Ett konstruktivt förslag

helena

Helena Edlund

Trigger warning: Du kommer nu att få ta del av en så kallat gravt ironisk text. Om du vet med dig att du har svårt för humor i allmänhet och ironi i synnerhet, bör du därför avstå från läsning, eller läsa texten tillsammans med någon som kan förklara de passager som kan bli känslomässigt svåra för dig. Texten ska inte betraktas som ett seriöst förslag, eller som en produkt av skribentens faktiska åsikter. Texten är ett försök att driva med den nuvarande situationen i Sverige, vilket i sig är näst intill omöjligt på grund av graden av absurditet i den rådande debatten. Därav det uppskruvade språket.

Visst är det en smula tjatigt att varje morgon vakna upp till ett nytt varv i det mediala ekorrhjul som uppstått i Landet Sverige? Samtidigt är det fascinerande att studera hur snabbt den relativistiska pendeln har svängt. Under decennier har vi matats med att det inte finns någon objektiv sanning utan att det är upp till var och en att definiera sin egen sanning – nu existerar plötsligt en objektiv sanning, och det stora problemet är att denna sanna sanning inte kommer fram? Att se samma Stefan Löfven som för tre år sedan hävdade att Sverige höll på att gå sönder, nu rikta offentlig kritik mot personer som uttrycker oro inför tillståndet i landet känns dessutom, diplomatiskt uttryckt, aningens splittrat.

Att studera svensk samhällsdebatt är som att sakta ner för att titta på en trafikolycka: man äcklas och attraheras på samma gång.

Som existerande inom nationens gränser (ty sådana finns, om än endast på kartorna) tycks man under långa stunder befinna sig placerad i ett ständigt pågående tv-studiogräl mellan å ena sidan Anders Lindbergs politiskt korrekta verklighetsförnekare och å andra sidan Katerina Janouchs högerextremer. Den som inte vill dra sig undan till en stuga i de reinfeldtskt oändliga skogarna, har att välja mellan tung medicinering eller ständig ångest.

Det känns ju inte så muntert.

Inte blir det bättre av vetskapen om att den ende som blir föremål för en förundersökning efter de senaste upploppen och kravallerna i Rinkeby är – polisen. Eller av att betala världens högsta marginalskatter samtidigt som en person per månad dör som en direkt konsekvens av – sjukvården. Eller av att bo i ett land där rasismen är så stark att nio av tio bränder på flyktingboenden startas av – de boende själva. Eller av att kvinnor nu tvingas fly från religiöst förtryck – i Sverige.

Så här kan vi inte ha det. Klart att det sprids bekymmersamma bilder av Sverige när sådana händelser kommer till allmänhetens kännedom.

Tyvärr kan vi inte lita på att Sossarnas Sanningsministerium aka ”handlingsprogrammet mot faktaresistens” hinner införa tillräckligt långtgående censur tillräckligt snabbt. Risken finns dessutom att svensken kan vara så påverkad av fake news att den tror att de egna erfarenheterna av arbetslöshet, resultatlösa decennier i bostadsköer, en havererad skola och ökad skattebörda faktiskt är sanna och därför inte köper den pedagogiska försäkran som Morgan Johansson gav via UD häromdagen: ”If we are managing in terms of jobs, schools and housing, and reducing social gaps we will also manage in terms of crime prevention”.

Mitt förslag är därför att vi en gång för alla ser till att sådana bilder inte når ut. Hur gör vi då detta bäst? Bygg murar!

Värdegrunds-säkrande murar med syfte att garantera allas lika värde genom att de grupper som manifesterar sitt missnöje med Sverige tillskrivs partiell självständighet! Bygg vackra murar av anti-rasism, kärlek och betong runt Rinkeby/Tensta och Alby/Fittja i Stockholm, Bergsjön och Biskopsgården i Göteborg och Herrgården/Rosengård i Malmö, men också om Koppargården i Landskrona, Araby i Växjö och Brynäs i Gävle. Det finns tydligen över 50 sådana områden som inte finns, så förutom den humanitära vinsten medför många murmetrar ännu fler arbetstillfällen. Det är bra för BNP och kommer ytterligare bättra på den internationella bilden av Sverige.

Förslagsvis erbjuds de som redan är folkbokförda i områdena ett medborgarskap där. Medborgarförförfrågan går därefter ut till alla som uppvisar en pigmentering mörkare än grisrosa (NCS 0619-Y42R) eller anser sig själva tala i enlighet med Den Nya Rikssvenskan. . Även personer som identifierar sig såsom varande rasifierade eller anser sig vilja bryta mot svensk cis-maskulin heteronormativitet erbjuds medborgarskap. Eller strunt samma. Alla som vill får bo där. Locka med färska grönsaker, exotisk musik och spänning i tillvaron. Innan vi stänger gränserna låter vi alla lämna som gillar västerländsk demokrati (särskild betoning på kvinnors och barns rättigheter), idén om det sekulära samhället och som dessutom skriver under på den tydligen avsomnade devisen ”gör din plikt – kräv din rätt!”.

Det kommer att gå kalasbra. De boende i dessa områden uppvisar ju redan nu en föredömlig entreprenörsanda vad gäller att organisera sig, kontrollera kvinnors klädsel, religionsundervisning och turism till terrorstater. Nyligen uppmärksammades att de dessutom infört egna rättssystem! Det är innovativt och bör ses som goda exempel på en inneboende driftighet. Om de boende beslutar sig för att ha en lagstiftning som strider mot svensk lag gällande exempelvis kvinnors rättigheter, barnäktenskap, polygami, rätten att bära vapen, flickors rätt till utbildning, läroplaner, sophantering och så vidare så är det inga problem – genom att betrakta områdena som självständiga så går det alltid att citera handelsministern om vikten av att respektera lokal lag.

Lagen upprätthålls förslagsvis sedan helt av de boende. På så sätt undviks att Aina genom sin blotta närvaro av dialogutbildad personal provocerar fram upplopp. Afghanistan är ett gott exempel på hur sådan lokal rekrytering kan gå till: varje lördag klockan 15 går den som vill få gratis vapen, ammunition och oinskränkt makt till en rekryterare på områdets torg för att skriva in sig i lokalpolisens rullor. Om alla faktorer samverkar till det bästa, erbjuds sedan några veckors utbildning. Domstolarna finns som sagt redan på plats.

Försörjningen innanför murarna bör inte heller vara något problem: Göteborgs kommun är redan ett föredöme genom att i sann anti-rasistisk anda utgå från att de boende i dessa områden har särskild fallenhet för exempelvis kamelskötsel, getuppfödning och enklare odling. Jag föreslår att vi nu tar ännu ett steg: Byggs murarna av fekalier så kan de boende själva bygga, de har säkert bra erfarenhet av sådant från hemländerna.

Känns det hårt med så mycket betong så kan skolbarn få i uppgift att måla färgglada blommor på den, det gjorde de ju i Berlin? Tills det är klart kan Trafikverket montera skyltar med trigger warnings innan murarna kommer inom synhåll för trafikanter, så de kan ta andra vägar om det känns för jobbigt.

Södertörns högskola kan anordna kurser där invånarna på murens utsida får lära sig hur de som försöker fly över muren lämpligen petas tillbaka igen eftersom det kan ses som ett utslag av kolonial rasism att tro att det skulle vara bättre här ute än där inne och den rasifierade studentgruppen Brown Island vid Konstfack kan få i uppdrag att pryda Tensta torg med en jättelik piñata av Jimmie Åkesson.

Vad ska dessa områden då kallas? Bantustaner är ju ett talande begrepp men andas nog för mycket av kulturell appropriering. Zoner? För militäriskt. Hemländer? För höger. Enklaver? Kanske. Det bästa är nog att anordna en omröstning. Man bör nog, för säkerhets skull, vara tydlig med att förslagen ska ge positiva associationer till begrepp som rätt värdegrund, allas lika värde, mångkultur och integration? Nej, förresten. Det där med integration kan vi skippa. Det är överspelat i och med murarna som därmed blir en win-win situation på många sätt: svenska politiker behöver inte längre förklara på vilka sätt invandring är bra för samhället, eftersom endast personer som faktiskt respekterar svenska värderingar kommer att befinna sig där. De behöver inte heller diskutera integrationsproblem, i och med att det inte längre finns något att integreras i. Vi kommer att framstå som en sann humanitär stormakt när de boendes egna önskemål respekteras till fullo innanför murarna. Populisterna kommer jubla när regeringen äntligen vågar genomföra en studie av kopplingen mellan brottslighet och etnicitet och vänstern kommer njuta när resultatet inte visar någon koppling alls (eftersom studien genomförts utanför murarna).

Bilden av Sverige kommer att lysa i guld och rosa glitter och på Opinion Live kommer Lindberg och Janouch att dansa tryckare till ”Stad i ljus”.

En annan bieffekt är att svensk media slipper böket med att rapportera från de kravaller som faktiskt inte hänt, och istället koncentrera sig på sådant som är verkligt viktigt för Sverige. Som Donald Trump.

PS. Om du just nu finner dig själv hyperventilerandes över min dåliga människosyn har du inte följt (alternativt förstått) anvisningarna i ingressen, och jag föreslår därför att du omgående googlar ”ironi”. Det är en sorts humor och du har förmodligen inte uppfattat den. Men å andra sidan har ju konstigare saker hänt i Sverige än det jag beskriver i texten, så det är nog inte helt orimligt att det ligger ett frö av profetism i den. Ett litet. Eller lite större? Framtiden får utvisa. DS.

34 reaktioner på ”Ett konstruktivt förslag

 1. Jonas Bohman skriver:

  Hohohoho, det här var ju för bra. Mitt i prick. Översätt den gärna i en engelsk version, så utländsk media också får en dos….. Helena, du är för go’. Må solen alltid skina på dig…..

  Liked by 3 people

  • 2foodogs skriver:

   I love your proposals. Your irony is wonderful, and the walls are an excellent idea, as those areas are ruined already. At least the rest of the population would be safe.
   Know that America does not wish to criticize Sweden. We are only concerned for your safety. America is similar to Sweden, in that we are constantly told how good it is for us to take in Muslims. We have finally bonded together, and realized how government has lied to us. We are rejecting their fairy stories, and it is important that we know the real truth to protect our country, & help the rest of our NATO friends to protect theirs.
   There are much worse fates than losing face.
   I pray all of Europe will wake up before it gets worse there. You must not embrace denial. Stand up and throw out government officials who are not interested in the protection of native Swedish citizens. This should be their first priority.
   Sweden is a most wonderful country, we hope you can preserve your wonderful culture.

   Gilla

 2. Walfrid skriver:

  Om man bara lyckas beskriva murarna med de rätta värdegrundsorden så kan de snart vara verklighet.
  Områdena innanför kommer väl inte att vara en del av EU, så Löfvens ord om att hans Europa bygger inga murar kan fortsätta gälla.

  Liked by 2 people

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Igår fann man en skarpladdad handgranat liggande fullt synlig i Rinkeby som är en del av Järvafältet, trots att det under hela 1960-talet och halva 1970-talet fanns en årligen återkommande post i försvarsbudgeten med ändamål att röja det då nedlagda militära övningsområdet från minor och granater. Den nu hittade granaten tillhör således främmande makt.

  Så frågan till Helena Edlund blir:

  Vari ligger ironin och humorn i din krönika?

  Liked by 4 people

 4. Den sjunde vågen skriver:

  Jag måste erkänna att jag snubblade då Janouch beskrevs som högerextrem. JAG kanske är det men inte hon, men var det ironi, jag märker på mig själv att min acceptans för kulturrelativism är så låg så jag vill ha rent framför huset en bra bit ut på gatan.

  Jag ser heller inte ironin tydligt med murar, det är det alla dysfuntionella samhällen bygger och här tänker jag inte på Trumps mur. Jag bor själv på en ö och hade gärna sett att man endast kom hit med korrekt id-kort.

  Liked by 4 people

 5. Den sjunde vågen skriver:

  Så dagens inlägg gör mig bara lite trött, jag är trött rent generellt på problembeskrivning, den har stått klar för mig i många år, det är som en film i ultrarapid när man ser den ene efter den andre som vaknar till, som i historien om törnrosa, när kommer kockens lavett? När flyger flugan igen? Jag hade hellre sett en blogg nu som kommer med lösningar, murar är en, med taggtråd och krossat glas. Emigrera till Portugal ett annat. Jag hade velat se Rolf Hillegren förklara varför vi inte utvisar invandrade våldtäktsmän och vad som behövs ändras så att det börjar ske. Om vi tiodubblar straffen, hur många fängelser behövs? Hur kan vi spara på maten på fängelser? Är dödsstraff en möjlighet?

  Var det någon mer än jag som reagerade när Morgan J radade upp svenska våldtäktsmän, alla namngivna, kända namn, varför? För att media pumpar ut dessa få namn. Varför inte läsa upp den lista med 5500 invandrade våldtäktsmän istället?

  Liked by 9 people

  • gmiksche skriver:

   @DEN SJUNDE VÅGEN. Jag håller både med dig och tvärtom. Det som krävs som underlag för handling är insikt. Det är det som skapas på denna blogg. Insikt för de som börjat tvivla på PK-evangeliet. Som söker fakta, inte andra profeter. Som inte får skrämmas bort innan de insett att det som verkar överdrift snarare är motsatsen. Som inte ska få färdiga uppfattningar serverade utan i stället incitament till eget tänkande. Och allt detta på en intellektuell nivå som ligger ljusår från PK-medias.

   Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Om jag får fortsätta ironisera så behöver landet utanför enklaverna också ett ”second amendment” till den svenska lagen för att befria polismakten för sysslor som inte är förenbara med rådande värdegrund. Behövlig utrustning skulle kunna försäljas genom att utvidga Systembolagets verksamhet men helst i separata lokaler.

  Liked by 1 person

 7. MartinA skriver:

  Jag tycker att det är ett bra förslag. Förutom att det inte är staten som skall definiera områdena eller bygga murarna. Umgängesfrihet borde vara en medborgelig rättighet. Frihet att välja att umgås med godtyckligt utvalda människor. Och frihet att inte umgås med godtyckligt utvalda människor. Frihet att släppa in någon i sin affär eller sitt hem eller sin by eller sin gård. Och frihet att neka att släppa in någon i sin affär eller sitt hem eller sin by eller sin gård. Följden blir att de som faktiskt umgås har valt att umgås. Ömsesidigt. Det här är i själva verket den enda vägen framåt från dagens läge.

  När utlänningar gör det omöjligt för politiker eller kamerateam eller de som de inte gillar att befinna sig i deras områden så blir jag inte upprörd. Jag tycker att det är föredömligt att de lyckas stoppa centralmaktens rotande i deras affärer. Och när de har gått först så kan vi svenskar följa efter. Vi lever i en ny verklighet och vi måste lära oss från våra nya landsmän hur man existerar i denna nya verklighet. De vet helt enkelt mycket mer om den än vi svenskar.

  Sen bör man experimentera med paralella lagsagor. Det är generellt orimligt att människor med helt olika värderingssystem skall skriva regler för varandra.

  Gilla

  • rudmark skriver:

   ”Sen bör man experimentera med parallella lagsagor. Det är generellt orimligt att människor med helt olika värderingssystem skall skriva regler för varandra.”
   Det är det vi har Diskrimineringsombudsmannen för. Med ditt förslag kommer de att ha upp till öronen med jobb.

   Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Åh, jag skrattade så högt och länge, att jag drabbades av akut hostattack och kramp, men ett gott skratt sägs ju förlänga livet… 😀

  Tusen tack, underbara Helena, för denna ymniga källa till oefterhärmliga, framtida citat! ❤

  Liked by 1 person

 9. PerH skriver:

  Det artikelförfattaren målar upp har tänkts tidigare inom dystopi-Genren science fiction, filmen Flykten från New York (Escape from New York) 1981
  Det muromgärdade New York.

  Gilla

 10. Agneta Berglöw skriver:

  Ännu en strålande sammanfattning av Helena Edlund om katastrofen Sverige.Skrattade o nickade många gånger.
  Men hur dystra framtidsprofetior vi än läser måste man trots allt ta vara på livets viktiga gåvor.
  Först en någorlunda god hälsa-viktigast av allt.Att våren förmodligen ställer upp ännu en gång.Ljuset kommer tillbaka o har småfåglar kört igång med sitt kvittrande.
  Tänker ofta på Tage Danielsson och Lars Johan Werles eminenta skapelse Animalen som uppfördes på 70-talet.En lysande förställning där det var djuren som styrde världen med all sin klokhet.

  Gilla

 11. Hexe skriver:

  ”Fan ta Er politiker!”

  ”Utan byxor och skor. Med navelsträngen hängandes och vår nyfödda i famnen får jag kliva ur bilen i snön, i minusgrader. Blottad för allmänheten. Fan ta er politiker!”

  http://land.se/landkoll/forsta-solleftea-forlossningen-i-bilen-skedd-fan-ta-er-politiker/#.WLBMDYO2JGU.facebook

  Men denna händelse i otrygghetens Sverige är inget som berör ungdomsförbund, kvinnoförbund eller flera kommunalråd inom socialdemokratin, de vill åter öppna gränsen och omfamna alla som vill in till trygghet och möjlighet till evig försörjning.

  Jag känner mig djupt beklämd över deras totala oförmåga att koppla ihop massinvandringens enorma kostnader och dess negativa konsekvenser som orsakar besparingar, neddragningar på vitala samhällsområden, som sjukvård, polis, rättsväsende och försvar.

  Det måste vara något fel i hjärnkontoret, som har slagit ut en stor del av hjärnans kopplingar?

  Beroendesjukdom?

  Kan ansvarslös strävan efter godhet och humanitet klassas som beroendesjukdom precis som knark, shopping, socker och alkohol?

  http://word.harrietsblogg.se/

  Liked by 6 people

 12. lensof skriver:

  Ja det vore en definitiv lösning för media för då behöver de inte resa på sig, gå ut genom dörren för att finna nyheter. De kan sitta kvar och söka på nätet och mata oss med absolut viktiga saker som mordet på Kim Jong Nam (kan ältas i evighet och i detalj) och varje litet snedsteg sant eller falskt som Trump gör när de inte besöker den av riksintresse viktiga Melodifestivalen förstås. För övrigt kan de fortsätta försöka fostra oss utanför murarna så vi får en god och human inställning till dem innanför. (Obs också ironi)

  Gilla

 13. tipp skriver:

  ” försäkran som Morgan Johansson gav via UD häromdagen: ”If we are managing in terms of jobs, schools and housing, and reducing social gaps we will also manage in terms of crime prevention”….. Det påminner mig om den gamla historien om drängen som anställdes för att fånga råttor på en gård. Men drängen latade sig i halmen och blev påkommen av bonden varvid drängen försvarade sig med: När jag har fångat den här råttan och två till så har jag fångat tre. Dö-politikernas åtgärder inleds alltid med om, när, ifall och därefter tror de att de åstadkommit något.

  Liked by 3 people

 14. Sixten Johansson skriver:

  Om någon tycker att Helenas framsynta förslag är alltför grymt ironiskt, så kan jag nämna att jag föreslog en egen mildare variant i en gästkrönika: ”Ett alexanderhugg för Sveriges bästa”. Gå ner på sidan här till ARKIV, klicka på december 2015 och rulla ner till 23 december. Samtidigt ser ni glimtar av hur otroligt mycket tänkvärt, upprörande, vemodigt och humoristiskt som har skrivits och finns att läsa här på DGS, i både blogginlägg och kommentarer.

  Gilla

 15. Jennifer skriver:

  Murar känns inte bra men faktum är vi betalar skatt så ögona blöder för att vi som befolkning skall bli utbytta med invandrare samtidigt som vi blir rånade, misshandlade och våldtagna. Detta känns inte bra och jag förstår faktiskt inte hur våra politiker tänker eller varför svenskar som folk så lättvindigt accepterar att bli hunsade av överhögheten.

  Gilla

 16. Tomas Andersson skriver:

  Vadå ironi. Jättebra förslag. Fast den samlade hjärntrusten i regeringskansliet kan säkert tänka ut något bättre, men tills den dagen kommer föreslår jag att vi sätter igång.

  Går det att söka EU bidrag för cementen med hänvisning till mångkulturell regional utveckling?

  Liked by 1 person

 17. ludde38 skriver:

  Du efterlyser namn på de inmurade områdena. Jag föreslår ”Norra kalifatet”. Det är ändå ett nytt kalifat som islamisterna eftersträvar i Europa i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Läs terrorforskaren Magnus Norells bok ”Kalifatets återkomst” eller den franske författaren Houllebecques roman ”Underkastelse” så förstår ni vad som är på gång.

  Gilla

 18. ! skriver:

  I Västerviks posten som mirakulöst nog finns kvar var början ej lätt vid etableringsstarten.Redaktör Ekblad som kommit över en tryckpress till vrakpris skrev alla artiklarna själv.Inte nog med det-han skrev även under fingerade namn alla insändare själv.Så krystat snårigt som det här inlägget var med all sin brasklappande ”satir” och sitt krumbuktande får en osökt att tänka på ett slags misslyckat försök i grenen ”manipulation and duplicity”.Svårt-och farligt!-när det bara finns en arbetsgivare för ”journalister” i landet.Bättre då att krumbukta lite hit-och-dit-så har man alltid en reservutgång om det skulle knipa.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Ironi är bland det svåraste att översätta. Den förutsätter dessutom att läsarna har förkunskap. Annars faller ironin platt. När jag läste ditt inlägg fick jag tanken att försöka mig på det. Men gav snart upp. Jag insåg att det utöver översättningen skulle behövas en mängd förklaringar. Vilka hade gjort läsningen tungrodd.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.