Inreseförbud för judar?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Nu stormar det på Facebook och i media över Trumps förslag om restriktioner och kontroller av invandrare och flyktingar. Tänker inte här recensera detta, utan bara ge ett litet bredare perspektiv. Trump och Obama verkar i hög grad vara samma andas barn i denna fråga. Och dessutom finns det fler länder vars agerande borde belysas och ifrågasättas.

Ansvaret för debaclet i Syrien och dess flyktingströmmar vilar tungt på Obamas regim. Men vad har han då gjort för dessa flyktingar? Hur många syriska flyktingar tog Obamas USA emot?

2011: 29 personer

2012: 31 personer

2013: 26 personer

2014: 105 personer

2015: 1682 personer

Samtidigt översköljdes Libanon, Turkiet och Europa av miljontals flyktingar.

Dessutom, år 2011 förbjöd Obama alla flyktingar från Irak under ett halvår. Utrikesminister John Kerry hävdade att det var av hänsyn till USA:s nationella säkerhet. Ingen bör tro att Obama varit en invandrarvänlig president. Han är den president som utvisat överlägset flest av USA:s samtliga presidenter.

Både Trump och Obama har hänvisat till den nationella säkerheten när de begränsat syriers möjlighet att komma till USA. Det har även superrika arabstater gjort som har tagit emot noll – inga – flyktingar från Syrien. Varför? Jo, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Quatar och Förenade Arabemiraten fruktar att muslimska terrorister ska komma in i länderna tillsammans med flyktingar.

Både amerikanska och svenska media har rapporterat att ISIS-terrorister kommer med flykting- och migrationsströmmar till europeiska länder, inklusive Sverige. Därför har alltså vissa arabstaternas ledare, men även Obama och Trump, vidtagit diverse åtgärder. Dessa åtgärders lämplighet och trubbighet bör givetvis diskuteras och kan ifrågasättas.

Trumps agerande har fått utrikesminister Margot Wallström att kalla till sig USA:s ambassadör för att förklara sig. Gott och väl. Men då är det väl hög tid att fru Wallström avsätter tid för ytterligare 16 möten med ambassadörer från 16 muslimska länder som har ett permanent inreseförbud* för israeler: Algeriet, Bangladesh, Brunei, Iran, Irak, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Oman, Pakistan, Saudi Arabien, Sudan, Syrien, Förenade Arab Emiraten och Jemen. Flera av dessa länder släpper dessutom inte in personer som varit i Israel.

Jag kan inte påminna mig att media, Twitter och Facebook har stormat om Obamas & Kerrys agerande och argumentation. Känner någon till heta diskussioner i FN om muslimska länders inreseförbud för Israeler? Har CNN, SvT och DN ifrågasatt rika arabstaters nolltolerans för syriska flyktingar? Kommer Wallström att agera i FN:s säkerhetsråd angående muslimska länders reseförbud? Mina förväntningar på Wallström är låga.

* Det finns variationer av hur förbudet ser ut.