Var Muhammed muslim?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Gång efter annan hör vi avståndstaganden från muslimer gentemot andra muslimer. Exempelvis, Osama bin Ladin var inte muslim enligt vissa muslimer, eftersom han begagnade våld och terror. Eller IS är inte islamskt. Eller Boko Haram.

Det finns rötägg inom alla religioner. Inget nytt under solen. Religionsföreträdare har givetvis rätt att ta avstånd ifrån vissa som kallar sig muslimer / kristna / buddister och säga att deras agerande eller uttalanden inte ligger i linje med en viss religion.

Men samtidigt måste man kunna ifrågasätta deras uttalanden. För ibland klingar argumenten ihåligt.

Det är exempelvis ohederligt och osant att säga att islam har lika rättigheter för män och kvinnor. Det osant att det finns religionsfrihet i områden där islam har företräde. Och hur är det med våld och terror? Är islam en fredens religion? Är exempelvis Hamas anhängare muslimer eller inte? Är Saudiarabien, som har samma slags lagar och rättspraxis som IS, ett islamskt land?

Islamvärldens mest prestigefyllda universitet, baserat i Kairo, har inte tagit avstånd från Islamska staten och dess gärningar. Varför inte? Man menar att det som IS gör är baserat på Muhammeds liv och föredöme, samt har stöd i Koranen.

De som vill ta avstånd från terror och våld måste kanske även distansera sig från Muhammed. Ingen kan neka till att han använde våld och att islam spreds med svärdets hjälp. Bland annat genomförde Muhammed en massaker på judar i Medina och kastade de halshuggna liken i en massgrav.

De två mest auktoritativa hadith-samlingarna* berättar båda att Allah gav Muhammed rätt att använda våld och terror och att han vann segrar genom dessa metoder. Var det fel? Eller var det rätt då men fel nu? Jag vet inte. Men när jag hör vissa muslimska företrädare idag kan jag ibland undra om Muhammed var muslim.
——————————————————————————————

* Hadither är den islamska tradition som berättar om Muhammeds liv och leverne. Haditherna åberopas som normerande för att avgöra vad som är rätt agerande – sunna, eller för att döma en handling som ond eller god i sharia. Bukhari och Muslim är de två mest auktoritativa hadith-samlingarna inom sunni-islam. Om en hadith finns hos båda räknas den som avgörande och auktoritativ av sunniter som utgör 90 procent av alla muslimer. Se utdrag ur hadhiterna nedan.

Bukhari Volume 4, Book 52, Number 220:
Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, ”I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), and while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand.” Abu Huraira added: Allah’s Apostle has left the world and now you, people, are bringing out those treasures (i.e. the Prophet did not benefit by them).

Muslim Book 004, Number 1063:

Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I have been commissioned with words which are concise but comprehensive in meaning; I have been helped by terror (in the hearts of enemies): and while I was asleep I was brought the keys of the treasures of the earth which were placed in my hand. And Abfi Huraira added: The Messenger of Allah (may peace be upon him) has left (for his heavenly home) and you are now busy in getting them.

Bukhari Volume 1, Book 8, Number 429:
Narrated Jabir bin ‘Abdullah:

Allah’s Apostle said, ”I have been given five things which were not given to any amongst the Prophets before me. These are:

 1. Allah made me victorious by awe (by His frightening my enemies) for a distance of one month’s journey.
 2. The earth has been made for me (and for my followers) a place for praying and a thing to perform Tayammum. Therefore my followers can pray wherever the time of a prayer is due.
 3. The booty has been made Halal (lawful) for me (and was not made so for anyone else).
 4. Every Prophet used to be sent to his nation exclusively but I have been sent to all mankind.
 5. I have been given the right of intercession (on the Day of Resurrection.)

Muslim Book 004, Number 1058:

Jabir b. ‘Abdullah al-Ansari reported: The Prophet (may peace be upon him) said: I have been conferred upon five (things) which were not granted to anyone before me (and these are): Every apostle was sent particularly to his own people, whereas I have been sent to all the red and the black the spoils of war have been made lawful for me, and these were never made lawful to anyone before me, and the earth has been made sacred and pure and mosque for me, so whenever the time of prayer comes for any one of you he should pray whenever he is, and I have been supported by awe (by which the enemy is overwhelmed) from the distance (which one takes) one month to cover and I have been granted intercession.

34 reaktioner på ”Var Muhammed muslim?

  • Cassandra skriver:

   Ja, det var ett intressant påpekande.

   Apropå ”fredens religion” och ord, en annan lite lustig sak är att muslimer har ca 40 ord för ordet ”slav”. Efter 1400 år av slavhandel, varav med ca 1 miljon vita européer sålda som slavar, har det givetvis ackumulerats många ord som speglar vad som under åtskilliga generationer har utkristalliserats som ett framträdande särdrag som genomsyrar den muslimska kulturen.

   Det säger ganska mycket att den civilisation, den västerländska, som framför andra faktiskt har förbjudit den motbjudande slaverihandeln och, i åtminstone Västerlandet, förmått den att upphöra, är så självupptagen med att plåga sig själv för sin relativt begränsade slavhantering, medan den muslimska världen — som var de som sålde slavarna till Västerlandet — inte hyser någon nämnvärd ånger eller självkritik för sin slavhantering, som dessutom var många gånger större.

   Men man kan ju knappast förvänta sig annat. Alla rättrogna muslimers stora föredöme som man i allt ska söka efterlikna, Muhammed själv, finansierade ju sitt ”heliga” erövringskrig med, förutom plundring, just slavhandel.

   Gilla

   • Tahmas Nuri skriver:

    @cassandra
    Det var intressant, detta hade jag ingen aning om. Det jag vet är att eskimåer har lika stort antal ord för snö. Det som gör jämförelsen intressant är att eskimåer behöver så många ord för snö för att göra varandra förstådda med hur klimatet är dag för dag.
    Att muslimer har lika många ord för slav betyder ju att de i daglidags behöver differentiera ordet slav i så pass stor utsträckning att det blir obehagligt.

    Gilla

 1. malmobon skriver:

  När jag diskuterar islam med olika muslimer så har alla sin egen uppfattning om vem som har rätt tro. Wahabiter (tror det stav så) skulle vara en utstött son som blev förvisad av sin far.
  Är denna tro som finns i Saudiarabien.
  Denna är då inte accepterad av en annan grupp av islam.
  Har även hört att det finns tolkningar inom islam som är lika många som det finns muslimer.
  Mohammed har enligt mina uppgifter fått lära sig genom en avstött jude om skrifterna.
  Enligt en kunnig person inom islam så skall verserna vara omkastade för att om dessa inte varit detta skulle ingen tro på det.
  Själv tycker jag det räcker med att fråga någon muslim om dem har sett änglar (Gabriel).
  Islam är politisk och inget annat. Den dagen folk börjar behandla den som sådan så kommer hela denna ideologi försvinna, efter som den är bara på mannens villkor.
  Inte förenligt med modern västerländsk kultur.
  Avislamiseringen måste börja i tidig ålder. Redan vid 9 års åldern i skolorna.
  Svårt få indoktrinerade gamla att ändra sin tro.
  Första steget är att få bort källare moskéer.

  Gillad av 4 personer

 2. Hortensia skriver:

  Bra fråga, Mats Tunehag. Var Muhammed muslim? Hmmm….

  Var Muhammed vid sina sinnens fulla bruk? Är det riktigt klokt att idealisera en egenmäktig, våldsbejakande pedofil, som – tack och lov – har varit död snart halvannat millenium? Är Muhammeds barbariska leverne halal eller haram – eller något annat hittepå?

  Ska invånarna i en sekulär och jämställd, ”feministisk” demokrati, som Sverige tidigare ansetts vara, överhuvudtaget behöva fundera över sådan skit?

  http://ledarsidorna.se/2016/04/sekular-socialdemokrati/

  Gillad av 7 personer

 3. plq017 skriver:

  Vi har nog snart ett muslimskt parti i Sverige.
  För efter Kaplan och MPs klavertramp, så bör det vara svårt att vara hederlig och kunna påstå sig stå för mänskliga rättigheter, exvis i form av jämlikhet mellan män och kvinnor, dvs muslimer bör få svårt att verka inom vanliga partier.
  Tidigare hade jag uppfattningen att detta var en dålig utveckling, men nu ser jag annorlunda på saken. Ju förr islam exponeras, desto snabbare kan Europa börja stålbadet att befria sig från islam. Det blir säkert inte enkelt, jämför med morernas invasion av Spanien och Portugal, och troligen mycket våldsamt med väpnade konflikter i stort sett överallt.
  Jag noterar också med intresse att när Kaplan försvann, så försvann också hans efterträdare i MPs ledning, samt en lokalpolitiker i Småland och nu senast en kvinnlig islamsk politiker, för hon känner sig inte längre säker. Vem hotar henne? Muslimer? Icke-muslimer? Judar? (Men journalisterna ställer inte den följdfrågan).
  Borde inte hon åtföljas av en man när hon rör sig i samhället. Är inte hennes man troende?
  Är de muslimer som nu lämnat MP grunden till Muslimska Brödraskapet?
  Ja, då har MP och Lövfet verkligen varit naiva. Varken de eller SÄPO har eliminerat säkerhetsriskerna!

  Gillad av 7 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Om Du varit observant, så finns partiet redan…

   Några prominenta Islamister lär nog dyka upp snart,
   när andra vägar (tillfälligt) stängts…

   Hizb-ut-tahrir heter det,
   lägg till.se så ger det hemsidan,
   som nu olyckligtvis ”tillfälligt” är tagen ur funktion…

   Där visade Fredens Religion mycket tydligt,
   vilka värderingar man stod för…

   Det långsiktiga målet synes vara att (åter)etablera Kalifatet (Swerabia)

   Vore kul att få se några skärmdumpar,
   som sparats av initierade/intresserade/observanta!

   Nu gäller det att ligga lågt, och krypa in bland buskarna ett tag,
   i förhoppning om att mediadrevet drar vidare…

   Knappast Demokrati o lika rättigheter för kvinnor,
   som var deras främsta intresse…

   Gillad av 4 personer

  • Ådärkomdenja skriver:

   Löfven kan sannerligen inte bluffa sig fri genom att låtsas ”naiv” i det här sammanhanget. Hans fru Ulla jobbar inom ‘Socialdemokrater för Tro och Solidaritet’, vilken är en part inom (s)-VU (Jämtinskans egen Duma), samt öppet supportande det terrorklassade Muslimska Brödraskapet. Socialdemokraterna är sannolikt minst lika musliminfiltrerade, men (s) har en mer utmejslad och beprövad erfarenhet att dölja sitt solkiga inre, jämfört med de naiva grönpajasarna i (mp).

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik S skriver:

   Man får större inflytande genom att enkelt infiltrera vänstern som har satsat hela sitt förtroendekapital på identitetspolitik.
   Den radikala falangen av liberalerna är nog också mottaglig för grupprepresentanter.
   Johan Lundberg har beskrivit hur Islamismen via föreningslivet tagit sig in i politikens finrum i Ljusets fiender.
   Där framgår hur Rashid Musa, Hybbinette (med tyskt y), Brorsan Saboni (Bror till en Alliansminister), Komikerns bror (Mattias Gardell) m.fl. sitter i styrelser i ett otal muslimska föreningar som tillsammans hämtar 100tals milj. kronor i statsbidrag för att verka för integration, antirasism, fred och frihet och annat fint.
   Jag hoppas journalistkåren, som verkar nyktrat till något, gräver vidare i den här frågan. Det är inte rimligt att samhällets institutioner används för att underminera detsamma.

   Gillad av 1 person

 4. Tahmas Nuri skriver:

  Kan det vara så att det bara finns islam dvs ingen moderat islam och ingen radikal islam utan bara islam.
  Det är viktigt för våra företrädare att inse att islam är politisk, det är viktigt de förstår att islam inte bara är en religion utan även lag, kultur och sedvänja. Danmark har förstått det och deras debatt handlar om vikten av att alla följer den danska värdegrunden. I Sverige så verkar våra företrädare tro att så fort man sätter sin fot inom nationsgränser så förändras beteendet. Helt plötsligt så försvinner de medeltida synsättet och man annamar vår kultur och sedvanor på ett ögonblick.
  Det mest pinsamma i hela denna soppan är att politiker och media först nu har fått upp ögonen. Det har precis förstått att människor som kommer hit eller befinner sig här lever i stor utsträckning efter hemlandets lagar dvs islam.
  Det är skrämmande att veta att våra sk ledare har så usel kunskap om något som kan stjälpa hela vår grund.

  Gillad av 7 personer

  • Hedvig skriver:

   Frågan är varför inga politiker, forskare, samhälls- och kulturdebattörer – innan SD dök upp på den politiska scenen – någonsin diskuterade, vilka värderingar som som kan inrymmas i vår sekulära svenska demokrati?

   Gillad av 4 personer

   • Tahmas Nuri skriver:

    @ulrika
    Det finns det säkert men tydligen är de inte moderata nog att visa det eller så är det ett fåtal som är det. Det finns givetvis skäl till att de inte syns och det är hoten de få utstå från sina brödrar och systrar och det i sak säger allt om fredens religion.
    Dessutom måste en moderat muslim ha väldigt svårt att navigera inom sin religion. Passage efter passage i trilogin är genomsyrad av död och förintelse. Om man är kristen så är det inte speciellt svårt att slå upp NT och finna styrka och kärlek i evangelierna.
    Jag hoppas att fler moderata muslimer vågar stå upp för sin rätt att var just moderata och de kan de med vårt stöd. Men vi måste veta att dem finns.

    Gilla

  • gmiksche skriver:

   Varje religion har olika uttydare och haft så över tiden. Jag menar att det väsentliga är ändå det religiösa budskapet uttydarna utgår från. Budskapet utgörs av koranen och haditherna. Ingen troende muslim kommer att bestrida detta och ingen troende muslim är beredd att ändra ett jota i dessa skrifter. Den ”moderata” islamens företrädare väljer att för tillfället att bortse från vissa aspekter som kan uppfattas stötande för andra eller är svåra att leva upp till eller får ställas å sidan för tillfället i en en omvärld där de otrogna är i majoritet, såsom i Sverige. Men det innebär inte att dessa aspekter skrotats för gott. De pyr under ytan för att tas fram av den som känner sig manad.

   En grundläggande skillnad finns dock. Shiiterna, anhängare till den avsatte och av muslimer dödade kalifen Ali, Mohammeds svärson, skiljer sig genom att deras tro innefattar en komponent av nederlag och lidande, visserligen inte slutgiltig, men ändå. På samma sätt som Jesus korsfästelse gör det. Till det hör att shiiternas kärnområde är Iran med en helt annan etnisk bakgrund än den arabiskt dominerade sunnitiska versionen. Jag kan inte påminna mig något av en shiit utfört självmordsattentat. Däremot riktas regelmässigt sunnitiska självmordsattentat mot shiiterna i Irak och Pakistan. Mycket medvetet väljer självmordsbombarna just shiiternas religiösa högtidligheter för sina dåd.

   Gillad av 1 person

 5. janne skriver:

  Man kan undra lite hur en person som Yasri Khan, som är född i Stockholm och har gjort sig känd för sina extrema handlingar och åsikter (att inte handhälsa, hylla despoten Erdogan, etc)
  egentligen fått sina värderingar…
  Hur kan han tycka att handskakning med en kvinna är för intimt och att det är så han var uppfostrad?
  Han har vuxit upp här men det svenska samhället har haft noll inflyttandet på hans seder och bruk. ..De som växer upp i t.ex Egypten brukar handhälsa på kvinnor enligt SVTs reporter , och framför allt, inte vägrar att ta emot en uträckt hand..
  Men detta verkade vara helt ok för MP, men nu är det plötsligt inte OK.
  Åsa Romson har också vägrat att ta Jimmy Åkesson i hand i riksdagen
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Yasri_Khan

  Gillad av 4 personer

 6. Hovs--hallar skriver:

  Givetvis finns det i grunden bara EN islam, dvs den tolkning som följer urkunderna och som även tillämpas av fundamentalistiska organisationer som tex. IS.

  Däremot finns det många muslimer som INTE följer islams texter enligt bokstaven, och som kanske inte ens läst dessa texter. Fundamentalisterna betraktar dessa muslimer som avfällingar, som följaktligen enligt reglerna borde dödas.

  Det är fö. märkligt att man inte i media betecknar den här sortens folk som ”fundamentalister”, trots att detta är EXAKT vad de är. Man är väl rädd att erkänna faktum, utan försöker i vanlig ordning sprida desinformation genom att påstå att IS och liknande organisationer INTE följer islam.

  Googla på Mona Walter — en invandrad fd. muslim som numera är kristen, och som gör vad hon kan för att avslöja islams verkliga natur. Som följd av detta måste hon i Sverige leva med skyddad identitet — skyddad mot anhängarna av ”Fredens religion”.

  Gillad av 2 personer

 7. Willy Lindqvist skriver:

  Nyligen avslog riksdagen ett förslag om att sluta finansiera militanta muslimska organisationer med skattemedel. Man tar sig för pannan. I vilken värld lever riksdagspolitiker, det kan väl inte vara i Sverige?

  Gillad av 2 personer

   • Hortensia skriver:

    Låter troligt, Jan. Tänkte inte på det, men såklart är det viktigare för AKB att kriga mot Jimmie Åkesson än mot militanta, muslimska terrororganisationer, men hon lyckades ju faktiskt hetsa Löfven till att stipulera genusneutrala handslag i Sverige.

    Det var utmärkt agerat av dem båda, tycker jag. Nalin Pekgul tyckte – lite förvånande – i kvällens Agenda, att det var väldigt dåligt gjort och avslöjade därmed integrationsproblemets ofantliga omfattning.

    Gilla

 8. Per Arve skriver:

  Att karakterisera en av de stora religionerna som god eller ond är ganska okunnigt. Varken kristendomen, islam, hinduismen eller buddismen kan karakteriseras i sådana termer. Många goda gärningar har gjorts i dessa religioners namn, många förskräckliga handlingar också. Även i närtid. Ku klux klan anser sig kristet. Buddistmunkar har angripit muslimer med våld. Hinduer har angripit kristna.

  Alla religioner är politiska! Religioner sätter upp regler för hur vi ska behandla varandra. Detta har naturligtvis politiska konsekvenser. Det finns kristdemokratiska partier i många europeiska länder. I Polen och i Ryssland har religionen fått ett stort politiskt inflytande under senare tid. I västeuropa har vi under lång tid arbetet med att få religionen bort från politiken. Det har fått oss att tro att det är det naturliga tillståndet, men så är inte fallet. Den svenska kyrkans politisering under senare år bör ses i det ljuset.

  Gilla

  • Tahmas Nuri skriver:

   @per arve
   Kvalificerat skitsnack! Du har helt missat poängen.
   Ingen annan religion har en helig skrift som uppmanar utövarna att regelrätt ta livet av den som inte tror som de gör. Det finns inte ett uns av politik inom kristendomen, buddhismen eller hinduismen. Att jämföra politiskt inflytande av kristna i politiken är en sju hel…s skillnad mot att de facto ha det som lag och om så var fallet vad är felet med de tio budorden. Finns det något i budorden som är oklart för dig?
   Så klart att det finns kristna virrpannor ute i världen men att dra den parallellen är ohederligt.
   Och handen på hjärtat Per Arve så tror jag nog att om du fick välja mellan att leva i ett land som bygger på kristna värderingar kontra islamiska så väljer du nog det första.

   Gillad av 1 person

 9. Tahmas Nuri skriver:

  Skälet till avslaget i riksdagen avseende militanta muslimska föreningar är att det är omöjlig att bena ut vilka som är vilka. När argumenten hela tiden är att de är inte riktiga muslimer eller det är inte islam så kommer följdfrågan-vad är islam? Vi kan med gott samvete avfärda islam som fredens religion den delen är avklarad. Men resten, vad finns kvar om man strippar trilogin från allt våld, patriarkala passager, lagar och politik? Inte mycket vill jag påstå.
  Att påstå att ditten och datten inte är islam är nästan lika dumt som att påstå att jorden är platt, vilket det finns ett youtube klipp på att det är sanning av en imam i Irak vill jag minnas.
  Hur som helst, hur vet vi vem som är vem?
  Jag hörde en intervju i P1 om en medicinstuderande i Kairo och hans syn på IS och hans syn på Europa. Han var 18 år och kom från en välbärgad läkarfamilj.
  Han stödde IS i sak han men tyckte dock att dödande av civila var förkastligt. Det som fällde avgörandet för mig när jag hörde hans syn på Europa var att vi var ogudaktiga och avfällingar eftersom vi inte var muslimer och det var skälet till att det kunde vara befogat av IS att terrorbomba Bryssel och Paris.
  Här har vi alltså en mer än normalbegåvad ungdom som läser till läkare. Han kommer från en familj som är lika begåvade men har ändå dessa åsikterna.
  Om utövare av islam har den uppfattningen eller rättare sagt vet att vi är ogudaktiga och avfällingar för att vi inte är muslimer så är det mer än skrämmande.
  Att ändra sådana värderingar och uppfattningar är nästan omöjligt då det klart och tydligt står i deras heliga skrifter att så är fallet. Det är noga lika främmande för dem att ändra sig som det är för oss att ändra det faktum att solen gör upp i öster.

  Gilla

  • Janne skriver:

   Staten borde inte ge bidrag till religiösa föreningar. Inte till några.
   Och minns du Alice B-K som uttalade sig om vad islam är eller inte är.
   Vem kan definiera vad islam är ? Ingen. inom islam ryms väldigt mycket.

   Gilla

 10. John Nilsson skriver:

  Magnus Tunehag pekar på något intressant, ett slags cirkelresonemang, där islam anses vara något gott, och när terror sker i islams namn ”är det inte islam”. Likväl verkar islamistiskt motiverade våldsdåd bana väg för andra muslimer, som sägs vara demokratiskt sinnade etc, i det att de erbjuds ekonomiska medel, mark till moskéer etc, i förhoppningen om att de skall vara en ”moderat motvikt mot extremismen”.

  Jag undrar om det inte blir fråga om en slags gisslansituation här, där ”moderata” muslimer kan kapitalisera på det våldskapital som islamistiskt motiverade våldsdåd ger upphov till för islams räkning, samtidigt som man påstår att dessa våldsdåd ”inte är islam”. Det mest pregnanta exemplet torde väl vara idén om ett islamskt kulturcenter nära ”ground zero” i New York. -”Ge oss muslimer det vi vill ha, annars kanske det dyker upp en massa ”icke-muslimer”, som (i islams namn) spränger sig själva och skjuter ner er när ni minst av allt anar det”…, typ.

  Det behöver inte vara en konspiration mellan ”bra” och ”dåliga” muslimer, för att det ska fungera på det sättet, men den samlade verkan och bilden för oss verkliga icke-muslimer, blir att ”islam” kräver utrymme i våra västliga samhällen, under hot om våld. Det hela påminner om förhörsdynamiken ”good cop, bad cop”:

  ”Good cop, bad cop är en klassisk förhörsteknik som bland annat används av polisen. Den går ut på att två förhörsledare turas om att förhöra klienten med trevlig och otrevlig attityd. Syftet är att klienten ska utveckla sympati med den trevliga förhörsledaren.”

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Good_cop,_bad_cop

  ”Fear-Then-Relief Response

  The Good Cop, Bad Cop routine is supposed to work, but why? It might be an emotional response to a sympathetic authority figure. It might involve seeing the logic in complying with the police. But that’s not what a group of Polish scientists thought. They thought logic, or emotional appeal, had nothing to do with it. Instead, they believed the move from one emotion to the next was so extreme that people became disoriented, and their ability to think critical simply switched off. It was called the ”fear-then-relief response.””

  http://io9.gizmodo.com/when-scientists-simulate-good-cop-bad-cop-things-get-1677692207

  I lättnaden över att alla muslimer inte är våldsamma extremister, ger vi de ”goda muslimerna” det de vill ha (och i vilket fall mera än det vi hade gett dem om inte hotet om våld hade funnits med i bakgrunden), även om det går emot våra egna ideal om jämställdhet och yttrandefrihet etc, tänker jag.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.