Varför är abortfrågan så infekterad? Går den alls att diskutera eller skall vi lämna den därhän? Einar Askestad resonerar fram ett svar som säkerligen chockerar en del.

En av de svårare frågorna att diskutera torde vara abortfrågan. Inte sällan hinner en diskussion aldrig ens ta vid, för motparten blir så triggad av att frågan överhuvudtaget diskuteras att den slår bakut. Vad värre är, köper man inte de två positionerna, ”för eller emot”, utan söker föra in saker som borde vara relevanta i sammanhanget och som riskerar göra saken mer komplicerad, slår försvarsmekanismerna in och motparten blir irriterad, störd och arg; abortfrågan är plötsligt inte lika glasklar som den borde vara. Kvinnan äger sin kropp, hon bestämmer över den, och hon gör precis som hon vill med fostret. Punkt slut.

Douglas Murray sa att alla länder på jorden anses vara till för de ländernas folk medan europeiska länder anses vara till för alla världens folk. Charles Murray säger att 97 procent av alla viktiga historiska bedrifter inom vetenskap har gjorts av personer från Europa och Nordamerika.

År 1960 hade västvärlden 25 procent av jordens befolkning, år 2000 var den siffran 16 procent och år 2050 kommer den ligga på 10 procent (enligt Pat Buchanan). År 2050 kommer medianåldern för västerlänningar att vara 50 år (enligt Buchanan). När Buchanan publicerade boken ”The Death of the West” år 2001 brukade han säga att det enda landet i Europa där kvinnorna får tillräckligt många barn för att landet ska kunna överleva i framtiden är muslimska Albanien. År 2100 beräknas halva Albaniens befolkning vara över 61 år.

I Mohamed Omars podcast Tankar från framtiden (januari 2019) sa Patrik att det är svårare att komma ut som kristen i Sverige än att komma ut som bög, medan det är tvärt om i Brasilien. Ett av världens mest katolska länder är Peru. Där tycker folk att Brasilien är ett gudlöst, liberalt och syndigt land.

I Sveriges riksdagsval år 2018 besökte alla partiledare utom Jimmie RFSL och intygade att de höll med om deras olika HBTQ-listor. När det är presidentval i Peru besöker alla kandidater biskopen i Lima och försäkrar att de håller med kyrkan i alla viktiga frågor. I Sverige måste alla partiledare vifta med Prideflaggor och i Peru måste de ta bilder med biskopen i Lima och visa hur de står på knä i kyrkan och ber.

Nu börjar den synas – den stora kostnaden för den gröna omställningen i EU. Och det är bråttom – till FN-mötet i november i Glasgow, COP26, vill man visa på konkreta planer att vi är på väg mot den minskning av utsläppen av CO2 med 55 procent som EU parlamentet beslutade om i höstas.

”Europe First” börjar bli parollen – man känner igen argumenten från Trumps ”America First”, men denna gång kommer parollen från vänster.

Ungefär hälften av Sveriges småhus värms med el. Och av dessa hus har majoriteten värmepumpar.

Värmepumpar är lite av ett trolleritrick. Hela idén är att man flyttar värme från något kallt till något varmt. Det låter omöjligt men det är faktiskt tillåtet enligt termodynamikens lagar under förutsättning att man tillför energi. Det är det man behöver el för. Elen används alltså egentligen inte alls till själva uppvärmningen. Värmepumpar är intressanta ur många synpunkter. Dels ur de rent tekniska aspekterna men också ur hur marknader fungerar.

Så här skrev Vilhelm Moberg 1965, ironiskt nog i Dagens Nyheter, men DN var då en annan tidning.

Liberalismen, en ideologi som hyllar politisk och ekonomisk konkurrens, har varit förhärskande sedan Sovjetunionen och Östeuropa kollapsade 1989 – 1990. Dessförinnan var världen under kalla kriget uppdelad mellan kommunism och demokrati, det totalitära öst med planhushållning och det fria väst med marknadsekonomi.

Sovjetunionens fall och Östeuropas frigörelse från kommunism är kanske den största politiska händelsen i min livstid. Jag var där på uppdrag av Världsbanken och arbetade under 1990-talet med att skapa privatägda, från statsmakten fristående, banker. Utan privata banker kunde ingen privatisering av den reala ekonomin äga rum.

I samband med EU-valet år 2019 blev Lars Adaktusson från KD kritiserad av socialistiska och liberala tidningar för att han hade ”röstat emot abort”. Till och med jag kunde förstå att han hade röstat emot att EU ska bestämma att abort ska vara tillåtet i till exempel tio veckor. Han hade röstat emot att EU-länderna ska ha gemensamma abortregler. Om EU skulle ta ett beslut om abort är det mest rimliga att abortgränsen hamnar runt vecka tio.

”Nu måste världens ledare utlysa ett ’nödläge för klimatet’ – annars blir de ansvariga för katastrofala resultat” sa FN:s generalsekreterare António Guterres den 12 december 2020 vid öppnandet av ”the Climate Ambition Summit”. Politiska ledare från ett 70-tal länder deltog i mötet.

För den som förmått höja blicken från den exalterade rapporteringen och kommentarerna i CNN och SR/SVT, framstår talet om statskupp i Washington som allt mindre rimligt.

Däremot verkar det nu pågå ett verkligt angrepp mot det fria ordet och yttrandefriheten som samma media verkar välja att blunda för.

Skogsbolagens stora uppköp av böndernas skog till underpriser i Norrland på 1800-talet har kommit att benämnas Baggböleri efter byn med samma namn i Västerbotten. I vilket omfattning det verkligen skedde är lite omstritt.

Idag kan vi konstatera att norra Sveriges glesbygder verkar vara utsatta för ett storskaligt Baggböleri. Den här gången gäller det vindkraften. De markägare som säljer kan visserligen i en del fall säkert göra en skaplig affär men bygden och kommunen riskerar att bli stora förlorare. Det handlar i första hand om att stora naturvärden går till spillo. Vindkraftverken medför inte bara stora intrång i landskapet utan ger också obehagliga ljudeffekter över enorma områden.

På nyårsafton skulle jag gå hem till en bekant och sova över. Jag gick ut strax före klockan 22. Efter ett tag när jag var på stan i en mellansvensk stad såg jag tre-fyra män som bröstade upp sig och uppträdde stridslystet. De vrålade ”wallah” och ”svennar” på Rinkebysvenska.  

När de såg mig tog de fram fyrverkerier. Jag förstod vad de tänkte göra. Jag vände mig snett bort från dem och började röra mig därifrån. Jag tänkte att om jag glor på dem eller täcker öron och ögon blir de säkert ännu styggare. Raketer och kraftiga smällare sprängdes nära mig. Det kändes som att vara i en westernfilm. De skrattade förtjust när jag studsade till när smällarna och raketerna exploderade. De sköt även fyrverkerier mot andra.   

I dagens Europa har 47 procent av familjerna ett barn, 40 procent två barn och 13 procent tre eller fler barn (av de familjer som har barn). I Nederländerna är 22 procent av etniska nederländskor, 8 procent av etniska turkiskor och 11 procent av etniska marockanskor barnlösa. Fertiliteten ligger på 1,6 barn per kvinna för etniska nederländskor, 2,3 för etniska turkiskor och 2,7 för etniska marockanskor. Etniska turkiskor fick sitt första barn när de var 23, marockanskor när de var 25 och nederländskor när de var 29.

Kära Greta
en sak är bra att veta
att vetenskapen
inte alltid är sanningen
det är en hypotes
som skall leda till bevis
genom upprepade försök
som att skala en lök
tills en kärna av sanning blir kvar
som förhoppningsvis varar några dar
tills någon kommer på
att en annan sanning nå

Jag pratade med en latinamerikan som hade bott i Sverige. När han åkte hiss sa de andra i hissen inget och de såg inte på honom. Om han besökte hälsocentralen sa de andra i väntrummet inget och de såg inte på honom. Då latinamerikanen tog promenader fick han ingen ögonkontakt med folk och de sa inget. Svenskarna gick runt i sin egen värld, likt zombier.

Diskussionen om vaccin har blossat upp igen i ljuset av coronapandemin och de vaccin som nu utvecklats för att stoppa denna. Många av de argument som framförs av vaccinskeptiker (”Anti-vaxxers”) är gamla, medan vissa är uppfunna speciellt för denna pandemi. I denna artikel tänker jag besvara de vanligaste. 

Påstående: ”Vaccin innehåller massor av giftiga ingredienser, och kemikalier som man ju knappt kan uttala” 

Eftersom min fru är från Brasilien har jag besökt landet vid ett flertal tillfällen. Jag är intresserad av internationell rätt, politik och ekonomi. Jag befinner mig i Brasilien just nu och i tre korta krönikor rapporterar jag från detta gigantiska land. Curitiba är där vi bor och ligger i delstaten Parana.

Då Jair Bolsonaro blev president befann jag mig i Brasilien. Jag skrev i Svenska Dagbladet (21/12 2018) om den frustration över brottsligheten som banade väg för honom, med hans löften om lag och ordning.

Min text ”Journalistväldet”, som var en kommentar till en artikel av Patrik Engellau (PE), var ett försök att bättre beskriva vilka krafter som styr svensk politiskt liv, där jag inte uppfattat politikerna och väljarna som de enda aktörerna utan att även media var en betydande maktfaktor, som drivit en opinionsbildning som lett till en rad olyckliga politiska beslut. PE anser, i en ny artikel, att kritik av journalister inte lönar sig, de är oåtkomliga för ”de sitter bekvämt i politikernas knä”. Istället ska ”den nettoskattebetalande medelklassen” mobiliseras.

Har den svenska kulturtraditionen någon framtid, eller är kulturarvet hotat, och i så fall av vem? Författaren Einar Askestad ger en inblick i kultursverige av idag, en värld av politisering, intolerans och korruption.

På detta sätt tackar jag för mig och utträder som medlem i Författarförbundet. Varför gör jag det? Är det av något intresse, eller angår det bara mig? Låt oss titta på det.

I en nyligen utgiven bok reflekterar jag över klassamhället och bostadsformen, ägd eller förhyrd bostad. Jag har mött läsarreaktioner av innebörd att jag anses vara negativ till bostadsrätten. Så är det inte, men det finns en del reflexioner att göra i anledning av bostadsrättens möte med noll/minusränta och dess möte med en okontrollerad asylinvandring.

Född 1938 växte jag upp i Småland i ett klassamhälle. Det var ett samhälle som byggde på skillnaden mellan offentlig och privat anställning. Det var ett klassamhälle som inte byggde på stora ekonomiska skillnader utan på klasskillnadens ursprung, nämligen Konungen eller Kungl.Maj:t. Att bära uniform, att vara offentligt anställd, att ha en titel var avgörande för hur du mottogs av omvärlden.

I USA kommer etniska européer hamna i minoritet år 2041. De är redan i minoritet i de yngre åldersgrupperna. Den vanligaste åldern för europeiska amerikaner är 58. Denna siffra ligger på 11 för latinamerikaner, 27 för svarta och 29 för asiater.  

När Kennedy valdes till president år 1960 var europeiska amerikaner 89 procent av befolkningen. På den tiden var 95 procent av befolkningen kristna och USA:s kvinnor välkomnade 3,7 barn/kvinna. En vanlig söndag gick 50 procent i kyrkan. Katolska präster och publicister hade skrivit moralregler över vad som fick visas på tv och Hollywood hade accepterat reglerna för annars skulle politikerna ha reglerat dem.   

RECENSION Rasmus Dahlstedt har sett ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” på Unga Klara i Stockholm. I en bearbetning för teatern av Johannes Anyurus Augustprisbelönade roman från 2017 iscensätts vänsterns skräckbild av ett framtida Sverige. Efter ett islamistiskt (eller?) terrordåd tar en svensk fascistregim över och tvingar alla svenska medborgare att skriva på ett svenskt medborgarkontrakt. Föreställningens budskap går ej att ta miste på. Dumma, dumma, dumma är de dumma svenskar som inte vill ha någon kulturell mångfald i sitt land! Kuriosa: Trots att han var tillfrågad valde Lars Vilks att inte följa med Rasmus Dahlstedt på föreställningen. Samuel Paty var inte heller där.

Analysen av ståndpunkten ”allas lika värde” måste börja med den liberala och socialistiska ideologiska föreställningen om ”jämlikhet”. De hänger ihop och betingar varandra. ”Jämlikhet”, i meningen lika utfall för alla – equal in outcome – i olika avseenden, inklusive inkomst, är en socialistisk ideologi på gränsen till religion med trosbekännelsen ”alla människors lika värde”. Jämlikhetsidén är en politisk utopi med rötter i den franska Upplysningen som under 1900-talet lett till totalitära socialistiska regimer med folkmord, förtryck och förintelser. Lika möjligheter – equal in opportunities – är däremot en föreställning som kan bejakas.

Under en fotvandring i övre Norrlands fjällvärld 1986 träffade jag en av Sveriges ledande glaciologer. Jag hade läst om koldioxiden.

Han berättade att det fanns en hypotes att om koldioxiden ökade i atmosfären kunde det bidra till jordens uppvärmning. Han tog det hela rätt kallt. Det var alltså en hypotes och ingen färdig teori.

Patrik Engellau försökte i en intressant text nyligen att, i Clausewitz efterföljd, identifiera fienden. Vem bar ansvaret för den politik som lett till det svenska samhällets förfall? Resultatet blev att de som bar ansvaret var den samlade gruppen valda politiker (möjligen med undantag för SD), men att fienden i sin helhet var mer svåravgränsad. Den omfattade också en stor del av de som var ekonomiskt beroende av politikerklassen – koryféer inom myndigheter och statligt finansierade intresseorganisationer.

Linda H Staaf, chef för polisens internationella underrättelsetjänst, analyserar orsakerna till den växande kriminaliteten i utanförskapsområdena:

Det handlar mycket om en integrationsfråga, det handlar om att samhället i stort drog sig ur de här områdena, butiker, myndigheter, olika typer av samhällsaktörer, och lämnade i många fall de boende vind för våg, vilket också då banade mark för kriminella aktörer att ta makten över områdena. Och det är ju många såna våldsuppgörelser som vi ser idag, maktkamper, om framför allt narkotikamarknaderna i utsatta områden.

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Man enades om en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2020. Dramatik in i det sista. Att Storbritannien nu definitivt lämnar EU är en stor händelse för Sverige. Vi skulle sannolikt inte ha sökt medlemskap i unionen om inte Storbritannien varit med. Nu har vi hamnat i denna oförutsedda situation. Är den besvärande för Sverige?

Fredrick Federleys senaste eskapader har lett till ett nytt fokus på sexuella övergrepp mot barn, och huruvida de som begår sådana någonsin ska kunna förlåtas. Vissa argumenterar för att Federleys sambo avtjänat sitt straff och därför borde få bli en del av samhällsgemenskapen igen. Jag håller inte med, men inom Centerpartiet finns tydligt en mer tillåtande attityd till denna typ av brott. Detta är särskilt tydligt inom ungdomsförbundet CUF, som sedan förra året förespråkar ett avskaffande av byxmyndighetsåldern.

Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson har under hösten bytt namn. Han har som mellannamn lagt till hustrun Birgittas flicknamn Ed.

I en artikel om paret Birgitta och Ulf sägs det ”att de är väldigt enade i sina tankar och åsikter. Där den ene slutar prata tar den andre vid, och de brister ofta ut i ett samstämmigt och härligt skratt”… ”Vi är ett team och våra döttrar brukar säga att det är omöjligt att få oss att tycka olika.”

Ingen kan idag undvika nyhetsflödet om de olika vaccinkandidaterna mot SARS-CoV-2. Förhoppningarna är stora, och många regeringar har säkrat avtal om leverans av vaccin från olika tillverkare.

Som jag ser det så finns det två olika linjer i detta stora flöde av nyheter: en dominerande som handlar om nya vacciner mot SARS-CoV-2 virus, och en annan linje som tar upp möjligheten att använda tidigare kända vaccin mot SARS-CoV-2, det vill säga vaccin som utvecklats mot andra sjukdomar. De senare nyheterna har ännu inte uppmärksammats så mycket, men jag menar att de framsteg som görs här kan vara minst lika intressanta som de nya vaccin som är på gång. Mer om det i slutet av artikeln.