I början av april ägde den första valomgången i Perus presidentval rum. Med 18 kandidater var det i praktiken omöjligt att få de 50 procent som behövs för att vinna direkt. De två bästa kandidaterna går till ett finalval som sker i början av juni. Peru har 76 procent katoliker och 18 procent övriga kristna.

I ett kort inlägg, jag tror det var på Twitter, påstod någon nyligen att ”Regeringen hatar oss!”. Vilka ”oss” var framgick inte riktigt, men jag uppfattade det som att skribenten uppfattade sig som en av oss  vanliga ”svennebananer”- medborgare, kanske med åtminstone några generationers svensk bakgrund.  

Sveriges kommuner har många ansvarsområden och många järn i elden. Det kommer dessutom nya lagar och regler. Diskussionen om framtiden är livlig. Ett område som kommunerna inte har ansvar för är elproduktion. Det följer av det faktum att vindkraften aldrig kan ha ansvar för landets elproduktion eftersom vinden kommer och går som den vill och aldrig går att lita på.

All offentlig makt utgår från folket enligt den svenska konstitutionen (Regeringsformen). När riksdagen den 24 mars beslutade att låta framtida svenska skattebetalare under åren 2028-2058 finansiera EU:s så kallade Återhämtningsfond (stödpaketet) röstade bara 27 riksdagsmän för beslutet. Detta räckte för att riksdagen skulle godkänna finansiering av Återhämtningsfonden. För Sveriges del handlar det om att garantera en summa som kan uppgå till uppskattningsvis 190 miljarder svenska kronor. Detta är pengar som EU lånar på kapitalmarknaderna och ger till andra EU-länder.

Den franska revolutionen menar man startade med stormningen av Bastiljen den 14 juli år 1789. Det franska prästerskapet och adeln, benämnda det första och det andra ståndet, var skattebefriade och hade stor makt, t.o.m. i vissa avseenden större än monarkin. De franska borgarna och bönderna, benämnda det tredje ståndet, var ålagda avsevärda skatter som skulle försörja samhället. Bilden ovan är en känd illustration till hur det tredje ståndet på sin rygg bär upp prästerskapet och adeln i det franska samhället före revolutionen.

DEBATT Julian Kroon, ordförande i Konservativa Förbundet, skriver om den nya myndighet, “Institutet för mänskliga rättigheter”, som regeringen har beslutat inrätta. Sverige behöver inga fler låtsasmyndigheter för att ge arbete åt ideologiproducerande vänsterliberaler. Det som står på spel, förutom svenskarnas skattepengar, är den svenska statsförvaltningens politiska objektivitet.

För några år sedan gick jag förbi de stora skyltfönstren till ett konstmuseum som ligger längre ned på min gata. Först förstod jag inte vad som utgjorde själva utställningen, för allt jag såg var enstaka individer som långsamt strosade omkring i de tomma salarna med blicken vänd ned mot golvet. Jag bytte trottoar för att kunna titta närmare, och såg då att på golven låg vad som såg ut som utspridda komockor. I en andäktig tystnad, eller möjligen förstumning, gick besökarna omkring därinne och begrundade komockorna på golvet.

Baizuo är ett nyskapat kinesiskt ord som fått stor spridning på kinesiska diskussionsfora på senare år. Den ordagranna betydelsen är ”Vit vänster” men innebörden är, enligt Urban Dictionary, en naiv välutbildad person som propagerar för fred och jämlikhet bara för att ge sig själv en känsla av moralisk överlägsenhet.

Den andra paragrafen i regeringsformen stadgar: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.” (1 kap. 2 § 1 st,) I denna sats ges svensk värdegrund två centrala och distinkta bestämningar.  

Kanske besvarar SvT:s intervjuprogram ”30 minuter” två frågor :

1) Varför påstår de socialdemokratiska regeringsmedlemmarna Stefan Löfven och Anders Ygeman att begränsningar av public service är ett hot mot demokratin?

2) Hur kan den nuvarande S/MP-regeringen sitta kvar? Och, om man får tro opinionsmätningarna, också ha en chans att göra det efter valet 2022?

De tidigare konservativa Moderaterna är numera ett liberalt parti. MUF:s nya ordförande, Matilda Ekeblad (bilden), vill satsa mer på aborträttigheter. Amanda Broberg från Fria Moderata Studentförbundet vill att Sverige ska släppa abortpillret fritt. Hon vill kunna köpa abortpiller över disk. Hon skriver detta i den moderata tidningen Svenska Dagbladet:  

Här borde Sverige gå i täten för en verkligt modern aborträtt – och bli det första landet i världen som permanent tillåter hemaborter och abortpiller som tillhandahålls ”över disk”. Släpp abortpillret fritt! 

Man ser ofta debattörer som hävdar att den svenska värdegrundstesen om ”alla människors lika värde” skulle vara en felöversättning från FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Där står det i artikel 1 att vi människor är equal in dignity, vilket korrekt översatt ju skulle bli lika i värdighet.

För de flesta är det väl ganska klart – Socialdemokraterna har blivit ett parti för invandrare och bidragstagare. De tidigare arbetarväljare lämnar S och ersätts av invandrare. ”Tillhör du ett LO-förbund är det vanligaste partiet SD” enligt Kantar Sifo jan 2021; av väljarna i invandrarområdet Herrgården (del av Rosengård) röstar däremot 79 procent på Socialdemokraterna.

Jag såg SVT:s debattprogram Sverige möts, precis som Jan-Olof Sandgren. Man kan säga att Sveriges politik år 2021 har tre läger. Vi har det konservativa lägret (de här människorna skulle inte kallas konservativa i något annat land) men vi kan ändå kalla dem det. Eller förresten, ett bättre namn på den svenska högern är nog liberala invandringskritiker. Anledningen att de kritiserar invandringen är att invandrarna inte gillar abort, feminism och Prideparader tillräckligt mycket. Jan Sjunnesson försökte dra i gång en stor Prideparad i invandrarområdena men de boende ropade ”Vi hatar bögar” och det var mest ditresta svenskar som ville hoppa runt där. Liberala invandringskritiker brukar säga hur dåligt det är med oskuldskulturer.

Moderaternas och Kristdemokraternas riksdagsledamöter kommer rösta för att släppa igenom EU:s sjuåriga finansieringspaket på omkring 18 500 miljarder kronor. Detta avtal, som består av en ny långtidsbudget och den s.k. Coronafonden, går på tvärs med fundamentala svenska intressen. Förutom en fördubbling av EU:s utgifter och en kraftigt ökad och än mer orättvis avgift för Sverige medför avtalet även att EU ges beskattningsrätt och möjlighet att låna historiskt stora belopp.

Hemma hos familjen Svensson i Småland är det en febril aktivitet. Att på tre veckor efter samrådet om vindkraft skriva synpunkter som ska förmå projektören att ändra sina planer är en näst intill övermäktig uppgift. Under samrådstiden har de närboende fått veta att 30 stycken 250 meter höga vindkraftverk ska byggas i den tysta skogen strax norr om byn. Det är inte bara hos familjen Svensson som aktiviteten i ämnet vindkraft är i tilltagande. Alla närboende ringer runt och snart har man etablerat en organisation som har som mål att stoppa vindkraftverken. Det blir en sammanhållning som bygger sig starkare och starkare. Men det finns några som är för byggandet och så finns det markägare som kan komma att tjäna pengar på verken när de arrenderar ut sin mark. 150 000 kr per verk och år rör det sig om. Vad jag hört så har aldrig ja-sidan organiserat sig för en etablering, bara att nejsidan går samman.

Jag kan förstå den läsare som rycker till vid åsynen av denna rubrik. Den är avsiktligt provocerande och kan tyckas farligt kättersk. Kan det vara frågan om ett spridande av förakt för vetenskap? Görs här försåtlig propaganda för så kallade alternativa fakta?

Låt mig genast säga: jag är inte ute efter att förtala forskning. Jag är själv naturvetare. Och naturvetenskapen får nog finna sig i att fösas in i det generöst definierade område som med dagens språkbruk kallas ”forskning”.

De jättelika demonstrationerna i Washington, D.C. den 6 januari, invasionen av kongressbyggnaden och de politiska förvecklingarna sedan dess angår européerna mer än de nog inser. Det är inte bara så att viktiga händelser i USA alltid påverkar Europa. Det är också sannolikt, att européerna kan lära sig något om sig själva genom att reflektera över tillståndet i USA.

Munskydd för allmänheten funkar inte. En lång rad randomiserade, kontrollerade studier har funnit att effekt på att förhindra virusinfektioner saknas. Samtidigt belyser många studier munskyddets negativa effekter på hälsan.

Ingen lockdown, inga munskydd, skolor och förskolor upp till 16 år öppna. Ändå hade Sverige hade under 2020 en av de lägsta överdödligheterna i Europa (1). Flertalet länder som stängt ner och tvingat friska människor att bära munskydd lyckades inte bättre med att stoppa smittan. Internationella jämförelser till trots så kunde Sverige gjort betydligt mer för att skydda riskgrupperna. Men istället för krav på livräddande åtgärder, som att stoppa den livsfarliga karusell där upp till 30 olika hemtjänstpersonal går hem till samma vårdtagare, eller investeringar i fler IVA- vårdplatser har kravet på munskydd seglat upp som en politisk symbolfråga. Moderaterna vill rentav bötfälla oss som inte använder munskydd enligt rekommendation. Folkhälsomyndigheten har hela tiden varit skeptisk, på goda grunder.

I Sverige har cirka 28 procent av personerna invandrarbakgrund. Då räknas invandrare och svenskfödda med två invandrarföräldrar. Svenskfödda med en svenskfödd och en utlandsfödd förälder räknas som hälften svensk och hälften person med invandrarbakgrund. Det är betydligt högre siffror än 28 procent personer med invandrarbakgrund på dagisen och betydligt lägre siffror på pensionärshemmen. År 2019 föddes 31 procent av bebisarna i Sverige av utlandsfödda kvinnor medan 13 procent av dem som dog var utlandsfödda.

Det politiska är ett gissel. Vad är det överhuvudtaget? Om man backar, tar ett steg tillbaka, ser sig omkring, vad ser man? Man ser sin omgivning. I mitt fall mitt arbetsbord. Fönstret med utsikten över bygden. Allt det som utgör min värld och som jag kan överblicka. I den ingår minnen, spår efter förfäder, efter det liv som pågått i byn i generation efter generation. För inte så länge sedan fanns här ett byråd. En byskola. En mindre lanthandel. En kvinna i byn tog hand om dem som blev sjuka, och kom hem till den havande när det var dags att föda. Livet pågick på plats, byborna hade varandra att vända sig till, och i den gemenskapen vilade det ansvar som var och en delade.

Sverige uppfyller nu, och sedan rätt länge, kriterierna för vad Vilhelm Moberg 1965 kallade en ”demokratur”. Begreppet har rätt nyligen diskuterats på DGS av Carl Johan Ljungberg, men här följer åter Mobergs formulering:

I en DEMOKRATUR råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram.

Patienter har svårt för att få rotfyllning med N2-metoden i Sverige trots att både vetenskap och lång beprövad erfarenhet visar bra resultat. De flesta tandläkare väljer en dålig metod istället. Man måste ställa sig frågan varför.

På många orter i Sverige har infektionskänsliga patienter stora svårigheter att finna tandläkare som kan erbjuda N2-rotfyllning. Sådan rotfyllning har antiseptisk verkan. Den så kallade guttaperkametoden, den gängse metoden i Sverige, saknar sådan verkan. Man rotfyller med guttaperka och använder ytterst svaga medel för att få bort bakterier och andra mikroorganismer ur tanden, vilka faktiskt var orsaken till att den behövde rotfyllas.

Det kom ett brev i brevlådan hos familjen Svensson i Småland. En kallelse till samråd. Ett okänt bolag vill bygga vindkraftverk i närheten.

Många välkomnar vindkraft som energikälla men när det kommer nära inpå blir oron stor. Varför ska just vår by, vår fina tysta plats på jorden drabbas av en miljöfarlig elproduktionsindustri? Det är just så vindkraft klassas, miljöfarlig, när den tillståndsprövas.

Hot och våld mot politiker och myndighetspersoner förekommer och det finns det ingen anledning att acceptera. Däremot måste dessa personer nog finna sig i att vara illa omtyckta av ganska många.

De har tagit sig makten över större delen av vad vi förtjänar på våra arbeten, och lägger sig i det mesta vi gör i våra dagliga liv; förbjuder sånt vi tycker vi kunde få bestämma själva eller tvingar oss att göra sånt vi tycker är dumt, ibland vansinnigt.

Golfströmmen hotar att stanna eller åtminstone bromsas om den globala uppvärmningen får fortsätta. Den motsägelsfulla slutsatsen är att uppvämningen leder till kyla åtminstone för Skandinavien. Eller rättare sagt, vårt oförtjänt behagliga klimat orsakat av Golfströmmen, skulle vändas till ett för våra breddgrader mer normalt och betydligt kallare klimat.

I boken ”Postmodernismens förklaring” beskriver den kanadensisk-amerikanske filosofen Stephen R.C. Hicks (bilden) hur en utbredd förnuftsskepsis i kombination med socialismens kris gav upphov till postmodernismen. (Boken finns i svensk översättning som e-bok hos Bokus.)

Upplysningen hade, skriver Hicks, förklarat att människan kan skaffa sig kunskap om världen och naturen genom att använda sina sinnen och sitt förnuft. Detta lade grunden till framväxten av empirisk vetenskap, liberal kapitalism och individuella rättigheter. Den industriella revolutionen och enorma tekniska framsteg ledde fram till dagens västerländska välstånd.

I amerikanska Time gav nyligen vänsterjournalisten Molly Ball, känd för en biografi över Nancy Pelosi och för sin Trump-kritiska journalistik i Time, en inblick i en dold kampanj, som förts under hela valåret med amerikanska facket AFL-CIO i spetsen. Där visar sig tusentals kampanjarbetare ha sökt påverka röstningen och även sökt ändra regelverken. Man har bearbetat techjätte-miljardärer som kunnat hindra Trumpsidan att få ut sina budskap, tystat pinsamma avslöjanden om Biden, styrt och censurerat nyheter. Väljargrupper där en majoritet kunnat tänkas rösta för Biden har bearbetats via stöd från makarna Zuckerberg för att få dessa utvalda lokala distrikt att rösta. Av artikeln framgår även att det Ball kallar ”Skuggkampanjen” sållade fram 15 miljoner individuella väljare över hela USA, vars röst på Biden skulle avgöra valet. Dessa individer utsattes för en skur av påverkansåtgärder.

Innan vindkraftverken började byggas hade vi i Sverige en mix av vatten- och kärnkraft för vår elförsörjning. Kärnkraften är en baskraft som på vinterhalvåret ligger på maxkapacitet och på sommarhalvåret genomgår underhåll och ligger då på minst halv kapacitet. Vattenkraften är en reglerkraft som, till skillnad från kärnkraften, snabbt kan öka och minska i takt med den dygnsvarierande konsumtionen. Detta är en robust och leveranssäker kombination.

Många känner inte till att nazisterna förintade 300 000 funktionshindrade (på platser som fängelset i Brandenburg an der Havel på bilden) innan de förintade judar. Nazisterna fick sin inspiration från samhällets progressiva elit i USA och England. Den nya fejk-vetenskapen (eugenik) efter Darwins upptäckter sa att engelsmän, tyskar och skandinaver har bra gener medan judar, mexikaner, sydeuropéer och östeuropéer ansågs ha dåliga gener.