Tillkännagivande: ”Du gamla du fria” har dött – så in i Norden

Mats Tunehag

Jag besökte Libanon under inbördeskriget på 80-talet. Fram till dess hade min upplevelse av krig förmedlats av komprimerade TV-bilder. Via TV fick man intryck av att krig pågick hela tiden överallt och drabbade alla.

Men så är det inte och så var det inte när jag var i Beirut och i Bekaadalen. Visst förekom det skottlossning och granater exploderade, folk dog och hus raserades. Men livet gick också vidare: man spelade tennis, gick med barnen till skolor och folk satt på caféer, småpratade och drack kaffe. Men den libanesiska staten kunde inte skydda medborgarna och statsapparaten var i upplösning.

Statens grundläggande ansvar är att skydda medborgarna från yttre och inre fiender. Till den änden behövs ett fungerade polisväsende och rättsväsende. I en demokrati värd namnet finns det också politiker som sätter landets välfärd främst och som ser till att myndigheter utför sina uppdrag med kompetens.

Men så fungerar inte dagens Sverige. Många ser eller upplever inte detta för bilbränder, bomber, dödsskjutningar, skolbränder och förföljelser drabbar inte dem.

Sinnebilden för en statsapparat i förfall är vänsterpopulisterna Dinamarca och Schyman som gullar med så kallade ensamkommande barn på Medborgarplatsen i Stockholm. Polisen ingriper inte trots att det bevisligen finns män på trappan som befinner sig i Sverige olagligt. Regeringens tafatthet, migrationsverkets inkompetens och gammelmedias förfall blir uppenbara på Södermalm.

I Malmö drabbas många av vad som kan liknas vid ett lågskaligt krig, medan andra dinerar på innekrogar i Västra hamnen. Ungefär ett mord i veckan. Bomber och granater. SvT spinner fram en positiv nyhet av detta: sjukhuspersonalen har blivit bra på att ta hand om skottskadade.

Varje dag brinner bilar i Sverige. Skolor och flyktingförläggningar eldhärjas. Simhallar har blivit farliga platser för flickor och kvinnor. Ambulanser attackeras. Akutmottagningar har blivit föremål för bråk och uppgörelser. Personalen är hotad och lever i fruktan.

Kristna mordhotas på flyktingförläggningar och trakasseras i muslimskt dominerade förorter. Judar attackeras öppet. Antisemitismen växer. Vågen av sextrakasserier på festivaler ökar och antalet våldtäkter stiger.  Men polisstationer stänger för sommarledighet och poliser hoppar av, samtidigt som högen av outredda brott växer.

Listan kan göras längre, men den alltmer dysfunktionella svenska statsapparaten kanske kan sammanfattas i ett ord: Transportstyrelsen.

Paul Lillrank, professor vid Aalto-universitetet i Finland skrev i Hufvudstadsbladet den 18 aug 2017: ”Det svenska moraliska imperiet saknar vision, mål och medel för att hantera en storskalig utomeuropeisk immigration.

Sverige är sämst i Europa på att integrera nyanlända. Arbets- och bostadsmarknaderna är inte anpassade till lågutbildade med stora familjer. Uppehållstillstånd och bidrag strös ut på lösa grunder. Myndigheterna vill eller kan inte räkna långsiktiga kostnader och effekter på rättsväsendet och välfärdstjänster. Därför spelar man förvånad när det inte tycks finnas resurser till akut- och äldrevård i ett rikt land med höga skatter. … Ett parallellsamhälle med en etnisk underklass växer fram. Multikulturalism innebär konflikter. En blåögd välfärdsstat kan inte hantera människor med en avvikande värdegrund. Kommunerna vet inte vad de borde göra med återvändande IS-terrorister annat än att kärleksbomba dem med bidrag och förtur i bostadskön.”

Det är onekligen en tragisk bild som växer fram. Professor Lillranks konklusion är skrämmande men inte osannolik: ”Det finns en reell risk att Sverige förvandlas till en misslyckad stat med ghetton där svensk lag inte längre gäller och polisen inte har kontroll över läget. Demokratin är ur spel när myndigheterna bryter mot migrationslagen och polisen ser genom fingrarna på illegala invandrare. Det är inte otänkbart att Sverige blir för Finland en större säkerhetsrisk än Ryssland.”

”Du gamla du fria” verkar ha dött – så in i Norden. Eller är jag bara missmodig?

34 reaktioner på ”Tillkännagivande: ”Du gamla du fria” har dött – så in i Norden

 1. Kuckeliku skriver:

  Vi måste bli av med politikerna som tycker att det är så här det skall vara, de som spelar oförstående, de som låtsas att deras mesiga små åtgärder kommer rätta till situationen och de som försöker inbilla oss att vi har ekonomi mm för att hantera problemen. ”Overshoot” är ett begrepp som används av ekologiskt medvetna människor för när man har överbelastat sina levnadsförutsättningar, vilket är precis vad vi gjort och i allt högre grad fortsätter göra. När Sverige förvandlats till en misslyckad stat kan vi inte längre göra något bra för världen, vilket är en av många saker politiker som vill inbilla oss att de är gröna bortser från.

  Gillad av 2 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Reglerna för migration och rätten till asyl måste få en mera genomtänkt formulering.

  Problemets lösning består i krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet. – Garanten skall då ha den funktion som förut fylldes av hemlandets ambassad som ju fick ställa upp med hjälp åt resenärer som hamnat i trångmål.

  Garanten, – som då i regel blir ett försäkringsbolag, blir ansvarig för kostnader som resenären kan förorsaka genom att sakna medel för sitt uppehälle eller sin sjukvård och den bedrövelse våldsdåd orsakar måste mätas i pengar.

  Detta krav på garant fungerar ju också som en lösning på problemet kriminalitet generellt och man ser en framtid, där det kriminella riskklientelet får bo i egna kvarter där de är hänvisade till att vara otrevliga mot varandra och inga andra.

  Gillad av 1 person

 3. Busen i humlegården skriver:

  Vet ni vad det beror på, det beror på att om man tar mina pengar via skatten så måste man, även om inget parti representerar mig, ha en viss respekt just för att det var mitt arbete som genererade pengarna, och inte använda dem till saker som jag inte bara ogillar, utan hatar. När staten börjar använda folks tid till saker som de hatar så har vi fått, i förklädnad, ett totalitärt slavsamhälle. Jag är deltidsslav. 50% slav.

  Gillad av 5 personer

  • Underdog skriver:

   Så är det. Och värre kommer det att bli. I högkonjunktur har staten använt räntevapnet för att hålla kronans värde nere. Statens eget sparande är rekordlågt. Hushållens sparande är rekordhögt. Men det finns en grupp som inte kan spara. Lågutbildade som står långt från arbetsmarknaden (läs själva mellan raderna vilka som särskilt ingår i den gruppen). När det blir lågkonjunktur har staten själv förbrukat sina möjligheter att bistå dessa. Vilka medel kommer de nuvarande politiska makthavarna att titta på då tror ni?

   Gilla

 4. Jaxel skriver:

  Missmodig? Det är en skrämmande bild som målas upp i krönikan. En och annan skulle kanske kalla det för en svartmålning. Även om det möjligen man ligga något i det så är det bara att konstatera att krönikan mycket korrekt beskriver vartåt Sverige är på väg. Hur har det blivit så här? Hur kan våra styrande bara blunda inför färdriktningen för det svenska samhället?

  Ett mycket viktigt skäl är att dagens styrande inte ser som sitt primära mål att skapa ett gott samhälle för sina väljare. Man kan ha olika åsikter om hur ett gott samhälle skall se ut, men när skapandet av ett sådant inte längre är den primära ambitionen för politikerna så är vi illa ute.

  Det primära målet för dagens styrande är att inför sig själv och andra, framstå som goda människor och att försvara principen om alla människors lika värde och Värdegrunden med mera. Det hänger ihop. Detta är heller inget man hymlar med, tvärtom. Det kommer till mycket klart uttryck i ambitionen att upprätta en humanitär stormakt.

  Alla människors lika värde står dock i mångt och mycket i direkt motsats till mina intressen. Om mina behov och önskningar ställs emot behoven hos hela mänskligheten så kommer mina intressen alltsom oftast till korta.

  Notera att den uttalade ambitionen att upprätta en humanitära stormakten inte är ett påhitt av den nuvarande regeringen. Samma ambition uttrycktes av Alliansregeringen.

  Jag vill här kraftfullt instämma i följande som sades i Patriks krönika igår angående politikerna: ”Det känns som om de inte vill mig väl. Ibland slås jag av tanken att de kanske inte är mina representanter ……. De vill något annat än jag. Det är inte min och övriga vanliga medborgares framtid de värnar…..”

  Våra rikspolitiker tycks inte längre uppfatta sig som folkets, väljarnas, representanter. Deras primära ambition är, enligt ovan, inte längre att skapa ett gott samhälle åt sina väljare.

  Jag menar att här finns en likhet med traditionell korruption. I det aktuella svenska fallet är det dock inte främst olaglig ekonomisk vinning som driver politikerna att åsidosätta folkets intresse. Samhällets resurser förslösas för att de styrande skall kunna känns sig och uppfattas som moraliskt högstående. De köper sig inre frid eller frälsning om man så vill. De köper sig bildligt talat avlatsbrev och betalar genom att förslösa det svenska samhällets resurser. Liksom vid mer traditionell korruption är resultatet mycket skadligt för det samhälle politikerna är satta att styra.

  (I dagens sekulariserade samhälle är det kanske svårt att förstå, men avlatsbreven var på den tiden på riktigt. Man köpte sig verkligen frälsning.)

  Hur har det blivit så här? Det är inte alldeles enkelt att förstå och det skulle föra för långt att i en sån här kommentar gå in på detaljer. Uppenbarligen spelar media en stor roll. Precis som bland politikerna har vi här en grupp människor som lyckas med konststycket att framstå som goda människor utan att det kräver någon som helst form av uppoffringar för egen del.

  En vilja att vara god är en del av den mänskliga naturen. Egoismen är också en del av samma natur. Ofta kommer dessa delar av nsturen i konflikten med varandra. Att vara människa handlar då om att hitta en rimlig kompromiss. I politiken och massmedia har dock en stor grupp människor upptäckt att man alls inte behöver göra en sådan avvägning, det går så bra att vara, d v s framstå som, generös och god på andras bekostnad.

  Jag har liksom Patrik igår svårt att se att dagens politiker representerar mig. Det är allvarligt. Mycket.

  Gillad av 5 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Ett mycket viktigt skäl är att dagens styrande inte ser som sitt primära mål att skapa ett gott samhälle för sina väljare. Man kan ha olika åsikter om hur ett gott samhälle skall se ut, …”

   I ett multi-etniskt/kulturellt samhälle är det en övermänsklig uppgift att skapa ett gott samhälle, just för att det blir så många olika uppfattningar om hur ett sådant skall se ut. Politikerna får sin egen nytta, istället för folkets, som drivkraft.

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    @CMMK10
    Olika uppfattningar om det goda samhället har förstås alltid funnits. Fast precis som du noterar så har det i dagens multietniska samhälle blivit mer komplicerat för att inte sägs omöjligt att sy ihop en kompromiss som kan accepteras av en övervägande majoritet av befolkningen. Om man sen dessutom i enlighet med principen om allas lika värde skall ta hänsyn även till önskemål och behov hos människor som inte ens tillhör den svenska befolkningen blir det garanterat omöjligt.

    Jag instämmer förstås i att dagens politiker styrs av egennyttan. Vill dock hävda, lite tjatigt kanske, att denna egennytta långt ifrån bara är rent pekuniär. Det handlar lika mycket om att politikerna försöker skaffa sig status och egen tillfredsställelse genom att framstå som moraliskt upphöjda människor. Detta senare är en ny och extremt kostsam aspekt av egennyttan som det finns anledning att vara observant på. För det svenska folket är denna egennytta mycket mer kostsam än den rent pekuniära.

    Gillad av 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Bättre vore då att delta i att börja bygga ett nyt politiskt system där vi alla har rätten att själva välja oss ett politiskt ombud, samt ännu viktigare: rätten att byta politiskt ombud exakt när vi vill.
   Ett stort plus vore också om vi fick en lag som inbjöd medborgarna att lägga förbättringsförslag till sitt samhälle.
   Hur svårt kan det vara?
   Jag hörde en intervju med den som borde kallas krigsministern idag. Skrämmande inställning han hade. Sådana individer vill jag absolut inte ha som politisk företrädare, och absolut inte betala en hög lön till.

   Gilla

 5. Gunnar skriver:

  Verklighetsbeskrivningen över Sverige från finansminister Magdalena Anderssons sida är ytterst optimistisk. Hon gläds åt att ”den svenska ekonomin går urstarkt.”

  Över våra gränser har sedan länge människor flödat in tämligen okontrollerat. Hundratusentals människor befinner sig nu i pipelinen, i olika stadier, på väg ut i samhället. Alla med behov av tak över huvudet, mat, kläder, sjukvård, äldrevård, tandvård, skola för barnen och övrig typ av samhällsservice. Allt detta kostar. Sysselsättningen ökar med hjälp av skattemedel och ekonomisk inteckning av framtiden.

  ”Inte sett något liknande sedan miljonprogrammets dagar, säger Andersson.” I detta finner hon tydligen optimism. ”Hon noterar också att de svenska hushållens skuldsättning är hög och säger att man följer utvecklingen på området.” Därmed hittar hon även något negativt.

  Man kan tro att Mats Tunehag och Magdalena Andersson kommer från två helt olika planeter. Ändå är det samma verklighet de beskriver – den svenska.

  Med Magdalena Anderssons verklighetsbeskrivning går socialdemokraterna till val 2018.

  Det blir upp till väljarna att avgöra vilken verklighetsbeskrivning de anser vara mest trovärdig och framförallt önskvärd – Mats Tunehags eller Magdalena Anderssons.

  Gillad av 2 personer

 6. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Missmod är vad som kännetecknar denna sajt och vi som kommenterar.
  Men missmod är också vår samtid.
  När politiker och deras vasaller, journalisterna hävdar att svensk ekonomi är urstark glömmer man att tiotusen nya poliser, sextiofemtusen nya lärare och en arme’ värd namnet och ett domstolsväsende som har resurser och modet att döma och några tusen fler läkare, tiotusen fler sjuksköterskor, ja det kostar flis!
  Mer än de 40 miljarder Magdalena yves över. Lägg till en nolla och statsskulden rakar i höjden.

  Gillad av 3 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  De traditionella politiska partiernas sätt att lösa Sveriges uppenbara problem är att låtsas att de inte finns och fortsätta köra rakt fram med hög fart även om vägen har börjat försvinna. Liberalernas och Centerns attityd till SD är betecknande och djupt ansvarslöst. I stället för att arbeta konstruktivt och samarbeta beter de sig som emotionella gymnasister. Björklund är uppenbart helt i händerna på partiets feministextreminster.

  Som det ser ut nu med M:s implosion finns det egentligen inget alternativ till SD för de som önskar undvika en fortsatt huvudlös och destruktiv socialistpolitik. Tyvärr är jag inte särskilt optimistisk att M skall kunna återskapa en ansvarsfull konservativ politik. Att göra någon i partistyrelsen till partiledare kommer inte att lösa några problem. Om man inte finner en utomstående kraft kommer partiet att röra sig mot det 10%s parti som det var före Gösta Bohman och gradvis förlora sitt inflytande. Något sådant har landets media säkert inget emot. De ser helst att socialistpolitiken fortsätter med passivt stöd av C och L och helst en migration a la 2015.

  Resultatet blir att de problem som så väl sammanfattats i föreliggande inlägg bara kommer att förvärras och landet lämnas helt ut åt dagens destruktiva krafter.

  Gillad av 7 personer

  • Sigrid skriver:

   Ibland får man reda på att debattörer och ledande politiker har adoptivbarn hemma från andra kontinenter. Ibland kan man misstänka att dessa föräldrar då är extra positiva till öppna gränser eftersom de lätt identifierar sig med sina egna barn.

   Jag hoppas att jag har fel, eftersom adoption av barn, och mer allmän migration, inte alls har med varandra att göra. Kultur, vanor och tillit till medmänniskor sitter varken i huden eller i någons utseende. Utan i hur man uppträder som människa, relaterar till andra och vilka kulturella värderingar man företräder.

   Människan tillägnar sig kultur. Den ofödde står helt naken inför all världens kulturer. Man blir till det som omgivningen gör en till.

   Migration av redan befintlig kulturell särart är något helt annat än adoption. Vid migration är en stor del av de kulturella sammanhangen redan givna. Framför allt om de även vidmakthålls inom en mer isolerad geografi, just det som också sker i många utanförskapsområden.

   Kan man inte skilja på dessa två olika sakförhållanden får människor svårt att klarsynt navigera politiskt i migrationsfrågor. Ibland får jag en känsla av att det mer otäcka hatet mot SD, även från mycket ledande företrädare, delvis kan förklaras av att man inte klarar av att se skillnaden mellan adoption och migration. Det brister då i insikt om vad kultur ytterst vilar på och hur den förs vidare. Och vem som blir vem, och varför.

   Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   När Aftonbladets Anders Lindberg o Stefan Löfvén vurmar om Alliansens väl,
   att INTE acceptera någon form av samarbete med SD…

   Borde man inte ställa sig frågan VARFÖR???

   Är AB o Stefan så måna om Alliansen…

   Eller det är de RÖDGRÖNAS värsta mardröm som skulle inträffa?
   Att man skulle ut på en modern ökenvandring under 40 år utan inflytande…

   Tyskland har Merkel i princip redan kört över STUPET,
   dukat under för Islamofobkortet!

   Ta en titt på detta skrämmande klipp, DUMOKRATIN är nära!

   Google o Facebook går i ”Islamo-Fascisternas ledband”
   NÄR upphör yttrandefriheten i EUropa???

   Gilla

 8. Ulla L skriver:

  Bilden av det ”nya Sverige” känner de flesta läskunniga till, även en hel del av dem som jobbar inom media, politik och myndigheter. Därför borde fokus ligga på vad som kan göras för att stoppa och vända utvecklingen, om man inte vill att Sverige ska bli som ett medelmåttigt land med grupper som lever efter medeltida främmande värderingar. Så frågan som borde ställas till alla politiker är vad man vill med Sverige, hur ska vårt samhälle se ut om 5, 10 och 20 år och vad som måste göras för att nå dit. Det jag efterlyser är en vision för Sveriges framtid och den måste omfatta alla politikområden.

  Jag ska ge ett exempel på ett område som jag tycker är den första som måste tas tag i, och det därför att den dels verkar vara helt utanför polikernas kontroll, och dels påverkar samtliga samhällstjänster negativt; migrationspolitiken och den därav ändrade befolkningssammansättningen.

  Vad vill respektive parti, vilken vision har man för invandringen om 5, 10 och 20 år?
  Ska Sverige ha fri invandring eller en reglerad?
  Fri invandring från andra EU-länder och reglerad från övriga?
  Hur reglerad?
  Hur ska befolkningssammansättningen ändras?
  Varför?
  Vad vill man ska inträffa om 5, 10 och 20 år?
  Gränskontroll?
  Hur hantera asylansökningar?
  Vad göra med den som släppts in i landet men sedan vägrar följa avvisningsbeslut?
  Ska den konventionsbundna asylrätten gälla även om 20 år?
  Asylskäl?
  Utan tak?
  Beredskap om det årligen kommer 25 000, 50 000 eller 100 000 sökande och deras anhöriga?
  Bidrag och tillgång till vilka samhällstjänster?
  Från första dagen?
  Undanträngning och omfördelning av resurser från vad?
  Anpassning eller assimilering?

  Som synes finns det massor av frågor och de jag listat ovan är bara några som jag nu, en lördagmorgon, tänker på när jag läser Tunehags krönika.

  Gilla

 9. weasel skriver:

  Jag har många gånger funderat på vilka konsekvenser det skulle få i ett mer normalt land än Sverige , säg exempelvis Skottland , om olika skotska politiker gick ut och sa ;
  ”Skillnaden mellan engelsmän och skottar är att engelsmännen har en kultur medan vi skottar bara har fåniga säckpipor” .
  ”All utveckling har kommit utifrån. Urskotskt är bara barbariet”
  ”Om det inte vore för svenskarna så skulle vi skottar fortfarande ha jordgolv”
  ”Om en grek åker buss i Edinburgh så är han skotte”
  ”Vem är egentligen skotte och vad är egentligen skotskt ?”
  ”Amerikaner har lika stor rätt till Skottland som skottar”

  Konsekvensen skulle vara självklar – det som jag har funderat på är om det skulle ta en timme eller ett helt dygn tills politikern ifråga skulle ha varit tvungen att avgå.
  I Sverige är det dock lite annorlunda ;
  Där vinner de som ägnar sig åt att hata och förakta och smutskasta sitt eget land och sitt eget folk val.

  Gillad av 2 personer

  • B skriver:

   Det beror väl på att många svenska politiker är så dumma att de tror att svenskarna är någon sorts övermänniskor som man kan driva med, ungefär som man kan driva med kronprinsessans haka för att kronprinsessan ändå är kronprinsessan (nu tycker jag personligen som den republikan jag är inte att hon är märkvärdigare än någon annan medelålderns kvinna, men många andra verkar ju tycka det). Politikerna tror väl verkligen att Sverige är en stormakt (en humanitär sådan) som alltid kommer att bestå i all sin glans och att det inte finns några hot mot denna stormakt, och då kan man driva gäck med landet ifråga och även tala om dess medborgare som om de vore andra klassens människor. Att Sverige skulle falla och svenskarna skulle kunna utrotas i t.ex. folkmord är en helt orealistisk tanke för makthavarna. Svenskarna är enligt dem alltid de starka, de som ska dela med sig, de som har fått allt serverat på silverfat. Bara en tanke.

   Gilla

 10. OT skriver:

  Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, förklararade nyligen vad som händer om politiker väljer att ignorera uppenbara problem.
  Han tydliggjorde vad som kommer att inträffa om man inbillar sig, att rikets bekymmer försvinner, bara man låter bli att tala om dem.
  Professorn konstaterade, att det är våra kommande pensionspengar som nu försvinner för att täcka kostnaderna för den galna migrationspolitiken.
  Eftersom det ställs få eller obefintliga krav, så kommer en osannolikt stor andel av dem, som flödar in i landet aldrig ut i arbete.

  Multikultiflummarna vill dock, i sin makalösa naivitet, givetvis ha öppna gränser och tycker att riket skall återgå till att bedriva världens galnaste och dyraste asyl- och invandringspolitik.
  Det sparas överallt, men samtidigt skränar de förment goda i kör: ”Sverige är ett av världens rikaste länder”.

  Klantregeringen och PK-gökarna vill inget hellre än att fokus skall hamna på något annat, än de svårartade följderna av vansinnesinvällningen.
  Det är ett sanslöst önsketänkande och rent sjukligt verklighetsfrämmande.
  Konsekvenserna av de oförsvarliga misstagen är förkrossande och kommer att plåga detta rike i generationer.

  https://ledarsidorna.se/2017/08/femtontusen-kronor-mycket-eller-lite-pengar/

  Gilla

 11. Jan Ivarson skriver:

  Landet dör bitvis ungefär som om det drabbats av lepra.

  Makthavare tillstår att det finns en rad problem. Dessa verkar ha uppstått samtidigt med att landet öppnades för massinvandring. Politiker och media anser problemen oavhängiga av migrationen. Att antyda annat upplevs av många som oförenligt med fortsatta uppdrag och politiskt självmord i den mediakultur som råder i landet.

  Gräsrötter tycker i sin enkla världsbild att det finns samband mellan migration och problem. De upplever det i den man de vågar vistas på gator, gallerior, på visa bibliotek och i badhus. Få kvinnor vågar gå ensamma i mörker. Man kan dagligen ta del av den negativa utvecklingen genom rapporter om bilbränder, stenkastningar, kvinnoövergrepp och mord. Politiker fortsätter kalla invandring berikande och kräver ytterligare miljoner kronor för integration som hittills varit verkningslös.

  Många känner oro över infiltration i myndigheter av personer som inte hävdar landets vitala intressen. De känner oro över att landet i praktiken fått dubbla rättssystem, ett för svenskar och ett mildare för personer av utländsk börd.

  Gräsrötter har svårt förstå vad som är så hemskt med SD. Oviljan att acceptera SD framstår för många som grumliga akademiska frågor utan intresse för vanligt folk. SD är det enda parti som tycks vilja begränsa invandringen och skärpa kraven på de som kommit. Om svenskarna inte bör rösta på SD av moraliska skäl, är de tvingade att för evigt acceptera obegränsad invandring och stillatigande åse hur landets förändras, eftersom alternativ saknas.

  Gilla

 12. Gösta Johnsson skriver:

  När man hör företrädarna för L och C ösa galla över SD blir man förundrad att de har några röster på sin sida därför att de trampar så grovt på demokratin. Svenska folket ser hur samhället degenereras med den massinvandringspolitik med öppna gränser som förts och fortfarande förs om än i mindre tydliga ord och ordval. Vi vet att C-partiet är för öppna gränser och i alla fall feministdelen av L-patiet ( anförda av ledarkandidaten Birgitta O) likaså. Tyvärr driver de Björklund framför sig som måste falla in i det odemokratiska spelet för att undgå bannbullor från falangen Olsson och den korrupta PK-eliten i mainstream-medierna.
  Att Sossar och MP samt V-partiet är globalister och skiter i de vedermödor svenska folket står inför /är ser vi tydligt i deras agerande.
  Hoppas att M-partiets nya ledare öppnar för möjligheten att tillsammans med SD ta över makten 2018. Det ligger klart inom räckhåll och skulle nog applåderas i efterhand av en betryggande del av svenska väljarkåren.

  Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Varför försöker Löfvén splittra Alliansen o SD?
   Av EN ENDA ORSAK!

   Lyckas man inte med det,
   är man rökta, för tid o evighet!

   Med SD som en balanserande kraft på ”ultraliberalerna”,
   då återstår bara en enda lång ökenvandring på (S)vältkost!

   Köttgrytorna lär man inte ens få känna doften av!

   Hur kan Allianspolitiker gå i (S)å enkla fällor, gång på gång?

   Hur kan någon av dem i sin vildaste fantasi tro,
   att någon av Anders Lindberg e Stefan vill DERAS bästa?

   Tänk en liten (S)mula!!!
   Det räcker…

   Gillad av 1 person

 13. MartinA skriver:

  Antisemitism?!?!? Du nämner alltså att judar trakasseras i sverige för att de är judar. Men inte att svenskar trakasseras i sverige för att vi är svenskar? Vilket är ett enormt mycket större problem. Eftersom vi inte har någon annanstans. Idiotisk artikel.

  Gilla

  • weasel skriver:

   Artikeln är inte ett dugg idiotisk, Martina- tvärtom är den väldigt bra.
   Att man bara nämner 18 problem (eller ”utmaningar” som det heter på nyspråk ) istället för 19 eller 20 problem med invandringen betyder inte att artikeln blir dålig.

   Jag själv kan skriva en artikel om exempelvis Fredrik Reinfeldt där jag rabblar upp 668 saker som han har sagt och gjort som jag avskyr- men du kan lita på att det finns åtminstone ytterligare 668 uttalanden och handlingar som jag skulle kunna lägga till.
   Men detta gör man inte – helt enkelt eftersom artikeln skulle bli längre än bibeln om man skulle ta med alla negativa saker med Reinfeldt.
   Och detsamma gäller om man skulle ta med alla negativa konsekvenser av invandringen.

   Och de flesta kan nog läsa in trakasserierna mot svenskar i stycket
   ” Simhallar har blivit farliga platser för flickor och kvinnor. Ambulanser attackeras. Akutmottagningar har blivit föremål för bråk och uppgörelser. Personalen är hotad och lever i fruktan.”

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Visst, det är en bra artikel. Jag blev bara förbannad att det är så självklart att ta upp trakasserier av judar som ett problem i sverige men sen inte nämna trakasserier av svenskar. Dessutom är ju judar generellt övre medelklass så de utsätts inte alls lika mycket som svenskar. Medan det finns massor med svenskar som inte har några resurser alls och som utsätts otroligt mycket värre.

    Gilla

 14. malmobon skriver:

  Delade en twitt som fick respons. Var på engelska ”Spanish flag offend muslims”.

  När jag i söndags delade ut material för SD, Malmö i koloniområden, blev jag positivt överraskad av att se så många svenska flaggor. Tänkte för mig själv på en fråga som ställdes av journalist för ett tag sedan. Vad är det svenskaste du vet? Många fick fundera länge. Jag tycker nog att koloniområden tillhör denna kategori.
  Under senaste 3 åren har dock muslimer hitta dessa också. En del uthyrda till muslimer. Normalt får det inte finnas permanent boende i dessa, och definitivt inte under en tid mellan slutet hösten och början våren. Alla verkar dock blunda och inte låtsas se detta. Kan som sagt offend muslims. Även finns det fortfarande kvar indoktrinerade sossar, som inte förstått att P-A Hanssons ”Folkhem” är dött. S har verkligen lyckats få in människor in i sina fållor genom ABF, HSB, LO…Att då malmöbor i stort sätt bara har en pk tidning som SDS gör inte saken bättre och naturligtvis public service. Går inte övertala en ”född sosse”. till att stoppa upp huvudet ur sanden som stutsen. Inte ens jag som är utbildad säljare -:). Visa fler svenska flaggor på balkongerna. Hissa flaggor på flaggdagar. Vi får inte ge upp vårt land.

  Gillad av 1 person

 15. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  De intryck och erfarenheter Tunehag rönt är väl överensstämmande med den allt annat än fagra verklighet vi genom globalismens och radikalfeminismens försåtliga försorg tvingas hantera.
  Dagens avgjort infantiliserade och självbefrämjande pseudopolitik inkarneras mycket riktigt av statskonstnärliga boulevardaktriser som de av efebofili behäftade exhibitionisterna Schyman och Dinamarca, vilka ogenerat låter sig flankeras av fiendetruppernas fotsoldater, i akt och mening att bekräfta sin djupa värdegrundsvördnad.

  Sverige har sjunkit under nivåer vi inte trott vara möjliga och budskapet i vår innerligt avhållna nationalhymn har förlorat sin forna status av gemensam referens och samhörighetssymbol för det nu starkt splittrade och identitetsförvirrade svenska folket. Att drista sig till självständigt vuxet tänkande och sund kritik är något den fogliga massan åtminstone i offentliga sammanhang aktar sig noga för, då en dylik olydnad mot åsiktsdiktaturens statuter ej sällan ger upphov till den politiskt korrekta omgivningens avståndstagande, med därav följande sanktioner.

  Aldrig tillförene har den svenska stammen prövats på detta genomgripande sätt och nu sållas agnarna från vetet. Valresultatet 2018 kommer att visa vilka cerebrala kapaciteter vi alltjämt förmått behålla i detta svårligen plågade land vi en gång kände som Sverige.
  Andreas, värdekonservativ nationalist och troende kristen 🙂

  Gillad av 2 personer

 16. lioninuniverse skriver:

  Bara några få ord! BilderBergsGruppen + Annie Löwe ! RÄDSLA – föder den världsregering som finns i Den Djupa Statens synligt osynliga korridorer… ALLT som sker i Åsna-Nisse landet – har meningar, som skrivs av Oligarkerna i US!

  Gilla

 17. Olle Reimers skriver:

  Poltkerna kanske inte är så dumma som de låtsas vara. Kanske de i själva verket är supersmarta opportunister som för länge sedan klurat ut vart vinden blåser. Vad var DÖ om inte en manifestation av just detta?

  Kan det som är i görningen uttryckas tydligare än av Anders Lindberg i Aftonbladet häromdagen; där han beskrev hur Sverige nu är på väg att underkasta sig världsregeringen?

  Stridsropet på den politiska fronten är ”aprés nous le deluge” (efter oss syndafloden). De har redan sett till att säkra framtiden för sina kumpaner och släktingar genom att använda statskassan till diverse förläningar och mutor. Sedan har de skaffat sig de nödvändiga löftena att för de globala korporationernas räkning administrera det fångläger av ”deplorables” som Sverige så småningom är avsett att utvecklas till.

  ”Det finns gott om plats” konstaterade Fredrik Reinfeldt efter en flygtur. ”Ja, vi kan säkert vara 30 miljoner” kontrade Annie Lööf. De får säkert sina belöningar.

  Gilla

 18. Winette Söderkvist skriver:

  Råd till MARTINA
  Jag läser nästan dagligen det som skrivs på DGS. Däremot skriver jag allt mer sällan egna kommentarer. Och jag tycker att mycket som skrivs är ”varianter” på samma tema….
  Jag har också noterat att du ofta skrivit närmast överlägset och lite nedsättande kommentarer till en och annan text/kommentar. Av och till noterar jag att du senare skrivit smått ursäktande kommentarer, där du ursäktar dig med att du skrivit i affekt.
  Mitt råd till dig blir därför att du avstår från att kommentera till dess att din affektnivå sjunkit.
  Välmenande hälsning/ Winso

  Gilla

 19. Lars Romander skriver:

  Politikerna från V, S, M och dessvärre även L lider ju av totalt hjärnsläpp när det gäller invandringen och dessas vägran att tala med Sveriges snart största parti. Även Reinfeldt bär en stor skuld här.
  Hur kan man i dag gosa med återvändande IS soldater och erbjuda dessa slott och gröna skogar, återupptagande av bidrag och förtur i bostadskö när man samtidigt utvisar specialister av alla slag – alltså personer som har välbetalda jobb(goda skattebetalare), talar flytande svenska och har bott här i 5 år plus.
  IS återvändarna skall omgående tas ifrån pass, när de kommer, och sedan efter ordentlig ID kontroll med fingeravtryck etc., direkt avvisas med budskapet att de aldrig mer får sätta sin fot i Sverige.
  Det kan knappast behövas nya lagar för sådan åtgärder då IS krigarna redan brutit mot ett tillräckligt antal befintliga lagar. Man står för en mesighet och naivitet av närmast obegriplig dimension.

  Gilla

 20. M Boberg skriver:

  Lillrank har rätt och dessutom kommer Sverige på sikt att riskera den nordiska fria rörligheten. De där att dinera på bättre krogar medans andra har kojtillvaro på kolonilotten och kritisera sina grannar om att dom ”måste” ställa upp är ? Politikerfint vi ska hjälpa (snabbt svenska medborgare) och rösta på oss men det blir motsatt effekt när dom inte kan infria det dom signalerat ut i världen. Det sista jag läste ”har hört att det finns änglar i Sverige” flicka på Medis däremot får många av migrationsverkets medarbetares verklighet ingen notis i riksmedia men det blir väl som med transporstyrelsen när det blir för uppenbart oj va det så och sen det finns rabiata motkrafter som till vilket pris som helst säger att det är en råtta i pizzan historia.

  Mycket bra inlägg/analys av Mats och så här ser det ut i Sverige men stackars alla naiva medborgare eller förresten man får vad man beställer dvs majoriteten vill (fortfarande) vara en välfärdstormakt för alla, skatteuttagen räcker inte till eller när man själv behöver betjäning av samhället som man sponsrat frikostigt med och får dålig utväxling på pengarna man bidragit med alternativt skriker högt då kanske man får hjälp eller till slut blir less och gör egna lösningar (med samma skattetryck) och dom som hamnar i mellan tja rannsaka vad dom tagit för personligt ansvar som röstat på dom goda och de som dinerat har fattat och stuckit alternativt landat mjukt och sitter säkert på något trevligt ställe.

  P.S. Reinfeldt, Persson avgångsvederlag som ska avräknas mot lön i h-e utan öppna bolag och spara det tills avgångsvederlaget är utbetalt eller såsse”fint” (snott av Anderz Harning) från 1976 varför ska Astrid Lindgren betala 102 % marginalskatt när du själv betalar 13% i skatt frågade Åke Ortmark Gunnar S”” blev förbannad och tyckte journalist kollegan var en bättre journalist. Köpte fastigheter i gamla stan, Fjollträsk och kvittade på den tiden 100% ränteavdrag och Fredde det är lagligt. Gods ägaren vid sjön Båven hade broschans firma som byggde utan skyddsstängsel hur det slutade vet jag inte?
  F-n om det varit någon annan byggfirma så hade väl hot/vite från bygg ettan stått som spön i backen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.