Patienter har svårt för att få rotfyllning med N2-metoden i Sverige trots att både vetenskap och lång beprövad erfarenhet visar bra resultat. De flesta tandläkare väljer en dålig metod istället. Man måste ställa sig frågan varför.

På många orter i Sverige har infektionskänsliga patienter stora svårigheter att finna tandläkare som kan erbjuda N2-rotfyllning. Sådan rotfyllning har antiseptisk verkan. Den så kallade guttaperkametoden, den gängse metoden i Sverige, saknar sådan verkan. Man rotfyller med guttaperka och använder ytterst svaga medel för att få bort bakterier och andra mikroorganismer ur tanden, vilka faktiskt var orsaken till att den behövde rotfyllas.

Det kom ett brev i brevlådan hos familjen Svensson i Småland. En kallelse till samråd. Ett okänt bolag vill bygga vindkraftverk i närheten.

Många välkomnar vindkraft som energikälla men när det kommer nära inpå blir oron stor. Varför ska just vår by, vår fina tysta plats på jorden drabbas av en miljöfarlig elproduktionsindustri? Det är just så vindkraft klassas, miljöfarlig, när den tillståndsprövas.

Hot och våld mot politiker och myndighetspersoner förekommer och det finns det ingen anledning att acceptera. Däremot måste dessa personer nog finna sig i att vara illa omtyckta av ganska många.

De har tagit sig makten över större delen av vad vi förtjänar på våra arbeten, och lägger sig i det mesta vi gör i våra dagliga liv; förbjuder sånt vi tycker vi kunde få bestämma själva eller tvingar oss att göra sånt vi tycker är dumt, ibland vansinnigt.

Golfströmmen hotar att stanna eller åtminstone bromsas om den globala uppvärmningen får fortsätta. Den motsägelsfulla slutsatsen är att uppvämningen leder till kyla åtminstone för Skandinavien. Eller rättare sagt, vårt oförtjänt behagliga klimat orsakat av Golfströmmen, skulle vändas till ett för våra breddgrader mer normalt och betydligt kallare klimat.

I boken ”Postmodernismens förklaring” beskriver den kanadensisk-amerikanske filosofen Stephen R.C. Hicks (bilden) hur en utbredd förnuftsskepsis i kombination med socialismens kris gav upphov till postmodernismen. (Boken finns i svensk översättning som e-bok hos Bokus.)

Upplysningen hade, skriver Hicks, förklarat att människan kan skaffa sig kunskap om världen och naturen genom att använda sina sinnen och sitt förnuft. Detta lade grunden till framväxten av empirisk vetenskap, liberal kapitalism och individuella rättigheter. Den industriella revolutionen och enorma tekniska framsteg ledde fram till dagens västerländska välstånd.

I amerikanska Time gav nyligen vänsterjournalisten Molly Ball, känd för en biografi över Nancy Pelosi och för sin Trump-kritiska journalistik i Time, en inblick i en dold kampanj, som förts under hela valåret med amerikanska facket AFL-CIO i spetsen. Där visar sig tusentals kampanjarbetare ha sökt påverka röstningen och även sökt ändra regelverken. Man har bearbetat techjätte-miljardärer som kunnat hindra Trumpsidan att få ut sina budskap, tystat pinsamma avslöjanden om Biden, styrt och censurerat nyheter. Väljargrupper där en majoritet kunnat tänkas rösta för Biden har bearbetats via stöd från makarna Zuckerberg för att få dessa utvalda lokala distrikt att rösta. Av artikeln framgår även att det Ball kallar ”Skuggkampanjen” sållade fram 15 miljoner individuella väljare över hela USA, vars röst på Biden skulle avgöra valet. Dessa individer utsattes för en skur av påverkansåtgärder.

Innan vindkraftverken började byggas hade vi i Sverige en mix av vatten- och kärnkraft för vår elförsörjning. Kärnkraften är en baskraft som på vinterhalvåret ligger på maxkapacitet och på sommarhalvåret genomgår underhåll och ligger då på minst halv kapacitet. Vattenkraften är en reglerkraft som, till skillnad från kärnkraften, snabbt kan öka och minska i takt med den dygnsvarierande konsumtionen. Detta är en robust och leveranssäker kombination.

Många känner inte till att nazisterna förintade 300 000 funktionshindrade (på platser som fängelset i Brandenburg an der Havel på bilden) innan de förintade judar. Nazisterna fick sin inspiration från samhällets progressiva elit i USA och England. Den nya fejk-vetenskapen (eugenik) efter Darwins upptäckter sa att engelsmän, tyskar och skandinaver har bra gener medan judar, mexikaner, sydeuropéer och östeuropéer ansågs ha dåliga gener.

Nordens unika bidrag till världens pedagogiska system är folkbildningen såsom den existerar i studieförbund och folkhögskolor. Danmark var först 1844, och 1868 kom Sverige efter. Jag själv har gått på folkhögskola och arbetat som examinerad folkhögskollärare (bland annat på socialdemokratiska Brunnsvik), dessutom lett studiecirklar och varit verksamhetschef på studieförbund (bland annat som ansvarig för invandrarföreningar).

I ekonomisk teori finns två olika förhållningssätt till risk: man kan ogilla risktagande (riskaversion) eller gilla risktagande (riskälskande). Olika individer har olika attityd till risktagande. Även företag, organisationer eller länder har olika förhållningssätt till risk.

Vårt land är ett av världens genom alla tider mest trygga och säkra länder. Statliga och kommunala myndigheter lägger ner stor möda och stora pengar på att vaddera våra liv. Det ska finnas kollektivavtal, anställningstrygghet, försäkringar och pensioner för alla som jobbar. Boende och boendemiljöer är hårt styrda. Garanterad tillgång till krisgrupper och terapeutisk hjälp när olyckan är framme.

Ingen ska tro att det är en slump att professionalismen inom statsförvaltningen sjunkit katastrofalt efter EU-inträdet. Dessbättre är problemet enkelt att korrigera.

”Öppna gränserna, inga problem.” Så lät det, som bekant, för några år sedan samtidigt som samhällets främsta områdesexperter stod på rad och försäkrade att bara elaka människor hävdar annorlunda.

”Alarmism.” Så har, som bekant, en lång rad kriminalitetsexperter svarat när verklighetens folk under senare år hävdat att brottslighetstrenden varit oroväckande.

Nyheterna om olika vacciner och de olika vaccinationskampanjerna dominerar idag media.

Kommer vaccinerna att få corona-pandemin på reträtt? Kommer de att minska dödlighet och sjuklighet i COVID-19? Kan vi hoppas på att de löser de ”lock-down” problemen i samhället?

Förhoppningarna finns, men alla experter är inte överens om utvecklingen under första halvåret 2021. Många har uttryckt förhoppningar att samhället snabbt skall återgå till det ”normala”, medan andra menar att corona-pandemin kommer att bli mer långvarig och att det även efter vaccineringskampanjerna kommer att finnas många problem att lösa.

Varför är abortfrågan så infekterad? Går den alls att diskutera eller skall vi lämna den därhän? Einar Askestad resonerar fram ett svar som säkerligen chockerar en del.

En av de svårare frågorna att diskutera torde vara abortfrågan. Inte sällan hinner en diskussion aldrig ens ta vid, för motparten blir så triggad av att frågan överhuvudtaget diskuteras att den slår bakut. Vad värre är, köper man inte de två positionerna, ”för eller emot”, utan söker föra in saker som borde vara relevanta i sammanhanget och som riskerar göra saken mer komplicerad, slår försvarsmekanismerna in och motparten blir irriterad, störd och arg; abortfrågan är plötsligt inte lika glasklar som den borde vara. Kvinnan äger sin kropp, hon bestämmer över den, och hon gör precis som hon vill med fostret. Punkt slut.

Douglas Murray sa att alla länder på jorden anses vara till för de ländernas folk medan europeiska länder anses vara till för alla världens folk. Charles Murray säger att 97 procent av alla viktiga historiska bedrifter inom vetenskap har gjorts av personer från Europa och Nordamerika.

År 1960 hade västvärlden 25 procent av jordens befolkning, år 2000 var den siffran 16 procent och år 2050 kommer den ligga på 10 procent (enligt Pat Buchanan). År 2050 kommer medianåldern för västerlänningar att vara 50 år (enligt Buchanan). När Buchanan publicerade boken ”The Death of the West” år 2001 brukade han säga att det enda landet i Europa där kvinnorna får tillräckligt många barn för att landet ska kunna överleva i framtiden är muslimska Albanien. År 2100 beräknas halva Albaniens befolkning vara över 61 år.

I Mohamed Omars podcast Tankar från framtiden (januari 2019) sa Patrik att det är svårare att komma ut som kristen i Sverige än att komma ut som bög, medan det är tvärt om i Brasilien. Ett av världens mest katolska länder är Peru. Där tycker folk att Brasilien är ett gudlöst, liberalt och syndigt land.

I Sveriges riksdagsval år 2018 besökte alla partiledare utom Jimmie RFSL och intygade att de höll med om deras olika HBTQ-listor. När det är presidentval i Peru besöker alla kandidater biskopen i Lima och försäkrar att de håller med kyrkan i alla viktiga frågor. I Sverige måste alla partiledare vifta med Prideflaggor och i Peru måste de ta bilder med biskopen i Lima och visa hur de står på knä i kyrkan och ber.

Nu börjar den synas – den stora kostnaden för den gröna omställningen i EU. Och det är bråttom – till FN-mötet i november i Glasgow, COP26, vill man visa på konkreta planer att vi är på väg mot den minskning av utsläppen av CO2 med 55 procent som EU parlamentet beslutade om i höstas.

”Europe First” börjar bli parollen – man känner igen argumenten från Trumps ”America First”, men denna gång kommer parollen från vänster.

Ungefär hälften av Sveriges småhus värms med el. Och av dessa hus har majoriteten värmepumpar.

Värmepumpar är lite av ett trolleritrick. Hela idén är att man flyttar värme från något kallt till något varmt. Det låter omöjligt men det är faktiskt tillåtet enligt termodynamikens lagar under förutsättning att man tillför energi. Det är det man behöver el för. Elen används alltså egentligen inte alls till själva uppvärmningen. Värmepumpar är intressanta ur många synpunkter. Dels ur de rent tekniska aspekterna men också ur hur marknader fungerar.

Så här skrev Vilhelm Moberg 1965, ironiskt nog i Dagens Nyheter, men DN var då en annan tidning.

Liberalismen, en ideologi som hyllar politisk och ekonomisk konkurrens, har varit förhärskande sedan Sovjetunionen och Östeuropa kollapsade 1989 – 1990. Dessförinnan var världen under kalla kriget uppdelad mellan kommunism och demokrati, det totalitära öst med planhushållning och det fria väst med marknadsekonomi.

Sovjetunionens fall och Östeuropas frigörelse från kommunism är kanske den största politiska händelsen i min livstid. Jag var där på uppdrag av Världsbanken och arbetade under 1990-talet med att skapa privatägda, från statsmakten fristående, banker. Utan privata banker kunde ingen privatisering av den reala ekonomin äga rum.

I samband med EU-valet år 2019 blev Lars Adaktusson från KD kritiserad av socialistiska och liberala tidningar för att han hade ”röstat emot abort”. Till och med jag kunde förstå att han hade röstat emot att EU ska bestämma att abort ska vara tillåtet i till exempel tio veckor. Han hade röstat emot att EU-länderna ska ha gemensamma abortregler. Om EU skulle ta ett beslut om abort är det mest rimliga att abortgränsen hamnar runt vecka tio.

”Nu måste världens ledare utlysa ett ’nödläge för klimatet’ – annars blir de ansvariga för katastrofala resultat” sa FN:s generalsekreterare António Guterres den 12 december 2020 vid öppnandet av ”the Climate Ambition Summit”. Politiska ledare från ett 70-tal länder deltog i mötet.

För den som förmått höja blicken från den exalterade rapporteringen och kommentarerna i CNN och SR/SVT, framstår talet om statskupp i Washington som allt mindre rimligt.

Däremot verkar det nu pågå ett verkligt angrepp mot det fria ordet och yttrandefriheten som samma media verkar välja att blunda för.

Skogsbolagens stora uppköp av böndernas skog till underpriser i Norrland på 1800-talet har kommit att benämnas Baggböleri efter byn med samma namn i Västerbotten. I vilket omfattning det verkligen skedde är lite omstritt.

Idag kan vi konstatera att norra Sveriges glesbygder verkar vara utsatta för ett storskaligt Baggböleri. Den här gången gäller det vindkraften. De markägare som säljer kan visserligen i en del fall säkert göra en skaplig affär men bygden och kommunen riskerar att bli stora förlorare. Det handlar i första hand om att stora naturvärden går till spillo. Vindkraftverken medför inte bara stora intrång i landskapet utan ger också obehagliga ljudeffekter över enorma områden.

På nyårsafton skulle jag gå hem till en bekant och sova över. Jag gick ut strax före klockan 22. Efter ett tag när jag var på stan i en mellansvensk stad såg jag tre-fyra män som bröstade upp sig och uppträdde stridslystet. De vrålade ”wallah” och ”svennar” på Rinkebysvenska.  

När de såg mig tog de fram fyrverkerier. Jag förstod vad de tänkte göra. Jag vände mig snett bort från dem och började röra mig därifrån. Jag tänkte att om jag glor på dem eller täcker öron och ögon blir de säkert ännu styggare. Raketer och kraftiga smällare sprängdes nära mig. Det kändes som att vara i en westernfilm. De skrattade förtjust när jag studsade till när smällarna och raketerna exploderade. De sköt även fyrverkerier mot andra.   

I dagens Europa har 47 procent av familjerna ett barn, 40 procent två barn och 13 procent tre eller fler barn (av de familjer som har barn). I Nederländerna är 22 procent av etniska nederländskor, 8 procent av etniska turkiskor och 11 procent av etniska marockanskor barnlösa. Fertiliteten ligger på 1,6 barn per kvinna för etniska nederländskor, 2,3 för etniska turkiskor och 2,7 för etniska marockanskor. Etniska turkiskor fick sitt första barn när de var 23, marockanskor när de var 25 och nederländskor när de var 29.

Kära Greta
en sak är bra att veta
att vetenskapen
inte alltid är sanningen
det är en hypotes
som skall leda till bevis
genom upprepade försök
som att skala en lök
tills en kärna av sanning blir kvar
som förhoppningsvis varar några dar
tills någon kommer på
att en annan sanning nå

Jag pratade med en latinamerikan som hade bott i Sverige. När han åkte hiss sa de andra i hissen inget och de såg inte på honom. Om han besökte hälsocentralen sa de andra i väntrummet inget och de såg inte på honom. Då latinamerikanen tog promenader fick han ingen ögonkontakt med folk och de sa inget. Svenskarna gick runt i sin egen värld, likt zombier.

Diskussionen om vaccin har blossat upp igen i ljuset av coronapandemin och de vaccin som nu utvecklats för att stoppa denna. Många av de argument som framförs av vaccinskeptiker (”Anti-vaxxers”) är gamla, medan vissa är uppfunna speciellt för denna pandemi. I denna artikel tänker jag besvara de vanligaste. 

Påstående: ”Vaccin innehåller massor av giftiga ingredienser, och kemikalier som man ju knappt kan uttala” 

Eftersom min fru är från Brasilien har jag besökt landet vid ett flertal tillfällen. Jag är intresserad av internationell rätt, politik och ekonomi. Jag befinner mig i Brasilien just nu och i tre korta krönikor rapporterar jag från detta gigantiska land. Curitiba är där vi bor och ligger i delstaten Parana.

Då Jair Bolsonaro blev president befann jag mig i Brasilien. Jag skrev i Svenska Dagbladet (21/12 2018) om den frustration över brottsligheten som banade väg för honom, med hans löften om lag och ordning.

Min text ”Journalistväldet”, som var en kommentar till en artikel av Patrik Engellau (PE), var ett försök att bättre beskriva vilka krafter som styr svensk politiskt liv, där jag inte uppfattat politikerna och väljarna som de enda aktörerna utan att även media var en betydande maktfaktor, som drivit en opinionsbildning som lett till en rad olyckliga politiska beslut. PE anser, i en ny artikel, att kritik av journalister inte lönar sig, de är oåtkomliga för ”de sitter bekvämt i politikernas knä”. Istället ska ”den nettoskattebetalande medelklassen” mobiliseras.