“Svenskar är stora klimatsyndare” hävdar Erika Bjerström, SVT:s famösa klimatorakel i sin senaste dom över svenska folket, och ”…utan större engagemang från privatpersoner är vi chanslösa.”  

Bjerström meddelar att vi kommer att straffas med kommande klimatfasor helt enkelt därför att vi lever ”fel”. Hon menar att vi ständigt begår ”klimatvidriga”, onda gärningar genom att leva våra vanliga liv. Ja, om du syndare lever fel bidrar du till att folk kommer att dö!  

I Stockholm bor det mest vita och rika människor rätt centralt medan det finns förorter där det bor många minoriteter som ofta är fattiga. I USA fungerar det tvärt om i många storstäder. År 1860 utgjorde vita 83 procent av befolkningen i Memphis, Tennessee. Elvis Presley bodde i Memphis och gick i skolan där som ung. Han fick ett C i musik och tjejerna hatade och hånade honom tills han blev en kändis. I samband med 68-revolutionen blev det viktigt att USA:s skolor skulle ha en rättvis etnisk sammansättning. Exempelvis skulle minoriteter bussas till vita skolor och vita skulle bussas till minoritetsskolor. Detta skulle hjälpa afroamerikaner att tjäna lika många dollar och att få lika låg brottslighet som vita.   

Nu åthutas svenska folket att spara el i vinter, på grund av befarad elbrist. De väderberoende, gröna energislagen är inte att lita på. Kalla vinterdagar är det ofta vindstilla och solel ger inget den mörka årstiden. Då har vi i stort sett bara de gamla trotjänarna vattenkraft och kärnkraft kvar. Men de ger för lite, elen räcker inte till. 

Eller varför är gränser heliga men ibland inte?

Hela vår mänskliga historia är dominerad av strider om gränser. Först rent djuriska revirgränser om föda och rätt till reproduktion, sedan strider om gränser mellan stammar, språkliga släktskap eller frånvaron av sådant följt av religiösa gränser. De sistnämnda kunde vara fina skillnader som tex katoicism och reformatism eller mer grundliga som mellan kristendom och islam och inte minst mellan budhism och islam eller islam och hinduism.

När jag var tio år flyttade mina föräldrar och jag till vår första moderna lägenhet, innan dess hade vi bott helt omodernt. Året var 1966 och med tanke på den utveckling vi ser, inte minst vad gäller elförsörjningen, kanske det är dit vi är på väg igen. Här följer en kort beskrivning av mina minnen från den tiden.

Vem sprängde egentligen Nord stream 1 och 2?

Kanske kom inspirationen från Lunda-forskaren Andreas Malms bok How to Blow Up a Pipeline? “Skada och förstör nya CO2-avgivande enheter. Ta dem ur drift genom att sabotera dem, plocka isär dem, riv dem, bränn dem, spräng dem. Låt kapitalisterna som fortsätter att investera i elden veta att deras egendom kommer att förstöras.” (sid 67)

Under de sista åren har jag funderat ofta över min egen kärlek mot mitt eget ungerska folk. Vad är det hemska i mig som får mig att gråta över tusen år av mer eller mindre oavbrutet krig för att behålla just mitt udda språk?  

Germaner, slaver, turkar och latiner av olika valörer har under mer än ett millenium otaliga gånger försökt inlemma oss i ett eller annat multikulturellt imperium.  

I tidningarnas klimatrapportering så förväxlas ofta väder och klimat. Enstaka observationer av ovanligt väder tas oupphörligen upp som bekräftelse på att allvarliga klimatförändringar pågår. Detta är fullständigt fel, inga enstaka mätningar kan säga något om klimatet. Alla utbildade meteorologer vet detta. Men tyvärr tiger de nästan alltid och ger därmed överdrifterna och lögnerna fritt spelrum. Det är sorgligt att landets ledande meteorologer inte med skärpa markerar mot osakligheter medierna. Man låter ändamålet helga medlen vilket i längden skadar allmänhetens förtroende för vetenskap. Man har lämnat fritt fram för total desinformation. 

Jag är ofta tvungen att gå ner på stan. Vid ån brukar det sitta grupper med afrikanska män som ser hemlösa ut. Ibland finns det grupper med MENA-män där som ser hemlösa ut. Ibland finns det även grupper vid ån med svenska knarkare och alkisar (alkisarna är som Moder Teresa jämfört med de andra grupperna). Dessa grupper skapar bisarra mängder problem.  

Carl Bildt intervjuades för några dagar sedan om sin syn på SD. Här sas någon oväntat intressant: Bildt anser att S argumentation om SD som samhällsfarliga är helt oproportionerlig. Sedan sa han att han själv står för ett öppnare samhälle medan SD står för något annat.  

Detta är för mig en förbluffande kommentar från Carl Bildt. Kan någon anse att Sverige under de senaste 30 åren, en period som framförallt S men även M har ansvar för, har blivit öppnare? Jag uppfattar att den samhällsutveckling som pågår, och som SD försöker vända, leder till motsatsen. I takt med att rädslan och misstänksamheten sprider sig så blir samhället allt stängdare. Och det går fort. I själva verket är det den ökande slutenheten som oroar mig mest. Om Carl Bildt har rätt så har jag valt fel parti.  

Det finns ett före och ett efter 14 maj 1975. Det var då som en enhällig riksdag beslutade att Sverige skulle berikas genom att bli ett mångkulturellt samhälle. Nu har vi fått det. Dvs bl.a. 61 utsatta områden/parallellsamhällen med en mycket stor del av ej självförsörjande invånare. Samhällena styrs där till mycket stor del av kriminella/40-tal klaner/islamister (varav drygt 3000 är extremister enl. Säpo)/jihadister/terrorister/narkotikasmugglare/antisemitister/imamer och inte minst av islamska antidemokratiska värderingar (som strider mot vår demokrati och yttrandefrihet) typ koranen/sharialagar/hedersregler och egna rättegångar/rättskipningar. 

Demokratin innebär bland annat rösträtt och den ska vi uppfylla på söndag. Men vad är det vi röstar på? Medborgarna röstar fram de politiker som ska styra staten under kommande period men vad ska politikerna använda makten till? 

Grundläggande för en stat är dess suveränitet. Suveränitet står för oberoende och självständighet och har betydelse på så sätt att varje stat bestämmer själv inom sina gränser och sitt territorium. Suveränitet innebär att staten har politisk och rättslig makt över befolkningen inom sitt territorium. Suveräniteten är en förutsättning för statens existens. Försvinner delar av suveräniteten så är detta en försvagning som gör att rösträtten tappar betydelse i dessa delar.  

Den ena artikeln kom i onsdags (7/9-22) på redaktör Johan Westerholms blogg ”Ledarsidorna”. Hans tes är att om riksdagspartiet Nyans kommer in i riksdagen så sker det med huvudsakligen nya väljare från ”soffan”. Det berör inte de etablerade åtta partierna mycket. 

Polemiskt menar Johan Westerholm redan inledningsvis att ”Det sprids en vrångbild om att Partiet Nyans skulle utgöra ett substantiellt hot mot etablerade partier som S, V och MP.” Min artikel som inte delar den uppfattningen finns i bloggen ”DET GODA SAMHÄLLET”. 

I mitten av av juli rapporterade media om ett storslagsmål med ett 50-tal inblandade på Askimsbadet i Göteborg. Både barn och vuxna ska ha slagits. Det tros ha börjat med ett bråk mellan några ungdomar och en grupp yngre barn, men växte när vuxna familjemedlemmar lade sig i. Händelsen resulterade i minst fyra anmälningar om misshandel. 

När jag tassar ut i trädgården på morgonen för att plocka vinbär till frukosten måste jag först låsa upp ytterdörren. Stöldligorna som tillåts härja fritt har tyvärr det sista decenniet också letat sig till den skärgårdsö i norra Bohuslän där familjen tillbringar somrarna så man måste var mer försiktig. Förr var det enda skälet att låsa dörren att den inte av misstag skulle riskera vara vidöppen när man var hemma i stan och det skulle regna in. Då låg nyckeln hos oss på samma ställe som hos de flesta andra, under dörrmattan. Eller så hängde den på en krok precis bredvid dörren, eller i en blomkruka. 

I föreningen Medborgarperspektiv.se har vi tagit fram ett flertal valaffischer som pläderar för regeringsskifte. Scrolla nu i lugn och ro nedåt så hittar du valaffischerna!

Medborgarperspektiv.se är en ideell förening som främjar yttrandefrihet, en saklig och allsidig samhällsdebatt, medborgarjournalistik och stöd till fria medier. Just nu satsar vi på valet. Bli medlem även du!

I bilden ovan, längst ner till vänster, finns den magiska formulering som varenda riksdagsman känner till innebörden av men få väljare, ”Nyans (Erdoğan) har det 175:te mandatet”.

Det kan bli så att det extrema islamistpartiet Nyans, som ställer upp i riksdagsvalet den 11 september passerar spärren på 4% av rösterna till riksdagen och besätter därmed ett antal platser i kammaren.

Onsdagen den 25:e var jag på Kvartals och Arenas så kallade ”Town Hall” i Stockholm.  Arrangörerna hade bjudit in riksdagspolitiker för att besvara frågor rörande dels Lag och Ordning, dels Skolan. Arrangörerna kallad tillställningen för ”Folkviljan”, eftersom frågorna angående Lag och Ordning ställdes av nio personer från olika delar av landet till fem politiker som representerade KD, SD, M, Mp och S om partiernas politik avseende just Lag och Ordning.  De nio personerna som representerade ”Folkviljan” hade Demoskop slumpmässigt tagit fram. Arrangörerna hade medvetet avstått från representanter för L, C och V vad gäller Lag och Ordning, men dessa fick i stället chansen vad gäller Skolan. Det var inget egentligt fel på frågorna, även om de blev mer och mer likalydande. Det var brottsbekämpning – gängmord och vardagsbrottslighet, snatterier, påföljder, straff, åldersgränser och rabatter samt brottsförebyggande åtgärder. Mycket om brottsförebyggande verksamhet var det.  

Jag fick hem en broschyr och valsedlar från Moderaterna. Allt material från Moderaterna åkte ner i sopkorgen. Jag kollade igenom materialet först. Moderaterna säger att de vill ha en stramare migrationspolitik och de skriver ”Hårdare straff!” med utropstecken. År 2006 – 2014 importerade Moderaterna 940 000 individer. Ulf Kristersson är mycket mer liberal än den mer konservative Fredrik Reinfeldt. Ulf Kristersson har förespråkat öppna gränser. Reinfeldt och Kristersson drev igenom massinvandringen. Sedan är deras lösning på samhällsproblemen ”För många går på bidrag så vi avskaffar välfärdsstaten”.  

I det muslimska Tchad kan man dömas till böter om man tackar nej när folk friar till en. Män kan dömas till 150 kronor i böter och kvinnor till 230 – 400 kronor i böter (det är mycket pengar i deras land). Mellan år 1950 och år 2100 kommer Tchad att öka sin befolkning från tre miljoner individer till 123 miljoner. Afrika hade 228 miljoner personer år 1950. År 2100 kommer den siffran att vara 4,3 miljarder individer. 

God morgon Morgan Johansson! Jag hoppas att du sovit gott och vaknat med en positiv inställning till oss etniska svenskar och att du är beredd att lyssna till vad jag har att säga. Jag misstänker dock att du har viktigare saker att tänka på så här inför valet och att du kanske inte lyssnar som du borde göra. Jag skriver ändock till dig med ett aldrig svikande hopp.  

”Att kräva att invandrare ska anpassa sig till svensk kultur är rasistiskt. Och förresten finns det ingen svensk kultur. Allt vi ser som svenskt har i själva verket kommit utifrån.” Ungefär så kan man sammanfatta den politiskt korrekta inställningen till integration och svenskhet under de senaste tre decennierna. Utom på en punkt. Även de som vurmat för massinvandring och mångkultur har i allmänhet tyckt att invandrare ska lära sig svenska. Men det finns tecken som tyder på att denna inställning är på väg att försvinna.  

Jag ser på Italien, Portugal och Spanien som bra länder och positiva förebilder. Jag tycker kultur, religion, konst och värderingar är viktigare än BNP per capita och därför skulle jag hellre resa till Toledo än till Amsterdam. Det är möjligt att narkotika och prostitution skapar mer BNP per capita än El Greco (en konstnär som bodde i Toledo) men jag tycker ändå att El Greco är bättre än Red Light District.  

Kära mediebaroner! 

Det stundar val, men några nämnvärda lösningar på landets stora problem, oavsett regering, är inte att förvänta. Vad beror frånvaron av framtidstro på och vilka bär ansvaret? Orsakerna är givetvis många och de ansvariga likaså. En viktig orsak är de tongivande samhällsgruppernas fjärmande från en av den västerländska filosofins hörnstenar, nämligen sanningslidelse och sunt förnuft. Ni, i egenskap av verklighetsfrånvända och oantastbara redaktörer, för att inte säga baroner, ingår följaktligen i dessa grupper. Men baroner röstar man inte på, trots att ni i många avseenden utgör den första och inte den tredje statsmakten i landet. 

Magdalena Andersson sade på en intervju i Vivalla enligt SvD 10/8: 

”Sverigedemokraterna är inte ett parti som andra eftersom de i praktiken inte står bakom grunden i demokratin, nämligen alla människors lika värde.” 

Denna ständigt upprepade slogan eller snarare floskel om ”allas lika värde” har haft en enorm genomslagskraft. Den upprepas och återupprepas som en helig besvärjelse snart sagt överallt och av alla. Den låter bra, är enkel att formulera och är lätt att svälja okritiskt. Till och med försvarsmakten använder den i stort upplagd reklam på SvD:s förstasida, på skattebetalarnas bekostnad. Den används som förevändning av vissa fackföreningar för att utesluta medlemmar. Den som inte ansluter sig till besvärjelsen utsättes för olika typer av diskriminering, såsom avsked eller deplattformering. Ansluter man sig inte till formeln har man helt enkelt inte det ”lika värde” som anhängarna åtnjuter. Trots allt detta är det förvånande svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta någon anhängare till besvärjelsen som kan lämna en rimlig förklaring exakt hur den ska förstås eller tolkas! 

Under många år har vi fått nyheter om att Stora barriärrevet varit mer eller mindre döende, att korallerna blekts och falnat. Sir David Attenborough har sagt att det enorma revet nog kommer att vara helt borta inom några decennier.  

Nu har det glädjande nog visat sig att korallerna återhämtat sig kraftigt under de senaste fem åren, och har sin största utbredning någonsin sedan mätningarna började för 37 år sedan. Se den glada nyheten här

Tidsanda avspeglar avser det intellektuella, kulturella, etiska och politiska klimatet en viss tidsperiod. Tidsandan är därför mycket betydelsefull för beslutsfattande. Exempelvis skulle det vara politiskt omöjligt att återinföra dödsstraff i Sverige idag. Inte heller skulle det vara möjligt att införa graderad rösträtt. 

Men det finns det finns andra viktiga politiska beslut som inte avspeglar tidsandan år 2022 och därför bör ändras. Dessa beslut, alla nu omkring 30 – 50 år gamla, är produkter av en tid som passerat och resultat av den då rådande tidsandan. De är alla obsoleta eller reliker från en tid då Sverige var annorlunda. De beslut jag avser är: 

”Jag har en dröm att mina fyra små barn en dag ska få leva i ett land där de inte blir bedömda utifrån sin hudfärg, utan utifrån sina karaktärer.” Citatet kommer förstås från Martin Luther Kings klassiska ”I have a dream”-tal. Förhoppningen om ett samhälle där människor bedöms utifrån sina personliga kvaliteter, och inte utifrån hudfärg eller andra rasmässiga drag, var länge själva definitionen av antirasism. Men till följd av intersektionalitet, postkolonial teori, vithetsstudier och identitetspolitik har klockan vridits tillbaks, och hudfärg tycks nu vara lika viktigt som någonsin förut. 

Jag brukar ofta gå ner på stan och sedan hem igen. När jag går över en å måste jag använda en bro. Nästan alltid när jag kommer där och går sitter det klungor med hemlösa afrikanska män på bänkarna bredvid ån. De skriker och röker. Om man testar att ta en annan bro sitter det hemlösa afrikanska män även där. Till och med klockan 22 på julafton sitter de bredvid ån och skriker, spelar musik och röker.  

Jesus hatades av de flesta människor. De mäktiga människorna hatade Jesus. De stora massorna hånade Jesus och njöt när han plågades. De samlades på gatorna och skrek att Jesus måste avrättas. Viktor Orbán är hatad av de flesta i Europa. Särskilt Europas makthavare hatar Orbán. De stora företagens VD:ar, EU-topparna och Europas politiska toppar hatar Orbán.