Värdegrunden än en gång

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har flera gånger skrivit att jag inte gillar den statliga Värdegrunden, till exempel här och här.

Min invändning mot Värdegrunden har i första hand varit att man inte förstår vad den innebär. Jag har sagt att Värdegrunden bara är en massa pladder med det illvilliga syftet att göra vanliga medelklassare osäkra på sina värderingar och därmed mer rådvilla och i samma mån mindre benägna att protestera mot politikerväldets misskötsel av landet. Värdegrunden är helt enkelt en härskarteknik.

Hela företeelsen är egentligen oerhört märkvärdig. En kulturs värderingar, tror jag i alla fall, brukar normalt – annat än kanske i Nordkorea – växa ur det civila samhället. Ju friare samhälle, desto mindre lägger sig staten i vad folk har för uppfattningar. Den åsiktsfrihet som vi påstår oss ha innebär ju faktiskt att man får tycka som man vill. Om jag till exempel får för mig att hata danskar har jag rätt till det (att sedan mer civiliserade bekanta kanske inte vill umgås med mig på grund av mina fördomar är en smäll jag får ta). I en demokrati får man hata vem man vill. Man får också rangordna folkgrupper och till exempel gilla israeler mer än palestinier eller vice versa. Det följer av åsiktsfriheten.

Det här med Värdegrunden lossar på denna demokratiska grundbult. (Grundbulten är inte rätten att hata ett nordiskt grannfolk, utan rätten att hysa vilka åsikter som helst såframt man inte går till handgripligheter som kan störa andra människor eller den allmänna ordningen.) Det har tagit mig lång tid att fatta hur unikt och potentiellt omvälvande värdegrundsarbetet egentligen är.

Till att börja med kan man konstatera att Värdegrunden är en relativt ny och nästan exklusivt svensk företeelse. Wikipedia skriver så här:

Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar… Det svenska begreppet värdegrundsarbete har inte förbindelse till den internationella diskursen.

Om jag förstår Värdegrunden rätt – vilket jag alltså inte gör eftersom den är så otydlig –, särskilt stadgandet om ”allas lika värde”, är det enligt denna doktrin totalförbjudet, absolut haram, att hata danskar. Om en skolelev skrev en uppsats på det temat – eller ännu värre om han sade sig ogilla Pride-festivalen – så skulle hans demokratiska åsiktsfrihet troligen förintas (annat än om han bara hatade vissa danskar, till exempel anhängare av Dansk folkeparti). Så starka är dessa antidemokratiska stämningar i vårt land att jag i skrivande stund inte törs exemplifiera med andra grupper som en medborgare kan tänkas ogilla.

Värdegrundsarbetet innebär inte bara att staten naggar folkets demokratiska rättigheter i kanten (vilket Marika Formgren uppmärksammat här), utan också, vilket är delvis samma sak, att den ständigt pågående utvecklingen och förändringen av gällande moral och värderingar förflyttas från det civila samhället till politiker statliga myndigheter. Vad en lärare ska ha för uppfattningar och hur hon ska bete sig får hon då inhämta i Skolinspektionens föreskrifter och på Skolverkets kurser, inte som tidigare i samarbetet i närmiljön med elever, kollegor, föräldrar och andra delar av det civila samhälle hon tillhör.

79 reaktioner på ”Värdegrunden än en gång

 1. Ulrika skriver:

  Hat(a) var ett starkt ord när jag växte upp. Numera har det blivit helt banalt, ett s.k. ”buzz word”, tyvärr. Kan man inte ogilla, förakta, tycka illa om, ringakta, avsky, se ned på andra människor (illa nog) utan att hata dem?

  Liked by 12 people

  • Lasse W skriver:

   Ett annat ord som används mycket nu är Hån(a). Det ligger inte för oss svenskar att håna andra människor. Däremot kan det förekomma i andra kulturer. Media har enorma behov av att göra sig relevanta och beröra. Och skapa klick. Därför har det gått inflation i starka ord som ska antyda starka känslor. En trist medialogik som bara förstärker bilden av ett samhälle i kris.

   Liked by 6 people

 2. Bo Svensson skriver:

  Om jag skulle vikariera som lärare, skulle jag ge eleverna i uppdrag att lusgranska begreppet ”allas lika värde” för att försöka ringa in en innebörd. – Jag är ju förpliktigad som lärare att respektera denna innebörd men jag vet inte i vad den består.

  På olika debattsidor har jag gjort detsamma men det är omöjligt att få till någon definition.

  Mitt budskap är alltså och skulle bli till eleverna att ”allas lika värde” är en floskel. – Det betyder ingenting, – det är nonsens. – Och sedan skulle jag aldrig mer kunna vikariera som lärare.

  Att kräva erkännandet av ”allas lika värde” är som att kräva ens underskrift på ett tomt ark där den förpliktigande texten sedan kan skrivas in i efterhand.

  Liked by 9 people

  • Bo Svensson skriver:

   T ex att pengarna man betalar in i skatt som man trott var tänkta att fiansiera försvar, rättsordning, skola, sjukvård och annat för dem man känner någon sorts gemenskap med som menas motivera solidaritet, nu istället skall användas som en resurs för alla från hela världen som lyckas fuska sig in i värmen.

   Den enda tolkningen av folkblandningspolitiken jag kan hitta, – om den ingår i en plan och inte bara är resultat av dumhet och slapphet, – är som ett resultat av en psykopatliberal konspiration för att skapa en atomiserad mänsklighet där det inte längre skall gå att odla den sortens samhörighet som kan motivera beskattning. – Man vill bereda vägen för homo economicus. – Att man kunnat få med sig dumvänstern i projektet, är för att man skickligt spelat på rätt strängar och medvetet riktat fokus mot valda problem och konsekvent undvikit andra.

   Liked by 12 people

   • Moderskeppet skriver:

    Bra ord, psykpatliberal 🙂

    Om jag får vara lite kontroversiell så tror jag att en av de ursprungliga avsikterna med folkblandningspoltiken är att slutgiltigt omöjliggöra något etniskt medvetande bland (vita) européerer (Varför inte andra grupper kanske ni undrar? Därför att dessa aldrig uppmanas att blandas upp, det gäller bara (vita) européer) så att vi inte ska kunna känna någon samhörighet och därför inte kunna förtrycka andra grupper genom att utöva en aggressiv etnocentrism.

    Nu är vårat etniskt medvetande extremt svagt, men etablissemagnet är hela tiden livrädda för att det ska blossa upp igen – därför den ständiga neurosen som rör rasism – men när vi är helt utblandade kan ingen sådan etnocentrism någonsin åter vinnas. Då kan ingen hata danskar för det finns ingen skillnad mellan danskar och svenskar.

    Jag tror dock inte att det här är uttalat bland särskilt många idag, men de här tankarna har absolut funnits historiskt. Idag är det nog mycket en tanke om att vara ”god” tillsammans med kulturmarxistiskt och liberalt tankegods som är de direkta bakomliggande orsakerna, vilket visar hur effektivt nedbrytandet av det etniska medvetande har varit, åtminstone hos de härskande klasserna. Själva idén att svenskar skulle föredra och känna mer gemenskap med svenskar än t ex indier är ju idag en av definitionerna på ondska.

    Nu gör vi ju det i praktiken ändå, dvs föredrar ”våra egna”, se bara på fenomenet white flight. Detta är dock nästan alltid outalat, varför man som bäst kan tala om ett implicit etniskt medvetande idag.

    Liked by 4 people

   • cmmk10 skriver:

    @ Moderskeppet

    Richard Coudenhove-Kalergi är ett intressant namn i sammanhanget – har tydligen haft stor betydelse för EUs ”ideologi”. Här var uppenbarligen tanken att förändra mångfald till enfald.

    Gilla

   • Anna-Kristina skriver:

    Signaturen Moderskeppet… Visst är etniska motsättningar mycket vanliga. Men världen är mer komplicerad än så. Lätt att glömma bort är alla inbördeskrig, där bror ställs mot bror. Under andra världskriget slut ställdes Ester mot Ester. I Spanska inbördeskriget, Spanjor mot Spanjor. Och i Finland 1918, Juho mot Juuso – ideologiskt röda mot de blå. Och vid franska revolutionen folket mot överheten.

    Motsättningar och ond bråd död kan uppstå på de mest oväntade sätt. Materiella motsättningar, såväl som religiösa, ideologiska, etniska, och även andra kan uppkomma. Slagsmål mellan olika fotbollshuliganer sker inte efter utseende. De sker mellan grupper som söker egen identitet, och sedan markerar den i kläder, flaggor och märken. Det mesta sker inne i huvudet på enskilda människor, inte efter etnicitet, hudfärg eller andra yttre karaktäristika.

    Det är människors idéer och bild av den andre som i hög grad avgör. Även enäggstvillingar kan hamna på olika sidor, i en förd kamp. In- och ut-grupp kan uppstå på de mest oväntade sätt. Den konfrontatoriska olyckan kan därför anta många olika ansikten.

    Liked by 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Anna Kristina, i spanska inbördeskriget stred framför allt italienare och utländska legosoldater mot socialister av alla möjliga nationaliteter. Tyskland hjälpte till t.ex. med att bomba Guernica sönder och samman utan något som helst taktiskt sammanhang med kriget i övrigt. Båda ”sidorna” bekämpade och förstörde det etablerade spanska samhället, som kan anses representera spanjorerna. Spanjorerna deltog i allmänhet inte i spanska inbördeskriget. De drabbades av det.

    Gilla

  • Lasse Forss skriver:

   Om jag träffar någon värdegrundsprofet så tänker jag fråga: ”hur högt är egentligen människovärdet”? Jag vet ju inte svaret men jag antar att motfrågan blir: ”vad menar du med hur högt”? Och då tänker jag svara: ”för att få reda på om allas värden är lika, så måste man ju veta hur höga de är”.

   Liked by 5 people

  • ludde38 skriver:

   Håller med, ”allas lika värde” är inte bara nonsens det är fullkomligt fel när det gäller vuxna människor. Det är bara att jämföra Adolf Hitler med Nelson Mandela, Stalin med vilken antikommunist som helst, Lars Vilks med vilken IS-krigare som helst. Eller för den delen min familj med vilken familj som helst eftersom varje vettig människa värderar sina kära högre än vem som helst på gatan.

   Liked by 1 person

  • rudmark skriver:

   ”Värdegrunden”, ett svenskt begrepp som ingen förstår. Tillsammans med uttrycket ”allas lika värde” – en felöversättning, blir kaoset i Sverige förståeligt, eller kanske inte eftersom vi inte förstår vad vi pratar om.

   Gilla

 3. Trynbald skriver:

  Värdegrunden är ju en oskriven lag. Hets mot folkgrupp är ju en lag i samma anda d.v.s. den riktar sig enbart mot estniska svenskar.
  Och båda företeelserna följs slaviskt av folkutbytesivrarna.

  Liked by 13 people

  • Christer Carlstedt skriver:

   Nja. Såvitt jag kan se så innebär inte lagtexten att att inte svenskar kan utsättas för ”Hets mot folkgrupp”
   Detta är en tolkning som en gång gjordes av G Lambertz. Han hade studerat lagens förarbeten och kommit fram till att lagen sannolikt var avsedd att tolkas så att majoritetsbefolkningen inte kunde bli utsatt för ”Hets mot folkgrupp”.

   Observera ordvalet ”sannolikt” som är hans eget ordval i den skrivning han gjorde i saken.

   Om man sedan betänker att knappast någon jurist i högre befattning någonsin har blivit sågad så jäms med fotknölarna som sagde Lambertz, så framstår ju domstolars tillämpning enligt hans sannolikhetsbedömning som än mer anmärkningsvärd.

   Med tanke på dagens ämne och därmed ”allas lika värde” så framstår tolkningen som att just allas lika värde inte alls skall tillämpas.

   Gilla

 4. Den sjunde vågen skriver:

  Det är en viktig och skrämmande insikt. Aldous Huxley och Orwell är de mest relevanta författarna för Sverige. Kan Riket göras idag, med Ernst Hugo på taket? Visst kan man göra riket idag just för att han säger dansk-jävlar. Det är godkänt att hata danskar, och svenskar.
  Det blev tydligt i debatten mellan Mattias Karlsson och Morgan Johansson. Johansson radar upp och namnger ett antal svenska våldtäktsmän och låter påskina att de är de värsta och mest relevanta, den ene efter den andre. Inga repressalier. Föreställ er att Karlsson skulle göra samma sak i direktsändning, Muhammad, Ali, Reza, Mehmet.. alla 5500, eller fler.

  Etablissemanget är idioter som inte inser att de själva bäddar för detta, de har satt tonen för öppen rasism, varför skulle SD och andra INTE rada upp dessa namn när de väl har makten, värdegrunden har satt tonen, det är bara att sjunga med.

  Liked by 7 people

 5. Kent Forssgren skriver:

  Värdegrund i politikers mun, hänger tidsmässigt ihop med, det likaså frekvent använda, uttrycket, vi i x-partiet tar ansvar. Inte sällan så frekvent använt att det slinker ut, liksom av sig själv, i varannan mening.
  På mig blir intrycket att den som säger ansvar eller värdegrund så ofta försöker hjärntvätta sig själv.
  Att nu i politikerkretsar begreppet värdegrund har blivit så populärt, eller kanske vi skall säga – populistiskt – råkar tidsmässigt sammanfalla, sannolikt till och med statistiskt signifikant, med medborgarnas minskade förtroende för politiker; och deras lierade, journalisterna!
  Slutsats: ovan nämnda begrepp används när makten och medborgarna har olika uppfattning i den fråga som råkar dryftas.

  Liked by 4 people

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Värdegrunden blev ett ”lustigt” djur när vissa människor som anser sig begripa bättre än andra började mixtra med det.
  De begrep aldrig och har fortfarande inte begripit att bilden av värdegrunden finns i lagboken.
  Påtagligare än så blir den inte.

  Nu skall villigt medges att även här har förståsigpåarna varit och petat för att förändra den.
  Man kan konstatera att man fibblat till det så att en 18-åring har rösträtt.
  Får bilda familj med åtföljande ansvar för en ny generations uppväxt.
  Får ingå avtal med bindande verkan.

  Men – märkligt nog så anses samma person på grund av sin ålder inte vara fullt straffmyndig i den meningen att vederbörande i och för sig kan dömas för stolligheter han åstadkommit, men personen som har bedömts kapabel till alla delar av vuxenlivet (utom att själv gå till Systembolaget) skall inte behöva ta de fulla konsekvenserna av sina oegentligheter, utan får dem rabatterade på grund av sin ålder.

  Ingen kan vara omedveten om det grava missnöje med rättsväsendet som uppstår i folkleden när någon döms för rån eller våldtäkt och slipper undan med ett antal månader i ungdomsvård.
  Skadan som Stolle-Jocke har åsamkat den skadelidande blir ju inte mindre för att han ”bara” var 18 år och inte hade hunnit fylla 21.
  Här har följaktligen lagen och ”värdegrunden” gått skilda vägar eftersom vi i allmänhet anser att med rättigheter skall per automatik följa motsvarande skyldigheter.

  I en antagen godhetsiver har det krampaktigt försökts utvidga värdegrundsbegreppet till att omfatta något så imbecillt som ett odefinierbart ”allas lika värde”.
  Jag är ledsen i så fall, för jag lever då rakt inte upp till den ambitionsnivån. För mig har mina barn ett större värde än Dina. Det utesluter självfallet inte att att Dina barns rättigheter skall tillvaratas lika nogsamt som minas och enligt samma måttstock. Samma lagar gäller för båda.

  Den så kallade värdegrunden är inte på något sätt problematisk om man följer lagen.
  Det är när man försöker tänja på lagtexten och straffkonsekvenserna med motiv i kulturella skillnader eller religiösa föreställningar som problemen uppstår.

  Värdegrunden är ett detaljoreglerat samlevnadsavtal vars ramverk utgörs av lagen.

  Gilla

 7. Anna-Kristina skriver:

  Ibland tänker jag tvärt om och ser vart det leder. När tankar börjar låta som ekon av sig själv blir det extra påtagligt. Då vill jag bryta mig ut, kapa tankens bojor, som får mig att sjunka ned i semantisk kvicksand.

  Människan skapar hela tiden begrepp för att sammanfatta det svåra. Hon försöka fånga det komplexa och göra det hanterbart. Ett sådant begrepp utgör värdegrund. Ett exempel på ett begrepp som blivit halt som en nyfångad ål. Som säger allt – och inget. Ett begrepp som lämnat sitt pluralis, och nu driver in oss i ett entydigt singularis. Som en värderingarnas nyhuggna stentavla.

  Vart gick allt fel? För människans tankar måste få vara fria. Hennes åsikter likaså. Det är individuell frihet som får människan att blomma, hennes själ att leva upp. Eget intellekt skapar höjd och rymd och leder till personlig utveckling. Tankar får inte sättas i bur. De skall släppas ut och likt fågeln få flyga högt.

  Värdegrund används idag som ett maktmedel för att sortera människor. Sortera bort de som står i vägen för maktutövning. Och samtidigt stärka maktens egen goda självbild inför andra. Värdegrund som entydigt begrepp bär därför ytterst på en maktens ideologi, något att påtvinga andra. Och få dem att lyda och följa.

  Att då heligförklara begreppet och koppla det till humanismen, har visat sig vara ytterst effektivt. För då har skuldens ok kunnat läggas på de icke rättrognas axlar, och få dem att knäa i skuld. Rentav bett om syndernas förlåtelse.

  Värdegrund har blivit maktens redskap för att särskilja och jaga motståndare ur vägen. En diktaturens trojanska häst indragen inom demokratin själv. Och som ytterst infiltrerar demokratins friska själ och gör den sjuk.

  Begreppets makt över människors tankar måste brytas. Dess oärlighet kläs av inför offentligheten. Värdegrund används idag som ett singularis – en härskarteknik för makten själv. Och måste som sådan blottas i all sin odemokratiska destruktivitet. För värde har vi alla. Det ligger inbyggt i livets mångfald och inte i vad vi enskilt råkar tycka och tänka.

  Liked by 10 people

  • Phnordin skriver:

   Ja Anna-Kristina, du frågar: var gick det fel. Man kan tillägga : varför. Man får nog gå två generationer tillbaka för att hitta svaret.
   Bl.a. har vi varit alltför lättledda och förlitat oss på makthavarnas förmodade oväld.
   En noggrann analys vore dock välkommen.

   Liked by 1 person

 8. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Värdegrund är en del av ett samhällsbygge som syftar till att stärka etablissemangets grepp över det svenska samhället. Det gör man genom att ge folk dåligt samvete för allt elände som händer, inte bara det som skapats här utan ännu mera för det elände som importerats. ”Allas lika värde” gäller för alla undersåtar men inte för dem som är uttolkare av vad som är rätt värdegrund. Uttolkarna kan ses som något slags modern variant av orden eller prästerskap. Vilka regler som gäller för inval i dessa kretsar är inte helt känt och det kan ändra sig rätt snabbt vilken status man har som uttolkare.

  Som en backup om man skulle mucka i Sverige har man nu lagt till att det finns något som heter ”världssamfundet” och det består av dom som kommit längst upp, kanske blivit kompisar inom FN, och de har en ännu finare värdegrund som t o m anses stå över svensk lag.

  För att detta ska fungera är det viktigt att inga av betydelse ifrågasätter detta samhällsbygge, därför är det bra om journalister känner sig delaktiga och om de är riktigt fina kan de få tillhöra världssamfundet, men då gäller det att känna rätt personer. Man ska då helst också vara programledare på TV eller chefredaktör eller något liknande.

  Ibland åker de som svarar för värdegrunden till Lessebo för att höra hur folk har det och då blir det stora rubriker i tidningarna.

  Liked by 4 people

 9. oppti skriver:

  Vår gemensamma värdegrund är tolerans mot olika människor. Förutsatt att de också är lika toleranta-annars är det fritt fram att vara intoleranta-speciellt om det rör sig om Svenska företrädare för ett visst parti.
  Toleransen mot intoleranta nysvenskar är däremot inskriven i värdegrunden.

  Liked by 6 people

 10. Leif Vogel skriver:

  Men om nu Magdalena Andersson vill ha bot mot ”faktaresistens ” så kan hon ju börja med att
  rätt översätta FN stadgan om mänskliga rättigheter och sluta med att felöversätta ”Dignity ” = värdighet med det socalistiska ”lika värde ” = value och när hon ändå är i gång så kan hon ju förklara varför Socialdemokraterna ständigt gör denna medvetna felöversättning och som överkurs kanske tala om lika värde för vem ?

  Liked by 4 people

  • Janne skriver:

   Nu är det så att även andra partier, t.ex inom Alliansen, använde sig av värdegrunden och allas lika värde begreppen. Och inte nämna ”öppet hjärta”.

   Gilla

 11. Hortensia skriver:

  Hat är ett oerhört starkt ord för oss med svenska som modersmål, Patrik, men det används ju numera flitigt, oftast av klickjagande rubriksättare, för att beskriva allt från milt ogillande till starkt avståndstagande, uttalad aversion, total avsky och rent förakt…

  … som sannolikt betydligt bättre definierar de känslor väluppfostrat toleranta, eftertänksamt ansvarsfulla och kontrollerat självbehärskade svenskar verkligen kan förmodas hysa utanför en ovanligt infekterad personlig relation till en specifik individ – exempelvis dotterns våldtäktsman.

  I ett demokratiskt samhälle med bibehållen yttrandefrihet måste berättigad kritik mot vämjeligt provocerande företeelser kunna framföras med emfas. Alternativet till verbala protester mot brutala fysiska attacker på värnlösa människor och djur är ju att blunda och låta dem pågå…

  … eller att hyperciviliserade svenskar tvingas ta till fysiskt våld, för att freda sig själva och svagare individer, som barn, djur, sjuka och gamla mot – kulturellt betingat och religiöst motiverat – genuint hatiska och samhällsfarliga individer inom landets gränser… och jag hatar verkligen våld…

  Liked by 8 people

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Värdegrunden är ett moralfilosofiska missfoster ungefär som ett datavirus i ett väl fungerande operativsystem. Strukturellt finner man likheter i diktaturstater ungefär som nationalsocialismens ” arbeiten den Führer entgegen” dvs en god och förnuftig tysk skulle känna på sig vad Führern ville att man skulle göra. Det behövdes inga order. Eller kanske snarare som riktigt väluppfostrade barn med stränga föräldrar. ” med det vet Du väl, säger storasyster , att mamma inte gillar”.
  Hur skall vi göra oss av med det moraliska missfostret? Det enda är att tillräckligt många börjar ignorera företeelsen och att på det mest uppenbara sätt förgöra den med god gammaldags humor. Men hur skall man kunna ändra på alla dessa väluppfostrade och humorbefriade individer. Varför inte sända dem på studieresa till Nordkorea?

  Liked by 9 people

 13. Kuckeliku skriver:

  Det är nog bara i Sverige som politikerna format en egen ”värdegrund” som de kuppat in i grundlagen för att sedan hårdhänt bekämpa alla som inte funnit tillräckliga skäl för att böja knä för den och än mindre göra det på exakt det sätt som de gravt verklighetsignoranta politikerna önskar.

  Liked by 2 people

  • Kuckeliku skriver:

   Sådant sker förstås i åtskilliga diktaturer. Men knappast i äkta demokratiska stater.

   Än värre blir det när man inte talar om ”alla medborgares lika värde”, utan med den formulering man väljer gör att svenska medborgare inte är ett dugg mer värda än förmodade ”nybyggare” som lyckas ta sig hit. Utan bara förväntas försörja alla nytillkomna. Förmodligen värsta brottet mot demokratin sedan Nazi-Tyskland. Åtminstone i vår del av världen.

   Tänk om en bostadsrättsstyrelse på samma sätt skulle upphäva skillnaden mellan bostadsrättsinnehavarna och resten av världsbefolkningen?

   Liked by 1 person

 14. Fredrik Östman skriver:

  Det som står i Wikipedia är inte sant. Men man kan inte korrigera det, eftersom en sådan korrektur skulle strida mot Värdegrunden. Här är en exakt historisk parallell till Värdegrunden i ”den internationella diskursen”:

  https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung

  Gemennutz vor Eigennutz. Arbeit macht frei. Den tredje vägen. Pragmatisk toppstyrning för att vinna effektivitet genom att inte ödsla kraft på konflikter. Den som inte är med oss är mot oss. Identitet i form av officiellt fastslagna klassifikationer baserade på påhittad ras, påhittad ålder, påhittat kön, påhittad etnicitet, påhittat språk.

  Det finns absolut ingenting nytt och ingenting originellt i den politiska utvecklingen i Sverige.

  Gilla

 15. Melmac skriver:

  ”Allas lika värde” är floskel med tom innebörd som är patetisk. Finns ingen som är lika mycket värd som min familj. Finns ingen jag skulle välja före mina barn. Alla har inte lika mycket värde, men alla ska bemötas med samma värdighet och respekt.

  Liked by 1 person

 16. Lars Åhlin skriver:

  Värdegrunden är ett begrepp hämtat från företagsvärlden, menar jag. Där anses det viktigt att alla medarbetare arbetar mot samma mål, inte bara ekonomiskt, utan också när det gäller CSR – det samhällsansvar företaget anses böra ikläda sig. Genom NPM (styrsystem inom offentlig verksamhet hämtade från näringslivet) har begreppet glidit in i myndighetsvärlden (illa nog) och numera till och med samhällsdebatten i stort (fullständigt förödande för debattklimatet).

  En annan utlöpare av samma tänkande är intresset för ”varumärket”, hos myndigheter och numera också för Sverige i stort. Jag rekommenderar denna artikel: https://www.svd.se/skadligt-att-sverige-drivs-som-ett-varumarke

  Liked by 3 people

  • Lars Holmdahl skriver:

   Precis så är det! Värdegrunden är ett fantastiskt hjälpmedel när man skall göra sig av med en person.

   Alla i företaget skiter i värdegrunden. Den har godkänts av styrelsen, som ofta befolkas av människor med empatistörningar och därför inte förstår att anställda och omvärld ser igenom dumheterna. Alla vet att värdegrunden bara är något påklistrat.

   Men så vill man sparka någon och vips kommer värdegrunden fram: ”du har brutit mot vår värdegrund” och så står personen på gatan.

   Eftersom alla bryter mot värdegrunden hela tiden är det som i en kommunistisk diktatur under Stalin, Mao eller Pol Pot; alla är skyldiga och kan när som helst straffas. Alla lever på den kärälskelige ledarens nåder. Värdegrunden är ett av maktens bästa redskap.

   Liked by 3 people

  • Hedvig skriver:

   @ Lars Åhlin 28 februari, 2017 kl 09:53

   Hade inte du länkat till den tankeväckande debattartikeln ”Sverige drivs som ett varumärke” av Jens Stilhoff Sörenson, docent i globala studier vid Göteborgs universitet och forskare vid Utrikespolitiska institutet, så hade jag gjort det. Av namnet att döma har han danskt ursprung och det skulle kanske kunna förklara hans vidsynta ansats.
   Artikeln är enligt min mening en måste-läsning!

   Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Lars Åhlin 28 februari, 2017 kl 09:53

    Ytterligare en mycket läsvärd artikel ”Bra kultursidor förstör humöret” av den fritt tänkande journalisten Håkan Lindgren, som filosoferar kring den snöpta svenska kulturdebatten, utifrån David Anderssons nyutkomna bok ”Med skuldkänslan som drivkraft” (Timbro).

    Boken handlar om den svenska samhällsdebatten från 60-tal till 90-tal. Vi får t ex veta att dagens diskussion om ”ras” och ”vithet” går direkt tillbaka till 60-talets unga generation som var uppfylld av skuld för tredje världens lidande. T ex journalisten och författaren Staffan Beckman som år 1969 skrev ”Vi vita människor är avskyvärda … finns ögonblick då jag äcklas över mig själv och mitt skära skinn …”

    ´En annan bekant från vår tid dyker också upp: ordet ”finkultur”. På 70-talet var det vämsterdebattörer som fnös åt finkulturen, idag har de fått sällskap av nyliberaler och populister.´

    https://www.svd.se/en-bra-kultursida-ska-forstora-morgonhumoret/om/kultur

    Gilla

 17. Magnus skriver:

  Allt är viktigare än Sverige. EU och FN står över våra tankar, lagar och värderingar som vi har haft i detta land.

  Vi ska forma allt efter agenda 2030. EU och FN har alltid sista ordet om vad som är rätt och fel. Stop, stop och åter stop, det är sant men ändå inte för det finns något som står över både FN och EU och det är den rätta ”värdegrunden”. Därför översätts texter från dessa två organ till att passa den rätta ”värdegrunden”. Dignity blir ”lika värde” osv. Men en sak är säker och det är att svenska grundlagar skrivs om för att passa denna rätta ”värdegrund”, målkomflikternas mecka, pk-ismernas Mohammed.

  Snart kan den rätta ”värdegrunden” bota sjuka och kanske få ett mänskligt utseende av en man med skägg, som har någon blandning av en fes och turban på skallen iklädd någon form av klänning med en massa fruar som man knappt ser ögonen på. En vandringssägen eller rättare sagt när viskningslekan är färdig så går den religiösa goda mannnen över vatten med ett följe av fruar i svarta skynken….. den gode mannens namn blir Mohammed jr……

  Den rätta ”värdegrunden” som Sveriges pk-ismer hoppas och tror ska bli den gemensamma religionen i landet Tellus där FN:S generalsekretare blir överhuvud.

  Liked by 1 person

 18. PerH skriver:

  Verklighet och dikt (1941)

  Karin Boye::s framtidsroman/dystopin Callocain. från 1941

  Som kan sägas modernt handla om den statliga tillämpningen ”värdegrund” i romanen benämnd ”Statsfientligt sinnelag” vilket här i romanen lagstiftas.

  Gilla

 19. Erik skriver:

  Någon som tvivlar på att ISIS har värdegrund så att det bara stänker om det?

  Kanske man till och med kan anse dem som varande normkritiska?

  Gilla

 20. lioninuniverse skriver:

  Go dagens alla ni berikande och initierade kommentatorer till Patriks texter. Jag har en fråga, som är sprungen ur demokratin och då menar jag även demokratins rekryteringsvägar och alternativa sådana… Jag läste någonstans att Peter Springare önskades till Riksdagen!

  Min fråga – till er som läser detta – På vilket sätt – och via vem – och med vilken ”rätt”/underlag – skulle Peter Springare – bara så där och helt plötsligt bli en riksdagsman? – Oavsett parti.

  Jag tror i den kunskapsvärld jag refererar till, att det där med att finnas på något partis valbara lista och kryssas mycket – är den väg som folkvalda ÄVEN idag kommer in i Riksdagen. Har jag totalt fel? Jag valdes själv in i en kommundelsnämnd på 90-talet – och trodde på denna demokratiska väg… FAST när jag såg Kulturministern – då blev jag klart orolig om vad som försiggick… SÅ – bistå mig gärna med svar – från den verklighet, som DU ser.

  Gilla

  • Hovs-svarta-hallar skriver:

   Att Peter Springare har en fan club är väl känt. Då kan somliga uttrycka sin uppskattning genom att önska honom som rikspolischef (högst rimligt), eller som president (vi har dock ingen sådan i Sv.) med mera…
   Du får nog ta sådant mera som fromma önskningar än som initierade propåer.

   Se detta som ett uttryck för hur OERHÖRT lättade människor är i dårhuset Sverige när någon offentlig person äntligen vågar utmana den offentliga lögnen.

   Liked by 1 person

 21. Klas Stjernberg skriver:

  Den enda värdegrund som behövs är svensk lag. Förr hette det ”Alla är lika inför lagen” och det tror jag alla svensfödda håller med om. Vidare så står det i grundlagen att styrelse sättet skall vara demokratiskt, men möjligtvis borde där nämnas tydligare att det är majoritetens vilja som skall gälla, eftersom det är den enda möjligheten till definition som är otvetydig.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Majoriteten skall inte ha makten. – En väl fungerande demokrati är en som är underordnad rättsordningen och en rättsordning värd att respektera, är en där det inte ger någon fördel att tillhöra majoriteten.

   Hur vet jag det?

   Genom att ha begrundat vad som hände i Rwanda och är på väg att hända i Burundi, vad majoritetsvälde skulle lett till i Algeriet och Egypten och vad som hände i Irak.

   Man skall inte utöva påtryckningar på folk att etablera demokrati utan reservera brösttonerna för rättsordningen och folkets makt över sina angelägenheter skall vara som ett resultat av rättsordningen.

   Rättsordning: Att det går den redlige väl men inte den som mördar och stjäl.

   Liked by 1 person

  • Janne skriver:

   Men nu har lagen förvandlats till ”rättigheer” inskrivna i lagen och det betyder att en kommun har ansvar för alla som vistas i T.ex rätt till vård, cocialbidrag, tandvård, etc.
   När lika inför lagen betyder ”världens rätt till svensk välfärd” , så har man gått för långt

   Gilla

 22. Jonas Nilsson skriver:

  Måste man inte fråga efter orsaken till att ämnet kom upp på 1990-talet? Den välvilliga tolkningen säger att den är ett försök att bättra på och säkra en annars ganska värdelös svensk (o kanske norsk!) demokrati. En motvikt vore om vi hade någon principiell koppling till Mänskliga rättigheter i vår regeringsform men, vad jag förstår, det har vi inte. Därmed blir vår sk demokrati livsfarlig. Jag tycker inte att PE:s eftertanke tar den farligheten på allvar. Vi kan lika lätt hamna, eller – Gud förbjude – befinna oss, i ett brunt Tyskland som i ett rött Sovjet.

  Liked by 1 person

  • Hovs-svarta-hallar skriver:

   Min tolkning är att ”värdegrunden” har sitt ursprung i de vänsterkretsar som nästlat sig in i maktens boningar, och att dess syfte hela tiden varit att tysta ner all opposition mot massinvandringen.
   Den brukar nämnas i samma andetag som ”Allas lika värde”, och har sin udd riktad mot all invandringskritik. Vara mot asylinvandring = vara ”rasist” eller liknande, dvs. att man värderar migranter enligt en sämre måttstock än svenskar.

   Generellt sett ÄR det rent faktiskt så att migranter från i synnerhet MENA-länder är skadliga för Sverige både ekonomiskt OCH kulturellt! — och det är detta faktum värdepolitrukerna inte tillåter oss erkänna.

   Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    Massinvandringsfenomenet är senare än 1990-talet. Snarare drev 80-talets nyliberala våg fram en ekonomisk etik – tjäna och gör av med så mycket pengar du kan – som i längden blir helt ohållbar. Därtill växte medvetandet om Hållbar utveckling – att vi har ett ansvar för det samhälle vi driver fram. Det är ett större ansvar än enbart vårt eget land.
    Den värdegrund som presenterades i riksdagen var ett borgerligt projekt där KD var en pådrivande part. Folkpartiet krävde konfessionslöshet.
    Vem vågar resonera om den otämjda demokratiidén och hur man ska komma ur vår nya Weimarrepubliken (förelöparen till Hitlers tyskland)? Då fanns inte dagens möjligheter att styra/påverka ett enda(??) nät. Alltså lättare till styrning idag.

    Liked by 2 people

   • Fredrik Östman skriver:

    @Jonas Nilsson: Jag vet inte vad du vill lägga in i ordet ”förelöpare”, men det var på inget sätt så att Weimarrepubliken var något slags ”Nazi light”. Däremot underlättade dess snällism och indolens och relativism nazismens makttillträde.

    Gilla

 23. Lennart Göranson skriver:

  Jens Stilhoff Sörensen skriver i dag i SvD (https://www.svd.se/skadligt-att-sverige-drivs-som-ett-varumarke/om/trumps-sverigeutspel) ”I den gamla klassiska modellen var ämbets- och tjänstemannen i första hand demokratins väktare. Han tjänade medborgarna och demokratin. Nu förväntas han visa lojalitet mot myndigheten, chefen och myndighetens värdegrund (vad det nu kan vara utöver grund­lagarna).”

  Värdegrunden är ett av flera uttryck för en strävan att likrikta medborgarnas tänkande. Andra exempel är den politiska ledningens angrepp mot personer som brister i ”lojalitet” (Janouch, Sannandaji, Springare…) och tendenserna i vissa media att ersätta kritisk analys med något som närmast ger intryck av propaganda.

  Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Hur skulle din värdegrund se ut för att undvika likriktningen och säkra ett levande humanistiskt arv? ”I den gamla klassiska modellen” – är Hammarskjöld en förebild? Tjänade han medborgarna och demokratin?

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Jonas Nilsson
    Det som jag uppfattar som vår – och västerlandets – gemensamma värdegrund skulle kunna sammanfattas med de fyra honnörsorden yttrandefrihet, jämlikhet, demokrati och förnuft. Men för att etiketterna ska bli meningsfulla är det nödvändigt att utveckla vad man vill lägga i orden. Jag har försökt utveckla den saken i den här ”skrönikan”: http://www.skronsakslandet.se/Skronsakslandet/Blogg/Poster/2011/4/5_Sla_vakt.html

    När det gäller Dag Hammarskjöld är jag kluven. Å ena sidan uppfattar jag att han drevs av en etik, ett självuppoffrande ämbetsmannaideal som vi ser alltför lite av i dag. Å andra sidan framstår han som en udda person som levde ett liv fjärran från det som de flesta av oss lever i.

    Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    @LENNART GÖRANSON 1 mars, 2017 at 11:59
    På vilket sätt menar du att den nuvarande värdegrunden skiljer sig från dessa fyra honnörsord?

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    Det problematiska med värdegrundsarbete, som det i dag i praktiken uppfattas, är att det ”är öppet för alla möjliga slags värden eller etiska och politiska synsätt”. Citatet är hämtat från Wikipedia, där det finns en utförligare diskussion om problem med det exklusivt svenska (och norska) värdegrundsbegreppet. Det går alltså att lägga in allehanda föreställningar färgade av identitetspolitik, postkolonialism, rasifiering, könsmaktsordning, essentialism m.m. i värdegrundsarbete, som därmed riskerar att få en normativ funktion, ett top-down-perspektiv. Mitt försök att identifiera ”honnörsord” handlar om att hitta det som redan finns nedlagt i vår kultur, genom en process som har pågått under århundraden.

    Gilla

 24. H Portell skriver:

  Värdegrund varierar. Vi lite till åren komna minns 68ornas Värdegrund som snabbt underhölls av såväl politiker som media. 68orna behärskade Media och kultureliten. Dess många medlöpare grävde djupa gropar för de som inte deltog i den då som nu exempelösa vänsterismen/kommunismen. Detta i stort sett alla sammanhang. Gud nåde den som tyckte annorlunda. Tyckte man annorlunda fick man ducka när nödlidande argument och ibland bläckhorn flög genom rummet. På den tiden stod trots allt några media med bla Svd som skydd för borgerlig yttrandefrihet. Borgerliga politiker som på allvar tog upp kampen mot 68orna var inte så många men kraftfulla nog att hävda andra demokratiska värden än 68ornas. Någon lindring blev resultatet. Men en del blev kvar tex det vi såg på 80 talet avseende fondsocialism och som vi nu ser i form av nedbrytande förvaltning av och i vårt land. Det är en följd av historieutvecklingen från 60 talet. Låt oss denna gång få låta förnuftet att råda.

  Liked by 1 person

 25. frihetligvanster skriver:

  Alla har en värdegrund men den ser olika ut. IS har en värdegrund utifrån delar av koranen på det sett som de tolkar och vi har sett deras resultat. Hitler skapade en värdegrund, Stalin en annan. På den tiden hette det inte värdegrund utan det kallades ideologi eller religion. Problemet är när människor gör sina egna tolkningar av ideologier, värdegrund eller religioner det är då det går snett. I ordet värde kan du sätta in vad som helst och sen baserar du ditt liv på den och det blir då en värdegrund. I Sverige så finns det en medicin mot dåliga värdegrunder och det är yttrandefriheten, åsiktsfriheten och vi kan även lägga till offentlighetsprincipen samt meddelarfriheten. Det är upp till var och en att tycka vad de vill. Hets mot folkgrupp eller andra minoriteter är brottsligt men jag anser att även den svenska folkgruppen kan bli utsatt för hets mot folkgrupp och jag skulle välkomna en rättsprocess i detta fall. Personligen så har jag en enkel värdegrund och det är att jag inte hatar människor däremot kan jag tycka illa om eller till och med hata vad som sker emellan människor. En del kallar det allas lika värde jag kallar det bara medmänsklighet utan medlidande.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Nästan ingen blir dömd för hets mot folkgrupp utan för missaktning av folkgrupp. Men ändå ettiketteras de sedan såsom Hets mot folkgrupp. Bara ett litet exempel på den lömskhet och det hyckleri du försvarar.

   Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   1) Islamska Staten tolkar inte Koranen; de följer Koranen mycket noggrant.

   2) ”Problemet är när människor gör sina egna tolkningar av ideologier, värdegrund eller religioner det är då det går snett.” Menar du att vi inte skall tolka och tänka (och därigenom förändra praxis) kring religiösa/ideologiska föreställningar, utan blott lyda? Det kallas för bokstavstrogen fundamentalist – exempelvis Islamska Staten.

   3) Hets mot folkgrupp/missaktning innebär att endast de grupper som nämns av lagen ses som skyddsvärda av staten. Den som inte uppfyller kvalifikationen av att tillhöra skyddad (eller mer korrekt privilegierad) grupp kan inte utsättas för brottet.

   4) Tidigare riksåklagare har klart deklarerat att svenskar inte kan utsättas för hets mot folkgrupp, så du kan glömma att få det prövat i domstol enär Sveriges nämndemän är politiker.

   5) Hur kan du ha åsikts-, yttrande- och tankefrihet samtidigt som du har en lag som straffar uttalandet av vissa åsikter?

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det där bygger allt på ett enda utslag i HD från 1996, där bl.a. den rasistiska principen om en ”nordisk folkgrupp” introduceras i svensk lagstiftning.

    Gilla

   • frihetligvanster skriver:

    Hej Rikard
    1. Det stämmer att IS följer Koranen slaviskt men det finns delar i koranen som inte tillåter att en muslim dödar en annan muslim om jag har förstått det rätt så tillåter inte koranen detta utan IS tolkar koranen på sitt sätt och följer sin tolkning bokstavstroget. Alla religioner har utövare som tolkar religionen utifrån sina egna behov skulle jag kunna påstå. Lösningen är att religioner alltid ska vara underordnade lagstiftningen i vårt fall Sveriges lagstiftning.

    2. här ber jag om ursäkt, jag var otydlig, jag ska försöka förklara på ett annat sätt. När ett problem uppstår så försöker många definiera problemet utifrån en religiös eller ideologisk hemvist. Följer man slaviskt sin religion/ideologi bokstavstroget så finns det lite utrymme för andra lösningar. De som använder ideologin/religion bokstavstroget som ett verktyg inte som ett mål har större möjlighet att lösa problemet men ändå inte helt anser jag. Analys och problembeskrivning ska inte utgå från varken religion eller ideologi. Först när jag har gjort en analys av problemet det är då jag kan se om jag kan lösa problemet ur en ideologisk hemvist.
    Ett exempel är Rut-avdraget, många på vänsterkanten anser att det är ett pigavdrag, Liberalerna anser att det är bra att svarta jobb har blivit vita och att många företag startas. Här står två ideologier mot varandra och ingen är beredd att backa. Men om vi gör en analys av rutavdragets konsekvenser så går det att se det finns många brister
    Ett är att arbetsvillkoren har försämrats, många som arbetar inom städbranschen går på timmar får inte betalt för restid(det kan se olika ut) medan det träts om rutavdraget ska var kvar eller inte så får de anställda betala priset. Så ser det ut i dagens politik inom många områden och skälet är att det så förbaskat svårt att inse sina egna brister. jag personligen anser att RUT-avdraget ska utvecklas och natt enbart certifierade företag som uppfyller kraven på kollektivavtals liknande villkor och att de betalar all sin skatt i Sverige ska få ta del av skattebidrag
    .
    3 o 4. detta är ett problem i dagens lagstiftning och jag menar att om fler skulle försöka få till rättsprocesser mot hets av folkgrupper blir resultatet att lagstiftningen ses över men detta är min egen tolkning

    5. jag har rätt att utrycka min åsikt som privatperson men om jag gör det officiellt som politiker bör jag tänka mig för hur jag uttrycker mig. Har jag empiriska bevis för att för att alla från ett visst land våldtar eller förtrycker kvinnor så ska jag kunna framföra det men då vi vet att det inte stämmer så kan vi inte säga så men däremot kan vi påstå att i deras kultur finns det inslag som krockar med vår kultur och det är då problemen uppstår. Tankefrihet kan ingen ta ifrån dig. Åsiktsfrihet kan ingen ta ifrån. Yttrandefriheten kan tas
    ifrån dig till en viss del. Det som händer idag är att på nätet så framförs många osmakliga åsikter om privatpersoner eller grupper. Vem har sagt yttrandefriheten är lätt.

    Gilla

 26. Rolf Ahlqvist skriver:

  Inom kristendomen är värdegrunden att inte ensidigt bejaka världens kamp och lockelser, utan vända om sinnet till en tro på Gud och Jesus. Vilket jag började göra strax efter ungdomsåren. Att min far var arbetare och ateist hade jag inget problem med, utan visste snart att för honom gällde kampen för människors lika värde, men där han förstod att arbetaren hade en bit kvar innan han når dit.

  Nu på äldre dar förstår jag att han och arbetarrörelsen är kvar i sin tro intill döden, och har troligtvis en dröm om kampens måluppfyllelse i nästa värld. De är tydligen något trosvissare än dagens lagstyrande, sekulära, politiska, vänsterelit är, där tröghetens materiella förstånd styr. Och de makthavarna nöjer sig med makt och välstånd i denna värld.

  Då föredrar jag att koppla på högra hjärnhalvans existentiella förnuft, och tror på att Jesu återkomsts paradis blir en lättare utväg. Kanske först därvidlag i Norden. Dessa två nämnda divergerande värdegrunder finns uppenbarligen med som de väsentligaste i vår mänskliga tillvaro, enligt vad jag förstår. Men som den offentliga eliten i dagens samhälle varken på kristen eller sekulär nivå, inte vill reducera samtidens reella och retoriska kaos och ramtidsutmaningar till. I stället fastnar man i en ytlig nutidsdebatt där man diskuterar faktaresistens och känsloövertygelser. Och där identitetsbetoning istället för djupgående, sanningssökande kunskapstillägnan diskuteras. Och detta utan att tydlig evidens kommer fram centralt i diskussionen, trots val ur en mångfald av perspektiv.

  Liked by 1 person

 27. 77711n skriver:

  Att pådyvla folk vilken värdegrund som ska gälla är inte ett uttryck för demokrati, det är kommuniststyre och diktatur. Ska värdegrunden formuleras, om man nu över huvud taget tycker att det är nödvändigt (vilket måste motiveras), måste man utgå från utredningsarbete som sänds på remiss. Lämpligen bör man göra sig av med hela värdegrundsidén. Varför befanns den nödvändig? För svenska regeringens svek under andra världskriget mot judarna och eftergivenheter mot Hitler?

  Liked by 1 person

 28. Sixten Johansson skriver:

  Jag rekommenderar verkligen läsning av Marika Formgrens lysande essä i Magasinet Neo 4/2014, som Patrik länkar till – en av de viktigaste och bästa texter som har skrivits om tänkandet i dagens Sverige. (Och i hennes blogg finns många andra, lika utsökt stilrena och klartänkta inlägg).

  Marika skriver om hur traditionella ”åsiktsfrihetsdemokrater” har trängts undan av ”värdegrundsdemokrater”, som främjar frihet, men bara för de rätta åsikterna: ”Endast när alla människor delar den demokratiska värdegrunden kan vi uppnå demokrati, och därför kan debatten och åsiktsbildningen inte vara fri.”

  Utan tvivel är vänstertänkandet (med ”kulturmarxismen” som ideologi) själva bärvågen i värdegrundstänkandet, men jag blir allt mer övertygad om att ”liberalismen” lika effektivt har undergrävt allt sunt förnuft och tidigare motkrafter inom politiken. Dess andel har varit mer dold och försåtlig, men verkat djupt och länge, för där har ju mycket av media- och publicistmakten legat.

  Under ytan har vartenda parti muterat. De idémässigt sladdrigaste med sin pubertala penislogga (suktande efter en rosa snuppmössa) är nu det mest tvångs- och överstatlighetsfixerade, medan centern ivrigast hyllar den anarkistiska politik som Reinfeldt genomförde. Och hela sjuklövern böjer knä för den globala anarkokapitalismen och dess islamiska infiltrations- och invasionsarmé, som gör det första grovjobbet, raserar gränserna, rättsväsendet och välfärdsstaten och tystar pipen, knäcker hens-äggen, blandar och vispar fram världens nya, identitetslösa, likriktade myriader av gråa konsumister. ”Du sköna nya värld, välkommen!”

  Liked by 3 people

  • BCCDR skriver:

   Ja, Marika Formgren är verkligen lysande. Tänk om SD kunnat attrahera sådana personligheter. Tyvärr är det väl så att SD saknar något, som skulle göra detta möjligt.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Ang. Formgren:

   Nej. Jag iddes inte ens läsa till slutet. Den här typen av ”å ena sidan, å andra sidan” har redan förstört Sverige. Det är precis detta som är subvertörernas livsluft. Dror Feiler asgarvar hela vägen till Norrmalmstorg och ber sin kära gud om mer.

   Varför måste en sådan som Formgren envisas med att bygga upp ett till synes internt konsekvent system för sin åsiktsmotståndares räkning? Som om sanningen var relativ och vars och ens åsikt var lika mycket värd? Det är förstås helt enkelt inte alls demokratiskt att förmena folket dess egna åsikter, punkt slut. Värdegrundsfascismen är mycket, men helt säkert inte demokratisk. Varför måla upp denna falska bild? Det är intellektuellt ohederligt och en mycket, mycket dålig politisk strategi.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Fredrik, du har rätt, men du begär för mycket i ett land där den traditionella konservatismen på idéplanet har kvävts och saknar politiska aktörer och media. Marika Formgren analyserade och beskrev indirekt den faktiska obalansen tydligare än någon tidigare hade gjort (så vitt jag vet). Men det är sant att hela situationen kan tolkas som två jämlika, jämstarka tankesystem i och med att hon kallar båda lägren ”demokrater”.

    I själva verket är värdegrundsivrarna enögda och aggressiva totalitärer, medan traditionella åsiktsfrihets-liberalkonservativa kan se med båda ögonen, så obalansen är total. De sistnämnda är i ett extremt underläge i alla avseenden mot en makt- och åsiktshegemoni, som automatiskt genom sin egen inbyggda logik definierar varje alternativt tankesystem som omänskligt och ont. Marika blev utmobbad från MSM-media, lämnade journalistiken, började på en ingenjörsutbildning och skriver bara sporadiskt. Efter drevet mot Julia Caesar manade hon till bojkott av DN, men jag vill minnas att ingen MSM-journalist, inte ens de halvkritiska, stödde henne. Så totalitär är situationen.

    Liked by 2 people

 29. Tomas Andersson skriver:

  Jag blev först varse värdegrunden när mina döttrar gick i skolan och rektorn, en överlevande från 68 vänstern, vid ett föräldramöte förklarade skolans värdegrundsarbete, där det framgick att skolans personal och elever tillsammans skulle utveckla en gemensam etik och moral baserad på människans lika värde, kallad värdegrund.

  Med tanke på att samhällets etik och moral är något som bygger på mångtusenårigt tänkande, från filosofer som Sokrates och Aristotle till mer lokala influenser som Vikingar till Luther, ansåg jag detta vara så korkat att jag inte ens ställde den gamla kommunisten mot väggen.

  Först senare förstod jag att det hela inte handlade om utveckling av etik och moral, utan en indoktrinering eller så kallad hjärntvätt, med av en en av överheten fastställd ideologi.

  Liked by 1 person

 30. Fiat Lux skriver:

  Exemplet med danskhat är dessvärre illa valt. Mona Masri kallade Danmark för ”ett jävla pissland” i P3 häromåret, och det har bara varit bra för hennes karriär.

  Gilla

 31. educaremm skriver:

  Frågan är om det är inhumant, eller humant, att utfästa eller att vilja hävda och förvänta sig att alla människor ska anamma och godtaga att alla människor har, för alla människor ett lika värde…

  Man skulle nästan kunna säga att det är en ovänlig utsaga, alltså ett inhumant påstående. Det är ett krav som kan ses som inhumant därför att ingen enda människa kan i en praktisk praktik förhålla sig mot just alla som om de alla verkligen hade för den människan ett lika värde.

  Alla människor har ju istället. för just alla, i en verklighet, ett Olika Värde och kan inte ha annat.

  Därför skulle man kunna säga att det vore mer humant, alltså rent allmänt mer medmänskligt och människovänligt, att faktiskt säga som det är?
  – Alla människor har för alla människor ett olika värde.

  Men, naturligtvis har människan som människa, ett stående värde, en oantastlig värdighet i just sin mänskliga status som människa.

  Men det är ju en annan sak.

  Gilla

 32. ! skriver:

  En del think tankande bloggar har flera uppgifter.En uppgift är att se vartåt vinden blåser och kanske även att sticka ner fingret kommentarshavet och så att säga känna av temperaturen.En annan uppgift är att inventera idéer som kommer flygandes och simmandes i strömmen.Kanske kan något bli användbart för M:s think tankare nu när det gäller att bygga om Reinfeldt-yachten till antingen Pansarbåten Svea eller Vikingaskeppet Röde Orm.Aj.Det sista går ju inte.Det får bli en sk hybridfarkost:1/3 Reinfeldt-yacht.1/3 Pansarbåten Svea.1/3 Röde Orm.Vem skall bli kapten då?AKB?Hur skall det gå då?Muttrar betänksamt de luttrade fartygskonstruktörerna som sett mången skuta gå i kvav.Ännu värre än Vasa det där,muttrar en.Ja.Vindriktningen och vindstyrkan är ju fastställd av all omdekoration att döma.Men allt det andra då?AKB?Har hon verkligen skepparexamen?Och den där ”hybriden”-är den verkligen sjöduglig?Och hur är det manskapet?Tror dom verkligen på allt det där?Ser dystert ut.Kanske bättre investera i sjöräddningsbåt och frälsarkransar?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.