God Jul och Gott Nytt År! Eller får man säga så…?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

För den som vill vara politisk korrekt, och undvika att julen och nyåret kopplas ihop med Jesu födelse, och därmed kristen tro, kan jag föreslå följande hälsningsfras:

Vänligen ta emot utan några som helst förpliktelser, mina bästa önskningar om ett klimatsmart och könsneutralt firande av vintersolståndets högtid, som kan praktiseras inom ramen för din egen religiösa övertygelse som du givetvis själv väljer, eller en sekulär motsvarighet, men självfallet med respekt för andras religiösa eller sekulära övertygelser och traditioner, eller andras val att inte fira några religiösa eller sekulära traditioner i denna tid. 

Jag vill samtidigt passa på att önska er en ekonomiskt lyckosam och medicinskt okomplicerad ingång i det allmänt accepterade kalenderåret 2016, men inte utan att visa all tillbörlig respekt för andra kalendrar och tideräkningar. 

Ovanstående hälsningar och lyckönskningar framförs givetvis till alla oavsett ras, ålder, fysisk förmåga, religion, socioekonomisk status eller sexuell läggning.

Hm, tröttsamt…

Så låt mig kort och gott – och utan att skämmas – säga i samband med att vi firar och sjunger att ett barn är fött på denna dag, så var Guds välbehag:

God Jul och Gott Nytt År!