Gästskribent Thomas Ek: Platt skatt

Min sedan barnsben gode vän forne arbetsgivare och nu bortgångne Bo Söderman var Sveriges förste registrerade oberoende försäkringsmäklare inom liv- och pensionsförsäkringar. Bo var initiativtagare (1976) och drivkraften till lagändringen 1990 som möjliggjorde fristående försäkringsmäklarverksamhet här i Sverige. Han tog initiativ till bildandet av Svenska försäkringsmäklares förening och var dess förste ordförande. Bo Söderman var krönikör och expert i försäkringsfrågor i Svenska Dagbladet och i Privata Affärer. I början av 90-talet var han initiativtagare till Sveriges försäkringstagares riksorganisation, vars syfte var att tillvarata den enskildes rättigheter gentemot de stora försäkringsbolagen. Läs mer

Gästskribent Svante Brandäng: Koranens paranoida passager

Islams heliga skrift Koranen är enligt muslimsk uppfattning baserad på profeten Muhammeds uppenbarelser under åren 610-632. De sägs ursprungligen ha kommit från Gud (Allah) och förmedlats till Muhammed av ängeln Gabriel. Skriften är indelad i 114 suror (kapitel), som i sin tur är indelade i verser. De två översättningar av Koranens arabiska text till svenska som jag studerar är gjorda av K. V. Zetterstéen (KVZ) år 1917 (ref. 1) och Mohammed Knut Bernström (MKB) år 2002 (ref. 2). Läs mer

Gästskribent Alex Westin: Tre syndrom

Det enorma informationsflöde vi lever verkar inte skapa större enighet om vad som är sant eller falskt. Ökad kunskap verkar inte heller leda till ökad förståelse.

Har följden bara blivit att vi har fått fler saker att vara oense om? Världen blir allt mer komplex, vilket ofta ger utrymme för diametralt olika tolkningar av en situation. Via internet kan man få även de mest bisarra uppfattningar ”bekräftade”. Läs mer

Dubier om EU

Jag erkänner att jag från början var entusiastisk för EU och även för euron. Sett i backspegeln hade det inte skadat Sverige att ha gått över till euron. Tvärtom, det hade hindrat regeringen ifrån att pressa ned Kalle Anka-valutan kronan som dopar exporten men gör svenskarna fattigare utan att de märker det förrän de åker till Norge. En riksbanksdirektör som är livrädd för svensk deflation är föga trovärdig – man undrar stilla hur Schweiz klarar sig när landets valuta stiger med minst fem procent om året mot med den svenska. Läs mer

Gästskribent Jakob Modéer: Förvärva, ärva och fördärva

I England firar man varje år sedan 1919 Remembrance Day den 11 november till minnet av de militärer som dog i landets tjänst under första världskriget. Union Jack-flaggan svajar stolt i höstblåsten. En liten röd vallmoblomma bärs på kragen som ett tack till tidigare generationer för den fred och frihet som deras uppoffringar skapat. Om än för bara en dag släpps patriotismen lös i England. Läs mer

Gästskribent Yvonne Rosenthal: Något är skumt med alla dessa kampanjer

Funderar så på alla dessa upprop som presenteras en efter en dagligdags i kölvattnet av #metoo. Vem är uppdragsgivare? Vem betalar? Vad är syftet? Konsekvenser? All kommunikation, må vara reklamkampanjer eller lärarledd undervisning, sker på mottagarens villkor varför det inte alltid blir som det var tänkt. Människor gör något med det de hör och läser. Läs mer

Gästskribent Hans Jensevik: Ursprungsbefolkningens välfärd är invandringens alternativkostnad

Nu ligger en ny video ute på YouTube som kort och gott heter ”Alternativkostnaden”. Svart på vitt visar den vad som händer när invandrarna kommer ner i våra kommuner och börjar konsumera de välfärdstjänster som finns där. I vardagen ser de kritiska invånarna vad som händer och pratar om undanträngningseffekter där vi nationalekonomer har en fackterm, alternativkostnaden. Den går att beräkna för varje kommun och för varje år det finns statistik. Det handlar min senaste video om på YouTube. Läs mer

GÄSTSKRIBENT SIXTEN JOHANSSON: SÅ BLEV MAKTELITEN PSYKOINFANTIL

Psykoinfantilism innebär kvarstående barnsliga personlighetsdrag trots normal biologisk utveckling och intellektuell nivå. Det är väsentligt att försöka få grepp om hela den utveckling som har lett till att makteliten och delar av befolkningen nu tänker och handlar extremt barnsligt, trots sin vuxna gestalt och sitt vuxenspråk. Läs mer

Gästskribent Anne-Marie Pålsson: DEMOKRATI 2020.nu

Behöver demokratin vitaliseras? Behöver riksdagens självständighet stärkas? Behöver grundlagen reformeras i grunden? Mitt svar är ja.

Den svenska demokratin uppfyller visserligen de grundläggande kraven på mänskliga rättigheter, fri åsiktsbildning – tryckfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet – och allmänna och fria val men är samtidigt förenad med allvarliga brister som sammanhänger med frånvaron av maktdelning tillsammans med att den offentliga makten i praktiken utövas av partieliterna som inte är offentligrättsligt reglerade. Därmed undgår den all form av insyn, granskning och kontroll. Läs mer

Gästskribent Thord Palmlund: Flyktingkrisen – Europa – Sverige.

Sedan flyktingkrisen 2015 har vi gång på gång hört om EU-förhandlingar för att kvotera asylsökande på medlemsländerna. Utgångspunkten är ett ganska begränsat årligt antal för hela kontinenten, som EU bestämmer sej för. Sverige och andra vill ha sådana kvoter, men inte minst östländer, bland andra Ungern och Polen, motsätter sej. Nyligen kom en ny rapport i pressen om hur dessa förhandlingar misslyckats. Men flera länder håller på principen, bland andra Sverige, och förhandlingarna skall tas upp igen nästa år. Läs mer

Gästskribent Christer Holmgren: Om klättermöss

Det är utmärkt att fokus har satts på kvinnor som utsatts för kränkande behandling av män. Harvey Weinstein är ju bara en i detta sorgliga kulturfenomen som ju alltid förekommit i Hollywood. Exempelvis har David O. Selznicks så kallade prolongationssoffa från 30-talet beskrivits i flera skådespelerskors memoarer. Svineri och övergrepp ska givetvis beivras.

Bilden är emellertid ofullständig. En viktig bit saknas. Läs mer

Danska tidningen Jyllands-Posten: Paradisisk amoral

Ordet ”skatteparadis”, ses av många omedelbart inför deras inre öga, Karibien med palmer, vita sandstränder och skattefusk i metervara. Därför är det knappast en tillfällighet att media, som har börjat publicering av mer än 13 miljoner dokument från, bland annat advokatbyrån Appleby, har valt att kalla dem ”paradise papers”.

Hur dokumenten tillhandahållits har ingen förklarat, och därför inte heller om det gjorts lagligen, men att endast benämna dem”paradise papers” innehåller en osviklig signal om att det måste finnas belägg för tvivelaktigt, om inte faktiskt kriminellt, beteende bland mer än 120 000 människor och företag som omfattas av dokumenten. Läs mer

Gästskribent Lars Hässler: Eurabia – hot eller konspirationsteori?

Många européer förundrar sig över hur de politiskt korrekta ledarna i framförallt Västeuropa kunnat tillåta, eller till och med uppmuntra, en arabisk-muslimsk massinvandring till Europa. Kan det handla om dåligt samvete från kolonialtiden, humanitära stormakters hybris eller kan det helt enkelt vara egenintresse och storebrorskomplex gentemot USA? Läs mer

Gästskribent Paul Lillrank: Grisens princip

I Finland har vi fler ingenjörsutbildningsplatser per capita än i något annat land. Universiteten och högskolorna lider av kontinuerlig brist på lärare och läromedel. Varenda liten håla i landet står i kö för att få ett eget universitet i den fåfänga tron, att framgångarna i Uleåborg går att kopiera i otaliga exemplar. Läs mer

Gästskribent Fredrik Östman: Parisdeklarationen

I maj 2017 träffades en grupp konservativa forskare och intellektuella i Paris. De sammanfördes av en gemensam oro över den rådande situationen i europeisk politik, kultur och samhälle – och framför allt det europeiska sinnets och fantasins tillstånd. De upplevde att Europa, besatt av illvillighet, självbedrägeri och ideologisk förvrängning, håller på att göra sig av med sitt stora civilisatoriska arv. Läs mer

Gästskribent Hans Jensevik: Om kvalificerat bidragsbrott

Året var 2008 och jag såg killarna fika på Wayne’s Coffee på Smedsgränd i Uppsala. Jag hade kontor en våning upp. Framför dem stod en lyx-BMV på parkeringsplatsen för handikappade. Ofta kom en lapplisa förbi och lappade bilen. Då hånlog grabbarna för de hade råd med det också. Snart skulle det bli slut med det här trodde jag då. FUT-utredningenÅtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – skulle snart publicera sitt utlåtande. Läs mer

Gästskribent Rutger Engellau: Upp till kamp!

Tänk dig att du är på kryssning och att fartyget sprungit läck. Underligt nog gör varken kapten eller besättning något åt saken. Som passagerare är du inte ansvarig för fartygets säkerhet, men om de ansvariga inte gör sitt jobb så får du, förr eller senare, problemet i knät. Vid någon tidpunkt måste du börja agera. Läs mer

Gästskribent Hans Kindstrand: När en gemenskap ersätts av en annan

Det började år 1827 – omdaningen av Sverige. Drivande var en ny kung, en ny författning och en ambitiös statsekreterare som hette Danckwardt, som förstod hur man skulle handskas med trilskande bönder. Verktyget blev lagaskiftesstadgan, som omfördelade jorden inom bygemenskapen – och bokstavligen, fysiskt utplånade byarna. Läs mer

Gästskribent Helén Gustafsson: De mediala maktspelens pris

Har man en gång fått inblick i hur det mediala kulissmaskineriet fungerar blir man lätt en förhärdad cyniker.

Alla standardkomponenterna finns med också i debaclet kring de olika mediemän, inte minst Aftonbladets Fredrik Virtanen, som nu anklagas för sexuella övergrepp och slipprigt språkbruk: vänskaps- och släktbandskorruptionen, den dubbla bokföringen, gisslantagarna och de bindgalna småpåvarna, de enkla bondeoffren och de råa maktspelarna utan moralisk kärna. Läs mer

Gästskribent Rasmus Dahlstedt: Nyspråket vanskapar världen

Hur många av de svenska nyhetsläsarna reflekterar över att vissa politiska partier alltid presenteras med negativa epitet? Och färger som ska få oss att associera i en viss riktning? Brunsmetning har under lång tid varit en framgångsrik metod. Brun eller mörkbrun har man kallat de oönskvärda, de som ska tystas och mobbas ut ur debatten. Läs mer

Gästskribent Jacob Modéer: “We don’t do this shit in Sweden!”

Jag studerade på universitetet i USA på slutet av 1980-talet. Jag läste statsvetenskap och spelade fotboll (inte den amerikanska varianten). Efter en derbyseger var vi flera som stannade länge på krogen. Speciellt Ole, min danske lagkamrat, och jag var ordentligt lyckliga när vi bullrigt vandrade hemåt i natten. Plötsligt fick vi för oss att glida på baken över parkerade bilar, som de gör i Hollywood. Ole gick steget vidare och hoppade från ett biltak ned på gatan a la Eddie the Eagle.  Läs mer

Gästskribent Paul Lillrank: Vi behöver humanister

I kampen om universitetens resurser har samhällsvetare och humanister tvingats argumentera för sin existens. De har inte varit övertygande.

Alla civiliserade länder bör ha lärosäten i humaniora, liksom det hör till saken att det skall finnas ett nationalmuseum, en nationell operascen och ryttarstatyer. Utöver detta, gör humanisterna någon nytta? Många blir arga när man frågar och är förbannade över att man ens talar om dokumenterbara prestationer. De tycker att humanisterna skall få sitta i sina elfenbenstorn och läsa Schopenhauer och Spinoza utan att dela med sig. Läs mer

Gästskribent Paul Lillrank: Flytta på er

Antisemitismen är på uppmarsch igen. Eftersom antisemitismen förknippas med de mörkaste aspekterna av Europas historia, är det många som slingrar sig genom att hävda att de egentligen inte är antisemitister, utan anti-sionister. Det skulle betyda att de inte har något emot judar i allmänhet, endast bränna synagogan som protest mot staten Israel. Läs mer

Gästskribent Dániel Nagy: Universiteten bör ta ansvar för åsiktsmångfalden

Universitet är oaser för fritänkande. På universitetet är inga frågor för känsliga för att ställas, inga teser för upprörande för att prövas och inga åsikter för obekväma för att vädras. Det är en plats där etablerade sanningar ifrågasätts och nya vinklar utforskas, där stela tankemönster ständigt utmanas. Läs mer

Gästskribent Hans Bergström: Kan man tro på Sverige och kalla sig ”liberal”? DEL II.

Vi hade häromåret en debatt kring ”svenska värden”. De som menade att det fanns ”svenska värden” och ”svensk kultur”, värda att vara stolta över och försvara, förlöjligades av eliten i medierna för denna folkliga tro. Ha, ha – så knätofs och folkdans är vad ni menar med ”svensk kultur”? Och så kunde man skjuta sönder känslan med argumentet att såväl polska som hambo nog har en del av sina rötter från övriga Europa. Läs mer

Gästskribent Hans Bergström: Kan man tro på Sverige och kalla sig ”liberal”? Del I.

Frisinnad Tidskrift har läsare med stor allmänbildning ifråga om svensk politisk historia, det vet vi. Får jag be läsarna gissa vem som har skrivit dessa rader:

Vårt land är stort och vitt. Här hör vi hemma. Banden mellan de enskilda och detta folk kan inte skäras av utan att förvissnande drabbar den avskilde. De som försöker bemänga svensk livsluft med främmande element, nå endast till att förgifta sin egen atmosfär. Vi får bara icke svika. Vi får icke förråda det svenska i oss, detta arv från tusenden av generationer, utflödet i sinnelag och kynne av denna jord. Det skapar hemlöshet, tomhet, rotlöshetens eviga förbannelse. Folk och land, rätt och vett är heliga. Det svenska är heligt. Som aldrig förut vidgas i dessa dagar bröstet av glädje att vara svensk. Här bor frie män, och fria ska vi förbli. Vår generation måste fatta posto på den sida i striden för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått. Inget tummande på svenskheten fördrages.

Läs mer

Gästskribent Ingvor Sabina Le John: Den anomiska människan

Samhället präglas idag av en social oro med återkommande utbrott av våld som bara verkar bli värre och värre. ”Vart är samhället på väg”, utbrister vilken person som helst som blir intervjuad i TV-rutan. Vad är hönan och vad är ägget? Är det individens eget fel att hon agerar som hon gör eller är det ett systemfel som får människan att spåra ur? Läs mer

Gästskribent Christer Asplund: En polis och två managementskolor

Så fort polisarbetet i Sverige kommer på tal så ropas automatiskt och relativt unisont efter mer resurser. En överbudspolitik präglar budgetdebatten. Miljardlöftena växlar ständigt upp. Hur kan Polismyndigheten med fler än 28 000 anställda inte klara av att prioritera en finit mängd av grova brott i ett samhälle där den samlade brottsligheten dessutom, över de senaste tio åren, inte ökat? Under samma tid har Polismyndigheten vuxit med 5 000 anställda. Hur kan en så pass stor organisation inte klara av att prioritera de grövsta brotten? Läs mer

Gästskribent Hans Kindstrand: Dogmer i upplösning – sanningar som förflyktigas

En fråga som ständigt återkommer i diskussionen på DGS är ”Hur kunde det bli så här?” Att utmejsla relevanta och hållbara sanningskriterier är tänkandets första och kanske största svårighet. I Sverige har Axel Hägerström (1868 – 1939) och hans idé om ”värdenihilism” haft ett inflytande på samhällsutvecklingen, som enligt min mening inte rönt tillräcklig uppmärksamhet. Läs mer