan vi skulle iväg på våra praktikjobb. Var Anders höll till vet jag inte.

Festen var på Söder, i en lägenhet från början av seklet. Den var full med Bibis skolkamrater. De var några år yngre än Tommy och jag och det borde inte vara svårt för oss att smälta in. Det var det. Det var inte åderskillnaden som hindrade, det var de olika klassbakgrunderna. Både Tommy och jag kom från arbetarhem och hade svårt för den undflyende, lättflytande om ingen särskild sak surrande konversationen. Det gick inte ens att hitta något att gräla om.

Irans högste ledare, storayatolla Ali Khamenei, har utfärdat en fatwa som påbjuder att tecknade figurer som föreställer kvinnor måste bära hijab, det vill säga täcka sitt hår med en duk.

Läs mer på nyhetssajten Al-Arabiya här (22/2 2021)

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kung Karl Knutsson Bonde blir den 24 februari 1457 avsatt genom det uppror mot honom, som leds av ärkebiskop Jöns Bengtsson. Medan kungen går i landsflykt till Danzig, där han kommer att stanna till 1464, blir ärkebiskopen tillsammans med Erik Axelsson svensk riksföreståndare, i väntan på att man ska kunna välja den dansk-norske unionskungen Kristian I till kung även i Sverige och på så vis återupprätta Kalmarunionen, vilket sker till sommaren samma år.

Alexis de Toqueville (bilden) var en fransk ädling som på 1830-talet reste till USA för att studera den unga demokratin (se lite mer här om du har lust). Han skrev en av samhällsvetenskapens klassiker om sina erfarenheter och observationer.

USA hade till skillnad från de europeiska länderna ingen aristokrati. En av aristokratins viktigaste funktioner i ståndssamhället var att förhindra suveränen att ta all makt och bli despotisk. Adeln var bildad och mäktig och kunde som ingen annan samhällsgruppering stå emot en härskare med anspråk på envälde. Tocqueville visste vad som hade hänt under den franska revolutionen när adeln krossats. Genast införde centralmakten diktatur och tyranni hur demokratisk den än förklarade sig. Hur skulle USA klara det här dilemmat? Skulle demokratin, alltså överhetens skyldighet att stå till svars inför medborgarna, räcka till för att lägga band på dess – varje överhets! – despotiska drifter när det inte fanns någon adel som kunde hålla den i schack?

Många känner inte till att nazisterna förintade 300 000 funktionshindrade (på platser som fängelset i Brandenburg an der Havel på bilden) innan de förintade judar. Nazisterna fick sin inspiration från samhällets progressiva elit i USA och England. Den nya fejk-vetenskapen (eugenik) efter Darwins upptäckter sa att engelsmän, tyskar och skandinaver har bra gener medan judar, mexikaner, sydeuropéer och östeuropéer ansågs ha dåliga gener.

Detta är avsnitt sjutton av Anders Leions självbiografi, som omfattar de första 24 levnadsåren, från 1939 till 1963. Berättelsen kommer att fördelas över 20–30 avsnitt.

Ett par dagar senare träffade jag Alfred och hans familj från Nyköping. Det var långt före mobiltelefonernas tid. Jag satt en halv dag i en park och väntade på dem. Tillsammans for vi långsamt till La Gacilly. Det var hett och vi var fem personer i den lilla Opel Rekorden. Vi stannade ofta. Vistelsen nu i Frankrike var mitt tredje besök i landet.

Amazon, världens största detaljhandelsföretag på internet, har tagit bort boken When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Movement. Boken, som kritiserar transrörelsen, är skriven av Ryan T. Anderson.

Boken finns fortfarande att köpa på svenska internetbokhandlar som Adlibris och Bokus.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Prinsessan Astrid (1905-1935) var yngsta dotter till prins Carl och sondotter till Oscar II. Hon gifte sig 1926 med Belgiens kronprins Leopold, med vilken hon fick tre barn. Hon omkom i en bilolycka i augusti 1935.

Efter kung Alberts plötsliga död i februari 1934 blev Leopold Belgiens kung och Astrid blev drottning. Den 23 februari fick Leopold avlägga eden i Palais Législatif i Bryssel.

Utdrag ur boken Boken om Astrid: Den svenska prinsessan som blev belgiernas drottning (1935):

Just nu pågår en livlig debatt om internationella adoptioner, initierad av Dagens Nyheters stora granskning: ”De vill veta sanningen om adoptionerna” (20/2 2021).

Detta är avsnitt sexton av Anders Leions självbiografi, som omfattar de första 24 levnadsåren, från 1939 till 1963. Berättelsen kommer att fördelas över 20–30 avsnitt.

Jag hade försökt få ett stipendium till USA, men misslyckats. Kaptenens vägran att rekommendera mig tror jag inte hade så stor betydelse. Kanske talade jag inte tillräckligt bra engelska, även om jag hade klarat den svenska granskningen.