Mångkultur? Nej, tack!

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Nej, alla kulturer är inte lika bra och en del kulturrelaterade attityder och beteenden måste bekämpas. Vi kan aldrig acceptera en kultur där kvinnor är rättslösa, där kristna förföljs, där judehatet präglar media och skola, och där konvertiter ska straffas.

Den svenska debatten är synnerligen ängslig och stundtals minst sagt förvirrad när det gäller mångkultur. Ordet ”mångkultur” ingår i någon slags sekulär svensk trosbekännelse som vi alla ska bekänna oss till. Men vad menas egentligen? Vad innebär kultur och är ”mångkultur” alltid bra?

Självklart finns det svensk kultur. Att påstå något annat är djupt okunnigt eller avsiktligt manipulerande. Kulturer är inte statiska och de har givetvis olika influenser. Fika och kaffe är genuint svenskt även om kaffet är importerat. Lucia-traditionen är också djupt rotad hos majoriteten av svenskar liksom julgranen. Att Lucia och julgranen kan härledas till andra länder gör inte våra traditioner osvenska.

Vidare ska man inte blanda ihop mångfald med mångkultur. Mångfald kan vara berikande. Absolut! Mångfald finns alltid där det finns människor. Och konformism och enfald (som tyvärr svensk gammelmedia är bra på) kan vara förfärlig. Men att uppskatta mångfald (även i kultur) får aldrig innebära ett överslätande eller accepterande av de beteenden som beskrevs i början av denna artikel. Där finns en gräns för mångkulturens värde.

Beteenden och attityder kommer inte ur ett vakuum. Världsbild och människosyn formar kulturer. Detta inkluderar synen på arbete, etnicitet, tid, kön, människovärde och mänskliga fri- och rättigheter. Och det får konsekvenser på både kort och lång sikt för enskilda, familjer, samhällen och länder.

Det är ingen slump att Israel har fler patent än hela arabvärlden sammantaget. Kulturer präglade av en fatalistisk världsbild är mindre pro-aktiva att utveckla forskning och företag. Det är heller ingen tillfällighet att länder med religionsfrihet har bättre ekonomisk utveckling än andra.

Alla kulturer är inte lika och alla är inte lika bra. Detsamma gäller religioner. Att hävda motsatsen vore ju som att påstå att alla politiska ideologier är samma sak: demokrati och frihet skulle vara lika bra som vänsterideologierna kommunism och nationalsocialism.

Vissa delar av vissa kulturer föder och göder det som är brottsligt, och föraktar mänskliga rättigheter. Den människosyn som genomsyrar politik och kultur hos nazistiska, kommunistiska och islamistiska grupper får tragiska konsekvenser för människor. Nazisterna sorterade ut människor utifrån ras, kommunister utifrån socio-ekonomiska faktorer och islamister utifrån religion.

På Gaza-remsan och bland palestinier göds en kultur av judehat och pogromer i både skolor och media. Det får nu tragiska konsekvenser där palestinska barn försöker knivmörda judar.

Kulturrelaterade brott mot mänskliga rättigheter ska bekämpas överallt, inte bara i Sverige. Vi har många kulturer precis som andra länder. Och det kan vara bra, men det är inget mål eller värde i sig. Alla kulturer måste prövas och bedömas utifrån mänsklig värdighet (human dignity) och mänskliga fri- och rättigheter.

Nej, alla kulturer är inte lika bra och en del kulturrelaterade attityder och beteenden måste bekämpas. Därför kan vi aldrig acceptera en kultur där kvinnor är rättslösa, där kristna förföljs, där judehatet präglar media och skola, och där konvertiter ska straffas.

Om detta må ni berätta. För demokratins skull. Och det blir allt viktigare – även i Sverige.

Se även min krönika Hellre Kalles kaviar än sharia.

36 reaktioner på ”Mångkultur? Nej, tack!

 1. tomas skriver:

  In the ’50s, listening to Elvis and others on the radio in Bombay – it didn’t feel alien. Noises made by a truck driver from Tupelo, Mississippi, seemed relevant to a middle-class kid growing up on the other side of the world. That has always fascinated me.
  Salman Rushdie

  Gilla

 2. Aha skriver:

  Mats Funehag är ovanligt frank, för att inte säga uppfriskande, kring mångkulturens väl och ve. Tveksamt om gammelmedia skulle vara villiga att publicera ett dylikt innehåll vilket belyser att Sverige inte eftersträvar mångfald när det gäller åsikter.

  Det samhällsexpirement som Sverige genomgår sedan det 1975 beslutades att vi skulle bli mångkulturella är ett expirement vars utfall ”so far” inte är bra. Vi har tappat vår ledarposition som välstånds- och välfärdsstat. Integrationen fungerar inte bra, arbetslösheten bland immigranterna är hög, liksom kriminalitet. Skola och försvar har tappat mycket, vården har långa vårdköer. Infrastrukturen är eftersatt. Kostnaden för att upprätthålla mångkulturen har varit och är skyhög.

  40 år har gått sedan startskottet, de närmaste 40 åren ser ut att bli lika besvärliga.

  Etablessimanget driver en linje som ingenstans (?) i världen är en framgångsfaktor.

  Gillad av 4 personer

 3. Erik skriver:

  ….och som vanligt kan vi konstatera att flyktingar kommer FRÅN mångkultur.

  Behovet av att fly uppstår knappast i en miljö som är tillräckligt kulturellt homogen.

  Gillad av 4 personer

 4. resolut skriver:

  Det är lätt att påstå att ”Vi kan aldrig acceptera en kultur där kvinnor är rättslösa, där kristna förföljs, där judehatet präglar media och skola, och där konvertiter ska straffas.”

  Men i praktiken gör vi det ändå i en växande utsträckning.

  Gillad av 2 personer

 5. larsanpe skriver:

  Detta är väl ändå att ta i att religionsfrihet har något att göra med ekonomisk utveckling. ”Det är ingen slump att Israel har fler patent än hela arabvärlden sammantaget. Kulturer präglade av en fatalistisk världsbild är mindre pro-aktiva att utveckla forskning och företag. Det är heller ingen tillfällighet att länder med religionsfrihet har bättre ekonomisk utveckling än andra.

  Alla kulturer är inte lika och alla är inte lika bra. Detsamma gäller religioner. Att hävda motsatsen vore ju som att påstå att alla politiska ideologier är samma sak: demokrati och frihet skulle vara lika bra som vänsterideologierna kommunism och nationalsocialism.” Kan ju vara så att bristen på aktiva kristna har betydelse. Alltså har den aktiva religiositeten hämmande effekt på ekonomisk och social framgång.

  Gilla

 6. Fredrik Östman skriver:

  Sossesverige (gamla och Nya) gör dessutom illa värre genom att inte ens försöka tillämpa de lagar vi har för att upprätthålla de goda principer och beteenden du nämner. Polis och andra myndigheter bakbinds när de har med invandrare att göra.

  Gillad av 4 personer

 7. Bengt Sareld skriver:

  Konstruktivt sätt att resonera. En fullträff. En markering mot neoraismen (i form av misstänkliggörande och hatkampanj mot varje försök att problematisera omkring invandringens sociala konsekvenser).

  Gillad av 1 person

 8. BohmanMartin skriver:

  Mångkulturen har blivit en slags ny religion i Sverige anser den kurdisk-svenske ekonomen Tino Sanandaji. Och det kan jag gott hålla med om. En religion som uppfyller det typiska kännetecknet på en sådan — att vara immun mot rationella argument.

  Dogmen om mångkulturens ofelbarhet går hand i hand med vänsterns hat mot hela Västerlandets kultur, och dess okritiska beundran för alla FRÄMMANDE kulturer.

  Invandring från främmande kulturer är ALLTID bra enligt vänstern, eftersom mångkultur enligt dogmen ovan alltid är BRA. Därmed följer att vi BERIKAS av att utsättas för andra kulturers olika uttryck här i Sverige.

  Makthavarna har blivit överstepräster för denna mångkulturalism. Individer som Mona Sahlin ägnade sig åt att mästra oss svenskar för att vi inte tillräckligt gillade mångkulturen. Vi skulle minsann ANPASSA OSS till denna sköna nya värld av mångkultur!

  Vi ska alltså tex. anpassa oss till en kultur ”…där kvinnor är rättslösa, där kristna förföljs, där judehatet präglar media och skola, och där konvertiter ska straffas”. Ja och inte bara det, utan en hel del annat också. Till exempel att ambulans och brandkår möts av stenkastning från sysslolösa ungdomar i muslimdominerade bostadsområden.

  I praktiken är den såkallade ”mångkulturen” inte alls någon mångkultur utan en islamsk MONO-kultur, som styrs av islams syn på hur samhället ska se ut. Det vill säga, en kultur som vill göra Sverige till en kopia av dysfunktionella länder som Iran eller Afghanistan.

  Gillad av 2 personer

 9. B skriver:

  Visst är det så! Fruktansvärt att det svenska etablissemanget inte kan stå upp för mänskliga fri- och rättigheter fullt ut. Tänker till exempel på kvinnor i förorter som slår larm om att de förföljs av män med patriarkala värderingar och som blir misstänkliggjorda som islamofober av de politiskt korrekta eller kristna som hotas till livet på asylboenden för sin tros skull vilket inte får några konsekvenser för dem som hotar, knappast ens ett fördömande.

  Gillad av 3 personer

 10. 08 Man skriver:

  Uppfriskande klarsynt inlägg. Har vi inte lärt oss något sedan andra världskriget utan låter antisemitismen blomma igen? Har vi inte gjort framsteg när det gäller jämställdhet och allas lika rättigheter (och skyldigheter gemtemot varandra)? Vad gör vi för att stå upp för våra kvinnor i dessa tider?

  Gillad av 3 personer

 11. Lennart Göranson skriver:

  Många som talar om mångkultur tänker nog egentligen på blandkultur. Att vi utsätts för impulser från omvärlden är ingenting nytt, så har det alltid varit. Somligt har vi införlivat, annat har vi förkastat.

  Vissa slag av mångkultur i betydelsen kulturer som lever sida vid sida, utan att integreras, kan också fungera utan problem. Det finns knappast någon som har problem med att norrlänningar äter tjälknöl och surströmming medan skåningar vill ha ål och gås. Andra matseder, t.ex. vägran att äta griskött eller kravet på kosher- och hallalslaktning, är också den resandes ensak så länge det inte uppkommer konflikt med livsmedelslagstiftningen. Att kristna, judar och muslimer firar olika helgdagar under året kan möjligen medföra praktiska olägenheter, men är inte något stort problem.

  Men det finns andra kulturyttringar som är oförenliga. Uppfattningen att religiösa påbud har företräde framför lagens bestämmelser kan inte samsas med den motsatta uppfattningen.
  Normen att individens rätt måste stå tillbaka för familjens intresse är inte förenlig med den omvända ordningen. Tanken att kvinnan av naturen är underordnad mannen kan inte gälla sida vid sida med respekten för människors lika värde. Föreställningen att värderingar ska vara fredade för ifrågasättande och kritik står i motsatsställning till principen om yttrandefrihet.

  Mångkulturdogmen började ifrågasättas på allvar för snart ett halvt decennium sedan, och det kan tyckas märkligt att den fortfarande är så livskraftig. Det här blogginlägget från maj 2011, med anledning av en artikel av Ricki Neuman, utvecklar mina tankar mer mångordigt.
  http://www.skronsakslandet.se/Skronsakslandet/Blogg/Poster/2011/5/18_Mangkultur_eller_blandkultur.html

  Gillad av 1 person

 12. Maria Nilsson skriver:

  Låter inte som en troende människa skrivit detta. Det eggar upp till aggression och fördomar istället för bidra till förståelse och fred människor emellan.

  Gillad av 1 person

  • lensof skriver:

   Det du skriver här kan uppfattas som en kränkning.
   Att tro är en existentiell fråga och dessutom en högst personlig relation mellan individen och Gud (om man tror på Gud). Inte något någon annan människa kan vare sig tilldela eller ifrågasätta, gör man det så handlar det mer om mänsklig styrning och social kontroll. Om än under godhetsmanteln…
   Dessutom har vi fått en hjärna av Gud att tänka med så inte kan det då vara fel med att använda den även om en del inte skulle tycka om det man kommer fram till.

   Gillad av 1 person

  • Ådärkomdenja skriver:

   Vad spelar det för roll? Vill du påskina att religiös tro borgar för ”förståelse och fred…etc”? Jag vill inte detalj-exemplifiera motsatsen, eller ta ifrån dig din personliga övertygelse – jag betecknar mig f ö själv som agnostiker – men rekommenderar att du lär dig något om den s k religionen islam. Med särskilt fokus på dess oföränderliga och styrande skriftsamling koranen, och alldeles extra särskilt surornas/versernas inbördes betydelse och validitet, utifrån dess kronologiska tillkomst. Om du har ett öppet sinne, så inser du därefter, att ‘religion’ kan vara lika mycket av ondo, som motsatsen.

   Gilla

 13. Lennart Bengtsson skriver:

  Under den senaste tiden har det förts fram argument att folkvandringen från MENA-länderna är en följd av ” klimatändringen”. Ett bevis för att inte så är faller är att Sverige och Europa inte har någon invandring från Israel (som ligger i samma klimatregion) utan snarare motsatsen. Orsaken är istället att större delen av de islamska länderna i dessa områden är ”Failed States” vilket är en följd av den politik de för. Detta erkännes allmänt även i dessa länder själva men tycks inte vara uppenbart i den svenska politiska debatten där man mestadels inte bryr sig om verkligheten utan nöjer sig med sin ideologi.

  Gillad av 3 personer

 14. elfyma+ skriver:

  Riktigt så enkelt är det inte som sionisten? Mats Tunehag vill påskina.

  Historien är full av religioner/kulturer/herrefolk/utvalda folk etc som anser sig vara överlägsna, och därför anser sig ha rätt att underkuva/förslava/ockupera/kolonisera/annektera andra folk, deras mark och livsmiljöer.

  Kolonisatörerna skickade fram missionärer för att ”frälsa” och ”civilisera” de ”primitiva” folken för att sedan stjäla deras tillgångar och förslava dem.

  Araberna hade en liknande människosyn och utnyttjade islam (som betyder underkastelse) för att kuva och förslava andra folk i sin omvärld. Israel vill idag skapa ett Stor-Israel på palestinsk/arabisk mark baserat på uråldriga bibliska föreställningar.

  Israel kommer aldrig att låta palestinierna återvända från flyktinglägren och tillerkännas lika rättigheter vare sig de leds av sekulära Al Fatah eller islamistiska Hamas. De tar inte heller emot flyktingar från grannlandet Syrien, för att ta ett dagsaktuellt ämne.

  Det är sant att fler judar än araber fått Nobelpriset, men det gäller knappast de ortodoxa judarna som hellre studerar judarnas heliga skrifter än naturvetenskaperna. Skillnaden mot de muslimska korantuggarna är inte så stor, vilket fått en del sekulära judar i TelAviv att emigrera.

  Vill med detta ha sagt att vi inte ska lägga i oss i hur andra folk/andra länder vill leva sina liv så länge det inte går ut över oss själva och ut över andra folk.

  Varför fick inte Irak, Libyen och Syrien sköta sig själva utan västerländsk inblandning ?
  Har länderna blivit demokratiska efter västs intervention ?
  Varför inte ge sig på dikaturerna på den arabiska halvön också ?
  Det handlar inte om demokrati- utan om något annat.

  Vill av samma skäl slippa pådyvlas andra länders kulturer/religioner, som en följd av invandringen.

  Har inget emot att besöka länder med andra kulturer i utbildningssyfte för att om möjligt förstå hur de tänker. Har t o m besökt moskéer och buddhisttempel -trots att jag är ateist.

  Men jag vill absolut inte att mitt land, mitt liv och min omgivning styrs av religiösa föreställningar och dogmer utan vetenskaplig och demokratisk grund.
  Svenskar som bott och arbetat i Saudi Arabien kan omvittna vad som väntar oss om wahabismen får inflytande i landet.

  Religion är en privatsak, och ska så förbli om jag får bestämma.
  Avkaffa allt ekonomiskt stöd till religiösa samfund och organisationer.

  Gillad av 1 person

 15. Jan W skriver:

  Kanske man som europe/kristen bör vara lite försiktig med att utmåla den arabiska/muslimska kulturen som speciellt benägen till antisemitism och judehat.

  Sett i ett något längre historiskt perspektiv kommer ju den arabiska/muslimska kulturen knappast i närheten av de illdåd och vidrigheter som den europeiska/kristna kulturen utsatt judarna för.

  Snarare än att se dagens arabiska judehat som ett resultat av kultur kanske man bör se det som ett resultat av en lång, oförsonlig och tidvis blodig konflikt.

  Därmed inte sagt att den antisemitism vi ser i Sverige inte är vidrig eller att import av sådan inte skulle vara ett allvarligt problem. Men man bör vara försiktig med att demonisera andra grupper, t ex genom att antyda att hatiskhet och våldsamhet skulle vara en följd av djupare liggande förhållningssätt eller kultur.

  Gillad av 1 person

  • Rikard skriver:

   Hej.

   ‘Jizya’: skatt för att inte dräpas eller konverteras till islam. Hittar du någon europeisk motsvarighet från sjuhundratalet?

   Text från 1121, kristen tideräkning:
   ”Two yellow badges [are to be displayed], one on the headgear and one on the neck. Furthermore, each Jew must hang round his neck a piece of lead with the word dhimmi [a social status given to tolerated infidels] on it. He also has to wear a belt round his waist. The women have to wear one red and one black shoe and have a small bell on their necks or shoes.” History of the Jews, Johnsson, Paul

   Europeiska stater, under kristet inflytande behandlade judarna som skräp. Socialismen likaså. Islam och arabernas kultur är inte ett spån bättre. Men här är det bara idioter bland extremvänstern (kom ihåg att nationalsocialism är en vänsterideologi) som tycker det är rätt.

   Låt oss istället hålla de nord-europeiska kulturidéerna som ledstjärna:
   Sak, inte person. Likhet inför lagen, och liknande. Både Genève-konventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är kulturbaserade dokument, och kunde inte uppstått i Mellanöstern.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gilla

 16. Hedvig skriver:

  Jag efterlyser mer kunskap om den grundlagsförändring 1975, som uppenbarligen lett till att Sverige blev en mångkulturell stat. Någon som vet? Trots att jag var vuxen och yrkesverksam på den tiden, har jag inget minne av att ha läst något om den saken i nyhetsmedia.

  Gillad av 1 person

  • Mats skriver:

   Grundlagsändringen gjordes 2010, men bakgrunden till det beslut som fattades 1975 kan man med fördel kort låta sig introduceras till genom att läsa den lilla skriften Hur Sverige blev en mångkultur. Vill man gräva vidare i dessa ämnen (på svenska) och relaterade sådana kanske Kritikkulturen av Kevin MacDonald kan passa.
   Redan nu kan du använda dig av länken nedan för att se ett frankt uttalande från en icke helt obetydlig förespråkare av s.k. mångkultur (d.v.s. mångrasliga samhällen)

   Vad gäller författaren till detta blogginlägg kan sägas att han saknar kunskap och insikt i hur vår värld fungerar, eller så bedrar han medvetet sina läsare.

   Gilla

   • Hedvig skriver:

    Nej, den förklaringen tror jag inte på. Min gissning är att den debatt, som lett oss till den pågående urholkningen av den svenska sekulära demokratin i riktning mot normativ mångkulturalism, kan ha tagit fart i samband med 60- och 70-talens vänsterrörelser i Sverige.

    David Schwarz m fl tycks vid den tiden ha varit en av de mer framträdande skribenterna i debatten om invandring och minoriteter:

    https://sv.wikipedia.org/wiki/David_Schwarz

    Gillad av 1 person

 17. Maria Lundberg skriver:

  Det finns många människor i vår värld som agerar utifrån ett mönster och flera kulturer som inte är bra för samhället. Många ideologiska, politiska, religiösa strukturer som inte främjar varken fred, rättvisa eller mänskliga rättigheter. Vi riktar lätt våra blickar ut över andra kulturer och synar dem men sällan synar vi vår egen kultur. Vi ska ALDRIG NÅGONSIN acceptera förtryck, där människor dödas för sin tro, där kvinnor förtrycks eller hot mot någon folkgrupp såsom antisemitism. ABSOLUT, vi ska stå emot förtryck i alla dess former och vi ska i Sverige fortsätta bygga en kultur där människor är trygga och innehar mänskliga rättigheter. Idag tyvärr målar vi i Sverige upp ett orosmoln, vi säger att Sverige är nära en katastrof, att samhället håller på braka ihop. Ja, delar av det är sant, för den kultur som just nu föds i Sverige är hat, misstänksamhet, främlingsfientlighet, egoism, bränder, nazism och rasism. Titta tillbaka på den västerländska kulturen och se att den inte är alldeles fläckfri. Bakåt i tiden ser vi tvångskonvertering av både judar och muslimer och deras utgång blev död om de inte lydde i vissa fall. I Europa föddes en stor del av den antisemitism som fortfarande präglar Europa. Det var inte något land i mellanöstern som skapade detta, nej, det var Europa själva. Den västerländska ”kulturen”. Under senare tid kom Europa att bli mer moderniserat och på många håll länder med demokrati och länder som står upp för mänskliga rättigheter. Men eftersom vi nu lyfter fram det negativa som kommer med andra kulturer till Sverige, ja, låt oss då titta på Sverige också. Svenska män/kvinnor åker till Asien och köper barn i sexuella tjänster. I Sverige pågår människohandel, där kvinnor (främst) behandlas som en vara som kan köpas och säljas. Och ja, efterfrågan finns i Sverige, annars skulle inte dessa kvinnor ständigt utsättas för slaveri. I Sverige köper människor sex av kvinnor som många gånger tvingats till prostitution genom människohandel. (Tack och lov innehåller vårt land hjältar som jobbar för att motverka denna fruktansvärda företeelse.) Vi har även misshandel inom stängda dörrar i vårt land. Sedan har vi vår konsumtionskultur som utnyttjar mängder av människor i lågavlönande länder. Vi konsumerar utan att ens bry oss om tanken på hur dessa människor faktiskt har det när de producerar våra kläder för några kronor per dag. Våra stora företag tar ut miljonvinster medan människor som producerar varorna knappt kan överleva trots att de jobbar 16 timmar per dag. Sedan har vi en kultur av mobbing på våra skolor, barn och unga som varje dag tvingas utstå glåpord och kommentarer som bryter ned deras självförtroende. Är alla som bor i Sverige en del av denna kultur? Förhoppningsvis är det en låg andel människor i Sverige som står för efterfrågan och köper människor i slaveri i prostitution. Och nej alla misshandlar inte sina barn/män/kvinnor i hemmen. Och alla utför inte mobbing heller. Men det finns som en del av vår samhälle. Däremot, många av oss blinkar nog inte ens innan vi konsumerar en vara som har producerats under slavliknande förhållanden utan att ens ifrågasätta varför det är så billigt. Så är allt i den svenska kulturen/samhället bra? Nej. Därför är det viktigt i den debatt som pågår att vi lär oss skilja på människor som är extrema, människor som utövar sin religion eller kultur utifrån en extremistisk anda. För precis som att alla svenskar inte köper barn i Thailand, står för efterfrågan av prostitution i landet eller utnyttjar slavarbete i utvecklingsländer så är inte alla som kommer med en annan kultur till vårt land orsaken till förtryck och det nämnda i debatten. Vi måste lära oss att skilja på saker. Vi ska absolut säga ifrån när människor från oliktänkande kulturer eller religioner utövar förtryck mot andra. Lika mycket som vi måste säga ifrån när det pågår i vår egna kultur. Sverige brukar vara känt för medmänsklighet, mänskliga rättigheter, rättvisa och solidaritet. Kanske är det dags att se över om vår egna kultur fortfarande står för det innan vi hoppar på våra höga hästar och drar alla människor över en kam som kommer från en annan kultur.

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Maria, det som du skriver är rätt och angeläget att påpeka, men du missar många saker när du ställer ”vår egen kultur” mot ”alla – – som kommer från en annan kultur.” Och du missar att vi inte har verktyg för att hantera de konflikter som uppstår. Vissa normer måste gälla för alla och de måste upprätthållas genom samhällets våldsmonopol, det räcker inte att ”säga ifrån”. Men i den förmenta godhetens namn gäller inte längre likhet inför lagen och i samma godhets namn kränks allmänhetens känsla för rättvisa på många sätt, vilket oundvikligen kommer att generera våld och lidande.

   Det finns mycket som är ruttet och förljuget i vår egen kultur, men lika mycket eller mer är ruttet och förljuget i varje annan kultur. Individer kan bryta sig loss ur sin egen kulturs tvångströja, men det kräver starka drivkrafter. Volymer, koncentration, gruppkultur spelar en mycket stor roll. Ett exempel: Tre av fyra migranter är och kommer att vara män, ofta unga män. De hamnar i sysslolöshet och misär i månader och år, råkar i svåra religions- och andra konflikter, har ytterst små utsikter att få bostäder och jobb. De kommer med rätta att uppleva att Sverige har lurat dem, lockat dem ända hit med löften om pengar, fri bostad, vackra flickor. Vad gör stora skaror av unga män när de ledsnar? Jo, de drar till storstäderna. Malmö, Göteborg, Södertälje fylls på, så småningom även Stockholm. Vad händer när skaror av unga män drar omkring och upptäcker att i praktiken ingenting kan hindra dem att göra precis vad de får lust? De kan plundra butiker, sabotera precis vad de vill. Redan nu misshandlas unga svennar av invandrargäng. Allra mest i farozonen är de unga kvinnorna – och deras barn! I decennier framöver. Vem ska ”säga ifrån”? Säga: ”Aja baja, så får ni inte göra…”
   Det här handlar inte om ”orosmoln” på grund av den rasism och det motvåld som då också kommer att flamma upp, utan om att okunniga och oansvariga politiker och journalister i åratal har eldat på utvecklingen, struntat i alla varningar och försök att förklara hur verkligheten, människorna och riskerna faktiskt är, helt oavsett hur medmänskliga och solidariska vi alla gärna vill vara.

   Gilla

   • Maria Lundberg skriver:

    Hej Sixten! Varför jag ställer vår egna kultur mot andras är därför att det är vad som ständigt görs. Vi skönmålar det västerländska och bortser från de historiska brister som vi haft i vår kultur och svartmålar alla från andra kulturer. Ja, absolut finns den problematiken med unga män som hamnar i utanförskap i Sverige. Ja, det finns problematik med att vi kommer från olika synsätt och kulturer och ska enas. Men det finns många goda exempel på ”invandrarkillar” som arbetat hårt för att lära sig svenska, som jobbar hårt och bidrar till det svenska skattesystemet. Jag har manliga vänner/bekanta som är från Somalia, Indien, Iran, Zambia, Zimbawe som jobbar och är välintegrerade i det svenska samhället. Det var mest attityd frågan jag syftade på. Hur vi lätt pekar på andra medan vi glömmer att faktiskt arbeta med oss själva. Ja, sedan måste Sveriges politiker komma med en lösning hur vi aktivt motverkar utanförskap och arbetslöshet. Sedan har du rätt i att det finns oansvariga politiker. Många politiker vill bli omvalda och gör då allt för att göra det som ser bäst ut för stunden. Men kanske inte jobbar med de viktiga frågorna. Men det klimat som är nu där man bara fokuserar på invandringen som ett enda stort problem tycker jag blir kontraproduktivt. De skapar ett vi och dem samhälle, de onda och de goda. Där majoriteten av invandrare får stå till svars för allt det dåliga. Vilket inte kommer leda till mer integrerade ungdomar från förorterna. Ja, sedan måste man kunna fördöma våldsbrott och extrema handlingar och förtryck men inte som grund att de flesta från en annan kultur är de som utför dessa handlingar.
    /Maria

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, Maria, det är mycket svårt att uttrycka sig nyanserat när man samtidigt måste försöka få andra att se både de akuta riskerna och de långsiktiga motsättningarna realistiskt. Jag har sett problemen redan i slutet av 80-talet, när jag bodde i Rinkeby, i en mångkulturell miljö där jag trivdes bra. Jag kunde känna mig mer hemma och tryggare bland svartskallarna än när jag mötte något gäng välklädda överklasskillar i de fina kvarteren. Tyvärr är det så att när volymerna blir för stora i ett naivt och förljuget Sverige, som egentligen inte har så mycket att ge, då kommer även de mest skötsamma och välintegrerade och många många andra att drabbas.

    Gilla

 18. Andersson L skriver:

  Det gör ju inte den minsta nytta att en sådan här artikel skrivs nu. Om skribenter hade vågat stå för sådant här innehåll för tio år sedan, då hade vi kanske kommit en bit nu. Nu håller ju hela Sverige på att ramla ihop. Jag är ärligt talat rädd för att det blir krig här.

  Gilla

 19. Kexet skriver:

  Flest patent per invånare har Sydkorea så jag föreslår att Mats Tuneberg överger den svenska kulturen och anammar den sydkoreanska.

  Skämt åsido. Det handlar väldigt lite om att ”acceptera” eller ”förkasta” kulturer. Snarare om att anpassa dem så att de blir kompatibla med ett demokratiskt samhälle. Såsom har gjorts med den svenska kulturen de senaste 150 åren. ”Arabisk kultur” (finns egentligen ingen sådan, det ser väldigt olika ut i olika arabländer) i Sverige är egentligen inget problem i sig; svenska araber röstar på sossarna och deras barn kollar på samma filmer och lyssnar på samma musik som de infödda. Problem blir det först när volymerna är så stora att man skapar en etnifierad och segregerad underklass. Det är ett recept för social oro. Samma sak hade hänt om lika stora volymer med folk från Sydeuropa kommit på 1900-talet.

  Gillad av 1 person

 20. Gösta Johnsson skriver:

  Bra skrivet. Vi kan inte acceptera en ideologi där åsiktsfrihet inte gäller, där jämställdhet inte gäller, där religionsfrihet inte heller gäller och där banbullor utfärdas på den som konverterar från islam till annan religion.
  Varje kultur har sin plats och de som väljer en mångkultur får ju ta både fördelarna och nackdelarna med den samhällsbildningen. Tvångsblandning av olika kulturer inom samma nationsbildning kommer alltid att misslyckas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.