EN NY LITTERÄR SUCCÉ?

Ulf Larsson

För ett år sedan gav jag ut en satir om den svenska universitetsvärlden, Universitetet, Campus Beckomberga. Läsaren får följa med till en genompolitiserad värld befolkad av mer eller mindre narcissistiska klåpare som under idoga floskler om genus, mångfald och normkritik armbågar sig fram till köttgrytorna. Detta medan undervisningen inte sällan alltmer förfaller till en urvattnad soppa på grund av ständiga ekonomiska neddragningar. Romanen kan förstås också läsas som en symbol över tillståndet i Sverige. Ni kan läsa lite om den här och köpa den häftad eller som e-bok här.

Men det kanske börjar bli dags för en ny bok – en stort anslagen roman om det samtida Sverige, skriven av mig eller någon annan. En bok som totalt vänder upp och ner på hela Kultursverige – tv-soffor, kultursidor, Augustnomineringar, bokmässor, you name it! Hur skulle en sån berättelse om det moderna Sverige kunna se ut?

Efter lite spånande har jag fått ihop ett synopsis, som kan byggas ut till en spännande och mångsidig roman om dagens Sverige, denna obetalbara mix av folkhemska skuggor och avsomnade bruksorter à la Lars Lerin uppblandat med nya inslag från jordklotets alla hörn. Ett Sverige i skärningspunkten mellan då, nu och sedan, mellan lokalt och globalt. Min bedömning är att succén ute på förlag och agenturer och bland läsarna bör kunna bli enorm – det skulle inte förvåna mig om det blir tal om en filmatisering med Rolf Lassgård, Helena Bergström och andra gamla godingar i huvudrollerna.

Såhär tänker jag mig det hela:

Läs mer

JOURNALISTIK I VÄRLDSKLASS DEL 9: NYA GREPP PÅ EXPRESSEN

Ulf Larsson

Jag och säkert många med mig har i stort sett slutat läsa dagspressens migrationsreportage eftersom en absolut majoritet av journalisterna helt saknar förmåga till överblick, objektivitet och problematisering. Istället sysslar man med ett frenetiskt frossande i individcentrerade känslosåsiga produkter, vanligen hållna i en kvasilitterär stil som ofta urartar i ren pekoral. I några tidigare krönikor har jag undersökt och diskuterat några sådana reportage och deras retoriskt-språkliga uppbyggnad. Objektiva och problematiserande migrationsreportage är ytterst sällsynta i svenska media, där istället antingen snyftande språkliga Hötorgstavlor eller Ragnaröksflammande valkyrieritter dominerar.

Men nu verkar andra tongångar vara under uppseglande. Expressen, som väl inte direkt imponerat med sina journalistiska arbetsmetoder den senaste tiden, har nämligen helt nyligen publicerat en omfattande reportageserie betitlad ”AFGHANERNA”. Reportageserien är pampigt anslagen och består av fyra delar rubricerade En krossad dröm, De vägrar ge upp, Tillbaka i kaoset och Omringad av talibaner.

Hur skiljer sig då den här reportageserien från klassiska migrantsnyftisar? Serien är väldigt omfattande, ett verkligt långläsningsprojekt, men jag ska göra några nedslag.

Läs mer

Journalistik i världsklass del 8: Orken tar slut

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Den senaste tiden tycks dagspressens migrantsnyftisar ha avtagit i frekvens. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning av denna hypotes, men det är inte helt otänkbart att en minskad volym skulle kunna ha att göra med att det offentliga samtalet i migrationsfrågan har förändrats i en mer problematiserande riktning än vad migrantsnyftisarna erbjudit. Ett svalnande intresse skulle också kunna hänga ihop med att dessa reportage är intill döden förutsägbara och outsägligt lika varandra till både form och innehåll.

Men för alla som saknat migrantsnyftisarna erbjuder SvD, som är marknadsledande på området, en på alla vis formidabel comeback söndagen den 26 februari. När jag fick syn på reportaget formulerade jag före läsningen, mest för skojs skull, några hypoteser om texten: 1) Texten har en tydlig författarnärvaro, det vill säga att skribenten syns i texten; 2) Texten har ofta ett omotiverat närperspektiv; 3) Texten tycks eftersträva en litterär-poetisk-expressiv stil; 4) Texten erbjuder inga som helst problematiseringar av den information som presenteras. Rent övergripande förväntade jag mig att bli serverad ännu en historia om en uppgiven, bidragsfinansierad och passiviserad migrant som inte kommit igång med svenskastudier och som ägnar större delen av tiden åt att fundera över hur och när resten av familjen ska kunna komma till Sverige. Med dessa förväntningar i bagaget började jag läsa reportaget, och mina förhoppningar kom inte på skam. Först lite om de fyra hypoteserna:

Läs mer

Det ny svenskat

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Behöver vi en ny rikssvenska i Sverige? Ja, enligt det statliga utbildningsföretaget Lernia kan det mycket väl vara på det viset. Lernias koncernchef förklarar:

 – När alla röster inte är representerade får vi en skev uppfattning om vilka som finns i vårt samhälle. Rikssvenskan får inte bli en missvisande norm för hur Sverige låter, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef på LerniaSpråk och uttal tenderar att ha en exkluderande effekt på arbetsmarknaden och det har vi inte råd med. Idag är det brist på arbetskraft i Sverige och i resten av Europa. Vi kan inte utesluta personer med rätt kompetens och potential bara för att alla inte talar på samma sätt, fortsätter Skåntorp.

Med anledning av det här resonemanget har man nu i samarbete med Stockholms universitet tagit fram en ny rikssvenska, ett slags hybrid mellan olika dia- och etnolekter (den nya rikssvenskan kan höras här). Lernias övergripande uppdrag är enkelt uttryckt att hitta rätt jobb för rätt person, och syftet med den nya rikssvenskan beskriver man såhär:

Läs mer

Journalistik i världsklass del 7: En trött ung man

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

I en DGS-krönika den 7 januari berättade jag att SvD:s chefredaktör Fredric Karén i sin nyårsdagskrönika lite otippat kommit med olika utfästelser om en mindre känslosam och mer faktainriktad journalistik i den egna tidningen framöver. SvD hade till och med antagit en handlingsplan för att ändra kurs på farkosten, berättade Karén entusiastiskt. Men jag måste ha missbedömt intensiteten i förnyelseambitionerna, för efter att ha tagit del av SvD på nätet den 17 januari kan jag konstatera att det mesta traskar på i gamla välkända hjulspår.

Det gäller inte minst en stort anlagd textprodukt med flera bilder samt en vidhängande filmsnutt om den syriske migranten Ayman Alhameed, 20 år. Läsarna av SvD har redan tidigare stiftat bekantskap med Ayman, exempelvis i ett reportage av Per Kudo där Kudo bland annat slog fast att Ayman ”tvingats” lämna sina fingeravtryck vid tyska gränsen (SvD 9 januari 2016; reportaget finns inte längre på svd.se). I ett uppföljande reportage i oktober fick vi veta att Ayman då bodde på ett asylboende i Stockholm och att han just fått ett uppehållstillstånd på 13 månader.

Läs mer

Journalistik i världsklass del 6: nyårslöftet

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Befinner sig traditionell svensk media i en förtroendekris? Inte alls – åtminstone inte enligt DN i våras. I en undersökning som DN engagerat Ipsos för, berättar tidningen inledningsvis att:

Under senare tid har det förts en livlig debatt om mediernas trovärdighet, med fokus på rapporteringen om invandring och flyktingmottagande. Från olika håll har det hävdats att medierna inte är att lita på, en uppfattning som nyligen också framfördes av de tidigare toppmoderaterna Ulf Adelsohn och Lena Adelsohn-Liljeroth i ett DN-reportage.

Artikelns rubrik ”Högt betyg till mediers trovärdighet” korrelerar kanske inte helt med vad som sedan framkommer i texten, nämligen att:

En undersökning från DN/Ipsos visar dock att den breda allmänheten hyser stor tilltro till såväl Sveriges Television och Sveriges Radio som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 75 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Television. Motsvarande andel för Sveriges Radio är 73 procent.

Läs mer

Journalistik i världsklass del 5

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Journalistkåren gör inte sitt arbete när den satsar på att göra känslomässiga individbaserade reportage istället för att greppa konsekvenserna för hela samhället med den idag förda politiken.

Det menade nyligen journalisten Chris Forsne i en krönika på Ledarsidorna. Alla som regelbundet läser till exempel DN, SvD eller Aftonbladet är väl införstådda med vilka reportage hon avser, nämligen vad man kan kalla flyktingsnyft eller, med ett mer korrekt språkbruk, migrantsnyft. Dessa är starkt subjektiva texter som kännetecknas av saker som hög författarnärvaro, otaliga känslomässiga värderingar och hårt friserat faktaurval. Texterna har ofta, delvis, ett slags kvasilitterär stil som emellanåt landar i ren pekoral – ett slags textuella gråtande barn-tavlor.

Läs mer

Journalistik i världsklass del 4

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Bland de svenska dagstidningarna är kanske SvD den publikation som uppvisar störst åsiktsskillnader mellan ledarkrönikor och övriga texter som till exempel nyhetsreportage, kulturkrönikor och olika slags reportage – åtminstone när det gäller migrationsreportage. Här förfogar tidningen över en mängd skribenter som med jämna mellanrum och oftast till bildbylineackompanjemang publicerar svavelosande drapor av varierande retorisk-stilistisk kvalitet om Sveriges nuvarande omänskliga migrationspolitik. Den ideologiska endräkten bland dessa journalister är så stor att man – nästan – skulle kunna tro att tidningen anställer sina journalister utifrån ideologisk hemvist inom just migrationsfrågan.

Läs mer

Journalistik i världsklass del 3

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Oavsett vad man tycker om Donald Trump och Hillary Clinton så kan man konstatera att majoriteten av de svenska journalisterna befinner sig i något slags hysteriskt och förorättat chocktillstånd efter det amerikanska presidentvalet. De kan inte begripa hur USA-väljarna kunde rösta fram Donald Trump som president, och än mindre hur det ska gå att förklara valutgången i ljuset av svenska mediers rapportering om valet. Här har journalisterna ansträngt sig för att framhäva Clintons fördelar och Trumps alla bisarra pinsamheter, valutgången tycktes vara säkrad – och vad händer? Hur kunde det gå så fel med både själva presidentvalet och rapporteringen om det? Och vems fel är det att allt gick fel?

Läs mer

Brunråttorna är på frammarsch

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Nu har jag fått svar från de tidningar dit jag skickade min krönika Har norrmännen blivit brunråttor? En arbetsversion av krönikan publicerades här på Det Goda Samhället den 31 oktober och den som missade texten hittar den här. Generellt sett så tycker man att krönikan håller god klass, beskriver en aktuell och allvarlig problematik och illustrerar denna problematik med tydliga och avskräckande exempel. Men man menar överlag att det inte blir alldeles tydligt vilken som är min värdegrund; vidare är man kritisk mot att jag, i syfte att belysa svensk integrationspolitiks emellanåt tvivelaktiga resultat, länkar till en DN-artikel där Stockholmsförorten Sollentuna utmålas som en veritabel brottsmetropol där invånarna knappt vågar sig utanför dörren längre. Från något håll efterlystes mer ”poesi” i texten, tyvärr utan att man närmare definierar vad man avser med ”poesi”.

Nåväl, skam den som ger sig. Jag har nu tagit fasta på kulturredaktörernas kritik i ett nytt försök att få till en krönika som skulle kunna tänkas falla någon av de tongivande kultursidorna i Sverige i smaken.

Läs mer

Ordskolan för politiker och journalister del 49038726

Ulf

Ulf Larsson

Vilka ord man kan eller inte kan använda i ett offentligt samtal varierar över tid. Att någon journalist eller politiker skulle uttala till exempel n-ordet annat än i varnande och exemplifierande syfte – och knappt ens då – vore troligen lika med massmedialt frysboxsjälvmord. Inte ens självaste Astrid Lindgren har frikänts i den semantiska domstolen med påföljden att Pippis pappa i nyare upplagor av böckerna inte längre kallas ja-ni-vet.

Läs mer

Har norrmännen blivit brunråttor?

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Hur skulle jag gå tillväga om jag ville bli skribent på någon av riksmorgontidningarnas kultursidor, till exempel SvD eller DN? Ja en taktisk manöver kunde kanske vara att skicka in ett textarbetsprov. Här ställer – som alla journalister vet – olika texttyper inom tidningarna olika krav – en argumenterande ledartext inte bara bör utan ska vara vinklad och subjektiv, medan nyhetsrapporteringen åtminstone i idealfallet bör vara mer objektiv och bara redogöra för fakta som är relevanta för den aktuella händelsen. På just kultursidorna stöter man nuförtiden på alla möjliga slags texter, inte bara recensioner av böcker och filmer och så vidare, utan inte sällan även olika hybridformer mellan kåserier, politiska manifest och personligt hållna och starkt vinklade krönikor. De här texterna är ofta skrivna av kulturchefen själv eller åtminstone av någon av tidningens mer bemärkta medarbetare.

Läs mer

Hem kära hem

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

CIRKUSEN KRING DE NYANLÄNDAS BOSTADSSITUATION tycks vara på väg in i en ny fas – akut problematiseringsfas. Vi tar avstamp i en liten eldsvådeberättelse från ett modulhusboende i Farsta, som invigdes i somras. Rätt snart kunde man läsa i tidningarna om att flera boende var missnöjda med standarden ifråga om hemtrevnad, wifi, varmvattensfaciliteter, rumsstorlek och annat. Det gick så långt att man hotade med att flytta.

NATTEN MOT LÖRDAGEN DEN 15 OKTOBER höll så boendets saga på att bli all. Någon hade nämligen placerat två dunkar olja i en ugn och satt på högsta värme. Trots kraftig rökutveckling kunde personalen avvärja detta pyromandåd. Oljedunksuppgifterna bekräftas i SvD av Stockholmspolisen. Eftersom det inte verkar troligt att någon utomstående skulle ha lyckats ta sig in i boendets kök nattetid är en rimlig hypotes att det – kanske – skulle kunna vara någon av de boende som ligger bakom attacken, inte minst med den tidigare ventilerade vantrivseln i åtanke.

Läs mer

”DET NYA LANDET” – EN DOS SKATTEFINANSIERAD PROPAGANDA

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Vakna. Det finns ingen väg tillbaka. Sverige och Europa är i förändring.

Det är dags att inse att nya svenskar kommer att ta plats med kultur, språk och vanor. Det är dags att se på olikheter som en positiv kraft istället för ett problem. Nya möten skapar nya möjligheter.

Aftonbladets ledarsida eller Expo, skulle kanske de flesta tippa som avsändare till ovanstående uppmaningar och påståenden. Men istället handlar det om ett skattefinansierat projekt, där SIDA är bidragsgivare. SIDA beskriver sin verksamhet såhär:

Läs mer

”VÅRT NYA SVERIGE” – EN TURNÉ I TIDEN?

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Vem minns inte förra höstens migrationskaos, och vem minns inte hur ett stort antal svenska musiker tämligen snabbt presenterade manifestationen ”Hela Sverige skramlar”, ett evenemang som ägde rum I Globen i Stockholm och som drog in drygt 42 miljoner. Några av de musiker, övriga artister och instanser som gratis medverkade eller arrangerade eventet var Eva Dahlgren, Aftonbladet, Henrik Schyffert, Carola Häggkvist, Dagens Nyheter, Fredrik Lindström, Jonas Gardell, SR, SVT, Malena Ernman och Lars Winnerbäck. Det hela gick av stapeln den 29 september, alltså för ganska exakt ett år sedan. Med undantag för veckorna närmast efter festligheterna i Globen, har jippot inte fått särskilt mycket utrymme i massmedia.

Läs mer

JOURNALISTIK I VÄRLDSKLASS DEL 2


Ulf Larsson

Med beundransvärd frenesi fortsätter MSM att pumpa ut pathos-orienterade nyhetsreportage om migrationssituationen i Sverige och Europa. Det går i stort sett inte att ta del av Rapport, Aktuellt, SvD, DN etc utan att bjudas på en dos känslosam och mer eller mindre skuldbeläggande migrationsjournalistik, som till exempel i Rapport häromkvällen när man fick ta del av prästen Kent Wistis satirteckningar och livsbetraktelser. Inslaget avslutades med att man visade en av prästens texter: ”Om vi inte stänger gränserna nu kan vi hamna i ett läge där vi inte längre har råd att köpa Per Morbergs skärbräda för 4000 kr”. Som av en händelse uttryckte alltså texten en viss kritik mot Sveriges ändrade asylregler och gränspolitik – förvånande, inte sant? Detta är bara ett exempel av otaliga på hur agendajournalistiken florerar i Sverige – för ytterligare exempel hänvisas till exempelvis andra Rapportsändningar, SvD, Aftonbladet, DN och så vidare.

Läs mer

NYA VYER PÅ ÅLDERNS HÖST

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

I år ska Stockholms stad hitta boenden för 2 810 flyktingar som fått asyl i Sverige. Dessutom måste staden hitta platser åt ensamkommande flyktingbarn. I innerstan letar man därför efter befintliga lokaler som kan byggas om till bostäder för denna kategori. Vård- och omsorgsboendet Vintertullen på Södermalm i Stockholm hör till de fastigheter som nu som bäst håller på att invigas för sitt nya syfte.

Läs mer

EGEN HÄRD ÄR GULD VÄRD

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Denna krönika bygger till allra största delen på fakta, men innehåller även ett och annat fiktivt inslag. I slutkommentarerna som följer efter artikeln framgår vad som är fakta och vad som är fiktion. Mycket nöje!

Under 2015 sökte omkring 160 000 människor asyl i Sverige. Oavsett hur många som kommer att få stanna, och oavsett hur hushållskonstellationerna ser ut, så kommer behoven av bostäder för dessa människor att vara enormt. Men problemet är att det nu råder brist på bostäder över hela landet, inte minst hyresrätter. Tidigare avfolkningsorter, där det tidigare till och med rivits hyreshus, har numera ofta hundratals människor som köar för att få en hyresrätt.

Läs mer

NYA SPÄNNANDE GREPP FÖR INTEGRATIONEN

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Ett av de hetaste samtalsämnena i det offentliga samtalet idag är hur de nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna integreras i det svenska samhället. Inspirerad av några av den senaste tidens skriverier om detta i diverse massmedia, har jag själv skrivit ihop en liten betraktelse där Det Goda Samhällets läsare inbjuds att fundera över vad som har verklighetsbakgrund och vad som är påhittat – och var gränsen för verkligheten egentligen går.

Läs mer

JOURNALISTIK I VÄRLDSKLASS

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Att svenska media titt som tätt, eller rentav regelmässigt, undanhåller sina läsare och tittare information om etnicitet och geografisk härkomst hos gärningsmän i samband med reportage om brottsincidenter är knappast något kontroversiellt påstående för läsarna av Det Goda Samhället. Men i andra sammanhang kan det bli ett riktigt ståhej om någon antyder att så skulle ske. Ett exempel på det är hallabaloot kring Ulf Adelsohn och Lena Adelsohn Liljeroth i våras, när de i ett redan klassiskt DN-reportage dristade sig till att påstå att svenska media mörkar negativ information om migrationen. Och inte blev det bättre av att den tidigare kulturministern avslöjade att hon emellanåt kikade in på Avpixlat. Indignationens svallvågor piskade tsunamihöga, som till exempel på SVT och i Aftonbladet där Anna Kinberg Batra levererade rejäla fördömanden av parets uttalanden.

Läs mer

UNDERGÅNGEN STÅR FÖR DÖRREN

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Häromdagen fick jag ett mail från en kollega vid ett svenskt universitet. Hon hade suttit och gått igenom inlämningsuppgifterna för en kurs i skriftlig framställning på A-nivå. En av uppgifterna var att skriva en argumenterande text om ett valfritt ämne. Eftersom hon vet att jag intresserar mig för den svenska migrationsdebatten, undrade hon om jag ville kolla lite på en av de inlämnade texterna där detta ämne togs upp. Jag tänkte att det skulle kunna vara intressant att få veta lite om hur en svensk universitetsstudent ser på denna komplexa fråga, så strax därefter fick jag den – givetvis – avidentifierade texten mailad till mig. I min läsning skulle jag försöka hitta svagheter i resonemanget samt i allt övrigt kommentera efter eget tycke, en lagom betungande uppgift i den drygt 30-gradiga fukthetta som råder i Osaka så här års.

Läs mer

ETT LITET TEXTEXPERIMENT

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Diskussionerna om migration och svenskhet pågår som bekant för fullt i massmedia, inte minst såhär i Almedalskölvattnet. Gamla favoritfloskler blandas friskt med ett och annat mer otippat inslag. Förra helgen publicerades några synnerligen spännande artiklar i dessa ämnen på SvD:s debattsida – ”Vägen framåt är en genomtänkt invandring” av Sara Karlsson, tf ordförande i Migrationspolitiska S-föreningen och ”Nu pågår slaget om svenskheten” av Dana Pourkomeylian, Sveriges ungdomsrepresentant i EU. I ljuset av den relativa kursändring som den senaste tiden har kunnat skönjas i det offentliga samtalet fann jag texterna så intressanta, ja ställvis rentav uppseendeväckande, att jag nu har gjort ett litet kompilat av dem. De filologiskt intresserade DGS-läsarna välkomnas att, som lite semesterpyssel, gissa de olika textdelarnas ursprung. Rätt svar fås genom att läsa originalartiklarna. Här följer nu kompilatet:

Läs mer

EN LITEN BAGATELL FÖR SOMMARHÄNGMATTAN

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Såhär i början av juli är två sinsemellan rätt annorlunda sjok högaktuella i Sverige, nämligen semester och Almedalsveckan. I denna mix av sommarledighet, verbala dimridåer och klichéfrosseri av sällan skådat slag blev jag inspirerad till en liten betraktelse över den senaste tidens inrikespolitiska läge i Sverige.

Läs mer

Midsommar i vardande

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

NU ÄR DET SNART DAGS IGEN för en av de svenskaste av alla svenska helger, nämligen midsommar. Den här helgen har som bekant visst rykte om sig att ofta vara en hejdlös kombination av en sommarversion av Kjell Sundvalls Tomten är far till alla barnen mixat med lite mer nostalgiskt filmgods som Lars Molins Badjävlar och Svenska Ords Att angöra en brygga. I sommarstugor, på campingplatser och i lägenhetskök dukas sill, gräddfil, knäckebröd, brännvin och färskpotatis fram i aldrig sinande mängder, och på midsommardagen har ofta hälften av all dramatik från dagen före glömts bort i post-snapsdimmorna.

Läs mer

En riktig solskenshistoria

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Vi möts dagligen av de fasansfulla bilderna från flyktingdöden på Medelhavet, samtidigt som främlingsfientliga och högerpopulistiska röster får alltmer plats i det dagliga samtalet. I dessa oroliga dagar vill SvD:s Idagsida i en serie reportage uppmärksamma de ljuspunkter som faktiskt finns mitt bland oss, men som tyvärr sällan ges uppmärksamhet i ett mer och mer tillspetsat debattklimat. I det första reportaget i vår nya serie möter vi den 19-årige killen Rashid.

Läs mer

”VI” HAR VARIT NAIVA – EN NY BERÄTTELSE TAR (KANSKE) FORM

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Många människor är överens om att det, lite förenklat, finns två parallella berättelser om Sverige och dess migrationspolitik. Den ena berättelsen, Berättelse 1, är den som en stor del av det massmediala komplexet regelbundet serverar. Här är alla som lyckats ta sig till Sverige flyktingar som flytt för sina liv. En absolut majoritet – förmodligen alla – som kommit till Sverige vill inget hellre än att integreras i det svenska samhället med avseende på jobb, svenskkunskaper och så vidare. I den mån oroligheter som till exempel porslinskrossning förekommer på asylboenden så beror det på att Migrationsverkets handläggningstider är för långsamma, maten för dålig, bostadsytorna är för små, avståndet till släkten i hemlandet enormt eller asylboendet ensligt beläget. Den här berättelsen utgår från föreställningen om alla människors egentliga godhet och det är denna berättelse som dagspress, SVT, SR och liknande aktörer vanligen presenterar. Detta torde vara ett helt oproblematiskt påstående för läsarna av Det Goda Samhället.

Läs mer

HASTA LA VISTA, NU RESER JAG HEM FRÅN SWEDEN

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Nedanstående text är en nytolkad och vidareutvecklad version av en artikel som publicerades i SvD den 4 maj.

EN NY TREND kan skönjas bland de asylsökande som kom till Sverige förra året. Alltfler väljer nämligen att avbryta asylprocessen för att istället återvända till sitt hemland. Trenden är vanligast bland asylsökande från Irak och Afghanistan. Det visar siffror från Migrationsverket.

Läs mer

UNIVERSITETET – VERKLIGHET ELLER FIKTION?

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Som några av Det Goda Samhällets läsare kanske kommer ihåg, har jag skrivit en del krönikor om den svenska universitetsvärlden. Ämnet är – liksom vissa andra ämnen – tacksamt för satir eftersom den svenska högskolan vimlar av både häpnadsväckande och svårbegripliga inslag som ibland verkar vara rena rama sagorna.

Hur bedömer läsarna av Det Goda Samhället till exempel dessa historier:

Läs mer

SVENSKA MATKLASSIKER ÅKER VÄRDSHUS FÖRBI

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

I dagarna berättade SvD om några nyheter på den svenska frimärksmarknaden. De senaste kollektionerna hämtar näring från lite olika domäner, exempelvis kungahuset, svenska broar och svensk samt nordisk matkultur. Kungahusfrimärkena gestaltar bland annat kungens 70-årsdag, Silvias 40 år som drottning och tronföljden, medan brotemat illustreras av olika svenska broar som till exempel Sölvesborgsbron, Uddevallabron och Lejonströmsbron.

Svensk matkultur i frimärksform? Lockande bilder av svenska matklassiker som gravlax, inlagd strömming och sill, nykokta kräftor, luad och halmad ål, stekt salt sill med löksås? Wallenbergare, kalops, biff á la Lindström, hökarepanna, stekt fläsk med nävgröt och rårörda lingon eller några andra maträtter med hyfsat lång historisk förankring i Sverige? Den typ av maträtter som till exempel Tore Wretman tar upp i klassikern Svensk husmanskost eller Leif Mannerström i Husmanskonst?

Läs mer

Smaklig måltid eller tack för maten

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

I ett tidigare reportage har SvD uppmärksammat de kulturkrockar som kan uppstå när våra nyanlända möter olika svenska sedvänjor. Det gäller inte minst vårt svenska sätt att äta. SvD Idag har besökt asylboendeRågården i Norrköping där man medvetet arbetar med måltiderna för att underlätta integrationen av de nyanlända.

Det började med att flera av de boende upplevde problem med måltiderna. Portionerna var otillräckliga och så små att man inte blev mätt av dem, maten var trist och enformig och de boende visste ofta inte ens vad som serverades eftersom matsedeln var skriven bara på svenska. Flera hungerstrejker förekom, liksom vandalisering av matsalen.

Läs mer