Gästskribent Rebwar Hassan: Miljöpartiet måste såga av islamismen

 

logo­DGSMiljöpartisterna måste nu såga av islamismen och återgå till gröna ideal för att få genomslag för en trovärdig grön politik. 
 Medvetenheten hos folk i allmänhet och bland miljöpartister i synnerhet vad gäller gröna synsätt och idéer är stor. I den politiken har även ingått att lyfta diskriminerade och osynliggjorda grupper.  
 I skydd av denna humanistiska och upplysta strävan har islamismen lyckats smyga sig in och påverkar numera partiets politik på flera områden. Islamisterna är visserligen en minoritet men med mycket större ambitioner än att bara bli synliggjorda. 

Att skilja på privatlivets religion och den sekulära staten har fungerat bra i Sverige och lite religion får man stå ut med, det finns ju kristna miljöpartister.

Men vill dessa kristna att kristendomen ska vara ett rättesnöre över politiken, att kvinnor ska underordnas männen, gärna helt insvepta i tygstycken? Vill de kristna att samhället ska separeras efter kön. Eller att räntor ska regleras av Gud? Läser de kristna ens de närmare 700 lagarna som finns i Gamla Testamentet för att veta vem som ska få handen avhuggen och vem som ska stenas? Anser de att den kristne gudens lagar är självklara och eviga? Anser kristna att de som inte lyder Guds lagar ska  dömas för att de begår Satans gärningar och ska avlivas, till exempel med metoder som IS använder såsom att grillas över eld och släpas efter kamel eller bil? Anser kristna att ett Paradis väntar bakom knuten för den som dödas i kampen? 
 Nej, det finns ingen kristen miljöpartist och heller ingen kristen jag känner som uppfattar kristendomen på detta sätt. Det finns uppenbarligen stora skillnader mellan dagens svenska kristendom och stora delar av islam.

Riktiga antirasister går inte armkrok med terrorister och islamister. Riktiga antirasister ska kämpa för att förhindra att muslimska parallellsamhällen växer fram, inte ursäkta avvikelserna. Vissa antirasister är faktiskt medskyldiga till terrorn, då de gör allt för att stoppa minsta kritik mot islamiseringen av världen. De undviker att sätta ned foten och resolut hävda våra värderingar när det gäller jämställdhet, religionsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. De underlåter att påpeka att religiösa lagar inte hör hemma i vårt samhällsbygge!  
 Vissa moskéer och religiösa föreningar vill isolera den egna gruppen. De säger sig vilja skydda muslimer från allt det onda i det sekulära samhället. Med hjälp av offentliga bidrag kan ledarna för dessa moskéer och föreningar på heltid föra ut ett islamistiskt budskap. Utan offentligt stöd hade inte Muslimer för freds generalsekreterare Khan kunnat sprida sitt budskap där att inte ta kvinnor i hand för honom bara är en liten detalj. 
 I miljöpartiet finns företrädare för denna sorts islam som säger en sak till godtrogna och välmenande partimedlemmar men gör motsatsen i det fördolda.

Men nu skingras dimmorna. Sakta uppstår nu insikten i Sverige att allt inte är vad det sett ut att vara. Så länge Muslimska brödraskapet och det turkiska AKP har informellt inflytande i miljöpartiet lever partiet synnerligen farligt. Värre katastrofer för miljöpartiet väntar på att bli uppmärksammade. Att miljöpartiet nu i hela landet är insyltat i den turkiska regimens trådar är obehagligt och ohållbart. 
 Muslimer som invandrar måste acceptera västerländska grundvärderingar. Den majoriteten som vill integreras ska inte få hindras av andra.

Sverige måst sluta skuldbelägga européerna och i stället ställa krav på muslimska invandrare: jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter; stat och religion ska vara helt skilda; alla människor har samma värde och inga människor ska betraktas som kuffar, det vill säga otrogna.

Utpräglad religiositet i form av extrem klädsel bidrar ej till integration utan till att heders- och klankulturer får förtrycka kvinnor som i hemländerna. Denna kultur skyddas i Sverige av föreställningen att det är ett uttryck för islamofobi att bekämpa den. Av samma skäl lagförs ej heller dem som utför oskuldskontroller eller medverkar till könsstympning. Här borde miljöpartiet ha tagit regeringsansvar men har underlåtit att göra det. Så går det när man menar att alla kulturer är lika mycket värda! 
 Ut med islamisterna ur regering, partikanslier, moskéer och bidragssystem! Använd statens alla resurser för att ge lag och ordning i områdena som behöver stöd. Lyssna på vanligt folk!

Rebwar Hassan (MP) är landstingsledamot och gruppledare i Skärholmen.
För info: 0736 00 06 81
rebwarh@hotmail.com