Polis

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det påstås att Sverige har runt 20 000 poliser. Bara på kul gjorde jag några jämförelser. Vid förra sekelskiftet hade Sverige 2 800 fjärdingsmän på landsbygden vilket är som om vi hade haft omkring 8 500 poliser totalt idag. Om vi haft lika många poliser per invånare som Finland hade vi haft omkring 15 000 konstaplar. Om vi varit som USA hade vi haft nästan 30 000 snutar. (Jag sätter inte min heder i pant för siffrorna, men de känns någorlunda.)

Nu sägs det att Sverige behöver öka antalet poliser med 50 procent för att komma upp i EU-snittet – som tydligen ligger på ungefär samma nivå som USA – och kunna hantera allt bråk. Så kanske det är. Det är i så fall väldigt sorgligt. Troligen måste då även åklagar-, domstols- och fängelseväsendet utökas proportionellt. Dessutom kan man tänka sig att andra slags kostnader också hänger med, till exempel för att ta hand om brända bilar och skadade människor, såväl offer som förövare.

Ett faktum som gör mig lite förvånad är att denna angelägna ökning av antalet poliser tydligen inte beror på att brottsligheten ökar i den takten. Enligt Brå har antalet anmälda brott bara ökat med 25 procent sedan millennieskiftet. Å andra sidan hade Sverige år 1997 flest anmälda brott per invånare av ett antal redovisade europeiska länder, fortfarande enligt Brå, så man kanske inte ska förundra sig.

Jag ska inte fördjupa mig i det där, men jag har tre synpunkter.

Den första är att det känns som om det kommer att bli väldigt dyrt för skattebetalarna.

Den andra synpunkten är att om mina siffror är korrekta så har Sverige numera blivit någon sorts ”normalland” när det gäller brottslighet och polistäthet, vilket förstås bara kan beklagas. Jag minns när man på många orter inte ens besvärade sig med att låsa ytterdörren till sitt hus när man gick hemifrån eller, i brottsdrabbade områden, låste och gömde nyckeln under dörrmattan. Kanske vilseleder nostalgin mitt minne, men att gallergrindar inte börjat installeras för några årtionden sedan och att man kunde besöka riksdagen utan att visa legitimation är fakta.

Min tredje synpunkt är att brottslighet är ett kulturellt fenomen. Med det menar jag inte att problemet har förvärrats genom migrationen, vilket det troligen har eftersom, med Tino Sanandajis resonemang, migranterna till stor del hamnar i den underklass som alltid är mest kriminell, utan att fenomenet endast svårligen och i så fall bara indirekt kan påverkas av politiken (eftersom politiken bara på kringelkrokiga omvägar kan tänkas påverka de tänkesätt som tillsammans bildar en kultur).

Det här är något som man, vilket i det här fallet betyder vem som helst, även de mest upplysta, egentligen inte vet något säkert om. Vi vet inte om så kallad kriminalvård minskar eller förebygger kriminalitet. Troligen inte om jag får gissa. Vi vet inte om välfärdssystemen ökar eller minskar kriminaliteten. Kanske minskar för att folk hittar enklare sätt att försörja sig än att stjäla. Kanske ökar för att folk förleds att anse att vanligt knegande är ointressant. Eller för att familjen, den småborgerliga respektabilitetens och hederlighetens mest kraftfulla bastion, undergrävs genom bidragssystemet. Vi vet inte om sociala insatser ökar eller minskar brottsligheten. Kanske ökar eftersom ungdomar lär sig att om de sätter eld på bilar så kanske de får en fritidsgård eller lägenhet plus ett enkelt jobb i kommunen. Kanske minskar för att ungdomarna vill uppföra sig schyst tillbaka när de blir schyst behandlade. Allt är möjligt.

Det här är svåra men ändå självklara frågor som man hade önskat att landets ledare kunde tala om på ett seriöst sätt. Jag begär inga säkra svar, för det finns inga. Jag begär bara att de talar med mig som en jämlike, inte som en undersåte att uppfostra och vid behov näpsa. Jag vill inte styras av människor som inte kan ta ens de mest elementära och grundläggande dilemmana – här hade faktiskt ordet ”utmaningarna” varit på plats om det gått att använda – på allvar.

54 reaktioner på ”Polis

 1. Kim skriver:

  Jag tror att ett välfärdssystem minskar kriminaliteten genom att hålla utanförskapet på en mindre desperat nivå. Däremot är min gissning att s.k. sociala insatser är kontraproduktiva och bidrar till att leda människor in i en passiv offerroll. Det måste vara behändigt att alltid kunna skylla sina problem och tillkortakommanden på samhället.

  Liked by 1 person

  • Hovs-svarta-hallar skriver:

   KIM: Ja den kriminalitet som direkt drabbar allmänheten. Däremot får vi en annan typ av kriminalitet, nämligen den som drabbar oss skattevägen via högre kostnader pga diverse bedrägerier inom ex-vis privata tjänsteföretag.

   Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  I den mån det är brottslighetens kostnader som är problemet, har jag ett par förslag för att drastiskt minska dem: Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och att erkänna att fängelsevistelsen är straff – inte vård.

  Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet: Efter att någon kommit till skada genom ens dumhet, slarv eller kriminella gärning, belastas ens garant (försäkringsbolag) med kostnader. – Var det någon som dog, 23 miljoner, överfallsvåldtäkt ett antal miljoner o s v och pengarna används för rättsordningens finansiering och nivån på kompensation till efterlevande och brottsoffer har jag inga synpunkter på.

  Detta är den liberala basen som kan byggas på med ett generellt bidrag till alla medborgare som hjälp med brottsförsäkringskostnaden.

  Att man släpper vårdtänkandet och erkänner att fängelsevistelsens enda funktion är straff – ett pris på olämpligt beteende som gör att man väljer ett bättre, – öppnar för att man kan reducera kostnaderna till någon procent. – Det är ju samma straffvärde – samma grad av avskräckning i ett kort och billigt straff ”på vatten och bröd” som i ett mycket längre och dyrare med uthärdligare villkor. – Att börja med kan ju internerna få välja och viktningen lan avvägas så att flertalet väljer den billiga varianten.

  Liked by 1 person

 3. gmiksche skriver:

  Jag tror att statistiken är missvisande på så sätt att säkerhetsvakter och liknande person al inte räknats med. Säkerhetsvakter har övertagit en betydande del av polisiära uppgifter. Arlanda och Centralstationen är två exempel. Säkerhetsbranschen eller vad man nu ska kalla den har vuxit enormt under min livstid. Samtidigt som polisers befogenhet att använda tvångsmedel begränsats, vilket gjort att deras agerande ofta uppfattas som parodiskt. Kvinnliga poliser och på politiska meriter tillsatta kvinnliga chefer hos polisen kan visserligen anses som en framgång för jämställdheten men inte för den enskilde medborgarens säkerhet. Att mota Olle i grind skulle spara stora pengar och mycket lidande. Men var finns grindarna och någon som motar där?

  Liked by 3 people

 4. Conan skriver:

  Jag arbetar som busschaufför inom kollektivtrafiken i Stockholm. Jag har bara arbetat ett fåtal år inom yrket. Jobbar dock regelbundet kvällar och nätter. Igår blev jag mordhotad för första gången på arbetstid.. Av en ung man med invandrarbakgrund, som blev kränkt när jag inte tillät vederbörande att åka buss utan giltig biljett. Jag har varit i många dylika situationer med svenska ungdomar, men aldrig blivit mordhotad förrut, för så lite, så oprovoverat. Invandrarmannen klev även på min buss på ett sådant sätt, baktill, på sista hållplatsen, utan att vittnen fanns närvarande, så jag misstänker han satt det i system, att manipulativt låtsas vara trevlig för att få åka med av den likgiltige trötte chaffören. Det är sannolikt ingen anledning att jag polisanmäler det som skett, för polisen har inga resurser att identifiera denna man trots filminspelning i bussen. Och påföljden han skulle få vore sannolikt lindrig om det mot alla odds gick så långt. Min arbetsgivare har heller inget intresse av att installera skyddande glas mellan förare och passagerare, då de äldre chafförerna som enbart arbetar dagtid tycker dessa glasfönster är helt onödiga. Bara en liten anekdot från verkligheten en tisdagskväll i stockholmsnatten 2017. Och ni får gissa om busschafförerna i sthlms förorter har det bättre eller 10 ggr värre…

  Liked by 8 people

  • Vimsan skriver:

   Detta fick mig att tänka på när jag reste runt i Indien för 15 år sedan.
   På en buss stack en ficktjuv ner handen i min bakficka. En indier bredvid mig observerade detta och mannen konfronterades och erkände. Hela bussen inklusive chaufför engagerade sig. Mannen drogs ut och misshandlades av alla som kom åt, utom jag då…

   Bussen åkte vidare utan mannen och jag fick förklaringen att han fick vad han förtjänade.

   Jag säger inte att detta skulle fungera i Sverige eller ens vara genomförbart men mordhot är i alla fall mycket värre än försök till stöld…så man kan ju fundera…

   Gilla

 5. Christer Carlstedt skriver:

  Intressanta funderingar utan tvekan.

  Tittar vi på BRÅ´s staplar från 1997 och tror att deras angivande av Finland som ett europeiskt genomsnitt så hade Sverige 60% fler anmälda brott per innevånare än genomsnittet.

  Jag har aldrig hört någon framföra att andra europeiska länders poliser skulle vara en samling okvalificerade klantar jämfört med de svenska.
  Då får men alltså anta att vi redan 1997 borde ha haft 60% fler poliser i tjänst.

  Patrik säger att en sådan uppgradering av polisstyrkan låter dyrt.
  Javisst gör det och det är det.
  Men vad beror det på om inte åratal av underlåtenhetssynder?
  Vi har genomgående och under lång tid haft en övertro på att vi med organisatoriska förändringar skulle kunna få mera hantverk gjort med mindre personal.
  Ge hantverkaren bättre verktyg så blir det mer gjort. Men om han samåker till jobbet med Andersson eller Pettersson är tämligen likgiltigt.

  Enligt BRÅ´s senaste statistik har antalet anmälda mängdbrott gått ned.
  Det låter ju förträffligt.
  Frågan är ju om antalet mängdbrott har gått ned?
  Eller beror på att det är ointressant att anmäla då sannolikheten för uppklarande hela tiden minskar och att självrisken blivit så hög på hemförsäkringen att det inte är värt besväret att kontakta försäkringsbolaget?

  Nu har det börjat flaggas upp för att det är socioekonomiska faktorer bakom kriminalitet.
  Genialt! Då höjer vi det som kallades socialbidragen med 100%. Nu försvinner den ekonomiska biten i det hela och vi kan spara ytterligare på poliskostnaden.

  Riktigt hur det skulle få sjukvårdsbiträden att infinna sig på äldreboenden i tid på morgonen och göra det jobb som förväntas och dessutom med ett leende är jag inte människa att klura ut, eftersom de kommer att ha mindre i börsen efter skatt än de som just fick fördubblat ekonomiskt stöd.

  Det litet lustiga i resonemanget om socioekonomiska orsaker är att det hela tiden flyttar fokus från individens val till något diffust om att det skulle vara samhällets ofullkomlighet som är kriminalitetens orsak.

  Fan trot!

  Liked by 1 person

  • Lennart Granqvist skriver:

   Om det nu är för dyrt att anställa fler poliser,varför inte använda pliktlagen som sossarna är på väg att fatta beslut om för försvarsmaktens personalbehov,genom att införa värnpliktiga poliser.
   Vidare kan ju Riksdagen utöka pliktlagen att gälla även för sjukvården.

   Gilla

   • Lennart Granqvist skriver:

    Det är min oumkullrunkeliga uppfattning att en pliktlag ” är ett djävla skit som Riksdagen skall baxa ända hit”.
    Pliktlagen skall kastas i papperskorgen!
    Inte en timmas arbete skall utföras i Sverige utan avtalsenlig lön,pensionsrätt och tjänstepension.
    Har vi inte råd med detta så får vi vara utan försvar eller prioretera bort andra utgifter t ex migrationen!

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Hur många poliser kan man anställa i ett år för kostnaden för att ersätta en nedbrunnen skola? Ett handlingskraftigt agerande mot sådana brott skulle leda till att inga fler poliser behövs. Förutsatt att agerandet återspeglas i domstolarnas praxis och att lagar stiftas eller ändras som är anpassade till situationen.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Ja, Lennart, jag, som är ovanligt misstänksam mot de islamistiskt infiltrerade regeringspartier, tycker värnpliktsvurmen verkar ytterst suspekt. Är den, egentligen, ett illistigt snabbspår för att öppet kunna utbilda och beväpna blivande ”svenska” jihadister?

    http://www.friatider.se/v-rnplikt-inf-rs-f-r-alla

    Migrationsverkets kostnader för 2016 uppges ha varit 73 miljarder. Till det svällande invandringskontot bör troligtvis även merparten av polisens blygsammare budget på ca 23 miljarder läggas.

    http://www.friatider.se/migrationsverkets-totala-kostnader-f-r-2016-73-miljarder

    Utan vidöppna gränser – och hjärtan – hade Sverige uppenbarligen både haft råd med förstklassigt försvar, välbetald sjukvårdspersonal och polis samt rimlig tillgång till sådana välfärdstjänster även i (den då förvisso betydligt tryggare) glesbygden.

    Liked by 1 person

   • gmiksche skriver:

    Nej, inte i första hand för att utbilda jihadister, utan att avleda uppmärksamheten från den pågående stilla invasionen till risken för en påstådd extern sådan genom den slemme Putin. I går kungjordes att USAs militära budget skulle ökas avsevärt. Jag har läst men kan inte bekräfta att det stämmer: genom ökningen sägs USAs militära budget uppgå till 11 ggr Rysslands. Det är av den anledningen som allmän värnplikt ska införas. Visserligen skrämmer det inte ryssarna eftersom det gör varken från eller till, men det skrämmer i vart fall en del av det svenska röstboskapet.

    Gilla

 6. Den sjunde vågen skriver:

  Jag träffade en bekant igår som varit polis och militär, hans observation rörande kravaller och stenkastning det var att polisen aldrig backat förr (och naturligtvis att det främst är invandrare som begår brott, som han sa han har sett hur det är i världen, nu har vi fått det här), att polisledningen är usel och lönen låg, tror han sa 28000 i månaden, är det 1000kr per sten?

  Min poäng är att antalet säkert är ett problem men det är lösningsmetoderna som är den stora frågan. Tidigare backade man inte och problemet eskalerar uppenbarligen när mjuka metoder nu styr, jag tror polisen är präglad av samma problem som skolan, värre klienter, och inga proportionella maktmedel, hårt möts med mjukt, mobbaren blir på skolan, den mobbade får byta, eller, bilbrännare får bränna tills han tröttnar, sen skickar man in en dialogpolis efter en vecka.

  Ett samhälle kan inte alltid söka perfekt proportionalitet, försöker någon bryta sig in i mitt hus, så vill jag jag ha rätten på min sida om jag skjuter tjuven eller slår in skallen på våldtäktsmannen, på samma skall man kunna sparka ut mobbare eller elever som stör, och i fallet med upplopp, slå ner omedelbart så att förövarna antingen grips eller springer i panik: kravallutrustadpolis med sköldar, gummikulor, vattenkanoner och skjuter polisen skarpt så har de rätten på sin sida. Samhället behöver en hammare, finns det ingen så växer behovet av att använda den dag för dag. Det är dessutom så att vi antagligen kommer ha framtvingat en ny politisk hegemoni med SD eftersom endast de är villiga att använda hammaren. Hur kan etablissemanget vara så dumma? Pendeln svänger, jag ser framför mig om 20 år när någon kommer ihåg Reinfeldt eller Bildt och ringer upp dem för att skämma ut dem, likt när man ringde upp Olof Johansson för hans rännade till prostituerade.

  Liked by 5 people

 7. Lars Åhlin skriver:

  Du vill att ”landets ledare” skall börja tala om svåra samhällsfrågor på ett respektfullt sätt. Jag instämmer fullständigt. Samtidigt får man nog inse att politiker sällan vågat ge sig in i lite djupare och principiella resonemang. Palme och Bohman gjorde det, och Göran Persson och K-O Feldt, men på senare tid är sådant sällsynt. Tyvärr är andra forum för samhällsdebatt, tidningarnas ledar- och kultursidor, även de belamrade med så många ängsliga sykofanter och lismare att det sällan finns plats för intressanta inlägg där.

  Återstår nätet. För att få en Facebook-grupp att fungera bra och vara intressant verkar det krävas så mycket moderering att det inte blir hållbart. Enstaka blogg-ägare kan inte heller gärna ta på sig motsvarande arbete. Återstår sammanslutningar. Ekonomistas.se är en bra början, tyvärr bara inriktad på ekonomi (i vid bemärkelse). Finns motsvarande inom juridik, statskunskap, socialt arbete?

  Gilla

 8. Linden skriver:

  Då de svenska skatterna hör till de högsta i världen, står och faller också själva legitimitet för dessa skatter med att kvaliteten på den svenska offentliga servicen ligger i den absoluta världstoppen. Betalar man bland de högsta skatterna i världen skall den så kallade vardagsbrottsligheten bekämpas stenhårt, det skall finnas ett BB i Sollefteå, skolan skall hålla en väldigt hög kvalitet och det skall det finnas ett försvar och en polis värt namnet.

  Att denna gigantiska diskrepans mellan retorik och verklighet inte leder till att politiker ständigt pressas av granskande reportrar, vittnar om en journalistisk servilitet som torde vara nästan oöverträffad i världshistorien. Att politiker, trots detta uppenbara fiasko, kan vinna val på löften om att ytterligare skattehöjningar skall leda till förbättrad välfärd, vittnar om en naivitet utan motstycke.

  Att denna aspekt så sällan diskuteras är direkt ofriskt. Att detta sakförhållande inte har lett till uppror i väljarkåren vittnar om en foglighet på gränsen till både självutlåning och hjärntvätt. Att så många låter sig luras av ett gäng taffliga maktspelare, trots att det enda som krävs för att genomskåda deras lögner är att höja blicken en smula, borde göra varje tänkande människa mörkrädd.
  http://fnordspotting.blogspot.se/

  Liked by 6 people

  • Flodvågen skriver:

   Mycket bra sammanfattning, jag genomled precis en ”debatt” mellan en arabisk Mp-politiker och Douglas Murray som fanns på avpixlat. Bara själva upplägget är missledande, två vitt skilda världsbilder, en programledare som skall vara opartisk och därmed så får lögnerna samma tid som sanningen och man kommer inte en millimeter framåt.

   Det finns ingen vits att försöka övertyga någon rstionellt.

   Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är public service:s paradox att den inte kan presentera etablerade fakta som etablerade fakta, utan måste ta in någon dum jävel som förnekar fakta för att uppnå något slags ”balans” och ”opartiskhet”. På detta sätt gynnas fringe-grupper och extremism och journalisternas egen bias förstärks.

    Liked by 1 person

 9. oppti skriver:

  Vad skiljer en polis från en väktare?
  Väktare har poppat upp överallt. Jag möter fler väktare än poliser.
  Hur många väktare behövs är en mer relevant fråga tycker jag.

  Gilla

 10. Jaxel skriver:

  Jag växte upp i förort norr om Stockholm med blandad villa- och höghusbebyggelse. Under större delen av 1970-talet när jag fortfarande bodde kvar hos mina föräldrar gjorde vi som följer: Den som gick ut och lämnade huset tomt lade nyckeln i en burk i garaget, som stod olåst. Det hade knappast krävts någon direkt spaning för att notera detta.

  Å andra sidan hade vi bara ett simpelt patentlås med en tydlig springa mellan dörr och dito karm. Det hade knappast behövts något mer avancerat verktyg än en morakniv för att peta upp låset.

  Vet inte om min bild av de nyligen timade händelserna i Rinkeby är korrekt. Den är i alla fall som följer.

  Polispatrull försöker gripa misstänkt person. De blir överraskade av mobb och tvingas fly fältet. Oklart om med eller utan den misstänkte i förvar, troligen utan.

  Sedan kraftsamlar polisen och återvänder 3-4 timmar senare med de resurser man lyckas uppbringa. Den kraft man lyckas mobilisera är tydligen fortfarande alldeles för liten. Butiksägare med flera noterar att man gör i stort sett ingenting, sitter mest kvar i sina bilar och visar sig tydligen något på torget.

  Trots den mycket lama aktiviteten känner sig en polis ändå så trängd att denne måste avfyra verkanseld. Detta tycks också leda till det enda rättsliga efterspelet, vederbörande utreds för tjänstefel.

  Man kan förstå om en enskild polispatrull kan hamna i en övermäktig situation och tvingas fly fältet. Fast här har polisen kraftsamlat i 3-4 timmar och törs ändå inte på allvar försöka ta någon egentlig kontroll över området. Det är illavarslande. Kanske skulle polisen behövs gå hårdare fram. Fast hur skulle den kunna göra det, även det alldeles otillräckliga försöket att ta kontroll över situationen ledde ju till att en polis är under utredning för att ha brukat för mycket våld.

  Vi skall givetvis vars glada att ingen människa kom till skada och kanske var det bäst som skedde, men det är oroande med en polis som även efter 3-4 timmars kraftsamling inte förmår annat än att förhålla sig relativt passiv samtidigt som mobben har makten. Håller detta i längden?

  Liked by 1 person

 11. Anna-Kristina skriver:

  I Sverige vid sekelskiftet låg den mänskliga sociala kontrollen invävd i vardagslivet. Både den fysiska och individuella närheten människor emellan var intim och omfattande. Man kände igen människor. Även mer avlägsna grannar. Främlingar identifierades lätt. För Sverige var ett bondeland befolkat ända ut i torpens periferi och fäbodars utmarker. Och färdmedlen var få och långsamma.

  Det är mot den bakgrunden 2800 fjärdingsmän vid förra sekelskiftet bör ses.

  Nu lever vi i ett ytterst rörligt samhälle. Landsbygden är avfolkad. Anonymiteten utbredd på landet och i storstäderna. Den sociala kontrollen är mer eller mindre utraderad. Människors stora rörlighet utmärker samhällsbilden.

  Över våra gränser har många hundratusentals människor av stor etnisk mångfald tagit sig. Vi delar numera endast fläckvis en gemensam värdegrund. Och de mer djupa personliga mötena med det nya och främmande är få. Många av de nya medborgarna lever utspridda i olika typer av hem och boenden över hela landet. Andra i egna enklaver där rättssamhället får kämpa i motvind. En gammal inhemsk demografi möter en ung och annorlunda demografi.

  Samtidigt tar sig en lättrörlig utrikes kriminalitet in i landet. Stöldligor kan härja tämligen ostört och nischa in sig på olika värden och värdekedjor. Stjäla guld, lyxbilar, sjukhusutrustning, långtradarlaster och vägmaskiner. Råna butiker och varulager. Gå in i hus och hem. Snabbhet, anonymitet och öppna gränser underlättar. Inhemsk vardagsbrottslighet, och mer organiserad sådan, blandas med lättrörlig utifrån kommande och organiserad.

  Att aktivt skydda sig mot brottslighet förvandlas till utmaningar. Kräver åtgärder. De som lever utanför lagen, möter upp med motåtgärder. Brottslighet förändras och utvecklas. En kriminalitetens rustningsspiral pågår.

  Vanliga villaägare sätter in villalarm. Grannsamverkan startas. Men iakttagelser och bevakning är svår dagtid när båda i en familj arbetar, och även grannar är borta. Polis och utryckning karaktäriseras inte av snabbhet. Nu går stöldligor även in där larm satts upp. Effektiv snabbhet möter och utmanar det mer långsamma samhället. I andra länder går man även mer frekvent in i hus när människor är hemma – och med vapen i hand. Grindar, murar och tjocka galler för fönster förvandlar då husen till små försvarsborgar.

  Att enbart prata om antal poliser, i ett föränderligt samhälle, blir då tämligen missriktat. Brottsbekämpning är så mycket mer. Motåtgärder blir också svåra att mäta resultatmässigt. I vad mån belysning på mörka parkvägar förhindrar eller underlättar överfallsvåldtäkter kan alltid diskuteras. Och i vad mån grannsamverkan hjälper när inga ögon finns hemma likaså. Att väga och utvärdera stora och små åtgärder är sällan lätt.

  När även Sverige var ett klansamhälle byggdes hundratals forn- och tillflyktsborgar i vårt land. Försvaret låg då hos en själv, och med vapen i hand. Det låg i stenmurar och i höga palissader, och vilade ytterst i en välorganiserad bygdegemenskap.

  I individualismens samhälle är det egna försvaret helt lagt på enskilda myndigheter. Det är utlagt på entreprenad. Och med det även ansvaret för liv och lem. Vi har som individer helt gjort oss beroende av yttre extern hjälp. Fallerar den vet ingen vart samhällsutvecklingen tar vägen. I detta ligger ett stort politiskt ansvar, som måste tas. Kontrollerade gränser, känd identitet, lagar och straff och socioekonomiska insikter har då stor betydelse. Och ökad kunskap om rent kulturella faktorer likaså. När djupa klansamhällen möter det sekulariserade samhället uppstår friktioner. Hopp i moderniteten är sällan enkla. Att då enbart räkna polishuvuden blir i sammanhanget tämligen huvudlöst.

  Liked by 2 people

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Om jag får sammanfatta mina intryck av problemet så ingår följande komponenter:

  Man fokuserar inte på vad som driver de delar av brottsligheten som ökar mest och som är mest brutal, nämligen narkotikahandeln. Det räcker inte med att ge sig på utbudssidan man måste även ge sig på efterfrågesidan. Utbudssidan har sannolikt kopplingar till immigrationen, är det någon som hört vad de odlar i Afghanistan? Efterfrågesidan finns även på Östermalm.

  Inbrotten har ökat väldigt mycket, det får nog skyllas på rörligheten inom EU, Baltikum är värst

  Rättsväsendet har havererat genom kraftig deflation (straffvärdeminskning) av påföljder och genom övertro på ”sociala åtgärder”

  Polisens politisering och byråkratisering har sänkt effektiviteten kraftigt i handläggningen av ärenden

  Slutsats: det handlar inte bara om antal poliser

  Gilla

  • rudmark skriver:

   Ja kriminaliseringen av köp av prostituerade – inte prostitution -stoppade verkligen verksamheten.
   Kriminalisering av försäljning av narkotika – inte innehav – fick också slut på narkotikabruket.
   Det var på 2000talet i Sverige detta hände, och omvärlden gapar av beundran. Not.
   Det handlar om fler gubbar som sköter verktygen. Inte mer floskellagar.

   Gilla

 13. MartinA skriver:

  Det är väl ärligt talat ingen som tror att sverige ligger på normalgraden av brottslighet i nuläget? Att statistiken påstår det har en intressant förklaring. Nämligen att det är nästintill meningslöst att anmäla brott i sverige idag. Vem vill utsätta sig för en våldtäktsrättegång när det blir friande dom iallafall och du blir dragen i smutsen en gång till? Uppklarningsfrekvensen är mikroskopisk, för väldigt många brottstyper bryr sig polisen inte ens om att utreda och i många områden är det betydligt rationellare att anmäla brottet till mosken eller släkten än till polisen. Eftersom de, till skillnad från polisen, faktiskt har förmåga att beivra brottslighet.

  Vafalls? Sjunkande anmälningsbenägenhet? Men vi har ju fått höra att det är precis tvärtom, att statistiken beror på precis tvärtom, ökad anmälningsbenägenhet. Något stämmer inte.

  Förklaringen är en märklig egenhet hos det vänsterliberala etablissemanget, eller möjligen hos dess handledare. Nämligen att med stor iver och passion påstå precis motsatsen till vad som är sant. Och att projicera de egna illdåden på andra. Taktiken framstår i förstone som vettlös, vem skulle gå på det? Men det här handlar inte om en rationell process eller att bedöma verkligheten. Åhörarna får nämligen aldrig möjlighet att göra det. Det handlar istället om lydnad och underkastelse. Alla tvingas att godkänna den upp och nervända verkligheten genom hätskhet, hot om förlorad arbetsinkomst, demonisering och etablissemangets kontroll över media. Och den som visar civilkurage, och då alltså skulle kunna ställa till besvär i framtiden, isoleras och angrips och stöts ut och tillintetgörs.

  Några exempel är påståendet att alternativmedia är ”falska nyheter” när de istället är en reaktion på att gammelmedia innehåller för mycket falskhet. Dissidenterna går i främmande makts ledband (ryssland), när det istället är etablissemanget som går i USAs ledband bortom rimlig fattningsförmåga. ”Högerextremister är våldsamma” när det istället är vänsterextremister som sysslar nästan uteslutande med våld. ”Motstånd mot etablissemanget är hatisk” när det istället är etablissemanget som drivs av hat.

  Nåja, svårt att komma på något exakt nu. Men när man väl har lagt märke till den här taktiken och känner igen när etablissemanget driver någonting speciellt med deras vanliga fenesi. Så kan man hoppa upp och sätta sig på att det är precis tvärtom, eller att etablissemanget lagt märke till en egen svaghet och därför omedelbart börjar anklaga en motståndare för precis det som det vore oacceptabelt om det avslöjades om etablissemanget. Det här är ingen ny taktik, så här har vissa intellektuella rörelser betett sig mycket länge. George Orwell la på sin tid märke till precis det här. Jämför tille exempel hans ministerier i 1984? Fredsministeriet sysslar med krig. Sanningsministeriet med lögn.

  Så nej, sverige har inte normalbrottslighet. Och nej, anmälningsbenägenheten har ej ökat. Det är tvärtom på båda punkter.

  Liked by 6 people

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag instämmer helt, MartinA. Vi som har kontrasterande erfarenhet kan se inverteringen, omkastningen, i maktelitens verklighetsbeskrivning på nästan varje område, för varje enskilt fenomen. Den kan säkert delvis förklaras av behov att dölja sanningen om korruption och annat och avvända uppmärksamheten från politikens misslyckanden och oförmåga att förutse och lösa problem. Där framträder också olika psykologiska försvarsmekanismer: projektion, förnekande, reaktionsbildning, omnipotens, förskjutning, helt enkelt ett patologiskt aggressivt försvar mot insikt. Men djupast sett är vänsterliberalismen ett absolutistiskt religionssubstitut, som bara har en enda sanningslins, ett enda sätt att tänka, att beskriva och förbättra verkligheten. Därför blir all sådan kritik som representerar en alternativ optik automatiskt ett ont, omvälvande, anat existentiellt hot, som ursinnigt måste attackeras, skuldbeläggas och demoniseras.

   Gilla

  • ericr45 skriver:

   Jag hade under min Sthlmtid en bilstöld, 4 bilinbrott, 4 vanl stölder, två källarinbrott.
   Varav bara källarinbrotten kostade mig över 100K.
   Polisen skällde ut mig när jag försökte anmäla bilinbrotten, ”du har ju bara halvförsäkring” och jag ville ju bara bara försämra statistiken..
   Ingen anmälan i något fall. Lönlöst. (=stort mörkertal)
   Är nog inte ensam om att anse det..

   Liked by 1 person

  • Anders skriver:

   Bra analys. Att påstå orimligheter eller uppenbara lögner är ett test på lojalitet. Ju orimligare påstående desto bättre test. Den som är lojal jamsar med, medan den som uttrycker dubier inte är att lita på. För oss som var med på den tiden är ordförande Maos simtur i Yangtze-floden ett vackert exempel. Sin sina 73 år till trots tillryggalade Mao sträckan (15 km) på en tid som var ungefär 2,5 gånger snabbare än världsrekordet. Alla som var lojala med makten spred förstås påståendet helt okritiskt. Och för de som inte gjorde det gick det illa.

   Liked by 2 people

   • MartinA skriver:

    Det finns också effekten av att det blir svårt att påstå motsatsen. Ta ”de ryska trollfabrikerna” till exempel? Alltså, de som inte tycker lika med etablissemanget i kommentarsfälten. I vissa ämnen framstår det faktiskt som organiserade NATOvurmare eller dylikt postar intensivt och frenetiskt. Men det går ju inte ens att fundera på det eftersom etablissemanget har skaffat sig problemformuleringsproblemet på området.

    Gilla

 14. Om det finns jobb- minskar risken för kriminalitet. skriver:

  En bra analyserande text.
  Särskilt avsnittet vad vi vet om vad som orsakar kriminalitet.

  Något flertalet instämmer i är att om det finns chans till jobb – minskar risken för kriminalitet.

  Att ha jobb innebär inte bara försörjning.
  Att ha jobb innebär också att den energi var och en bär på nyttjas till något bra konstruktivt.

  Gilla

  • Flodvågen skriver:

   Dumheter, det finns inga jobb, så vad är din poäng? Kineser bränner inga bilar trots att de är arbetslösa, problemet är istället att dessa människor är lata, våldsamma och allmänt odugliga. Punkt.

   Det är ditt fel. Jag lastar dig för bilbränder, våldtäkter och mord,

   Liked by 1 person

  • rudmark skriver:

   Om narkotikaförsäljning ger mellan 3.000 – 30.000:-/dag, vad vill du kontra med för jobb?
   Kräver väl någon utbildning som man måste klara också. Narkotikaförsäljning är obekväm arbetstid, avdrag för det egna bruket och lite obändigheter i arbetssituationen., ingen skatt. troligen och lite dåliga pensionsinsättningar. Men ändå?

   Gilla

 15. Fredrik Östman skriver:

  Du säger att det finns en massa saker, grundläggande saker, om politiska förändringar som genomförts under nittonhundratalet, som vi inte alls vet. Det stämmer. Vi vet inte vilket verkan de har och har haft, vilket är detsamma som att säga att alla dessa förändringar har varit irrationella. En rationell attityd i politiken måste betyda att hålla fast vid de saker som existerar och har existerat länge, just eftersom det är vår enda pålitliga källa till vetskap om sådana system.

  Likväl är det mycket troligt att just avskaffandet av alla rimlig form av bestraffning av brott under sjuttiotalet var det som ledde till att gallergrindar började monteras på åttiotalet. Att man inte kan vara säker på det profunda betyder inte att man måste ifrågasätta det uppenbara.

  Liked by 2 people

 16. MartinA skriver:

  ”Jag vill inte styras av människor som inte kan ta ens de mest elementära och grundläggande dilemmana – här hade faktiskt ordet ”utmaningarna” varit på plats om det gått att använda – på allvar.”

  Inte jag heller. Men det enda som går att göra åt det är att baktala dem och försöka undvika dem och lyda lagen av rädsla för straff snarare än för att den är legitim. Det gör en jätteskillnad.

  Gilla

 17. uppstigersolen skriver:

  Om vi nu hade 20 000 poliser som arbetade just som det – poliser alltså, så tror jag vi kunde lösa problemet. Jag rekommenderar alla att besöka valfri polisstation och se hur det ser ut. Mängder av poliser sitter och sysslar med allt annat än brott. Passansökan tex, varför ska polisen göra det? Underhålla datasystem, är det något för polisen? Hur många poliser är ute på stan en valfri dag? 30 % tror jag. Behöver de ingripa någonstans så tar transporten dit en del av tiden. Polisen är felorganiserad, fokuserar inte på brott och när någon ändå ingriper så blir det genast en utredning – vad polisen gjort. Titta bara på Rinkeby, polisen som sköt för att freda sig blir utredd. Butiksrån i Täby igår, tjuvarna kunde inte hantera flyktbilen, en dog – vem blir utredd – polisen.

  Liked by 2 people

 18. staffantjusse skriver:

  Jag undrar vart Patrik vill komma med sina två första synpunkter.
  Ett: Att det blir dyrt för skattebetalarna att öka antal poliser. Det är brottsligheten som är dyr för skattebetalarna, både i materiella termer och känslomässiga. Vore argumentet relevant skulle man ju kunna gå åt andra hållet istället och minska antal poliser och skattebetalarna skulle bli glada, eller..?
  Två: Att Sverige är ett normalland när det gäller brottslighet och polistäthet. Icke – vi skulle behöva få ca 10 000 fler poliser för att ens komma upp i EU-snittet. Men när det gäller brottslighet ligger vi dessvärre mycket högre på listan av jämförbara länder. Konsekvenserna av dessa två samverkande problem är fullt synbara i vår fullkomligt usla statistik när det gäller uppklarad brottslighet och medborgarnas upplevda trygghet, där ligger vi bland de allra sämsta och trenden är fortsatt på väg åt fel håll.
  Sedan gör det inte saken bättre att sätta dit en politruk utan kunskap om polisverksamhet som chef för polisen, men det är en annan sak.

  Liked by 2 people

 19. Hovs-svarta-hallar skriver:

  Mauricio Rojas har visat att den invandrarrelaterade kriminaliteten åtminstone delvis beror på KULTURELLA faktorer som alltså INTE är relaterade till det vanliga köret om ‘socioekonomiska’ faktorer som det brukar skyllas på, då dessa redan kompenserats för i Rojas utredning!

  Dessutom, som Tino Sanandaji påpekar i sin utmärkta bok ”Massutmaning”, så är det egentligen irrelevant hur mycket av invandrarnas brottslighet som kan skyllas på ‘socioekonomiska’ faktorer. En svensk kvinna som blivit gruppvåldtagen av ett gäng såkallade ”ensamkommande baaaarn” känner sig nog föga tröstad av sådana förklaringar.

  Om Sverige släppt in hundratusentals relativt brottsbenägna personer i landet är konsekvenserna ett objektivt faktum oavsett om personerna är rika eller fattiga.

  Liked by 3 people

  • Jaxel skriver:

   Precis, även om det skulle vara helt korrekt om socio-ekonomiska faktorer (vilket är tveksamt, delvis dock förstås) så är det tämligen irrelevant. Det kunde möjligen vara intressant om man såg nån möjlighet att inom rimlig tid eliminera riskfaktorerna. Men går det att se att de s k utanförskapsområdena skulle kunna elimineras inom överblickbar tid. Knappast väl!

   Med allt mer belastning på välfärdssystemen som inte kommer att palla kommer de socio-ekonomiska skillnaderna att öka – inte minska. Då kan ju alla förstå hur det kommer att gå med brottsligheten om det är ovan nämnda skillnader som driver brottsligheten.’

   Gilla

 20. Hortensia skriver:

  ”Istället för fler poliser kan vi alltså komma att få färre. En framtidsutsikt som ter sig som en ren absurditet i vårt nuvarande läge, men som kan bli en mörk realitet om inte poliskrisen tas på det allvar den förtjänar.”

  http://www.smp.se/ledare/det-manskliga-i-statsfunktionen/

  https://ledarsidorna.se/notis/vad-vet-fyra-ministrar-som-inte-vi-vet/

  Jag börjar undra, om det pågår ett supersnabbspårat folkutbyte inom poliskåren – där kompetent (vit, manlig) personal, som vill ha skäligt betalt för sitt otacksamma arbete i allmänhetens tjänst ska ersättas av öppet inkvoterade individer från just de samhällsgrupper, som förefaller överrepresenterade bland offer (kvinnor) respektive förövare (invandrare) i svensk brottsstatistik…?

  http://www.friatider.se/invandrare-f-r-mer-gr-ddfil-till-polish-gskolan

  http://www.friatider.se/polisen-erk-nner-diskriminerade-svenska-m-n

  Liked by 2 people

 21. Olof B skriver:

  Förutom fler poliser så finns det många åtgärder som skulle minska antalet brott drastiskt och därmed få de poliser (och övrigt rättsväsende) att räcka till bättre.

  1. Avkriminalisera. T.ex. legalisera narkotika och prostitution. Ta bort ”hatbrott” och liknande.
  2. Anpassa regelverk. Konstruera system så att brott svårligen kan begås. T.ex. ta bort systemet med assistansbolag och närstående som personliga assistenter. Får man assistans beviljad utförs den av kommunal personal. Kräv personlig närvaro med fingeravtrycksidentifikation varje gång bidrag skall betalas ut (för att säkerställa rätt identitet och att man inte mot regelverket inte befinner sig i landet/kommunen).
  3. Förhindra återfall. Inga mängdrabatter, varje brott bestraffas. Kraftigt höjda straff vid återfall. Vid tredje återfallet får man ett mycket långt fängelsestraff. Livstids utvisning för alla fängelsestraff. Internering utanför Sveriges gränser för alla som inte kan utvisas omedelbart.

  Liked by 1 person

 22. staffantjusse skriver:

  Jag har ett förslag för att få mer pang för pengarna och fler poliser där de behövs:
  Man bör skapa olika typer av polistjänster där man skiljer på administrativa poliser och traditionella poliser.
  Det finns en lång rad tjänster och uppgifter inom polisen som inte för sitt utförande kräver att man gått igenom polishögskolan i den del som avser vålds- konflikt- och vapenhantering, vilket upptar en stor del av utbildningstiden och även ställer mycket speciella krav på de som ska utbildas.
  Man behöver t.ex. inte kunna göra ett visst antal armhävningar eller kunna brotta ned och fängsla en person för att sitta och ta emot passansökningar.
  Det är ett stort slöseri med resurser att låta fullt traditionellt utbildade poliser kontrollera pass, titta på bilder från fortkörningskameror, sortera stulna cyklar eller skriva av parkeringsböter.
  Jag är övertygad om att om man inventerade behoven skulle man lätt kunna frigöra tusentals poliser till brottsbekämpande arbete på fältet och istället sätta in administrativa poliser med väsentligt kortare utbildning i deras ställe. Administrativa poliser skulle kunna arbeta med både enklare och mer kvalificerade uppgifter. De skulle förutom enklare uppgifter också med fördel kunna användas för inre spaning, utredning av IT-brott, kortbedrägerier, ekonomisk brottslighet mm.mm. Det är kanske till och med så att kravprofilen för en polis som ska specialisera sig mot IT-brottslighet eller ekonomisk brottslighet är helt annorlunda än den för en ordningspolis och rekryteringen och utbildningen borde anpassas därefter. Så sker inte idag, snarare tvärtom.
  Genom införande av administrativa poliser skulle rekryteringsbasen till polisyrket breddas högst avsevärt och utbildningen till denna typ av polis, för de enklare uppgifterna, skulle kunna göras kortare och billigare än den traditionella polisutbildningen.

  Liked by 1 person

 23. Hortensia skriver:

  Kloka uttalanden från två kvinnor, som sannolikt inte är inkvoterade, inom det svenska polisväsendet:

  ”– Man pratar om utsatta områden som Biskopsgården och Angered men man kan ju vända på det. Vi har en polisbil i hela Dalsland. Är inte det ett utsatt område? sa Monica Lindberg.
  Enligt Katharina von Sydow, ordförande för polisförbundet Väst, är det många poliser i Dalsland som har valt att sluta.
  – Jag ser inte att det här kommer minska. Det blir en negativ spiral. Man får inte glömma att polis är ett drömyrke för många och om man då bestämmer sig för att sluta så är det någonting som är väldigt fel, har Katharina von Sydow sagt.”

  http://www.expressen.se/gt/brandmannen-christian-omringades-av-tjuvliga/

  Liked by 1 person

  • SD skriver:

   Kvinnor är otrygga i Sverige av flera skäl, vilket utlandspressen uppmärksammar, rapport i Dail mail:

   En ung 27-årig kvinna – vi kan kalla henne Lucy – är numera livrädd för att gå ut ensam. Hon bor i närheten av ett shoppingcenter som drar till sig migranter från no go-zoner, och bävar inför att gå mellan arbetsplatsen och bostaden.

   Under en gångbro i närheten av hennes lägenhet har ett gäng män sin samlingsplats. Dygnet runt finns de där med ständig tillgång till en en trappa upp till gångbron. Precis som den lilla bocken Bruse i sagan springer Lucy över gångbron med ett stadigt tag om sin försvarssprej. Rädd.

   Lucy kan den svenska våldtäktsstatistiken utantill och citerar ur den. Orden strömmar ut, om en lång rad fruktansvärda händelser. Hon väntar bara på den dag när det är hennes tur att bli en siffra i våldtäktsstatistiken.

   Hon kan inte anförtro sin mamma hur rädd hon är. Hon vill inte att mamman ska oroa sig.

   Förra veckan hade Lucy inbrott i sin lägenhet. Inbrottet skedde mitt på ljusa dagen. Tjuvarna stal hennes bärbara dator och bilnycklar, och därefter hennes bil. När Lucy ringde polisen fick hon beskedet att de hade för mycket att göra för att komma till brottsplatsen.

   Lucy vill inte ha sin bild i tidningen. Anledningen är inte att hon är rädd för att det ska få migranterna att attackera henne igen, utan att hon fruktar att få feministerna efter sig i en klappjakt för att hänga ut henne som rasist för att hon uttalat sig. Männen i invandrargänget skrämmer henne. Men det är svenska kvinnor som har tystat henne.

   Liked by 4 people

   • Hortensia skriver:

    Skamligt, skrämmande och sorgligt, men sant, SD. Katie Hopkins kan lyckligtvis inte tystas av den skränande feministhopen. Ytterligare citat från hennes ”skräckresa till Sverige”:

    ”Inom tolv timmar efter att jag landat i Sverige hade ett asylboende bränts ned, en handgranat placerats i en soptunna, avsedd antingen för polisen eller moskén, och en annan handgranat exploderat och skadat en i Malmö’, skriver hon.

    ‘Jag skulle hävda att detta är vansinne. Jag kan verkligen inte fatta att detta är Sverige på 2000-talet, ett land som en gång dyrkades för sina extremt avancerade ideal’, fortsätter Hopkins.

    Hon pratar med en kameraman från SVT som undrar varför hon vill ‘politisera’ frågan och varför man inte bara kan se det som att någon har lagt en handgranat i en soptunna.

    ‘Jag såg på honom och undrade vem som det är som är galen, han eller jag’, skriver Katie Hopkins.”

    http://www.friatider.se/katie-hopkins-skr-ckresa-till-sverige-din-vita-hora

    Jag tror jag blir galen!!!

    Liked by 1 person

 24. BjörnS skriver:

  Vi behöver fler poliser därför att den grova brottsligheten är (a) uppenbarligen mer omfattande än i våra grannländer, (b) den är organiserad och (c) få vill vittna pga hot och klanmentalitet. Jag gissar att vi egentligen inte behövt fler poliser om det rått nolltolerans från början och problemen kvävts i sin linda. Men, pga en obegriplig eftergiftspolitik och allmänt urskuldrande och bortförklarande, har problemet växt sig starkt. Som etablissemanget bäddar får väljarna ligga. Nu måste räkningen betalas eller så kommer den tillbaka med inkasso om fem år.

  Gilla

 25. Anders skriver:

  Läser att man ska kvotera in utomeuropeiska invandrare till poliskåren. Frågan blir förstås vilka man i framtiden ska vara mest rädd för? A Clockwork Orange över det hela.

  Gilla

 26. ! skriver:

  Repressiva regimer har inte bara behov av renodlade polismän-en mycket stor kader av informanter etc krävs i allmänhet för att neutralisera det ständiga hotet mot det artificiellt upprätthållna sk ”samförständet”.DDR hade enl uppgift från Helmut Enberg i slutet av åttiotalet ca 170.000 – sk Stasi-informanter.Stasi-verksamheten omslöt under DDR:s ca femtioåriga historia enligt samma källa totalt 620.000 Stasi-informanter.Dessa fanns överallt bl a i den lutherska kyrkan i DDR där Angela Merkels far uppges ha varit en sk Stasi-präst.Biktandes förtroliga samtal med själasörjaren spelades ofta in på band och kunde användas som bevis för statsomstörtande tankar eller verksamhet.Angela Merkel själv knuten som hon var bl a till FDJ:s agitpropverksamhet var sannolikt även Stasi-informant.Detta gäller även Kuhane som tidigare hade en chefsposition inom Stasi och numera är högste chef för Facebooks ”tankepolis”.Fakta att överväga och betänka även för ”Fall EU-Sverige”.Rätt långt från ”polis polis potatisgris” och ”Hemliga Jönsson” i Eslöv som för säkerhets skull i telefonkatalogen som yrkestitel angav ”hemlig polis”.

  Gilla

 27. Raimo Hannomaa skriver:

  Ge polisen vatten kanoner och gummi gulor och bekämpa de som kastar stenar och inte lyder polisens anvisningar så upphör protesterna!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.