Hellre Kalles kaviar än Sharia!

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Vi tar med oss matvanor, åsikter, kultur och kvinnosyn när vi reser eller flyttar till annat land. Ingen genomgår en förändring vid passkontrollen. Så är det.

Jag har bott, arbetat och studerat i cirka 100 länder. Min fru är amerikan som också jobbar internationellt. Så vi har lärt oss en del om matvanor, åsikter, kulturer och kvinnosyn under årens lopp. Vi bodde i Singapore under den gångna vintern. Där finns två stycken Ikea. Visst kan det finnas en viss stolthet över den svenska framgången och de svenska matvanorna och traditionerna som följer denna möbeljätte runt om i världen.

Handen på hjärtat du som läser denna artikel: Visst har du med dig smaker, åsikter och vanor från barndomshemmet och uppväxttiden? Inget konstigt eller fel med det. Det har alla vare sig man kommer från Iran, Somalia, Norge, Guatemala eller Estland.

Sveriges matkultur har onekligen berikats under senare årtionden. Jag kommer ihåg när den första pizzerian kom till min ungdomsstad Örebro. Stor händelse. Nu är pizza, kebab, röd curry och sushi svensk vardagsmat. Men mat är inte den enda delen av kulturer.

Vi som växte upp på 60- och 70-talen fick lära oss att inte skräpa ner i naturen och att killar och tjejer var lika bra. Dessutom var det självklart att ifrågasätta det mesta, och även ställa lärare mot väggen. Men detta skedde på en historisk bas av judisk-kristen etik. Det är en del av vårt kulturarv vare sig man vill eller inte. Detta tankegods tar vi med oss när vi åker på semester till Thailand eller flyttar till London. Inget konstigt med det.

Därför är det heller inget konstigt att människor som flyttar till Sverige tar med sig matvanor, åsikter, kultur och kvinnosyn. Alla är bärare av normer och värderingar och ingen genomgår en fullständig förändring av dessa bara för att man passerar en passkontroll.

Alla kulturer är inte lika och alla kulturyttringar är inte av godo. Det finns bra och dåliga saker i alla kulturer, svenska såväl som arabiska. Detta måste både medges och diskuteras.

Många kulturer i Asien, Mellanöstern och Afrika betonar gästvänlighet på ett föredömligt sätt. Där ligger Sverige ofta efter. I USA finns ofta ett starkt personligt ansvarstagande för närsamhället. I Sverige sitter man kring fikabordet och klagar på att ”samhället” eller kommunen inte gör något.

Det finns också människor som växer upp i kulturer där kvinnor har begränsade rättigheter. Det finns länder där kristna ses som en andra klassens medborgare och förföljs. Det finns samhällen där judehatet är kulturell basföda. Under senare tid har Sverige tagit emot många som har växt upp med dessa normer och värderingar. Dylika åsikter och vanemönster försvinner inte vid passkontrollen och de ifrågasätts inte av Migrationsverket.

Vill vi bygga ett demokratiskt samhälle byggt på respekt för liv och mänskliga fri- och rättigheter, så måste vi förstå och bekräfta vår egen kultur med dess judisk-kristna historia. För det andra måste vi förstå att ingen blir demokratisk, människorättskämpe eller jämlikhetsförespråkare bara för att han eller hon kommer till Sverige.

Vi gör alla en otjänst om vi blundar för den antisemitism, det kvinnoförakt och den jihad som florerar i en del svenska förorter. Det finns många som flytt från muslimska hel- och halvdiktaturer för frihet i Sverige. Vi sviker dem om vi inte bekämpar antisemitism, kvinnoförakt och jihad som finns och som ökar.

Inget problem kan någonsin lösas om man inte först ställer en diagnos, meddelar den och sedan sätter in olika åtgärder. Tyvärr vågar få politiker och journalister ställa diagnosen.

Det är djupt tragiskt och oroväckande att Mona Sahlin inte verkar förstå kulturdynamikens ABC. Hon menar att Sverige inte har någon kultur, förutom ”små grodorna” på midsommarafton. Men alla andra är bra. Nej du Mona Sahlin: Att judar flyr från Malmö beror inte på ”små grodorna”. Att kristna tvingas fly från asylboenden i Sverige beror inte på kebabdoft.

Kalles kaviar eller kebab är ganska triviala i sammanhanget och det finns plats för båda. Men i ett demokratiskt samhälle finns det inte plats för Sharia. Så är det.

18 reaktioner på ”Hellre Kalles kaviar än Sharia!

 1. Ulla Lloyd skriver:

  När du, Mats, skriver ”Vill vi bygga ett demokratiskt samhälle byggt på respekt för liv och mänskliga fri- och rättigheter” – menar du då att vi ännu inte har byggt upp ett demokratiskt samhälle?
  Jag vill mena att vi har ett demokratiskt samhälle som byggts upp av tidigare generationer med de grunder du anger, men som med olika ”inflyttade” kulturer från odemokratiska länder nu riskerar att raseras.

  Gillad av 2 personer

 2. Anders Lindfors skriver:

  Det öppna och toleranta svenska samhället är under attack. Man kan därför på dagligbasis läsa bekymrade välformulerade inlagor likt ovanstående på detta tema. Nyckelordet är tolerans. Om du citerar Magna Carta eller amerikanska självständighetsförklaringen och som svar får en sten i huvudet är det till syvendes och sist du som lidit mest skada, inte stenkastaren. När du ligger med krossad skalle är det heller inte säkert att den rätta civilisatoriska välbefinnandekänslan av överlägsenhet infinner sig.

  Gillad av 3 personer

 3. resolut skriver:

  Sanningen är att i Sverige finns redan plats för sharia och det utrymmet växer för varje dag. I bl.a. områden där svensk polis inte längre kan göra sitt jobb. I moskéer som bekostats av bl.a. Saudarabien. Med följd att de som flytt från sharia även fortsättningsvis skall underkasta sig.

  Utan att riksdagen gör något åt det.

  Gillad av 1 person

 4. Bo Andersson skriver:

  Jag är förundrad över att trots den pågående debatten kring islam och dess praktik i media o bland allmänheten i Sverige så hör och ser jag mycket sällan någon representant för islam ge sin syn på saken vilket ju är i det närmast standard i demokratien. Jag har skrivit till Islamiska Förbundet 3 ggr och bett om deras syn på saken – inget svar… När jag skriver till svenska partier med en fråga så får jag oftast ett snabbt personligt svar – utom Socialdemokraterna som aldrig svarat faktiskt, länkar till en informationssida istället
  ….

  Gillad av 1 person

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  En bra prognos vad som väntar Sverige är att se vad som hänt i Storbritannien de senaste 50 åren. Här har man nu verkligen fått vad som kan kallas parallella samhällen. De islamska samhällsgrupperna följer i flera fall sharian och andra grupper vill också tillämpa sina egna seder och förordningar. Det är inte så trevligt för alla de tusentals unga flickor som blir könsstympade. Men ibland kan de gå litet för långt som när en hinduisk familj ville bränna en avliden i en öppen eld i trädgården. Detta gick dock inte av miljöskäl. Det är sådana spännande kulturupplevelser som Mona Sahlin ännu inte mött i Sverige där man bara dansar till små grodorna kring majstången. Mona Sahlin och andra socialdemokrater som inte anser den svenska kulturen bidragit med något av värde borde studera sina mer bildade föregångare i rörelsen som Olov Palme och Ernst Wigforss och tänka på alla kreativa svenskar som gett alla det liv som de nu fortfarande och för en tid kanske kan njuta av.

  Gilla

 6. George Betel skriver:

  Enligt muslimer och deras Koran är kristna och judar är de värsta sorter människor för vilka helvetet är färdig. De kristna länder som tar emot muslimska migranter måste vara bara idioter!

  Gillad av 1 person

 7. B skriver:

  Det gäller verkligen att vi står upp för mänskliga rättigheter nu! Jag vill inte att Sverige ska bli ett land där kristna och judar är rädda att visa sin tro. Skrämmande att journalister i vissa fall har skuldbelagt judar för hatet som riktas mot dem i vissa svenska städer. Var ska det sluta? Med folkmord på kristna och judar i värsta fall.

  Och jag håller med; det är klart att man inte släpper sina värderingar bara för att man passerar en landsgräns. Det gäller för Sverige, både det offentliga samhället och vi privatpersoner i civilsamhället, så fort vi får tillfälle verkligen står upp för jämställdhet, religionsfrihet och andra mänskliga fri- och rättigheter.

  Gillad av 1 person

 8. R skriver:

  Alla vi har erfarenheter
  Detta är viktigt när man ansöker jobb praktik …mm. Min erfarenhet är som alla har läst och kan läsa att mellan östren har tillhört juder och kristna ursprungligen men vem har taget över de länder som var högst upp med studier …mm.
  Vi har exemplet som Saudiarabisk, Qatar, Irak , Iran, syrian ni få räkna resten. Alla de länder har problem pga deras reglion och kommer att ha det hela livet.
  Idag är upp till svenskar och Sverige att bestämma inte rasistiskt sätt men demokratiskt sätt att alla som ska bo i Sverige måste respektera och följa lager och regler annars Sverige är borta inom kort.
  Erfaren person från mellan östren.

  Gilla

 9. Magnus Brynjer skriver:

  Jag delar den uppfattning och inställning Mats Tunehag har redovisat ovan! Läs även gärna Hanna Gadbans bok ”Min Jihad. Jakten på liberal islam” (Fri Tanke förlag, 2015, ISBN 978-91-87513-70-1). Hanna Gadban, född i Irak men bosatt i Sverige sedan länge, har ett djupt engagemang för individens frihet och rätten att slippa förtryck. Hon redogör för den mycket reaktionära islamismens framväxt i Sverige och ger belysande men vidriga exempel på hur vissa muslimer resonerar och för deras rättsuppfattning, som grundas på sharialagar. Sharialagarna har inget gemensamt med vår rättsordning eller vår rättsuppfattning att göra och måste bekämpas. Det gäller att få de invandrare, som umgås i de kretsarna att inse att religionen är en privatsak i vårt land och att sharialagarna inte har i Sverige att göra. Det innebär inte att islam förkastas – lika lite som andra religioner – eller att människor, som är muslimer, fördöms som sådana. Gadbans bok är viktig för förståelse och insikt i vad som pågår i vårt land. Läs även Jan Hjärpes bok ”Sharia. Gudomlig lag i en värld i förändring”. Norstedts, 2005, ISBN 91-1-301413-7. Den är kanske mer svårtillgänglig men skriven av en man med goda kunskaper om just sharia.

  Gilla

 10. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Artikelförfattaren nämner ”det judisk-kristna kulturarvet” . Det vore intressant med en närmare precisering av vad som avses med den judiska delen. Ar det Torah, Talmud eller Kabbala??
  Talmud har till exempel vedervärdiga beskrivningar av icke-judar och Jesus och dessa ideer förefaller genomsyra en del av ideologin inom sionismen. Frågan föranleds av att jag har fått mycket kunskap av judiska bekanta som blivit Kristna och uppfattat detta som en befrielse.

  Gilla

 11. Dag Selander skriver:

  HELLRE KAVIAR ÄN SHARIA… ja, Sharia hör inte hemma i vårt och vår kultur. Sharia finns och sprids i landet. Sahlinismen med Reinfeldt i spetsen har stått i spetsen för den svenska politiska hållningen där riksdagsledamöterna blivit förslavade knapptryckare för den allra heligaste dogmen: Alla(h) ska med… i öppenheten för alla asylsökande oavsett behov eller inte.

  Muslimerna Sherif och Hilmije från Prishtina med sina två söner var några av de 100-tals asylsökanden som uppsökte oss i kyrkan i Bohuslän för att få skydd under åren 1992-1994. Vi var många som backade upp dem som ville ”gömma sig”. Själv var jag en av dem som stödde familjen från Prishtina med bostad, ekonomi, personlig och juridisk kontakt. Vi lärde oss mycket om livet av vännerna från Kosova.

  Under 1992 sökte 84 018 personer (varav de flesta kosovaalbaner) asyl i Sverige – ungefär lika många som 2014. Se http://www.fokus.se/wp-content/uploads/2014/11/asyltabell.jpg

  1992 var jag en av alla dem som kallades ”flyktinggömmare”. Då var det Slobodan Milošević och hans skräckvälde som utgjorde drivfjädern för vårt agerande. Mina positiva erfarenheter gjorda tillsammans med i och för sig enbart kulturella muslimer innebar också att ledande representanter för Kosovas folk förärade mig och kyrkan ett diplom av tacksamhet för allt vi gjorde under 90-talets början.

  2015 är min insats inte att vara ”flyktinggömmare”. Idag är min insats till 100% att framföra vikten av yttrande- och trosfrihet, vikten av sann demokrati, islamkritik och samhällskritik. Skälet till detta är uppenbart.

  Kaviar hellre än Sharia.

  Gilla

 12. Eva skriver:

  Jan Ola

  ”judiska bekanta som blivit Kristna och uppfattat detta som en befrielse.”

  Befrielse från antisemitism troligen. Fungerade inget vidare under Hitler.

  Gilla

 13. Roland Gustafsson skriver:

  Mona Sahlin (S) har tagit plats i det kommunistiska Expos styrelse, som det får uppfattas, för att bidra till att bekämpa den ”högerextrema” rörelsen i Sverige. Inte mycket noterbart i den vägen har hänt och förklaringen som skymtat fram är att det första året har varit en tid för att lära och kartlägga utvecklingen.
  Nu tycks hon ha övergivit det uppdraget och i stället prioriterar hon tid åt att organisera stöd för muslimska familjer vars ungdomar anslutit till IS för att bedriva en bestialisk Jihad utan all respekt för mänskliga rättigheter långt värre än vad även Stalin ägnade sig åt i sin förföljelse av oliktänkare och andra potentiella motståndare.
  Att en ledande socialdemokrat kan verka i en uttalat kommunistisk organisation om själv betecknat sig som Sveriges Stasi utan en enda kritisk eller frågande kommentar från vare sig partiet eller media är i sig ett tecken på vänstervridningen i landet och bristen på vår demokratiska medvetenhet eller kanske hur förtryckt denna är.
  Mona Sahlins uppdrag är att bekämpa högerextrema men hon tycks blunda när hon finner att dessa nästan alltid visar sig vara invandrade fundamentalistiska islamister. Istället för att aktivt verka för att de som rekryterar och organiserar dessa resenärer lagföres i enlighet med gällande lagstiftning här väljer hon att ”organisera stöd” för de familjer som drabbats.
  Vilket stöd får då dessa familjer?
  Det mest tydliga är att Mona Sahlin ger Stockholms stad ett godkännande för ge hemvändande jihadister, efter att ha deltagit på olika sätt i de vidrigheter vi sett på YouTube, förtur till bostad och instegsjobb. Det är politiken och så säger hon att man inte skall ställa grupp mot grupp samtidigt som hon godkänner att de som med sina skatter skall diskrimineras.

  Gilla

  • Jan-Ola Gustafsson skriver:

   Mona Sahlin har gjort en minst sagt slät figur i alla de politiska roller hon haft. Hon har därmed tillsammans med både s k borgerliga och socialistiska politiker bevisat den eviga sanningen i
   ordspråket från romartiden: LAGEN RUTTNAR I DET LAND DÄR STATEN STYRS AV RÖVARBAND. Tråkigt nog får vi ingen bättring eftersom den svenska befolkningen i stort stämmer in på detta ordspråk: ”Det finns ingen som är så blind som den som inte VILL se”.

   Gilla

 14. Göran Wiking TD skriver:

  Håller inte med. Korsbefruktning har alltid varit bra, monokultur negativt, också i ett tidigare ”kristet” Sverige. Efter dagens förvirrade situation finns goda förutsättningar för ett rikare, starkare Sverige. Vi får inte glömma att i denna diskussion görs det klassiska misstaget att jämföra det bästa hos oss med det värsta hos ”den andra”. Folk flydde till Amerika från svenskt religionsförtryck, den bilden förtigs i Sverige men hör jag svenskättlingar i USA betona över den svält som i Sverige tycks anges som allt överskuggande orsak till emigrationen, som hellre skulle kallas flykten. Svenska kyrkan har varit del av förfärlig tvångskonversion visavi samerna bl a och romernas berättelser är inte smickrande ens idag, jfr Uppdrag granskning. Omvänt har islam haft sina höjdpunkter i historien men har sedan Khomeini, var det 1979, gått in i en kulturell och religiös kris, det ska erkännas. Men, handen på hjärtat, vem har skapat allt kaos i Mellanöstern, sått split och desorientering, raserat stabila samhällen? USA och Sovjet, dvs vite mannen. Samma sak i det mesta av Afrika. Vi i väst har en kolossal skuld i allt kaos runt om i världen och vi borde klä oss i säck och aska för detta. Med allt detta inte sagt att demokratin inte ska försvaras till sista blodsdroppen!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.