Carl Bildt intervjuades för några dagar sedan om sin syn på SD. Här sas någon oväntat intressant: Bildt anser att S argumentation om SD som samhällsfarliga är helt oproportionerlig. Sedan sa han att han själv står för ett öppnare samhälle medan SD står för något annat.  

Detta är för mig en förbluffande kommentar från Carl Bildt. Kan någon anse att Sverige under de senaste 30 åren, en period som framförallt S men även M har ansvar för, har blivit öppnare? Jag uppfattar att den samhällsutveckling som pågår, och som SD försöker vända, leder till motsatsen. I takt med att rädslan och misstänksamheten sprider sig så blir samhället allt stängdare. Och det går fort. I själva verket är det den ökande slutenheten som oroar mig mest. Om Carl Bildt har rätt så har jag valt fel parti.  

Det finns ett före och ett efter 14 maj 1975. Det var då som en enhällig riksdag beslutade att Sverige skulle berikas genom att bli ett mångkulturellt samhälle. Nu har vi fått det. Dvs bl.a. 61 utsatta områden/parallellsamhällen med en mycket stor del av ej självförsörjande invånare. Samhällena styrs där till mycket stor del av kriminella/40-tal klaner/islamister (varav drygt 3000 är extremister enl. Säpo)/jihadister/terrorister/narkotikasmugglare/antisemitister/imamer och inte minst av islamska antidemokratiska värderingar (som strider mot vår demokrati och yttrandefrihet) typ koranen/sharialagar/hedersregler och egna rättegångar/rättskipningar. 

Demokratin innebär bland annat rösträtt och den ska vi uppfylla på söndag. Men vad är det vi röstar på? Medborgarna röstar fram de politiker som ska styra staten under kommande period men vad ska politikerna använda makten till? 

Grundläggande för en stat är dess suveränitet. Suveränitet står för oberoende och självständighet och har betydelse på så sätt att varje stat bestämmer själv inom sina gränser och sitt territorium. Suveränitet innebär att staten har politisk och rättslig makt över befolkningen inom sitt territorium. Suveräniteten är en förutsättning för statens existens. Försvinner delar av suveräniteten så är detta en försvagning som gör att rösträtten tappar betydelse i dessa delar.  

Den ena artikeln kom i onsdags (7/9-22) på redaktör Johan Westerholms blogg ”Ledarsidorna”. Hans tes är att om riksdagspartiet Nyans kommer in i riksdagen så sker det med huvudsakligen nya väljare från ”soffan”. Det berör inte de etablerade åtta partierna mycket. 

Polemiskt menar Johan Westerholm redan inledningsvis att ”Det sprids en vrångbild om att Partiet Nyans skulle utgöra ett substantiellt hot mot etablerade partier som S, V och MP.” Min artikel som inte delar den uppfattningen finns i bloggen ”DET GODA SAMHÄLLET”. 

I mitten av av juli rapporterade media om ett storslagsmål med ett 50-tal inblandade på Askimsbadet i Göteborg. Både barn och vuxna ska ha slagits. Det tros ha börjat med ett bråk mellan några ungdomar och en grupp yngre barn, men växte när vuxna familjemedlemmar lade sig i. Händelsen resulterade i minst fyra anmälningar om misshandel. 

När jag tassar ut i trädgården på morgonen för att plocka vinbär till frukosten måste jag först låsa upp ytterdörren. Stöldligorna som tillåts härja fritt har tyvärr det sista decenniet också letat sig till den skärgårdsö i norra Bohuslän där familjen tillbringar somrarna så man måste var mer försiktig. Förr var det enda skälet att låsa dörren att den inte av misstag skulle riskera vara vidöppen när man var hemma i stan och det skulle regna in. Då låg nyckeln hos oss på samma ställe som hos de flesta andra, under dörrmattan. Eller så hängde den på en krok precis bredvid dörren, eller i en blomkruka. 

I föreningen Medborgarperspektiv.se har vi tagit fram ett flertal valaffischer som pläderar för regeringsskifte. Scrolla nu i lugn och ro nedåt så hittar du valaffischerna!

Medborgarperspektiv.se är en ideell förening som främjar yttrandefrihet, en saklig och allsidig samhällsdebatt, medborgarjournalistik och stöd till fria medier. Just nu satsar vi på valet. Bli medlem även du!

I bilden ovan, längst ner till vänster, finns den magiska formulering som varenda riksdagsman känner till innebörden av men få väljare, ”Nyans (Erdoğan) har det 175:te mandatet”.

Det kan bli så att det extrema islamistpartiet Nyans, som ställer upp i riksdagsvalet den 11 september passerar spärren på 4% av rösterna till riksdagen och besätter därmed ett antal platser i kammaren.

Onsdagen den 25:e var jag på Kvartals och Arenas så kallade ”Town Hall” i Stockholm.  Arrangörerna hade bjudit in riksdagspolitiker för att besvara frågor rörande dels Lag och Ordning, dels Skolan. Arrangörerna kallad tillställningen för ”Folkviljan”, eftersom frågorna angående Lag och Ordning ställdes av nio personer från olika delar av landet till fem politiker som representerade KD, SD, M, Mp och S om partiernas politik avseende just Lag och Ordning.  De nio personerna som representerade ”Folkviljan” hade Demoskop slumpmässigt tagit fram. Arrangörerna hade medvetet avstått från representanter för L, C och V vad gäller Lag och Ordning, men dessa fick i stället chansen vad gäller Skolan. Det var inget egentligt fel på frågorna, även om de blev mer och mer likalydande. Det var brottsbekämpning – gängmord och vardagsbrottslighet, snatterier, påföljder, straff, åldersgränser och rabatter samt brottsförebyggande åtgärder. Mycket om brottsförebyggande verksamhet var det.  

Jag fick hem en broschyr och valsedlar från Moderaterna. Allt material från Moderaterna åkte ner i sopkorgen. Jag kollade igenom materialet först. Moderaterna säger att de vill ha en stramare migrationspolitik och de skriver ”Hårdare straff!” med utropstecken. År 2006 – 2014 importerade Moderaterna 940 000 individer. Ulf Kristersson är mycket mer liberal än den mer konservative Fredrik Reinfeldt. Ulf Kristersson har förespråkat öppna gränser. Reinfeldt och Kristersson drev igenom massinvandringen. Sedan är deras lösning på samhällsproblemen ”För många går på bidrag så vi avskaffar välfärdsstaten”.  

I det muslimska Tchad kan man dömas till böter om man tackar nej när folk friar till en. Män kan dömas till 150 kronor i böter och kvinnor till 230 – 400 kronor i böter (det är mycket pengar i deras land). Mellan år 1950 och år 2100 kommer Tchad att öka sin befolkning från tre miljoner individer till 123 miljoner. Afrika hade 228 miljoner personer år 1950. År 2100 kommer den siffran att vara 4,3 miljarder individer. 

God morgon Morgan Johansson! Jag hoppas att du sovit gott och vaknat med en positiv inställning till oss etniska svenskar och att du är beredd att lyssna till vad jag har att säga. Jag misstänker dock att du har viktigare saker att tänka på så här inför valet och att du kanske inte lyssnar som du borde göra. Jag skriver ändock till dig med ett aldrig svikande hopp.  

”Att kräva att invandrare ska anpassa sig till svensk kultur är rasistiskt. Och förresten finns det ingen svensk kultur. Allt vi ser som svenskt har i själva verket kommit utifrån.” Ungefär så kan man sammanfatta den politiskt korrekta inställningen till integration och svenskhet under de senaste tre decennierna. Utom på en punkt. Även de som vurmat för massinvandring och mångkultur har i allmänhet tyckt att invandrare ska lära sig svenska. Men det finns tecken som tyder på att denna inställning är på väg att försvinna.  

Jag ser på Italien, Portugal och Spanien som bra länder och positiva förebilder. Jag tycker kultur, religion, konst och värderingar är viktigare än BNP per capita och därför skulle jag hellre resa till Toledo än till Amsterdam. Det är möjligt att narkotika och prostitution skapar mer BNP per capita än El Greco (en konstnär som bodde i Toledo) men jag tycker ändå att El Greco är bättre än Red Light District.  

Kära mediebaroner! 

Det stundar val, men några nämnvärda lösningar på landets stora problem, oavsett regering, är inte att förvänta. Vad beror frånvaron av framtidstro på och vilka bär ansvaret? Orsakerna är givetvis många och de ansvariga likaså. En viktig orsak är de tongivande samhällsgruppernas fjärmande från en av den västerländska filosofins hörnstenar, nämligen sanningslidelse och sunt förnuft. Ni, i egenskap av verklighetsfrånvända och oantastbara redaktörer, för att inte säga baroner, ingår följaktligen i dessa grupper. Men baroner röstar man inte på, trots att ni i många avseenden utgör den första och inte den tredje statsmakten i landet. 

Magdalena Andersson sade på en intervju i Vivalla enligt SvD 10/8: 

”Sverigedemokraterna är inte ett parti som andra eftersom de i praktiken inte står bakom grunden i demokratin, nämligen alla människors lika värde.” 

Denna ständigt upprepade slogan eller snarare floskel om ”allas lika värde” har haft en enorm genomslagskraft. Den upprepas och återupprepas som en helig besvärjelse snart sagt överallt och av alla. Den låter bra, är enkel att formulera och är lätt att svälja okritiskt. Till och med försvarsmakten använder den i stort upplagd reklam på SvD:s förstasida, på skattebetalarnas bekostnad. Den används som förevändning av vissa fackföreningar för att utesluta medlemmar. Den som inte ansluter sig till besvärjelsen utsättes för olika typer av diskriminering, såsom avsked eller deplattformering. Ansluter man sig inte till formeln har man helt enkelt inte det ”lika värde” som anhängarna åtnjuter. Trots allt detta är det förvånande svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta någon anhängare till besvärjelsen som kan lämna en rimlig förklaring exakt hur den ska förstås eller tolkas! 

Under många år har vi fått nyheter om att Stora barriärrevet varit mer eller mindre döende, att korallerna blekts och falnat. Sir David Attenborough har sagt att det enorma revet nog kommer att vara helt borta inom några decennier.  

Nu har det glädjande nog visat sig att korallerna återhämtat sig kraftigt under de senaste fem åren, och har sin största utbredning någonsin sedan mätningarna började för 37 år sedan. Se den glada nyheten här

Tidsanda avspeglar avser det intellektuella, kulturella, etiska och politiska klimatet en viss tidsperiod. Tidsandan är därför mycket betydelsefull för beslutsfattande. Exempelvis skulle det vara politiskt omöjligt att återinföra dödsstraff i Sverige idag. Inte heller skulle det vara möjligt att införa graderad rösträtt. 

Men det finns det finns andra viktiga politiska beslut som inte avspeglar tidsandan år 2022 och därför bör ändras. Dessa beslut, alla nu omkring 30 – 50 år gamla, är produkter av en tid som passerat och resultat av den då rådande tidsandan. De är alla obsoleta eller reliker från en tid då Sverige var annorlunda. De beslut jag avser är: 

”Jag har en dröm att mina fyra små barn en dag ska få leva i ett land där de inte blir bedömda utifrån sin hudfärg, utan utifrån sina karaktärer.” Citatet kommer förstås från Martin Luther Kings klassiska ”I have a dream”-tal. Förhoppningen om ett samhälle där människor bedöms utifrån sina personliga kvaliteter, och inte utifrån hudfärg eller andra rasmässiga drag, var länge själva definitionen av antirasism. Men till följd av intersektionalitet, postkolonial teori, vithetsstudier och identitetspolitik har klockan vridits tillbaks, och hudfärg tycks nu vara lika viktigt som någonsin förut. 

Jag brukar ofta gå ner på stan och sedan hem igen. När jag går över en å måste jag använda en bro. Nästan alltid när jag kommer där och går sitter det klungor med hemlösa afrikanska män på bänkarna bredvid ån. De skriker och röker. Om man testar att ta en annan bro sitter det hemlösa afrikanska män även där. Till och med klockan 22 på julafton sitter de bredvid ån och skriker, spelar musik och röker.  

Jesus hatades av de flesta människor. De mäktiga människorna hatade Jesus. De stora massorna hånade Jesus och njöt när han plågades. De samlades på gatorna och skrek att Jesus måste avrättas. Viktor Orbán är hatad av de flesta i Europa. Särskilt Europas makthavare hatar Orbán. De stora företagens VD:ar, EU-topparna och Europas politiska toppar hatar Orbán.  

Italien är kanske världens bästa land. Italien är bra på mat, kläder, religion, romantik, arkitektur, natur, bilar, musik, konst, familjer och väder. Men Italien har problem. Stereotypen är att om du är italienare så har du nio syskon och 100 kusiner. Så har det alltid varit i det katolska Italien. Italien har två tredjedelar av Sveriges yta och sex gånger så stor befolkning. 68-revolutionen har sargat Italien. 68-revolutionen gick ut på att krossa kristendomen och traditionella värden. När en civilisation tappar tron på religion och Gud dör den civilisationen ut och försvinner från jordens yta (enligt journalisten Jurij Bezmenov som flydde från Sovjetunionen). I dagens Italien får folk ett barn per familj. Landets befolkning blir äldre och minskar.  

En kanariefågel väger mellan åtta och 24 gram. Jag frågade en zoolog hur mycket fågelns hjärna väger, men hon kunde inte på rak arm ge mig ett exakt svar. Ett eller ett par gram är kanske en realistisk gissning. Om det finns ett samband mellan hjärnans vikt och den kognitiva förmågan kan man alltså anta att kanariefåglar inte tillhör de mera intelligenta djuren. Ändå har kanariefåglar räddat åtskilliga människoliv. 

Svårt att förstå hur det politiska samtalet kan ha blivit så emotionellt och lättviktigt? I så fall kan psykologi bidra till ökad klarhet. Tänk själv om du under senare decennier varit karriärpolitiker i någon av de traditionella partierna; eller tjänsteman inom statsförvaltningen; eller statsarvoderad akademiker. Hur skulle det då gått om du på något policymöte höjt rösten och sagt följande: ”Jag har kommit fram till att på det ena området efter det andra så har vi typiskt börjat bra men sedan drivit saker och ting alldeles för långt. Inkluderande alla stora politiska frågor som nedrustnings-, migrations-, EU-, identitets-, energi-, genus- och brottsbekämpningsfrågan. Samma sak gällande den monetära lågränte(kokain)politiken. Samt gällande statsförvaltningens kontinuerliga svällande. Överdrift har följt som ett resultat av att våra viktigaste stödtrupper – samt idel budgetäskare - alltid kräver att vi går åtminstone lite längre i samma riktning som förut. Även om varje enskilt steg varit litet har det ackumulerade resultatet utmynnat i radikalism. Förpackad som moderation. Så smygradikalism. Därav dagens intellektuella förvirring.”  

”Först kommer maten, sedan moralen” skrev som bekant Bertolt Brecht. Moral har i många fall ett pris, och innan vi är villiga att betala detta pris vill vi se till att våra basbehov är tillgodosedda. Det svenska politiska etablissemanget har länge velat utmåla vårt land som en ”moralisk och humanitär stormakt”. Men hur länge är svenska folket beredda att betala priset för den höga moraliska svansföringen? 

Fotboll är ett enkelt spel. 22 män jagar efter en boll i 90 minuter, och i slutändan vinner Tyskland. 

Fotbollsfantaster känner nog igen den engelske anfallaren Gary Linekers uttalande från 1990, efter att England slagits ut av Tyskland i VM. Lineker beskrev på ett slagfärdigt sätt Englands oförmåga att nå framgång i stora internationella turneringar. 

Tänk dig följande undersökning av en slumpmässigt utvald andel av befolkningen. För varje undersökt person skulle man mäta skostorlek och göra en intelligenstest. Resultatet skulle bli häpnadsväckande. Inom visst intervall av skostorlek skulle man tydligt se att ju större fötter, desto högre intelligens. (Detta är faktiskt sant, förklaringen kommer lite längre ner i texten). 

En gång kom jag hem till en 25-årig svenska. Jag skulle kolla om jag ville hyra hennes lägenhet för hon skulle flytta. Då jag kom in i lägenheten var det första jag såg en stor byrå. På byrån stod massor av flaskor och burkar med alkohol. I många andra kulturer gömmer folk sina alkoholflaskor men det gjorde ej den här tjejen. För henne var drickandet en religion.

Redan i mitten av 1990-talet fanns mallar för hur invandringsrelaterade samhällsproblem skulle skildras inom den politiska korrekthetens ramar. Ett 27 år gammalt socialreportage ger ledtrådar till hur den svenska åsiktskorridoren skapades. Reportaget visar också att Stefan Löfven och hans partikamrater visst ”såg det komma”. Men de valde att titta bort. 

Från riksdagens talarstol under hela nästa mandatperiod skulle det vara en lisa att få se Joakim Lamotte stå som riksdagsman och eka ut sitt budskap om bättre lag och ordning och få se Morgan Johanssons hånflin successivt falna för att slutligt försvinna.