Varför intellektuella anses vara vänster

Patrik Engellau

Wikipedia definierar intellektuella så här:
En intellektuell är en person som ägnar sig åt vetenskaplig eller litterär verksamhet. De intellektuella omfattar grupper som yrkesmässigt förmedlar kunskaper och åsikter, till exempel forskare, författare och lärare.

Själv hade jag ytterligare exemplifierat med journalister och präster, men det hindrar inte att Wikipedia och jag är inne på samma spår.

Intellektuella står i allmänhet till vänster politiskt sett. Till exempel är det enligt min tro många gånger bevisat att journalister i uppseendeväckande hög grad brukar rösta på vänsterpartiet, socialdemokraterna eller miljöpartiet.

Hur kan det komma sig? Vad är det som gör att folk som har ordet i sin makt får socialistiska böjelser? Det finns ingen logisk självklarhet i en sådan koppling även om kopplingen tycks föreligga rent statistiskt.

Jag har funderat mycket på detta och kommit fram till något som skulle kunna fungera som provisorisk förklaring. Den förklaringen baseras på två observationer eller åtminstone föreställningar.

Den första föreställningen väcker ibland ont blod när jag presenterar den, men jag tror att den är korrekt i alla fall. Den är att människor, allt annat lika, hellre lever av andras arbete än av eget. Att till exempel jag själv inte lever på socialbidrag beror bara på att bidraget är för snålt tilltaget. Med 100 000 kronor i månaden hade försörjningsstödet definitivt varit ett konkurrenskraftigt alternativ till eget arbete. Sedan är det ofta inte så lätt att veta om det man får i lönekuvertet härrör från värdet av vad man själv åstadkommer eller om det i verkligheten är någon annan som betalar. När jag jobbade i FN tyckte jag alltid att det senare gällde. Jag fick något intressant att göra på dagarna på grund av generositeten hos andra, av mig helt okända, skattebetalande människor.

Den andra föreställningen är att makten över ordet är ojämnt fördelad bland människorna samt att de som är mest begåvade på den punkten har det lättast att bli försörjda av andra, exempelvis genom att på medeltiden avancera från bondpojke till arbetsfri munk eller att i dag bli riksdagsledamot utan andra prestationskrav än att då och då trycka på den av partiledaren anbefallna knappen.

Det finns bara en liten hake för den som aspirerar på att leva av andras arbete och det är svårigheten att hämta försörjningen från de arbetande

människorna vare sig försörjningen uppträder i form av kycklingar och skäppor havre eller som sedlar i den arbetandes plånbok. Det är för jobbigt för den intellektuelle att själv springa runt och knacka dörr och begära tilldelning. Det är ju inte ens säkert att de arbetande frivilligt skulle lämna ifrån sig sitt överskott.

För att de intellektuella ska kunna fullfölja sin skickelse och ambition att bli försörjda av andra måste själva uppbörden organiseras av någon annan som sedan kan distribuera den bland de intellektuella.

På medeltiden var kyrkan de intellektuellas huvudsakliga hemvist. Kyrkan hade metoder att klämma fram resurser ur bönderna till klerkers, kanikers, nunnors och prelaters försörjning och för kyrkors byggande.

Idag hanteras denna funktion av staten. Staten hämtar pengarna hos det arbetande folket. (I vårt land, men inte i så många andra, passar staten också på att hämta vad kyrkan behöver.) Staten är därför de intellektuellas trygghet. Det är inte så underligt att de intellektuella hyllar staten.

Att älska staten är inte detsamma som att vara socialist (tror jag). De intellektuella är egentligen inte socialister. Det är bara det att de älskar staten eftersom den ger dem så mycket rikare och säkrare försörjningsmöjligheter än en marknadsekonomi med mindre offentlig sektor. Tänk bara tanken att det inte funnits några statliga mediebolag, inga politiska pressekreterare, ingen statlig och kommunal marknad för PR-konsulter, inga institutioner för genusteoretiker på universiteten.

PS Ett helt annat ärende:

Häromdagen skrev jag om migrantsituationen i Italien. Landet blir alltmer pressat av migrantflöden söderifrån som inte längre så lätt kan skickas vidare till Tyskland och Sverige eftersom mellanliggande länder sätter stopp (https://detgodasamhallet.com/2017/07/31/var-migrantkrisen-blir-en-riktig-kris/). Jag skrev att den italienska regeringen överväger att ingripa mot NGO-båtarna som övertar migranterna från människosmugglarna och för dem över havet. Vidare att italienska flottan skulle kunna patrullera Libyens kust och hålla migranterna tillbaka.

Nu händer det (https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-ngo-idUSKBN1AI21B). De italienska myndigheterna har begärt att åtta olika migranttransporterande NGO ska skriva på en ”uppförandekod”. Fem av dem vägrade och polisen har nu beslagtagit en båt som tillhör den vägrande tyska NGOn ”Jugend Rettet”. I syfte att försvåra för smugglingen fattade det italienska parlamentet ”på onsdagen beslut om att tillåta en begränsad flottinsats för att hjälpa den libyska kustbevakningen att begränsa migrantflödet ur landet”. (Här är något som jag inte förstår. Varför skulle Libyen anstränga sig för att hålla migranter på genomresa kvar i landet? Är det EU som mutar Libyen liksom EU mutar Turkiet för att hålla migranterna tillbaka? Eller är det Italien som ensamt betalar?)

 

80 reaktioner på ”Varför intellektuella anses vara vänster

 1. Gösta Svensson skriver:

  Anledningen till att de ”intellektuella” ofta drar åt vänster, tror jag är eftetsom det är lätt att vara generös (fördela) när man inte själv slitit ihop det man anser sig ha rätt att fördela. De vänster-”intellektuella” befinner sig alldeles för långt bort från ursprunget till välståndet, för att de skall hysa verklig respekt för det.

  För övrigt skriver jag ”intellektuella” med citationstecken, för åtminstone då det gäller den slags ”intellektuella” vi diskuterar här, är det mycket tveksamt om de verkligen är intellektuella, eller om de bara härmar ett intellektuellt beteende.

  Liked by 3 people

 2. Bo Svensson skriver:

  ” människor —- hellre lever av andras arbete än av eget. Att till exempel jag själv inte lever på socialbidrag beror bara på att bidraget är för snålt tilltaget. Med 100 000 kronor i månaden hade försörjningsstödet definitivt varit ett konkurrenskraftigt alternativ till eget arbete.”

  Så är det inte. – Strävan efter vinning handlar alltid om att med hjälp av pengarna klättra på rangskalan och att parasitera är föraktligt.

  Liked by 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   Bo Svenson skrev ”…att parasitera är föraktligt.”
   -Det anser inte alla. De som nu kommer hit besjälade av arabers/nordafrikaners muslimska synsätt anser att vi vita västerlänningar har någon sorts skuld (en tro de stärks i av vänsterns antilogiska floskelteorier, som de hör och kanske läser om och som ger dem vatten på sina kvarnar).
   De skäms inte inför oss. De träffar aldrig någon av oss. De lever isolerade och planerar sina kalifat och ser oss som underlägsna och som fiender. -Ingen skam i att lura fienden som man planerar att besegra och förslava så småningom. Luther gäller inte dem. De har aldrig hört om något sådant som vår arbetsmoral eller plikttrogenhet.

   Liked by 4 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Visst — och därför måste parasiterandet förkläs i respektabla termer så det inte syns utåt vad det faktiskt rör sig om. Dessa absurda yrkestitlar som dyker upp numera — ”genuspilot” och liknande — är inget annat än parasiterande icke-sysslor.

   Liked by 4 people

   • Hovs-svartaste-hallar skriver:

    PS: Kommunistregimen i det gamla DDR höll även på motsvarande sätt en enorm massa folk sysselsatta med att kontrollera och spionera på medborgarna. Exakt samma funktion fylls i dagens Sverige av personer med yrkestitlar som börjar på genus-[nånting] eller har nå’t att göra med ”värdegrund”.

    Liked by 1 person

 3. Kuckeliku skriver:

  Begåvade människor med socialistiska böjelser väljer att bli journalister medan begåvade människor med mindre socialistiska böjelser hellre blir ekonomer eller jurister eller något annat mer välavlönat. Det är alltså inte något som händer under deras journalistutbildning. Under journalistutbildningen får man däremot höra att ens jobb är att försvara de svaga, snarare än att försvara de ordningar som föder oss.

  Gilla

 4. Kuckeliku skriver:

  Marknadsekonomi gör förvisso värdet av samhällsvetenskap och humaniora minimalt. Pengar är snart sagt det enda viktiga i den marknadsekonomiska världen. Motsvarande gäller dock inte för mänskliga liv.

  Gilla

  • Elof H skriver:

   Jaha, du tänker så? Jag tänker att man inte behöver tvinga andra att betala för sånt. Är det till gagn för mänskligt liv kommer det finnas ändå. Dessutom i mycket friare och mer uppskattad form.

   Gilla

 5. Anna Lindén skriver:

  Säkert ligger det en hel del i Patriks analys, men det finns samtidigt många intellektuella med integritet, personer vars själar inte är till salu. De uppmärksammas dock sällan av den statligt understödda offentligheten. Idag håller emellertid en civilsamhällelig offentlighet återigen på att växa fram.

  Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Först då vågar man engagera sig politiskt,
    dessutom helt ideellt…

    Man har inget jobb att förlora/eller utebliven karriär/befordran!

    Man tänker på kommande generationer,
    även utan egna barn!

    Är själv ett exempel på detta!

    Ett växande antal BRYR SIG om Sverige!

    Liked by 1 person

  • Olle Reimers skriver:

   Ett problem i det sammanhanget är politiseringen av ämbetsmannakåren. Det är i dagens system mycket svårare att upprätthålla sin integrtet mot dem som utser dig och bestämmer din lön. Systemet uppmuntrar inte dem med hög integritet att avancera i samhället. Snarare tvärtom. Det är särskiilt skamligt med tanke på vad du just skrev, vilket givetvis är rätt!

   Liked by 1 person

 6. Kuckeliku skriver:

  Älskar man inte staten kan man förstås välja anarkoglobalism och det är just vad många i den intellektuella vänstern gör, bara det att de är för dumma för att inse det. Idioterna till vänster tror att de väljer internationell solidaritet och lag när de i själva verket bara väljer anarkoglobalism. Anarkoglobalism tjänar dock bara de allra starkaste och knappast ens dem.

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   De burde også lese om hvordan det gikk for de intellektuelle i Iran etter Khomeini i 1979.
   Jeg tror ikke at konservative muslimer og islamister vurderer svenske ‘intellektuelle’ veldig høyt.

   Liked by 1 person

 7. Glenn skriver:

  Suck, påstår du alltså att det inte finns högerintellektuella? Finns inte Henrik Alexandersson, Alexander Bard, Per Ström, Ingrid Carlqvist?

  Detta är ju just vad de vänsterintellektuella vill, skaffa sig ensamrätt på ordet intellektuell. Grattis, du går deras ärenden.

  Gilla

 8. Nyktergalen skriver:

  Tänk dig att det inte funnits politiska kommentatorer/experter som direkt efter debatt, intervju, inlägg talar om vad som nyss sades
  Mats Knutson ex vis
  Tänk vad fridfullt det varit

  Gilla

 9. Anna Lindén skriver:

  Att munkarna skulle ha varit arbetsfria är en protestantisk fördom. Däremot innebar munkståndet naturligtvis att den före detta bondpojkens (eller bondflickans) levnadsomständigheter förbättrades. Detsamma kan vi se i dagens Indien, där många fattiga flickor väljer att gå in i Birgittinerorden, där de vinner respekt , undviker att bli bortgifta och får möjlighet till utbildning.

  Liked by 1 person

 10. Lars Strömberg skriver:

  Det är tydligen en påtaglig slagsida åt socialistiska attityder hos medarbetare i media, ja.
  Pressen, emellertid, är endast i ringa – om ens någon – utsträckning samhälleligt ägd. Förvisso samhälleligt delfinansierad medelst presstöd.
  Jag har hursomhelst lite svårt att att förstå – nej, svårt att förlika mig med – att journalistik numera har en påtaglig slagsida åt att torgföra åsikter, attityder och synsätt.
  Det där förekom väl primärt på ledarsidan förr?
  Resten av innehållet i ”blaskorna” bestod – om jag erinrar mig rätt – om rapportering om händelser av olika slag. Alltså med fokus på återgivandet, Det vill säga UTAN någon direkt färgning, baserad på reporterns värderingar.
  Objektivitet, alltså. Eller åtminstone en STRÄVAN efter att neutralt återge – utan att väva in tyckandet hos den som hanterar bokstäverna.
  Det är ju intressant hur så kallat ”borgerliga” tidningar, som DN och SvD har börjat få babords-slagsida. Så KONSTIGT kanske det dock inte är – egentligen. Åtminstone inte om mitt resonemang stämmer.
  (Resonemanget nedan kan kanske uppfattas som ganska socialistiskt, men jag är vare sig socialist eller borgerlig. Jag är Lars Strömberg, och ointresserad av vad jag blir klassad som.)
  Tidningarnas ägare ser tidningsverksamheten som en ekonomisk verksamhet. Den skall ge önskad ekonomisk utdelning. Metoder som marknadsandelar, upplaga etcetera är i fokus.
  Om nu majoriteten av de journalister som står tillbuds på arbetsmarknaden är låghalta åt babord, så kanske det inte spelar sådär jättestor roll för ägarna. Egentligen, alltså.
  Åtminstone inte om låghaltheten inte inverkar negativt på de ekonomiska ambitionerna hos ägarna.
  Idealism är en bristvara numera. En bristvara som borde fridlysas. Att rakryggat stå för vissa ideal – andra än de ”ideala” lönsamhetsaspekterna, vill säga – är sällsynta. Åtminstone i lite större sammanhang, som exempelvis tidningsutgivning, detaljhandel eller politik.
  Det handlar mer eller mindre uteslutande om ”Hur skall vi göra för att öka marknadsandelar, vinster och sympatisiffror?”
  Att grundaren av tidningen kanske vrider sig i amplitudstinna konvulsioner i sin grav, när de självfokuserade, åsiktsstinna, och reservat-ihop-klumpade journalisterna basunerar ut sina attityder till allmän beskådan, spelar sannolikt inte de penga-stirrande media-ägarna någon större roll.

  Skulle jag sammanfatta, både konkret och samtidigt en smula kryptiskt, så bleve det med det gammalmodiga, men ack så i dagens samhälle väl behövda uttrycket:
  ”VET HUT!”

  Liked by 1 person

 11. malinkim skriver:

  En bidragande faktor är väl snarare att det krävs vänsteråsikter för avancemang i den intellektuella världen. När vänstermänniskor anställer vänstermänniskor och lyfter fram vänstermänniskor finns det två saker att göra: antingen blir man vänster (eller låtsas vara det) eller också vänder man dem ryggen och går en annan väg. Vilken konservativ person skulle idag orka ta sig igenom den politiserade utbildningen till lärare eller journalist? Vem, som inte propagerar för vänsteråsikter, har chans att få en samhällsvetenskaplig eller humanistisk forskartjänst vid ett svenskt universitet?
  Vänsterfolk har med statsmakternas understödjande lyckats marginalisera alla andra åsiktsinriktningar inom stora delar av den offentliga verksamheten. SVT är bara ett exempel.

  Liked by 1 person

 12. Lars-Erik Eriksson skriver:

  I USA är FOX News större än de flesta konkurrenter. Tror vi har samma förutsättningar i SE.
  Du skriver ”samhälleligt ägd”, menar du statligt ägd eller?
  Presstödet är förstås en faktor som skapar PK, producerar propaganda och färgar samhället och hjärntvättar medborgaren mycket effektivt.
  PK-pressen går dåligt i Sverige, statens injektioner nödvändiga.
  Vill jag se FOX News i kabel är det omöjligt.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Varför tror Du att vi inte kan se FOX?

   För då fick vi en helt annan USA bild än CNN:s!

   Men FOX är utsatt för hårt tryck från VÄNSTERN(Demokraterna)/SOROS!
   Annonsbojkotter o andra aktioner mot dragplåsterna mm.

   Dessutom har ett generationskifte inom familjen Murdoch påbörjats!
   Sönerna är Globalister/Demokrater,
   i synnerhet en svärdotter var Clintonfan!

   Ett eller flera tunga namn som stött/banade väg för Trump,
   försöker man tvinga bort,
   i god tid före nästa presidentvalscykel börjar!

   Verkar som en ny konservativ TV kanal kan vara högaktuell?

   Om Demokraterna/SOROS lyckas i sin föresats att knäcka FOX…

   Gilla

   • Olle Reimers skriver:

    Jan, jag tror vi är inne på samma tankespår. USA domineras av CNN, MSNBC, NBC som uteslutande ägnar sig åt antiTrump kampanjer. Fox har åtminstone Sean Hannity, Tucker Carlson, Lou Dobbs m.fl. som levererar helt andra perspektiv och information som inte berättas om i MSM-medierna. Följer man båda sidorna är det slående hur diametralt motsatta de två sidorna är. Man blir närapå schizofren!

    Gilla

 13. Magnus Rosensparr skriver:

  Att bli av med de oönskade ”intellektuella” i vårt land är inte så svårt. Om man rigoröst tillämpar den strikta nattväktarstaten stängs automatiskt alla onödiga penningkranar, och kvar blir då bara de självgående, högkvalitativa och riktiga intellektuella.

  Gilla

 14. Martin skriver:

  Ytterligare en anledning till journalisternas socialistiska tendenser kan ju vara att större delen folket är av samma sort, d.v.s. gärna ser att någon annan sliter ihop till deras försörjning eller p.g.a. höga skatter själva, om än motvilligt, är beroende av den socialistiska staten. Sådana människor vill ju naturligtvis inte insupa upprörande högerbudskap om plik, flit och lön efter möda på daglig basis. Det står ju i konflikt med hur de vill ha det. Det får mig osökt att tänka på det ouppfostrade och självsvåldiga barnet vid godishyllan. Första antydan till nekande i förälderns röst räcker för att barnet ska få ett vredesutbrott, storgråta och fortsätta kräva vad de vill ha alldeles oavsett om de förtjänat det eller inte. Varför skulle vuxna i fallet media fungera annorlunda? Klart att de vänder sig i aversion mot sådant som är jobbigt att höra. F.ö. är säkert exempelvis TV-tittande överrepresenterat i de vidare socialistiska skikten. Inte undra på att det som leveras då är kundanpassat, både innehållsmässigt och personalmässigt.

  Gilla

 15. Stefan Sewall skriver:

  Det är socialister som vill bli journalister.
  Jag kände personligen en ung man (kurskamrat) som blev journalist för att han ville påverka och sprida propaganda. Han var ung kommunist och aktivist och demonstrant och alternativist i största allmänhet och levde ett tag i kollektiv. Han hoppade av medicinutbildningen som han kom in på, men som han tyckte var jobbig och tung, och blev journalist för att kunna sprida sitt vänsterbudskap.
  De konservativa människor jag känt har inte haft en tanke på att bli journalister, utan de har blivit ingenjörer, ekonomer, läkare, tandläkare och företagare. Flera icke socialistiska konservativa och framåt personer jag känt har flyttat utomlands till bl.a. USA, Schweiz, Frankrike osv.
  Journalister lever på läsarnas avgift för propaganda, inte på frukten av egen produktivt arbete.
  De orkar inte laga tänder eller bygga telefonsystem eller lastbilar eller bota cancer eller uppfinna kylskåp. De orkar bara mangla ut samma monotona enfaldiga mängfaldsvänsterbudskap i evighet.

  Liked by 4 people

  • Stefan Sewall skriver:

   Jag skrev: ”Han hoppade av medicinutbildningen som han kom in på, men som han tyckte var jobbig och tung, och blev journalist”

   Han hade säkert klarat sig igenom utbildningen om han hade ansträngt sig.
   -Det var alltså ett hårresande slöseri med skattemiljoner för en bortkastad utbildningsplats någon annan motiverad ambitiös student hade kunnat få chansen att ta vara på.

   Gilla

 16. Linden skriver:

  Att till exempel jag själv inte lever på socialbidrag beror bara på att bidraget är för snålt tilltaget. Med 100 000 kronor i månaden hade försörjningsstödet definitivt varit ett konkurrenskraftigt alternativ till eget arbete.”
  Jag köper inte det. En av anledningarna till Sveriges goda utveckling, är det lutherska arvet, arbeta och göra rätt för sig. Det har vi insupit med modersmjölken. Att inte försörja sig själv är skamligt i medelsvenssons ögon. Tyvärr har våra nya gäster inte samma inställning.

  Liked by 2 people

   • Ist skriver:

    Hur ser du själv på en person som ” fuskar” till sig sin försörjning?
    Är det med respekt eller ringaktning?
    Bor man på landsbygden får man betala ett högt social pris om man är en latmask och bidragstagare.
    Med all rätt.

    Gilla

 17. olle holmqvist skriver:

  Storstadsakademikern förskansad bakom VärdeGrundet, är som alkoholisten. Intelligentare än medel. Den normalbegåvade säger: man ska kunna ta en sup/glas vin, man ska kunna ta två – sedan låta bli. Alkoholisten har en intelligens, ett rörligt intellekt som ständigt finner
  specialkonstruktioner. Inkl uppgivenheten vid genomklappningen efter några år: Ja det är bara att medge, jag är en jävla skit.. Storstadsakademikern lever livet långt med sin medvetandegjorda världsbild och med sitt rörliga intellekt. Sluter ögonen med övertygelsen om sin egen Präktighets-Kollosalitet (PK), skryter med vara kompis med Täppas Fogelberg..

  Storstadsakademikern har t ex upptäckt att ”raser” inte finns. Ett alternativt synsätt utgår ifrån
  att det finns som är olika, som framträder som tillräckligt tydligt avgränsat från annat. Gran och tall är olika, ser olika ut, kan urskiljas. Alltså finns de var och en för sig. Barockmusik och tradjazz låter olika. Kan urskiljas, även av FI: Alltså ”finns”respektive som från varandra avgränsade föremålsligheter. Barockmålning ser annorlunda ut än kubism osv. Tycker vi – som är reaktionärer, fascister, nazister, islamo- och xenofober.

  Däremot ser FI och storstadsakademikern ingen påpekbar skillnad i könsseparation jämförelse pågående muslimska och kristna gudstjänster. Kloke Putin sa. ”jag vet att klimatförändringarna finns, men jag vet inte vad de beror på”. Från PK-minareten ropas ut en sådan är en – fy – klimatförnekare. Uttrycket importerat från USA ! – av alla länder ! Vart förmår PK-journalisterna hitta allt egentligen ? Eftersom klimat är summa väderlek så blir klimatförnekaren naturligtvis också väderleksförnekare och slutar lyssna på Norrköping.

  PÅ SAMMA SÄTT TYCKER storstadsakademikern att det är jättegulligt med björn & varg & järv och allt vad det heter som Storstadsakademikern sett på TV, när dom finns borta i Värmlandsskogarna. Däremot kan man ju inte ha rådjur i Bromma och Enskede. Dom käkar ju upp tulpanerna !


  PK-minareten i Stockholm

  Men negrer/svarta/färgade/afrosvenskar – ”finns” inte. Fast de har en organisation. Så finns ett uttryck – ”Black is beautiful” – som väl ingenting betyder. För alla vet ju att det finns massor med krullhåriga japaner. som också kan vara vackra. Så det så.

  Kravet måste ställas tydligt: Rösträtt åt alla storstadsakademiker !

  Gilla

  • Moab skriver:

   Alla vet att det finns krullhåriga japaner, haha det vet jag inte men krullhåriga finns, jag tror de härstammar från Ainu, urbefolkningen. Sedan, rådjuren äter upp tulpaner, och mitt tulpanträd, det skall tydligen kunna bli 50 meter högt men rådjuren åt upp nästan hela.

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   OLLE HOLMQVIST: ”Storstadsakademikern har t ex upptäckt att ”raser” inte finns.”

   -Men då kan det ju inte heller finnas några rasister. Det var ju bra. Då slipper man ju det tjatet.

   Liked by 1 person

 18. frihetligvanster skriver:

  Att intellektuella är mer vänster till en viss del kan jag hålla med om. Många talar om att det är företagen som genererar pengar via skattsedeln så att samhället ska gå runt och visst är det så. det är inte bara de intellektuella på vänstersidan som får sitt levebröd via skatten. Sjukvårdspersonal, skolpersonal, kungahuset väg arbetare, de som underhåller rälsen så att tågen någorlunda ska hinna fram i tid. Företagen ser även till att styrelseledamöter får sin del av kakan. Delar vi upp de intellektuella i två grupper vänster och höger så är det tydligt att många vänsterintellektuella väljer det offentliga som arbetsgivare och många högerintellektuella den privata sidan.
  Jag känner många inom vänstern som har högskoleutbildningar som arbetar inom det offentliga och skälen är flera men de två främsta är tror jag att de har en ideologisk grund som bygger på att staten är bäst på att fördela och se till att ett samhälle fungerar det andra att det är relativt tryggt att jobba inom det offentliga.
  Personligen anser jag att många som har bra utbildningar fastnar inom sitt yrke och inte klarar av att ha ett helikopterperspektiv samt att de även fastnar i olika ideologier alternativ religioner och inte kan kliva ur sina ramar. Att ifrågasätta sin utbildning, religion eller ideologi klarar inte många av tyvärr. De som kan det är de som driver utvecklingen framåt.

  Lennart Rendik

  Gilla

  • Olle Reimers skriver:

   Det är inte orimligt att välja den enklare vägen när man är ung. Man vill ha jobb, bostad och familj. Naturligtvis.

   Valet kommer senare när man till slut tvingas att välja mellan vad man tycker är rätt och riktigt och den friserade sanning som en karriär kräver. Det är då det börjar bli svårt. Du tvingas välja bort 80% av dina vänner och de kommer att kritisera dig hårt för att du avviker. kritiken blir hårdast från dem som innerst inne tycker som du men väljer att stanna kvar. Här uppstår de starkaste polariseringarna i det framtida samhället. Avfällingar ses inte med blida ögon.

   Gilla

 19. uppstigersolen skriver:

  Om man med intellektuell menar en tänkande människa som har egna åsikter baserade på obestridbara fakta så kan jag lätt konstatera att jag inte varken sett eller hört särdeles många av den sorten i MSM. Under mitt arbetsliv träffade jag dock på ett flertal och nu som pensionär träffar jag också på några då och då. Några intellektuella politiker har jag också träffat även om det är tunnsått bland just dessa. Min slutsats är alltså att det finns intellektuella människor i Sverige. Dock är de som betraktar sig som intellektuella sällan det.

  Liked by 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   UPPSTIGERSOLEN skrev: ”Om man med intellektuell menar en tänkande människa som har egna åsikter baserade på obestridbara fakta så kan jag lätt konstatera att jag inte varken sett eller hört särdeles många av den sorten i MSM”
   ”Dock är de som betraktar sig som intellektuella sällan det.”

   -Delar helt din uppfattning. Kunskap, fritt tänkande och öppet sinne.
   I MSM är det mest åsiktspoliser och intoleranta propagandister som inte alls är ärligt beredda till seriös debatt med öppenhet för alla tänkbara argument.
   H Arnstad t.ex. är inte en riktig historiker utan en bluff och bara en högljudd proffstyckare med stängda öron. Plattityder printas i tidningarna som vore de visdomsord. Grunda genomskinliga clichépostulat är nu standard vilket avslöjar den låga nivån. De som tror sig vara intellektuella är av allt att döma tämligen obildade, okunniga, historielösa och obenägna att verkligen gå på djupet och till botten med filosoferande och logisk argumentation.

   Om man i livet ständigt mött motstånd och motargument och i efterhand tänkt igenom många genomförda diskussioner och sedan sökt egna argument och fakta och bakgrundsinfo för starkare mer hållbar argumentation och tagit ny ställning och varit öppen för nya fakta och nya idéer vore man en ärlig intelligent debattör.
   Det verkar som de i MSM agerande åsiktsfyrarna aldrig skulle kunna tänka sig att verkligen lyssna på motparten eller vara beredda att ändra sin attityd och börja respektera en ursprungligen brunsmetad kontrahent. De slår aldrig om från sändning till mottagning.
   När unga kvinnliga s.k. debattskribenter kan avfärda och deslegitimera en åsiktsmotståndare med invändningen att vederbörande ”har urinfläckar i byxorna” eller har ”dålig stråle” och därmed saknar all vederhäftighet och relevans, är nivån långt ifrån ”intellektuell” och närmare sandlådan än akademin. Öronen är stängda och megafonen är på. Det är inte intelligent eller bildat.

   Liked by 1 person

 20. oppti skriver:

  Att vara vänster eller för den delen extrem åt andra hållet ger en enklare syn på verkligheten.
  Vi med en mer otydlig ståndpunkt ser bägge sidornas argument som möjliga.
  Å ena sidan och å andra sidan, svart eller vitt. Gråskalan är svår att argumentera med.

  Gilla

 21. Moab skriver:

  Att vara munk är minsann jobb också. Jag har en vän vars far har ett tempel som sonen skall ta över, han var endast ledig på buddhistiska helgdagar, annars jobbade han på Mitsubishis FoU avdelning med optoelektronik. Inte nog med det, deras parkering och trädgård var en kyrkogård, hälften hus, häften tempel, så det gäller att kratta, annars kanske man blir hemsökt. Jag har även spenderat tid i ett buddhistiskt kloster, man går upp TIDIGT! Sedan mässar man en lång stund för att så äta en mycket sparsam vegetarisk frukost. Sedan arbete. Man sitter inte och roar sig hela dagarna med gåtor om katter som huggs mitt itu.. , åtminstone zen går mest ut på att göra något.

  Så munkarna tycker jag inte välfunna här, fundamentalt för att de inte är skattefinansierade, allt handlar om det. Därför tycker jag inte förklaringen håller fullt ut då även i USA med sina privata universitet så är vänstervridningen enorm. Richard Dawkins blev exempelvis portad från Berkeley inte pga religionskritik i allmänhet utan för att han dristar sig till att kritisera islam också, men de flesta universiteten är sådana.

  Så först tycker jag att antingen så måste man omdefiniera ”intellektuell”, liksom ”populism” och andra ord, eller åtminstone vara mer strikt med hur man applicerar dem, journalister världen över, men värst ”Sverige”, kan väl inte med bästa välvilja kallas intellektuella? Inte minst Ulfs kolumner på DGSs visar väl på detta?

  För mig är en intellektuell en som söker kunskap och har intelligens nog för att göra detta med god smak och känsla och därutöver har sanning, verklighet och stringens som ledstjärnor. Annars blir det bara snömos. Men just här tror jag det gick fel, jag har inte studerat det tillräckligt men tror att Jordan Peterson har rätt när han pekar på Nietzsche, Marx och Derrida och postmodernismen. Det Nietzsche gjorde det var att peka på religionens död och det är detta mer än något annat som jag tror gjort intellektuella vänstervridna. Intellektuella är människor, och som Patrik delvis pekar på så är de inte moraliskt eller fysiskt starkare än vanligt folk, ofta kanske tvärt om. Det är kanske därför jag imponeras mer av Rober Frost med sina stora bondhänder, eller Solzjenitsyn med sin vilja av granit, än filosofer utan en muskel. Fysisk smärta och umbäranden kräver ärlighet och ödmjukhet inför verkligheten. Det är mitt intryck att detta i högre grad än annorstädes saknades, och saknas, bland franska intellektuella. Hur som helst, då religionen försvann så tror jag att dessa intellektuella, likt Marx, Derrida och Sartre, inte kunde bära världens och sin egen ondska, det finns ingen hängare att hänga den på, och man måste därför väva in gott och ont explicit i sitt tänkande, det som djupast sett aldrig bör göras explicit, sökte de att få in i tänkandet om hur samhället skulle vara organiserat. Att söka att implementera gott och ont absolut i den verkliga världen är dömt att misslyckas. Det är som om man i matematiken startar med verklighetsfrämmande axiom, ju fler bevis man härleder ju mer obskyrt blir resonemangen och ju längre kommer man från verkligheten som den är. Tyvärr lever vi nu i det experiment som falsifierar deras teorier, men mer kaos krävs tydligen innan de intellektuella vaknar upp.

  Så det är detta som jag tror är orsaken, mycket få är intelligenta nog att arbeta sig baklänges genom detta snömos av logik, och komma fram till att det helt enkelt är mänsklig svaghet som är orsaken till att intellektuella idag är vänstervridna, men det behövs inte heller, man kan börja med axiomen som är felaktiga. Det finns inget absolut gott och ont, ingen absolut rättvisa, utan detta är mänskliga konstruktioner som bäst behandlades med religion, rätt tillämpad och förstådd. Det är detta vi måste återvinna, och Jordan Petersons senaste projekt men ett online-universitet verkar mycket lovande. Jag önskar jag hade varit pensionär och kunnat följa hela kursprogrammet:

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   I USA är man ofta mån om att sponsra sitt gamla Universitet,
   när man lyckats i livet!

   Tecknaren Scott Adams,
   till serien Dilbert VAR EN SÅDAN.

   Men efter upplopp/kaos på Universitet efter Donalds vinst,
   så tag han resolut beslutet att hädanefter låta bli!!!

   Det hedrar honom!

   ”Snowflakes” är så känsliga, smälter så lätt när det hettar till.
   Trigger warning på vissa kurser ett måste, för de lättkränkta!

   MIN världsbild får inte ifrågasättas/oroas…

   Vi har väl nästan detsamma här?

   Liked by 1 person

 22. PYJ skriver:

  Tänk bara tanken att det inte funnits några statliga mediebolag, inga politiska pressekreterare, ingen statlig och kommunal marknad för PR-konsulter, inga institutioner för genusteoretiker på universiteten.

  Tänk om. Tyvärr så går vi mot det motsatta. Men allt har en gräns så även VIK. En vacker dag så spricker denna luftbubbla. Någon måste ju försörja VIK, eller? Kanske fortsätter de anonyma globalisterna att tryck mera pengar i deras pengarfabriker? De fortsätter i vart fall att flytta människor från de icke utvecklade delarna av världen till den utvecklade delen… de struntar ju i BNP/capita och folket som blir fattigare. De får både fler klienter som köper deras produkter och de får låna ut mer pengar. Resultat blir att de blir bara rikare och rikare och folket blir bara fler och fler, problemet är när folket blir fler och fler så blir det fler som ska dela på den ekonomiska kakan. Vi blir alltså fattigare.

  Gilla

 23. NETTANN skriver:

  ”Vad är det som gör att folk som har ordet i sin makt får socialistiska böjelser?”

  Den här sidan visar ju på precis motsatsen! Var hittar man bättre texter?

  Gammelmedias vänster-”intellektuella” alster stryker ju ytterligare under att där finns inga djupsinnigheter att hämta.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   MEN…
   Många (de flesta?) är inte beroende av att vara PK, för sin utkomst…

   Misstänker att medelåldern är rätt hög,
   ålder o levnadsvisdom korrelerar,
   röd är man i sin ungdom, sen växer de flesta upp!

   Dessutom gick vi i en SKOLA värd namnet,
   med kvalificerade respekterade lärare,
   som inte var värdegrundsmarinerade!

   Vi fick lära oss kritiskt tänkande)

   Gilla

 24. BjörnS skriver:

  Att intellektuella är vänster är ofta sant men är också en sanning med modifikation. Utöver Vad Patrik skriver vill jag lyfta en till observation. Vänsterintellektuella syns och hörs mer än högerintellektuella. Min hypotes är att det beror på flera orsaker. För det första har de ett större behov av att pådyvla alla andra sin världsbild. De tycks t o m anse att det är deras skyldighet. För det andra anser de att de är godare än andra och de vill ha bekräftelse från sina gelikar. För det tredje ökar deras inkomstmöjligheter om de hörs och syns. Högerintellektuella är mer benägna att låta andra fatta egna beslut och har därmed inte samma behov av att styra och påverka andra. Kanske är det negativt för deras inkomstutsikter om de hörs och syns i ett högerperspektiv – det är ju ofta vänsterfolket som delar ut pengarna.

  Detta gör att vi får en snedrekrytering av vänsterfolk (adverse selection) till vissa påverkansyrken och att dessa av flera anledningar, utöver uppsvällt ego, bristande självinsikt och humorlöshet, syns och hörs mest.

  Liked by 2 people

 25. Strix skriver:

  Vi gläder oss att få läsa Patriks sanningar.
  Med ett icke utplundrande skattesystem av svensk socialistisk modell hade vi sluppit parasiterna.
  Det är lite förvånande att parasiterna tycks finna en vis stolthet tillsammans med en tillika obefintlig skamkänsla av att leva på andras arbete. Betänk att möjligheten av att kriminalisera grannen är ju också en ersättning om än inte pekuniär. Avundsjukan hör väl till vänster intellektet?

  Liked by 2 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Jadu, de som haft det tvivelaktiga nöjet att leva i det ”socialistiska” Östeuropa, ex-vis DDR, kan nog livligt instämma!

   Gilla

 26. Sixten Johansson skriver:

  I barndomen och på andra, ”primitiva” stadier kommer handlandet före tänkandet. Men gradvis blir det tvärtom, när medvetandet och dess verktyg språket utvecklas hos allt fler. I stället för att stjäla och råna utvecklar man förmågan att förmå andra att skänka en de pengar och den status och makt man fikar efter. Moderna ”intellektuella” skiljer sig från sol-och-vårare och munviga försäljare genom att de har ett extra kärvänligt förhållande till makten och bildar egna, liktänkande korporativ. Det är nog just språkverktyget, det glättade berättandet och kontakten med makten och offentligheten, som utmärker det moderna ”intellektuella” skiktet. Intellektets adel bland matematiker, naturvetare och andra som inte syns i offentligheten räknas liksom inte dit.

  Historiskt har de flesta intellektuella varit i tjänst hos makthavare och resursstarka institutioner, oavsett om makten varit ”höger” eller ”vänster”. Men socialismen / vänsterliberalismen är unikt lätt att suga resurser och plocka idéer ur under civiliserade former. Den är som ett lass bördig mylla eller en stor verktygslåda. Med dem kan man odla fram eller snickra ihop exploaterbara idékomplex. (Dagens feminfantiliserade socialism, identitetssocialism och anarkokapitalistiska globalsocialism är väsensfrämmande, avskyvärda fenomen för gammalkommunister och pålästa marxister).

  Socialismens idékedja: 1) en individ vill göra uppror mot verkligheten;
  2) agiterar för att få gruppen att se detsamma och ta makten för att förändra verkligheten;
  3) använder sin makt för central styrning och omfördelning av gemensamma resurser, vilket är tänkt att skapa en ny och bättre verklighet.

  Tankarna kan verka attraktiva och bra på ytan och i ena änden. Men verkligheten – inklusive människan själv – styrs av oerhört komplicerade mekanismer. Därför kommer varje socialistisk idé att visa sig vara verklighetsfrämmande, självmotsägande och destruktiv. För att dölja detta måste en tanketotalitär förljugenhet produceras – just med hjälp av de ”intellektuella”!

  Dagens svenska ”intellektuella” är maktens bortskämda dibarn, som kan svarva ihop ytliga berättelser, luftpastejer, men de är för lata för att ens försöka tänka. Därför är de ”vänster”. Om de började anstränga sig för att tänka, så skulle de med lite assistans upptäcka att hela idékomplexet är fullkomligt absurt och självdestruktivt. Men vi som har ansträngt oss och redan genomskådat mycket behöver ännu inte ha för bråttom med att öppna deras ögon. Det är vi dissidenter som nu är de verkliga intellektuella, men vi behöver inte visa dibarnen alla våra kort och kasta ut alltför många pärlor i stian. Vi skolar varandra och vi håller på att utveckla något helt nytt: en kollektiv intelligens, som hela tiden utforskar och lär sig av verkligheten. Framöver kan vi stötta de makthavare som vi bedömer gör det bästa jobbet, men vi behöver inte göra oss till deras tjänare, älskare och dibarn.

  Liked by 3 people

 27. Erik2 skriver:

  Det ligger en hel del i denna förklaringsmodell. Sedan tänker jag att vi nog även här utsätts för biologiska spratt från våra egentliga ägare, generna. Om nu händelsevis maskineriet är riggat på beskrivet sätt så uppenbaras också däri en stor möjlighet för att kunna pråla med sina färdigheter. Klättrar du lite på trappan för att bli kanske krönikör så får du kändisskap och stora möjligheter till att para dig. Det är den dolda drivkraften bakom allt vi gör. Det är den drivkraften som vi också så förbryllat ägnar våra liv åt att förstå. Varför är vi Egentligen här? Vem eller Vad är upphovet till allt detta? Är allt bara rn slump? Vad är då slump? Osv.

  Gilla

 28. En röst söder om landsvägen skriver:

  Visst vill många människor hellre leva på andras arbete. Jag skall ge ett par exempel som jag sett.
  En ”ensamstående” kvinna med barn som valt att arbeta deltid skaffar sig en dyr bostad och får bostadsbidrag och socialbidrag. Barnens far tjänar för mycket för att få bidrag och om han bodde hos barnens mor hade de inte fått några bidrag. Nu skaffar fadern billigaste möjliga enrummare ett par kvarter från mamman. För att ha kontakt med sina barn måste han regelbundet besöka mamman, egentligen bor han där men han hämtar tidning och post i enrummaren. Bidragen till mamman överstiger kostnaden for enrummaren och vi andra får betala genom våra skatter. Detta fungerade under flera år i en liten stad i Sverige.
  I ett annat fall såg jag hur en frånskild kvinna som arbetade inom vården sade upp sig och blev enskild företagare. Hon bildade ett aktiebolag som betalade ut mycket låg lön. Då trädde kommunen in med bostadsbidrag och socialbidrag samtidigt som kvinnan lät pengarna stanna i aktiebolaget. Hennes standard var nu mycket högre när hon hade bidrag än den var när hon var anställd i vården och om hon tagit ut lön som motsvarat vad bolaget genererat hade knappast hennes levnadsstandard ökat. När barnen var utflugna fanns det några millioner i aktiebolaget som kvinnan numera tar ut som utdelning.
  Detta handlar om två högutbildade kvinnor. Eftersom de flesta inte visar hur de handhar sin privatekonomi tror jag att liknande fiffel är ganska vanligt bland de som vet hur man skall organisera sitt liv rent formellt. Sen får vi inte glömma att om någon av dessa kvinnor blivit avslöjade hade de säkerligen sluppit undan påföljd eftersom en påföljd inte varit bra för barnen.

  Gilla

 29. Christer Holm skriver:

  Att få statsmecenatens bifall till intellektualitet kan väl vara av godo, om det resulterade i lärjungar med egna vingar som fick dem att, utan flygstöd, flyga längre och annorledes än vad flygmästarna lärt ut. Dock finns det långt mer än tendenser gällande att flygområdet är kraftigt begränsat, med universitetsklippta vingpennor som enbart tillåter hönslik vandring inom samma referensgård.

  Gilla

 30. Lars Strömberg skriver:

  ”Vi som läser och skriver här på DGS…” ”Dom, som inte fattar det vi fattar…” ”Vi har rätt, dom har fel…”
  ”Nä, tvärtom! VI har rätt!!”
  Gruppera, kategorisera, dela in, sätta etikett på var och en… ”Var har jag dig egentligen? Är du socialist, kvasitolerant eller rasist eller bara omänsklig?”
  Suck… Detta socialiserande och denna vurm för att tillhöra en eller annan gemenskap., åsiktsklubb eller annat trygghetsskapande.
  Nä, jag är hellre en fristående tänkare än klamrar mug fast vid någon av åsiktspålarna i tankehavet.

  Liked by 1 person

 31. Tom skriver:

  Det hela beror på ett stavfel, det skall vara inintellektuella. Om det skall kallas för faked identy eller bara ett försök att svänga sig med ord som man inte förstår inniebörden i.

  Gilla

 32. Bengt Lindstrand skriver:

  Jag läste.en understreckare i SvD för många år sedan – på skolgården var de blivande journalisterna kungar, de var mobbande översittare med sin snitsiga talatstil. Tjejerna var imponerade.
  Så gick åren – en alkoholiserad frånskild fd pratkvarn med husskulder återstår.
  Inga kvinnor.
  De kamrater från skoltiden, som var de dummaste och gick i obs- och hjälpklass är nu direktörer och framgångsrika entreprenörer – de har välartade barn och en tjusig hustru.
  En sådan här utveckling främjar knappast en positiv inställning till kapitalism och ett fritt näringsliv.
  Om ”samhället” i stället tar full kontroll så kan nog direktörerna skickas åt fanders – och de gamla kungarna kan få återuppstå.

  Gilla

 33. Lars Strömberg skriver:

  Apropå de så populära särskrivningarna:
  Jag brukar säga om mig själv:
  ”Jag är inte llektuell.
  Inte llektuell alls!”
  🙂

  Gilla

 34. Jonas M skriver:

  Anna Lindén har rätt angående ordensfolket även om det fordom i vissa kloster som hade stora jordegendomar också fanns lekbröder och systrar som arbetade. I allmänhet gällde och gäller dock ora et labora.

  De intellektHellas hemvist skulle jag också säga alltjämt är hos Kyrkan, om än det därvidlag är skillnad på Katolska kyrkan och en vanlig frikyrka.

  Gilla

 35. malmoperspektiv skriver:

  Presstödet på ca en halv miljard kan ju också vara värt att nämna. (486,7 miljoner kronor 2015). Utan det skulle säkert många journalister få söka annan utkomst.
  I år lär vänster­tidningen ETC vara den största bidragsmottagaren med närmare 40 miljoner kronor i bidrag.

  Gilla

 36. Kirurgen skriver:

  Bröder och systrar, fatta någonting.
  Vissa blandar samman intellekt med intelligens. Det finns människor som är extremt intelligenta men måttligt intellektuella. Inte alla intellektuella är intelligenta. Reductio in absurdum gäller inte här.
  Försök också att förstå att det rör sig om en konspiration som startade på sextio-talet på gamla ” ”Sopis” i Stockholm (måttligt intellektuella) och i Carté i lund (högintellektuella). Man ville ”ta över” och lyckades med detta. Plantskolan i dag är Södertörns högskola, ”spräng den” men inte Uppsala universitet (skall INTE ”sprängas”) trots en mångfald professorer, docenter och doktorer som aldrig haft skit under naglarna men är Pekå-tuella. Ett Lysande exempel är Fi(Fy)-tanten Rosengren som enligt elaka tungor lär ha myglat med sin forskning ( kan ej stå för detta).
  SD behöver en stor mängd akademiker och statistiker som skall lusgranska utvald vetenskap exempelvis Fi:s nya ordförande -stjärna ( va håken hon nu heter). Att hon är svart är egalt. Det finns många svarta och färgade habila forskare i landet. En del är muslimer men oftast i så fall mycket ”moderata”.
  Jag älskar några vetenskapliga begrepp och entiteter:
  1. Gaussfördelningen=normalfördelningsfunktionen=klock-kurvan= the bell curve
  2. Termodynamikens lagar, framför för all första och andra lagen som gäller fysik men den intelligente begriper också att de gäller i allmänna sammanhang exempelvis sociologi.
  3.Statistik ( som bygger på punkt nummer 1 ).
  4. Kritiskt tänkande.
  Dessa 4 punkter borde införas i första klass i skolan, tillsammans med schack 3 timmar i veckan, 1 timma gymnastik, lek och idrott varje dag. Övrig tid: gammaldags lärande med spirituell lärare samt tyst i klassen och till sist några timmar då man lär sig att samaarbeta och förstå vad detta betyder för den egna framtiden.
  Tanem est laudanda voluntas.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Södertörn kunde med fördel jämnas med marken!
   Bostadsbristen är ju som bekant skriande i Stockholm!

   Ack om vi ändå fick en timme schack per vecka)))
   Gärna redan från klass 2!

   Jag har under ett tiotal år undervisat i schack på skoltid.
   Enbart klass fyra, Schackfyranprojektet!

   En lektionstimme varannan/var tredje vecka.
   Under typ halva läsåret!

   Gilla

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Kirurgen: Bara en sak:
   Termodynamiken är en del av fysikämnet. Blanda inte ihop den med sociologi och sånt tjafs.

   Däremot håller jag med om att 68-vänstern mycket skickligt lyckades infiltrera samhället under Palmes tid vid makten — och den ideologiska infiltrationen håller nu på att i grunden förstöra Sverige.

   Liked by 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    ” 68-vänstern mycket skickligt lyckades infiltrera samhället under Palmes tid vid makten — och den ideologiska infiltrationen håller nu på att i grunden förstöra Sverige.!

    Det var inte skickligt, inte ens avsiktligt. Det bara blev så. Minsta motståndets

    Gilla

   • Kirurgen skriver:

    Detta känner jag till bättre än de flesta eftersom jag studerade både fysik och matematik innan jag började läsa medicin. På den här bloggen och i den allmänna världen anser jag dock att termodynamiken och entropin har ett didaktiskt värde men jag borde kanske använda citeringstecken: ”termodynamik” . Jag förstår att du är utbildad inom naturvetenskap men ta det inte så hårt. Vi är ju i grunden överens om vad skrivs på PE:s blogg./MVH

    Gilla

 37. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Möjligen kan man lägga till att de som väljer den ”intellektuella” banan, t ex inom forskning vid universitet och högskolor, inte har så många val. Om man inte anpassar sig till rådande normer och principer för fördelning av forskningsmedel så blir man ingenting i den världen

  Gilla

 38. Jesper skriver:

  Angående migranterna och Italien.

  Gaddafi sa ju att tusentals migranterna skulle invadera Europa om han försvann. Att det inte skulle vara någon som skulle kunna stoppa dem längre. https://www.google.se/amp/s/www.express.co.uk/news/world/233238/Colonel-Gaddafi-Immigrants-will-invade-Europe/amp

  Frågan är om inte det var precis det som var mening. Det är lätt att bli konspiratorisk dessa dagar. EU gör ju inget annat än att försöka få hit så många som möjligt och alla som motsäger sig hotas med sanktioner.

  Italien gick ju ut med att de tänkte stoppa båtarna redan i Juni. EU svara med att de skulle vänta så de som för över migranter skulle hinna förbereda sig. Ehh vad ska de förbereda sig för exakt? Annan rutt? De sa även att de kunde tänka sig öka det ekonomiska stödet till Italien. https://www.google.se/amp/s/www.express.co.uk/news/world/233238/Colonel-Gaddafi-Immigrants-will-invade-Europe/amp

  EU gör ju allt de kan för att förhala. När de inte funkar att förhala längre vill de muta motagarländerna med struntpengar som från första början är medlemsländernas pengar. Det ligger en kennel begrav i Bryssel. Nya DDR med en mycket ond agenda för det europeiska folket.

  Liked by 1 person

 39. rolfholmen skriver:

  Snälla, Det är väl inget nytt att sk. intellektuella stöder den totalitära staten. Hur var det i Ryssland och Tyskland efter 1:a världskriget? Hur var det med 68-ornas vurm för Mao?
  Det är ett mysterium att folk som tränats att tänka tycks sluta upp med det så snart dom får chansen?
  Själv bor jag sedan sisådär en 15 år på Hisingen (Obs! Hisingen är inte Göteborg) och har blivit god vän med fd. Volvo-,krog-, hamn-, varvs-, osv,-arbetare. Alltså folk med valkar i nävarna och fasta handslag. Dom flesta gamla kommunister, KPMLr-are osv. Många säger sig nu vara Sverigedemokrater. Den allmänna uppfattningen är att etablissemanget (som vanligt) sviker och bara tycks bevaka sina egna positioner. Mina vänner köper kvällstidningar för sportsidorna eftersom resten är ointressant struntprat.
  Hur är det, har vi, Sverige, fortfarande kustbevakningsfartyg i Medelhavet som hjälper smugglare att föra människor till Europa? Kan isf bli intressant samarbete med italienarna som tycks vara på väg att vakna och hävda Europas yttre gräns.

  Gilla

 40. Björn skriver:

  Ja du, det är inte folk med valkar i nävarna och fasta handslag, som ligger bakom begrepp som ”värdegrund”, ”allas lika värde”, och annat liknande flum! Det är de ”intellektuella”!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.