NYA SPÄNNANDE GREPP FÖR INTEGRATIONEN

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Ett av de hetaste samtalsämnena i det offentliga samtalet idag är hur de nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna integreras i det svenska samhället. Inspirerad av några av den senaste tidens skriverier om detta i diverse massmedia, har jag själv skrivit ihop en liten betraktelse där Det Goda Samhällets läsare inbjuds att fundera över vad som har verklighetsbakgrund och vad som är påhittat – och var gränsen för verkligheten egentligen går.

Lite förenklat kunde man säga att det finns tre pelare som ett tillfredsställande och harmoniskt liv vilar på, nämligen arbete, familj/relationer och bostad. Eller fyra förresten, eftersom en god hälsa också är av största betydelse för ett gott liv. Att ha samtliga dessa fyra uppfyllda enligt sina önskemål är förstås ett idealtillstånd, men som alla vet så klarar folk av sina liv även med vissa störningar i denna kvartett – fast ju färre och kortvarigare, desto bättre. Få människor skulle klara av ett liv där ingen av dessa fyra faktorer fungerar, det vill säga att samtidigt vara både sjuk, arbets- och bostadslös samt inte ha några vänner eller någon livspartner. Och här blir det emellanåt – enligt viss uppfattning – viktigt att det offentliga går in med lite uppstyrning av verksamheten, så att inte orättvisorna blir alltför stora.

EN BOSTAD ÄR GIVETVIS A OCH O, och i kölvattnet av den nya anvisningslagen hittar kommunerna på lite olika lösningar för att vaska fram bostäder till de nyanlända som man fått sig anvisade. Här har man den senaste tiden till exempel kunnat läsa att Malmö och Vallentuna satsar på att köpa bostadsrätter som migranterna sedan får hyra. I Vallentunas fall har kommunen använt 33 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till detta. På andra orter, som till exempel Stockholm, har det plötsligt visat sig både möjligt och nödvändigt att uppföra modulhus i infrastrukturellt redan starka områden som Fagersjö och Beckomberga. Men det finns ytterligare påhittiga lösningar. En sådan hittar vi långt uppe i norr, närmare bestämt i Luleå. Här har det kommunala bostadsbolaget Lulebo nyligen bestämt, eller fått direktiv om, att nyanlända migranter ska gå före den ordinarie bostadskön. Det socialdemokratiska kommunalrådet Yvonne Stålnacke säger med anledning av detta följande:

– De här lägenheterna som frigörs har vi varit tydliga med att en del av dem ska vi använda för att ge dem som kommer till Luleå en bra start.

Vad ska man då säga till dem som anser det vara märkligt att prioritera nyanlända migranter före Luleåbor och andra som stått länge i kön? Här meddelar kommunalrådet:

– Att det är viktigt att de som kommer till Luleå får en god start.

Är det då inte problematiskt att låta denna grupp gå före i bostadskön? Behöver inte till exempel Luleås ungdomar också en bra start? Här svarar Yvonne Stålnacke om eventuell problematiskhet att:

– Ja, det kan det vara om det uppfattas som ett problem, men vi ser det inte som ett problem.

Eftersom ”vi” inte ser problematiken som ett problem, så är den inget problem. Alltså finns det heller inget problem. I och med denna lysande argumentation får saken anses vara slutdiskuterad.

Ridå från Luleå.

Förfarandet verkar emellertid vara under snabb utbredning; den senaste tiden har man kunnat läsa om att liknande förtursbestämmelser är på gång i bland annat Ekerö och i flera skånska kommuner. Ekerö Bostäders vd Mats Viker berättar att man lämnar cirka 30 lägenheter till bostadskön varje år. Förra året gick fem av dessa till nyanlända, men i år räknar bolagets vd Mats Viker med att det blir betydligt fler.

– Risken är stor att alla lediga lägenheter kommer att gå till nyanlända i år, säger han.

– Det är klart att vi ska hjälpa utsatta människor som flytt från krig men samtidigt har vi 4 000 personer som står i bostadskön och inte får någon lägenhet. Jag tycker synd om dem, säger han.

Han bedömer att antalet nyanlända kommer att öka rejält under 2017.

– Jag vågar inte ens tänka på hur vi ska klara det. Jag ligger vaken om nätterna och gruvar mig för hur det ska gå.

MEN BOSTÄDER ÄR INTE ALLT – jobb eller studier är också nödvändigt för att livet ska kännas meningsfullt och stabilt. Här har olika offentliga satsningar som instegsjobb och etableringslotsar tyvärr inte riktigt givit de önskade resultaten. I en av Sveriges universitetsstäder, tillika residensstad i länet ifråga, står man nu därför i begrepp att dra igång en ny verksamhet, som finansieras gemensamt av kommunen, universitetet, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Projektet är ännu inte offentliggjort, men har enligt min källa på universitetet ifråga diskuterats några månader. Det hela liknar i mångt och mycket det utspel som universitetskansler Harriet Wallberg m fl gjorde i en debattartikel i DN nyligen. Det projekt jag nu fått lite inblick i handlar enkelt uttryckt om att det är viktigt att de nyanlända – både asylsökande som väntar på besked och de som fått uppehållstillstånd – så snart som möjligt ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning som samtidigt kvalificerar dem arbetsmarknadsmässigt. Nyanlända som har relevanta förkunskaper och vill fortsätta sina avbrutna studier från hemlandet ska därför kunna läsa kurser på det aktuella universitetet, utan att behöva betala de studieavgifter som svenska universitet och högskolor annars tar ut av utländska studenter. Angående behörighetskrav så ska det, eftersom de flesta inte fått med sig några relevanta dokument på sin flykt, räcka med att den sökande gör det troligt att hen har de förkunskaper som krävs för den  kurs/utbildning den nyanlända önskar gå, vilket ska kontrolleras genom en intervju. Enligt förslaget ska 10 % av platserna på de aktuella kurserna och utbildningarna vikas för de nyanlända studenterna. Den ansvariga för internationella studentutbyten på universitetet ifråga förklarar för mig lite om hur det är tänkt:

– Det kan till exempel handla om personer som studerat till lärare i sitt hemland men som tvingats avbryta studierna på grund av flykten.

– Vi hoppas dessutom att fånga upp personer som redan är utbildade lärare, så att de får möjlighet att skaffa sig behörighet att undervisa här i Sverige i framtiden. Vi har ju ett problem med stora avhopp från lärarutbildningarna, och här kan de nyanlända komma att bli en stor resurs för att den svenska skolan ska kunna fortsätta att utvecklas.

I de fall de nyanländas svenskakunskaper är alltför bristfälliga för att man ska kunna tillgodogöra sig utbildningen, poängterar man från universitetet att man redan idag tar emot utbytesstudenter utan svenskakunskaper, och att universitetets likabehandlingsplan dessutom ger studenterna rätt till tolkhjälp i de fall det bedöms vara nödvändigt.

Projektet kommer att pågå till och med 2017 och ska därefter utvärderas.

ARBETE I ALL ÄRA men det kanske viktigaste av allt är ändå vårt samspel med och våra relationer till andra människor.  I en mindre Närkekommun – tyvärr är jag än så länge förhindrad att säga vilken – har man noterat att många av de nyanlända har svårt att komma in i det svenska samhället, vilket delvis men inte bara beror på att de som regel bor isolerade på asylboenden och inte träffar svenskar i någon större utsträckning. De aktiviteter och träffpunkter som kommunen ordnat i samarbete med frivilligorganisationer och Svenska Kyrkan har inte blivit några större succéer, berättar kommunens integrationsansvariga för en bekant till mig som bor i kommunen ifråga – det är mest antingen svenskar eller nyanlända som kommer och dricker kaffe, idkar språkcafé osv. I syfte att få till stånd mer varaktiga möten och relationer mellan svenskar och nyanlända förbereder kommunen nu av denna anledning sig för att använda en specialtolkning av en paragraf i Kommunallagen, som medger, som man formulerat det från kommunens sida, ”individuellt satta hyror i den kommunala stiftelsens bostadsbestånd utifrån ett beaktande av ett mångfalds- och integrationsperspektiv”. I klartext går förslaget – såvitt jag har begripit – ut på att en svensk medborgare som lever tillsammans med en nyanländ ”i äktenskap eller under likvärdiga förhållanden” erhåller en hyresnedsättning på mellan 30 och 40 procent av månadshyran under fem års tid, oavsett inkomstförhållanden. Enligt kommunens talesperson kan detta arrangemang komma att bidra till en avsevärt ökad integration, och möjligen också ha viss effekt på viss demografisk obalans könsmässigt, då en majoritet av de nyanlända utgörs av ensamkommande män. Huruvida dessa ekonomiska förmåner ska gälla för alla äktenskap/samboförhållanden mellan svenskar och nyanlända eller om det bara ska gälla för vissa kategorier verkar än så länge oklart.

– Förslaget ska läggas fram till omröstning i kommunfullmäktige under september månad, uppger min bekant.

INTEGRATIONSINSATSERNA IFRÅGA OM BOSTÄDER, ARBETE OCH RELATIONER verkar alltså befinna sig i en kreativ och expansiv fas i det samtida Sverige. Huruvida insatserna också är kompatibla med gällande lagstiftning får framtiden utvisa.

64 reaktioner på ”NYA SPÄNNANDE GREPP FÖR INTEGRATIONEN

 1. tomas skriver:

  350 000 ungdomar kan inte flytta hemifrån pga av bostadsbristen i Sverige. Det räcker för att jag skall bli förbannad. Dessa mångkulturella barnäktenskap som har eget boende.
  Integrationen har inte fungerat dom senaste fyrtio åren.
  ”Dumhet är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.”
  Albert Einstein

  Gillad av 9 personer

 2. Aha skriver:

  De som röstat för massinvandringen bör nu för de exempel som nämns i artikeln, sanna eller inte, vara de som
  – bidrar med platser i bostadskön
  – blir grannar till nyanlända i bostadrättsbestånd
  – får högre kursavgifter för att finansiera de nyanländas kursavgifter som ju ska vara noll
  – avstår kursplatser till nyanlända
  – får högre hyror för att finansiera de lägre hyror som nyanlända föreslås få om de bor ihop med en svensk.

  Det är hög tid att de som röstat för massinvandringen också visar praktisk solidaritet.

  Gillad av 9 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Äntligen ett genomtänkt konstruktivt förslag!

   Alla som röstar rött/grönt lämnar frivilligt sina platser i bostadskön!
   Betalar en solidaritetshyra som kan subventionera sänkt hyra för nya!
   Rentav nolltaxa om man saknar jobb)

   V MP S F! o C…

   Flyttar dessutom av Integrationsskäl till ett utanförskapsområde,
   där barnen sätts i skola!

   Garageplatserna lämnar man till de nyanländas behov…

   Då kan vi snacka om visad äkta solidaritet!
   Då tror jag på Integrationen)

   Gillad av 5 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    Just det! Ledande och i debatten återkommande islamkramare som Fridolin, Skyman, Guillou, Gardell m.fl. borde tvingas nattparkera i Gottsunda varje natt, bo i bottenvåningslägenhet i Husby eller Rosengård, tvingas vänta på bussen sen kvällstid i Biskopsgården och Bergsjön, resp. tvingas placera sina barn eller barnbarn i skola i Tensta, och tvingas nattvandra iförda kippa eller alternativt utmanande HBTQ–pride-utstyrsel i dessa områden.
    De borde tvingas prova på den svenska verkligheten en bit ifrån Café Opera.

    Gillad av 2 personer

 3. Trynbald skriver:

  Absurdistan har gått in i en turbofas. Socialdemokraterna verkar ha tagit ledningen med en total avsaknad av perspektiv och verklighetsuppfattning. De som vinner valet 2018 kommer att få ett dukat bord med olösliga problem. Sverige är nog mer illa ute än man kan föreställa sig.

  Gillad av 9 personer

   • Hedvig skriver:

    Ja, det är jag fullständigt övertygad om. Om nu det ens räcker. Helst bör nyval utlysas redan i år eller nästa år, vilket i sig förefaller vara en orealistisk förhoppning.

    Ulf Larsson skriver att ”det finns tre pelare som ett tillfredsställande och harmoniskt liv vilar på, nämligen arbete, familj/relationer och bostad”. Plus en fjärde i form av god hälsa.

    Om arbetet skriver ledarskribenten Per Gudmundson en hårdsmält artikel i dagens SvD, ”Inga genvägar ut ur ett delat Sverige”.

    http://www.svd.se/inga-genvagar-ut-ur-ett-delat-sverige/om/ledare

    Beträffande bostäder är problemen här i Stockholmsområdet närmast oöverstigliga.

    När det gäller hälsa, vet vi att migranter från MENA-länderna har betydligt sämre hälsa än infödda svenskar.

    Och avseende familj/relationer totalkrockar familjesynen mellan infödda svenskar och migranter från MENA-länderna.

    Att flertalet migranter från förmoderna, grupporienterade klankulturer skulle vilja/kunna integrera eller assimilera sig i det svenska sekulärt demokratiska Sverige är uteslutet.

    Gillad av 1 person

   • Hanna skriver:

    Även efter 2018 kommer vi få leva i ett delat Sverige med realister och utopister. Det räcker att läsa Magdalena Ribbings spalt i DN. Någon frågar idag hur man ska hantera samtal som ifrågasätter ensamkommande barn på ett negativt sätt. MR och 99% av kommentarerna handlar om att man antingen bör säga att man inte vill tala om saken eller protestera för att den att den andra har fel.

    Det är frustrerande när man har små barn att stå och titta på hur samhället rusar mot h-e och känna sig helt maktlös. Som andra subventioner till praktik, jobb och boende kommer den här nya varianten att missbrukas av lycksökare.

    Gilla

 4. tirutaa skriver:

  Orättvisa!
  Jag vill ta en megafon och skrika ut orättvisa!
  När ska svenska folket få nog?
  När ska det gå ut på gatorna och skrika Det får räcka nu!
  Jag vill också skrika ut Dum, Dum, Dum – och menar då ordets båda innebörder.

  Det är sant – jag befinner mig som Alice i Underlandet.

  ”…att en svensk medborgare som lever tillsammans med en nyanländ ‘i äktenskap eller under likvärdiga förhållanden’ erhåller en hyresnedsättning på mellan 30 och 40 procent av månadshyran under fem års tid…”

  Jag läser meningen flera gånger. Så strålande då – ett nytt tillfälle för de kriminella att ta över denna ”verksamhet”, med självaste kommunen som hallicken, genom att invandrare som redan har svenskt medborgarskap, tar över denna ”business” med falska relationer av allehanda slag. Som om man inget lärt sig om vad som hände med verksamheten med etableringsjobben. Jag vet, man tänker sig svenska kvinnor och utländska män. Det är bara så det kommer inte att bli. Hur skulle man inte ”ta vara” på denna strålande möjlighet att tjäna pengar på den dumma svenska staten?

  Denna ständiga svenska sociala ingenjörskonst! Infantiliseringen – går det aldrig att släppa den! Räkna med att folk är vuxna, har eget ansvar för sina liv, ska själva se till att integrera sig. Inte läras in i att allt ansvar när man kommit så här långt är den svenska statens. Vadan detta ständiga behov av att skapa beroendemänniskor.

  Är budskapet: Du ska bero av staten, din egenmakt räknar vi inte med, det är vi som har makten över dig.

  Jag börjar allt mera luta mig mot att det bästa systemet är det amerikanska, såsom jag har förstått det: att som ny i landet får du underhåll under tre månader för att hitta bostad och jobb, sen får du lov att klara dig själv. Det är under press som människan växer, medan man här i landet ryggar tillbaka för allt som luktar krav och press på de stackrarna, friska unga män, som strömmat in i landet.

  Men framför allt – hur är det möjligt att landets politiker på fullt allvar kör över sitt eget folk!!?? Det kan jag bara inte förstå. Rättskänslan så eroderad att man blir förtvivlad.

  Gillad av 8 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   I Tyskland hade man ett integrationsprojekt som jag kom att tänka på då du skrev om den praktiska lösningen med svenska, vita kvinnor och utomvästliga män av annan kulör. med hyresrabatt I Ty. lade man sig också i människors privatliv. En minister vill nu utreda hur man pippar i de svenska hemmen. Koppla detta till bostadsrabatten. Det innebär en motsatt styrning som i Ty. Min far lät mig läsa den tyska publ. i vilken några avelsstationer hade fotograferats. Där bestod de av vita tyskor som påsattes av utvalda soldater ur armen. Detta betalades av staten och de utvalda hyllades. Barnen uppfostrades av staten. Samma modell fö som de svenska daghemmen, Alva Myrdal hade studerat sovjetiska hem vari barnen ansågs för viktiga för att föräldrarna skulle kunna uppfostra dem i den sanna läran. Idag kanske gratisplats på dagis och ett extra barnbidrag för blandäktenskap-hette det förr? Gratis kost om det är halal? Där finns mycket för en sann byråkrat att hämta inspiration ur. Feministerna kanske kan bestämma barnens leksaker, hoppsan det sker ju redan. Leka med barkbåtar ur ett könsneutralt perspektiv. Kottekor fy för tusan kon är utnyttjad. Tanken svindlar och historien kan bidra med mycket inspiration.

   Gillad av 2 personer

 5. Tahmas skriver:

  Det talas väldigt mycket om att inte sätta grupp mot grupp från etablissemanget vilket betyder att man inte skall tex berätta hur vedervärdigt det är att fattigpensionärer äter gammal mat medan en nyanländ familj får bidrag, mat och hus rum.
  Krönikan bevisar med stor tydlighet att staten själv bidrar till att sätta grupp mot grupp. Att gynna en grupp som nyanlända kan bli droppen som får bägaren att rinna över för gemene mähä.
  Många av de personer som stod med banderoller och välkomnade människorna är precis den grupp som kommer att få stryka på foten närhet gäller bostad, jobb och utbildning.
  Den enes bröd är definitivt den andres död.

  Gillad av 2 personer

 6. dogen skriver:

  Jag tror att det är dags att ge hatet en chans. Det är en stark motor och om man kan kontrollera sitt hat så kan man uppnå mycket. Man bör gå förbi att resignera och återupptäcka hatet för det är det rätta och proportionella svaret på det som sker.

  Gillad av 2 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Si heller RASERI (over uretten)! Det kan være en konstruktiv kraft – hat avler derimot lett destruksjon og bitterhet som eter sjelen.
    Men flott å komme seg ut av avmakten og handle! Kloke mennesker bør møtes og legge planer for protest og endring mht. galskapen som rir Sverige nå.

    Gilla

 7. Magnus skriver:

  ”– Risken är stor att alla lediga lägenheter kommer att gå till nyanlända i år, säger han.”

  ”Nyanlända som har relevanta förkunskaper och vill fortsätta sina avbrutna studier från hemlandet ska därför kunna läsa kurser på det aktuella universitetet, utan att behöva betala de studieavgifter som svenska universitet och högskolor annars tar ut av utländska studenter.”

  ”I klartext går förslaget – såvitt jag har begripit – ut på att en svensk medborgare som lever tillsammans med en nyanländ ”i äktenskap eller under likvärdiga förhållanden” erhåller en hyresnedsättning på mellan 30 och 40 procent av månadshyran under fem års tid, oavsett inkomstförhållanden. ”

  Svensken trängs undan mer och mer men tvingas betala invandrarnas liv och leverne med ständigt höjda skatter. Att klaga hos DO lönar sig naturliggtvis inte som svensk. Sverige är kört…

  Gillad av 3 personer

 8. Lisa C skriver:

  Man kan läsa i lokaltidningen att gästerna i modulhusen i fagersjö, Stockholm inte gillas av de boende. Det är bl à för liten yta, för långt till busshållplatsen, inget internet, så man tågade till socialkontoret och beklagade sig. Man vill bo större, gärna innanför tullarna och gratis internet.

  Gillad av 2 personer

 9. Joakim skriver:

  ”I klartext går förslaget – såvitt jag har begripit – ut på att en svensk medborgare som lever tillsammans med en nyanländ ”i äktenskap eller under likvärdiga förhållanden” erhåller en hyresnedsättning på mellan 30 och 40 procent av månadshyran under fem års tid, oavsett inkomstförhållanden. Enligt kommunens talesperson kan detta arrangemang komma att bidra till en avsevärt ökad integration, och möjligen också ha viss effekt på viss demografisk obalans könsmässigt, då en majoritet av de nyanlända utgörs av ensamkommande män. Huruvida dessa ekonomiska förmåner ska gälla för alla äktenskap/samboförhållanden mellan svenskar och nyanlända eller om det bara ska gälla för vissa kategorier verkar än så länge oklart.”

  Är detta ett litet steg mot att byta ut svenska vita cismannen?
  Jag skulle gärna vilja veta vem som lägger ett sånt här förslag. Är det en manshatarfeminist(vita cis-män alltså), en muslim, eller en självhatande svensk?

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   Politikerna i denna Närke-kommun tycks inte avgränsa de ”svenska medborgarna” till infödda eller assimilerade utlandsfödda svenska medborgare. Det är ju välkänt att många migranter från MENA-länderna hämtar sina blivande makar från sina hemländer. Ofta är dessa ”svenska medborgare” inte särskilt integrerade i Sverige. Många av dem har inte ens lärt sig att tala svenska.

   Gilla

 10. Drutten skriver:

  Om det multikulturella samhället enligt grundlagen skall kunna uppnås och bevaras är det segregation och inte integration som behövs (kanske en segregationsminister behövs). Lyckad integration medför på sikt monokultur. Att samtidigt eftersträva integration och ett multikulturellt samhälle är en målkonflikt. Lyckas man med det ena så mislyckas man med det andra och vice versa. En lösning är naturligtvis att ändra grundlagen.

  Gillad av 1 person

 11. Tahmas skriver:

  ”…att en svensk medborgare som lever tillsammans med en nyanländ ‘i äktenskap eller under likvärdiga förhållanden’ erhåller en hyresnedsättning på mellan 30 och 40 procent av månadshyran under fem års tid…

  Innebär att en svensk ensamstående mamma i stort sett kan tvingas att ta sig en medeltidare för att klara hyran och försörjning. Konsekvens islamisering av kvinnorna. Kan också innebära att pensionärer måste inhysa medeltidare av samma orsak som ovan.

  Gillad av 2 personer

 12. BjörnS skriver:

  Att samtliga åtgärder som nämns kring boende är sanna, det vet vi. Vi vet också att det finns förslag om förtur till universitetsstudier så att de skulle kunna sjösättas låter fullt möjligt. Då återstår närkekommunens hyressubvention och jag hoppas verkligen att den är påhittad. Asylinvandringen har redan givit upphov till en snedare könsfördelning än i Indien och Kina i vissa åldersklasser. Att sedan, förhoppningsvis påhittat, ge svenska kvinnor ekonomiska incitament att välja asylanter vore helt groteskt. Låt oss hoppas att dikten överträffar verkligheten denna gång.

  Det finns bara ett sätt att hantera situationen. Avreglera arbets- och bostadsmarknaderna, inför mycket kortfristiga inkomststöd. Det kommer att bli för dj-igt men alternativet med konsekvent negativ särbehandling av svenskar och, trots detta, permanent och omfattande utanförskap bland invandrare är ännu värre. Och ju längre vi väntar, desto värre blir det.

  Gillad av 1 person

 13. Gösta Johnsson skriver:

  Vad kan man tillägga utom jag håller med alla kommentatorerna och artikelförfattaren förståss. Alla som är för massinvandringen borde tvingas att flytta till ett utanförskapsområde och dö
  är få arbeta och verka för integrationen eller beskattas extra för att bidra till de kostnader som den politiken medför och har medfört!

  Gillad av 1 person

 14. B skriver:

  Det hemska är att det som är satir idag är allvarliga förslag i morgon.

  Vem hade för bara några år sedan kunnat tro att höga chefer i Svenska Kyrkan skulle kalla det okristligt och uppviglande att bära det kristna korset (speciellt med tanke på att uttalandet gjordes i samband med en manifestation till stöd för drabbade av det pågående folkmordet på kristna!) eller föreslå att man täcker över krucifixet i kyrkan av respekt för muslimska besökare?

  Gillad av 5 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   jag gick ur idag, finns hänvisning på en www. kyrkoavgiftning.se. Lätt som en plätt verkar det som , det var krångligare förr då man skulle gå in på pastorsexp etc och då blev det inte av. Jag mår illa då kyrkans ledare inte kritiserar det folkmord som sker på kristna idag. Riktigt illa

   Gillad av 1 person

   • Gert B. skriver:

    Utmärkt! Du behöver pengarna bättre än kyrkan. På en genomsnittlig arbetarlön kan besparingen vara från 3000 till 5000 kr om året. Små församlingar har högre kyrkoavgift.

    Gilla

 15. rudmark skriver:

  Men är verkligen arbete viktigt? Det låser ju fast de nyanlända här i Sverige, och ger begränsade möjligheter (6 veckor) att vara i de länder de flydde ifrån. Nej med tillräckligt höga bidrag kan arbete undvikas, och de nyanlända med PUT kan hämta ut sin ersättning på plats i respektive land.

  Gilla

 16. Olof B skriver:

  Blir inte förvånad om dessa förslag snart dyker upp:

  – Pensionärer tvångsvräks från sina ”för stora” lägenheter (steg 2, pensionärer får ”somna in” eftersom de tar upp plats på bekostnad av flyktingar).
  – Svenskar får lämna sina bostäder till flyktingar som ”behöver dem mer” (steg 2, svenskar utvisas från Sverige för att bereda plats för ”mer behövande”).
  – Alla måste dela sina jobb (och inkomster) med flyktingar oavsett kompetens.
  Osv. osv. allt är möjligt i Absurdistan. Ett land kan faktiskt självdestruera på bara några år, se bara på Venezuela.

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   Ättestupan har väl aldrig varit närmare i Sverige än för dagens svenska pensionärer.
   I juli i år såg jag ett nyhetsinslag i SVT:s regionala Stockholmsnyheter: svenska, välvårdade ålderspensionärer har nu en masse börjat besöka Stadsmissonens soppkök el liknande och för en billig penning få ett lagat mål, för att få den magra pensionen att räcka till. De intervjuade hade yrkesarbetat under hela sitt vuxna liv.

   Gillad av 1 person

 17. Hovs--hallar skriver:

  Vi har ju ett problem med stora avhopp från lärarutbildningarna, och här kan de nyanlända komma att bli en stor resurs för att den svenska skolan ska kunna fortsätta att utvecklas.

  Ja, detta är väl ett helt autentiskt uttalande?!

  Detta är, helt logiskt, vad Sveriges nya pseudo-religion, ”PK-ismen” (även kallad ”idiotvänstern”) leder till. Nämligen en slags hjärnuppmjukning där allt logiskt tänkande förlamas, och allt kretsar kring den Grundläggande DOGMEN:

  MASSINVANDRING FRÅN FRÄMMANDE KULTURER ÄR BRAAA!!

  — I hjärnan på den som infekterats av PK-ismen prövas ALLT mot denna dogm, och dogmen vinner alltid mot verkligheten vid ev. konflikt.

  Man ignorerar därför de uppenbara logiska invändningarna mot tex. ovanstående kursiverade uttalande.

  1) Varför är det så många som hoppar av från lärarutbildningarna, att ni inte ens kan fylla platserna??

  2) Hur ska personer som varken kan svenska eller vet något om Sverige, dess kultur och sociala koder, eller ens har några relevanta specialkunskaper, vara lämpliga som lärare för våra barn??
  För barnen handlar skolan om så mycket mera än att bara förmedla fakta, skolan är en intrikat socialiseringsprocess där vårt samhälles gemensamma kultur och värderingar ska befästas hos kommande generationer. Anser ni att en person från en helt främmande kultur klarar detta?

  3) Vad menas med ”…fortsätta att utvecklas”??
  Menar ni möjligen:
  ”Fortsätta att utvecklas i riktning nedåt mot ÄNNU SÄMRE faktiska resultat enligt pågående trend i PISA-mätningarna”??
  Är detta vad ni vill uppnå??

  Gillad av 1 person

  • B skriver:

   I Sverige värderar vi tyvärr inte alls kunskap och traditioner som överförs från en generation till nästa. Alla människor anses utbytbara. Far- och morföräldrar ska helst spela golf och åka på lyxsemestrar och shoppa, shoppa, shoppa hellre än att ägna en kväll då och då åt att berätta för barnbarnen om minnen och traditioner och upplevelser som de varit med om. Om en lärare kommer från en helt väsensskild kultur och inte har någon anknytning till orten eller landet spelar alltså ingen roll i Sverige, som inte värderar kontinuitet och tradition för fem öre.

   Gillad av 2 personer

 18. Gert B. skriver:

  Jag blir knäsvag och matt. Det finns ingen ände på ”uppfinningsrikedomen” från de som administrerar Sveriges haveri. Men ändå tror jag mig ha en del värdefulla tips till våra kära makthavare.
  Bostäder åt alla 60 miljoner som ”är på flykt” och enkla jobb därtill. Det löses enkelt genom att vrida klockan tillbaka till tiden för statarsamhället. Statarlängor byggs väldigt kostnadseffektivt av kinesiska byggfirmor och IKEA inreder. Förbjud jordbrukstraktorer! Se där! I ett slag har hela arbetslösheten raderats ut. Köp in ett större parti järnspett för höstens uppsättande av snöpinnar och en order på en miljon snöskyfflar läggs för vinterns behov. Därefter är det dags att leta efter leverantörer av liar för nästa skördesäsongs behov. Bäst att beställa en miljon liar, eftersom det även är några mil vägkanter som ska nedmejas.
  Apropå ”enkla jobb” så tycker den pensionerade kammaråklagaren Rolf Hillegren att det låter på pricken som riksdagsmannajobbet. Inga krav på förkunskaper eller på behörighet. Hans tänkvärda alster kan läsas i nr 30 av ”Nya Tider”. Ej att förväxla med ”Fria tider”.

  Gillad av 1 person

 19. Nils Dacke skriver:

  Nu börjar jag blir rädd på allvar, när man läser denna förnämliga krönika och verkligen tänker på vad som skrivs förstår man att förfallet har gått längre och snabbare än vi anat. Nu avser alltså flera kommuner att verkligen ställa grupp mot grupp och man tycker dessutom det är rätt, detta som alltid varit en förbannelse enligt PK-normenklatur. Frågan är om tillräckligt många människor från det sovande folket förstår vad som är på gång och när/hur en reaktion kommer. Denna reaktion kommer då naturligtvis bemötas som vanligt med rasism/främlingsfientlig osv argument men jag tror inte dessa floskleruttryck längre avskräcker folk från att protestera. Man måste också från och med nu inser att regering och den ryggradslösa alliansoppositionen skiter i alla svenskar förutom deras skattepengar och deras enda prioritet är att försörja människor från mena-länder. Jag tror att framtiden består av ett organsierat civilt motstånd enligt ickevåldsprincipen. Frågan är vem och vilka som startar detta?

  Gilla

  • BjörnS skriver:

   Grupper har alltid ställts mot varandra. Det är per definition konsekvensen av en budget, vare dig den är statlig eller kommunal. Floskeln att inte ställa grupper mot varandra är just en floskel. (Asyl)invandringen har därför alltid skett på bekostnad av andra satsningar (alternativkostnad). Men, det är först nu hur tydligt det blir när medelsvenssons barn får betala priset i skolan, på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden. Det är antagligen det som behövs för att mediala- och politiska floskler ska genomskådas. Personligen tycker jag att samtalsklimatet har ändrats markant de senaste två åren. Folk säger saker som skulle ha varit otänkbara tidigare. Hoppas, hoppas…

   Gillad av 1 person

 20. Hortensia skriver:

  Olidligt spännande – eller bara olidliga – framtidsutsikter för svenska folket i 7-klöverns massimmigrationsberikade multikultisamhälle?

  Gilla

 21. Johan skriver:

  Hade man läst om detta för 10 år sedan, nej förresten, 5 räcker, så hade man trott det var ur ett satiriskt skådespel eller en tragikomisk uppsättning. Det är så främmande från den verklighet man då kände till att man hade tolkat det som något så vansinnigt att det måste vara ren fiction.
  Jag var i bokhandeln i veckan för att köpa en spännande bok att läsa och letade under ”Drama”. Efter att ha läst om innehållet i några böcker som beskrev rena skräckscenarier, insåg jag att den skruvade verkligheten överträffar dramaskildringarna med råge.Det blev ingen bok denna gång.
  Jag har trott ett bra tag att det som sker är misstag, till och med brist på kompetens eller förvirring hos det politiska ledarskiktet men är nu ganska klar över att så skruvat kan det bara inte bli. Detta måste vara regisserat och avsiktligt. Jag tror att våra politiker och officiella ledare är marionetter åt andra krafter som genom att använda 7-klövern som draghjälp får med sig andra delar i samhällskroppen som ex vis media.. Jag skulle gärna vilja veta vilka det är som vill vårt samhällsbygge så illa.
  Jag tror inte på att invänta valet 2018, då kan det vara försent.

  Gillad av 1 person

 22. Willy Lindqvist skriver:

  Diskriminering av svenskar, har jag förstått, är politikers nya idé om hur hitkommande ska hjälpas in i det svenska samhället. Det låter som om de politiska församlingarna redan är knökfulla med islamister och islamistiska anhängare.

  Gillad av 1 person

 23. Ulf H skriver:

  Ovanstående förhållande är onekligen svårlösta uppgifter för politikerna. men det allvarligaste anser jag vara, att de flesta flyktingar är ensam kommande pojkar och män, som har lämnat sitt sociala sammanhang där de hade sin givna plats, sin identitet. Nu, här i Sverige, kommer de ha svårt att komma in i ett fungerande socialt sammanhang, om det inte får ett arbete och en fungerande bostad. Vad som händer med en människa som står utanför en fungerande social gemenskap är inte svårt att tänka sig. Får vi in mer ensam kommande män och pojkar – utan framtid i vårt land – ja, vad kommer då hända med vårt välfärdssamhälle?

  Gilla

  • B skriver:

   Det undrar jag också. Könsobalans är inte bra i något samhälle tror jag och det kan inte vara lätt att vara utifrån kommande och kanske få svårt att både hitta jobb och flickvän, det vill säga inte ha någon plats alls, vare sig på en arbetsplats eller i en familj. Vad händer med dessa män då? Är det inte stor risk att de dras till våld och kriminalitet och islamistisk extremism? Det tror jag i alla fall och svenska politiker har satt landet i en rejäl knipa när det inte fanns någon plan för hur alla dessa ensamma unga män skulle kunna integreras och få ett normalt arbets- och familjeliv.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Som tickande tidsinställda bomber, rakt ut sagt!

    På väg i Moskéernas förtrollade värld!

    Allah hägrar än mer…

    Martyr o oskulder pockar!

    Några svenska ”KVINNOR” vill dessa ”barn” ej ha,
    såvida dessa inte skulle höra till kategorin högavlönade)

    Då flyter Muhammed ovanpå!
    Kan då tacka Allah för gåvan hela dagen…
    Göra sin plikt i sängen!

    Gilla

  • Nils Dacke skriver:

   Vårt välfärdssamhälle har redan börjat krackelera och från nu finns nog ingen återvändo från utan det kommer ett sammanbrott, vilken nivå och hur detta sammanbrott kommer är svårt att sia om idag, det beror på hur den globala ekonomin inkl den svenska ser ut när den dagen kommer. Befinner vi oss i lågkonjuktur eller finanskris så går slutfasen väldigt fort, har vi högkonjuktur så att staten kan vräka ut pengar så tar denna fas längre tid. Min gissning är att under 2018 kommer många kommuner och landsting/regioner att få jätteproblem med skenande kostnader och 2018 stundar ett val och då kan man räkna med att regeringen kommer att vräka ut pengar för att kunna bli omvald.

   Gilla

   • BjörnS skriver:

    2018 kommer man att fortfarande kunna nödtorftigt dölja sanningen genom kreativ bokföring och att statistik ännu inte hunnit fånga den senaste utvecklingen. Inför valet 2018 kommer mycket statistik vara från 2017 och det kommer heta att vi inte kan dra bestämda slutsatser. Underlaget är för svagt även om vi alla vet att det finns ett trendbrott i statistiken så kommer det att förnekas ihärdigt. 2022 kan det inte döljas längre, men då är det kanske för sent. Kom ihåg att den striktare asylpolitiken har en bortre tidsgräns på tre år…

    Gillad av 3 personer

 24. Marita Andersson skriver:

  Staten tillsammans med landsting och kommuner har för stora skatteintäkter. Bara de som har tillskansat sig ofantligt mycket pengar behöver hitta på galenskaper för att göra av med dem. Allt grundar sig i detta, det börjar med små skatteintäkter och litet ansvar, sedan ökar det successivt över decennier tills dess att politiker och tjänstemän anser sig ansvariga för alla och hela människornas liv. Numer även för MENA. Att politikerna och tjänstemännen sedan glömmer bort sina huvuduppgifter utan hittar på något nytt, långt utanför spelplan och inte redovisar hur de sköter sitt ansvar är en annan femma. Som tur är finns det människor kvar i Sverige som fortfarande arbetar, utvecklar företag och skapar tillväxt så att det finns ett skatteunderlag, men det är snart ett minne blott. Dags att stänga av Sveriges motor kanske? (Atlas Shrugged – Ayn Rand)

  Det som också är intressant i sammanhanget är att motståndarna till den nya mångkulturella framtiden har bevisbördan! Hur kan det komma sig? Det borde rimligen vara så att de som vill ha förändring är de som skall bevisa varför det är nödvändigt. (och ta notan) Från homogent till mångkulturellt. Nu var det länge sedan beslutet togs, men bevisbördan skall ligga på vurmarna inte på motståndarna. Men i sann nyspråksanda är det goda ont och det onda gott.

  Gilla

 25. Anna skriver:

  Problemet med allt detta grundar sig i den naiva, vänstervridna politiken där alla är, som ni vet ”lika mycket värda”. Normen är att vara vänster i någon form, samtliga politiska partier utom SD i viss mån, passar in här och etablerad media, alla politiskt styrda myndigheter hänger på.

  Därmed inte sagt att alla som arbetar på myndigheterna håller med om det som pådyvlas oss. Jag vet många som ifrågasätter direktiven uppifrån. De måste dock göra det de är ålagda. Jag känner till anhöriga till politiker i regeringen som starkt ifrågasätter hela den här situationen, vill ha en annan politik och hoppas på SD vid nästa val. Människor som var odelat positiva till flyktingar förra våren, ”om ingen vill ta emot dem – ja då måste vi göra det”, tänker nu rösta SD vid nästa val.

  Än så länge sitter dock socialdemokraterna mfl i regeringen.

  Alltså måste vi byta ut nuvarande makthavare, få till en annan diskussion som inte är blind vänster och bygga upp någonting som bygger på kritiskt tänkande, sunt förnuft, kunskap, livserfarenhet och sund nationalism.

  Om människors åsikter och erfarenheter ligger till grund för vad de sedan gör så kan en blogg som ”Det goda samhället” påverka människor till nytänkande.

  Att ta emot 100000- tals sk flyktingar, ge dem förtur till allt, inte ens bry sig om de är barn eller inte eller utvisa dem då de begår grova brott, medan svenskarna betalar för allt, det är helt enkelt inte rätt! Att det kan spåra ur så, de gamla generationerna som fanns då socialdemokraterna bildades skulle aldrig, aldrig tro sina ögon.

  Gillad av 2 personer

 26. phnordin skriver:

  Ryktesvis:
  I Uppsala får de som upplåter rum till nyanlända immigranter 60 000 sek i bidrag per immigrant. även de immigranter som själva fått subventionerade bostäder kan hyra ut rum till nyanlända och komma i åtnjutande av detta bidrag från Migrationsverket . En god affär m.a.o.
  Kan någon kommentera om detta är sant?

  Gilla

 27. Hedvig skriver:

  I Solna planerar Migrationsverket ett asylboende med 852 asylanter som ska tränga ihop sig i ett gemensamt boende. Solna kommun får inte veta vad det är för slags migranter eller vilka behov dessa har pga någon slags sekretess.

  Så här skriver ett kommunalrådet Samuel Klippfalk (KD) i Solna i dagens SvD:

  http://www.svd.se/migrationsverket-maste-fora-en-dialog-med-oss/om/svenskt-flyktingmottagande

  Och så här skrev lokaltidningen Mitt i den 28 juni i år. Man intervjuade bl a kommunstyrelsens ordförande i Solna Per Granfalk (M) om det megalomana asylboendeprojektet i Hagaparken.

  https://mitti.se/avtal-bekraftar-asylboende-i-hagaparken/?tag=stockholm

  Gilla

 28. malmobon skriver:

  Gick igenom för ett tag sedan vem som bor på Hårds väg, Rosengården där det f.ö. brinner bilar varje dag nu. Fanns ett svenskt namn högst i varje trappa. Annars var det bara arabnamn.
  I området finns en källarmoské där killen som nu sitter i Frankrike bodde och blev radikaliserad.
  Tog upp detta med ledningen på MKB. Moskéer skall inte finnas i bostadsområde. Helst inga alls. MKB skall också se till att spegla befolkningen i varje trappa. D.v.s. 30% invandrare och 70% svenskar. Antingen får MKB och alla andra kommunala bolag sälja sina fastigheter, eller så måste dem ändra sin bostadspolitik. Även bor det för många i lägenheterna och detta nämnde jag också. Även om det inte finns lag på hur många som får bo i varje lägenhet kan man skriva in det i hyreskontraktet. Ex. 3:a högst 2 vuxna och 2 barn.
  Även försökte jag få MKB förstå att skolor finns inte och inga lärare. Detta måste hänga med.
  EBO-lagen måste bort.
  Rosengården kan dem döpa om till Sossegården. Speglar deras politik. Bidragspolitik. Arbetslöshet bland invandrare. Kriminalitet ökar. Islamisering…..
  Tycker synd om er som röstade på Nya Moderaterna. Totalt grundlurade och högst troligt kommer ni fortsätta rösta på samma parti i nästa val. Mänsklig svaghet att inte se sanningen, fast den finns rakt framför näsan. Sverige befinner sig i fritt fall och det går snabbt.

  Gillad av 2 personer

 29. Anna skriver:

  Idag på jobbet sade en man att man jobbar 5 dagar i veckan och är ledig i 2 dagar. Så rullar det på. På kvällar skall man laga mat, se till att barnen läser läxor. På helgen skall man städa i hemmet och umgås med släktingar och och vänner om man orkar. Så går hela livet på det sättet.

  De styrande i landet har glömt bort varifrån alla pengar pengar kommer som de anser de kan ge bort till andra länders invånare.

  Varför skall alla vi som jobbar dag efter dag och kommer hem trötta, fortsätta med det om vi får försämrad välfärd och dessutom ett otryggare samhälle. Samhällskontraktet urholkas definitivt!

  Det är mina pengar, Jag vill inte betala för detta. Jag jobbar främst för mig själv och min familj. Jag kan vara solidarisk med andra svenskar som gör på samma sätt , drar sina strån till stacken. Men sedan… Om en gäst kommer hem till mig och kräver saker, kanske dessutom är otrevlig, tom stjäl mina saker och misshandlar mig. Den åker ut med huvudet före! Vad den sedan tar vägen gör rör mig inte ryggen.

  Gillad av 4 personer

  • Johan skriver:

   Bra synpunkter. Som jag ser det är vi politikernas uppdragsgivare, det finns ett samhällskontrakt mellan befolkning och folkvalda. Det går ut på att vi finansierar deras verksamhet och förväntar oss att de på ett seriöst sätt förvaltar och använder de medlen i befolkningens och nationens intresse. Ingen annans.
   Politikerna levererar inte. De uppfyller inte sin del av kontraktet. De är med andra ord inte berättigade till fortsatt finansiering egentligen. De har glömt vem som arbetar för vem.
   Vi har inte på något sätt givit dem mandat till det som de just nu driver igenom, långt därifrån. Självklart är det så att om en gäst kommer till oss, inte bidrar utan dessutom är oförskämd och spottar på oss, ska den åka ut. Det är bara en fråga om solidarisk samordning för att nå verkan.
   Din jämförelse om när en gäst kommer hem till dig är bra. I Sveriges fall har du en portvakt som inte bara släpper in vem som helst i huset utan t.o.m. uppmuntrar främmande till att bli insläppta. Och portvakten öppnar din dörr med centralnyckeln.

   Gilla

  • BjörnS skriver:

   Ja, och det är detta som svenska politiker inte fattar. Om du inte får något tillbaka för dina skattepengar sjunker skattemoralen. Söder om alperna är det så det funkar: förvänta dig inget av staten och gör allt du kan för att undvika skatt. Grekland är paradexemplet. Det är dit vi är på väg. Folket stretar emot men eliten driver på. Det blir undergången för välfärdssamhället. .

   Gilla

  • B skriver:

   Exakt! Jag hade gärna jobbat betydligt mindre om jag kunnat och likaså min man, men vi måste försörja oss och våra barn. Jag tycker det är ganska skrämmande att vi, och alla andra skötsamma människor, måste betala för en massa personer som aldrig har arbetat i Sverige och förmodligen heller aldrig kommer att göra det. Lite ”utanförskap” skulle inte sitta fel för oss, vi älskar att vara hemma, liksom väldigt många andra också.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.