Rättviseförmedlingen och dess metoder

LAJ

Lars Anders Johansson

Igår publicerade jag ett blogginlägg här på Det Goda Samhället där jag argumenterade mot den så kallade Rättviseförmedlingens utgångspunkter, men också mot sättet på vilket deras listor tillämpas i praktiken.

Med utgångspunkt i egna och andra arrangörers erfarenheter beskrev jag hur förmedlingens listor över personer som de tycker skall kvoteras in i diverse sammanhang (i mitt fall på festivalscener) ofta missbrukas som ett redskap i händerna på en aggressiv nätmobb som med mer eller mindre outtalade hot genomdriver förmedlingens agenda.

I samband med detta jämförde jag nätmobbens metoder med hur kriminella organisationer bedriver ”beskyddarverksamhet” mot näringsidkare. Jag skrev ordagrant:

Det är en situation inte helt olik den där en affärsinnehavare utlovas ”beskydd” av den lokala gangsterbossen med motiveringen ”Det vore ju synd om någonting skulle hända med din fina festival …”

I dag blev jag uppringd, inte av Rättviseförmedlingens nuvarande ordförande Seher Yilmaz, utan av dess grundare Lina Thomsgård, Sveriges förmodligen mest inflytelserika och framgångsrika lobbyist. Tillika fast kolumnist i Aftonbladet. Det var i den senare egenskapen hon ringde mig, hon ville nämligen inför morgondagens kolumn ”försäkra sig om att ingen från Rättviseförmedlingen uttryckte sig som jag påstod i blogginlägget.”

Lina Thomsgård kan läsa innantill. Som intelligent opinionsbildare med många års erfarenhet av PR och lobbyverksamhet vet hon att jag inte påstod att någon representant för Rättviseförmedlingen uttryckte sig som i min liknelse med beskyddarverksamhet.

Vad hon också vet är att oerhört många fler kommer att läsa hennes kolumn i Sveriges största tidning än mitt blogginlägg på Det Goda Samhället. Vad jag verkligen skriver kommer således att spela mindre roll än vad hon eventuellt påstår att jag skriver.

Festivalarrangörer och andra som inte följer Rättviseförmedlingens direktiv riskerar att råka ut för den aggressiva nätmobben. På motsvarande sätt riskerar den som har mage att argumentera emot dem att istället för att få sina argument bemötta i sak tillskrivas uttalanden som den inte har gjort.

Även detta vet PR-proffset Lina Thomsgård.