”Prometheus” är namnet på det skepp som transporterar en besättning på 11 individer, till övervägande del vetenskapsmän och nästan alla mänskliga, till en plats som de har en förhoppning om skall svara frågan om mänsklighetens uppkomst, en planetoid som har fått beteckningen LV 223. Filmen från 2012, vars titel bär samma namn som sagda skepp, utspelar sig i samma universum som filmen Alien från 1979, vilket berättar historien om skeppet Nostromos besättning som flera decennier senare möter ett fruktansvärt öde när den stöter på en främmande organism på planetoiden LV 426.

Sedan jag blev röstberättigad på 1980-talet, har jag aldrig varit med om ett så miserabelt och uselt ”Valår” som 2022.

I en tid av klimatförändringar, krigshot och pandemier, såväl som organiserad brottslighet, bristande ordning, ifrågasatt vård och omsorg samt ett darrande skolsystem, hade man önskat att NÅGON stark ledare, eller NÅGOT förtroendeingivande och visionärt parti, skulle kliva fram och ta position? Att medierna, med sina högteknologiska framsteg, digitaliserade möjligheter till 24/7-rapportering och med bästa möjliga grafiska upplösning, kunde lyfta och utbilda samhället till tidernas bästa valår? Objektiv och saklig rapportering, intelligenta debatter och frågor som tydliggör alternativen för väljarna, rekordhögt valdeltagande och retuscherade regnmoln på valdagen i september. Men icke…

När Rasmus Paludan (Stram kurs) ansökte om att få bränna koranen runt påsk fick han sina ansökningar godkända. Han bränner ofta koranen i Danmark och verkar vara deras Lars Vilks. Han får ett väldigt skydd av den danska polisen. I valet år 2019 var han 0,2 procentenheter från att komma in i Folketinget.

Vi, Nixare, erbjuder dig den demokratiska verktygslådan som kan rätta upp Sverige! Vi erbjuder dig ett demokratiskt tekniksprång! I en ny skapad verklighet erbjuds du nya möjligheter! Intresserad? Vi har grejerna! Du bestämmer!  

Statsministern höll en pressträff den 28 april. Detta skedde – såsom framgått i media – efter det att ”mammor, barn och kriminella gängmedlemmar” deltagit i kravaller på flera orter i Sverige och skadat poliser genom att kasta tunga stenbumlingar på dem. Poliserna drog sig tillbaka på polisledningars order. Statsministern som är statens främsta representant uttalade på pressträffen att samhället är för svagt och att samhället ska trycka tillbaka våldet.

Nedåtvänd, inåtvänd bläddrar jag bland de gamla påskbreven från min barndom. Påskaftnar sveper förbi för mitt inre. Mammas blommiga förkläde, pappas brandgula snusnäsduk som jag hade som schalett. Nervositeten och spänningen när pappa körde mig till grannarna. Hur jag hukade mig, smög fram genom trädgården för att inte upptäckas. Bärare av godisfyllda påskbrev och traditioner. På verandan slängde jag upp ytterdörren och kastade in breven. Sen sprang jag. In i bilen och tryggheten och så hem igen. Efter några timmar var det grannbarnens tur att komma till mig. Jag spanade från fönstret.

Patrik skrev här för leden om sina erfarenheter som biståndsadministratör på Sida på sjuttiotalet. Sida var som vilken annan välfärdsmyndighet som helst menade han: ”Där jobbade välutbildade, intelligenta och ambitiösa människor med de bästa tänkbara avsikter. Alla ville göra väl”. 

Under lång tid har Elsa Widding strävat efter en klimatdebatt baserad på saklighet och vetenskap istället för alarmism och känslor. Nu tar hon steget in i politiken och tar plats på Sverigedemokraternas riksdagslista. Här berättar hon varför och vad det är hon vill åstadkomma:

Det har under flera år bedrivits en politik i Sverige som bygger på en önskan att ställa om ett av världens bästa och stabilaste energisystem till någonting annat – betydligt sämre.

Vad menas egentligen med ”fri” kultur? Uttrycket används oftast av vänstern för att beteckna kultur som på något sätt är skattefinansierad, och alla förslag om att inskränka kommunala kulturbudgetar, eller dra ner på stödet till public service brukar väcka starka reaktioner som ett angrepp på den ”fria” kulturen. Varje gång det debatteras i kulturnämnden i Malmö att dra in bidrag till diverse skumma kulturföreningar, ”fria teatrar” och studieförbund brukar vänstern gå i taket.  

Det börjar nu framstå som helt klart att det som pågår i Ukraina är det senaste amerikanska angreppskriget. Som vanligt gäller det att få bort en regim man inte gillar; Libyen angreps eftersom Kadaffi inlett ett projekt för att införa en ny valuta för oljehandel. Serbien terrorbombades eftersom presidenten Slobodan Milošević inte accepterade USA:s ambition att skilja Kosovo från Serbien. Syrien angreps för att avlägsna Assad från makten. Nu gäller det att byta ut regimen i Ryssland. 

Finns det inga ekonomer eller ingenjörer i politiken? Ingen som räknar?

Politik är att vilja, sa Olof Palme. Innan dess gällde att politik var att planera. Vi fick motorvägar, lokala flygplatser, utökad vattenkraft, kärnkraft – en rekordartad tillväxt i samhället som lyfte vår levnadsstandard.

Måndagen den 21 mars år 2022 klockan 17.12 ringer en elev från Malmö 

Latins skola till polisen. Han berättar att han dödat två lärare. Hur har vi hamnat här? 

När min pappa började sin tjänst som lärare och kantor i ett litet samhälle i norra Halland så blev han en respekterad person i byn. Människor han mötte bockade och bugade för läraren då han var den som skulle få deras barn att bli något. Då pappa kom ifrån en större stad så var detta något generande till en början fast han vande sig snabbt och trivdes i denna “berömmelse”. 

Det danska finansministeriet har publicerat en grundläggande undersökning om kostnaderna för invandringen (Finansministeriet 2021). I studien undersöks de åldersspecifika nettointäkterna för de offentliga finanserna som genereras av den danska infödda befolkningen och tre befolkningsgrupper av utländsk härkomst. 

När dessa resultat kombineras med de nordiska befolkningsprognoserna för i stort sett samma delpopulationer (Tarvainen 2018, 2020a) får man en unik prognos för de framtida kostnaderna för invandring. Eftersom de nordiska samhällena är likartade ger det oss en möjlighet att använda de danska uppgifterna för att uppskatta även de övriga nordiska ländernas kostnader för immigrationen.  

Konflikten mellan Ukraina och Ryssland är också en konflikt mellan Ukraina och Nato. Konflikten har dessutom omedelbara konsekvenser för Sverige som gör att vår globalistiska politiska inriktning måste ifrågasättas.  

Vi har idag en situation som pekar mot en mycket jämn situation mellan blocken vid valet i september. Detta trots att MSM och Public Service (PS) har en tydlig vänstervridning. 

Allt pekar på att, för att S skall kunna behålla makten, krävs det stöd av V och C. Stödet från V är visserligen problematiskt för C, men det är nog Lööf beredd att krångla sig ur. Hennes mål är säkert, att som alla andra politiker få makt och bra positioner för sitt parti. Hon kommer att satsa på att få en vågmästarroll. Om MP är ute ur leken, får hon troligen det. 

I media kan vi nu följa hur de två NATO-länderna USA och Storbritannien gör sitt bästa för att påverka opinionen i Sverige och Finland beträffande NATO-medlemskap. USA lät sin FN-ambassadör häromdagen gå ut med att Putin hotar att invadera Sverige och Finland. 

På en stor fin herrgård härskade Putte, faktiskt den största gården som överhuvudet taget fanns. Men Putte var inte nöjd. Han ville ha mer, och började därför bråka med grannhusen, alla betydligt mindre än hans. Han bröt sig in i ett av grannhusen som han ville ha, och ockuperade flera av rummen, och sa, att egentligen var hela huset hans. När den relativt nye ägaren Selén i detta hus ville avhysa Putte, kallade Putte honom för narkoman och nazist. (Ganska osannolikt, eftersom Selén själv var jude…). Detta tyckte en man vid namn Alex, som själv bodde på Puttes stora fina gård var pinsamt, och bad därför Putte sluta bråka med grannhuset, ja, att uppföra sig lite trevligare över huvudet taget. 

För att förstå vad som verkligen sker i det som synes hända kan det geopolitiska sammanhanget ge klarhet. Den analysen är i dagsläget inte så enkel och symmetrisk som under det kalla kriget då Sovjetblocket stod mot USA/Nato. 

Aktuella händelser när detta skrivs – Rysslands invasion av Ukraina – ställer dock situationen i Europa på sin spets. 

Rysslands invasion av Ukraina har fört frågan om en svensk NATO-anslutning högt upp på den politiska dagordningen.  Tanken är uppenbarligen att om vi tillhör NATO så ska Ryssland avhållas från att attackera Gotland och övriga Sverige. 

Det är lönsamt med kriminalitet för advokater. Det har varit lysande tider i drygt 20 år.  

Särskilt lönsamt är det att vara offentlig försvarare för gängkriminella. Då står nämligen skattebetalarna via staten för arvodena. ”Dagens Juridik” har publicerat en lista över de tjugo advokater som under 2020 tjänat mest. Följande fem tjänade envar drygt nio miljoner, främst som offentliga försvarare: Jonas Granfelt, Neo Barsoum Barstedt, Gabriel Barsoum och Max Ahlgren. De har alla företrätt personer med misstänkt gängkriminell koppling. 

De stora industrisatsningarna i Norrbottens län är mycket omtalade. Hit ska väldiga gröna industriprojekt förläggas och fort ska det gå. Trots att det finns gott om webbplatser med entusiastiska budskap så är det svårt att få en överblick. Men i stort handlar det om att ett järnsvampverk ska byggas i Malmberget (järnsvamp är en mellanprodukt i stålframställning), ett nytt stålverk i Luleå och ett helt nytt stålverk, H2 Green Steel, som ska byggas i Boden. En annan, helt fristående satsning, är den stora batterifabrik som företaget Northvolt just har färdigställt i Skellefteå i Västerbotten. 

Det började lite oskyldigt. 

Dåvarande Medicinalstyrelsens generaldirektör, Bror Rexed (bilden), lade år 1967 bort titlarna med sina anställda. De skulle säga du i fortsättningen i stället för ni eller något ännu formellare och otympligare. En oförarglig liten reform, kunde det tyckas. 

Då och då stöter jag på påståendet att industrialiseringen kom sent till Sverige i mitten av 1800-talet. Det lärs också ut i skolorna. Men stämmer detta? 

Under mina år i grundskolan på det tidiga 1970-talet stötte jag på begreppet studiedag. Som sju- eller åttaåring såg jag framför mig hur denna studiedag skulle ägnas åt evigt tragglande med multiplikationstabeller och läsande i långtråkiga böcker om hur far är rar och mor är en orm, eller hur det nu var. Till min initiala förvåning tillbringades den s.k. studiedagen åt ingenting annat än ledighet med rasande i skogarna tillsammans med kamraterna. Med tiden lärde jag mig att studiedag just betydde ledighet och var kliniskt befriad från allt vad studier innebär, men det fanns alltjämt en gnagande oro att vår snälla lärarinna skulle upptäcka att mina kamrater och jag inte alls ägnat oss åt studier, vilket namnet studiedag antyder, utan endast åt i hennes ögon meningslösheter och att detta skulle rendera i mångdubbelt betungande studier, för att ta igen alla de av oss försummade multiplikations- och läsövningarna. Studiedag fortsatte emellertid att innebära just ledighet och uppåt gymnasiet hade jag accepterat det konträra och såg fram mot mina lättjefulla ”studiedagar”.     

Jag känner ej så många i staden där jag bor. Men den senaste tiden har alla jag känner haft skjutningar utanför sin bostad. Dessa personer bor i lägenheter i rika områden. Folk skjuter ej i luften för att fira sina bröllop heller. De skjuter sina kulor in i människor. Nu börjar politikerna säga att de ska lösa problemen med skjutningar och bombdåd. Exempelvis är det vad Moderaterna och Socialdemokraterna brukar tala om.

Nästan dagligen hör vi om protester och demonstrationer som har med Coronapandemin att göra. Det är protester mot nedstängningar och restriktioner, mot Covidpass, mot försök till tvångsvaccinering och mot restriktioner för ovaccinerade. Vad är det som pågår egentligen? 

Jag tänker så väldigt mycket, hela tiden. Just nu tänker jag på jularna. Jag vill tacka min mormor, och andra äldre släktingar, som aldrig gav upp, utan höll ut och ordnade jul, oavsett omständigheterna.

Många av dagens politiskt korrekta idéer är i sig behjärtansvärda. Vi kan förstå tanken att deras förverkligande skulle skapa ett absolut jämlikt och därmed fredligt och fullkomligt jordiskt paradis. Det utopiska måste få ingå i mänsklighetens mest högtsyftande mål, oavsett om man har ett materialistiskt, humanistiskt eller andligt/religiöst perspektiv.  

Sylvester Stallone brukade bo i New York. Som barn visste han att han ville bli filmskådis. Förlossningsläkaren drog ut bebisen Stallone med en griptång och skadade hans mun. Därför kan han ej tala på ett normalt vis. Han gick och provspelade 1500 gånger. De slängde alltid ut honom, sa att han är värdelös och att han ej kan bli skådis. Han försökte få en roll i ”Gudfadern” där 300 personer skulle synas i bakgrunden. 

Det slutna privata lilla sällskapet bestod av ledande politiker. De tillbringade som vanligt kvällen i restaurangen i första klass. De tyckte alla att Titanic var ett fantastiskt fartyg. Det unika var att de inte betalt själva för sina biljetter, utan det hade passagerna i andra och tredjeklass samlat ihop till. Men det var en struntsumma i sammanhanget för deras huvuduppgift var att göra av med större delen av övriga passagerares inkomster. Därtill att bestämma över dem.