De flesta av oss tror influensa alltid är begränsad till bagatellartade förkylnings-symtom, muskelvärk, någon vecka i sängen och att de som dör bara är de riktigt gamla och de som är sjuka på annat sätt – personer med ex nedsatt immunförsvar och kroniska luftvägssjukdomar. Men det är en underskattning av vad influensa-virus kan åstadkomma. Influensa kan utvecklats till en pandemi som dödar en stor del av befolkningen, inte bara utsatta riskgrupper, utan också unga och för övrigt friska människor.

Säpo-chefen Klas Friberg vet sin roll i den djupa staten och varför han tillsatts som myndighetschef. Det är obegripligt och upprörande men tyvärr sant: Klas Friberg och Säpo spelar ner den islamistiska extremismen som hot i och mot Sverige och svenska medborgare. Vi som via media och litteratur följer vad som händer i muslimska diasporan, med islams utbredning i landet och den politiska islamismens radikalisering, fördjupning och breddning, ser varningsklockorna ringa.

En ekonomisk katastrof har utlösts världen över av västerländska politiker och byråkrater. Otroligt nog går nu den ekonomiska aktiviteten i väst på halvfart, eftersom hela befolkningen har utegångsförbud i veckor, om inte månader. Detta har lett till att miljoner människor har fått sina liv vända upp och ned. De flesta egenföretagare har fått svårt försämrade försörjningsmöjligheter och många kommer inte att klara sig.

Insatserna mot coronaviruset ger oss en föraning av effekterna av allmänna insatser för att ”rädda klimatet” kan innebära.

I en kolumn i Svenska Dagbladet (19/3) kan vi läsa att ”Coronavirusets hälsoeffekt är fruktansvärd – men dess klimateffekt är fantastisk”. En del klimataktivister har länge ropat på insatser för klimatet liknande dem som nu görs för att stoppa coronavirusets spridning. Koldioxid, CO2, är den gröna rörelsens coronavirus – trots att det saknas hårda, testade bevis för den skada CO2 skulle göra för att motivera de kolossala samhällsinsatser som skulle krävas för att minska mängden i atmosfären.

IDÉ OCH KULTUR Paula Ternström skriver om avskildhet och kreativitet. När epidemier härjar kan dödens plötsliga påtaglighet skrämma, men den kan också skapa medvetenhet om betydelsen av att använda vår tid väl. I en kris kan vi få syn på oss själva och på vad som är viktigt. Men isoleringen kan också leda till kreativitet. Isaac Newton fann tid och kraft att formulera sin gravitationsteori under en period då han satt hemma i karantän på grund av böldpestens härjningar.

KULTUR Vi lever i en tumultartad tid då politisk korrekthet och woke-politik smetas ut på västvärldens fin- och populärkultur med lika breda som klumpiga penslar. Inte minst har vi sett hur intersektionella kulturvandaler förstört vad som tidigare ansågs vara osårbara popkulturella flaggskepp, såsom Star Wars, Star Trek och Doctor Who. Att den påklistrade signalpolitiken resulterat i svikande publiksiffror och våldsam kritik från fans bekommer dock inte de ”progressiva”. Inga offer är för stora för att försmäktas på woke-altaret. Det märks inte minst på serietidningsmarknaden i USA, där de tidigare ohotade giganterna i branschen, Marvel och DC, är på randen till kollaps på grund av politiskt korrekta serier och en woke-agenda som bankas skoningslöst i huvudet på läsaren. ”Get woke, go broke”, heter det allt oftare, men inget tycks kunna hejda offensiven som går ut på att mala sönder den ”gamla” kulturen.

OPINION Jag tar i denna artikel vid där Gunnar Sandelin slutade i sin artikel om IQ. Min tes är att skillnaderna i IQ mellan länder/folk/raser framträder särskilt tydligt i svansarna på normalfördelningarna. (Detta gäller naturligtvis alla normalfördelningar, inte bara IQ.) Enkelt uttryckt så innebär detta att en population som har ett genomsnitt som ligger högre än en annan population får relativt sett fler i den övre delen av fördelningen (alltså i detta fall fler smarta).

OPINION När jag var liten på 60-talet så fanns en utrymningsplan i farstun i alla flerfamiljshus. I alla fall i Stockholm. Skylten innehöll information i händelse av krig och behov av utrymning av befolkningen. Bakom den fysiska skylten fanns en statlig planering inför en möjlig olycklig utveckling. En planering som utgick från det sunda synsättet att man måste planera för sämsta möjliga framtid och gör man inte det kan det gå riktigt illa.

OPINION I en tidigare artikel beskrev jag inverkan av könsdysfori (transsexualism) på sporter och de effekter detta fått. Frågan om transkvinnors – en transkvinna är en man som förvandlat sig till kvinna – deltagande i kvinnliga sporttävlingar har uppmärksammats särskilt i USA, där transkvinnor börjat knuffa undan biologiska kvinnor från ledande positioner i vissa sporter. Faran har blivit alltmer uppenbar, att ledande sportkvinnor utsatta för sådan konkurrens kommer att förlora sina möjligheter att vinna tävlingar, få uppmärksamhet i media och ekonomiskt (träningsbidrag, annonsering) kompenseras på liknande sätt som männen.

IDÉ OCH KULTUR Paula Ternström ser en ny svensk pjäs på Riksteatern: ”Den svenska sonen” av Joel Mauricio Isabel Ortiz. Pjäsen handlar om adoption och identitet. Den handlar också om det tomrum som kan uppstå då adopterade försöker hitta sitt ursprung.

Identiteten finns uppenbarligen också i det ursprungliga, hos dem man en gång föddes hos men som valde att lämna bort sitt barn. ”Den svenska sonen” är en pjäs som berör.

OPINION Flyktingarna, i likhet med många andra invandrare, uppför sig faktiskt i enlighet med sina etniska och religiösa intressen. Därför måste nationalstater, för att bevara sin existens, också ta hänsyn till etniska och religiösa aspekter av invandringspolitiken. Följande lista beskriver centrala åtgärder som behövs för att rädda de nordiska nationalstaterna.

Ett enkelt demografiskt faktum

En befolkningsgrupp kan växa på två sätt: genom ett födelseöverskott eller ett invandringsöverskott. Om dessa båda faktorer under en följd av år är större hos en grupp med utländsk bakgrund än hos den infödda befolkningen, kommer immigrantgruppen att växa och bli större än den infödda befolkningen – detta kommer att inträffa oberoende av immigrantgruppens ursprungliga storlek. Alla kan förstå detta enkla faktum.

OPINION COVID-19 sprids nu snabbt över världen och fram till nu (5 mars) har 80 länder bekräftat förekomst av personer som är smittade av viruset SARS-CoV-2. Antalet diagnosticerade fall är nu 95 315 med 3 282 konstaterade och rapporterade dödsfall, vilket anger en mortalitet på 3,5 procent över alla åldersgrupper. Förutom Kina, Korea och Japan har nu virus anlänt till Nordamerika, Latinamerika och Afrika. Under de närmaste veckorna kan vi förvänta oss en omfattande regional utbredning även i dessa världsdelar.

Framför allt i Nordamerika verkar nu smittspridningen vara omfattande med flera olika epicentra: Washington state, Texas, Nebraska och New York City. Ett betydande antal dödsfall har konstaterats i Kalifornien, som nyligen deklarerat ”state of emergency”.  Sannolikt finns ett stort antal fall som ännu inte diagnosticerats i olika delar av USA. Svaret lär vi få i kommande vecka.

OPINION När nästa migrantvåg står för dörren måste vi förhindra att 2015 års myter återanvänds. Talet om kompetensregn och att ”luckorna i vården” ska fyllas av syriska läkare är falskt och döljer en nykolonial människosyn. Migranter utmålas som vandrande pengapåsar, redo att stärka den svenska välfärden. Hur länderna de utvandrar ifrån påverkas av kompetensförlusten talas det tyst om. Samtidigt har Sverige inget behov av att importera läkare. I Världsbankens ranking ligger vi på fjärde plats, av världens alla länder. Bara Kuba, Monaco och San Marino har fler läkare per 1 000 invånare.

OPINION Eftersom jag tidigare studerat Europadomstolens domar kring religiösa symboler inom arbetsliv och skola, inte minst genom professor Reinhold Fahlbecks insiktsfulla bok Bed och arbeta, blev jag förvånad över Skolverkets beslut om att de inte anser att man kan införa ett förbud för religiösa yttre symboler, som hijab, för elever i svensk skola.

Många avgjorda domar i Europadomstolen enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) har nämligen fallit ut till fördel för dem som dels vill skydda små barn från sexualisering, dels fördröja deras beslut för bärande av olika religiösa symboler tills de är mogna att göra egna val samt för att undvika konflikter i skolmiljön baserat på det axiomatiska talesättet: ”den enes tro är den andres villfarelse”.

RAPPORT I december 2019 började rapporter komma från Wuhan i centrala Kina, att man identifierat ett helt nytt virus. Man fann tidigt att detta nya virus orsakade sjukdomssymptom som liknande influensa och att det även gav upphov till en mer komplex sjukdomsbild (Burki 2020). WHO namngav senare sjukdomen COVID-19 (COrona VIrus Disease -19).

REPORTAGE Den förenklade bilden av president Trump är att han är de vita amerikanernas president och att han avskys av USA:s minoriteter. Så enkelt är det inte. Konservativa talar inför valet 2020 om ett politiskt uppvaknande bland minoritetsgrupper där många fått det ekonomiskt bättre under Trumps fyra år vid makten.

Katrina Pierson, afroamerikan och långvarig rådgivare till president Trump, hävdade för en tid sedan i dagstidningen Washington Examiner att Donald Trump åtnjöt stor respekt bland afroamerikaner innan han kom ut som presidentkandidat. I hans vänskapskrets ingick kändisar som boxningspromotorn Don King och människorättsledaren Jesse Jackson. Men när han drog igång valkampanjen 2016 krävde Demokraternas spelbok att han skulle stämplas som ”rasist”, och det slog rot bland många.

OPINION I Sverige finns sedan fredagen den 13 december 2019 en klassisk svensk ideell förening med namnet ”Nix to the Six” som är politiskt och religiöst obunden. Uppgiften är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i riksdagen. I praktiken innebär det att kasta ut ”The Six” – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna ur riksdagen och ersätta dem med andra mer kompetenta och ansvarstagande riksdagsmän. Det är de och inga andra som haft ansvar för landet de senaste mandatperioderna och det har bara blivit sämre.

OPINION I efterhand är det svårt att förstå hur kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet med transplantationer av konstgjorda luftstrupar på Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (KS) kunde tillåtas. Orsaken var kanske att strävan efter berömmelse och pengar fick förmodat kunniga och kloka personer att helt tappa omdömet. De jag syftar på är då inte bara Macchiarini själv utan i lika hög grad de ansvariga på KI och KS.

Det hela startade 2009 då KI:s rektor Harriet Wallberg träffade Macchiarini på ett möte i Göteborg och fick höra om hans transplantationer av luftstrupar med en teknik som nyligen hade beskrivits i en artikel i tidskriften Lancet.

OPINION Nyligen publicerades på sociala medier en kontroversiell reklamfilm från SAS, det skandinaviska flygbolaget. Filmen försöker framställa den skandinaviska kulturen som i princip obefintlig. Meddelandet som framförs är att eftersom alla typiska skandinaviska kulturella drag uppenbarligen kan spåras till yttre källor, har Skandinavien ”ingenting”, vilket upprepas på många språk. SAS försöker tydligen vara politiskt korrekt under dessa globalistiska tider, där allt som har med nationen att göra ses ned på. Samtidigt vill reklamfilmen uppenbart uppmuntra skandinaver att använda SAS för att flyga till avlägsna länder för att ta med sig tillbaka fler värdefulla saker (som köttbullar?), så att dessa också i framtiden kan förvandlas och bli en del av det som representerar Skandinavien.

OPINION “Brukar ni fråga era elever vad de vill bli kallade?”

Föreläsaren tittar uppfordrande på oss. Hon går igenom diskrimineringsgrunderna och har kommit fram till könsöverskridande identitet.

Det blir knäpptyst i rummet, uppenbarligen är det inte så vanligt att någon lärare ställer den frågan till sina elever. Så nu får vi skämmas! Föreläsaren förklarar att det finns elever som kanske inte alls vill att vi använder det namn som står på klasslistan med tillhörande pronomen. Detta är något vi som lärare måste tänka på. Hon fortsätter tala om att vi måste respektera allas olikheter och allas lika värde.

OPINION Jag är 27 år och uppväxt i den socialt utsatta förorten Norrby i Borås där alla talade förortssvenska. Många tror att förortssvenskan är en dialekt och därmed viktig för det svenska språket. Så är det inte. Förortssvenskan är segregerande och exkluderande och finns i alla socialt utsatta områden. Språket associeras med gängkriminalitet, utanförskap och segregation. Man såg det under Joakim Lamottes besök i Trollhättan bland de upprörda killarna. Vill vi förhindra utanförskapet måste förortssvenskan bort.

IDÉ OCH KULTUR Enligt SAS beryktade reklamfilm finns det inget ursprungligt i vår skandinaviska och svenska identitet. Men vilka är vi svenskar då? Med vilken rätt tillåter sig SAS att ta ifrån oss vår nationella särart? Och med vilken rätt pekar somliga ut alla dem som reagerat som högerextrema? Paula Ternström undrar om någon vill ta ifrån henne hennes identitet och känner att lusten till motstånd börjar vakna.

OPINION Flygbolaget SAS nya reklamfilm med titeln ”Travelers Bring Home Great Ideas” har fått berättigad uppmärksamhet i tidningar och sociala medier de senaste dagarna. Filmen har ett sympatiskt budskap – att resande berikar och ger nya kunskaper – men utförandet har mött en storm av spontan kritik.

Den första version av filmen som publicerades den 11 februari (men togs ner efter ett par timmar) gjorde en lång rad sakligt felaktiga påståenden om skandinavisk kultur och traditioner, som att köttbullar, midsommarfirande, danskt smörrebröd, föräldraledighet, folkstyre och annat är importerade från andra länder och kulturer. Först efter denna med ett nedlåtande tonfall framförda långa uppräkning kom filmen fram till huvudbudskapet om det berikande i att resa.

IDÉ OCH KULTUR Amish-folket är inte bara en udda rest i östra USA från förmodern tid. Det är också en folkgrupp som ökar kraftigt i numerär och som skänker vitalitet och ekonomiska möjligheter åt amerikansk landsbygd. De begär ingenting av myndigheterna, de sköter sig själva, de är laglydiga och betalar skatt. Många barn föder de också. Skulle de fortsätta öka i samma takt som de gjort under senaste hundra åren kommer de år 2200 vara runt 220 miljoner.

OPINION Den amerikanska senaten beslutade den 5 februari 2020 att frikänna Donald Trump från de två åtalspunkterna i Riksrättsåtalet: den första som handlade om maktmissbruk och den andra om att han hindrat kongressens arbete med åtalet.

I det förstnämnda fallet blev röstsiffrorna 52–48 för friande dom och i den andra 53–47. Röstandet följde partilinjerna utom i det första fallet där den republikanske senatorn, tillika tidigare presidentkandidaten, Mitt Romney, röstade för att Trump skulle fällas. Det hade krävts 67 röster för fällande dom, så Mitt Romneys röst hade mest ett symbolvärde.

OPINION EU skriver nu om Europas historia och snart våra skolböcker. Historieprofessorn Lennart Palm vid Göteborgs universitet är oroad. Palm har tidigare kritiserat bland anat historieskrivningen kring senaste Balkankriget, Forum för Levande historias verksamhet och kriminaliseringen av vissa tolkningar. Ska politikerna bestämma vad som är den historiska sanningen?

Den 19 september antog Europaparlamentet med stor majoritet resolutionen Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid. Syftet med den sades vara att Europas folk skall kunna lära av historiens katastrofer för att undvika dem i framtiden. Men minne är en knepig sak.

OPINION Är islam en mer krigisk, intolerant och militant lära än kristendomen? Varför sker fler islamistiska terrordåd än kristna? Varför resulterar karikatyrer av Muhammed i en dansk tidning i upplopp, flaggbränningar och hot och mordförsök mot redaktörer och konstnärer, medan konstnärer som hånar och skändar kristna, såsom André Serrano, vars mest kända verk är en bild av ett krucifix nedsänkt i urin, kan leva helt utan livvakter i en paradvåning i New York, vars adress vem som helst kan slå upp på nätet?

RESEREPORTAGE Paula Ternström har besökt Förenade Arabemiraten. Ett land med ofantliga rikedomar men också ett land som styrs av sharialagar. Landets välstånd väcker frågor hos den hemvana svenska turisten. Hur klarar sig människor egentligen där ute i världen när de tvingas leva utan svenskt försörjningsstöd och generösa föreningsbidrag? Klarar vi av att skifta perspektiv och acceptera att andra inte är som vi samtidigt som vi också värdesätter det vi själva har uppnått?

OPINION Sekularism är en åskådning, som önskar minska religioners samhällsbetydelse och i stället se religioner som privata angelägenheter.  

Sekularism ingår som en av fyra delar i Liberalismens ideologiska kärna (utöver Universalism, Konstitutionalism och Marknadsekonomi). Speciellt ska offentliga miljöer, som alla medborgare av olika anledningar måste vistas i, vara strikt sekulära, alltså fria från religiösa inslag. Speciellt skolan där vi har skolplikt och där barn från olika miljöer ska kunna delta utan att känna sig provocerade av något, är inte bara sekularism viktig utan också inflytande från andra missionerande läror.