Historiens vågor

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Var och en som passerat femtio års ålder har egen erfarenhet av historiens vingslag. Det är inte bara att nya prylar lanseras och stadsbilder förändras utan också, ännu mer genomgripande, att nya idéer och synsätt slår igenom.

Ofta ruskar folk på sig av nyheternas obehag – tänk på den före detta svenska kommunikationsministern Ines Uusmann som hävdade att Internet nog var en dagslända, en ”fluga” – ty hur modern, hip, flexibel och nyhetsbejakande människan än anser sig vara finns en konservativ instinkt hos alla om inte för annat så för att det är jobbigt att anpassa sig hela tiden. Själv har jag kommit på mig med att negligera starka intellektuella strömningar såsom genustänkande och identitetsideologier eftersom jag utgått från att sådana dumheter aldrig skulle kunna slå rot på allvar. Och se vad som hänt medan jag vänt bort blicken i några decennier!

Jag har sedermera insett att det som pågått medan jag tittat bort har varit historien. Den tar aldrig paus, den vilar aldrig. Filosofen Friedrich Hegel menade att historien styrs av en välvilligt sinnad Världsande mot ett högre mänskligt mål som när Hegel skulle precisera sig lite närmare visade sig vara den framväxande preussiska staten.

Att Hegel kunde tro på en bevågen Världsande berodde nog på att hans epok, åren kring förrförra sekelskiftet, i många stycken var en löftesrik tid. Historien höll på att förbereda sig för de materiella, kulturella och sociala stordåd som nu, fruktar jag, i Västerlandet för ett bra tag sedan har passerat sin kulmen och nu rutschar mot en förvirringens och oordningens epok.

Om vi studerar västerlandets historia sedan det förra millenieskiftet upptäcker vi två särskilt förvirrade och oordnade epoker, nämligen renässansen och upplysningstiden (där den senare alltså stod i full blom när Kant upptäckte den välmenande Världsanden).

Jag har i historieboken På spaning efter Moder Sveas själ, som kom för trettio år sedan, kallat dessa förvirrade och oordnade epoker, som tycks komma med ungefär 250 års mellanrum, för ”sökperioder” eftersom mänskligheten just är förvirrad och förbereder sig för en utveckling i en ny och okänd riktning. En gammal, alltmer kraftlös ordning går i graven och en ny formerar sig för att ta över kommandot.

Det som kännetecknar såväl renässansen som upplysningstiden är den snabba intellektuella blomstring som sker. Så här lyder en typisk beskrivning av renässansen på en webbsida jag hittade:

Renässansen följer på medeltiden och är en period då man sätter människan och hennes kunskap i centrum, hennes livslust, nyfikenhet och upptäckarglädje. Man intresserar sig för naturen, vetenskapen som metod att förstå naturen och tror på utveckling. Kyrkan får mindre betydelse och vetenskapen värderas högre.

Upplysningstiden brukar beskrivas på ungefär samma sätt, kort sagt som en andens och intellektets storhetstid.

Är då allt till det bästa? Det tror jag inte. Dessa epokers betydelse framträder först i efterhand. Medan det pågick var det nog rörigt, svårgripligt och oordnat, ungefär som att ett renoverat hus säkert är vackert när jobbet är klart men outhärdligt att bo i medan det pågår. Jag tänker ofta på den svenska upplysningstiden, som i vår historieskrivning kallas frihetstiden. När Karl XII föll förintades en hel samhällsordning. Ett centraliserat och trots allt rätt välordnat system bröt samman och ersattes av villervalla och korruption, kreativt för några, kanske, men nog så obehagligt för de flesta.

På lång sikt kan det nog bli bra, men som Keynes påpekade är vi alla döda på lång sikt.

27 reaktioner på ”Historiens vågor

 1. oppti skriver:

  Historisk händelse idag. Sossarna kliver ur socialistinternationalen! Biståndet som delades ut till alla möjliga befrielseorganisationer har , enligt Bengt Nilsson, inte gjort gott. I bästa fall inte heller ont. Samme Bengt N granskade lite mer välvilligt Lundin oils insatser i Sudan.

  Liked by 1 person

  • Kuckeliku skriver:

   Med tanke på att progressiva alliansens motto är ”frihet, rättvisa, solidaritet” så kan man kanske dra slutsatsen att sossarna blivit socialliberaler. Liksom snart sagt alla andra svenska partier. Socialliberalism är den defekta, atomistiska, statsförnekande ideologi som drar oss ner i avgrunden om vi inte passar oss. Demokratin och medborgarna är viktigare än individens gränslösa friheter och rättigheter. Liksom ekologin och ekonomin förstås.

   Gilla

 2. Lennart Granqvist skriver:

  Det finns bara ett sätt att förhindra en kommande katastrof och det är att återgå till guldmyntfoten.
  Detta förhindrar att politikerna trycker sedlar,papperspengar, som genom inflationen blir mindre och mindre värda.

  Liked by 2 people

  • phnordin skriver:

   Svenskarna har kanske inte uppfattat hur mycket fattigare nationen blivit under de senaste 40 åren relativt länder som skött sin valuta. 1970 kostade en schweizisk franc ca 1 skr. Nu närmare 9 skr /1 fr. Välståndet har relativt sett inte ökat i Sverige snarare tvärt om.

   Liked by 2 people

   • BjörnS skriver:

    Det är inte valutan som sköts eller missköts. Valutans värde är blott en funktion på den ekonomiska politiken i stort. Här har Schweiz varit konservativa och Sverige ”naivt progressivt”. Urholkas konkurrenskraften av en misslyckat ekonomisk politik kommer den att återställas genom värdeförsämring av landets valuta; Sveriges paradgren.

    Gilla

 3. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  Ja, Patrik Engelau. När man står till fotknölarna i nutiden, och inte förstår ens den, så är det svårt att se framåt. Vilket man skall göra, enligt min far, när han backade på mjölkkärran. Ibland, när jag försöker tänka, och lyfter mig till ett mer internationellt och interkulturellt perspektiv, så undrar jag om vi inte låter det omedelbara skymma blicken. Skogen och träden. Det kanske är precis tvärt om. Det kanske är Islam, som genomgår sin ödeskris.Dom har ju aldrig haft någon riktig ”humanistisk” diskussion i den kulturen. Och med de kunskaper som har forskats fram och diskuterats under lång tid i Väst, så bör ju tvivel verkligen insås i vissa skallar inom Islam. (Varifrån kommer de 72 Jungfrurna i Paradiset till exempel? Och dom går ju bara att använda en gång. Vad får dom göra sen? Städar Paradiset? Går ut bakvägen i gränden? Stora logistiska problem). Ja, det finns massor med frågor för en Rätt-trogen att ställa. Jag brukar prata med min Kurdiske frisör om det här. Mycket trevlig. Talar 5 språk ”och litet franska” säger han. Hur kan man se Aljazzera i Sverige? Via satellit, förstås säger han. Var finns då himlen? Var finns Paradiset? säger jag. Det står ingenting om satelliter i Koranen, säger jag. Allah borde ha vetat om rymden. Varför sa han ingenting?
  Och så vidare. Vi måste hjälpa människor att ifrågasätta sanningen! Dom måste få känna sig vuxna. Dom måste känna att vi respekterar dom. För mina barnsliga frågor är grundläggande.
  Dom har alltid ställts. Och fortsätter att ställas.
  Jag tror att Islam har problem! Inte vi!

  Liked by 1 person

 4. Hortensia skriver:

  Ja, Patrik, må vi alla, i sinom tid, få vila i frid, men måtte vi först återfå hoppet om en ordnad, trygg, säker, ljus och fröjdefull framtid för svenska folket i Sverige. Det är väl ändå inte för mycket begärt?

  Gilla

 5. Linden skriver:

  Sverigebilden rasar ihop som ett korthus
  Konsekvensen av det svenska etablissemangets totalt obalanserade reaktion på Trumps tal är, att media över hela världen nu riktar in sina strålkastare på våra enorma problem med integrationen av de 160.000 migranter som släpptes in 2015 och de hundratusentals anhöriga som kommer i deras spår.

  Man kommer överallt att göra sig löjlig över svenska politikers självförhärligande om att Sverige skulle vara en humanitär stormakt. Den som myntade det löjliga begreppet var f.ö. sagde Carl Bildt, så man kan verkligen undra vem det varit som rökt på?

  Vi måste nu räkna med att varje invandrarmord, våldtäckt, mordbrand och annan grov brottslighet kommer att få stor uppmärksamhet i USA och resten av världen.

  Till de rent ekonomiska problemen skall läggas att den svenska politiska eliten nu gjort sig till ovänner med presidenten i världens mäktigaste land och viktigaste ekonomi. De var tidigare ovänner med ledningen för vår närmaste östra supermakt. Vi ser även hur de få vänner de har kvar bland europeiska ledare är på väg att ersättas, även de av antiglobalister. Snart står den svenska politiska eliten ensam i en hård värld med bara palestinska terrorister som vänner.

  Sveriges röst i världen har försvagats på alla plan och svenska folket riskerar att få betala ett högt pris.

  https://anthropocene.live/2017/02/26/sverigebilden-rasar-ihop-som-ett-korthus/

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Men vi har ju i Allah fall goda relationer med Palestina!
   Lägg sen till Libyien o Cuba)

   Sverige sitter i FN:s Säkerhetsråd som en Lam Anka under två år…
   Utan ett enda Trumpkort att spela ut…

   Blev nog en besvikelse för både Margot o Stefan,
   när man stod där med långa röda näsor)

   Liked by 2 people

 6. Lennart Jonasson skriver:

  Hegels listiga världsande har kanske placerat Trump i vita huset. Tillvaron ter sig i alla fall dialektisk. Identitetsideologi, relativism och annat obeständigt är nu på väg att slå tillbaka mot de som hyllat dylika tankegångar. I Sverige fumlas och famlas det i en nynationalistisk anda bland etablissemangen efter att befästa makten med krav på nya begrepp.

  Gilla

 7. Lotta Trouble skriver:

  Kant hade naturligtvis rätt: den framväxande preussiska staten var det högsta mänskliga målet. Så går det när man rakar av sig mustaschen och börjar larva sig med självförverkligande istället för pliktuppfyllelse.

  Gilla

 8. Anna Kristina skriver:

  Människans biologiska tillkomsthistoria har alltid fängslat mig. Livets och evolutionens ström utgör vår ultimata historiska väg. Men den vägen har inte fjärrmat oss från övrigt liv på jorden, som vissa tycks tro. Vi ingår alltjämt i biologins brokiga väv. Intellekt är ingen navelsträng som kan klippas av från livet i övrigt. Också intellektet är sprungen ur evolutionära mötet med en krävande oförlåtlig verklighet, precis som vår kropp, sinnen och inre organ. Kropp och själ har utvecklats i symbios med varandra.

  Jag inbillade mig för många decennier sedan att kvinnan i sin närhet till livet självt, genom havandeskap och intimiteten till det lilla livet, skulle hjälpa samhället att bryta sig ur en mer begränsad och steril materiell livsföring. Att en uppvärdering av de mer mjuka värdena skulle ske. Att kvinnan skulle ta för sig domäner männen rundat eller helt negligerat. Och att då höja dessa vita fläckar, och därigenom uppgradera sina mer specifikt kvinnliga egenskaper och förmågor. För vi lever i en värld helt dominerad av män, byggd av män, efter i grunden manliga normer.

  Men gud vad jag bedrog mig. Kvinnorna ville bli som män. Männen fick fortsatt bilda norm. Självförverkligandet söktes i näringslivet. Och där framstod makt och upphöjelse som åtråvärt, precis som för många män. Man lämnade det mer nära livet, barnens fragila värld vände man delvis ryggen, och klev rakt in i männens helt projektinriktade värld. Där en sak i taget gäller. Karriär sattes helt i första rummet. En stor del av barnens fostran fick då överlämnas till förskola och skola. Extern pedagogisering av en profession fick ta vid. Livets mjuka närhet fick stå tillbaka.

  Den blindhet för biologi som genomsyrar feminismen idag är monumental. En mer ödmjuk inställning till livet självt stod tydligen i vägen för kampen om positioner, makt och en plats i solen. Barnen offrades delvis på den materiella framgångens altare, där status många gånget blivit viktigare för kvinnor än den för män – som kvitto på framgång. Allt det här hade jag aldrig kunnat förutse i slutet av 60-talet och början på 70-talet. Jag inbillade mig länge att kvinnor var klokare än så. Men gud vad jag bedrog mig.

  Liked by 3 people

  • Flodvågen skriver:

   Det var väldigt klokt skrivet. Det enda jag vill tillägga det är att just i den domän där kvinnligt tänkande inte lämpar sig, där man skall bedöma yttre och inre hot så kom just de kvinnliga tankesätten att dominera paradoxalt nog.

   Liked by 2 people

   • Verdandi skriver:

    Instämmer till fullo med er båda! Det senare beror väl på att männen å sin sida blivit femininiserade. Annars hade kloka män inom polis, försvar och säkerhetstjänst sagt rent ut, vänligt men bestämt att nu GÅR detta inte längre, redan för 15 år sen. Rikets säkerhet är uppenbarligen hotad, på relativt kort sikt blir spänningarna inom landet så stora att de hotar att utvecklas till extrem civil oro och i värsta fall krig. Så stopp och belägg för ytterligare invandring på ett rejält tag.

    Liked by 2 people

  • Hovs-svarta-hallar skriver:

   I min gröna ungdom skulle jag hållit med. Men numera visar facit hur det går när de ”kvinnliga” värdena tillåts styra samhället — det går åt helsicke!

   Människans biologi — ja. Varför har män och kvinnor olika prioriteringar?
   JO därför att de har olika biologi.

   Kvinnornas viktigaste biologiska uppgift är att se till att barnen överlever, medan männens viktigaste uppgift är att se till så SAMHÄLLET överlever!

   När kvinnor börjar få makt över denna männens domän går samhället åt helsicke, därför att kvinnorna inte som grupp klarar av att försvara samhället. Därav den vanvettiga migrationspolitiken!

   Kvinnorna ser asylinvandrarna som stackars klienter, och vägrar inse att de till stor del utgör en invaderande armé!

   MP stöds mest av kvinnor medan SD stöds mest av män — som väntat.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Män och kvinnor har inga uppgifter. De har prioriteter, drivkrafter och förutsättningar som delvis skiljer sig åt. De spelar delvis olika sociala spel. Det är på den felaktiga uppfattningen att män och kvinnor har uppgifter som feminism och kvotering och diskrimineringslagar baserar sig. Vive la petit difference!

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Må så vara, Hovs svarta hallar, men förhoppningsvis stöds MP snart knappt av någon alls, medan allt fler vuxna väljare – både kvinnor och män – redan tycks söka sig till stadigt växande SD.

    Gilla

  • Hovs-svarta-hallar skriver:

   ”Vi lever i en värld byggd av män….” Denna tröttsamma litania nu igen. Jag trodde på detdär i min enfaldiga ungdom då jag även röstade på MP!

   Visst har det funnits stelbenta begränsningar i de påbjudna rollerna i samhället, för BÅDA könen, men dessa begränsningar är avskaffade sedan en mansålder tillbaka…

   Numera försöker man istället FÖRNEKA de uppenbara skillnaderna mellan könen, med förödande konsekvenser. Kvinnorna är exempelvis av naturliga biologiska skäl mer fokuserade på det nära familjelivet än på det stora samhällets uppgifter, och denna skillnad förklarar varför männen dominerat i det offentliga livet.

   Kvinnor med verklig fallenhet för det offentliga ska naturligtvis förstås kunna hävda sig där — på EGNA MERITER! Ännu har jag inte hört att kvinnor ska ha en gräddfil till läkarutbildningen men det kommer nog. Däremot kvoterar man in fysiskt inkompetenta kvinnor till brandsoldater — trots att detta vanvett kan leda till att folk dör i bränder!

   Somliga naiva personer verkar dessutom inbilla sig att vi skulle få en fredligare värld med en ökad tonvikt på ”kvinnliga” värderingar — ett fatalt misstag. Som ordspråket säger: Ett land har alltid en armé — sin egen ELLER någon annans!
   Sanningen är att båda typerna av värderingar behövs — fast på olika områden. Samhällsskyddande funktioner som polis och militär måste tex. styras av MANLIGA värderingar, annars går det åt pipsvängen. Fatta äntligen det, och sluta med denna klagan om ”manssamhälle”.

   Gilla

 9. Susanne Nyman Furugård skriver:

  Tack, Patrik, för viktig påminnelse om olika perspektiv på tidsepoker. Det optimala vore ju om vi kunde vara ”efterkloka i förväg” som Karl-Erik Edris försöker i sin bok ”Vart är världen på väg?” (Edris Idé-Förlag 2015) Mycket läsvärd!

  Gilla

 10. Sixten Johansson skriver:

  Upplysningstiden var ett utdraget kunskapsbyggande och uppror mot det gamla och dess slutpunkt brukar anses vara franska revolutionen. Vi kan säga att sedan följde 250 år av egalitär socialistisk materialism (i symbios med liberalismen och otaliga andra ismer – några av de senaste har varit nationalism, fascism, individualism, feminism, globalism och superkapitalism). Nyss blev den socialliberala materialismen fullmogen och nu har den börjat ruttna och blottat sin totalitära, livsodugliga, självdestruktiva undergångskärna.

  Världsanden ger oss en vink: Fortsätt att samla kunskap och kraft för en dialektisk motreaktion och ett uppror mot de allrådande härskarnas makt- och åsiktshegemoni i detta cyklopiska rike, där både över- och undersåtar i späd ålder rituellt har fått regnbågslappen påsydd över sitt arvsyndsgivna onda högeröga. Skamstraff, ve och pina väntar envar som försöker avlägsna den. Cyklopernas megafoner dundrar dagligen varningar till de fåvitska undersåtarna om redan varsnade hiskliga högerögda och tvåögda monster, måhända en gång levande begravda, som har grävt sig upp ur mullen och hotar maktcyklopernas enhälliga mångfald och kosmopolitiska fosterländskhet.

  Liked by 1 person

 11. Elisabeth skriver:

  När vi står där framför Sankte Per som frågar: Vad gjorde du av ditt liv? Var du ärlig? Talade du sanning? Följde du ditt hjärta? Det är kanske den epoken som påbörjas nu. Vem vet? Den som lever får se!

  Gilla

 12. annagustin2@gmail.com skriver:

  Men låt oss hoppas att vårt snart 100 år gamla partipolitiska system rasar ihop som ett korthus inför valet 2018. Om det gör det så kanske vi har kommit till gränsen för den kritiska massan och vips inser alla att vi inte längre kan leva med ett så maktfullkomligt demokratissystem utan behöver ta tillbaka makten över våra liv och levnadsmiljöer. Som ett litet frö finns några som arbetar med Direktdemokrati. Folkvalda bör vara människor som vi andra väljer för att vi har stort företroende för dem.
  – I ett verkligt demokratiskt system kräver man att de som man givit sitt förtroende öppet redovisar exakt VAD personen tänker rösta i alla olika frågor.
  – I ett verkligt demokratiskt system har man rätt att ta tillbaka sitt förtroende exakt när man vill och ge det till någon annan. Först då kommer vi att kunna börja gallra fram kloka och visa människor till den grupp som ska sköta om vårt gemensamma samhälle.

  För nu står vi här och ser hur lurade vi är på alla plan, inte minst ekonomiskt. Att det gamla systemet själ våra liv ifrån oss via skattsedeln kan snart inte ses som något annat än som en rent kriminell handling (av det partipolitiska systemet och deras tjänstemän) – och är något som måste rättas till. VAD har vi kommit överens om att vi ska kalla våra gemensamma utgifter? Och HUR ska vi dela på dessa utgifter?

  Alla människor vill ha ett gott liv…de flesta har heller inga enorma krav. Det är inte heller något gigantiskt krav att förvänta sig att de som ska sköta om vårt samhälle, ska göra det för allas vår räkning…inte att vi ger bort våra demokratiröster för att sen se hur de samarbetar med banker, storföretag och börsen MOT oss medborgare.

  Näe, vi behöver ett nytt demokratisystem (Direktdemokrati) OCH – ett nytt skattesystem Tidfaktorekonomi). RÄTTVISA system. Det är fullt möjligt att ordna det…att se till att kursen läggs om. Vi KAN göra det.

  Varje gång ni hör en politiker säga att vi måste öka tillväxten…tänk då att de istället säger ”Vi måste öka rovdriften på planeten”. För de är ju DET som det handlar om. De har lyckats döda hela lagningsindustrin, sett till att kortare och kortare livslängder byggs in i all massproduktion, så att vi ska slänga och köpa nytt (men strunta i att sopbergen växer) osv. Dagens ekonomiska system kräver ökad tillväxt….men…..
  Alltså – ska vi ha det så här?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.