DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget på Danzigs redd, stod mellan Polen och Sverige den 18 november 1627 under det andra polska kriget. Svenska flottan hade under sommaren 1627 blockerat hamnen i Danzig.

Svenskarna drog sig tillbaka i slutet av september. Sex mindre fartyg lämnades kvar under Nils Stiernskölds befäl. Den 18 november, då denna styrka stod i begrepp att avsegla till Sverige anfölls den av en eskader om tio skepp från Danzig under amiral Arndt Dickmans kommando. Dickman anföll med hjälp av landvind.

Kristus Konungens katolska kyrka utsattes fredagen den 13 november för vandalism. På bilder som sprids på sociala medier syns hur psalmböcker ligger kastade på golvet. Såväl altaret som en minnesplats över döda har vandaliserats och möbler och annan inredning skadats.

Tidigare i år, den 25 juli, utsattes Sankt Nikolai katolska kyrka i Ystad, för stenkastning. Stenarna kastades genom ett fönster och var nära att träffa en kvinna. Tre unga män sågs springa från platsen.

En man i kyrkan ringde polisen men fick svaret att de inte hade några bilar lediga och därför inte kunde komma.

Såklart man har rätt att kritisera president Trump när han uppträder obelevat. Själv blev jag illa berörd när han inte kunde låta bli att hela tiden störa Biden i talet vid kandidaternas första tevedebatt. Han förstod nog att han hade gjort bort sig ty det gick mer civiliserat till vid den andra debatten. Det går faktiskt att uppskatta goda insatser från folk man ogillar liksom det är möjligt att i vissa frågor ta avstånd från dem man gillar. Vem har inte blivit arg på sin fru eller blivit glatt överraskad över en oväntad vänlighet från den korkade och illvillige grannen?

Men den sortens trevande mänsklighet verkar inte föreligga på Sveriges mest framstående tidningsredaktioner som mer liknar propagandacentraler. Propagandan skiljer sig från det normala mänskliga tilltalet däri att den alltid anser sig ha rätt och att den utkämpar sina bataljer genom att aldrig lyssna och alltid försöka klubba ner.

Lördagen den 14 november tågade tiotusentals anhängare till president Donald Trump i huvudstaden Washington, D.C. Presidenten och hans entourage besökte demonstrationen i en bilkonvoj för att uttrycka sitt stöd.

Donald Trump vägrar att erkänna demokraten Joe Bidens seger i presidentvalet i början av november, utan menar att valet var riggat.

Sverige behöver en ny svensk kulturstiftelse. Det måste få finnas en mångfald av åsikter i kulturlivet. Svenska kulturutövare måste få ta ställning för vår svenska kultur. Nu har Stödföreningen för Svenska Kulturstiftelsen bildats med mål att snarast få en ny stiftelse på plats. Gå in på vår hemsida, vår Facebooksida eller på vår YouTube-kanal. Titta på vår lanseringsvideo eller på vår trailer. Och stöd oss ekonomiskt: Swish +123 620 70 88 eller bankgiro 5567-4410.

Amatörepidemiologen är jag. Den 30 juni i år publicerade jag en text med statistik från SCB som antydde att coronat under perioden mars till maj hade orsakat en avsevärd överdödlighet – definierad som antal döda under en viss period i år jämfört med snittet för de fem föregående åren – som i mitten av juni tycktes ha förvandlats till underdödlighet (det vill säga att den lila kurvan först ligger över den gröna och sedan dyker).

Det var vid det laget för tidigt för en amatörepidemiolog att våga sig på det resonemang som liksom låg och vinkade i statistiken och bara väntade på att få komma ut. Det resonemanget anar man kanske ligger bakom den svenska coronapolitiken men eftersom det är så rått och möjligen cyniskt slipper det liksom inte fram i debatten. Resonemanget är att nästan alla som dör av coronat är i dåligt skick och inom kort ska dö i alla fall. Jag tror mig ha förstått att det är sådana tankar som legat bakom myndigheternas beslut att inte ge sjukhusvård eller ens syrgas till insjuknade på äldreboenden.

Idag är det den Mångkulturella matdagen. Det kan verka märkligt, med tanke på att det är lättare att hitta restauranger som säljer mångkulturella kebabrullar och thailändsk wok än att hitta något ställe som snabbt kan fixa fram en strömmingsflundra med potatismos eller en portion dillkött, men enligt den ideella föreningen Kultursmakarna, som instiftat dagen, är det tydligen något vi svenskar behöver för att vidga våra vyer.

Talet, från 2 oktober, är långt, mycket långt, 60 000 tecken. Jag har komprimerat det betydligt till ca 8 000 (med smärre ändringar). Översättningen, inklusive hela talet, har jag fått från Rebecca Uvells blogg. Talet skulle utan vidare kunna göras av den svenska regeringschefen.

”Mina damer och herrar ministrar, mina damer och herrar parlamentariker, etc etc …. mina damer och herrar.

YouTube-kanalen ”Louder with Crowder” (LwC) drivs av den konservative komikern Steven Crowder och täcker nyheter, popkultur och politik. Den 22 november i år blev kanalen den största självständiga, politiska kanalen på YouTube när den gick om vänsterkanalen The Young Turks (TYT).

”Louder with Crowder” hade idag (15/11 2020) 5,04 miljoner prenumeranter. Steven Crowders livesända valvaka den 3 november fick 8,2 miljoner visningar inom 24 timmar.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA I tidningen Idun n:r 46 av den 16 november 1888 finns en dikt skriven av Johan Nordling. Han var son till professor Johan Teodor Nordling och Sofia Lindahl. Han var 1905–1915 gift med konstnären Gerda Nordling född Ramberg (1875–1942).

Johan Nordling blev student i Uppsala 1881 med kemi som huvudämne. Han gav redan vid 17 års ålder ut sin första diktsamling. Han bestämde sig snart att lämna både kemin och Uppsala och begav sig till Stockholm, där han 1886–1887 var medarbetare i Dagens Nyheter.

Bilan Osman är en professionell så kallad ”antirasistisk” opinionsbildare som arbetar på skattefinansierade Expo. Hon blev nyligen (14/11 2020) intervjuad i Dagens Nyheter om den svenska rasismen.

Dagens Nyheters redaktion verkar uppfatta den svenska rasismen som ett stort problem eftersom man ger denna antirasist stort utrymme att prata om det.

Sverige har inte hämtat hit människor mot deras vilja för att plåga dem. De har själva valt att komma hit. Hur kan det komma sig att så många ”rasifierade” människor vill invandra till det rasistiska helvetet Sverige?

Enda gången jag träffat Bert Karlsson var när jag råkade ockupera hans stambord på ett kafé i Skara 2005, till råga på allt dagen efter uttagningen till Melodifestivalen. Bert påpekade vänligt att jag satt på hans plats, där han brukade äta frukost bestående av en ostfralla och ett glas mjölk, och självklart makade jag på mig. En stamgäst fällde en lustig kommentar om Melodifestivalen och Bert replikerade att vederbörande knappt skulle duga som tröstpris i ett böglotteri. Stämningen var god och Bert var otvivelaktigt ”King of the town”. Jag vill minnas att Björn Afzelius (inte direkt en supporter av Bert politiska läger) talade om honom med värme som ”en rolig djävel”.

Jo, jag sa att jag på två punkter har svårt att tro mer på vetenskapen än på religionen varmed inte sagt att jag tror på religionen. Punkterna är Skapelsen och Arternas ursprung. Igår beskrev jag mina funderingar kring en av de två vanligaste skapelseberättelserna.

För troende människor är Arternas ursprung inget problem eftersom Arterna uppstod vid Skapelsen. För oss som inte är troende, åtminstone inte vad vi märkt, brukar Charles Darwins teorier anbefallas som förklaring till att levande väsen ser ut som de ser ut. Darwins formel, som jag fattat den, är att levande väsen förändras och utvecklas genom två samverkande mekanismer, dels slumpvisa mutationer som gör att avkomma kan få andra egenskaper än den föregående generationen, dels kampen för tillvaron som ger trumf på hand till avkomma vars mutationer på något vis gör deras överlevnad enklare. På det viset utvecklar sig arterna med tiden tills de blivit vad de idag är. 

Michigans demokratiske guvernör Gretchen Whitmer, som beskriver sig själv som ”progressiv”, uppmanar Michiganborna att ställa in Thanksgiving Day och jul för att hindra coronavirusets spridning.

Black Lives Matter-demonstrationer kan dock fortsätta som vanligt.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Carl Fredrik Lindahl, född 1841, död 1911, var en personhistorisk författare, känd under pseudonymen Lazarus. Omkring 1870-1890 verkade Lindahl som godsägare och affärsman i Södermanland, och var därefter bosatt i Stockholm.

Han började på 1890-talet i tidningen Fäderneslandet publicera en serie personskildringar, betitlade Rikt folk under pseudonymen Lazarus. Artiklarna gavs ut i bokform i 10 band 1897-1905 under titeln Svenska millionärer. Även om många av texterna är starkt vinklade, har de visst värde genom att innehålla mängder med offentliggjorda brev, processdokument, arvskiften, bouppteckningar, testamenten med mera.

Det pågår en helt grotesk tillbyggnad till Liljevalchs konsthall på Djurgården. Jag noterar med häpnad den totala medietystnaden som kontrasterar dramatiskt till den långdragna och hätska debatten som fick Nobelstiftelsen att ge upp sina byggnadsplaner på Blasieholmen. Jag anser det viktigt att bryta denna tystnad, så jag skrev till Lisa Irenius, kulturchef på SvD, och erbjöd mig att skriva om saken. Mitt brev till Lisa med bifogade bilder återges nedan.

På senare tid har yttrandefriheten stått i fokus, och i särskilt hög utsträckning när det gäller frågor om islam. Saken drevs till sin spets när den danske politikern Rasmus Paludan klargjorde att han tänkte resa till Sverige för att bränna en koran. Trots att det är längesen vi hade hädelselagar i Sverige valde polisen i Skåne att ge honom inreseförbud eftersom hans närvaro kunde innebära att ordningen stördes.

Efter det som följde stod det klart för alla och envar att ordningen stördes av människor som känt sig kränkta över den islamkritiska demonstrationen. Trots det var det Rasmus Paludan som ansågs vara problemet, inte att stora grupper i Sverige på fullt allvar anser att deras egen tro står över lagen om yttrandefrihet och att det borde vara förbjudet att ”skända” en speciell bok.

På två rätt grundläggande punkter har jag svårt att tro mer på den vetenskapliga förklaringen än den religiösa. Punkterna är Skapelsen och Arternas ursprung – i den mån dessa punkter inte sammanfaller (vilket de gör, tror jag, för kreationister). Idag skriver jag om Skapelsen och i morgon ska jag i grunden analysera den vetenskapliga teorin om Arternas ursprung.

Det finns två konkurrerande teorier om hur Skapelsen gick till, den ena, den religiösa, presenteras i Första Moseboken, den andra, den vetenskapliga, kallas Big Bang.

I ett brev till Demokraternas presidentkandidat Joe Biden och vicepresidentkandidat Kamala Harris ställer Black Lives Matter-ledaren Patrisse Cullors krav på inflytande över den tillträdande regeringen. I brevet skriver hon att BLM gläds över att Donald Trump-eran är över, men vill försäkra sig om ett slut på afroamerikanernas ”outhärdliga” (intolerable) situation. Hon hävdar vidare att Demokraterna har BLM:s stöd att tacka för sin seger, och att man nu vill ha någonting tillbaka för detta stöd:

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Nyborg var ett fältslag som utkämpades den 14 november 1659 vid Nyborg på den danska ön Fyn under Karl X Gustavs andra danska krig. Den stod mellan en svensk armé och en allierad armé bestående av trupper från Danmark, nederländska flottstyrkor under Michiel de Ruyter, och trupper från Brandenburg och polsk-litauiska samväldet under Stefan Czarniecki. De allierade trupperna vann en avgörande seger över svenskarna, som leddes av pfalzgreven Filip av Sulzbach och fältmarskalk Gustaf Otto Stenbock, som tvingades fly över till Korsør i en båt.

Människor har alltid reagerat på outhärdliga livsförhållanden. Tvingar man in en befolkning i ett system den inte vill leva i kommer vissa göra motstånd och andra fly. När ska människor i Sverige på allvar börja fly undan överbefolkning, bilköer, åsiktskorridorer, internetuppkoppling, invandring och modernistisk arkitektur? Många kommer flytta utomlands. Andra kommer fly ut på landsbygden. Men vi kommer säkerligen också få se en trend av unga människor som stoltserar med att de lämnat allt bakom sig och dragit sig tillbaka ut i den obebyggda naturen. Vi kommer få en generation av svenska eremiter.

När jag bodde i Mombasa på den östafrikanska kusten blev jag, genom kontakten med indierna och araberna där, tog jag till mig seden att tända rökelse. Jag tänder sedan dess ofta olika sorters rökelse hemma. Jag använder särskilt ett fint, handgjort kar från Somalia.

Den rökelse som används i den katolska kyrkan kommer framför allt från Somalia. Där växer trädet Boswellia frereana som ger ifrån sig ett aromatiskt harts som kallas olibanum.


Överlevnad handlar för det mesta inte om evigt liv utan om att leva några extra månader eller år. Se bara på hur mycket pengar som läggs ned på att forska fram preparat och medicinska metoder som kan hålla cancersjuka människor vid liv något halvår.

Om livet är så dyrbart för oss vanliga människor hur mycket angelägnare ska det då inte vara för en regering att överleva ytterligare ett val? En pressad regering kan göra nästan vad som helst för att få några års respit. Jag kan inte hitta på någon annan förklaring till det apspel som pågår inför medborgarnas förfärade ögon. Exemplen är legio. Låt mig nämna två.

(Conspiratio, ōnis, a blowing or breathing together.)

Inget samhälle kan styras om inte beslut fattas utifrån riktiga informationer om den situation och det faktiska problem som skall behandlas. Ibland måste visserligen beslut fattas i sådan tidsnöd att det inte finns möjlighet att fullt ut kontrollera nödvändiga fakta. Regeringens och folkhälsomyndighetens beslut vid pandemins början var ett exempel på en sådan situation. Det var inte lätt att bedöma en snabbt föränderlig situation, i vilken skeendena i stora delar var fördolda därför att den nya smittans egenskaper var okända.

Förenta staternas sittande president Donald Trump tror inte att det senaste valet (3/11 2020) gick riktigt till. En opinionsundersökning genomförd av Morning Consult mellan den 6 och 9 november visar att han delar denna uppfattning med sju av tio republikanska väljare:

”Among Republican voters, 26 percent say the 2020 presidential election was free and fair, while 70 percent say it was not.”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Esaias Tegnér föddes 13 november 1782 i By socken i Värmland (död 2 november 1846 i Växjö). Han var poet, professor i grekiska vid Lunds universitet, biskop i Växjö från 1824 samt ledamot av Svenska Akademien från 1819.

Poeten Carl Snoilsky (1841-1903) skrev en hyllningsdikt till Tegnér som trycktes i Svenska bilder, en samling ballader, det vill säga dikter med berättande innehåll, som beskriver episoder ur Sveriges historia från den åldrande Gustav Vasa fram till den unge Esaias Tegnér 250 år senare.