OPINION Jag tar i denna artikel vid där Gunnar Sandelin slutade i sin artikel om IQ. Min tes är att skillnaderna i IQ mellan länder/folk/raser framträder särskilt tydligt i svansarna på normalfördelningarna. (Detta gäller naturligtvis alla normalfördelningar, inte bara IQ.) Enkelt uttryckt så innebär detta att en population som har ett genomsnitt som ligger högre än en annan population får relativt sett fler i den övre delen av fördelningen (alltså i detta fall fler smarta).

OPINION När jag var liten på 60-talet så fanns en utrymningsplan i farstun i alla flerfamiljshus. I alla fall i Stockholm. Skylten innehöll information i händelse av krig och behov av utrymning av befolkningen. Bakom den fysiska skylten fanns en statlig planering inför en möjlig olycklig utveckling. En planering som utgick från det sunda synsättet att man måste planera för sämsta möjliga framtid och gör man inte det kan det gå riktigt illa.

OPINION I en tidigare artikel beskrev jag inverkan av könsdysfori (transsexualism) på sporter och de effekter detta fått. Frågan om transkvinnors – en transkvinna är en man som förvandlat sig till kvinna – deltagande i kvinnliga sporttävlingar har uppmärksammats särskilt i USA, där transkvinnor börjat knuffa undan biologiska kvinnor från ledande positioner i vissa sporter. Faran har blivit alltmer uppenbar, att ledande sportkvinnor utsatta för sådan konkurrens kommer att förlora sina möjligheter att vinna tävlingar, få uppmärksamhet i media och ekonomiskt (träningsbidrag, annonsering) kompenseras på liknande sätt som männen.

IDÉ OCH KULTUR Paula Ternström ser en ny svensk pjäs på Riksteatern: ”Den svenska sonen” av Joel Mauricio Isabel Ortiz. Pjäsen handlar om adoption och identitet. Den handlar också om det tomrum som kan uppstå då adopterade försöker hitta sitt ursprung.

Identiteten finns uppenbarligen också i det ursprungliga, hos dem man en gång föddes hos men som valde att lämna bort sitt barn. ”Den svenska sonen” är en pjäs som berör.

OPINION Flyktingarna, i likhet med många andra invandrare, uppför sig faktiskt i enlighet med sina etniska och religiösa intressen. Därför måste nationalstater, för att bevara sin existens, också ta hänsyn till etniska och religiösa aspekter av invandringspolitiken. Följande lista beskriver centrala åtgärder som behövs för att rädda de nordiska nationalstaterna.

Ett enkelt demografiskt faktum

En befolkningsgrupp kan växa på två sätt: genom ett födelseöverskott eller ett invandringsöverskott. Om dessa båda faktorer under en följd av år är större hos en grupp med utländsk bakgrund än hos den infödda befolkningen, kommer immigrantgruppen att växa och bli större än den infödda befolkningen – detta kommer att inträffa oberoende av immigrantgruppens ursprungliga storlek. Alla kan förstå detta enkla faktum.

OPINION COVID-19 sprids nu snabbt över världen och fram till nu (5 mars) har 80 länder bekräftat förekomst av personer som är smittade av viruset SARS-CoV-2. Antalet diagnosticerade fall är nu 95 315 med 3 282 konstaterade och rapporterade dödsfall, vilket anger en mortalitet på 3,5 procent över alla åldersgrupper. Förutom Kina, Korea och Japan har nu virus anlänt till Nordamerika, Latinamerika och Afrika. Under de närmaste veckorna kan vi förvänta oss en omfattande regional utbredning även i dessa världsdelar.

Framför allt i Nordamerika verkar nu smittspridningen vara omfattande med flera olika epicentra: Washington state, Texas, Nebraska och New York City. Ett betydande antal dödsfall har konstaterats i Kalifornien, som nyligen deklarerat ”state of emergency”.  Sannolikt finns ett stort antal fall som ännu inte diagnosticerats i olika delar av USA. Svaret lär vi få i kommande vecka.

OPINION När nästa migrantvåg står för dörren måste vi förhindra att 2015 års myter återanvänds. Talet om kompetensregn och att ”luckorna i vården” ska fyllas av syriska läkare är falskt och döljer en nykolonial människosyn. Migranter utmålas som vandrande pengapåsar, redo att stärka den svenska välfärden. Hur länderna de utvandrar ifrån påverkas av kompetensförlusten talas det tyst om. Samtidigt har Sverige inget behov av att importera läkare. I Världsbankens ranking ligger vi på fjärde plats, av världens alla länder. Bara Kuba, Monaco och San Marino har fler läkare per 1 000 invånare.

OPINION Eftersom jag tidigare studerat Europadomstolens domar kring religiösa symboler inom arbetsliv och skola, inte minst genom professor Reinhold Fahlbecks insiktsfulla bok Bed och arbeta, blev jag förvånad över Skolverkets beslut om att de inte anser att man kan införa ett förbud för religiösa yttre symboler, som hijab, för elever i svensk skola.

Många avgjorda domar i Europadomstolen enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) har nämligen fallit ut till fördel för dem som dels vill skydda små barn från sexualisering, dels fördröja deras beslut för bärande av olika religiösa symboler tills de är mogna att göra egna val samt för att undvika konflikter i skolmiljön baserat på det axiomatiska talesättet: ”den enes tro är den andres villfarelse”.

RAPPORT I december 2019 började rapporter komma från Wuhan i centrala Kina, att man identifierat ett helt nytt virus. Man fann tidigt att detta nya virus orsakade sjukdomssymptom som liknande influensa och att det även gav upphov till en mer komplex sjukdomsbild (Burki 2020). WHO namngav senare sjukdomen COVID-19 (COrona VIrus Disease -19).

REPORTAGE Den förenklade bilden av president Trump är att han är de vita amerikanernas president och att han avskys av USA:s minoriteter. Så enkelt är det inte. Konservativa talar inför valet 2020 om ett politiskt uppvaknande bland minoritetsgrupper där många fått det ekonomiskt bättre under Trumps fyra år vid makten.

Katrina Pierson, afroamerikan och långvarig rådgivare till president Trump, hävdade för en tid sedan i dagstidningen Washington Examiner att Donald Trump åtnjöt stor respekt bland afroamerikaner innan han kom ut som presidentkandidat. I hans vänskapskrets ingick kändisar som boxningspromotorn Don King och människorättsledaren Jesse Jackson. Men när han drog igång valkampanjen 2016 krävde Demokraternas spelbok att han skulle stämplas som ”rasist”, och det slog rot bland många.

OPINION I Sverige finns sedan fredagen den 13 december 2019 en klassisk svensk ideell förening med namnet ”Nix to the Six” som är politiskt och religiöst obunden. Uppgiften är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i riksdagen. I praktiken innebär det att kasta ut ”The Six” – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna ur riksdagen och ersätta dem med andra mer kompetenta och ansvarstagande riksdagsmän. Det är de och inga andra som haft ansvar för landet de senaste mandatperioderna och det har bara blivit sämre.

OPINION I efterhand är det svårt att förstå hur kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet med transplantationer av konstgjorda luftstrupar på Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (KS) kunde tillåtas. Orsaken var kanske att strävan efter berömmelse och pengar fick förmodat kunniga och kloka personer att helt tappa omdömet. De jag syftar på är då inte bara Macchiarini själv utan i lika hög grad de ansvariga på KI och KS.

Det hela startade 2009 då KI:s rektor Harriet Wallberg träffade Macchiarini på ett möte i Göteborg och fick höra om hans transplantationer av luftstrupar med en teknik som nyligen hade beskrivits i en artikel i tidskriften Lancet.

OPINION Nyligen publicerades på sociala medier en kontroversiell reklamfilm från SAS, det skandinaviska flygbolaget. Filmen försöker framställa den skandinaviska kulturen som i princip obefintlig. Meddelandet som framförs är att eftersom alla typiska skandinaviska kulturella drag uppenbarligen kan spåras till yttre källor, har Skandinavien ”ingenting”, vilket upprepas på många språk. SAS försöker tydligen vara politiskt korrekt under dessa globalistiska tider, där allt som har med nationen att göra ses ned på. Samtidigt vill reklamfilmen uppenbart uppmuntra skandinaver att använda SAS för att flyga till avlägsna länder för att ta med sig tillbaka fler värdefulla saker (som köttbullar?), så att dessa också i framtiden kan förvandlas och bli en del av det som representerar Skandinavien.

OPINION “Brukar ni fråga era elever vad de vill bli kallade?”

Föreläsaren tittar uppfordrande på oss. Hon går igenom diskrimineringsgrunderna och har kommit fram till könsöverskridande identitet.

Det blir knäpptyst i rummet, uppenbarligen är det inte så vanligt att någon lärare ställer den frågan till sina elever. Så nu får vi skämmas! Föreläsaren förklarar att det finns elever som kanske inte alls vill att vi använder det namn som står på klasslistan med tillhörande pronomen. Detta är något vi som lärare måste tänka på. Hon fortsätter tala om att vi måste respektera allas olikheter och allas lika värde.

OPINION Jag är 27 år och uppväxt i den socialt utsatta förorten Norrby i Borås där alla talade förortssvenska. Många tror att förortssvenskan är en dialekt och därmed viktig för det svenska språket. Så är det inte. Förortssvenskan är segregerande och exkluderande och finns i alla socialt utsatta områden. Språket associeras med gängkriminalitet, utanförskap och segregation. Man såg det under Joakim Lamottes besök i Trollhättan bland de upprörda killarna. Vill vi förhindra utanförskapet måste förortssvenskan bort.

IDÉ OCH KULTUR Enligt SAS beryktade reklamfilm finns det inget ursprungligt i vår skandinaviska och svenska identitet. Men vilka är vi svenskar då? Med vilken rätt tillåter sig SAS att ta ifrån oss vår nationella särart? Och med vilken rätt pekar somliga ut alla dem som reagerat som högerextrema? Paula Ternström undrar om någon vill ta ifrån henne hennes identitet och känner att lusten till motstånd börjar vakna.

OPINION Flygbolaget SAS nya reklamfilm med titeln ”Travelers Bring Home Great Ideas” har fått berättigad uppmärksamhet i tidningar och sociala medier de senaste dagarna. Filmen har ett sympatiskt budskap – att resande berikar och ger nya kunskaper – men utförandet har mött en storm av spontan kritik.

Den första version av filmen som publicerades den 11 februari (men togs ner efter ett par timmar) gjorde en lång rad sakligt felaktiga påståenden om skandinavisk kultur och traditioner, som att köttbullar, midsommarfirande, danskt smörrebröd, föräldraledighet, folkstyre och annat är importerade från andra länder och kulturer. Först efter denna med ett nedlåtande tonfall framförda långa uppräkning kom filmen fram till huvudbudskapet om det berikande i att resa.

IDÉ OCH KULTUR Amish-folket är inte bara en udda rest i östra USA från förmodern tid. Det är också en folkgrupp som ökar kraftigt i numerär och som skänker vitalitet och ekonomiska möjligheter åt amerikansk landsbygd. De begär ingenting av myndigheterna, de sköter sig själva, de är laglydiga och betalar skatt. Många barn föder de också. Skulle de fortsätta öka i samma takt som de gjort under senaste hundra åren kommer de år 2200 vara runt 220 miljoner.

OPINION Den amerikanska senaten beslutade den 5 februari 2020 att frikänna Donald Trump från de två åtalspunkterna i Riksrättsåtalet: den första som handlade om maktmissbruk och den andra om att han hindrat kongressens arbete med åtalet.

I det förstnämnda fallet blev röstsiffrorna 52–48 för friande dom och i den andra 53–47. Röstandet följde partilinjerna utom i det första fallet där den republikanske senatorn, tillika tidigare presidentkandidaten, Mitt Romney, röstade för att Trump skulle fällas. Det hade krävts 67 röster för fällande dom, så Mitt Romneys röst hade mest ett symbolvärde.

OPINION EU skriver nu om Europas historia och snart våra skolböcker. Historieprofessorn Lennart Palm vid Göteborgs universitet är oroad. Palm har tidigare kritiserat bland anat historieskrivningen kring senaste Balkankriget, Forum för Levande historias verksamhet och kriminaliseringen av vissa tolkningar. Ska politikerna bestämma vad som är den historiska sanningen?

Den 19 september antog Europaparlamentet med stor majoritet resolutionen Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid. Syftet med den sades vara att Europas folk skall kunna lära av historiens katastrofer för att undvika dem i framtiden. Men minne är en knepig sak.

OPINION Är islam en mer krigisk, intolerant och militant lära än kristendomen? Varför sker fler islamistiska terrordåd än kristna? Varför resulterar karikatyrer av Muhammed i en dansk tidning i upplopp, flaggbränningar och hot och mordförsök mot redaktörer och konstnärer, medan konstnärer som hånar och skändar kristna, såsom André Serrano, vars mest kända verk är en bild av ett krucifix nedsänkt i urin, kan leva helt utan livvakter i en paradvåning i New York, vars adress vem som helst kan slå upp på nätet?

RESEREPORTAGE Paula Ternström har besökt Förenade Arabemiraten. Ett land med ofantliga rikedomar men också ett land som styrs av sharialagar. Landets välstånd väcker frågor hos den hemvana svenska turisten. Hur klarar sig människor egentligen där ute i världen när de tvingas leva utan svenskt försörjningsstöd och generösa föreningsbidrag? Klarar vi av att skifta perspektiv och acceptera att andra inte är som vi samtidigt som vi också värdesätter det vi själva har uppnått?

OPINION Sekularism är en åskådning, som önskar minska religioners samhällsbetydelse och i stället se religioner som privata angelägenheter.  

Sekularism ingår som en av fyra delar i Liberalismens ideologiska kärna (utöver Universalism, Konstitutionalism och Marknadsekonomi). Speciellt ska offentliga miljöer, som alla medborgare av olika anledningar måste vistas i, vara strikt sekulära, alltså fria från religiösa inslag. Speciellt skolan där vi har skolplikt och där barn från olika miljöer ska kunna delta utan att känna sig provocerade av något, är inte bara sekularism viktig utan också inflytande från andra missionerande läror.   

OPINION Tisdagen den 14 januari 2020 beslutade demokraterna i representanthuset att överlämna de två artiklar om det riksrättsåtal mot Donald Trump, som de beslutade om fyra veckor tidigare, till senaten. Senaten ska nu ta ställning till om Trump ska avlägsnas från sin post som president eller inte. Enligt talman Nancy Pelosi ska det formella överlämnandet till senaten ske onsdagen den 15 januari 2020. Samtidigt ska hon ange vilka personer som ska representera åklagarsidan (House Managers).

För fällande dom krävs att 67 senatorer röstar för. Med tanke på att republikanerna innehar 53 av de 100 platserna är fällande dom ytterst osannolik.

OPINION Den mest infekterade och fundamentalt avgörande debatt som försiggått i Sverige de senaste decennierna är den om svenskhet. Essensen av denna debatt är frågan om vilka som har mest rätt att göra anspråk på det territorium som idag kallas Sverige. Är det de etniska svenskarna, med månghundraåriga anor på territoriet, eller har nyanlända från avlägsna delar av världen lika stor rätt? Har de kanske rent av större rätt?

I så gott som hela övriga världen ses en sådan frågeställning som märklig, då den historiskt mänskliga ordningen är att anor ger anspråksrätt. I det moderna projektets Sverige vill tongivande krafter i samhället dock förpassa sådana uppfattat förlegade och primitiva ordningar till historien. I Sverige skall istället världen samlas och på kuppen tina upp samt assimilera den förlegade svensken in i ett föregångsterritorium där ingen har mer rätt till anspråk på det än någon annan.

Paula Ternström

IDÉ OCH KULTUR Det Goda Samhället bjuder in till tre seminarier i januari och februari kring frågan om mansrollens aktuella status. Hur mår den svenske mannen? Vad förväntas av en man? Finns det manliga dygder? Paula Ternström leder och introducerar.

Är mansrollen på dekis? frågar jag publiken på biografen Zita efter vår premiärvisning av dokumentärfilmen ”Vägen till jämställdhet?” Det är min filmkollega Johan Holtzberg som försiktigt uttryckt en oro. Det blir obehagligt tyst och jag tänker att jag nog klampat i klaveret som ställt denna fråga. Efteråt kommer flera män fram till mig och säger att det här vill de tala om, men just då vågade de inte säga något.

OPINION Den 19 december 2019 röstade USA:s representanthus igenom två artiklar om riksrättsåtal mot Donald Trump. Den första handlade om maktmissbruk i förening med hot mot rikets säkerhet och den andra om förhindrande av själva riksrättsprocessen.  

Åtalet har varit mer kontroversiellt än någon gång vid tidigare riksrättsåtal (Johnson, Nixon och Clinton).  Vid de tidigare tillfällena har det funnits viss samstämmighet mellan de båda partierna. Den här gången var splittringen total. 

OPINION Ökad otrygghet bland medborgarna leder till krav på fler poliser. Politiken lyssnar och lovar att leverera. Det finns en bred politisk enighet om behovet av fler poliser och i princip alla partier utlovar idag 10 000 nya poliser, om än med något olika tidshorisont. Men är detta löften som det finns någon som helst chans att infria? För att testa realiteten i dessa utfästelser behöver man kunna matematik och googling på ungefär en femteklassares nivå, så låt oss räkna.  

För att vara lite snälla utgår vi från det som S, C, L och Mp har slagit fast i Januariavtalet – att det ska finnas 10 000 fler polisanställda 2024. Detta har senare preciserats till att 70 procent ska vara poliser och 30 procent civilanställda. I maj 2018 gick rikspolischefen ut och sa att om man väger in pensionsavgångar med mera så är rekryteringsbehovet cirka 22 000 personer fram till 2024. Nu börjar det bli intressant. 

OPINION För att förstå amerikansk politik måste man känna till Citizens United. I ärendet 558 U.S. 310 (2010) ”Citizens United mot Federal Election Commission”, angående kampanjfinansiering, slog Högsta Domstolen fast att klausulen om yttrandefriheten (1st amendment) förbjuder regeringen att begränsa beloppet för politisk kommunikation av företag. Med andra ord: i USA är det tillåtet för företag att spendera obegränsat med pengar på att påverka politiken.

Sedan Ronald Reagans dagar har eliten sakta men säkert förvandlat sin finansiella rikedom till politisk makt genom finansiering av båda de politiska partierna i Amerika – Republikanerna och Demokraterna.