Mats Tunehag

SvT, SR, DN och SvD ska med statens hjälp identifiera och motverka ”fake news”. Man vill ”förebygga att falska nyheter får stor spridning och spelar en avgörande roll i valet”, enligt ett pressmeddelande från statliga Vinnova som delfinansierar projektet. Det kan synas lovvärt, men är inte så oproblematiskt som det kan verka.

Media ger ofta sken av att detta är en ny företeelse. Men så kallad ”fake news” är inget nytt. Redan för 2000 år sedan spreds falska nyheter. Jesus hade dött och tre dagar senare var graven tom. Han är uppstånden från de döda, sa lärjungarna. Den tomma graven var en gåta som makthavare ville bortförklara och spred den falska nyheten att lärjungarna hade stulit kroppen.

Under historiens många krig, och inte minst under kalla kriget, har det spridits desinformation – fake news. Inget nytt under solen.

Mats Tunehag

Jag besökte Libanon under inbördeskriget på 80-talet. Fram till dess hade min upplevelse av krig förmedlats av komprimerade TV-bilder. Via TV fick man intryck av att krig pågick hela tiden överallt och drabbade alla.

Men så är det inte och så var det inte när jag var i Beirut och i Bekaadalen. Visst förekom det skottlossning och granater exploderade, folk dog och hus raserades. Men livet gick också vidare: man spelade tennis, gick med barnen till skolor och folk satt på caféer, småpratade och drack kaffe. Men den libanesiska staten kunde inte skydda medborgarna och statsapparaten var i upplösning.

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Nu stormar det på Facebook och i media över Trumps förslag om restriktioner och kontroller av invandrare och flyktingar. Tänker inte här recensera detta, utan bara ge ett litet bredare perspektiv. Trump och Obama verkar i hög grad vara samma andas barn i denna fråga. Och dessutom finns det fler länder vars agerande borde belysas och ifrågasättas.

Ansvaret för debaclet i Syrien och dess flyktingströmmar vilar tungt på Obamas regim. Men vad har han då gjort för dessa flyktingar? Hur många syriska flyktingar tog Obamas USA emot?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Bland annat därför låser vi ytterdörren. Trygghet och säkerhet är också ett grundläggande ansvar för staten: att skydda mot yttre och inre fiender och hot. Därför har vi polis, militär, tull och gränspolis. Det har Sverige, Singapore, Mexiko, USA och cirka 200 andra stater.

Under historiens gång har människor, familjer, grupper, städer och nationer kommit samman och bestämt hur det skyddet ska se ut och fungera. Därför byggde Kina under långliga tider på sin berömda mur. Därför har Visby en ringmur. Därför har vi grannsamverkan.

Det finns dock vissa murar, personer och stater som svartmålas, medan andra murar, personer och stater ignoreras eller prisas.

Mats Tunehag

Mats Tunehag

I dagarna är det 25 år sedan Sovjetunionens kollaps. Ett land blev 15 länder. Ett imperialistiskt imperium föll samman. Kommunismens lögner blev avslöjade. Den socialistiska ekonomins systemfel ledde till bankrutt.

Vi som växte upp i Sverige under kalla krigets dagar – och under den socialdemokratiska hegemonin – fick lära oss att den stora skillnaden var att östblocket hade en annan ekonomisk politik än det kapitalistiska USA. Men det var inte den avgörande skillnaden. Det handlade ytterst om frihet, sanning och människovärde – även i den ekonomiska politiken.

Mats Tunehag

Mats Tunehag

– Häftigt vitt skägg, fluffigt och vältrimmat. Är det äkta?

Nja, det är väl som det mesta med mig. Jag är en glad illusion som framförallt köpmän och barn gillar. Han såg lite sorgsen ut, trots sin färggranna dräkt. Men vad gör du här förresten – just nu?

– Jag är ju inte lika säsongsbetonad som du och dessutom är jag överallt alltid, sa mannen med de valkiga händerna.

– Jag känner igen dig, tror jag i alla fall, du är ju…, sa den runda och rödklädda mannen innan han blev avbruten.

Särskilt du borde känna igen mig. Du och jag har ju blivit intimt förknippade och…

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Kund: En cheeseburgare, tack.

Säljare: Ja, kanske det. Nåt mer?

Kund: En liten pommes frites.

Säljare: Ok, men först måste jag kolla en sak…

Kund: Vaddå?

Säljare: Värdegrunden!

Kund: Va?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Det finns klara samband mellan äppelträd och äpplen. Likaså finns det klara samband mellan islam och terrorism. Alla muslimer är inte terrorister men i stort sett alla dagens terrorister är muslimer. Och de ser själva islam som grunden och motivationen för sin blodtörstiga verksamhet. Därför blir det patetiskt att kämpa mot terrorismen om man inte samtidigt vågar ifrågasätta islam.

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Gång efter annan hör vi avståndstaganden från muslimer gentemot andra muslimer. Exempelvis, Osama bin Ladin var inte muslim enligt vissa muslimer, eftersom han begagnade våld och terror. Eller IS är inte islamskt. Eller Boko Haram.

Det finns rötägg inom alla religioner. Inget nytt under solen. Religionsföreträdare har givetvis rätt att ta avstånd ifrån vissa som kallar sig muslimer / kristna / buddister och säga att deras agerande eller uttalanden inte ligger i linje med en viss religion.

Men samtidigt måste man kunna ifrågasätta deras uttalanden. För ibland klingar argumenten ihåligt.

Mats Tunehag

Mats Tunehag

För den som vill vara politisk korrekt, och undvika att julen och nyåret kopplas ihop med Jesu födelse, och därmed kristen tro, kan jag föreslå följande hälsningsfras:

Vänligen ta emot utan några som helst förpliktelser, mina bästa önskningar om ett klimatsmart och könsneutralt firande av vintersolståndets högtid, som kan praktiseras inom ramen för din egen religiösa övertygelse som du givetvis själv väljer, eller en sekulär motsvarighet, men självfallet med respekt för andras religiösa eller sekulära övertygelser och traditioner, eller andras val att inte fira några religiösa eller sekulära traditioner i denna tid. 

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Nej, alla kulturer är inte lika bra och en del kulturrelaterade attityder och beteenden måste bekämpas. Vi kan aldrig acceptera en kultur där kvinnor är rättslösa, där kristna förföljs, där judehatet präglar media och skola, och där konvertiter ska straffas.

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Vi tar med oss matvanor, åsikter, kultur och kvinnosyn när vi reser eller flyttar till annat land. Ingen genomgår en förändring vid passkontrollen. Så är det.

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Revolutionsmuseet hade flyttat. Jag letade mig fram på Timisoaras gator efter en knapphändig beskrivning om var det nya museet låg. Revolutionen i Rumänien som ledde till kommunismens fall startade i Timisoara i december 1989. Detta europeiska revolutionsår är en av mitt livs stora höjdpunkter. Drygt 20 år senare, ville jag besöka revolutionsmuseet för att se och lära mer. Till sist fann jag det. Det var stängt.

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Vi som växte upp på 60-talet kunde beställa en negerboll, läsa om Pippi Långstrumps pappa som var negerkung i Söderhavet, och höra Martin Luther King tala om negrernas situation i sydstaterna. Och vi blev ändå inte rasister.

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Jag växte upp under kalla kriget. Berlinmur och kärnvapenhot. Det var två supermakter: USA och Sovjetunionen, kapitalism kontra kommunism, demokrati kontra diktatur.