Journalistik i världsklass del 8: Orken tar slut

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Den senaste tiden tycks dagspressens migrantsnyftisar ha avtagit i frekvens. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning av denna hypotes, men det är inte helt otänkbart att en minskad volym skulle kunna ha att göra med att det offentliga samtalet i migrationsfrågan har förändrats i en mer problematiserande riktning än vad migrantsnyftisarna erbjudit. Ett svalnande intresse skulle också kunna hänga ihop med att dessa reportage är intill döden förutsägbara och outsägligt lika varandra till både form och innehåll.

Men för alla som saknat migrantsnyftisarna erbjuder SvD, som är marknadsledande på området, en på alla vis formidabel comeback söndagen den 26 februari. När jag fick syn på reportaget formulerade jag före läsningen, mest för skojs skull, några hypoteser om texten: 1) Texten har en tydlig författarnärvaro, det vill säga att skribenten syns i texten; 2) Texten har ofta ett omotiverat närperspektiv; 3) Texten tycks eftersträva en litterär-poetisk-expressiv stil; 4) Texten erbjuder inga som helst problematiseringar av den information som presenteras. Rent övergripande förväntade jag mig att bli serverad ännu en historia om en uppgiven, bidragsfinansierad och passiviserad migrant som inte kommit igång med svenskastudier och som ägnar större delen av tiden åt att fundera över hur och när resten av familjen ska kunna komma till Sverige. Med dessa förväntningar i bagaget började jag läsa reportaget, och mina förhoppningar kom inte på skam. Först lite om de fyra hypoteserna:

Texten torde av de allra flesta uppfattas som ytterst subjektiv. Denna subjektivitet åstadkommer författaren delvis genom att själv göra sig påmind i texten genom olika pronomina i första person (hypotes 1). Det kan se ut till exempel såhär:

Vi går upp till trean i rivningshuset.

Och:

När vi går in blåser Khaled ut sista rökpuffen och stoppar nogsamt den släckta cigarrettfimpen i jackfickan.

En mer kulinariskt orienterad variant är denna:

Familjerna bjuder på maträtten Bamie: nötkött med okra – som ser ut som små saltgurkor och snart sitter vi alla vid bordet.

I nästa citat rymmer vävs författarnärvaron ihop med en känga åt Donald Trump, om nu någon i läsekretsen skulle vara oklar över vad SvD anser om honom:

Medelklassfamiljen framför oss flydde till Sverige från en vardag av så gott som dagliga terrordåd av IS i Syrien.

Det piper i våra telefoner. Nu har Trump skrivit på twitter igen.

”Fejkmedierna försöker säga att den storskaliga invandringen till Sverige fungerar utmärkt. INTE!” skriver presidenten på Twitter.

Hypotes 2 gällde textens perspektiv. Som regel saknas övergripande, generella perspektiv till förmån för ett individ- och rumsperspektiv på mikronivå. Syftet med detta är rimligen att få texten mer konkret och närvarande; man vill beröra läsaren genom något slags igenkänningsmekanism. Detta mikroperspektiv byggs upp genom en stor mängd detaljbeskrivningar, ofta utan betydelse för historien. Såhär beskrivs huset där familjen bor:

Smutsen bildar ett jordbrunt lager på den en gång vita plåtfasaden.

Nu går man in i huset:

Den förre kassören på Pepsi Colas syriska finansavdelning torkar med lugna rörelser sina blanka bruna kostymskor mot dörrmattan. 

Det är oklart vilken relevans skornas lyster, färg och typ har för storyn.

Väl inomhus serveras det kaffe, beskrivet i rena Carl Jan-stilen:

Arabiskt kaffe med mustig kropp ångar i kaffekopparna framför oss.

En ännu mer utbyggd dramasekvens har vi under ett tolksamtal:

Abeers panna veckas. Hon fångar sin mans oroande blick. Ber oss upprepa det sista om kommunplacering innan hon säger:
– Det är ju över tre veckor sedan. Varför har ingen berättat för oss?

Hon vänder ner blicken.

– Men de har kanske mycket att göra.

En bil accelererar utanför.

Vad tillför den accelererande bilen berättelsen, undrar man. Den slutsats jag kan dra av dessa otaliga inzoomningar är att de inte har någon funktion för textens egentliga händelseförlopp. I själva verket är de sin egen funktion – de utgör i sig ett individfokuserat rum för läsaren. Just detta mikroperspektiv gör säkert att en och annan läsare lättare kan se på Swiraklys problem utifrån något slags välkänt och personligt perspektiv.

De här perspektivegenskaperna hänger nära samman med hypotes 3, att texten ofta tycks eftersträva en litterär-expressiv stil. Förutom det ymniga bruket av inzoomningar manifesteras dessa ambitioner genom en hel del korta grafiska meningar som ger en lite hackig och fragmentarisk stil som (möjligen) aktiverar och berör läsaren på så vis att man ofta behöver komplettera med egen information, plus att läsrytmen påverkas av fenomenet. Här har vi några exempel på det:

Känslorna. Lättnaden. Nu skulle det nya livet öppna sig.

Och:

Khaled börjar berätta i bilen. Stötvis. När han fick sitt uppehållstillstånd samtidigt som de andra i början av november kunde han äntligen ansöka om anhöriginvandring. Hans stora mål.

Hur är det med den fjärde hypotesen då, som gick ut på att texten inte skulle problematisera den information som serveras? Först en övergripande karaktäristik:

Reportaget är producerat av en av SvD:s verkliga tungviktare inom genren ifråga, motorjournalisten Jonas Fröberg i samarbete med fotografen Malin Hoelstad. Duon har tidigare skrivit flera reportage om samma familj under vinjetten ”Familjen Swiraklys flykt”. Huvudtemat den här gången är att det egentligen inte har hänt någonting i familjens liv de senaste tre månaderna:

Borås, Sverige den 6 december 2016

Myndighetskuvertet var vitt. Tarek Swirakly öppnade det först efter en lång stunds väntan vid matbordet i rivningshuset i Borås [—] Inuti brevet låg asylbeskedet efter över ett års väntan: ”Ni har beviljats permanent uppehållstillstånd”.

Känslorna. Lättnaden. Nu skulle det nya livet öppna sig.

Men allt blev inte som man tänkt sig:

Borås, Sverige den 20 februari 2017

Nära tre månader sedan glädjebeslutet har inget hänt.

Vad är det då man hoppas ska hända?

– Vi vill starta våra liv, säger Abeer och fortsätter:

– Lära oss språket och börja jobba. Nu kan vi inte göra någonting eftersom vi inte är kommunplacerade.

Familjen har alltså vistats i Sverige i nästan ett och ett halvt år, och vad jag förstår av texten inte lyckats lära sig någon svenska. Varför inte? Någon tidsbrist är det knappast frågan om för till exempel Tareks bror Khaled, vilket SvD omnämner i ett annat sammanhang:

Med jämna mellanrum under två månader har han satt sig på buss 1 och åkt in till Migrationsverket i Borås och frågat. Han har gott om tid.

Men genrerubriken ”Fördjupning” till trots så problematiserar inte SvD språkfrågan alls, utan förklarar istället för läsarna hur det går till i Sverige:

Efter godkänd asylansökan inleds integreringen i det svenska samhället på tre sätt: Språkpluggande på SFI och intassande på arbetsmarknaden genom ett tvåårigt så kallat etableringsprogram, men allt kretsar runt att få en kommunplacering – vilket kan ske i hela landet.

Innan allt detta har skett kan inget komma igång på allvar, förklarar tidningen:

Det är efter det som livet med uppehållstillstånd kan inledas på riktigt.

Resultatet av det synsättet kan diskuteras – ett av problemen sägs ju vara att det händer för lite i Swiraklys liv. Det hade rimligen varit till mer nytta och glädje för familjen om man börjat studera svenska redan från dag ett i Sverige. Men att reportern skulle kasta fram den egentligen självklara idén att man kan lära sig en hel massa svenska utan SFI:s hjälp, särskilt om man bor i Sverige och har daglig tillgång till svenska tidningar, TV, autentiska samtalssituationer osv är givetvis otänkbart i en migrantsnyftis som denna, där ansvaret alltid tycks vara de svenska myndigheternas. I rättvisans namn ska nämnas att man berättar i aningen ljusare ordalag om hur det går för ett av familjens barn ifråga om språket:

– Ja, bra, roligt! ropar Rodan innan han drattar på ändan med ett jätteskratt. Han säger enstaka ord på svenska, ännu inte hela meningar.

Och i en bildtext får vi veta att:

Samling i förskoleklassen. Rodan har avsagt sog [sic!] den arabiska tolken och försöker förstå all svenska själv.

Khaleds tillvaro beskrivs på det sätt som dominerar i migrantsnyftisar: inget händer, allt är en enda lång och plågsam väntan på att resten av familjen ska kunna återförenas i Sverige. Passiviteten och hopplösheten breder ut sig. Khaleds fru har fått en intervjutid i maj på Sveriges ambassad i Sudan, dit hon lyckats ta sig från Syrien:

Vi frågar hur Khaled mår. Han har varit deprimerad men säger han säger [sic!] att det är bättre.

– Men om det ska dröja ytterligare ett halvår efter min frus intervju. Då blir det väldigt tufft.

Fast orken är på väg att sina efter en hopplös tur till Borås:

Borås den 22 februari 2017

Khaled tar bussen till Arbetsförmedlingen, där man säger att han ska gå till Migrationsverket. Han går de 300 metrarna dit och får beskedet att han ska gå till Arbetsförmedlingen.

Då orkar han inte mer den dagen och åker hem.

Efter läsningen kan jag konstatera att samtliga fyra hypoteser visade sig stämma; reportaget är synnerligen förutsägbart. Den bild av migranternas liv man presenterar är också helt enligt förväntan – läget verkar ju inte vara sådär helt på topp för Khaled. Men som jag har diskuterat i några tidigare krönikor så är detta slags migrantbild till stor del så ensidig och dystert vinklad att jag ofta frågar mig om den i själva verket är en medial konstruktion. Migranten framställs som en i det närmaste totalt hjälplös, smågnällig figur helt utan möjlighet att påverka sin tillvaro, där exempelvis den lilla detaljen om att man efter ett och ett halvt år inte börjat lära sig svenska eftersom man inte fått någon SFI-plats bara är just en detalj av många. Genom att ha lite mer kritiska frågor i reportaget – om språk, om anhöriginvandring, om varför man tagit sig till just Sverige – skulle i det här fallet Khaled kunnat få ge sin syn på saker och ting. Men frånvaron av problematiserande frågor skapar givetvis inga svar.

Det är alltså pessimistiskt, passiviserat och allmänt håglöst för större delen av slanten, åtminstone i textvärlden. Är detta den bild som massmedia – av någon outgrundlig anledning – vill servera den nyhetskonsumerande allmänheten? Varför?

Ett möjligt svar är att massmediernas typiska migrant i själva verket är den perfekta klienten för vad man brukar kalla Det välfärdsindustriella komplexet, som med klienter som Khaled säkerställer sin fortsatta existens. Men om bilder som den av Khaled i mångt och mycket är en massmedial produkt så gör detta slags reportage i själva verket migranterna en björntjänst.

48 reaktioner på ”Journalistik i världsklass del 8: Orken tar slut

 1. Kim skriver:

  Det reportaget illustrerar mer än något annat är förväntningarna på att samhället ska göra allt åt en. Inte ens lära sig svenska behöver man göra själv.

  Gillad av 4 personer

 2. MartinA skriver:

  Jag blir bara arg och frustrerad. Min övertygelse är att de som skriver sånt här är cyniska och kallhamrade människor. Som bara låtsas i texten för att mer effektivt manipulera sina läsare. Jag tror inte på moral som grund för ett samhälle, jag litar mycket mer på egenintresse. Men såna här som Jonas Fröberg gör till och med mig moraliskt upprörd.

  Gillad av 4 personer

 3. camiry skriver:

  Så rätt! Reportage som detta bekräftar bilden av den utbredda rasismen vårt samhälle lider av.

  Nyanlända från vissa länder och kulturer curlas mer än andra, både i termer av vad man förväntar sig av dem men även genom den bild man väljer att ge av dem. Om en nyanländ från säg Norge, Nya Zeeland, Tyskland eller Japan kommer hit vågar jag betta en hel del på att de inte möts av samma curlande. Man har förväntningar, och ställer därmed krav, på deras förmåga att rå om sig själva. Få snyfthistorier om hur svårt det är för James att få hit sin Carrie.

  Snabbt googlande ledde till studieförbundens hemsida (där listan nedan är hämtad), som bekräftade detta. Även om det svider att medge det så visar första punkten tydligt på att multikultianhängarna har rätt, Sverige dras visst med strukturell rasism! Ta bara anvisningslagen, vilken förklarats är starkare än sociallagen, som exempel. Den rangordningen kräver att omhändertagandet av nyanlända ska gå före omhändertagandet av ex våra äldre, vilket fått till följd att kundgruppen för äldreboenden på sina håll bytts ut.

  Punkterna två och tre visar att det är rasism att hävda att vissa grupper har ett skydd mot ex malaria, genom formen på sina röda blodkroppar. Eller, är det rasism att den skillnaden faktiskt finns eller erkänns. Jag är lost.

  Punkt fyra stämmer även den; personer från Afrika, med mörk hy, lider mer av D-vitaminbrist här uppe, just pga sin hudfärg. Deras hud har ju utvecklats efter den afrikanska kontinentens förutsättningar. Är man rasist om man tipsar dem att ta D-vitamintillskott, jag menar, då antyder man ju att det finns biologiska skillnader som spelar stor roll?
  Sista punkten stämmer delvis, om man ser till myndigheternas curlande; man förväntar sig inte att nyanlända ex kan ta upp en ordbok och påbörja sina språkstudier på egen hand. Stackarna, det är för bedrövligt att de inte får hjälp av SFI direkt, ty detta arbete kan de bara inte förväntas påbörja själva. Vi kan inte begära det av dem. Rasism.

  Rasism kan beskrivas som:
  
1. En ideologi som rättfärdigar och försvarar att människor kan behandlas olika.
  
2. Rasen definieras utifrån påstådda biologiska och medfödda skillnader.
  
3. Det hävdas att vissa biologiska särdrag går att koppla till en hel grupp.
  
4. De yttre skillnaderna som hudfärg och kroppsliga olikheter spelar stor roll.

  5. De yttre skillnaderna påstås avspegla inre skillnader som olika intelligens, beteende och karaktär.

  6. Vissa raser anses ofta högre stående och mer värda.

  Gillad av 2 personer

  • Walfrid skriver:

   Dina sex punkter är lite tveksamma tycker jag. Egentligen är det väl bara 1 och 6 som kännetecknar rasism. De övriga är vetenskap och empiri utan någon värdering.
   Alla kan se att afrikaner är mörkare än oss, ska vi förneka vad våra ögon ser för att inte bli kallade rasister?
   Förresten kallas ju alla som hyser minsta tvivel om värdegrunden för rasister numera, så det spelar kanske ingen roll…

   Gilla

   • camiry skriver:

    Hej Walfrid, det var tydligen lite taskigt formulerad ironi. Punkterna är inte mina, men jag tycker att en del resonemang på senare tid ligger i linje med mina absurda jämförelser. Visst är det biologi, och för mig, precis som för dig, en sanning med vetorätt.

    Men jag hörde (av misstag) några minuter av ett program på UR som fick mig att gå i taket. De talade om homo- och heterosexualitet mm och där satt en kvinna, genusexpert som alltfler är i dessa dagar, och talade om att man som hetero inte behöver ”komma ut” med sin heterosexualitet, såsom homosexuella gör. Nä visst, det stämmer ju, av sina naturliga orsaker. Men sen sa hon att vi från väldigt tidig ålder LÄR barnen att heterosexualitet är normen. Där tycker jag man är ute på farliga vatten. Jag struntar fullkomligt i vem som gillar vem, det rör mig inte i ryggen. Att mena att vi ska acceptera och respektera varandra är en sak, men att vrida det till att detta inte rör biologi, utan något vi tutar i ungarnak som vi endast lär oss, och därmed är något att bekämpa, det är milt uttryckt rent vansinne.

    Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Är man rasist om man tipsar dem att ta D-vitamintillskott,”

   Vi pratar ju på fullt allvar om att skattebetalarna skall betala dessa tillskott för folk som sveper in sig i tygsjok! Detta anses vara ett problem vars ansvar ligger på myndigheternas bord.
   ————–
   För övrigt: underbar analys av SVD-snyftisen. Varje reflekterande läsare borde få en bild av

   ”ensamkommande ankarbarn som vill ta hit sin fru.”

   Gillad av 3 personer

 4. Den sjunde vågen skriver:

  Det är lustigt, men jag kan inte förmå mig att läsa ens detta, jag läser aldrig dessa artiklar mer, min ilska behöver inte mera bränsle. När dagens förutsägbara snyftis kommer i P1 på väg till jobbet så är min hand där blixtsnabbt och byter, det är en reflex. Man är så till brädden full av dumhet att man riskerar att köra av vägen eller spränga ett kärl när man skriker ”era jävla hycklande idioter” rakt ut, samtidigt som man skall växla.

  Men något har hänt, igår väntade jag på min dotter vid TaeKwonDon och träffade en flyktig bekant som varit polis i Malmö och soldat, han bekräftar ens farhågor och sa att de aldrig hade backat förr. Det nya i detta är att vi öppet sitter och pratar om detta i normal samtalston, jag sade att det enda som finns att göra är att rösta SD, han instämmer, och plötsligt så stämmer andra in och så inser man att man inte var ensam när man fröjdade sig när Trumps nya FN-ambassadör gjorde entre och fokuserade på hyckleriet och judehatet inom FN. Folk är mer intresserade av politik än man tror.

  Vi blir fler och fler, snart kanske det är etablissemanget som sitter och skriker i sina bilar?

  Gillad av 11 personer

  • MartinA skriver:

   SD? Du menar byta ut till en kapten som lovat att lägga om kursen med tre grader när båten är på väg rätt ut över Tännforsen? Vad nytta gör det?

   Gilla

 5. Ulrika skriver:

  Utmärkt analys. SvD DN same same…kvällstidningar behöver ej omnämnas i sammanhanget. Säg upp prenumerationer har j gjort iaf. Ledarskribenter ex Per T Ohlson finns tillgängliga ändå.

  Gillad av 2 personer

  • Den sjunde vågen skriver:

   Per T är väl en som är totalt vilse, jag funderar på,att skicka Skalmans tidsmaskin till honom så han kan resa till 2000-talet och sedan kan han få låna Skalmans ballong så han kan flyga över Rosengård och kolla läget. Vargen var inte snäll i de gamla albumen, det kanske han Per kan bli varse fortfarande gäller?

   Gillad av 1 person

 6. ericr45 skriver:

  Refererande journalistik ——-> Berättande journalistik.
  Den senare typen lär vara det man idag lär ut i div skrivskolor vilket ger skribenten ett utmärkt tillfälle att föra ut sina egna ideer til den förmodat lätt korkade och inskränkte läsaren som behöver rätt sorts ”information”…
  Resultatet? En lättläst berättelse utan djup men som underhåller.

  Gillad av 2 personer

 7. Lasse W skriver:

  Ett vanligt grepp som MSM-journalister och rubriksättare tar till när de vill tala om för folk vad de ska tycka är att säga att någon är ”kontroversiell” eller sagt något ”kontroversiellt”. Det går ju alltid att hitta någon på vänsterkanten som är kritisk. Folkuppfostran kallas det.

  Idag ser jag att SVD – efter Trumps tydligen uppskattade tal till kongressen – måste folkuppfostra och i rubriken tala om för läsarna att ett förslag från Trump i talet ansågs ”kontroversiellt”.

  Trumphatet kulminerade häromdagen tror jag med den helt otroliga rubriken ”Viktigt för Trump att Sverige havererar”. Rubriken stod ovanför en krönika från tidningens vänsterliberala New York-krönikör Jenny Nordberg som tydligen ersatt den tidigare vänsterliberala krönikören Karin Henriksson.

  Rubriksättarna på SVD kan alla knepen för att svartmåla tidningens politiska motståndare. Men ibland blir det bara för mycket.

  Gillad av 4 personer

  • rudmark skriver:

   Jenny Nordberg som var en av de absolut bästa skribenterna, med insikt om USA. Måste väl prestera något på ledningens uppdrag. Trumpvänliga artiklar kommer inte in.

   Gilla

 8. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är absolut obegripligt att SVDs gamla prenumeranter kan betala för sådan smörja eller i alla fall inte fattar vilken smörja SVD producerar. Att sätta en avdankad motorjournalist att leka riktig författare är amatörmässigt. När jag såg detta när det var nytt trodde jag att det var ett utslag av LAS – lagen om anställningsskydd, men tydligen menar man allvar.

  De gula båtarna såg jag mest som att en kompiskrets som gillar att köra snabba båtar hade lyckats hitta en sponsor, typ Aschberg var en av dem, men återigen man kanske menade allvar.

  Det kan också vara så att jag inte fattar någonting, det finns ett parallellt skeende som jag inte heller begriper. Nämligen att en rad gamla moderater som nu blivit varma anhängare av socialdemokratin eller i vart fall beter sig som sossar och som man kan läsa om i Aftonbladet, jag tänker på Bildt, Odenberg, Wessberg, Svegfors.

  Glansen kring moderaterna falnar – de lider av liknande sjukdomssymptom som demokraterna i USA (och kommer att möta liknande motstånd)

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det med moderaterna har jag också noterat med avsmak.

   Min förklaring är denna: Dessa herrar är innerst inne något slags marknadsliberaler. Tidigare var marknadsliberaler allierade med konservativa, alltså borgerliga, personer. Moderaterna kallades analogt med skvadern ”liberalkonservativt” eller något liknande. Så länge man är allierad tar man till sig och företräder även den allierades ståndpunkter, men de sitter bara på ytan. De uppträdde borgerligt för att det stärkte den allians de företrädde, och de borgerliga vurmade för marknader och privatiseringar mutatis mutandis.

   På andra sidan fronten stod socialdemokrater och kommunister. Mittenpartierna grenslade fronten eftersom de å ena sidan var liberala, å andra sidan liksom socialdemokraterna postmillenniaristiska, d.v.s. reformutopister.

   Genom globaliseringen flyttades fokus från inhemsk arbetarklass till utländsk och därmed försvann konflikten mellan socialdemokrater och marknadsliberaler, eftersom de både kunde få ha sina välfärdsklienter och sina tillverkarmyror — samtidigt. Marknadsliberalerna bröt då alliansen med de borgerliga och konservativa för att i stället slå sig samman med socialdemokraterna och mittenhärket. Postmillenniarismen var inte svår att svälja när allt gick så bra. Alliansmekanismen fungerar likadant nu som då: De uppträder som sossar för att stärka alliansen och som motprestation står sossar upp för global frihandel och EU:s inre marknad.

   Utan borgerligheten i båten var polityren, anständigheten, ödmjukheten, klassen och stilen också förlorad. Se Bildts senaste tweets och jämför med den väluppfostrade grabben på Östra real. De här herrarna har inte så mycket bytt åsikt som sängkamrater. De har lämnat pärlhalsbanden hemma, bokstavligen men också bildligt. Antagligen är de inte ens själva medvetna om vad som har hänt. De har ju bara ”pragmatiskt” deltagit i det politiska spelet.

   Gillad av 4 personer

   • akesundstrom skriver:

    Snygg argumentering, men varför, Fredrik, diskutera i termer av ideologi, när det enbart var själva maktinnehavet som intresserade Reinfeldt och hans knapptryckargäng? Precis som motståndarna, Löfven och hans vänstersupporters. Ideologierna är döda, som redan Tingsten noterade. Något för tidigt ute var hans förvisso, men sannspådd till sist. Fast frågan är om ens den eminente DN-chefen kunde föreställa sig en borgerlig ledare som köper sig makt av ett extremt vänsterparti (MP). Sådan galenskap fanns nog inte på någons kartan den gången, på 50-talet.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    @Åke Sundström: Jag betraktar tal om ideologiernas död, historiens slut, det tusenåra riket, den tredje vägen bortom eller över höger och vänster, den enda vägens politik och onödigheten i tidigare skedens politiska tvister som ingenting annat än protofascism. Ett fascio, ett knippe, får sin styrka genom att de enskilda, svaga delarna är fast sammanbundna. Som i ett fackförbund, en korporation eller en åsiktskorridor.

    Det var ju precis det som så småningom drabbade Bildt, Reinfeldt, Borg och gänget. Hybris. Den som inte är med oss är mot oss. Allmännytta går före egennytta, så öppna era hjärtan, era sommarstugor och era döttrars snippor! Här rivs för att få ljus och luft! Man kan inte göra omelett utan att knäcka ägg! Så länge ingen mopsar upp sig är vi alla överens! Därmed behövs ingen debatt, ingen yttrandefrihet.

    Alltså: först bytte marknadsliberalerna allians från konservativa till socialdemokrater och vänsterliberala. Sedan insåg de och andra att denna allians behärskade hela politiken, var allsmäktig, en maktelit till synes för maktens egen skull. Den omvända ordningsföljden skulle förutsätta en konspiration, och alla konspirationsteorier är falska. Min modell behöver inga konspirationsteorier.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Jag håller helt med dig om att SvD är full av smörja. Jag hade DN tidigare men var tvungen att sluta med den, det vände sig i magen varje morgon. Jag tycker om att ha en morgontidning nu när jag är pensionär. När jag arbetade var det inte så viktigt. Men, jag bläddrar förbi många inlägg, man behöver bara läsa rubriken för att se vad det handlar om. Att betala 3 000 kr per år har jag inget problem med, man får ju också ”de godas” argument så man kan vässa sina egna när det blir diskussion.

   Gilla

 9. ! skriver:

  Tänk så här:SvD är en av de mycket få svenska dagstidningar vars chefredaktör har närvaro på Bilderbergmöten (se deltagarlista vid tveksamhet).Bilderberg-mötena är en del av det mäktiga nätverk som propagerar för en nedmontering av de nationella europeiska gränserna samtidigt som man önskar en uttunning och hybridisering av de europeiska kärnfolken.EU-kommissionen implementerar just nu samma demografiska politik över hela den europeiska kontinenten.En annan koppling som är intressant är SvD:s finansieringskällor som knyter denna ”tidning”/propagandablad till samma mäktiga globala intressegrupp.Om Du vänligen har dessa fakta i åtanke blir SvD:s redaktionella praxis mera begripligt.

  Gillad av 3 personer

 10. Vimsan skriver:

  Jag finner det ibland märkligt att en del människor, innan de kom till Sverige, fick kämpa för allt.
  Trots krig, korruption, ett illa fungerande samhälle etc. klarade de sig…så långt, kämpade sig ända hit. Tänk hur många som inte var lika starka?
  Väl i Sverige, verkar ingenting krävas av dem… De har all tid i världen, tak över huvudet, mat på bordet, men klarar inte ens att lära sig språket?
  Har Sverige och svenskarna har fått dem att totalt tappa initiativförmågan?

  Eller…kan det vara så att vi borde hjälpa de människor som verkligen behöver hjälp?
  De kanske inte har så höga krav och kanske skulle känna en större plikt att i alla fall lära sig språket på egen hand.

  Eller…kan det vara så att många journalister är misslyckade poeter och författare som hittar på en hel del?

  ”De som inte kan, lär ut.”
  ”De som inte kan lära ut, skriver det chefredaktören säger för att få lön.”

  Ett träd tappar ett löv utanför…

  Gillad av 3 personer

  • Avon Barksdale skriver:

   Min övertygelse, som vuxit sig starkare både genom de senaste årens migrationskris i Sverige parallellt med anekdoter och erfarenheter av hjälpande på mikronivå i bekantskapskretsen, är att hjälpande i själva verket är en välidigt, väldigt svår och komplicerad process. I den triviala handlingen, ge någon hungrig en smörgås t.ex, så är det enkelt. Både moraliskt och som utilitaristisk handling. Handlingen får avsedd effekt. Så fort hjälpbehovet blir mer komplext, då det handlar om att hjälpa någon med dennes livssituation så blir risken väldigt stor att hjälpen får motsatt effekt. Sådana insatser bör noggrant övervägas. Både deras effekt och ens egna motiv för dem. Det är aldrig en no-brainer att man skall lägga tid och pengar på att hjälpa någon. De som tror det saknar erfarenheten av att försöka göra det med sin egen tid och sina egna pengar.

   Det är säkert fler än jag som känner igen denna erfarenhet, att har man någon gång i livet gått in helt och fullt för att hjälpa någon i bekanskapskretsen som hamnat i en trasslig livssituation, då är sannolikheten rätt stor att man faktiskt gick på pumpen, man uträttade inget varaktigt positivt för den här personen. I efterhand verkar det som att all den hjälp man bidrog med, tid, engagemang, pengar kanske rent av var bortkastade och kontraproduktiva. Framför allt, det var inte uppskattat! Man fick inte den tacksamhet och det erkännande som man hade hoppats på som hjälpare. Och det är kanske inte så konstigt om man tänker efter. Vad man gjort är att positionera den hjälp-mottagande parten som en oduglig person, man har gjort detta tydligt för personen i fråga genom sin envisa altruism.

   Det är detta misstag vi gör nu i Sverige i stor skala. Som vi alltid har gjort i.o.för sig med vissa grupper i samhället, men nu gör vi det i monumental skala och gentemot grupper som vi inte har några band till eller ens kulturell affinitet med. Genom massmigrationen hit till norden har vi också ändrat ett hjälpbehov, från att vara enkelt till att bli komplext. Det lokala hjälpbehovet i krisernas närområden handlar om katastrofhjälp, matpaket, sjukvård, utbildning. Genom att understödja och uppmuntra migration av de hjälpbehövande till Norden så tranformeras hjälpbehovet till ett komplext sådant. Då handlar det plötsligt om att hjälpa människor med hela deras livssituation. Förutsättnigarna för att lyckas minskar radikalt.

   Jag tror att artiklar som den här nämnda ‘migrantsnyftisen’ syftar till stor del till att bearbeta den sorg det innebär för ‘oss’ hjälpare att insikten smyger sig på oss: Vi gör ingen netto-nytta, vi slösar bort värdefulla resurser och vad värst är vi kommer inte att bli tackade!

   Gillad av 3 personer

 11. Bengt skriver:

  Det är möjligt att SvD, som Ulf skriver, är marknadsledande på området. Om vi begränsar oss till pressen alltså. Ser vi till media totalt tror jag dock SR och SVT toppar listan. Rösttonfall och rörliga bilder där förstärker ju snyfteffekten avsevärt.
  Slutklämmen i Ulfs krönika är logisk. Ändå förvånar det inte mig om dessa snyftreportrar honoreras med diverse utmärkelser, deras björntjänster till trots.

  Gillad av 2 personer

 12. Johan1 skriver:

  Lysande skrivet. I slutänden viker läsarunderlaget för msm och de behöver allt mer ekonomiskt stöd för sitt propagandamaskineri. Detta kommer finansieras med skattemedel, varvid man därigenom samtidigt kan straffa oss för att vi överger msm. Pravda är ett faktum.

  Gillad av 2 personer

 13. oppti skriver:

  Måste erkänna att reportaget funkar på mig. En flykting är en människa som du och jag.
  En flykting är inget problem för samhället utan en möjlighet.
  Men det är när en blir flera som problemen uppkommer!
  Inte den mest tolerante migrationskramare kan applådera ökningstakten av ensamkommande som blev ett resultat av en human politik. 35 blev till 35 000 innan vi tvingades sätta stopp.
  Sen är ju resan hit en kavalkad i elände. Ett elände som få vill se sig bidra till!

  Gilla

  • ericr45 skriver:

   Nu blev det väl fel redan på första raden?
   En ”flykting” är en person med skyddsbehov. Hur många av de ”nyanlända” är det idag?
   Har du t ex tittat på antalet dagliga flighter till t ex Bagdad?.
   T o m Arlandapolisen är upprörd över antalet som efter PUT med rekordfart ”tar semester” i hemlandet..
   Vi har en polis som inte av massmedia tillåts leta inllegalister (aka ”papperslösa” i landet.
   Vi har ett Migr Verk som som accepterar lögner som sanningar, utan ifrågasättande.
   Vi tar emot personer med dunkel bakgrund, och ger dem PUT, vid grova brott – ingen utvisning..
   Kan fortsätta i oändlighet med uppräkningen.

   Vilka vet egentligen vad Det Heliga FN säger om ”asyl” och hur det ska tillämpas?
   etc etc..
   Nu ska jag till läkare och få min dom, kostar 250 spänn, illegalisten får det för 50…
   .

   Gillad av 4 personer

  • Hortensia skriver:

   Förväxla inte ”flykting” med ”asylbedragare”. Endast kvotflyktingar har egentligen någon rätt att kräva asyl – och därtill hörande livstids försörjning – i Sverige, som ännu omges av helt fredliga länder.

   Gillad av 3 personer

 14. Jope skriver:

  ”…Problemet är inte att tidningarna fått konkurrens av bloggare och twittrare som påstår en massa saker. Problemet är att tidningarna är för dåliga på att leverera sanning. Journalister påstår att deras sanningar är vidimerade. Men det är de inte alls. Ni har ljugit och farit med osanning i decennier. Det visar sig att informationsflödet som kommer från Dagens Nyheter inte är så jävla mycket bättre än det som kommer från Breitbart News*. Det är också politiserat, vinklat och inte alls särskilt sant…..

  Så säger Alexander Bard i en intervjuv i Resume.se och vi är många som håller med.

  När alternativ media, med till exempel olika sajter, facebook, twitter och bloggar med kommentarer slår tillbaka med samma mynt, som gammelmedia gjort så blir det ett himla liv på makthavare, politiker med underhuggare.

  Gammelmedia har filtrerat nyheter, lyft upp, tonat ner och indoktrinerat läsare efter deras tidningsägares agenda, men förvandlar upprört alternativens rapportering till Fake News.

  Det som skrämmer mig mest är regeringens totala oförmåga att inse hur de gör bort sig internationellt med falskt självförhärligande. UD:s manual, för rätt verklighetsbild av landet slår mer tillbaka än tillrättalägger, som syftet var.

  Inser de inte, att export, affärskontrakt kan stå på spel, när man gör sig osams med både Trump och Putin. Det är betydligt farligare än att inte ta på sig en hijab i Saudiarabien.

  Tror dom att Hamas i Palestina räcker som partner och att muslimska röster skall hålla dom kvar vid makten??

  http://word.harrietsblogg.se/

  Gilla

 15. Arthur skriver:

  Närbildsdetaljerna om skofärg och den accelererande bilen ger ett påklistrat sken av autenticitet. Den som känner sig tvungen att utsira sin text med detta gör det förmodligen därför att berättelsen är påhittad. Vi ha kunnat se tidigare att pressen pressen inte drar sig för att presentera skönlitteratur som fakta när det tjänar deras syfte.

  Precis som brandmannen Thomas faller berättelsen på sin orimlighet. Brandmannens beteende på flygplanet var socialt och emotionelt omöjlig och omgivningens brist på reaktion var omöjlig. Likaledes är flyktingsnyftens huvudpersoner overkliga. Ingen som fifflat sig genom hela Europa för att slå blå dunster i ögonen på en svensk myndighet kan vara så lealös.

  Gilla

 16. Per skriver:

  Modem svensk journalistik.

  Propaganda material Goebbels skulle ha varit imponerad av. Fantastiskt! Perfekt! Ändamålsenligt!

  Det bästa av allt. Denna folkrörelse i mediaformat hatt övertygat folket att de bekämpar fascistiska rörelser i riket medans de i själva verket lukrar upp den demokratiska traditionen genom kukturmarxism. Snart landar vi rakt i famnen av en riktig diktatur.

  Allt som saknas är en ekonomisk kris och katastrofen är ett faktum.

  Kaffet svalnat men smakar ändå. En djup suck för Sverige.

  Gilla

 17. Anna skriver:

  Jag tycker att både inlägget och kommentarerna är väldigt cyniska. ”Snyftis”? Är det så ni skulle beskriva berättelsen om ert eget barn drunknade? Om du hade ett välfungerande liv i Syrien, ett bra jobb osv och så kommer IS och gör livet till ett helvete för att du har fel etnicitet och du hamnar flyktingförläggning i tjottahejti, något som du aldrig hade ens kunnat föreställa dig för kanske tio år sedan? Anar vi ett fördömande över att mannen blev deprimerad ett tag? För det skulle ni aldrig bli i en sån situation va?

  Vill också påpeka att det faktiskt inte står i texten att de inte försöker lära sig svenska på egen hand, det som står är att de ännu inte fått börja på SFI fast de vill det och har rätt till det och att de aktivt själva försöker få få det till stånd.

  Sedan det där med anhöriginvandring.. Om ni själva blev tvungna att fly från helvetet och hade anhöriga kvar där eller på andra ställen i världen, skulle ni aldrig vilja att de kom hit va? En son i Libanon, en fru i Iran eller liknande, inga problem. Det måste röra sig om dåliga människor som vill återförenas med sin familj. Ni själva skulle aktivt valt att försöka fly till ett land där ni inte får återförenas. Vi måste ”problematisera” som det står i inlägget att människor väljer att komma till Sverige framför länder där en återförening inte är möjlig. Framför allt bör vi skuldbelägga människorna själva, för de har sådana abnorma behov som att få hit sin familj.

  Gilla

  • Hovs-svarta-hallar skriver:

   @ANNA — Inte en siffra rätt. För det första har dessa människor inte flytt från helvetet, utan sannolikt tagit sig hit för att skaffa ett bättre och bekvämare liv (på vår bekostnad).
   Och: även OM de mot förmodan är verkliga flyktingar, så hade de med fördel kunnat stanna i ex-vis Turkiet. Här har de inget att skaffa, då Sverige inte gränsar till något krigförande land.

   Det är på tiden att du frigör dig från etablissemangets ständiga lögnpropaganda, som påstår att vi ska sätta dehär främmande människornas intressen FÖRE våra egna barns och äldre anhörigas behov! Detta är vanvett.

   Dagens politik ”hjälper” ett litet fåtal människor (som knappast tillhör de verkligt nödställda) till gigantiska kostnader. Hjälp i närområdet via UNHCR hjälper däremot miljoner människor med det nödvändigaste, till en obetydlig kostnad per person.

   Hur någon kan vara så intelligensbefriad att den prioriterar massimport till Sverige av migranter framför hjälp i närområdet, är totalt obegripligt för mig och andra självständigt resonerande människor. Läs tex. ekonomen Tino Sanandajis bok ”Massutmaning”.

   Gillad av 1 person

   • Anna skriver:

    Hovs-Svarta-Hallar: Man kan inte skriva ”inte en siffra rätt” när det gäller åsikter. Det är som om jag skrev inte en siffra rätt, om du säger att du gillar korv med potatismos. Och min åsikt att inlägget är cyniskt står jag fast vid.

    När du skriver ”För det första har dessa människor inte flytt från helvetet, utan sannolikt tagit sig hit för att skaffa ett bättre och bekvämare liv” så visar det snarare vad du VILL tro, än vad som är sant. Tror du att det är ett ”bättre och bekvämare liv” på en flyktingförläggning än det liv de hade i Syrien med två bra och troligen ganska välbetalda jobb?!

    Överhuvudtaget så är det dumt så jag håller på att gå sönder varje gång jag läser att folk kommer hit för att få ekonomiska fördelar. Jag är sfi-lärare och väldigt många syrier och irakier jag möter har lämnat ett innan kriget kom gott liv med stort hus, jobb och bil (som tankas för en spottstyver). Varför tror ni att det är någon slags lyx att leva på svensk etableringsersättning jämfört med vad de hade i sitt hemland?

    Sedan vill jag påminna om att vi ofta får läsa om svenskar som förlorat ett barn – en eller båda kan bli sjukskrivna för lång tid framåt och mår mycket, mycket dåligt. Men det är svenskar det. En syrier kan väl inte känna likadant som en svensk? En syrier ska ska säga tjolahopp tjolahej nu är jag i Sverige och det var lite synd att mitt barn dog men vilket ”bättre och bekvämare liv” jag ändå har fått på den här trevligt inredda flyktingförläggningen!

    Ang hur hjälp i närområdet ska gå till vet jag inte, vill gärna höra hur det ska organiseras. Men rent allmänt kan inte folk leva i flyktingläger i år efter år i väntan på att krig ska ta slut. Därmed inte sagt att inte jag också är för så mycket hjälp som möjligt i närområdet.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Närhjälp är nödvändigt, Anna, för att nå de verkligt nödställda (de som absolut inte har råd att resa över halva jordklotet i sin asylshopping), men självklara krav på regional självhjälp är egentligen ännu angelägnare. Det finns säkra, välmående länder i Afrika och Mellanöstern.

    Även utlänningar kan givetvis lära sig begränsa sin reproduktion och avstå från barbariskt våld mot varandra och det är, enligt MIN åsikt, betydligt rimligare, att utomeuropéer tvingas ta ett jättekliv mot att förbättra sina egna länder, än att de – som nu – tillåts försämra våra.

    Gilla

   • Anna skriver:

    Hotensia: Vilka ”säkra, välmående länder i Afrika och Mellanöstern” är det du tycker ska ställa upp, mer än de redan gör alltså? Minns att det absoluta majoriteten av flyktingar befinner sig just där! I flyktingläger i Afrika, i Libanon osv. Du har säkert läst hur liten del av flyktingarna som kommer till Europa.

    ”Regional självhjälp”. Tja, tror att Assads vilja att hjälpa dem han bombat med nya hem osv är ganska begränsad.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Menar du verkligen, Anna, att du på allvar tror att alla utomvästliga länder är drabbade av krig och katastrofer och att utomeuropéer, som ”tvingas fly för sina liv” bara kan få en dräglig och säker tillvaro i Väst – och allra bäst och drägligast i just Sverige?

    http://www.dn.se/goda-nyheter/varlden-battre-an-vad-du-tror/

    http://varldskoll.se/fattigdom-i-varlden-fakta-och-statistik-om-fattigdom/1676/

    Förstår du inte, att en ständig transferering av det oönskade befolkningsöverskottet från Afrika och Mellanöstern till Europa är fullkomligt ohållbar? Utomeuropeiska länders befolkningar måste själva ta ansvar för att hejda nativiteten och fördela resurserna rättvisare.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    ”– Nej, jag vill inte åka hem igen, säger Muhammed, 18 år gammal, från Guinea Conakry i Västafrika och skrattar till medan han säger att han ska ta sig till sitt mål för i Afrika finns inget. Afrika är så komplicerat och afrikaner tycker inte om varandra, det är bara politik och strider, säger han.”

    ”– Det finns pengar i mitt land, men jag tillhör inte dem som har några. Jag har tagit studenten men får inget jobb, så jag måste ge mig iväg för att hitta något och kunna skapa en familj, säger Abraham som är en storvuxen ung man på 22 år.”

    ”När jag undrar om Sydafrika vore ett alternativ svarar han att då skulle han behöva pass, visum och mycket pengar för att flyga dit. Hans dröm är att skaffa familj och få två – tre barn och vara i Europa de närmaste tio åren.”

    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6644112

    Gilla

  • ericr45 skriver:

   En del kommentarer här påminner i tonen om kvinnan i PK-programmet ”Ring P1” som glatt förtäljde ”jag brukar nästan varje dag gå ner till migrationscentret och där diskutera med alla läkare ingenjörer och advokater där. Det är sååå stimulerande!”.
   Enl SCB/Migr verket är majoriteten av alla invandrade lågutbildade, även om naturligtvis undantag finns.. Borlänge tog för ett par år sedan emot ett par 100 ”flyktingar”, över 60% var analfabeter.
   Vilken plats i dagens Sverige har analfabeter, vilket jobb kan de utföra? Vad blir start-up sträckan för ett jobb? Man kanske t o m har familj.
   Schweiz (?) har infört retur-stopp för asylanter..Reser man ”hem” kommer man inte tillbaka in i landet igen.
   Borde vara likadant i Sverige. Läs på om asylbegreppet och vad FN anser hur det ska tillämpas.
   Javisstja, bifogare en turlista för flighter till Bagdad, vi måtte ha mycket omfattande affärskontakter med Irak?:
   https://www.flygresor.se/showresult.php?id=271655060&filter=e30%3D

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Ja, herregud, Eric, vilket vanvett! Hårdnackad faktaresistens fullkomligt genomsyrar de politiskt korrigerade multikultisupportrarna inom VIK.

    Returstopp är ju en alldeles utmärkt åtgärd, som borde införas omedelbart i Sverige. Effektiv och rättvis, självvald repatriering. Lysande!

    Gilla

  • Vimsan skriver:

   Du är sfi-lärare?

   Har du tänkt tanken att du troligtvis inte kommer i kontakt med de som avses i ”cyniska” kommentarer och artiklar?

   Tror du att invandrare som ej tar avstånd från IS och vill ha ”sharia-samhälle” pratar med dig på sfi?

   Gilla

   • Anna skriver:

    Vimsan: Just den familj som skildras i artikeln är väl ett typexempel på de som jag kommer i kontakt med.

    Själv undrar jag i stället över hur många som kommer i kontakt med flyktingarna på det sätt jag gör, annat än att de sitter och läser skräckhistorier på Avpixlat och eldar upp sig mer och mer. Dessa skulle må bra av att vara med mig i klassrummet en vecka. Det skulle göra deras bild betydligt mer nyanserad – tror jag. Med det sagt inte att folk inte kan ha haft reella problem också. Jag säger inte emot att det finns problem i förorterna.

    Nej jag tror inte att den som ej tar avstånd från IS säger det. Men jag tror inte heller att det är främst de jag möter som sympatiserar med IS; de har ju många fall flytt från dem. I många fall är det nog andra generationens invandrare som till sina föräldrars fasa många gånger låter sig hjärntvättas av IS.

    Sharialagar: Vi ska givetvis inte ha sharialagar i någon form i Sverige, men jag tror att många av dem som propagerar för den avser den civilrättsliga delen. Dvs de vill kunna gifta sig och skilja sig och ärva enligt sharia som de tydligen får i England (helt fel, tycker dock jag). De flesta muslimska länder tillämpar inte den del av sharia som rör brott och många har inte sharia alls i sina lagsystem

    Gilla

 18. Folke Lidén skriver:

  Jonas Fröberg är en representant för det sektliknande beteende som fört Sverige till en ohotad förstaplats som Humanitär Stormakt.
  Det verkar som om alla samhällen tenderar att genomgå en process där en viss inriktning blir dominerande. I Romarriket var det krigskonst, i Ryssland kommunismen. Hos oss är det solidaritet med allt utom den egna befolkningen.
  Förr eller senare når man en s.k. tipping point, där framgångarna vänds i motgång. Allt fler inser att saker och ting gått för långt, men en ostoppbar utveckling lever sitt eget liv. Splittring och inre strider leder till samhällenas förfall.
  Jag tror att vi har nått vår tipping point. Vår väg nedåt är utstakad och snitslad.
  Huruvida vi lyckas resa oss ur askan, likt Ryssland, återstår att se.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.