BIRGITTA SPARF: Den största lögnen är den om pensionerna

Att våra styrande politiker sedan länge för fram rena lögner har varit känt sedan länge. De ljuger friskt och ogenerat både i våra statsmedier som SR och SVT samt i våra största dags- och kvällstidningar, utan att bli motsagda.

Lögnerna presenteras ofta genom Orwellskt nyspråk. Som att hundratusentals inflyttade blivande bidragsmottagare från MENA kallas ”ett kompetensregn”, alarmerande hög arbetslöshet bland utlandsfödda eller med utländsk bakgrund förvandlas till ”ett högt arbetskraftsutbud” eller att en fortsatt rekordhög invandring till Sverige, med runt 100 000 nya uppehållstillstånd per år, kallas ”en invandring på EU:s miniminivå”.

Det kom ett brev från pensionsmyndigheten denna vecka. Jag tackar för uppmärksamheten. De kommunicerar vanligtvis bara med mig när de presenterar min kommande pension för det nya året. Men nu sänder de tydligen ut brev till samtliga pensionärer eftersom regeringen i all sin godhet beslutat att ”höja pensionerna”.

Vi har alla hört hur Nooshi Dadgostar och Magdalena Andersson med darr på rösten förklarar hur mycket de värnar om ”alla fattiga pensionärer som jobbat ett helt liv och varit med och byggt upp landet”. Nu ska de ”som har allra minst i plånboken få mer” så de kan ”få en dräglig tillvaro efter ett långt arbetsliv”.

Detta måste vara årets största politiska lögn, bland många andra lögner. Men det verkar som att en majoritet av svenska folket går på den. De flesta verkar tycka att det är bra att man satsar på pensionärerna. Och det vore det ju, om de verkligen gjorde vad de säger sig göra. Men vad regeringen gör är att de höjer garantipensionen, med som högst 1 000 kr i månaden.

För det första är garantipensionen inte en pension, om man med pension menar en inarbetad förmån. Garantipensionen är ett renodlat statligt bidrag till de som inte arbetat alls eller arbetat i liten omfattning. Från Pensionsmyndighetens egen information:

”Garantipension är ett grundskydd i den allmänna pensionen för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Det krävs att du bott i Sverige minst 40 år för att få full garantipension. Förslaget innebär att den lägsta garanterade nivån för en ensamstående pensionär som bott minst 40 år i Sverige kommer att bli 9 779 kronor per månad, till skillnad från 8 779 kronor idag.”

Bara att kalla detta statliga bidrag för pension är absurt. Men det är ett effektivt sätt att föra befolkningen bakom ljuset. Om pensionerna sägs vara för låga reagerar människor väldigt gärna med känslor från hjärtat och magen och anser att de borde höjas.

En annan absurditet är att detta renodlade statliga ekonomiska bidrag är skattepliktigt. Naturligtvis ytterligare ett smart drag för att få bidraget att framstå som en ärligt intjänad löneförmån. Beloppen som nämns ovan ska alltså beskattas. Vilket innebär att staten betalar ut bidrag med skattemedel och drar skatt på bidragen för att skapa illusionen av en skatteintäkt. Adakadabra!

Alla de som till exempel flyttade hit från valfritt MENA-land 1982, och därefter aldrig jobbat en enda dag i Sverige utan hela tiden levt på bidrag från skattebetalarna, har plötsligt blivit pensionärer och hederliga skattebetalare. Simsalabim! Bingo för staten!

Hur många kommer då att få ta del av höjningen av bidraget som kallas pension? Enligt socialdemokraterna beräknas det förstärka ekonomin för omkring en miljon ”pensionärer”.

Jag har naturligtvis ingen garantipension, jag har ju jobbat och försörjt mig själv. Därmed inte sagt att jag ”varit med och byggt upp landet”. Vilket är vänsterpolitikernas favorituttryck för väldigt många hitflyttade människor som aldrig, eller i mycket liten utsträckning, bidragit till landets uppbyggnad utan snarare tvärtom.

Det var generationerna före mig som byggde upp landet, jag har bara varit en förmånstagare av alla de sociala och ekonomiska reformer som infördes med start runt 1945. Jag fick växa upp i ett land som fram till mitten av 1970-talet var ett av världens mest trygga, bästa och rikaste länder.

Däremot har jag i mitt arbete inom socialtjänsten gjort vad jag kunnat för att bevara vad som en gång byggde landet starkt. Genom att försöka inpränta och överföra god arbetsmoral och strävsamhet till hitflyttade socialbidragstagare. Med föga framgång, naturligtvis.

Jag vågar påstå att en majoritet av svenska folket, infödda såväl som invandrade, nu lever i förvissningen om att regeringen äntligen satsat på pensionärerna. När politikerna enbart har presenterat ännu en ny skamlös lögn som folk har gått på.

Birgitta Sparf