JOURNALISTIK I VÄRLDSKLASS DEL 13: DN OCH GATUBARNEN

Ulf Larsson

Den senaste tiden har man kunnat läsa extra mycket om de nordafrikanska gatubarnens härjningar i Stockholm. Antalet sådana ”barn” som driver runt på Stockholms gator och ägnar sig åt allsköns brottslighet – företrädesvis rån och misshandel – uppskattas nu till runt 200 enligt Stockholmspolisen. Såhär kan det se ut när Expressen rapporterar om eländet:

I söndags kunde polisen gripa sex pojkar efter ett rån och ett rånförsök. I ett av fallen handlade det om en person som blivit av med sin mobiltelefon efter att han blivit slagen i huvudet. I det andra fallet var det en person som blev utsatt för ett rånförsök av flera pojkar som på cykel ska ha använt ett knivliknande föremål.

Och:

På söndagskvällen blev även en kvinna rånad på sin guldkedja av två yngre män på Katarina kyrkogård och i måndags skedde ytterligare ett rånförsök. 

Expressen redovisar polisens uppfattning:

Helena Johannesson, gruppchef för polisen på Södermalm, säger till Stockholm Direkt att det i samtliga fall handlar om gatubarn – alltså unga pojkar med utländskt medborgarskap som saknar bostad. 

Vi tar lite Aftonbladet också:

Den senaste veckan har Aftonbladet kunnat rapportera om flera rån och misshandelsfall Södermalm i Stockholm. Förövarna var alla under femton år, och enligt polisen var en pojke så ung som nio år.

Totalt bor 200 pojkar på Stockholms gator och många av dem livnär sig på brott, enligt polisen.

Och:

– Vi är lite tagna på sängen i samhället, säger Jonas Trolle, biträdande lokalpolischef på Södermalm Stockholm.

Polisen vet inte var större delen av pojkarna uppehåller sig, men har hittat platser där flera av dem bott.

– Vi hittade ett ställe där fem, sex stycken verkade bo, under bar himmel, säger Jonas Trolle.

Polisen arbetar för att lagföra dem som utför brottsliga handlingar. För att göra det måste de identifieras.

– Vi jobbar med att identifiera dem, en del har haft upp till 10 identiteter. Vi jobbar med att åldersbestämma dem. Det handlar om fingeravtryck och DNA och sådana saker, säger Jonas Trolle.

Svåra problem, och problematiska svårigheter för samtliga involverade, med andra ord – inte minst för brottsoffren.

Med anledning av det expanderande gatubarnsproblemet publicerade DN en ledare den 27 juli. Ledaren är skriven av Lisa Magnusson och har rubriken ”Vi måste göra något åt gatubarnen”. Det är som så ofta spännande att se vad landets största morgontidning anser i detta slags frågor, så här följer några nedslag i Magnussons resonemang. Redan i ingressen slås en lätt infantiliserande ton an:

De kringdrivande marockanska barnen väljer oftast hellre gatan än ett vårdhem. Men de ska inte få välja själva – de är barn. Och vuxenvärlden måste bli bättre på att ta hand om dem.

Hur kan Magnusson vara så tvärsäker på att alla dessa figurer verkligen är barn, om man med det menar att man är under 18 år? Jag kommer att tänka på den uppmärksammade gruppvåldtäkten vid Fåfängan där det efterhand framkom att flera av de skyldiga inte alls var barn, som de uppgivit, utan i själva verket vuxna män. Det är heller inte så att samtliga dessa kriminella unga har ålderstestats och befunnits vara barn; Stockholmspolisen säger ju själva att:

– Vi jobbar med att identifiera dem, en del har haft upp till 10 identiteter. Vi jobbar med att åldersbestämma dem. Det handlar om fingeravtryck och DNA och sådana saker, säger Jonas Trolle.

Men här handlar det alltså om barn, slår DN fast. Det gör det säkert i många fall – till exempel greps nyligen ett nioårigt gatubarn i Stockholm – men långt ifrån alltid. Med detta något vingliga antagande är grunden för det fortsatta resonemanget murad. Såhär ligger det till, förklarar DN:

Vuxna ska alltid se till barnets bästa. Så kan man sammanfatta FN:s barnkonvention, som ska bli svensk lag nästa år. Den verkar dock inte gälla de marockanska gatubarnen som kommit till Sverige på senare år.

De beräknas vara omkring 200 nu. De är barn, men de ser sig inte själva som barn, och beter sig heller inte som barn. De är hårda, undanglidande, de har lärt sig att inte lita på vuxenvärlden.

Bortsett från det ogrundade påståendet om att alla skulle vara barn, så slirar Magnusson rejält när det gäller antalet kriminella utländska yngre hemlösa, som man kanske skulle kunna kalla den här gruppen. Som framgick av Expressen- och Aftonbladscitaten ovan så gäller siffran 200 det ungefärliga antalet gatubarn i Stockholm. Det har rapporterats en hel del om motsvarande problem i Göteborg och Uppsala, så antalet sådana här figurer i hela landet är mycket större. Men med Magnussons formulering får man lätt intrycket att 200 skulle gälla för hela landet – ingenstans nämns att siffran gäller för endast Stockholm.

Så långt kommet finns alltså flera felaktigheter i artikeln. Men vi går vidare:

När myndigheterna fångar upp dem smiter de snart och tar sig tillbaka till storstäderna, där de har sina familjer. 

”Sina familjer”? Har de kriminella yngre nordafrikanerna alltså sina familjer i Sverige? Nej, så menade ju inte Magnusson:

Om man nu kan kalla det för familj att barn får ”beskydd” av vuxna landsmän i utbyte mot att de hjälper till med diverse kriminell verksamhet.

Om det nu alltså inte rör sig om familjer, varför ska man då överhuvudtaget använda ordet familj, kan man undra. Svaret på den frågan är inte överdrivet svårt att lista ut.

Hur ligger det till med gruppens rättigheter då? Jo såhär, berättar Magnusson:

Gatubarnen har visserligen rätt till allt som svenska barn har rätt till: ett hem, skolgång, vård och så vidare. 

Jag må vara felinformerad, men kan det verkligen stämma att personer som lyckats ta sig till Sverige och inte kan uppvisa några identitetshandlingar samt begår brott i landet och säger sig vara barn har ”rätt till allt som svenska barn har rätt till: ett hem, skolgång, vård och så vidare”? Vilket lagrum lutar sig Magnusson emot i detta påstående? Om detta påstående skulle stämma, skulle det alltså betyda att Sverige per automatik skulle vara försörjningsskyldigt för alla som har tagit sig in i landet och säger sig vara barn, oavsett deras juridiska status.

Oavsett hur det ligger till med Sveriges skyldigheter att ordna boende, skola och med mera för den här gruppen så tornar åskmolnen upp sig vid framtidshorisonten. DN förklarar:

Men så snart de fyller 18 och därmed räknas som vuxna kommer allt att tas ifrån dem. Då måste de tillbaka ”hem” till Marocko.

”Hem” inom citattecken – den var bra! – ja det är förstås orimligt att kalla ett land där man är född, där man vuxit upp och där man är medborgare för ”hem”. Men här kan det bli problem, berättar DN:

De har oftast inte några papper, och marockanska ambassaden vill hur som helst inte utfärda några resedokument. De kan därför inte återvända till Marocko, och här i Sverige får de allt som oftast inte uppehållstillstånd. 

Eländes elände – vad göra? DN redogör för alternativen ”i praktiken”:

Så kan dessa nyblivna vuxna med andra ord i praktiken inte lösa situationen på annat sätt än att antingen sitta på något förvar, eller helt gå under jord. 

Hela geschäftet utmynnar alltså i att Sverige först skulle ha skyldighet att försörja dessa människor fram till 18-årsdagen, och sedan fortsätta härbärgera dem ”på något förvar” (det är oklart vad Magnusson avser med detta) alternativt finna sig i att gruppen ”människor som befinner sig i Sverige illegalt” får tillökning. Som Magnusson mycket riktigt konstaterar:

Det är inga hoppingivande utsikter.

Nej sannerligen inte – inte för någon. Allra minst för de framtida brottsoffren.

Men vad ska man, eller rättare sagt svenska myndigheter ta sig till med ”gatubarnen” då? Det går inte att låta dem springa runt lösa och terrorisera folk på gator och torg, och man kan inte skicka tillbaka dem till Marocko. Så vad som återstår är att spärra in dem på någon passande svensk institution, tycker DN:

Det måste bli lättare att få till omedelbara omhändertaganden enligt lagen om vård av unga. Och det går inte att placera kriminella småungar på ställen där de kan driva vind för våg utan att någon vuxen hindrar dem från att sticka. De borde rutinmässigt hamna på ett av Statens institutionsstyrelse-hem, bakom låsta dörrar.

De flesta människor anser säkert att det är bättre att ha de här kriminella typerna inlåsta än att de rånar och misshandlar oskyldigt folk på stan. Samtidigt kan man fråga sig hur det kan bli Sveriges ansvar att bekosta dyr vård på HVB-hem för utländska medborgare – vad jag vet kostar sådan vård flera tusen per klient och dygn, och jag kan tänka mig att platsbristen inom även detta slags vård är rätt stor. Så varför ska skattebetalarnas pengar användas till att bekosta den här gruppens boende där?

Här har DN svaret – det handlar ju om barn! I bästa hjärteknipande barnboksstil slår man avslutningsvis fast att:

Barn är skyddsvärda just för att de är små och ömtåliga. Och vi är skyldiga att ta hand också om gatubarnen och skydda dem, även om de är både opålitliga och saknar tillit, även om deras framtid är aldrig så tröstlös. Att vara deras mammor och pappor när de inte har några, och stänga dörren mot den farliga undre världen – bokstavligen. Det är att se till deras bästa.

Hur och när det blev så att ”vi” – vilka vi förresten? – är ”skyldiga att ta hand också om gatubarnen och skydda dem” går DN inte in närmare på. Vi i Sverige – för jag antar att DN inte inkluderar exempelvis Marocko i sitt ”vi” – måste erbjuda oss att ”vara deras mammor och pappor när de inte har några, och stänga dörren mot den farliga undre världen”.

Hela soppan kokar ner till två enkla frågor: Har ”vi” bett om detta föräldraskap? Kan ”vi” avsäga oss det?

Välkommen till Sverige!

54 reaktioner på ”JOURNALISTIK I VÄRLDSKLASS DEL 13: DN OCH GATUBARNEN

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Vår kombinerade justitie- och inrikesminister, Morgan Johansson, kan säkert ”säkerställa” att problemet får sin lösning i samarbete med koalitionspartnern mp. Regeringen planerar ju att upphöja FNs barnkonvention till svensk lag nästa år, och då får ju dessa baaarn det lagliga skydd och den omvårdnad de rättmätigen kan kräva. Så: Aja baja, Ulf Larsson, att ifrågasätta självaste DNs omvittnat framstående journalistik!

  Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Att utvisa skall bestå i förpassning till bevakad enklav intill flygplats, varifrån man är fri att ta sig till avlägsen destination, när man ordnat resehandlingar och pengar till biljetten.

  Anklagelser om grymhet skall sedan adresseras till inkräktarnas hemländers regimer som inte tar hand om sina medborgare.

  Sedan måste vi jobba på en europeisk lösning med en dumpningsplats i Nordafrika dit man kan förpassa alla illegala invandrare.

  Gillad av 4 personer

 3. Nyktergalen skriver:

  ”– Vi är lite tagna på sängen i samhället, säger Jonas Trolle”
  Vilken lögn, vilket fult sätt att försöka rentvå sig
  Detta har ju pågått i minst 2 år i Sverige
  Varför har detta mörkats
  Googla på ” malmö centralstation vakt slåss med 9-årig ”
  Följ trådarna o se hur stora delar av PK-media samt företrädare vänder sig mot samhället när det ingriper mot de som idag kallas kriminella gatubarn
  I över 2 år har politiker haft tid att lösa återvändande frågan
  Minst !!!
  Sydsvenskan gjorde en snyftserie om den ” 9-årige ” killen
  Färden gick till Köpenhamn o bl a Stockholm
  ” Enkla jobb ” finns redan – bli politiker – speciellt inom 7-klövern
  Behövs inga arbetsinsatser

  Gillad av 8 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Självklart kan vi och ska vi avsäga oss detta ”föräldraskap” och avhysa dessa brottslingar på närmaste flygplats i Marocko. Sverige ska inte gå med på marockanska ambassadens vägran att utfärda resehandlingar och därmed låta Sverige bli en social soptipp. Vilken signal till omvärlden! Ingen individ oavsett ålder bör få korsa Sveriges gräns utan giltiga pass och identitetshandlingar, som också bör utvecklas till någon säkrare biometrisk variant.

  Journalisternas beskrivningar, som du återger, är antingen avsiktliga förvrängningar eller bottenlöst aningslösa floskler och hur som helst visar de total brist på rättsmedvetenhet och känsla för brottsoffren och för vart vårt samhälle är på väg.

  Man må bli berörd av grymma livsöden som t ex gatubarnens i olika länder, men man är en uppblåst idiot om man tror att Sverige har ett ansvar för all världens orättvisor och elände.

  Vi har haft ett tryggt välmående land, men det håller på att monteras ner i rasande takt. Antalet våldtäkter, bränder, knivöverfall osv tuggar oförtrutet sönder den känsla av tillit och trygghet som tidigare har varit kännetecknande för vårt land. Vi har redan no-gozoner, snart riktig slum och behöver redan överfallsspray i väskan dagtid och undvika att gå ut alls kvällstid.

  Dessa gatubarn har ju vad jag förstår redan tilldelats fosterhem här som de ständigt rymmer ifrån och därmed dagligen upptar värdefull arbetstid för polis och socialtjänst. Ett fullständigt hopplöst företag att tro att man kan hjälpa dessa fullt utbildade asociala brottslingar till ”barn” med vänlighet och omhändertagande.

  Glöm det, skicka tillbaka dem, de är inte vårt ansvar. Ägna krafter och resurser åt problem som vi faktiskt har ett ansvar för. Det finns gott om viktiga saker att göra på alla möjliga nivåer och på olika sätt om vi på allvar skulle vilja försöka motverka den ökande otryggheten i det svenska samhället.

  En otäck undran som gnager i mig är om våra rikspolitiker verkligen vill det eller om de är rätt nöjda med ökande instabilitet och brottslighet. Kanske räknar vänstern med att öka sin väljarbas på att folk inte ska ha det för bra och bli för självsäkra och kaxiga utan ska hållas nere med oro och behov av samhällets s k åtgärder? Det finns ju inga tecken på att göra något verkligt åt problemen i alla fall. I stället sliter man ut polis, socialtjänst, lärare och vårdpersonal genom pressande arbetsmijlö och omöjliga uppdrag. Till låga löner trots att vi har världens högsta skatter.

  Gillad av 8 personer

  • Linden skriver:

   ”Det finns ju inga tecken på att det görs något verkligt åt problemen”

   Sant. När jag läser det, ser jag med automatik Ygeman framför mig, politikens största sagoberättare genom tiderna. Tungomålstalarnas mästare, en floskelmaskin,Löfvenberg högra hand, fullständigt opålitlig. Hans litanior med entonig röst har efterhand blivit signifikativt för hela politikerkåren.
   Man kan inte lita på vad någon i sjuklövern säger. Man anar en dold agenda i allt.
   Inte minst transportgate är ett bevis på det.

   Gillad av 1 person

  • Janne skriver:

   Du har rätt i det mesta du skriver, men… Hur skall det gå till att kolla iD på varenda en som passerar den svenska gränsen när vi har den där fria rörligheten inom EU?
   Det är t o m så pass illa att även om du kommer med flyg behöver du sällan visa pass vid incheckningen eller säkerhetskontrollen.
   DEn sociala turismen är här för att stanna, tyvärr. Det slutar med att hela trygghetssystemet är nedmonterat och vi sitter bakom galler med vakter utanför huset. Som i Sydafrika eller Sydamerika….

   Gillad av 1 person

   • Elof H skriver:

    Kan inte se det svåra i att kolla Id OP alla som passerar in. Handlar inte om speciellt många gränsvakter som behövs för det. Rörligheten är fortfarande fri, du behöver bara identifiera dig, precis som på t.ex. Systemet. Ditt argument är hittepå.

    Gilla

 5. Jaxel skriver:

  DN:s Lisa Magnusson skriver: ”Gatubarnen har visserligen rätt till allt som svenska barn har rätt till: ett hem, skolgång, vård och så vidare.” (För länk se krönikan.)

  Man kan särskilt att dessa ”barn” har rätt till ett hem.

  Vidare skrivs: ”Och vi är skyldiga att ta hand också om gatubarnen och skydda dem ….Att vara deras mammor och pappor när de inte har några, ..”.

  Notera att ”vi” är skyldiga. Man undrar vilka dessa vi är. Det står självfallet Lisa Magnusson fritt att ta emot ett eller flera av dessa barn i sitt hem. Om man skall se till barnens bästa så är säkerligen ett riktigt hem bättre än att placeras på ett ”hem” som drivs av Statens Institutionsstyrelse.

  Jag tvivlar dock starkt på att Magnusson ens tänkt tanken på att själv ta emot något sv dessa barn i sitt eget hem. Om barnet, i enlighet med vad som sägs i ledaren, saknar mamma och pappa skulle Lisa Magnusson väl rent av kunna ansöka om att adoptera ett eller flera av dessa barn.

  Hur kan det komma sig att det i detta och liknande sammanhang ständigt återkommande ”vi” aldrig innefattar den som uttalar det. Kom igen Lisa: Öppna ditt eget hem. I så fall är du värd respekt.

  Ett PS till krönikören: Gissningsvis är en plats på ett ”hem” hos Statens Institutionsstyrelse avsevärt dyrare än ett dito av HVB-typ.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Åjo. Precis det och ingenting annat är vårt ansvar. Samt förstås att stänga gränsen, så att liknande händelser inte inträffar igen. FN:s barn konvention säger just detta och även att alla ensamkommande flyktingar måste sändast tillbaka till sina föräldrar omedelbums.

   ”Vi” bryter alltså mot FN:s barnkonvention dagligen och stundligen, konsekvent och systematiskt.

   Gillad av 1 person

 6. larslindblog skriver:

  Problemet togs upp på SVT Aktuellt igår -ingen nämnde det naturliga- att dessa kriminella återsändes hem !
  Marocko har en stor export av bl.a. frukt och sardiner till Sverige , många svenskar turistar i t.e.x badorten Agadir .
  Skulle det vara så svårt att meddela Marocko att ; om handel och turism skall fortsätta får Marocko skicka militär och några flygplan och hämta hem sina medborgare ?
  Nationella insatsstyrkan torde inte ha några problem att plocka in killarna och förvara dom i något nedlagt fängelse eller annan lämplig lokal så avhämtandet kan ske smidigt.
  Det som pågår är så knasigt att det skulle kunna vara ” dolda kameran ” .

  Vill också påminna om att när Odin Nattvandrarna för något år uppmärksammade problemet ,så dök det plötsligt upp 100 tals poliser som bevakade Odin nattvandrarna så att nattvandrarna inte skulle kränka dom Marockanska gangsternas ”rättigheter”

  Gillad av 9 personer

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Exakt: Dessa smågangsters ska förpassas tillbax till det land där de är medborgare. Och om regimen i det landet inte samarbetar kan vi tvinga dem. Tino Sanandaji skriver på FB:

   Marocko spelar fulspel och vägrar ta emot sina egna medborgare bara de slänger sina id-handlingar. Sverige hade kunnat bemöta dessa utpressningförsök genom att avbryta bistånd och förvägra marockaner rätt att resa till Sverige.

   I stället har regeringen böjt sig,…

   Ja, vi har en så oduglig regering i det här landet att man inte tror sina ögon och öron. Och vanvettet underblåses av media, som tydligen på fullt allvar inbillar sig att Sverige kan rädda hela världen från fattigdom. Tja, det fixar sig väl bara vi trycker mer pengar.

   Eller som Palme sa en gång ”Politik är att vilja”. Vanvettet började så smått med honom, och har ständigt blivit värre sedan med kulturmarxismen som infiltrerar samhällets minsta vrår.

   Gillad av 9 personer

  • Jaxel skriver:

   @Larslindblog
   Du menar att hot om ekonomiska sanktioner från Sveriges sida skulle kunna tvinga Marocko att ta tillbaka om sina egna medborgare. För att inte i så fall tala om kraften i motsvarande hot om sanktioner från EUs sida. Här skulle vi verkligen kunna ha nytta av EU. Varför begär vi inte och får sådan hjälp. Verkligen ett bra tillfälle för EU att visa att samarbetet kan vara till nytta.

   Fast detta är i så fall bara en dellösning. Många av dessa barn har sökt asyl i Sverige och har därmed enligt svensk lag rätt att stanna här, åtminstone tills deras ärende är avgjort. Dessa barn vill Sverige, d v s våra styrande, inte ens försöka utvisa. Alltså inte ens om Marocko skulle vara berett att ta emot dem.

   Det borde exempelvis med hänvisning till FNs flyktingkonvention vars möjligt att i svensk lag upphäva rätten till asyl för den som begår brott. Varför skulle konventionen kräva att flyktingen följer det nya landets lagar om det inte har någon betydelse i sammanhanget. I alla händelser är det Sveriges riksdag som beslutar om svensk lag – inte FN.

   Barnkonventionen har ännu inte formellt blivit inkorporerad i svensk lag (1). Fast jag tror svensk rättspraxis, i enlighet med konventionen, innebär att barnets intresse alltid skall komma första rummet vilket i sin tur medför att rättsväsendet i vilket fall som helst inte ens kommer att försöka utvisa dem innan de ”bevisats” (!) vara vuxna. Jag har i alla fall hört radioreportage där det angivits (beklagats) att utvisningsbeslut kommer när barnen blir 18 år gamla. (Eller däromkring i ett relativt vitt intervall skulle man kanske kunna tillägga.)

   Diverse högst egenkonstruerade hinder för utvisning skulle kunna tas bort. Detta sker dock inte. Med andra ord: Landets styrande är endast i begränsad utsträckning utsträckning intresserade av att åtgärda problemet. Återigen går drömmen om den humanitära stormakten och Värdegrunden före svenska folkets intresse. Låt gatubarmen fortsätta att begå brott och därmed skada svenska medborgare. Det är säkert mer synd om barnen än brottsoffren så varför ens försöka på allvar att bli av med problemet.

   1. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/regeringen-tar-nasta-steg-for-att-gora-barnkonventionen-till-lag/

   Gillad av 4 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Det er jo ikke krig i Marokko – på hvilket grunnlag kan disse ungdommene/mennene søke asyl?
    Det er jo tydelig at asylinstituttet misbrukes!

    Gillad av 3 personer

 7. Kuckeliku skriver:

  DN finner det alldeles naturligt att nationell lag ersätts med ”internationell lag” och att globaliseringen därmed blir lag. Vilket är vägen ner ner i helvetet, men det har idioterna på DN ännu inte begripit.

  Gillad av 6 personer

 8. Johan skriver:

  Och detta mot bakgrund av den av EU organiserade verksamhet på Sicilien, där man med hjälp av NGO:s som Läkare utan gränser, Rädda barnen och andra som hantlangare arbetar för att fylla på Europa med ytterligare migranter från MENA. När ska regeringen och EU på riktigt ställas mot väggen och avkrävas ett besked inför folket om vad det är som pågår bakom ryggen på befolkningen?

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   För att inte tala om Sveriges kustbevakning som just nu har en båt (Triton) som hjälper smugglarna att frakta MENA folk till Europa. Varför i he—-e kan man fråga sig.

   Gillad av 3 personer

 9. En spännande framtid skriver:

  Osannolikt absurt! Och Stockholms socialborgarråd (MP) tycker att staden måste satsa på fler HVB- och familjehem, specialutbildad personal och ”nya mötesplatser där barnen känner sig tryggare…” bla bla bla…

  Ur Stockholm Direkt (http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sa-ska-staden-hantera-gatubarnen/repqha!qRAY7v2j8vGMrh6fW0sxuA/):

  ”Nya mötesplatser där barnen känner sig tryggare än på socialkontoret och specialutbildad HVB-personal. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) ser flera åtgärder för att hantera Stockholms 200 gatubarn.

  För att hantera situationen behöver Stockholms stad se över möjligheten att starta förstärkta familje- och HVB-hem, specialiserade på dessa grupper. Det är ett förslag som socialförvaltningen själva lyfter fram, berättar Åsa Lindhagen.
  – Det handlar om särskilda utbildningsinsatser för personalen, för att de bättre ska kunna möta den här målgruppen.

  – Det är oerhört allvarligt när vi har barn i gatumiljö som far illa. De ska inte befinna sig på gatan, och inte begå brott. Sedan är det viktigt att komma ihåg att alla inte begår brott, säger hon och tillägger:
  – Vi pratar om ungdomar som kommer som ensamkommande killar och befinner sig i en gatumiljö, vilket är en riskmiljö.”

  ”Barn i gatumiljö som far illa”? Var finns omsorgen om brottsoffren som far illa??? Och vad gör de här ”barnen” överhuvudtaget i Sverige? Hur tog de sig in i landet? Hur kan man bli av med dem?

  Gillad av 1 person

 10. larslindblog skriver:

  En journalist jag aldrig tidigare hört talas om ; Peter Sweden , har lagt upp en film från sitt besök på Sicilien . Filmen finns på friatider.se Titta gärna. Jag blev helt förfärad måste jag säga. Journalisten tvingades radera film av Italiensk polis . Migranterna bor bättre än dom fattiga invånarna.

  Gillad av 1 person

 11. camiry skriver:

  Spyhink tack. DN borde klassas som ett nationellt säkerhetshot.

  Obegripligt att så många smarta, tänkande, välutbildade mm fortfarande prenumererar på eländet! Innan DNs prenumerantsiffror kollapsar finns ingen räddning i sikte. Om ens då.

  Att de trogna prenumeranterna dessutom ser all ”alternativ” journalistik/information som bruntonad manipulativ sörja man inte bör lita på gör mig vansinnig. Det går inte att föra ett vettigt samtal med dessa indoktrinerade!

  Gillad av 1 person

 12. Christer Carlstedt skriver:

  Det verkar som att de som pratar sig varma för dessa ”barn” gör några grundläggande felbedömningar och att de är för korkade att inse det. De har blivit befordrade långt bortom sin kompetensnivå.
  Fast de har förstås ”rätt värdegrund”.

  Utgångsläget tycks vara att alla barn i grunden är goda.
  Det är en jädrans lögn!
  Det trodde man på häxprocessernas tid också.
  Den här övertygelsen resulterade bland annat i att ett antal kvinnor hamnade på bålet dömda som häxor.
  Jag känner mig starkt övertygad att dessa kvinnor inte skulle skrivit på något om barns naturliga godhet.
  Barn blir välartade därför att föräldrar eller motsvarande socialiserar dem.

  Nästa fel i de godhjärtades kalkyl är att dessa kriminella element är idioter. Nå, de var sannolikt inte kvarterets ljushuvuden där de växte upp, men de var då inga mentalfall.
  De har upptäckt att det långt norröver finns en bättre marknad för deras verksamhet. Bättre inkomster. Ingen risk för tråkiga följder som prygling på polisens bakgård. Dessutom finns det ingen som motar iväg dem vid någon gräns.
  Därutöver har vi som grädde på moset att om någon ger sig på och piskar upp odågorna, så är risken mycket stor att vederbörande haffas av polisen och straffas.
  Alltså, den som försöker stävja brottslig verksamhet genom att göra den obekväm är den som anses vara brottslig!
  Visst är det underbart!

  På något märkligt vis har våra godhjärtade även lyckats förtränga att alla kriminella ungdomar som livnär sig på detta sätt måste ha en Fagin i bakgrunden. Man kan ju inte äta en stulen mobiltelefon eller vad annat man nu lyckas komma över. De försörjer följaktligen också andra vuxna kriminella. Att låta en haffad ungdom löpa ut från polisen eller socialen är att fortsatt aktivt stödja kriminella organisationer.
  Även om man givetvis blundar stenhårt för det, så är själva lössläppandet av dessa kriminella den direkta orsaken till att andra medborgare blir bestulna rånade och trakasserade.

  Våra lagar är tillkomna för att skydda den laglydige medborgaren från kriminalitet.
  I dessa fall har skapats regler och tillämpningar som i stället förorsakar att medborgarna utsätts för kriminalitet.
  Får man gratulera de styrande till klarsyntheten i lagstiftningen!

  Gillad av 5 personer

 13. Ulf H skriver:

  Vill etablissemanget att civilsamhället skall vara en tryggt och stabilt samhälle, eller är det tvärtom. Att det skall vara ett mått av kaos och förvirring.

  Gillad av 1 person

 14. Jan Ahlström skriver:

  Läser aldrig DN men hoppas att här på DGS få se ett uppföljande inlägg på det reportage jag antar DN kommer att göra om de brottsoffer som idag mår mycket dåligt pga dessa ”barn” från Marocko.
  Eller är det för mycket att hoppas på vad gäller DN?

  Gilla

 15. Elof H skriver:

  Självklart vill inte politikerna lösa detta. Hur kan någon tro det? Sverige har alla påtryckningsmedel på sin sida. Vi kan stoppa resande från Marocko. Vi kan stoppa turism dit. Vi kan stoppa handel. Dessutom kan vi verka inom EU för samma sak. Självklart skulle Marocko ge med sig om vi ville detta.

  Gilla

 16. Folke Lidén skriver:

  Hur många ”Lisa Magnusson” finns det i Sverige? I goda stunder, när pensionen utkvitterats, entrecoten ligger på grillen och ett glas rödvin avsmakas tror jag att det inte är så många.
  Resten av tiden, nästan all annan tid, tror jag att det rör sig om massor – och ökar.

  Gillad av 1 person

 17. EvaBritt skriver:

  I mina ögon är det mer naturligt att de omskrivna ”gatubarnen”, som framställs som enbart offer delvis på grund av avsaknad av tillit till vuxna, tar sig hem på samma sätt de kom hit och gärna tillsammans med de vurmare som värnar och skriver om dem. Tillsammans i hemlandet, kan de skapa den atmosfär och trygghet som vi svenska anses vara skyldiga till att göra här i vårt hemland, Sverige. Tvinga inte mig att stå för en kostnad som tillhör det land som ”gatubarnen” och tillika ensamkommande ”flyktingbarn” härrör från!

  Gilla

 18. Lennart Bengtsson skriver:

  Så länge alla länder på jorden ignorerar sina nationella lagar så kan vi ju alla resa i väg och bosätta oss var det behagar samt begära alla sociala rättigheter. Varför inte Sverige informerar FN att detta har Sverige beslutat och kräver nu att andra länder gör detsamma. Basta!

  Jag har bestämt mig för att sticka iväg till Vermont eller någon annan närliggande stat i krokarna. Ett annat kul ställe är någonstans i Schweiz där man tar väl hand om de gamla och där man hoppeligen inte blir rånad av illegala migrantbarn eller bestulen av EU-migranter. Förr eller senare sitter väl de unga journalistkvinnorna på DN i regeringen och då går de svenska skatterna till världens alla behövande oavkortat. Eftersom matematik och logik inte verkar finnas till i dessa kretsar så är det ju bara att höja skatten till mer än 100% och de som inte kan betala får låna pengar till skatt. Vem vet i överraskningarnas tid kanske till negativ ränta!

  Gillad av 3 personer

 19. Anna Lindén skriver:

  ”Barn är skyddsvärda just för att de är små och ömtåliga. Och vi är skyldiga att ta hand också om gatubarnen och skydda dem, även om de är både opålitliga och saknar tillit, även om deras framtid är aldrig så tröstlös. Att vara deras mammor och pappor när de inte har några, och stänga dörren mot den farliga undre världen – bokstavligen. Det är att se till deras bästa.”

  Vilken otroligt nedlåtande attityd mot dessa unga män. Det låter som om det rörde sig om gatuhundar eller marockanska apor som härjar på gatorna. De låga förväntningarnas rasism i sin prydno.

  Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   Vi är INTE är skyldiga att ta hand om dessa gatubarn, som du skriver. Just för att de inte är svenska gatubarn utan från Marocko och de är här illegalt. Och först beskriver du dem som små och ömtåliga och sedan benämner du dem som unga män.
   Dina missriktade välvilja leder helt fel. Dessa unga män/pojkar/brottslingar ska absolut återföras till Marocko.

   Som nation ska vi ta ansvar för att försöka förhindra att människor i Sverige blir rånade och misshandlade av marockanska gatubarn. Eller av några andra.

   Hur ska vi kunna få rätsida på någonting i samhället om vi medborgare inte förmår stå upp för vad som är rätt och fel, utan daltar med förbrytare och glömmer brottsoffren? Om vi t ex hänger på ogenomtänkta snyftartiklar i stället för att tänka till.

   Ingen förnekar deras eländiga livssituation, men det är inget som vi kan eller ska ta åt oss något ansvar för. Det svenska samhällets ansvar är begränsat till dem som bor här lagligt.

   Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    Om du läser vad jag skrivit en gång till, Eva, ser du kanske att det första stycket står inom citationstecken. Det är ett citat från DN, taget från Ulf Larssons blogginlägg ovan. Det andra stycket utgörs av min egen kommentar till DN-citatet, som jag anser förminskar dessa unga män till varelser utan eget ansvar, gatuhundars like.

    Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   Förlåt, jag läste för fort och observerade inte att du citerade DN via krönikan. Jag trodde det var dina egna ord och din åsikt. Tack för rättelsen. Jag uppskattar din poäng, det egna ansvaret faktiskt alla har för vad man gör till skillnad från DNartikelns förminskande stackars-offer-attityd.

   Gillad av 1 person

 20. BjörnS skriver:

  Vi talar om kriminella personer som illegalt befinner sig i Sverige. Det är tydligen vanligt att de söker asyl för att på så sätt få papper och legalisera sin vistelse. Det borde vara en självklarhet att om man kommer från Marocko, och ett antal andra länder typ Nigeria, Bangladesh och Pakistan, så är asyl uteslutet och ett nekande svar kan ges efter 5 sekunder. Att de inte är intresserade av asyl är uppenbart för alla. Sveriges flathet går från klarhet till klarhet men störst av allt är dessa do-gooders ädelhet och flykt från ansvar. Att bara påstå att dessa kriminella illegala ”invandrare” skulle ha samma rättigheter som mina barn och att jag ska betala för det – och på köpet göra samhället sämre för mina barn – är en uppenbar härdsmälta.

  Det är tydligen för mycket begärt att svenska myndigheter och politiker ska värna svenska medborgares intresse? Om lagen försvårar detta så får vi väl ändra lagen. Att de kriminella är minderåriga bryr jag mig allt mindre om.

  Gillad av 6 personer

 21. Moab skriver:

  Detta ”vi”, liksom ”Sverige” har för länge sedan förtjänat att sättas inom situationstecken. För mig är demokrati inte väldefinierat. Det krävs mycket mer än de explicita reglerna, grundläggande en viss basal samsyn, annars kommer som nu sker någon att vilja skapa just deras utopi så fort de har 51% av rösterna.

  Jag tror heller inte att ”de flesta” vill ha dessa ”barn” inom lås och bom. 87% röstade på att gatubarn skall härja fritt, jag är trött på att tillerkänna ”de flesta” banal, naiv, godhet. De har röstat på rån och våld, punkt. Nu säger jag, eftersom det är i Stockholm, varsågod (jag tog bort mitt långa hahahahahahahaa).

  Det är ett komiskt skådespel och jag hoppas att de tar om hand ”gatubarnen” så att ryktet sprider sig så att 200 blir 2000, endast rå och hård empiri kommer att få folk att vakna ur pk-dvalan, så detta kommer inte att vända förrän Stockholm känt som ett muslimskt Chicago.

  Gillad av 2 personer

 22. MartinA skriver:

  En bra förklaring till varför straff skall utgå från brottet, ej från gärningsmannen. De senaste åren har visat varför det är befängt att ha olika straffsatser för olika ålder på gärningsmännen. Sånt kunde man göra när sverige fortfarande var en nationalstat och hade ett gemensamt egenintresse och ett vi som omfattade majoriteten av medborgarna.

  Vidare måste myndigheter lära sig skilja på vi och dom. Alltså, myndigheter I sverige har skyldigheter gentemot barn till svenska medborgare (nåja, det kommer förhoppningsvis att försvinna det också men just nu och I formell mening). Men det är orimligt att myndigheter I sverige skall ha skyldigheter gentemot barn till utländska medborgare.

  Så tack för en demonstration av varför systemet I sverige går mot sin undergång. Ju förr desto bättre tycker jag.

  Gillad av 3 personer

 23. neraldnep skriver:

  Att självaste DN vill ta till så pass repressiva metoder som att sätta dessa ”barn” bakom lås och bom handlar naturligtvis om att journalisterna drabbas av otryggheten själva. Barnen härjar i centrala Stockholm och på Södermalm, där journalisterna bor. Så kan vi inte ha det, det begriper ju alla.

  Att kvinnor i Rinkeby, Husby mm, inte kan gå ut själva, åtminstone inte utan ”korrekt” klädsel, utan att bi trakasserade av shariapoliser är naturligtvis inte något samhällsproblem av dignitet. Inte heller att skötsamma invånare på dessa orter får sina bilar uppeldade. Vi kommer aldrig få läsa någon ledare i DN med krav på hårdare tag när det gäller detta. Åtminstone inte så länge Södermalm är förskonat från problemen.

  Om DN skulle vore konsekventa skulle de kräva fler fritidsgårdar och socialtanter för att åtgärda problemet med de kriminella gatubarnen.

  Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Hade det varit i Malmö så hade det inte ens blivit en notis i Stockholmsbladen, tyvärr så är Sydvenskan den värsta pk-smörja och gjort allt för att dölja den toalett som Malmö blivit och orsaken till detsamma så vem vet hur många marockaner som härjar i Malmö, hur skilja dem från lokalt slödder förresten?

   Gillad av 4 personer

 24. MartinA skriver:

  Den enklaste och mest stringenta lösningen på att utländska medborgare lever rövare i sverige är att någon utan medborgareskap och utan visum fråntas statens skydd till liv och egendom. Detta är egentligen vad visum är, att en stat och ett rättssystem tillfälligt utsträcker sitt skydd till en utländsk medborgare. Men verkligheten har dränkts i överflöd, fåfänga, ytlighet och beskäftighet så länge att ingen kommer ihåg vad någonting är. Jag tror att jag måste läsa The Gods of the Copybook Headings en gang till!

  Gillad av 1 person

 25. Christer Holm skriver:

  Ett beteende lär aldrig upphöra om man godtar det. Det är som att vara en medberoende möjliggörare till en missbrukare som kan fortsätta trasa sönder sig själv och familjen.

  Att agera efter spelregler som nya deltagare skiter i är väl relativt imbecillt. Om det brinner får man prioritera eldsläckning och att skyndsamt avlägsna brandfarliga substanser.

  Gillad av 1 person

 26. Rose-Marie Ahlström skriver:

  Om ”vi” hade haft det minsta vett och framförhållning i kombination med en gnutta realism och ”stake” hade ”vi” inte haft det här problemet. ”Tagna på sängen” vilken usel ursäkt!

  Gillad av 2 personer

 27. Weasel skriver:

  Omhänderta och lås in ”barnen” .
  Naturligtvis efter det att dom har begått brott- men även om dom inte har begått något brott.
  Det går utmärkt att placera dom i ett bevakat förvar- oavsett om dom har begått brott eller inte.
  I det förvaret får dom sedan sitta tills dom frivilligt återvänder till Marocko.
  Något säger mig att denna åtgärd från svenska myndigheter skulle få effekten att nyanlända marockanska gatubarn skulle minska med uppskattningsvis 100 % .

  Om detta sedan skulle ”strida mot barnkonventionen” så är det bara ett tecken på att barnkonventionen bör uppdateras så att den inte omöjliggör lösande av problem som inte existerade på den tiden då barnkonventionen skrevs.

  Sverige och dess myndigheter har inte kunnat lösa problemet med några hundra gatubarn som uppehåller sig illegalt i landet , trots att dom haft flera år på sig.
  Någon som tror att Sverige och dess myndigheter då skulle klara av ett fullskaligt terrorattentat likt det i London 2005….? :/

  Gillad av 1 person

 28. Bo Svensson skriver:

  Globalt visum kunde bestå av bevis på ekonomisk garant som då det behövs ställer upp med resenärens försörjning, sjukvård, hemresekostnader och täckning för vad resenären kan förorsaka genom brott. – Ekonomisk garant kan också generellt vara ett villkor för rörelsefrihet och de oförsäkringsbara kan då hänvisas till egna kvarter, där de kan vara otrevliga enbart mot varandra.

  Gillad av 1 person

 29. Björn K skriver:

  Vi skall naturligtvis hjälpa ALLA människor på denna jord som far illa, om det är 200, 200000 eller 7 miljarder spelar ingen roll, vi får inte tala om volymer. Skulle pengarna inte räcka då är det bara att höja skatten för de rika…….
  Suck, suck….
  Det hela kokar ner till en sak, det svenska humanitära storhetsvansinnet som helt saknar gränser….
  Tänk om vi kunde bli en normal nation, ungefär som våra grannländer.

  Gillad av 1 person

 30. H Portell skriver:

  En verkligt effektiv samhällsorganisation borde få i uppgift att lösa frågan om alla de som uppehåller sig illegalt i landet. Sätt det mest välskötta verket -Skatteverket – att lösa problemet. Även det välskötta Tullverket kan hjälpa till. Låter konstigt och sannolikt ogenomförbart men de andra institutionerna vi har för ändamålet verkar sakna relevant kompetens eller förmåga att samla sig. Vi som är ett administrativt reglerat och trots allt, etablerat samhälle måste göra något åt problemet med de personer som illegalt vistas i landet. Kanske redan NU. För det brådskar.

  Gillad av 2 personer

  • En spännande framtid skriver:

   Varför inte importera SAMTLIGA pojkar mellan 10 och 25 år från t ex Marocko? Och bygga några hundratusen platser på SIS- och HVB-hem så att en del av killarna har nånstans att rymma ifrån. Det är vi skyldiga att göra eftersom alla barn har rätt till allt som svenska barn har: hem, skola, familj vård osv.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.