Gästskribent MAZIGH KIRI KESSAI: Jag Anklagar…! Öppet brev till mediebaronerna

Kära mediebaroner! 

Det stundar val, men några nämnvärda lösningar på landets stora problem, oavsett regering, är inte att förvänta. Vad beror frånvaron av framtidstro på och vilka bär ansvaret? Orsakerna är givetvis många och de ansvariga likaså. En viktig orsak är de tongivande samhällsgruppernas fjärmande från en av den västerländska filosofins hörnstenar, nämligen sanningslidelse och sunt förnuft. Ni, i egenskap av verklighetsfrånvända och oantastbara redaktörer, för att inte säga baroner, ingår följaktligen i dessa grupper. Men baroner röstar man inte på, trots att ni i många avseenden utgör den första och inte den tredje statsmakten i landet. 

Ni kan höja och sänka en minister, ni kan få ett litet parti att komma in i riksdagen eller åka ur, ni kan förvandla en bagatell till en nationell katastrof och vice versa, etcetera. När er maktutövning är grundad i rättfärdighet och bärs av sanning är det mer än välkommet, men när ni väljer agendasättande nyheter och kampanjer som är doppade i postmodernismens heliga vatten så blir er makt samhällsgiftig.                                                                                                

Jag, en vanlig medborgare, anklagar er för att undanhålla vissa sanningar och fabricera nya! Jag vill påminna er om att sanningssträvan är en av de avgörande livsnerverna i en demokrati. En av dem som påstår det är filosofen Bertrand Russel, som konstaterar i Västerlandets visdom från 1959 att bland det ”som behövs” för ett västerländskt samhälle ”är en lidelsefull strävan till sanning och skönhet”. Och en av hans lärjungar, den österrikisk-brittiska filosofen Ludwig Wittgenstein, fyller på i Tractatus logico-philosophicus, att ett påstående är sant om dess framställda sakförhållande består i verkligheten. Ni mediebaroner lever sällan efter dessa deviser numera. 

Länge har ni öppnat era redaktioners dörrar för dem som hävdar att ju fler invandrare Sverige tar emot desto rikare blir landet, framförallt samhällsekonomiskt och kulturellt. De som försökt varna att sådana påståenden sedan ett trettiotal år tillbaka inte rimmat med verkligheten, har ni brunsmetat. 

Jag anklagar alla mediehus och dess baroner som gjort sitt yttersta och kämpat till det sista för att dölja och manipulera sanningen i bland annat invandringsfrågan. Ni har under många år försökt att sälja en sanning till folket vars framställda sakförhållande består i önskedrömmar, inte verklighet! Lägg därtill er önskan att inte veta av och att istället förkasta verkligheten. Ni undergräver därav sakta men säkert en av samhällets hörnstenar, nämligen sökandet efter det objektivt sanna.   

Jag anklagar särskilt er, mediebaroner, på skattefinansierade och mäktiga SVT, för er paternalism, selektering av sanningar och vad medborgarna (det vill säga era finansiärer) får och inte får veta. Ni spelar oskyldiga och åberopar bevis? Ni har rätt att begära dem av mig; i en demokrati är det den anklagande som har bevisbördan. Beläggen är många. Ett är från tiden före förra valet då programledaren Lotta Bouvin gör en omtalad intervju med nationalekonomen och migrationsforskaren Joakim Ruist i Aktuellt, torsdagen den 31 maj 2018. 

Forskaren hade bjudits in, av er, för att upplysa tittarna om den ESO-rapport han hade skrivit och som visade att en flykting kostar 74 000 kronor per år. Av intervjuarens miner och frågor att döma framgick att denna rapport i era ögon var onödig och dessutom ifrågasattes forskarens omdöme att släppa den några månader före ett riksdagsval. Med andra ord: sanningar som denna är inte välkomna i ert mediehus. Tycker ni att det är viktigare för en tittare, om den har tur och efter att ha offrat ofantligt av sin tid, att veta hur några älgar som vandrar förbi ett ställe i Ångermanland utan avbrott under hundratals timmar (450 under 2019, 768 under 2020, 494 under 2021 och 400 under 2022), än att få reda på hur mycket invandringen kostar? 

Inför årets val har flera av er, för att ta ett färskt exempel, vänt på många stenar för att hitta kommentarer som har stämplat en del av den Ygemanska DN-intervjun, om de s.k. utsatta områdena, som rasistiskt; istället för att sakligt problematisera ett eventuellt genomförande av ministerns propåer. Ni har för länge sedan tömt orden rasism, nazism och fascism på dess innehåll. Varje -ism har sin historia och innebörd men för er är godhetssignalering det viktiga.    

En annan beskuren sanning som ni levererar till folket är den om klimatet. Somliga klimatprofeter hävdar, utan mothugg och genom er försorg, att mänsklighetens undergång är nära förstående om vi inte återgår till stenåldern. Enda som saknas är det exakta datumet och klockslaget som denna undergång ska inträffa. De är djupt säkra på sin sak! Ni med!  Återgången till ett rudimentärt leverne gäller självfallet varken er eller era klimatprofeter själva.  

Jag anklagar lejonparten av er mediebaroner för ensidig rapportering och hopblandning av miljö- och klimatkorten. Jag anklagar er för en systematisk ostracism mot andra sakkunniga på området, vars sanning inte är en kopia av de ovannämnda profeternas. Det vimlar ju av motstridigateorier om miljö- och klimatprognoser, med mer eller mindre vetenskapliga grunder. Emellertid, det enda medborgarna får höra i era sanktionerade officiella forum är den av er och övriga etablissemanget utsedda grundsyn på frågan. Väderkartor målas alarmistisk illröda när det bara är tio plusgrader. Det finns några lyckligtvis positiva undantag, såsom Kvartal.se. Här, Här och Här. 

Ni vet att nyfikenheten på sanningshalten i påståendena i miljö- och klimatfrågan hos medborgarna är stor, men istället för att ha en saklig debatt om frågan har vi fått en onödig fråga om debatten i sig. I era medier saknas således ett objektivt och kontradiktoriskt meningsutbyte i hanteringen av klimatfrågan, och av andra stora spörsmål. Detta har med säkerhet vallat en del, i grunden bara nyfikna medborgare, direkt in i konspirationsteoriernas träsk. Jag anklagar i huvudsak er, tyckande mediebaroner, ifall dessa träsk blir ännu mer befolkade framöver. Er laborering med sanningar bidrar onekligen till demokratins försvagning. Hur? 

Vi låter statsvetarprofessorn Olof Petersson, i Svensk Politik, förklara med hjälp av filosofen Karl Popper både för oss och för er, korrelationen mellan sanningssökande, rationalism och demokrati. Petersson skriver: 

Filosofiskt förutsätter idén om självstyrande medborgare en demokratisk process som genomsyras av ett kritiskt förnuft. Filosofen Karl Popper har dragit en parallell mellan kunskapssökande och demokrati. Människan vet en hel del men vår okunskap är också gränslös. Den slutliga sanningen når vi aldrig men med sanningslidelse som drivkraft kan vi minska vår okunskap (min kursivering)… Den offentliga makten ska också stå under kontinuerlig kontroll. Ytterst är det väljarna på valdagen som har möjlighet att utkräva ansvar av de styrande.  

Hur kan väljare dra optimala slutsatser om på vilka de ska lägga sin röst ifall ni serverar dem era ”tillagade” sanningar? 

Trots allt det ovannämnda får ni självfallet inte likställa första meningen i detta brev med en uppmaning att bojkotta valet. Men däremot eftersom många av landets väljare av olika skäl har anförtrott sitt tänkande åt er, och era mediehus såsom SVT, TV4, Netflix och dylikt bådar varken kommande valresultat eller samhällsutveckling till någon nämnvärd positiv förändring. Ty er ”energiska kamp för dumhetens och okunnighetens bevarande”, för att citera Vilhelm Moberg, undergräver folkets sunda förnuft. 

Den sanningskrävande Emil Zola avslutade sitt berömda öppna brev ”J’Accuse” (Jag Anklagar) till dåvarande franska presidenten med ordet J’attends! (Jag väntar!). Han inväntade ett åtal om förtal för att sedan återigen kunna rikta strålkastarljuset på den för spioneri oskyldigt dömda officeren Dreyfus, vars enda brott var att han var jude. 

När de svenska äkta intellektuella, av likvärdigt korn som Zola, blir flera; vi vanliga diversifierar våra informationskällor för att kunna bättre tänka själva; då blir era, kära mediebaroner, semantiska slott omringad av det verkligen sanna och dessa blir ni därmed tvungna att lämna med i handen er obsoleta och skrynkliga godhetskarta.      

Med vänliga hälsningar 

Mazigh Kiri Kessai 

Butiksarbetare 

”J’accuse”, par Emile Zola (nouvelobs.com) 

Skribenten är en till Sverige sedan 30 år invandrad berb från Algeriet och har tidigare intervjuats här och här på sajten.  

Gästskribent