Måste de bussas till Rosenbad och riksdagen för att det ska bli ändring?

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Våldet ökar överallt i Sverige. Inte bara mot ambulanspersonal, men våld mot dem som ska rädda liv, är förstås alldeles extra vedervärdigt.

Ur Paulina Neudings text i Svenska Dagbladet den 26 juli:

– Det som hände då var att en sjukvårdare sa till en kille som stod bredvid: ”Du kan inte röka när vi har syrgas och en nödställd att ta hand om här” – och då small det. En serie hårda slag mot huvudet. Sedan blev situationen ännu mer skrämmande när det kom fler personer med bilar. Våra kolleger fick evakueras med hjälp av flera polispatruller.

– Och det hände i samma veva som jag fick rapporter om liknande incidenter från andra delar av landet, varav några med vapen.

I Örkelljunga kommun vädjar bland annat Socialnämndens ordförande Arne Andersson (M) i Helsinborgs Dagblad i sin vanmakt om hjälp av regeringen och Migrationsverket att få ”verktyg för att kunna hantera asylsituationen.”

– Situationen påverkar alla som bor och visats i vår lilla kommun. Klimatet har blivit tuffare, många känner sig rädda och otrygga och med det kommer risken med ökad främlingsfientlighet, motsättningar och utanförskap.

I kommunen sägs blandningen av olika etniska grupper också ha lett till upplopp, hot och matvägran, våldtäkt, misshandel och snatterier.

Här är ett förslag till de oroliga i Örkelljunga – och på andra små orter runt om i landet – som överrumplas av Migrationsverket med att det plötsligt finns en massa människor där som det inte finns en chans att hantera:

Se till att regeringen och riksdagsledamöterna i Stockholm som sitter fjärran från verkligheten får styra upp det hela bäst de kan. Konkret. Praktiskt. Handgripligen. Bussa upp de asylsökande till Rosenbad och Riksdagen, låt dem kliva av och vänta där tills de ansvariga kommer ut med sina ”verktyg” och reder upp situationen. (Mer om detta på min blogg).

Det är som om välmående svensksvenskar (politiker, mediefolk med flera), de som arbetar i svala, vackra rum, har hyfsade inkomster, bor i – än så länge, men kanske inte länge till – fredade områden, inte vill eller inte kan inse att det är så här det ser ut i stora delar av landet idag. Och att med den enorma inströmningen av människor hit från länder där en helt annan samhällsordning råder och en helt annan mentalitet är förhärskande, så blir det knappast bättre utan värre. Mycket snabbt. Asylsökande tar givetvis med sig sina hemländers värderingar och den mentalitet som råder i våldsamma, sönderfallna, krigiska, farliga, otrygga, patriarkala samhällen. För den svenska ”värdegrunden”, som innehåller sådant som demokrati, jämställdhet, alla människors lika värde, religionsfrihet, icke-våldsprincipen vid tvister etc är ju inget som automatiskt, likt Helig Ande, strömmar in i människor för vilka dessa begrepp är totalt främmande.

De som inte inser att det är detta Sverige har bäddat för och fortsätter att bädda för, är inte bara naiva, detta nu så vanliga gömma-sig-bakom-ord för politiker. De är totalt oförmögna att se sanningen och verkligheten sådan den är.

Alla överrumplade kommuner ute i landet! Sluta inbilla er att ni ska få ”verktyg att hantera situationen med” av dem som rätteligen bär ansvaret för situationen som den ser ut idag. Det får ni aldrig. Tvärtom. Utöva er kommunala självbestämmanderätt. Sätt handling bakom era ord, låt de ansvariga ta ansvaret!

P.S. Det är inte bara svenskar och andra som tillhör befolkningen i Sverige som blir lidande av den rådande kaotiska situationen. Otaliga är de faktiska flyktingar som nyligen fått asyl eller som sitter på asylboenden och väntar på att få det, som far illa av att människor som de flytt från i skräck och panik, tas in i landet och kan fortsätta att trakassera och hota dem här. Vilket sker dagligen runt om i hela landet.