Vid mitten av 90-talet hade jag i uppdrag att för Sida:s räkning förhandla om demokratistöd till kommuner och regioner i det sönderfallande Sovjetunionen och det nya Ryssland. Boris Jeltsin var president.

Några år tidigare arbetade jag med liknande projekt i Lettland och Riga under den period då ryska svarta baskrar (Spetznaz-förband) härjade i Riga och faktiskt sköt ihjäl människor vid floden Daugava som rinner genom Riga och ut i Rigabukten. Då hade jag ”elever” på veckokursen som hade nio mm Makarov-pistoler instoppade i jackan på lektionerna.

Ett återkommande argument från invandringsförespråkare är att vårt land vore tråkigt utan de kulturmöten som invandring fört med sig. Tänk om vi aldrig fått pizza, tacos och popmusik, visst hade Sverige varit lite mer trist då? Inget ont om sill och folkdans, men en viss breddning var väl ändå välkommen kan nog de flesta tillstå. Det är också tveklöst så att när människor från olika bakgrunder möts och delar erfarenheter och tankar så uppstår nya idéer som ingen tänkt på annars.

Att kalla motståndaren för rasist, fascist eller reaktionär har länge varit det etablerade sättet att blockera en saklig debatt om invandring, kriminalitet och mycket annat.

Men troligen inte längre, för metoden har kommit i vanrykte. Det kan bero på att media och riksdagsdebatter nu, för öppen ridå, visar en tumultartad flykt från tidigare ståndpunkter och argument. Uppfattningar om bland annat brottsorsaker som tidigare stämplats som oacceptabla har nu i stället blivit ”glasklara”.

I Japan har antalet personer i åldern 20 – 29 minskat från 19i till 13ii miljoner under åren 2000 till 2015. Tolv procent är under 15 år, 15 procent är 15 – 29 år, 19 procent är 30 – 44, 20 procent är 45 – 59 och 20 procent är 60 – 74.iii Gruppen 0 – 14 är bara lite mer än hälften så många som dem i gruppen 60 – 74.iv Fler blöjor säljs för gamlingar än för barn. Kvinnorna får 1,3 – 1,4 barn.

De unga japanerna har sex online istället för med människor. Gamlingarna har dockor som pratar med dem då de saknar barnbarn. 43 procent av unga vuxna mellan 18 – 34 är oskulder och 64 procent är singlar enligt inslaget ”Sexless in Japan” av BBC. Av dem som fyller 30 är en tredjedel oskulder och 25 procent av 50-åriga män har ännu inte gift sig. Den kanadensiske journalisten Mark Steyn sa att de unga japanerna inte bara är barnlösa utan inte ens intresserade av att komma till första basen (att kyssas).

Vissa saker som sker i vår samtid rimmar illa med den fridfulla bild som våra poeter en gång frammanade av vårt land. ”Stockholm, i ditt sköte vill jag drömma / Sorglöst, när din aftontimma slår!” sjöng Evert Taube. Bellman diktade lyckligt om den bevingade fjärilen på Haga. Hur avlägsna känns inte dessa intryck av vår huvudstad när två ungdomar på väg hem genom sommarnatten tillfångatas på en kyrkogård i Solna? Rasmus Dahlstedt har skrivit en svensk parafras på Thomas Grays ”Elegy written in a country churchyard” från 1751.


I dagarna publicerade Yan och hans medarbetare (Yan et al 2020) en studie på nätet med titeln Unusual Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic Route.

Detta kontroversiella dokument sprids nu snabbt via olika mediakanaler och via internet.

”I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det var i begynnelsen”

Citatet är hämtat från Bibelns vackraste ställe, Johannesprologen. Ordet var Gud! Det är den teologiska sanningen i det citerade Bibelstället, logos som Gud fader.

I min analys tolkar vi ”i begynnelsen fanns ordet” på ett mer prosaiskt intellektuellt sätt. ”Ordet” – eller logos – tolkas i denna text som ”ordets makt” och de som har ansvar för ”ordet” nämligen de intellektuella. De intellektuella har inte bara ansvar för hur ”ordet” används i en språklig mening utan än mer hur de intellektuella brukar ”ordet” i tjänst hos medvetenheten och bildningen alternativt missbrukar ”ordet” i maktens tjänst. De intellektuella som individer och samhällsgrupp äger inte bara ”ordet” de besitter eller borde också besitta beläsenheten, kunskapen och bildningen.

Den 26 januari publicerade Nicholas Taleb och hans medarbetare Joseph Norman och Yaneer Bar-Yam en artikel om spridningen av det nyupptäckta coronaviruset. Artikeln, en sida text och fem referenser, hade titeln ” Systemic Risk of Pandemic via Novel Pathogens – Coronavirus: A Note”. Publikationsdatum var 26 januari 2020, och man kan anta att författarna skrev själva texten i mitten eller början av januari. I så fall var det bara en eller två veckor efter att kinesiska myndigheter och media först uppmärksammat världen på att ett nytt coronavirus hade upptäckts i Wuhan. Detta virus uppvisade egenskaper som tydde på en oroväckande virulens och spridning. Vad som är speciellt intressant med den korta artikel som Taleb och medarbetare publicerade var att de gjorde en rad förutsägelser om hur denna potentiella pandemi skulle utvecklas.

Under andra halvan av 1980-talet gick jag på college i Portland, Oregon, USA, en stad som idag helt verkar ha tappat fotfästet i verkligheten. Så var det inte då. Kalla kriget var fortfarande igång, och Ronald Reagan var president. På lektioner i internationella relationer byggdes min världsbild upp i dynamiken mellan Hans Morgenthaus realism och en idealism där organisationer såsom FN styr samarbetet på internationell nivå.

Mira Aksoy skriver om hur kvinnlig frigörelse går i baklås när kvinnor tillfredsställer sitt bekräftelsebehov genom att vika ut sig på sociala medier. Speciellt sorgligt blir det när unga tjejer, ibland barn, visar bilder och gör poser som snarare hör hemma på porrsajter. När sex av tio svenskar känner sig ensamma och allt fler äter psykofarmaka är det kanske kärlek och tvåsamhet som ska premieras och inte individualism och narcissism.

Sonen och jag besöker systematiskt medeltidskyrkor i Uppland. Det är inte bara ren kunskaps- och lärdomstörst som ligger bakom våra odysséer. Det handlar också om fascination inför vad en medeltidskyrka faktisk är och representerar.

Tänk bara på placeringen i landskapet. Ofta med kyrktorn synliga på långt håll. Kyrkans placeringar är en gång i historien systematiskt och medvetet vald. På en kulle eller en höjdsträckning i form av en rullstensås, en tidigare ö, halvö eller skär i det som under tidig medeltid var ett mycket större vattensystem än Mälaren är idag. Kyrkan syntes och påminde om religionen, om Gud och Guds välsignelse och dom över människan. Det arbetande folket kunde se kyrkan var på fälten de än var. På vissa håll i Uppland är avståndet mellan de vackra medeltidskyrkorna bara någon eller några kilometer. Trots allt måste 1100– och 1200-talet varit en tid då jordbruket gav ett rejält överskott för att föda de bönder och andra som under flera årtionden med körslor, snickeri- och mureriarbeten bidrog till uppförandet av bygdens kyrka.

Den före detta kommunistledaren Nils Littorin, numera ledare för partiet Malmölistan, argumenterar i detta debattinlägg för att även korankränkande manifestationer omfattas av den svenska yttrandefriheten:

Såväl Vänsterpartiet som Moderaterna i Malmö ville stoppa den danske provokatören och koranbrännaren Rasmus Paludan. Men att inskränka yttrande och mötesfrihet är en farlig väg att gå, skriver Malmölistans Nils Littorin.

Malmö stad! Vad händer…vad har hänt? Har du blivit helt övergiven, din stackare!

Min ungdoms stad går ej att känna igen längre. Varje dag iakttar mina alltmer sorgsna ögon stadens förfall. Smuts och skräp trängs i varje kvarter, tillsammans med säljarna som erbjuder verklighetsflykt i olika former. En verklighetsflykt som fler och fler verkar vilja prova.

Den enkle betraktaren kan ibland känna en blandning av bestört häpenhet och motvillig beundran inför våra makthavares skamlöst frimodiga hantering av sanningen.

Bjudande varningar om ”hot mot demokratin” hörs nu ofta i ibland möjliga men oftast långsökta sammanhang i syfte att motivera censur, stödja ideologisk skolning vid skolor och lärosäten, och inte minst för ökade anslag till SR/STV och andra regimtrogna media.

Av alla de frågor som Trump gick till val på 2016 så var invandringen, sammanfattat i slagropet ”Build the wall”, överlägset viktigast. Det är också denna fråga som gett honom en stark fan-base bland invandringskritiker i Sverige. I denna andra del (del 1 hittas här) av min granskning av Trumps första mandatperiod är det därför dags att fråga hur det gått med invandringen, i synnerhet då den illegala invandringen och muren Trump lovade att bygga för att stoppa denna.

För ett antal år sedan gjorde jag en forskningsstudie om så kallad extrem metal i MENA-regionen. MENA är en samlingsbeteckning för Middle East North Africa, i huvudsak muslimska länder. Med extrem metal åsyftas en hårdare form av hårdrock med subgenrer som death metal, speed metal, black metal och otaliga andra former av hårdrock. I synnerhet intresserade jag mig för black metal, en musikstil som inte sällan associeras med satanism. Det är till och med så att själva satanismen brukar utgöra skiljelinjen till musikaliskt snarlika musikformer såsom death metal. Satanism är en modern religionsform som växte fram bland religionskritiska intellektuella och som fick sin första egentliga kyrka med The Church of Satan och dess grundare Anton LaVey som skapade publicitet med sina show-liknande ritualer i slutet av 60-talet.

Ett jobb som sällan omtalas i media är präster. Samtidigt är det en av de viktigaste yrkesgrupperna. De har på sina axlar att härbärgera livets ytterzoner där de viktigaste momenten äger rum, såsom dop, vigslar och begravningar. Svenska kyrkan förvaltar enorma resurser men tyngs av politiskt tillsatta biskopar som smutskastar allt det som Svenska kyrkan står för.

Jobbet är inte ett nödvändigt ont utan livets mening, i alla fall i den protestantiska kultursfären. Det är åtminstone den protestantiska självbilden, men vi finner det även i taoismen. Sedan tycker jag personligen som resvan globetrotter, att folk tycks jobba lika mycket i alla kulturer, även om strukturerna är mer dysfunktionella i flertalet länder.

Vid EU:s stats- och regeringschefers extramöte i Bryssel i juli beslutades om en så kallad återhämtningsplan (ÅHP). Planens avsikt anges vara att reparera skador, reformera ekonomier och omforma samhällen. Den innebär att 750 miljarder euro ska lånas upp av EU och överföras till vissa EU-länder. Har EU rätt att fatta ett sådant beslut och vilka konsekvenser får planen för Sveriges del när det gäller vårt demokratiska statsskick?

Jag är professor i företagsekonomi. Kanske är det på grund av detta att jag delar entreprenörer i två kategorier, de med och utan grävmaskin. Denna artikel handlar om de första, de med grävmaskin, eller som bara kör en liten transportbil. Innan vi börjar ska jag också säga att jag tillhör den grupp av människor som blev provocerad av den boken/reklamen/podden som Beijer Byggmaterial producerat under titeln ”Bygga åt idioter”. Den ska naturligtvis vara rolig, men man kan undra över vad som får en industri till att kalla sina kunder för idioter.

”De Handikappades Riksförbund” finns inte längre. ”Sedan år 2009 är vi inte längre handikappade utan bara DHR som nu står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet” meddelar organisationen på sin hemsida. Avsikten är, så vitt man kan förstå, att avlägsna sig och medlemmarna från handikapprollen.

Så begreppet handikappade verkar nu vara ledigt för andra behövande i organisations-Sverige. Och på samma sätt som naturen fyller alla tomrum, så kan vi kanske nu börja se embryon till en rad nya självidentifierade handikappgrupper med möjligheter till offerstämpel och särbehandling från allmänhetens och myndigheternas sida.

Påfallande många i Sverige lever i samboförhållanden. Inte sällan är det väl fungerande relationer med egna barn och bonusbarn Den svenska TV-serien Bonusfamiljen illustrerar detta på ett underhållande och igenkännande sätt. Giftermål ses något onödigt, och något som för med sig förlegade ekonomiska och juridiska bindningar. Ursprungligen var giftermålet främst för att skydda kvinnan vid en eventuell skilsmässa på den tiden mannen drog in pengarna och kvinnan jobbade oavlönat i hemmet. Så frågan är, har äktenskap någon betydelse i vårt nutida samhälle?

Detta är den första i en serie artiklar om USA:s presidentval som kommer att äga rum i november i år. I denna första del tänker jag utvärdera Trump baserat på hans ekonomipolitiska meritlista. Efter coronapandemin är USA:s ekonomi såklart i spillror, precis som resten av världens, och därför tänker jag inte inkludera denna tid i min utvärdering. Istället fokuserar jag på USA:s ekonomi från att Trump tillträdde och de tre åren efter det.

Den heltidsanställda kvinnan kontaktade en bidragsexpert och fick en tid på hans kontor.

– Jag behöver hjälp med en bidragsansökan. Planen är att starta en förening för någon grupp som det är jättesynd om, samtidigt som jag gör mig en hacka.

Konsulten log stort.

– Trevligt med raka rör. Vi ska nog komma överens. Min taxa är tjugo procent av beviljat bidrag. Få se om vi kan hitta ett lämpligt projekt … du råkar inte själv tillhöra någon förtryckt minoritet? En droppe sameblod i släkten kanske?

Könsfördelningen bland präster

Idag är antalet kvinnliga präster fler än de manliga. 1 533 av prästerna inom Svenska kyrkan är kvinnor och 1 527 är män enligt statistik från hösten 2019 som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) tagit fram.

Statistik över utvecklingen

Medlemmar

År 2000 8,9 miljoner medlemmar motsvarande 83 procent av befolkningen.

Jag har i många långa år stört mig på journalister. Jag är knappast ensam om detta men just i den här artikeln tänker jag inte fokusera exempelvis på rapporteringen om massinvandringen, hur katastrofal den än är. Istället handlar det nu om några mer övergripande problem inom den svenska politiska journalistiken, som i mitt tycke visar på brister.

Häromdagen såg jag en äldre dam plocka skräp i vårt kvarter. Vi började prata och hon betonade vikten av att hålla efter området där man bor. Börjar man vänja sig med att ha skräpigt runt sig blir det lätt en nedåtgående spiral, där allt fler börjar kasta skräp omkring sig. Vi samtalade en stund om “den vardagliga godheten” innan vi sa hejdå och jag cyklade vidare på min dagliga cykeltur.

Norra halvklotet har nu sommar. På södra är det vinter. Men på flera håll har det mitt i sommaren varit snö och kallt på våra breddgrader. I söder har bergskedjan Anderna och södra Australien fått rekordmycket snö.

I fjällen norr om norska kuststaden Bergen mättes den 8 juli hela tio meters snödjup. Både svenska och norska fjällen har haft en ovanligt snörik vinter, och även i Sverige finns meterdjupt med snö kvar.

Kuckeliku alla lyssnare! Jag är en av Sveriges ledande politiker. En stolt tupp som styr över den svenska bondgården. Att som tupp styra och bestämma över något så komplicerat som en stor bondgård är en svår uppgift. Korna ska vallas och mjölkas, fåren klippas och fäbodar hållas i gott skick. Men det klarar jag galant för jag är utomordentligt intelligent och lämpad för uppgiften. Alla andra djur på gården vet också att utan mig skulle inte mycket bli gjort och dessutom skulle mycket bli fel. Därför har de utsett mig, en tränad proffsig beslutsfattare, att leda arbetet.