Islam betyder underkastelse, och Jihad är kampen för att bli underkastad. För det s k mindre Jihad är det varje muslims plikt att verka för att hela jorden underkastar sig Allah.  

Och vad har det med Sveriges undergång att göra? Ingenting direkt, men här är det två faktorer som samverkar. En sorts negativ symbios om man vill. Islams utbredning och Sveriges självmordsmarsch hämtar näring från varandra. 

Jag är ganska förtjust i tanken på ’The Ragtag Rebel Alliance’ definierad av samhällsdebattören och miljardären Peter Thiel i en intervju på YouTube – och att jag själv tillhör denna skara. Självbelåten glädjer jag mig åt att jag beskrev denna skara i en egen (opublicerad) text redan 2021. Hur som helst, Peter Thiel gör det bättre och utvecklar parallellen längre.  

Ni finns överallt: i offentligheten och bland politiker, i media, från den självgoda och självutnämnda ”kultureliten” och privat. Ni får på något märkligt vis alltid tolkningsföreträde som de goda. Vi onda åker ut i kylan. 

Vi har fått en giftig cancelkultur där sanningen om tillståndet är förenat med repressalier och utfrysning, ett farligt fenomen, som tystar kritiker på liknande vis som i diktaturer.  

Jag vill tjata något om förbränningsmotorn, ottomotorn, den som idag sitter i de flesta fordon. I grunden är det en 130 år gammal konstruktion med utgångspunkt i ångmaskinens kolv, cylinder och vevaxel. Tekniken är idag väl beprövad, billig att massproducera och mycket tillförlitlig. 

Förbränningsmotorn har ständigt förbättrats och förfinats. Idag är den exempelvis betydligt effektivare, har högre verkningsgrad, än för bara 20 – 30 år sedan. Då och då minns jag min tröga Volvo 245 från runt 1980 som i bästa fall nöjde sig med en liter bensin varje mil. Annat är det med grannens ganska nya Volvo V70 som nöjer sig med hälften och dessutom är betydligt piggare.  

Jag var på nyårskonsert i Berwaldhallen. Musikstycken från Straussklanen och Frans Lehar spelades. Ett stycke var från 1862, ett annat från 1905. Balett och operasång ingick också. Det slog mig att en symfoniorkester måste vara ett av de finaste kulturella avtryck som mänskligheten har gjort. 

Ur minnet ska jag återge en berättelse som jag läste för ett antal år sedan.  

På ön Zanzibar, närmare bestämt i tätorten Zanzibar City på öns västsida, hade det brittiska imperiet under sina glansdagar en viktig geografisk stödjepunkt. Inte minst var ön betydelsefull på grund av det strategiska läget i Indiska oceanen. Vid den här tidpunkten, slutet av 1800-talet, hade de stora oceangående segelfartygen en anhalt vid ön inför vidare färd mot Indien, Kina och andra spännande destinationer österut. 

Mats Waltré skrev häromsistens på Det Goda Samhället en angelägen artikel om bl.a. hur stats-TV och statsradio är organiserat. Angeläget därför att det är viktigt att stats-TV och statsradio granskas då de har en mycket stark påverkan på opinionen. I själva verket kan det vara det enskilt viktigaste att få stats-TV och statsradio att vara mer opartiska och sakliga – kärnan i deras åtagande som nyhetsförmedlare – om man vill ändra opinionsläget. Vi är ju många som vill det. 

I ett par av mina böcker har jag använt begreppen normalpatologi och visdum för att gestalta fenomenet (m)ord på ord och bara visor. De tangerar ett fenomen man i Tyskland kallar ”Volksverdummung”. Normalpatologisk är den som delar förståndsmässig sjukdom med många och på så sätt känner sig frisk. En så kallad PK-it! Och den visdumme kan rabbla normalpatologiska ramsor på ett förnumstigt sätt – inte minst tramsramsan ”alla människors lika värde” – men förstår inte innebörden, eftersom vederbörande förlorat sin förmåga att hysa egna tankar om allmänt accepterade tankar. Alltså mycket lättmanipulerade PK-iter av olika valörer. Båda delar dock samma värdeavgrund! Den senare är mer aktiv än den andre genom sin förmåga att också kunna mässa instrumentella ramsor, regeletik och allehanda värdegrunder.

Kan konflikter lösas? Är det en föreställning om Guds paradis på jorden som ligger i denna förhoppning? Man kan till och med fråga sig om huruvida idén att konflikter löses till sist inte förvärrar konflikter. 

”Nu vet jag att du är otrogen!”, Ombudskrig i Ukraina, Syrien, Vietnam … ”Allah akbar! USA – den stora Satan”. Löses dessa konflikter?  

Regeringens viktigaste minister är tvivelsutan justitieminister Gunnar Strömmer. Han skall låta göra en välbehövlig översyn av Brottsbalken från 1964. Han har en stor roll att fylla vad gäller många av förslagen i Tidöavtalet. Och nu har Strömmer även fått härvan inom den högsta polisledningen på bordet. Ingen avundsam uppgift. Strömmer behöver mycket hjälp och en fast vilja att förändra tingens ordning.  

En gång bodde jag på ett hotell i ett grannland till USA. Det kom dit många amerikaner. De var vita, latinamerikaner, asiater och svarta. En av de svarta kom från Brooklyn. Han svor vartannat ord han sa och var en gangster som ville köpa knark. Han blev utkastad från hotellet rätt fort. De andra hade alla den amerikanska mentaliteten även om de hade olika slags gener.

Å ena sidan sägs det ofta att vi lever i en traditionslös tid, att människor saknar förankring i historiska seder och bruk. Å andra sidan förser man allt möjligt med tradition: det kan handla om ett företag, en produkt, en arbetsplats, en förening eller en gemensam aktivitet. Det är ett ord som är laddat, upplyser oss riktigt nog etnologerna David Gaut och Orvar Löfgren i Myten om svensken (1984), med löften om äkthet, kvalitet och ursprunglighet; följaktligen med länkar till historien och den gamla tiden.   

Allt ska vara grönt, grönt, grönt.  

Främst energin, transporter – och politiken. Alla förstår vad som menas, benämningen av en färg har blivit ett ord som förknippas med många och djupa aspekter av den tid vi lever i. Grön omställning är namnet på vad som påstås vara en strävan mot ett hållbart samhälle vad som nu menas med det. Under alla omständigheter bör en del grundläggande fakta begrundas innan fler människor förförs av gröna dunster. Detta skriver jag eftersom alltför många tyckare förefaller ha missat skolans undervisning i grundläggande biologi. 

Obesvarade frågor, dunkla beslutsvägar, dolda rum skapar misstänksamhet, men de genererar också oro för vad som egentligen sker. Ingen vinner förtroende genom hemligheter. Frågan ”Varför dölja om du inte har något att dölja?” pockar på uppmärksamhet när maktens vägar formas i halvmörka rum. Frågan blir särskilt trängande när det handlar om den politiska maktens vägar. Det är beaktansvärt att orden lönndom och ljuga har samma etymologiska rot. 

Tänk att vi aldrig lär oss.  

Efter ”försöken” med att lägga över ansvaret för utbildning på eleverna, och omvandla de otäcka och krävande lärarna till ”coacher” som mer skulle “massera in kunskapen” enligt elevernas egna önskemål, hakade man snabbt på möjligheten under pandemin, till hemarbete istället för den stenåldersmässiga metoden med arbetsplatser och otäcka, krävande chefer. Det funkar inte.  

Då jag gick i gymnasiet sa en hyfsat snygg och blond brud i klassen att hon var missnöjd med sitt betyg i datakunskap (tror jag det hette). Hon bokade ett möte med den manlige läraren och pratade med honom. Sedan fick hon högre betyg.

Ungern i historien 

Ungern grundades år 896, tidigare än de flesta andra europeiska länder som finns kvar än i dag. Landet har överlevt kriser och ockupationer av alla slag genom alla tider. Förklaringen tycks vara en seg egenvilja och en stark identitet i det ungerska, som kan undertryckas men aldrig riktigt underkuvas. Turkar, österrikare och sovjetockupanter har kommit och gått, men Ungern har alltid funnits kvar när de har försvunnit. 

Jag satt med bland studiopubliken när SR inbjöd till frukostseminarium 29 nov 2022 om medias valjournalistik. Frågan diskuterades av en panel bestående av forskaren Lars Nord, Marcus Oscarsson TV4, Tomas Ramberg politisk journalist SR, Annie Reuterskiöld DN och moderatorn Hans Blix SR.

Nyss hemkommen från en rundresa i Syditalien på landsbygden och i mindre städer är jag fylld av intryck. Europa är kanske inte riktigt det Europa som många tror att det är. Jag var ganska ofta i Italien under några år för knappt 40 år sedan. Jag trodde inte att så mycket av det Italien jag såg då fanns kvar. Men det gör det. Notera att i Norditalien kan förhållandena vara ganska annorlunda. 

Nu händer det vi varnat våra politiska motståndare för. Likt tusentals framrusande bufflar på savannen intar nu horder av SD-tjänsteman regeringskansliet. Ett maktövertagande som den nytillträdda regeringen underkastat sig under tvång.  Aldrig i svensk nutidshistoria har Sverige drabbats av någon liknande katastrof som närmast kan beskrivas som en statskupp. Detta är oerhört och kommer drabba Sverige hårt på område efter område. 

I mitten av 1800-talet började den månghundraåriga ”Lilla istiden” äntligen ta slut. Vi har sedan dess haft en måttlig global uppvärmning på cirka 1,1 grader. En stor del av detta är en naturlig återhämtning från Lilla istidens köldperiod.  

På 1860-talet dog folk i Sverige av en riktig klimatkris, precis som Elsa Widding sa i sitt mångbesjungna jungfrutal i Riksdagen. Missväxtåren 1867—1869 blev den sista svåra svältepisoden i Sveriges historia, då tusentals människor dog.  

Utlandsbiståndet som går via staten har diskuterats en del i årets valrörelse eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna har velat minska det. De som opponerat sig mot det har valt att med näbbar och klor försvara det så kallade enprocentsmålet.  

På 48nde gatan i New York ligger Svenska kyrkan. Har du varit där? Det är en underbar plats. Efter en dag eller två när du blivit trött av intensiteten, folkvimlet, ljudnivån med mera så kan du vila dina trötta fötter och ditt brusande huvud genom att skönt sjunka ned i det lugna och fridfulla biblioteket, dricka en kopp kaffe med en härlig kanelbulle och bläddra i en svensk dagstidning.  

På senare tid har begreppet ”post truth” kommit att uppmärksammas som ett fenomen som för oss vanliga renläriga kan uppfattas som chockerande och stötande men som för dem som bygger sin världsbild på ideologi i stället för traditionell verklighet ter sig betydligt mer attraktivt. Post truth definieras enligt Oxford Dictionary på följande sätt: ”relaterar till eller betecknar omständigheter där objektiva fakta har mindre inflytande när det gäller att forma den allmänna opinionen än vädjanden till känslor och personlig tro.” 

David Cameron som var premiärminister i Storbritannien år 2010 – 2016 sa att asiater är bättre än britter på vissa områden. Han sa att asiaterna ej skiljer sig eller super onödigt mycket.  

Många britter (inte alla) uppför sig värre än svin. På helgkvällar i Storbritannien ligger massor av kvinnor och män halvnakna på gatorna i sina egna spyor. De är så fulla att de segnar ihop på gatorna. Många av dessa människor är hyperpromiskuösa. En gång pratade jag med en mormon från England som tyckte det hade blivit ett skitland. Han skulle gifta sig med en amerikanska i framtiden som var mormon.  

Det är slående med de religiösa föreställningar och övertoner som ofta används i klimatfrågan. I en artikel nyligen här på DGS skrev jag om klimathotet som en sekulär troslära. Den är också något av en lagfäst, statlig religion, som flitigt predikas av statsmedia. Här följer en liten ordlista till hjälp att orientera sig i klimatkyrkans villfarelser. Läs den med glimten i ögat. 

En tro: Tron på att vi har en klimatkris förorsakad av människans utsläpp. De som är särskilt starka i tron utropar klimatnödläge. Exempelvis Kalmar kommun. Eller i Bern, Schweiz, där demonstranter kräver skyndsamt införande av nödläget (se bild). 

“Svenskar är stora klimatsyndare” hävdar Erika Bjerström, SVT:s famösa klimatorakel i sin senaste dom över svenska folket, och ”…utan större engagemang från privatpersoner är vi chanslösa.”  

Bjerström meddelar att vi kommer att straffas med kommande klimatfasor helt enkelt därför att vi lever ”fel”. Hon menar att vi ständigt begår ”klimatvidriga”, onda gärningar genom att leva våra vanliga liv. Ja, om du syndare lever fel bidrar du till att folk kommer att dö!  

I Stockholm bor det mest vita och rika människor rätt centralt medan det finns förorter där det bor många minoriteter som ofta är fattiga. I USA fungerar det tvärt om i många storstäder. År 1860 utgjorde vita 83 procent av befolkningen i Memphis, Tennessee. Elvis Presley bodde i Memphis och gick i skolan där som ung. Han fick ett C i musik och tjejerna hatade och hånade honom tills han blev en kändis. I samband med 68-revolutionen blev det viktigt att USA:s skolor skulle ha en rättvis etnisk sammansättning. Exempelvis skulle minoriteter bussas till vita skolor och vita skulle bussas till minoritetsskolor. Detta skulle hjälpa afroamerikaner att tjäna lika många dollar och att få lika låg brottslighet som vita.   

Nu åthutas svenska folket att spara el i vinter, på grund av befarad elbrist. De väderberoende, gröna energislagen är inte att lita på. Kalla vinterdagar är det ofta vindstilla och solel ger inget den mörka årstiden. Då har vi i stort sett bara de gamla trotjänarna vattenkraft och kärnkraft kvar. Men de ger för lite, elen räcker inte till. 

Eller varför är gränser heliga men ibland inte?

Hela vår mänskliga historia är dominerad av strider om gränser. Först rent djuriska revirgränser om föda och rätt till reproduktion, sedan strider om gränser mellan stammar, språkliga släktskap eller frånvaron av sådant följt av religiösa gränser. De sistnämnda kunde vara fina skillnader som tex katoicism och reformatism eller mer grundliga som mellan kristendom och islam och inte minst mellan budhism och islam eller islam och hinduism.