Varför kollapsade Sovjetunionen?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

I dagarna är det 25 år sedan Sovjetunionens kollaps. Ett land blev 15 länder. Ett imperialistiskt imperium föll samman. Kommunismens lögner blev avslöjade. Den socialistiska ekonomins systemfel ledde till bankrutt.

Vi som växte upp i Sverige under kalla krigets dagar – och under den socialdemokratiska hegemonin – fick lära oss att den stora skillnaden var att östblocket hade en annan ekonomisk politik än det kapitalistiska USA. Men det var inte den avgörande skillnaden. Det handlade ytterst om frihet, sanning och människovärde – även i den ekonomiska politiken.

Läs mer

När Jesus träffade tomten

Mats Tunehag

Mats Tunehag

– Häftigt vitt skägg, fluffigt och vältrimmat. Är det äkta?

Nja, det är väl som det mesta med mig. Jag är en glad illusion som framförallt köpmän och barn gillar. Han såg lite sorgsen ut, trots sin färggranna dräkt. Men vad gör du här förresten – just nu?

– Jag är ju inte lika säsongsbetonad som du och dessutom är jag överallt alltid, sa mannen med de valkiga händerna.

– Jag känner igen dig, tror jag i alla fall, du är ju…, sa den runda och rödklädda mannen innan han blev avbruten.

Särskilt du borde känna igen mig. Du och jag har ju blivit intimt förknippade och…

Läs mer

Äppelträd ger inte bananer, islam ger inte frihet

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Det finns klara samband mellan äppelträd och äpplen. Likaså finns det klara samband mellan islam och terrorism. Alla muslimer är inte terrorister men i stort sett alla dagens terrorister är muslimer. Och de ser själva islam som grunden och motivationen för sin blodtörstiga verksamhet. Därför blir det patetiskt att kämpa mot terrorismen om man inte samtidigt vågar ifrågasätta islam.

Läs mer

Var Muhammed muslim?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Gång efter annan hör vi avståndstaganden från muslimer gentemot andra muslimer. Exempelvis, Osama bin Ladin var inte muslim enligt vissa muslimer, eftersom han begagnade våld och terror. Eller IS är inte islamskt. Eller Boko Haram.

Det finns rötägg inom alla religioner. Inget nytt under solen. Religionsföreträdare har givetvis rätt att ta avstånd ifrån vissa som kallar sig muslimer / kristna / buddister och säga att deras agerande eller uttalanden inte ligger i linje med en viss religion.

Men samtidigt måste man kunna ifrågasätta deras uttalanden. För ibland klingar argumenten ihåligt. Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! Eller får man säga så…?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

För den som vill vara politisk korrekt, och undvika att julen och nyåret kopplas ihop med Jesu födelse, och därmed kristen tro, kan jag föreslå följande hälsningsfras:

Vänligen ta emot utan några som helst förpliktelser, mina bästa önskningar om ett klimatsmart och könsneutralt firande av vintersolståndets högtid, som kan praktiseras inom ramen för din egen religiösa övertygelse som du givetvis själv väljer, eller en sekulär motsvarighet, men självfallet med respekt för andras religiösa eller sekulära övertygelser och traditioner, eller andras val att inte fira några religiösa eller sekulära traditioner i denna tid. 

Läs mer

Diktaturer tål inte frihet och sanning

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Revolutionsmuseet hade flyttat. Jag letade mig fram på Timisoaras gator efter en knapphändig beskrivning om var det nya museet låg. Revolutionen i Rumänien som ledde till kommunismens fall startade i Timisoara i december 1989. Detta europeiska revolutionsår är en av mitt livs stora höjdpunkter. Drygt 20 år senare, ville jag besöka revolutionsmuseet för att se och lära mer. Till sist fann jag det. Det var stängt.

Läs mer