LAJ

Lars Anders Johansson

Häromåret firade jag midsommar hos några vänner på Åland. Det var ett traditionellt åländskt midsommarfirande, med midsommarstång och folkdräkt.

LAJ

När jag ser de fullastade så kallade studentflaken passera under stort oväsen kan jag inte låta bli att dra mig till minnes dagen då jag själv slutade gymnasiet.

LAJ

Lars Anders Johansson

Att bryta mot normer är viktigt. Både för den enskilde individen och för samhället. Normer måste testas och utmanas för att man skall veta om de fortfarande är relevanta. Normer som inte utmanas, som omgärdas med starka tabun som i fundamentalistiska och repressiva samhällen, blir statiska och förlorar med tiden sin mening. Dessutom finns det rent destruktiva normer, som skadar snarare än vägleder, normer som frikopplats från den mening de än gång hade och förvandlats till instrument i förtryckares och mobbares händer.

LAJ

Lars Anders Johansson

En av de allra viktigaste kunskaper som föräldrar genom uppfostran kan bibringa sina barn är förmågan att känna in och respektera olika typer av sammanhang och att bete sig därefter. Att man inte beter sig likadant på en restaurang som hemma på köksbordet, inte likadant ute på stan som i den egna trädgården.

LAJ

Lars Anders Johansson

Igår publicerade jag ett blogginlägg här på Det Goda Samhället där jag argumenterade mot den så kallade Rättviseförmedlingens utgångspunkter, men också mot sättet på vilket deras listor tillämpas i praktiken.

LAJ

Lars Anders Johansson

Rättviseförmedlingen förespråkar inte kvotering. Påstår de. De tar bara fram listor på personer som skulle kunna anlitas istället för de som anlitats tidigare.