Svensk lag ska gälla alla som befinner sig i Sverige

Merit Wager

Ur polisens text med rubriken Polisens arbete med inre utlänningskontroller från den 11 augusti 2017, i samband med hazarernas demonstration på Medborgarplatsen i Stockholm:
Utifrån polisens dialog med arrangören till demonstrationen är uppfattningen att de personer som deltar i demonstrationen vid Medborgarplatsen ingår i den grupp ensamkommande minderåriga personer som har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut från Migrationsverket. Läs mer

Går det ändå inte lite för långt nu?

Merit Wager

”Angiverisystemet slutade inte med Anne Frank – JO säger go!”

Under den rubriken skriver aktivister bakom #vistårinteut ett pressmeddelande. De kräver att afghanska pojkar och män som sökt asyl i Sverige som ”ensamkommande barn” och fått negativa beslut ändå ska få stanna. I sin text gör de jämförelser mellan hur Anne Franks familj som gömde sig i två år för att undkomma nazisterna troligen angavs av en privatperson, och att socialtjänsten i Sverige enligt lag ska bistå polisen med adresser till personer som vistas illegalt i landet. Läs mer

Regeringen tråcklar ihop ett lapptäcke av regler på asylområdet

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Under den felaktiga rubriken Flyktingar som pluggar får stanna under studietid, rapporteras i Sveriges Radio om ytterligare en ny lapp som ska tråcklas in i lapptäcket kring utlänningslagen:

Regeringen är nu överens om en lagändring som gör att de ensamkommande flyktingbarn som riskerade utvisning på sin 18-årsdag får stanna i Sverige om de studerar på gymnasiet.

Gustav Fridolin, utbildningsminister, säger i samma inslag:

Läs mer

”Envar har laglig rätt att försvara sig och sin egendom samt gripa misstänkta gärningsmän. Ensamma och i grupp.”

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Med anledning av att medborgargarden börjat växa upp lite här och där i landet och för att allt fler människor är allvarligt oroliga och rädda för sin säkerhet och sin egendom, är det av stor vikt att allmänheten känner till det som i lagen heter nödvärnsrätt.

Myndigheter och instanser som till exempel MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap -, Polisen, regeringen och riksdagen informerar märkligt nog inte allmänheten om den här synnerligen viktiga medborgerliga rättigheten. Det finns därför anledning att påminna allmänheten om den. Här följer korta beskrivningar av såväl nödvärnsrätten som rätten till det som kallas envarsgripande, det vill säga rätten för enskild person att gripa och kvarhålla misstänkt brottsling.

Läs mer

Migrationsverket skjuter över sitt ansvar på kommunerna

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

På Brännpunkt den 14 mars skriver fyra moderata kommunföreträdare under rubriken Bestäm åldern vid ankomsten om Migrationsverkets ovilja att göra åldersbedömningar i början av asylprocessen.

Antalet påstått och faktiskt minderåriga som söker asyl i Sverige (främst pojkar och män) har ökat från 2 657 personer år 2011 till 35 369 år 2015. Sammanlagt kom det till Norge, Danmark och Finland 10 389 ensamkommande minderåriga 2015.

En av anledningarna till att färre söker sig till våra grannländer kan vara att man vid misstanke om felaktigt uppgiven ålder gör åldersbedömningar. Det har i dessa länder vid olika kontroller genom åren konstaterats att av personer som åldersundersökts har mellan 60 och 72 procent visat sig vara rejält äldre än den ålder de själva har uppgivit.

Läs mer

Fyra kronor för lite om dagen…

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Ingenstans i utlänningslagen går det att hitta något som förbjuder att smärre misstag rättas till när de upptäcks att det är uppenbart att det inte förelegat brottsligt uppsåt. Det hade inte varit fel att bevilja Mehdi Ahmadi fortsatt arbets- och uppehållstillstånd.

”Varför ska folk som gör rätt för sig utvisas?” Det har varit en fråga som ställts av många den senaste veckan sedan det blev känt att den iranska familjen Ahmadi, som varit i Sverige i fyra år, ska utvisas. Trots att Mehdi Ahmadi har arbete och har haft avtalsenlig lön i alla år utom, som det visat sig, under fem månader förra året då den låg 180 kronor under kollektivavtalsenlig lön. Detta enligt vad som rapporterats i andra medier.

Läs mer

HUR GICK DET SEDAN?

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Den 3 november 2015 skrev jag en text här på Det Goda Samhället: Skattemedel till verksamhet för personer som olagligt vistas i landet. Den handlar om att socialborgarrådet Åsa Lindhagen, MP, ensam i ett så kallat ordförandebeslut, bestämt att 300 000 skattekronor – i strid med gällande regler – skulle skänkas till Islamic Relief och Katarina församling som bidrag till drift av vad borgarrådet kallar ”transitboende”, men som är en övernattningsverksamhet för personer som oregistrerade vistas i Sverige.

Läs mer

Skattemedel till verksamhet för personer som olagligt vistas i landet

IMG_5315 - version 2

Merit Wager 

Den 21 oktober startade organisationen Islamic Relief och Katarina församling en vandrarhemsliknande verksamhet i ett bostadshus på Södermalm i Stockholm. Plats för 45-50 övernattande i små utrymmen, trånga korridorer och inte fullgott brandskydd, som dock enligt uppgift skulle åtgärdas.

I StockholmDirekt den 20 oktober berättades om hur grannarna var glada och ”slöt upp” kring vad de fått veta är ”ett nytt transitboende för flyktingar”. Vad de glada grannarna troligen inte visste var att det inte handlar om ett boende för flyktingar utan att man här hyser oregistrerade personer utan uppehållstillstånd, det vill säga personer som vistas i landet illegalt och som, enligt både regeringen och lagen, ska utvisas.

Läs mer

Det är politikerna som har slängt floskelfnöske på brasan

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Om de bränder på asylboenden som ägt rum de senaste veckorna är anlagda – de flesta i tomma lokaler dit ingen ännu flyttat in – så är det kanske inte en särskilt kvalificerad gissning att dåden skulle kunna vara utförda av människor som känner en stark frustration för att de inte vill ha en – de facto – såväl okontrollerad som ödesdigert stor asyl- och illegal invandring till Sverige. Det här kan vara vad de ser som sitt enda sätt att visa vad de tycker när inga andra kanaler finns och när åsiktskorridorer och etiketterande stämplar förbjuder dem att uttrycka sig i ord.

Läs mer

Läs Naser Khader i Berlingske Tidende

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Hur många svenskar följer vad som sägs och skrivs i Norge, Danmark och Finland? Alldeles för få. I de tre övriga nordiska länderna har man god pejl på vad som sker i Sverige, men i en Humanitär Stormakt som Sverige kanske det inte finns så stort behov av – i varje fall inte bland politiker och journalister – att följa med vad de Icke Så Humanitära Småmakterna sysslar med. Men för andra, som gärna vill veta hur grannarna tänker, tycker och uttrycker sig är det lätt att göra det*.

Läs mer

Blott Sverige svenska medier har

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Blott Sverige svenska medier har. Så här uttrycks det i två artiklar i danska Jyllands-Posten.

Citat ur ledarartikeln Gode og onde, med underrubriken ”Sverige slår alle rekorder”: publicerad den 18 augusti 2015:

När ledaren för det liberala svenska Centerpartiet, Annie Lööf, för några år sedan tillfrågades i svensk television hur många invandrare Sverige kan ta emot, svarade hon att det var möjligt att ta emot 30 miljoner nya invandrare. De skulle bara kunna arbeta, tala svenska och betala skatt. Då kunde de också bli en dynamisk del av den svenska välfärdsstaten, tillsammans med de nuvarande cirka 9,5 miljonerna invånare i Sverige.

Läs mer

Sverige är knappast ”en välutvecklad demokrati” idag

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Otaliga spaltkilometer har redan skrivits och oräkneliga tv- och radioinslag har redan gjorts om det, som man i vilket annat land som helst knappast ens hade höjt på ögonbrynen åt: Ett politiskt partis enkla, nästan lite barnsliga text på engelska med omisskännlig svensk ”brytning” i en – alltså en – t-banenedgång i Stockholm.

Läs mer