Osäkerhet

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Om jag låter som om jag visste vad jag pratar om så ber jag att få lägga till rätta.

Vad det handlar om är hur vi ska förhålla oss till Sveriges grundproblem: i första hand det välfärdsindustriella komplexet och dess härskande ideologi, alltså PK-ismen, i andra hand migrationssituationen, som på ett akut sätt uppenbarar och fördjupar det svenska systemets svagheter.

Jag tror att jag vet vad jag pratar om när det handlar om spelplanen och regelverket. Men jag vet inte säkert när det gäller de konkreta åtgärderna. Han som uppfann schacket vet inte säkert vilka pjäser han ska flytta i de första dragen.

Vad jag kan se finns tre slags lösningar: dels två extremer, dels någonting mitt emellan. Här vacklar jag och verkar tycka än det ena, än det andra.

Den ena extremen är den som förordas av ytterlighetsliberaler och som innebär fri invandring vilket förutsätter att välfärdssystemet skrotas såväl för invandrare som etniska svenskar. Ju längre Sverige låter tiden gå utan att bestämma sig för en genomtänkt politik, desto mer sannolikt är det att vi hamnar i denna extremsituation. Av sig själv graviterar systemet mot denna ”lösning” i takt med att pengarna inte längre räcker till alla offentliga åtaganden.

Vare sig man gillar denna lösning eller inte så fungerar den i bemärkelsen att människor faktiskt kan leva på det sättet. Det visar existensen av dualekonomier i många länder i tredje världen, där slumområden samexisterar med välmående, stängselomgärdade förortsområden och där sociala klyftor, som Sverige aldrig upplevt, är en självklarhet.

Den andra extremlösningen handlar om att försöka rädda välfärdssystemet. Den kräver en tvärnit i invandringen och ett målmedvetet och långsiktigt restaurationsarbete i syfte att återskapa det Sverige som en gång var.

Problemet med den lösningen är att man inte vet om den kan fungera. Den förutsätter att hundratusentals invandrare accepterar att bli svenskar, inte bara i så måtto att de blir normala svenska knegare som försörjer sig själva, utan också att de väljer att anamma den svenska kulturen och bli svennar även i själen. USA är ett praktiskt exempel på att sådant faktiskt är möjligt – invandrarna har gradvis faktiskt blivit amerikaner – men om motsvarande gynnsamma förutsättningar föreligger i Sverige är inte lätt att veta.

Denna lösning hade möjligen kunnat fungera om svensk politik redan för ett antal år sedan stämt i bäcken och bromsat invandringen till vad Sverige förmådde motta i ordnade former, men så blev det inte. Att nu, fem i tolv, när kulturkonflikterna redan blossat upp, försöka inleda ett storslaget förbrödrings- och assimilationsprojekt för att försvenska migranterna förefaller tämligen utsiktslöst. Framför allt finns ingen mental beredskap hos Sveriges ledande politiker, ej heller hos sverigedemokraterna vad jag kan bedöma, att styra landet i en sådan ny riktning. Folk som inte ens tror på existensen av en svensk kultur eller på någon annan form av svenskhet kan naturligtvis inte med trovärdighet erbjuda just detta till storögt oförstående nyanlända.

Eller så har jag fel. Jag vacklar som sagt.

Jag tror att den övervägande delen av svenska folket gillar det svenska välfärdssystemet, inte i alla detaljer såklart, men som ett uttryck för en nationell känsla och samhörighet där alla anstränger sig för att dra sitt strå till en gemensam stack och där alla har rätt till solidariskt stöd om det kniper.

Om jag har rätt kommer svenska folket därför att i det längsta att värja sig mot den extremliberala lösningen. I den mån assimilationslösningen är praktiskt ogenomförbar – vilket jag alltså misstänker – kommer Sverige att söka en lösning mellan dessa två motpoler. Det kommer att handla om kraftiga reformer i välfärdssystemet.

Här finns, vad jag kan se, två tänkbara huvudspår. Det ena innebär att välfärden skärs ned lika för alla, alltså att exakt samma regelverk gäller för medborgare och nyanlända med någon sorts uppehållstillstånd. Det andra är att olika regler gäller för medborgare och folk som bara har uppehållstillstånd.

Det här är brännande frågor som rör nationens framtid. Vi borde ha en livaktig och öppen debatt om detta. Det har vi inte. De politiska partierna vågar inte ta i dessa heta potatisar. I stället ägnar de sig åt någon sorts intrikat sällskapsspel vars syfte verkar vara att hitta goda skäl att hålla sig borta från denna avgörande framtidsfråga.

Detta är kanske det mest oroväckande.

52 reaktioner på ”Osäkerhet

 1. Anne-Hedvig skriver:

  Leser om Brochmann 2-rapporten, nettopp kommet ut i Norge. En innvandret kvinne fra 3. verden vil i snitt koste oss ~ 11,6 millioner i løpet av sitt livsløp hos oss.

  Skal se om jeg finner lenke til rapporten og legge den inn.

  Liked by 4 people

  • Birger skriver:

   Är det någon som vet vad en person som helt lever på bidrag kostar samhället per månad i snitt? Jag gissar på cirka 15 ksek per månad i rena bidrag, till det kommer kostnader för samhällsservice, kanske 20 – 25 ksek totalt. Multiplicera med 12 och sedan med 1 million

   Liked by 1 person

  • kim skriver:

   Tack, Anne-Hedvig! Eftersom vi svenskar lever i ett land där de styrande nekar oss fakta i kontroversiella frågor får vi förlita oss på grannländerna. Grattis till att du lever i ett samhälle som vågar ta reda på hur verkligheten ser ut och fatta beslut utifrån detta.

   Gilla

  • Jaxel skriver:

   Anne-Hedvig!

   Tack för din information från Norge.

   Jag har dock svårt att hitta den där siffran över kostnaderna. Kan du specificera närmare var (i rapporten) man hittar den? Ett alternativ kan ju också vara ett referat av rapporten från en trovärdig källa.

   Jag hade samma problem med den tidigare SSB-rapporten. Ett jättelångt dokument där jag inte lyckades hitta den relevanta siffra (ung 4 miljoner NOK om jag minns rätt).

   Om man tänker sig att själv använda siffran är en referens till originalet förstås starkt att föredra. Fast lyckas man inte hitta siffran där så kan man bli tvungen att nöja sig med en referens till ett referat.

   Gilla

 2. Lasse W skriver:

  Ja det finns ingen rak och öppen diskussion om vad det innebär för välfärdssystemet att ta hit 100 00-tals människor från MENA och Nordafrika. I nämnda länder arbetar bara varannan person. Kvinnor arbetar i princip inte alls. Idealet är paschan, en person som sitter och pöser och delar ut order och har människor som arbetar för honom. Möjligen kan man ha ett eget företag som köper och säljer saker i den lokala basaren. Eller köra buss eller taxi. Att behöva kroppsarbeta, det vill säga svettas i bar överkropp och lyda order från en överordnad är nedsättande och förnedrande. Sådant hade man slavar till förr i nämnda länder.

  Kort sagt befinner vi oss ljusår från en protestantisk arbetsmoral. Tecknen är skrivna på väggen. Problem och ännu fler problem för landet Sverige. Dags att börja se om sitt hus för en utlandsflytt. Snart kan det vara försent.

  Liked by 3 people

 3. Bo Svensson skriver:

  Just detta problem har jag haft i fokus länge och är nöjd med min lösning.

  Lösningen är extremt liberal men den är inte psykopatliberal. – Man bör erkänna folks behov av att tillhöra en gemenskap och uppmuntra folks benägenhet att odla samhörighet och solidaritet. – Nyckelreformen som måste komma först, är den individuelle skattebetalarens direkta makt över skattemedlens fördelning över de av de folkvalda godkända posterna.

  Man får alltså väjla i vilken mån man skall gynna dem man själv vill tillhöra eller satsa på gynnandet av främmande folkslags väl. – Denna reform medger också utsläppande i den normala marknadsekonomin av praktiskt taget hela den skattefinansierade sektorn.

  Skatt som från början var en organiserad form av rån, utvecklas i takt med ökad civilisationsgrad till att bli som en klubbavgift för förmåner man bjuds på som medlem.

  Den andra stora liberala globaliseringsgrejen är ju den fria rörligheten och den bör reserveras för dem som kan skaffa ekonomisk garant. – Det hade ju alla resande förr i form av sitt hemlands ambassad som ställde upp när man hamnat i trångmål. – Numera måste ju garanten även tänka på vad klienten kan förorsaka för kostnader i form av skadeersättning efter mord, våldtäkter, terrordåd m m och det kommer att bli en del som är oförsäkringsbara. – I synnerhet om vi kräver fullgod kompensation som då bör utgå till det folk brottsoffren menar sig tillhöra. – Garanten kommer i regel att vara ett försäkringsbolag och rabiata islamister kommer säkert att få stanna hemma.

  Bevis på att man skaffat ekonomisk garant skulle då fungera som ett globalt visum men även vara ett krav generellt för fri rörlighet i det offentliga rummet. – I omsorg om dem i ens ”flock” med svag ekonomi får man då tänka sig att vi bjuder på ett belopp, lika för alla, som hjälp med brottsförsäkringskostnaden.

  Istället för den extrema psykopatliberalismens bevakade enklaver för de trygghetstörstande, blir då de bevakade enklaverna för det kriminella riskklientelet.

  Det där med kravet att bjuda ”mänskliga rättigheter” åt alla som tagit sig förbi en nationsgräns, var nu den regeln kommer ifrån, faller ju bort om nationsgränser skall mista sin betydelse och kravet får ju då istället lastas på det folk man menar sig tillhöra och erkänns som medlem av.

  Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Och asylverksamheten skall snarast möjligt outsourcas till UNHCR. – Nuvarande ordning har bevisat sig som orimlig och ohållbar. – Resande som saknar giltiga skäl för sin närvaro här, hänvisas till bevakad enklav intill flygplats varifrån man är fri att ta sig vidare. – För den som menar sig vara flykting, till ett UNHCR-administrerat läger.

   Repatriering bör vara huvuspåret men för de flyktingar vars repatriering verkar allt för avlägsen eller osannolik, bör det fungera med att köpa loss territorium för en definitiv urban bosättning. – Äkta flyktingar är sällan landsbygdsbefolkning utan har vanligen någon kompetens som de kan få bruk för där. – Nordafrika har enorma obebodda arealer förutom de luckor som Europas 20 miljoner invandrare därifrån lämnat efter sig och det finns bra grundvatten på stort djup och solenergi så att det räcker och blir över.

   Gilla

 4. Bjarne Däcker skriver:

  Standardsvaret på de livsviktiga frågor som Patrik Engellau tar upp är ”Sd har nazistiska rötter”. Politiker och media försöker hela tiden avleda diskussionen genom att peka finger mot Sd. Det blir ännu mer absurt nu när Sd ligger omkring 20% i opinionsmätningarna. Var femte svensk kan knappast vara extremist. I stället svarar de Sd när opinionsmätarna frågar troligen därför att de oroar sig precis för de frågor som Patrik Engellau tar upp och inga andra politiker verkar bry sig.

  Liked by 4 people

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  En klok statsledning driver inte radikal politik såvida inte de yttre omständigheterna är entydigt hotfulla som i Sverige under andra världskriget. En klok statsledning ser hur andra likartade länder löser sina problem och lär därav samt utvärderar egna beslut efter lämplig tid för att se om de fungerat bra, som exempelvis den svenska skolan. Tyvärr har inte Sverige längre en klok statsledning. Inte heller var detta fallet med den tidigare Alliansregeringen.

  I stället för att ta sig an seriösa uppgifter ägnar man sig huvudsakligen åt att slänga käft i radio, TV och media och ägna sig åt triviala uppgifter som vad man tycker om SD eller vad den amerikanska presidenten har twittrat. Frågan om jordens klimat och miljö är förvisso viktiga men här är det främst andra länder som skall göra något. Sverige har faktiskt redan gjort tillräckligt och vad som ytterligare kan göras har knappast något betydelse för jordens klimat utan endast en möjlig etisk dimension.

  Varför tar man inte itu med att få ordning på landets försvar eller att få kriminaliteten under kontroll? Varför har man låtit dessa förfalla? Det är sådant som regering och politiker skall prioritera. Detta görs inte!

  Det är precis av denna anledning som svenska medborgare är djupt bekymrade om de sina och deras framtid.

  Liked by 7 people

 6. Anna-Kristina skriver:

  De tankar som Patrik tar upp idag hoppas jag stör politikers nattsömn. För det borde de göra. Att politiskt skruva på välfärdssamhällets alla kranar utgör en ytterst delikat uppgift. Man vet inte alltid hur saker och ting faller ut i en snårig verklighet.

  Man brukar därför i olika sammanhang öva olika realistiska scenarier för att hitta brister och svagheter i en organisation eller något uttänkt. Om inte annat, för att hjälpa fantasin. Ett samhällsscenario kan då se ut så här;

  Att det, förutom skjutningar och bilbränder, är förhållandevis lugnt i alla utanförskapsområden beror nog på att vuxenhet där i mycket hög omfattning lever på olika former av bidrag. I vad mån dessa sedan kompletteras med svartarbete är svårt att veta.

  Om man börjar sänka den mer generella bidragsdelen så sänks den även i utanförskapsområden. Och då riskerar vi uppväcka en sociala oro även inom vuxenheten där. Nu ser vi mest ungdomars härjningar. Räcker inte pengarna kommer naturligtvis andra sätt att försörja sig på att sökas, direkt eller indirekt.

  Brottsligheten kan då förmodas stiga och även sprids sig ut i det övriga samhället, och då drabba gemene man på ett mer obehagligt sätt. Jag förmodar att politikerna är mycket medvetna om just den här elefanten i rummet. Idag köper vi lugn.

  Det här problemen vill nog därför politiker undvika i det längsta. Det innebär antagligen att man hellre, från stadsmaktens sida, söker nya uthålliga finansieringskällor att mjölka den arbetande medelklassen på.

  Men då får man till sist en extremt missnöjd grupp, den som arbetar och betalar allt mer, men som får allt mindre tillbaka. Vi ser redan nu signaler i den riktningen med protesterna mot minskad assistansersättning. Redan svaga grupper kläms åt av samhällsekonomin.

  Denna här typen av missnöje kommer säkert att växa i bredd i ett mer ansatt ekonomiskt läge, och då, i förlängningen, kanaliseras som politiska val. Alla de etablerade partierna kommer då att ta stryk – de är ju alla på något sätt ansvariga för vart Sverige hamnat.

  Om man då politiskt inte vågar röra i försörjningen av alla människor även i utanförskapsområden, börjar samhället snart tudelas. Till de redan etniska och kulturella motsättningarna adderas då även en mer tydlig socioekonomisk dimension.

  Det är då den politiska vägen i Sverige börjar bli rejält knagglig. När medelklassen, ekonomins motor, plötsligt finner sig ekonomiskt överutnyttjad, utan att få något tillbaka, börjar den reagera. Det kommer då en större motreaktionen. Även företag kommer att påverkas och i ökad grad förlägga verksamhet utanför Sverige. Den ekonomiska och sociala utförsbacken blir då snabbt brantare.

  Det här är ett möjligt scenario. Ett bland många andra.

  De som talar mycket om försvaret för humanism och de mjuka värdena, bör nog mycket snabbt tillägna sig ett något längre perspektiv. Försvaret av humanism – här och nu – är en sak – men att göra det mer långsiktigt kräver mer allvarliga insikter.

  Signalpolitikens väg är nog i stort sett slut. Brexit och Trump kan ses som ett första tecken på det. Även SD:s tillväxt kan ses i det ljuset.

  Det tragiska nu är att alla år av epitets-sprayande och ihärdigt brunmålande, helt har paralyserat nödvändiga politiska samtal. Vi har nu mycket svårt att inom sakpolitiken hantera alla upptornande allvarliga problem. Politikerna själva har skapat en beröringskräckens dynamik. Polariseringen av det politiska samtalet har lett in oss i en politisk återvändsgränd. En eländets draksådd som förgiftar all dagspolitik. Vi ser det dagligen i nyhetssändningarna.

  Kommer inte de mer verklighetsnära samtalen snart igång så kommer utvecklingen bara att ske ändå – och då rider vi snart allihop på en vildhäst – även vi som aldrig ridit förr.

  Liked by 3 people

  • Björn skriver:

   Mycket bra beskrivning av det RÅDANDE läget i Sverige! Ett relativt, men bedrägligt lugn i förorterna köps med feta bidrag! Sänkningar där skulle generera upplopp och brottsvågor av aldrig skådat slag! Detta måste regeringen vara väl medveten om, och låter i stället medelklassen pungslås med allt mer bisarra skatter! Allt oftare i ”miljöns” namn! Detta kan nog pågå ett bra tag till, då vår hårt arbetande befolkning har i sitt DNA att jobba på, tiga och lida! Men förr eller senare spricker det, och då är den totala anarkin ett faktum!

   Liked by 2 people

 7. BjörnS skriver:

  Den enda framkomliga vägen är nog att bygga välfärdssystemet som ett riktigt försäkringssystem där bara ytterst minimala insatser för de som inte bidrar via skattesedeln. dels är det troligtvis legitimt i väljarnas ögon och dels ger det incitament att arbeta och komma in i samhället.

  Liked by 2 people

 8. p2185 skriver:

  Den hittills mest konkreta och kortfattade sammanfattning av själva grundproblemet i dagens politik i Sverige. Vald lösning ger inriktning mot vad som behövs inom utbildning, arbetsmarknad och organisation för att upprätthålla nationell säkerhet. Men utan val av väg är väl resten meningslöst att gagga om?

  Det känns idag dessvärre svårt att tro att vår valda ledning nånsin vågar staka ut en sådan väg och få en majoritets stöd bakom.

  Partikäbblet om makten står stadigt i vägen. Sakfrågorna förefaller alltid få stryka på foten.

  Liked by 2 people

 9. Svart vatten skriver:

  En artikel i SvD bevisar art Patrik har rätt, något måste göras nu:

  https://www.svd.se/securitas-iden-om-kommunala-ordningsman-ar-utmarkt/om/ledare-gastinlagg

  Vi kan inte som det är nu lägga halva vår arbetstid, eller mer när alla skatter är räknade för staten och sedan dessutom själv betala för sjukvård och säkerhet, energi och resor. Vänsterliberalerna sålde ut redan med skatten betalda skolor, energiinfrastruktur och järnväg. Skall man kanske sälja sjukhusen nu? Varför frågade ingen sig varför man betalde samma skatt när allt mer privatiserades? Nu håller polisens arbete på att smygprivatiseras, men vi betalar samma skatt!

  Jag ser en minsking av invandringen till så nära noll man kan är den uppenbara första åtgärden, vi kan införa ett strikt poängsystem med högst poäng för exempelvis en välutbildad engelsk familj och noll för en outbildad man från mellanöstern.
  Det andra är att alla verka för att repatriera så många man kan som kommit under senare år, de flesta har kommit utan papper, många har bevisligen ljugit, etc.
  Det tredje är att skära i välfärden för alla som inte är svenska medborgare till nästan noll.
  Det fjärde är att skära i bidragen och stöd generellt, för alla.
  Det femte när detta börjat få effekt är att börja sänka skatterna.

  För att kunna genomföra detta så krävs som första åtgärd att ta tillbaka våldsmonopolet och begränsa islam. En del i detta är att mödosamt bygga upp polis och militär, men detta kommer att ta tid. Därför tror jag att den första åtgärden av alla är att söka hjälp utifrån, att söka utländsk militär expertis i polisarbete i krigszoner. Vi kommer även att behöva läger utomlands.

  Ser jag detta ske? Knappast, vi behöver någon som agerar exakt som Trump gör nu, någon som vet vad som behövs som inte är stöpt i alla om och men som existerande vänsterliberala lagar och regler ställer upp. Vi har ingen Trump, kan vi låna honom i en vecka? Med den takten han har nu så räcker det kanske?

  Liked by 6 people

 10. JAN BENGTSSON skriver:

  Vi blir nog tvungna att införa ett differentierat system…

  Allahs lika värde lär hamna på soptippen,
  när de naiva inser realiteterna?

  Men det vet ju alla att det varit en Potemkinkuliss!
  Inte minst våra fattigpensionärer, är smärtsamt medvetna om den saken)

  Gilla

 11. Johan1 skriver:

  USA är i viss mån multikulturellt men i huvudsak multietiskt, vilket är en avgörande skillnad. Man har haft generationer på sig att samla människor med olika bakgrund och bygga upp ett kitt som fogar dem samman som amerikaner. Vi befinner oss generationer efter USA och mitt i en process där man vill bygga ett multikulturellt samhälle på rekordtid. Detta dessutom beslutat över huvudet på en stor del av befolkningen. Jag tror vi måste ganska handfast stå upp för vilket kitt som sammanfogar nationen, välkomna dem som vill bli en del av det och de dom inte vill det kanske får överväga var de vill slå rot. Annars ökar segregation, spänningar och påfrestningar på samhället lavinartat säkerligen

  Liked by 1 person

 12. Hortensia skriver:

  Hela situationen är synnerligen olustig, Patrik, men om Sverige ska undgå, att på rekordtid förvandlas till en gravt dysfunktionell stat – en våldsam och västfientlig muslimsk provins – måste lejonparten av de utomeuropeiska immigranter, som redan befinner sig i landet förpassas ut igen och gränsen måste hållas helt stängd för asylinvandrare, så länge fred råder i våra grannländer.

  Välfärdsstaten passar det svenska kynnet. Det är orimligt, att svenska folket, vars förfäder mödosamt har byggt upp ett tryggt och säkert, innerligt gott land, ska tvingas avstå sin välfärd, för att folkutbytesivrande sjuklöverpolitiker erbjuder kravlösa bidrag och generös livstidsförsörjning av ”flyktingar”, som utan vidare kan resa fram och tillbaka till sitt förment obeboeliga hemland.

  Liked by 7 people

 13. CC skriver:

  Ekots lördagsintervju med JÅ var beklämmande politiskt styrt. Det fanns tydliga tecken på att intervjuaren ville förlöjliga JÅ och SD. Sedan följer korta klipp med bl.a. Jan Björ-klund som påstår att SD är nazister. Sedan kom Jonas Sjöstedt med partiska lögner om judeskämt inom SD. Dock påtalades att SD:s Richard Jomshof har påtalat Ss mörka historiska samarbete mellan S och Nazityskland, men man spelade inte upp det Richard Jomshof sagt om detta utan ref. endast till hans och SD:s åsikter, d.v.s. om Ss mörka kopplingar till Nazityskland. Detta Eko-sändning var tyvärr en beklämmande politiskt PK-styrd intervju. Att programledaren sedan försöka få lyssnarna till att tro att det finns ett samband mellan V och SD var illasinnat och befängt. Timbros VD Karin Svanborg Sjö-vall uttalade sig på ett politiskt negativt sätt om SD. Hon leder en stiftelse som vill föra en liberalare och invandringspolitik utan begränsningar. Hon förespråkar alltså ökad invandring till vårt land. Hon är inte alls neutral i detta sammanhang. Och SR som egentligen ska vara politiskt neutralt agerade tyvärr politiskt toppstyrt, agerade på ett sätt som uppenbart stöder 7-klövern och stöder 7-klöverns historiskt galna asyl- och invandringspolitik. Syftet med Ekots lördagssändning var att med lösa klipp, egna politiskt vinklade analyser och med direkta lögner få lyssnarna till att tro att SD (av idag) har kopplingar till nazismen. Och hur SR agerat i detta program och i andra sammanhang får mig att känna stor oro för vår demokrati. Detta Eko-program får mig att känna rädsla. SR:s anställdas politiska agenda bidrar starkt till att minska det fria ordet och deras agerande hotar demokratin i vårt land. Jag känner stor oro för att SVTs, SRs och andra stora PK-medier nu agerar politiskt som knähundar åt 7-klöverns politiker. PK medier granskar inte längre maktens företrädare utan förtalar allt och alla som utmanar makten. Och detta har lett till ökat förtryck av oliktänkande (av t,ex, SD:s politiker och SD:s anhängare/väljare) och har resulterat i att vanligt folk inte längre vågar säga det dom tänker och tycker. Novus och andra opinionsinstituts undersökningar utgör tydliga bevis på att hur PK-medier och deras anhängare vill styra information. Man använder vinklade mätmetoder som syftar till att förminska stödet för SD.

  Liked by 5 people

  • Carsten skriver:

   Jag hörde också eko-intervjun. Det börjar bli löjligt med vinklingarna, insinuationerna och självgodheten. Och jag är trött på att ungefär 40 % av varje intervju med Åkesson ska handla om vad någon enskild SD-företrädare sagt och gjort någon gång. Hur vore det om Ekot i nästa intervju med AKB ägnade halva programmet åt att tala om att Delmon Haffo kallade Annika Strandhäll för ”hora”. Eller om de i nästa intervju med Stefan Löfven pressade honom kring om det är lämpligt att Annika Strandhäll är en del av hans ministär, med tanke på att hon ställer sig tveksam till att män ska ha rösträtt.

   Mest bisarrt var när programledaren med emfas hävdade att SD ”i de etablerade mätningarna” ligger på 16 % i opinionen – och att det korresponderar mot verkligheten. Jo, tjena. Dubbla den siffran, och du kommer i närheten av sanningen. Precis som Jimmie påpekade. Det blir allt mer svettigt och ångestfullt i propagandabunkern på Gärdet. De bävar inför valdagen 2018, men de försöker in i det sista förneka vad som komma skall.

   Liked by 5 people

   • Hortensia skriver:

    Instämmer, Carsten, men egentligen spelar det väl ingen roll alls vad reportrarna nänns fråga Anna Kinberg Batra? Hon tenderar ju, att robotaktigt leverera exakt de svar hon har repeterat in, alldeles oavsett vilka frågor som ställs… suck!

    Kvicktänkte och tålmodige Jimmie Åkesson, fick ju tillfälle att briljera när han lugnt, sakligt och elegant bemötte en allt mer frustrerad, närapå frustande, reporter (Monica Saarinen?) genom att svara mycket artigt och helt begripligt på alla hennes vänstervinklade påståenden.

    http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3071

    Är stockholmskan Kinberg Batra verkligen smartare än blekingska lantisen Åkesson? Knappast! Är hennes alliansparti mer ”regeringsfähigt” än SD? Det har jag, med tanke på det fasansfulla resultatet av deras senaste tid vid makten, mycket svårt att tro.

    Liked by 3 people

 14. kim skriver:

  Hittills har den politiska strategin varit att blunda, låtsas att inga problem finns, dölja obehagliga fakta och ljuga bort de problem som inte längre går att förneka. Så verkar man vilja fortsätta tills skeppet sjunker. Sverige blir nästa Grekland.

  Gilla

 15. uppstigersolen skriver:

  Ja du Patrik. Om vi antar att Liberalismen kommer att segra och med tanke på att Annie Lööf nu framstår som tänkbar statsminister 2022 (åtminstone i dagens SvD) så kommer väl de flitiga svenskarnas saga snart vara all och vi har ett kallt kalifat här i norr. Vad kan man då som svensk göra? De övriga nordiska länderna går ju inte i samma riktning som vi och än så länge får vi flytta dit om vi vill. Så kanske en flytt till Åland vore bra. Där talar de ju svenska också.

  Liked by 2 people

 16. Hexe skriver:

  Näst sista akten, eller början till slutet

  När att ha de ”rätta” åsikterna kom att ersätta kompetens

  Alla kulturer har sin tid. De uppstår, blir starkare, har sin storhetstid och börjar gå tillbaka, för att slutligen falla och ersättas av en ny livskraftig kultur på väg uppåt. Den brittiske statsvetaren Arnold Toynbee, som studerat 23 av mänsklighetens stora kulturer, och sedan publicerade sina slutsatser i det omfattande verket A Study of History(12 volymer), tyckte sig se vissa gemensamma drag i en kulturs historia:
  Stora nationer uppstår och faller. Folket går från slaveri till andlig sanning, till stort mod, från mod till frihet, från frihet till överflöd, från överflöd till själviskhet, från själviskhet till självbelåtenhet, från självbelåtenhet till apati och från apati till beroende, och från beroende tillbaka igen till slaveri.

  Toynbee menar att en kultur normalt faller inifrån. Den vittrar sönder när dess bärare inte längre tror på och är stolta över sin egen kultur. Det finns dock en strimma av hopp. Toynbee trodde att civilisationerna alltid har en möjlighet att övervinna de problem man möter. ”Civilisationer dör av självmord, inte av mord”, säger han. Det är således upp till oss att övervinna de utmaningar vi ställs inför

  Det vi ser idag är den Västerländska kulturens skymning. En stor del av svenskarna skäms för sitt land, för sin historia och för sin kultur, samtidigt som man ohöljt beundrar vissa andra kulturer, som t ex islam (liknande gäller för hela Västvärlden, men frågan är om inte Sverige leder utvecklingen). Som jag ser det så befinner sig Sverige och Västerlandet för närvarande i det Toynbee kallar ”apatistadiet”. Vi är inte tacksamma för någonting. Vi tar allt för givet och är allmänt uttråkade. Vi är fega och vågar inte stå upp för våra värderingar och vår kultur.

  Skäms alla ni politiskt korrekta journalister, politruker, politiker, polischefer, rektorer, sjukhuschefer, generaldirektörer, biskopar och vanliga medborgare som förråder ert eget land på lögnens altare.
  http://gluefox.blogspot.se/2016/08/nast-sista-akten-eller-borjan-till.html

  Liked by 8 people

 17. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo det är precis detta det handlar om. Det är självklart mycket märkligt att dessa frågor är tabubelagda i den politiska debatten. Det är också märkligt att inga nationalekonomer, med några få undantag, vågar ge sig in i denna fråga.

  Varför inriktningen i Sverige blivit som den blivit är höljt i dunkel, men letar man orsaker så kan kanske en ledtråd vara den borgerliga regeringens Framtidskommission 2013, där alla dåvarande borgerliga partiledare deltog, tillsammans med några ledande företrädare för akademi och näringsliv, bl a från SEB och Nordstjernan. I kommissionens rapport statuerades följande:

  ”För svensk del visar forskning att Sverige som ett litet och exportberoende land historiskt tillhör globaliseringens vinnare, och beräkningar uppskattar att globaliseringen fram till 2050 kan komma att bidra med upp till cirka 25 procent av BNP. Denna effekt följer av bland annat ökad handel, ökad produktivitet, ökad invandring, ökad tillväxt och av att globaliseringen driver på fortsatta satsningar på utbildning.”

  Med andra ord så präglas det politiska (och det ekonomisk) etablissemanget av en obegränsad framtidstro, först lanserad av de borgerliga partierna och sedan ärvd av de rödgröna.

  Minst sagt blir slutsatsen att det inte blir lätt att gira i en annan riktning,

  Liked by 2 people

 18. Jan Ahlström skriver:

  Bra och tänkvärda funderingar över ett tillstånd som är väg att glida beslutsfattarna, om det finns
  några, i regeringen och riksdag ur händerna.
  Min kommentar till dagens andra inlägg på DGS funkar även här:
  I vissa frågor har regering, de flesta politiker, debattörer, journalister, kulturnissar osv kört med strutsmentaliteten, skillnaden är att här är det inte sand man stoppat huvudet i utan betong som sedan brunnit.

  Liked by 1 person

 19. oppti skriver:

  Centern är invandringsliberala men sätter upp krav för att underlätta för invandrare att etablera sig på landsbygden. Slopade skatter på fastigheter som kan nyttjas för små nya företag. Smålandsfödd ledare tar till de knep som gjort Småland till en småföretagarbygd.
  Hon kräver också att arbetsmarknaden anpassas till nyanlända med lägre löner.
  Krav som om de inte uppfylls får henne att tänka om i invandringsfrågan-knappast!

  Liked by 2 people

 20. Christer Carlstedt skriver:

  Jag tror liksom Patrik att de flesta vill ha kvar det sociala skyddsnätet som har byggts upp under åren.
  Samtidigt inser jag givetvis att det inte kan fungera med allt fler som gör uttag ur systemet och den relativa mängden människor som gör insättningar minskar.

  Hitintills har våra politiker löst ekvationen med att höja uttagen, d.v.s. skatterna för dem som betalar.
  Någonstans i bakhuvudet på beslutsfattarna tror jag det finns någon form av insikt att detta inte håller hur långt som helst.
  Folk måste komma i arbete!
  Någon, utan att nämna namn, virrar om att enkla jobb måste skapas, eftersom det största flertalet som släppts in i landet inte klarar av mera kvalificerade arbetsuppgifter.
  Om man slutar att tänka där så kan det ju låta ganska rätt och rimligt.

  Nu råkar den enkla matematiken på området vara sådan att enkla jobb ger synnerligen låg ersättning.
  Någon har dessutom räknat ut att man måste tjäna ungefär 68% av dagens medelinkomst för att betala sina egna uttag ur välfärdssystemet.
  Då tror jag inte man räknat med att far i huset råkar ha fem-sex barn som skall ha skolgång, barnbidrag och sjukvård.

  Därutöver kommer den tänkte far i huset rätt snabbt på att när skatten är betald på det enkla jobbets inkomst så har han ju mindre kvar i börsen än när soc skötte hela pengautdelningen.
  Far är säkerligen varken raketingenjör eller hjärnkirurg, men så jä…a dum är han inte att han inte ser skillnad på 18.000:- och 14,000:-.
  Och jobbat för ingenting har han också fått göra.
  Var sjutton ligger incitamentet att klara sig själv?
  Särskilt om man aldrig känt någon skam i att inte kunna klara sig på egen hand.

  Jaha. Men då skär vi i socialförsäkringssystemet förmåner.
  Lätt som en plätt!

  Nu vet jag inte om de ensamstående svenskar som lever på existensminimum tycker att det finns så väldigt mycket att skära i.

  Personligen så ser jag bara en något så när rimlig väg ur problemet och det är två separata välfärdssystem. Ett för svenska medborgare och ett annat för övriga.
  Jag skulle även kunna tänka mig att de i gruppen övriga som skaffar sig ett eget uppehälle så att de klarar sig utan att dra på välfärdssystemet skulle kunna ingå i samma förmånsgrupp som svenska medborgare.

  Här skulle jag dock vilja ha med en brasklapp. Man skall inte kunna bli svensk medborgare bara för att man lyckats uthärda i landet i fem år utan att ha hamnat i klammeri med rättvisan. Man skall bevisligen genom prov kunna visa att man kan klara sig på egen hand, d.v.s. kunna prata och hjälpligt förstå en text på svenska och kunna skriva något.
  Den som inte ens kan klara sitt ärende hos soc utan tolkhjälp borde inte rimligen kunna bli medborgare.

  Liked by 2 people

 21. phnordin skriver:

  Hej. Utomordentligt klar analys. Tack för den. Den situation som landet befinner sig i kräver sannerligen kreativt nytänkande och modet att hiva gamla föreställningar över bord. Den bekväma mjukfilosofin som präglar svensk politik måste stramas åt. Kravet att alla skall bidra är helt naturligt-allt annat är nationell seppuku.

  Liked by 1 person

 22. Gösta Johnsson skriver:

  För att invandrare skall bli svenskar och anamma vår kultur och våra traditioner måste det komma sådana signaler – och krav – från högsta instans – vilket det tyvärr inte gör utan faktiskt nästan tvärt!. Nu nästan propageras det för att vi skall berikas med främmande kulturer före det vi värnar om vår egen. Helt feltänkt och destruktivt för våra samhällen. Det är det stora feltänket och det som leder till den misslyckade integrationen.
  Det så kallade välfärdskomplexet är förvirrat på grund av de signaler som skickas ut och därför handlas det ofta förvirrat och utan entusiasmen för att försvara vår egen kultur. Alla verkar rädda och räddhågsna och då blir det oftast fel i attityder och beslutsfattandet…där vår egen nationalitet och våra kulturella och traditionsfyllda tankar blir undertryckta—mot vår innersta vilja!

  Liked by 3 people

 23. Nils Dacke skriver:

  Fantastisk klarsynt analys och i banor jag själv tänkt senaste året, tänk om det funnits några politiker som kunde åstadkomma detsamma. Min bild är att huvuddelen av PK-sekten inte vill avveckla välfärdsstaten men de kan inte se sambanden mellan inkomster och utgifter i den offentliga ekonomin. De vill inte heller ha det andra alternativet att vi stoppar all invandring och börja skicka hem folk utan alla dessa sektmedlemmar tror på en svensk ”lagom ”lösning, alltså ett konsensus alternativ där man både kan ha ett västerländskt välfärdssamhälle och en bidragsberoende invandrargrupp från dysfunktionella kulturer som hela tiden växer och äter upp den gemensamma kakan.
  Tyvärr tror jag att vi i stora delar redan passerat point of no return och att vi går en väldigt mörk tid till mötes. Personligen tror jag att när vi kommit tillräckligt långt på tidslinjen så kommer den skattebetalande medelklassen exploderar och gemensamt söker sig till en stark man långt bortom SD nuvarande politik. Vad som då händer kan man ju bara spekulera om men det kommer att bli obehagligt.

  Liked by 3 people

  • Nils Dacke skriver:

   Vill också lägga till att det finns tecken på att enstaka delar ur det politiska etablissemanget börjar komma till insikt vad som håller på att ske även om de aldrig skulle erkänna detta offentligt, exempelvis AKB prat om omläggning av moderaternas politik och S i alla fall försök till inbromsning sedan hösten 2015. Ifall dessa menar allvar och verkligen försöker att backa bandet så kommer det att krävas en politisk omvälvning där flera partier riskera att sprängas, detta scenario ju naturligtvis bättre än att landet sprängs. Enda möjligheten till att börja backa bandet är en ö.k mellan den pragmatiska gråsosse delen och gamla moderat delen plus stora delar av SD. Tyvärr rinner ju tiden ut så skall något hända måste det ske snabbt.

   Gilla

 24. Rolf Holmén skriver:

  Bäste Patrik,
  Det är många saker som är svåra att förstå i vårt samhälle idag.
  De som styr vårt land gör det i kraft av ett mandat givet av medborgare i landet. De makthavandes första plikt borde vara att skydda medborgarna från yttre och inre hot. Kalla det ”nattväktarstaten” om du vill. Att ta på sig rollen som världens lilla hjälpgumma är inte i de styrandes främsta uppgift. Deras uppgift borde vara att först och främst se efter den egna befolkningens behov. Först därefter kan vi sträcka ut en hjälpande hand till nödlidande i resten av världen.
  De senaste årens strömmar av människor från ffa. Afrika och Mellanöstern som sökt sig till Europa reser en del frågor om vårt bemötande av detta fenomen. Ja, jag har full sympati för människor som söker ett bättre liv. Världen är ond, många människor far illa, det vet vi. Men att vi, som en sentida Hamlet skulle vara utsedda att konstatera – ”Tiden är ur led. Ack att jag är satt att vrida den rätt
  igen”. Det är ett utslag av hybris. Vi vet ju hur det gick för Hamlet.
  Nå, till anledningen att jag skriver:
  Att ge hjälpbehövande skydd tycker jag är en självklarhet. Men, att betrakta dessa människor som invandrare är ett grundläggande felslut. Visst, ge dom skydd, inte PUT, tills dess att situationen i deras hemländer stabiliserats, så att de kan återvända hem och återuppbygga sina samhällen.
  Så säg mig, vad har jag missat? Vad är det jag inte förstår?
  Vänligen,
  Rolf Holmén

  Liked by 2 people

  • tobbewallin skriver:

   Bäste Rolf Holmén

   Vad är det Du har missat?
   Du har missat att Sverige inte är en enhet med nettobetalare och utlänningarna mottagare.
   Sverige har under hela 1900-talet bestått av en liten grupp nettobetalare som påtvingats solidaritet med sina landsmän – och arbetare.
   Det är fullt möjligt att de som driver svenska storföretag accepterar nya bördor – för att hålla hjulen rullande – alltså accepterar ansvar för utlänningar om alternativen är storstrejker och stopp i produktionen.

   Vänligen

   Tobias Wallin

   Liked by 1 person

 25. 77711n skriver:

  Dagens politik är densamma som att planlöst flyttas runt pjäserna på schackbrädan utan vision om syftet. För en förbättring, oavsett vilken, krävs att icke användbara pjäser knuffas ut – någon annan lösning existerar inte. Först därefter är det möjligt att ställa upp mål för spelplanen.

  Gilla

 26. Bo Svensson skriver:

  Med bilden av demokratins ursprung i tinget, där bönderna samlades för att dryfta gemensamma angelägenheter, kan man tänka sig att när en bonde hade det körigt hemma, han skickade drängen istället för att framföra hans synpunkter utan att lägga till eller dra ifrån. – Detta kan då ses som det första embyot till det representativa i demokratin. – Att sända ombud istället för att närvara själv.

  Men behovet av denna drängtjänst är ju överspelat nu, i varje fall beträffande budgeten, genom internet och internetbank varifrån man betalar sin skatt.

  Det är ju busenkelt att ordna så att vi själva kan fördela våra skattemedel efter egna prioriteringar.

  Gilla

 27. Sixten Johansson skriver:

  Grundproblemet är att PK-ideologin styr Sverige mot ett sönderfall och hindrar kraftfulla motåtgärder. Ett totalt paradigmskifte behövs. I USA kan Trump starta ett sådant, men vi ser ju hur massivt öst- och västkustens vänsterliberaler saboterar. Polariseringen är mycket djup, därför att de under de senaste 40 åren har lyckats införa obligatorisk mångkultur (diversity) och överkompensation av minoriteter och förmenta offergrupper, precis som i Sverige, men strävandena att bygga upp en allomfattande, skattebetald välfärdsindustri strider ju helt mot USA:s traditioner. Därför har raggen rest sig på mer än halva befolkningen.

  Västländerna har i huvudsak – Sverige nästan hundraprocentigt – anammat en rent materialistisk, ytlig, förljugen, tanketotalitär vänsterideologi. Den har tilltvingat sig ett godhetsmonopol och definierar varje invändning som ondska. En alternativ åskådning måste bygga på raka motsatsen: realism, konsekvensetik, sannings- och kunskapssökande, naturlig konservatism. Den kan heller inte vara rent materialistisk, utan måste paras med olika slag av stark, men odogmatisk, idealism: traditionalism, patriotism, kristen tro eller annat. I alla partier finns personer som redan nu är eller kan bli realister och de blir helnyktra och värdefulla vittnen när de har blivit helt omvända, men processen tar tid.

  Alla tänkbara scenarier bör simuleras och olika åtgärdspaket planeras, så att en expeditionsministär med tillräckliga befogenheter skulle kunna arbeta effektivt. Men i Sverige har nu två curlande och curlade generationer gradvis juvenaliserats och infantiliserats och bemannat institutionerna. Det blir svårt att hitta realistiska och kraftfulla ledare och ännu svårare att få sådana accepterade. Bildligt talat måste nog folket först kastas naket ut i snön och slåss mot vargarna.

  Liked by 3 people

 28. tobbewallin skriver:

  Patrik:
  Folk som bara har uppehållstillstånd omfattas inte av sjukförsäkringens arbetsrelaterade förmåner. Och det gör inte medborgare heller , det är genom arbete man kvalificerar sig.

  I Sverige har vi ett sjukförsäkringssystem genom vilket möjligheten att få ont i ryggen eller någon annan åkomma som inte syns på röntgenplåtar varit styrande för lönenivåerna under de senaste 50 åren. Under det systemet finns a-kassan med sina lägre ersättningsnivåer. Som var styrande för lönenivåerna under de tidigare 50 åren.

  Flera Borgerliga partier har under 2016 lagt förslag om lägre löner för utlänningar och detta bygger på att utlänningarna inte kan välja att ha ont i ryggen och få sjukpenning för att slippa ta ett jobb som svenskar kan. Utlänningarna kan heller garanterat inte få a-kassa för att slippa ta ett lågbetalt jobb.

  Men detta är borgerliga förslag. Så länge det sitter en Sosseregering vid makten händer inte ens detta.

  Gilla

  • Hovs-hallar skriver:

   Du missar att utlänningarna är berättigade till socialbidrag, och att dessa bidrag i praktiken gör dem till en priviligierad grupp då soc behandlar den gruppen med särskilda silkesvantar (får ex-vis bidrag även om de kör omkring i dyra bilar). Även detta måste man på något sätt åtgärda.

   Gilla

   • tobbewallin skriver:

    Nja, poängen är väl att även lönen för s. k. enkla jobb överstiger socialbidragsnormen så att utlänningen har ekonomiska incitament att inte gå på bidrag. Och bidragen dras ju in när den enskilde får en löneinkomst.

    Gilla

 29. Martin_ii skriver:

  Den romerska republiken hade konstitutionell möjlighet att utse en diktator för att kunna agera resolut i kristider. Systemet i Sverige saknar varje tanke på sådant. Det kommer ej överleva den här krisen.

  Liked by 1 person

 30. Hovs-hallar skriver:

  Patrik: Bra sammanfattning av läget — men jag håller inte helt med om din version av SD:s politik.

  ”…Framför allt finns ingen mental beredskap hos Sveriges ledande politiker, ej heller hos sverigedemokraterna vad jag kan bedöma, att styra landet i en sådan ny riktning….”

  SD utmärker sig just genom att absolut vilja försvara välfärdsstaten, samtidigt som man anser att asylinvandrarna måste assimileras i VÅR kultur — dvs. att ”mångkulturalismen” måste få ett slut!

  Och som du skriver ovan, så måste det äntligen bli ett tvärstopp på ASYL-invandringen!

  Kan däremot hålla med om att denna väg kanske inte kan fås att fungera, givet att vänsterkrafterna i decennier har gjort ALLT för att sabotera all utveckling i den riktningen till förmån för ”mångkulturalismen”– och därför hatar SD.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.