Skäms på er!

Ulf Larsson

I kommuner med stort flyktingmottagande är folk mindre intresserade av att läsa känsloladdade migrantreportage, rapporterar både DN och SvD med anledning av en nyligen publicerad SNS-rapport av beteendeekonomen Eleonora Freddi.

SvD ger oss lite bakgrund till Freddis forskning:

Inom beteendevetenskapen finns sedan tidigare teorier om att folk skulle undvika information som skulle innebära att de tvingas ta moraliskt ansvar och agera. Eleonora Freddi berättar att hon sedan tidigare letat efter empiriska fall för att testa teorin.

Och lite metodprat:

Med hjälp av statistik från migrationsverket samt DN.se kunde hon få en bild av hur både nyhetsläsningen och flyktingmottagande i de olika kommunerna förändrats över tid. Resultatet visade att det fanns ett påtagligt samband mellan de två.

– I de kommuner som tog emot flest asylsökande sjönk läsandet av artiklar om invandring som mest. Folk undvek alltså informationen då den skulle lett till att de skulle känt sig moralisk förpliktigade att göra mer.

DN:s Anders Bolling beskriver det hela på likartat vis. Här ingressen:

I kommuner med många flyktingar är folk mindre intresserade av att läsa om flyktingar än i kommuner med få, visar en ny studie. Det gäller särskilt artiklar som kan väcka medkänsla. Okunskap används som ett argument för att slippa ta moralisk ställning, är tesen.

Sedan följer lite referat av teori, metod och material som till exempel detta:

För att minska risken för felkällor analyserades texterna ytterligare och delades in i två breda kategorier: dels sådana som kunde tänkas väcka medkänsla genom att berätta om flyktingarnas levnadsförhållanden, flyktväg eller livsöden, dels sådana som hade ett mer neutralt innehåll.

Och:

Det blev då tydligt att det var de artiklar som förmedlade flyktingarnas perspektiv som minskade mest i kommunerna med en nedgång i antal klick. Den typen av texter minskade 36 procent mer än den mer neutrala varianten.

Att folk i migrantintensiva kommuner läser en viss typ av migrantjournalistik i mindre utsträckning än i kommuner med färre asylsökande verkar uppenbart. Freddis kvantitativa metod att räkna antal artikelklick i olika kommuner framstår som en relevant och pålitlig metod. Men en del andra antaganden och påståenden – i själva verket rapportens och artikelns huvudbudskap – framstår som desto mer ogrundade. Utifrån denna kvantitativa bas drar nämligen SvD och DN följande slutsats, här återigen i DN:s språkdräkt:

Det betyder i så fall att många svenskar under flyktingkrisen 2015–2016 valde att undvika information för att slippa ta ställning i de moraliska frågor som pockade på svar i samband med den väldiga samhällsutmaningen.

”I så fall”? Ett lämpligare uttryck hade varit ”möjligen”, ”eventuellt” eller ”inte nödvändigtvis”. Hur Anders Bolling och Eleonora Freddi kan veta att folk väljer bort vissa tidningsartiklar just ”för att slippa ta ställning i de moraliska frågor som pockade på svar i samband med den väldiga samhällsutmaningen” eller för att de inte vill känna sig ”moraliskt förpliktade att göra mer” framstår som ytterst gåtfullt. För att kunna säga något om detta orsakssamband skulle en helt annan vetenskaplig metodik än Freddis kvantitativa praktik ha krävts, till exempel olika kvalitativa läsarintervjuer. Resonemanget som det nu presenteras utgår från att det som skulle bevisas redan är bevisat.

En annan fundering om Bollings/Freddis slutsatser gäller ordet ”information” – den nyhetsrelevanta informationshalten i pekoralistiska snyfttirader av den typ som bland andra SvD:s Jonas Fröberg och Gunilla von Hall är mästare på att framställa kan minst sagt diskuteras. Dessa slags texter – som av DN och SvD nu benämns ”artiklar som kan väcka medkänsla” och ”artiklar som förmedlade flyktingarnas perspektiv” – är som regel i komplett avsaknad av allt vad kritiskt tänkande, konsekvensanalyser och perspektivmångfald heter. Efter att ha tagit del av en sådan ideologiskt genommarinerad medkänsloartikel är det uppenbart för varje tillräknelig läsare att det primära textsyftet inte är att ge något slags objektiv sakinformation utan istället att sätta ord på skribentens åsikter och värderingar och på så vis försöka påverka läsaren i en viss åsiktsriktning.

Exemplen på sådan känslostyrd och vinklad journalistik är hur många som helst. Här kommer jag som ett av många fall att tänka på en artikel av SvD:s Per Kudo för något år sedan, där det påstods att en viss syrisk asylsökande vid namn Ayman ”tvingats” att lämna sina fingeravtryck vid tyska gränsen när det i själva verket förhöll sig så att Ayman ställts inför valet att antingen lämna fingeravtryck eller inte släppas in i Tyskland. Vad är detta för slags ”information”? Osv etc och osv igen. Sådant här semantikmissbruk, eller om det är ren okunskap, bidrar inte direkt till att bygga något förtroende för journalister.

Men nu gällde det det faktum att folk smiter undan sitt moraliska ansvar genom att undvika vissa migrantreportage, eller med Freddis ord: ”Folk undvek alltså informationen då den skulle lett till att de skulle känt sig moralisk förpliktigade att göra mer”. Finns det då inga andra orsaker än usel moral och personlig bekvämlighet till smiterierna? Ja, om man tittar lite i själva rapporten så hittar man avslutningsvis några alternativa förklaringar till de märkliga läsvanorna, till exempel följande:

Kan möten med asylsökande under krisen ha varit en alternativ källa till information? Kommuninvånare kan ha fått veta mer om flyktingars förhållanden genom förstahandserfarenheter snarare än genom att läsa nyheter.

Och:

Blev nyhetsläsare överväldigade av det stora antalet nyhetsartiklar om flyktingar? Givet hur mycket uppmärksamhet ämnet fick under hösten 2015, kan det ökade antalet nyheter om flyktingarna ha minskat antalet klick på en enskild artikel.

Och en till:

Kan förändringar i hur allmänheten ser på flyktingar ha påverkat läsningen av flyktingrelaterade artiklar?

För att göra en lång historia kort så är Freddis svar på dessa frågor nekande, vilket lämpligt nog framställer förklaringen att folk ”undviker information” i syfte att ”slippa ta ställning i de moraliska frågor som pockade på svar i samband med den väldiga samhällsutmaningen” som en rimlig hypotes. Freddi rundar av rapporten med att säga att mer forskning behövs. Här kan jag inte göra annat än att instämma; Freddis grundliga kvantitativa metoder skulle behöva kompletteras med minst lika grundliga kvalitativa metoder som kan fånga upp enskilda läsares motiv att välja bort de här texterna. Det intryck man får av DN och SvD är dock, föga förvånande, att läsarnas ointresse helt och hållet beror på lättjefullhet, dålig moral och bristande solidaritet med de asylsökande. Varför skulle folk annars välja bort tidningarnas lysande migrantalster?

För egen del har jag en helt annan hypotes vad gäller ointresset för subjektiva migrantreportage, och den lyder ungefär såhär: Vid läsning av förmenta nyhetstexter vill folk oftast inte bli utsatta för den journalistiska, självutnämnda världsförbättrarelitens emellanåt pinsamt grova propagandatexter, fulla av hårt vinklat faktaurval, okritiska reflektioner och titt som tätt rena semantiska felaktigheter som de är. Man vill däremot, åtminstone på nyhetsplats, ha texter som levererar ett hyfsat sakligt faktaunderlag så att man kan bilda sig en egen uppfattning. Men istället serveras en massa värderande, faktamässigt bristfälliga och mästrande känsloketchupskaskader. Och angående sambandet mellan högt asylmottagande och lågt intresse för åsiktsburna tycka-synd-om-reportage så kan det väl kanske eventuellt möjligen vara så att människor på orter med många asylsökande oftare upplever de svårigheter – förlåt utmaningar – som kan uppstå i migrationens kölvatten, och därför inte är så intresserade av upplysningar av typen ”Ögonen. Mörka. Blickar sorgset ut över det torftiga köket i utkanten av Kramfors.” eller ”Familjen. Borta. Kvar i flyktinglägret. Om natten kommer de. Tårarna.”, om jag nu ska försöka imitera genrens verkliga megastjärnor. Under alla omständigheter är det mycket troligt att det sviktande intresset för ”artiklar som kan väcka medkänsla” till stor del faktiskt beror på tidningarna själva, och vissa av deras skribenter som inte kan låta bli att se artiklarna som kanaler för propaganda och manifestation av den egna godheten på bekostnad av ett mer sakligt perspektiv.

Det vore synnerligen intressant om en läsarundersökning med dessa frågor i fokus kunde komma till stånd.

72 reaktioner på ”Skäms på er!

 1. Eva Danielsson skriver:

  Att kunna skämmas är nödvändigt i ett civiliserat samhälle. En person helt utan skam brukar betecknas som sociopat. Men skam ska komma inifrån som glappet mellan ens självbild och vad man har gjort eller inte gjort.
  Inte tillhandahållas av proffstyckare i MSM eller av politiker.

  Journalister och “forskare” borde skämmas för mycket som publiceras numera. Om de egentligen har ett yrkesideal om objektiv rapportering och sanning, vill säga.
  Skam precis som andra plågsamma känslor kan slätas ut med hjälp av en likasinnad grupp eller av hotet om att bli av med jobb och status.

  Att vi kommer att tvingas betala skatt för att bli indoktrinerade framöver, för “public service”, är en skandal. Lägg ner SVT/SR i stället.

  Alternativmedia tillför flera perspektiv och mer information och är nödvändiga för att orka bry sig om något utanför hemmets väggar över huvud taget.

  Folk kanske inte vill läsa så många snyftreportage för att de känner sig vilseledda och lurade, inte för att undvika gnagande samveten.

  Gillad av 6 personer

 2. Aha skriver:

  De känslosamma, anekdotiska mediabeskrivningarna kring invandringen används medvetet för att styra opinionen. Som statistisk metod är den urusel då den säger ingenting om en population. Det är förtjänstfullt att Ulf Larsson lyfter fram detta propagandistiska agerande.
  När det gäller Ulf Larsson ifrågasättande av rapportens förklaring till orsaken till att folk i migrantintensiva kommuner är mindre intresserade av att läsa, ofta känslosamma, artiklar om invandring, tycker jag att rapportens slutsatser verkar rimliga. Att inte vilja ta moralisk ställning kan likställas med ”nu får det vara nog” och är väl en ganska normal reaktion när pockande krav blir för höga, i det här fallet att ställa upp för en omfattande migration.
  Man slår dövörat till, man klickar inte lika ofta.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Såg idag en liknande provokativt och programmatiskt snedvriden misstolkning av s.k. likes på politiska österrikiska facebook-postningar. Som ni kanske vet är FPÖ och H.C. Strache kungar på Facebook i Österrike. Tolkningen var att eftersom många blir upprörda av alla de missförhållandena som FPÖ uppmärksammar på och markerar med det arga ansiktet, så är FPÖ skuld till missförhållandena! Snacka om att segla i motvind. Jävla journalister.

   Gillad av 1 person

 3. Baom! skriver:

  Borde inte ”forskarna” (jag tänker allt oftare citationstecken runt detta begrepp) gjort det omvända, och istället undersökt hur mycket praktisk handling för migranterna (tangenttryck och facebookgillla och tweets räknas inte in) som avsändarna av de moraliserande artiklarna utförde? Är det inte istället angeläget att undersöka sambandet mellan mängden moraliserande hyckleri och avsaknad av egen moralisk handling? Är det inte så att de mest onda och hycklande människorna i Sverige idag i stor koncentration kan finnas bland våra medier, och den moraliska frenesin är direkt proportionell mot det egna hyckleriet, som nu under #metoo. Vad är det stora problemet med sexuella övergrepp i Sverige, för de som inte är så anstrukna av hyckleri som svenska ”journalister” så är svaret uppenbart: invandringen och främst invandringen av folk från kulturer där kvinnor är mindre värda, dvs muslimer. Dessa ständigt pågående sexuella övergrepp, 19 anmälda våldtäkter i medel om dagen, samma frekvens som East Palo Alto, är ett monumentalt svek mot den kommande generationen, och kan inte viftas bort med 3-4 mediepersonligheter med vänstermoral. Vilken moral uppfostras nästa generation att leva efter? Läckbergs?

  Gillad av 4 personer

 4. Anders Svensson skriver:

  Allmogen är inte en dumdum folkmassa … dom förstår mycket väl att migranterna kostar … och dom förstår mycket väl att dom blir tvungna att dra veven … på alla sätt … bara ett exempel i mängden är höjd pensionsålder … och lägre pensioner …

  Folk är inte dumma … dom är redan förbannade … ”det dånar uti rättens krater” …

  Gillad av 3 personer

 5. Lars Stromberg skriver:

  Kanske det där ”snyftisskrivandet”, eller vad man nu vill kalla det, snarast bottnar i pur egoism.
  Nej, jag påstår inte att det förhåller sig så. Men jag vill pröva det resonemanget.
  Jag erkänner gärna att den tanken bottnar i min skepsis till människors i allmänhet ärlighet, egentliga tankar och faktiska attityder.
  Man vill känna sig god, medmänsklig, fin och snäll. Man mår jättebra när man befinner sig i den känslan. Förvisso kanske man känner sig mindre välmående just när man tänker på de människor man skriver och pratar om.
  Men ändå: Den sammantagna känslan blir ett litet rus av att känna sig upphöjd, emotionellt högtstående och lycklig över sin egen person.
  Som sagt. Jag kan definitivt inte bevisa något. Det är jag (tyvärr?) inte intresserad av att göra heller. Jag nöjer mig med att väcka tanken om en – av kanske många skilda – förklaringar till vad ”snyftisjournalistiken” och andra godhetsyttringar EGENTLIGEN bottnar i. Det kan vara bortitok fel såklart, och då ber jag om ursäkt.

  Gilla

  • Anna Lindén skriver:

   Jag skulle snarare tro att migrantsnyftisarna är beställningsverk, än initiativ från enskilda godhetstörstande journalister.

   Gilla

 6. EvaBritt skriver:

  En bra start på morgonen att få läsa en verklighetsförankrad och igenkännande krönika. Så fint att få läsa min egen åsikt med hjälp av dina ord Ulf. Tack!

  Gillad av 2 personer

 7. Reptilhjärnan skriver:

  Varje mer framgångsrik långfilm spelar på mänskliga känslor. Känslor sitter djupt i hjärnan. De mer primitiva återfinns i vår reptilhjärna. Och den är inte byggd för att tänka – enbart för att reagera. Ungefär som huggormen vid sitt hugg.

  Så gick årmiljonerna. Vår egen evolution tuggade på. Och hjärnan växte. Och med hjälp av dessa senare hjärndelar kunde vi även börja analysera. Söka orsak och verkan på ett mer känslofritt och komplext plan. Rentav tygla det mer primitiva och ursprungliga.

  Men detta tog inte bort våra känslor. Logiken enbart kompletterades med högre mentala funktioner. Som att resonera bortom egna känslor.

  Vän av ordning, och med båda hjärndelarna i behåll, kan då lämpligen fråga sig om Migrationspolitiken bäst drivs och styrs av reptilhjärnan? Eller av logiken i de högre belägna hjärndelarna?

  DN och SvD har valt att stå reptilhjärnans sida.
  Med kittling av den vill de lösa ytterst komplicerade samhällsproblem, rentav hantera de riktigt stora utmaningarna.

  Men för att sätta igång medborgarnas djupt liggande reptilhjärna måste journalisten använda sin egen hjärnbark. Och med hjälp av den tänka ut semantiskt effektiva berättelser. För det klarar inte reptilhjärnan av.

  Men hjälp av dessa högre mentala delar vill de nå fram till folkets mer lägre hjärnpartier. Nå den primitiva reptilhjärnan. Helst utan att medborgarens hjärnbark märker av manipulationen. De vill skapa en tyst gräddfil förbi varje form av egen reflektion och analys – från det utvalda offrets sida.

  Det är av denna orsak jag själv slutat läsa alla snyftisar. Världen är alldeles för farlig och komplex för att låta reptilhjärnan styra. Speciellt om den utsätts för försök till manipulation av och från journalister. Då reagerar jag som en huggorm. Min reptilhjärna fräser ifrån och mina huggtänder blottas.

  Gillad av 4 personer

  • Haveri Weinstein skriver:

   Gänget bakom ”American Dad” gjorde en rätt bra parodi på snyftargenren för ett par år sedan. Mina damer och herrar, jag ger er ”Oscar Gold”!

   Gilla

 8. Sture skriver:

  @ Ulf Larsson,
  tack för alla dina skarpsynta textanalyser. Jag kan upplysa om att jag aldrig läser svenska tidningar, varken i pappersformat eller på nätet. Prenumerationen av DN sades upp för 20-30 år sedan och för SvD för 3 år sedan (detta har jag aldrig ångrat). GP, som min hustru läser varje dag, åker för min del i papperskorgen oläst sedan 15-16 år tillbaka i tiden. De har bättrat sig på senare tid och det händer att jag läser ledarna. De har de bästa ledarskribenterna i landet.
  Däremot är jag en ivrig läsare av alternativa medier på nätet och börjar varje morgon med Sean Hannity på FoxNews och därefter Det Goda Samhället, Ledarsidorna.se, PeterKrabbe, Anthropocene.live etc, etc.

  Gillad av 1 person

 9. Åke skriver:

  Så vitt jag kan bedöma och överblicka är detta en alldeles utmärkt artikel i ett angeläget ärende. En sådan text vill man absolut inte undvika, inte av någon orsak. Bra skrivet och bra rutet! På pricken rätt, dessutom.

  Gilla

 10. BjörnS skriver:

  Jag kan inte annat än att instämma och drar härmed mitt lilla strå till en läsarundersökning:
  1. Jag läser inte dessa artiklar av just det skälet som Ulf anför: de är osaklig propaganda och håller sällsynt låg kvalitet.
  2. Av samma anledning har jag lämnat DN.
  3. Allt mindre av min omvärldsinformation kommer från DN och SvD och alltmer från The Economist och alternativmedia.

  Gilla

 11. Lars G skriver:

  Man undviker propagandan och indoktrineringen för att slippa må illa och bli deprimerad. Det är som att sitta i ett mentalt koncentrationsläger. När man blir varse om vad som pågår och indoktrineringen blir synlig ser man att den är överallt och nästan omöjlig att helt undvika. Från morgon till kväll 24/7 i TV, radio, tidningar, reklam, internet, myndighetsinformation denna propaganda att tvinga folket ACCEPTERA massinvandring av outbildade unga män från tredje världen och SKÄMMAS för vad vi och våra förfäder byggt upp.

  Enda sättet att komma undan den massiva indoktrineringen är att åka till fjällstugan eller åka utomlands.

  Läste för något år sedan om portugisiska civilingenjörer som tvingas flytta till Angola för att söka jobb samtidigt som Sverige rullar ut röda mattan till alla kunskapslösa afrikaner som kommer hit. Högutbildade portugiser flyttar till Afrika och outbildade afrikaner flyttar hit. Sinnessjukt. Hade Sverige välkomnat utländska civilingenjörer på samma sätt som vi välkomnar araber med 3 fruar och 16 barn hade vi inte haft så stora problem. I stället utvisar Sverige högutbildade och välkomnar outbildade.

  Gillad av 8 personer

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  SVD måste väl vara ett av de större journalistiska haverierna i Sverige. SVD är samtidigt den tidning som får mest skattepengar av alla i form av statligt presstöd. Om detta är den faktor som betytt mest eller vad det är som ligger bakom haveriet vet inte jag. Det verkar som att de mest synliga journalisterna är sådana som man svårligen kan tänka sig få jobb någon annanstans, möjligen inom den krympande sossepressen. Exempel på rubriker idag:

  • ”Det normaliserade vansinnet drar oss alla mot avgrunden” och då menar SVD Trump
  • ”Österrikes nya regering är en illavarslande föraning”

  För mig är det en gåta varför inte flera säger upp prenumerationen. Det verkar också som att annonsörer inte har koll på läget, t ex Renault.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Upp som en sol och ner som en pannkaka. Jag som övade mig att läsa på den ledarsidan som fyra-femåring. Annonser från Anderstorp på hela förstasidan. Kar de Mumma. Fimmer. Hiram. Det senaste av värde var väl Eddie Tistelgren.

   Min landsman Richard Swartz lämnade Svenska Digest och gick till Dödens nyheter för att rädda sin integritet, men sögs ner i Programledarens dödsvirvel och blev oläsbar.

   Gilla

 13. Richard skriver:

  Den samtida politiserade och korrupta forskningens stank överträffas endast av medias skamlösa och envisa agendajournalistiks dito.

  Ledsen, jag glömde de korrupta och ljugande politikerna. De luktar inget vidare heller.

  Gillad av 3 personer

 14. Christer Carlstedt skriver:

  Ibland vet man inte riktigt om man skall skratta eller gråta åt de förment stora tänkarnas (läs journalistkårens) slutsatser.
  För det första verkar de anse att de presenterar någon sorts sanning som skulle vara generellt applicerbar. Redan där förhäver man sig ganska rejält.

  Det kan nog för övrigt vara sant att i kommuner eller områden med hög invandrartäthet är man mindre benägen att läsa de uppfostrande snyftreportagen.
  Slutsatsen att detta skulle bero på att man där skulle ha en ”lägre moral” vad gäller empatisk förmåga gentemot asylsökande är så befängd att den endast kan ha åstadkommits bakom ett skrivbord på behörigt avstånd från problematiken.
  Det skulle ju faktiskt kunna bero på att man i dessa kommuner inte alls känner igen beskrivningarna när man ser på den egna verkligheten och betraktar skriverierna som kvalificerat skitprat av sådana som aldrig kommer att behöva konfronteras med de problem som migrantmottagandet innebär.

  Gillad av 6 personer

 15. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Ulf Larsson, tack. Jag kommer att tänka på Winston Smith, huvudpersonen i Orwells lysande, alltid aktuella, ”1984”.Han försökte undkomma statens ständiga propaganda-kanonad på olika sätt, bl a genom att hitta ett hörn i lägenheten dit teleskärmens sökande öga inte nådde. På samma sätt flyr många av oss undan dagens ”jourmalistik”. Vi inser att den har för avsikt att förvilla vårt sinne. Och vi har fått nog. Personer som Freddi/Bolling tycks tro vi är småskolebarn beredda att svälja vadsomhelst. I´ve got news for you, idag finns något som heter Internet. Varsågod och återvänd till ert Sanningsministerium med oförrättat ärende.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs---hällar skriver:

   Elisabeth: Lysande liknelse, Winston Smith i Orwells ”1984”!

   Ja,till sist vill man följa den fiktiva personens exempel … Gömma sig i ett hörn dit Storebrors spionerande PK-öga inte når.

   Gilla

 16. Hovs---hällar skriver:

  Från PK-sektens synvinkel är det intressant att få ett mått på hur effektiv propagandan är. Från min synvinkel är detta totalt ointressant.

  Jo, jag kan tänka mig att folk blir allt mer negativa till propagandan ju mer tydligt de kan se hur verkligheten faktiskt avviker från propagandabilden. Högst rimlig hypotes.

  Gilla

 17. uppstigersolen skriver:

  Igår tittade jag på Patriks intervju med Paul Lillrank. Den stora frågan var: Varför ska vi ta emot och försörja människor här i Sverige som inte har här att göra? Hur mycket av Sveriges BNP vill befolkningen lägga på detta? Det är en fråga som väntar på svar. Känslosås är vad vi erbjuds av politiker och MSM.

  Gillad av 4 personer

 18. oppti skriver:

  Tänkande människor ser flyktingar eller migranter som en del av en rörelse.
  En rörelse som drivs av möjligheter och där alla kan delta.
  Ett exempel är ensamkommande Afghanska barn.
  Ett hundratal kom, såg och meddelade!
  Ett par år senare var de 25 000.

  Gillad av 3 personer

 19. oppti skriver:

  Wilkingson (och Vigfors) hävdar att vi mår bäst i ett samhälle där vi inte har så stora klyftor.
  ”Fattigdom kan bäras om den delas av alla”
  Det är väl ett gott skäl att förhindra att migranter devalverar sin förmåga genom att flytta till andra samhällen även om de får det materiellt bättre här!
  Samt för oss att försöka hålla dem med sämst förmåga till eget arbete borta!
  Om vi inte medvetet vill devalvera vårt välstånd här.

  Gilla

 20. weasel skriver:

  Tja, jag kan ju bara tala för mig själv , men i mitt fall finns det helt andra förklaringar till att jag noggrant undviker att läsa känslosamma reportage om migranter/migration i MSM.
  Det beror på en kombination av följande tre saker ;
  1. Mitt förtroende för svenska msm-journalister när det gäller rapportering om migranter/migration är o b e f i n t l i g t.
  2. Jag värnar om min psykiska hälsa.
  3. Mina föräldrar uppfostrade mig så jag behöver inga journalister till den uppgiften.

  Gillad av 3 personer

 21. Lassekniven skriver:

  Fröberg, von Hall, Wolodarski, Anders Lindberg et al kallar jag för ord-onanister för det är ju inget annat än semantisk självtillfredsställelse som de håller på med där de sitter i sina glashus vars väggar nu börjar att spricka. Vad bryr sig vanligt folk om den skiten som dessa karaktärer krystar ur sig. När den tiden kommer bör dessa journalister ställas inför sanningskommisionen.

  Gillad av 6 personer

 22. kallepelle skriver:

  Artiklar som serveras indränkta i psykopatisk ”känslosås” är ju inget som faller oss normala på läppen. Vissa journalister skulle inmanas på livstid i fängsligt förvar! Sättas att fylla igen de gamla kronodikena som grävdes i norra Sverige på trettiotalet (gärna tillsammans med asyladvokaterna)!

  Gillad av 1 person

 23. frihetligvanster skriver:

  Jag tror att det är en kombination av både det som Freddis svar och det som Ulf Larsson säger. Jag bor i en kommun med stor invandring sen flera årtionden. själv kan jag känna att jag har tröttnat på alla så kallade snyftreportage även om de ur den asylsökandes perspektiv är rätt. Men man ska komma ihåg att många av reportagen är subjektiva några är objektiva men det är svårt att förmedla en objektiv text då det sitter utsatta människor framför journalisten, även journalisten är människa med känslor. Det svåra är att skilja på medkänsla och medlidande. Vårdpersonal får lära sig att skilja på medkänsla och medlidande vilket underlättar vården. Jag har med åren blivit cynisk och många gånger plockat bort känslorna enbart för att kunna fatta ett rationellt beslut i mitt jobb som politisk sekreterare.
  Lennart Rendik

  Gilla

 24. Verdandi skriver:

  Kommuner som tagit emot många som påståtts fly för sina liv, har invånare som ser med EGNA ögon att det som står i tidningen är falskt. Utvalda ‘fall’ vinklade reportage, väl beskrivet av Ulf Larsson. Därför vill man inte läsa skiten.

  Men så talar bara vanligt folk när överheten och dess inkvisirorer Bolling och Freddi inte hör.

  Vanligt hederligt folk vet att det är synd om sju h-es massa människor i världen av olika skäl. Man kanske själv har ont i tänderna som man inte har råd att laga och tvingas vårda sin åldrige make trots att man inte orkar, på grund av vårdplatsbrist. Så familjen från valfritt MENA land med fem barn i nya barnvagnar i den lilla ortens centrum kanske inte får så mycket medkänsla längre.
  Brotten mot de fattiga äldre är omfattande och ondskefulla i detta humanitära stormaktsland. Jag förlåter ALDRIG de ansvariga.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Så är det.

   Och vem orkar fortfarandekänna sympati med den ensamkommande, som efter erhållet PUT, söker sympati för att han inte omedelbart får återförenas (i Sverige!) med sin mirakulöst återfunna familj?

   Gilla

 25. Olof B skriver:

  ”Och angående sambandet mellan högt asylmottagande och lågt intresse för åsiktsburna tycka-synd-om-reportage . . .”

  Läsarna har nog helt enkelt utmaningar att se sambandet mellan de flyktingar som målas upp i snyftreportagen och de flyktingar de varje dag stöter på i samhället. Fascinerande att journalisterna på riktigt verkar tro att de kan påverka folk med dessa absurda ”reportage” .

  Gillad av 2 personer

 26. Björn K skriver:

  Jag på senare tid skänkt pengar till UNHCR, jag tänker på de stora antal människor som lever i nöd i stora flyktingläger. Detta tänkesätt är naturligvis att vara fascist-rasist-nazist det innebär ju hjälp i närområdet vilket ett visst hemskt parti förespråkar. Det finns även ledsna ögon i dessa läger. Fast det är ju mysigare att gå till centralen och dela ut smörgåsar till nyanlända och därefter återvända till hemmets lugna vrå och känna sig riktigt god.

  Gillad av 1 person

 27. Bo Adolfsson skriver:

  Tidningarna diskvalificerar sig själva genom att hela tiden tala om flyktingar. Löfven talade hela tiden om flyktingar som flyr sina liv.
  Folk är inte dummare än att de förstår att det är otroligt stora skillnader i världen och kan man då komma dit man blir försörjd så är det ju toppen. Det är ju inte heller konstigt att man passerar tio andra länder på vägen för att komma dit försörjningen är bäst. Då frågar sig folk: Kommer detta att fungera? Var ska de bo? Vad ska de jobba med? Vem ska försörja dem? Ska jag göra det? När de sedan matas uppifrån med att det ska ”vi” göra så slår de ifrån sig och vill inte vara med i detta ”vi” och vill inte höra talas om detta överhuvudtaget.
  Folkvandringarna är ett av vår tids största och komplexa problem och skulle behöva belysas bättre än genom snyftreportage. På mikronivån kan man förstå varje enskild människa, men hur ska vi förstå det stora?
  Jag undrar om de skribenter som har skrivit dessa artiklar har läst forskning på området, t ex Paul Collier?
  Paul Collier: Exodus. How migration is changing our world.
  Alexander Betts, Paul Collier: Refuge. Transforming a broken refugee system.
  I den senare boken myntar författarna ett talande begrepp: Det hjärtlösa huvudet eller Det huvudlösa hjärtat. Kan också sägas vara en bra beskrivning av huvudskillnaderna mellan manligt och kvinnligt.

  Gillad av 7 personer

  • Hovs---hällar skriver:

   Ja just — den riktiga termen är ”folkvandringar”. Och dessa är ett direkt hot mot det samhälle vi byggt upp här i Sverige, liksom även mot hela vår kultur i Väst.

   För att bevara vårt samhälles struktur måste vi vara ”hjärtlösa” — nämligen inse att vi har att välja mellan två saker:

   1) Göra som Japan — inte ta emot migranter med ursprung i utomvästliga kulturer, och i synnerhet inte från muslimska länder

   eller
   2) Fortsätta göra som Sverige — låta migranterna välla in — och räkna med att vårt samhälle kommer att degenerera så det alltmera påminner om de dysfunktionella kulturer migranterna kommer från.

   Något tredje alternativ, där man skulle både äta kakan och ha den kvar, finns inte. Och påstår någon något annat så ljuger de.

   Gillad av 4 personer

  • Palle skriver:

   Bo: tack för mycket bra kommentar.
   Ulf: som vanligt en lysande analys. Fäste mig speciellt vid följande formuleringar.
   ”Dessa slags texter – som av DN och SvD nu benämns ”artiklar som kan väcka medkänsla” och ”artiklar som förmedlade flyktingarnas perspektiv” – är som regel i komplett avsaknad av allt vad kritiskt tänkande, konsekvensanalyser och perspektivmångfald heter. Efter att ha tagit del av en sådan ideologiskt genommarinerad medkänsloartikel är det uppenbart för varje tillräknelig läsare att det primära textsyftet inte är att ge något slags objektiv sakinformation utan istället att sätta ord på skribentens åsikter och värderingar och på så vis försöka påverka läsaren i en viss åsiktsriktning.”
   Assar Lindbeck uttalade en gång att nyhetsreportagen mer och mer antog formen av socialreportage – inte konstigt att människor då undviker dem. Personligen tror jag att de som lever med många migranter inpå knutarna kan tycka att det bara blir för mycket om de dessutom av sina nyhetsmedia ska tvångsmatas med denna typ av propaganda.

   Gilla

 28. KristinaF. skriver:

  Tack Ulf för detta inlägg. Jag reagerade på samma sätt när jag läste om denna studie. För min del är jag helt enkelt trött på att läsa alla ”Mitt livs novell” berättelser.

  Gillad av 3 personer

 29. Bengt skriver:

  Sveriges Radios migrationskorrespondent Alice Petre´n gjorde sitt bästa för att tillämpa slutsatserna i Eleonora Freddis rapport i dagens P1 Morgon. ”Nej. Jag ska inte berätta om hur stackars…”

  Gillad av 1 person

 30. Margareta skriver:

  Jag har under årens lopp lyssnat mycket på radio, främst då P1, men har efter flyktingkrisen 2015 mer och mer börjat tröttna. Varför? Jo, samma malande i allt, samma upplägg i de flesta sammanhang, med flyktingar i alla möjliga fasoner. Reportage på reportage, där några av journalisterna utmärker sig för riktiga snyftisar – borde skriva i den kolorerade veckopressen istället – och andra hakar på. Ämnet vinklas i alla möjliga och omöjliga positioner och i princip från varenda världsdel där man kan hitta någon som är på flykt. Senast Lotten Collin från Sydamerika med flyktingar från Venezuela. Allt presenteras med en förutsägbarhet i upplägget som gör åtminstone mig matt. Jag vill också fly, men från reportaget och journalistens evigt malande i ämnet. Inslaget ”Tankar för dagen” går givetvis inte heller fritt från flyktingperspektivet men nu i en litet mer förmanande ton.
  Jag tror intentionen är god men det blir för mycket och åtminstone jag är hjärtligt trött på allt som har med ”flyktingar” att göra.
  Och det kanske inte var meningen?

  Gilla

  • Bengt skriver:

   Margareta 24 oktober, 2017 at 11:38
   Just det – ”det kanske inte var meningen”. Liksom du tror jag att intentionen är god och därmed framstår detta slags journalistik som ytterligare exempel på den journalistiska dekadensen!

   Gilla

 31. Lars skriver:

  Personligen hör jag till kategorin som inte vil läsa känslomässiga snyftartiklar som syftar till att jag ska tycka som tidningen. Följaktligen sade jag upp DN för mer än tio år sedan och de senaste fyra åren avstår jag från TV nyheter och Agenda mm. Omni ger tillräckligt sammanfattad bild av vad som hänt i ankdammen och världen, vid sidan av det finns Bloomberg och Reuters och Asian Times av de som jag närnmast kommer att tänka på.

  Nu är ju det här en underbart usel akademisk undersökning, varför betalar stat och skattebetalare för sådana vinklade och ovetenskapliga alster?

  Gillad av 1 person

 32. Herbert Brunsmet skriver:

  ”I kommuner med stort flyktingmottagande är folk mindre intresserade av att läsa känsloladdade migrantreportage”

  Det säger väl sig självt att ju fler människor från icke-DN-läsande nationer per kommun desto lägre kommer DN-läsandet att bli i just den kommunen?

  Gillad av 1 person

 33. Jem skriver:

  har ingen siffra som vi styr mot, men det genomsnitt som var före flyktingkrisen var ungefär 28000 personer om året och vi behöver ha en fortsatt stram migrationspolitik. Det måste vara ett mindre antal människor som kommer de kommande åren. Men jag vill inte såga om det ska vara 20000 eller 30000.
  Här får vi en fingervisning om Moderaternas nya invandringspolitiska inställning. Det visar sig handla om ett påtagligt vänsterliberalt svenskt perspektiv på vad som anses vara hög respektive låg invandring. När Moderaternas invandringspolitiske talesperson Johan Forsell pratar om en “fortsatt” stram invandringspolitik tycks han alltså mena att den nuvarande politiken är stram. Men är den det?

  https://samnytt.se/varning-for-moderaternas-nya-strama-invandringspolitik/

  Gilla

  • Hovs---hällar skriver:

   JEM: Den nuvarande politiken innebär att flera hundra tusen kommer hit de närmaste åren, inklusive anhöriga.

   Min definition på ”stram” politik innebär ett inflöde på Japans nivå — dvs. i princip NOLL.

   Att ta in asylmigranter från främmande kulturer är ett gigantiskt, förödande misstag, och det borde aldrig ha gjorts. Hjälp borde ha genomförts så som man gjorde förr — genom bistånd till nödlidande där de befinner sig.

   Gilla

 34. Rikard skriver:

  Hej.

  Vissa av oss behöver inte läsa via skatten (del)finansierad propaganda.

  Det räcker med att titta ut genom fönstret.

  Det har räckt med att titta ut genom fönstret, eller gå och handla, eller använda tvättstugan, de senaste tjugofem åren.

  Det är ni som röstat fram detta och som kunnat köpa er fria som möjligen behöver läsa mellan raderna i propagandaorganen.

  Det är nu försent att göra något åt utom med rent gammaltestamentliga metoder.

  Det är ni inte beredda att överväga.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 6 personer

 35. Amnada Vildros skriver:

  Skäms bör väl de s.k. flyktingar göra som kommer hit och slår sönder HVB-hem och bränner bilar. Som kräver bättre mat än skolbarn och åldringar. Som kräver än det ena än det andra. Skäms på er!Här ställer vi upp med en fristad åt er och ni bara förstör och kräver och kräver. Fy skäms!

  Gillad av 2 personer

 36. Rose-Marie Ahlström skriver:

  Personligen tycker jag att det är obegripligt att dessa snyftreportage fortsätter att fylla våra mest lästa dagstidningar som, får man hoppas, har till uppdrag att upplysa medborgarna om fakta på ett så objektivt sätt som möjligt. Jag trodde i min enfald att detta var det första budet i en journalists kanon, men rätta mig gärna om jag har fel. Dessa mörka barnaögon och höggravida kvinnor som släpat sig över halva jordklotet får mig nästan kräkfärdig och, kan jag livligt föreställa mig, kan väcka rakt motsatta känslor än vad journalisten kanske hoppades på. Vi läsare är uttröttade på snyfthistorierna som nästan alltid har en annan sida också. Det finns fö alltför många andra ”sanningar” som kommer fram. Med tanke på hur många i ett samhälle det finns som inte reflekterar, undrar, analyserar eller tänker utanför de ramar som tidningen ger, är det en mycket stor samhällsfara i en journalistik som förvränger världen för läsarna.

  Gillad av 3 personer

 37. Björn skriver:

  Ni som hade chansen 2014, men inte tog den, varför gnälla nu när allt, högst troligt, är för sent?! Precis ALLA fasor och kommande problem som SD varnat för i decennier, har nu slagit in med råge, och försatt oss i en knipa, som är omöjlig att ta sig ur utan ”extraordinära åtgärder”! Sammanbrottet är nu så nära här i Sverige, att det inte längre är nån idé med att försöka väcka politisk opinion mot dårskapen…. Bara att invänta kollapsen! Ha de!

  Gillad av 3 personer

 38. Petter skriver:

  Åldersbestämningarna av ensamkommande asylsökande har försenats i omkring 20 år av politisk beröringsskräck och förljugenhet från politiker och media och oetiska, ideologiskt betingade maktutspel från bland andra Svenska Barnläkarföreningen. Tillsammans och med förenade krafter har de genomfört det största bedrägeriet någonsin i svensk historia. På prislappen står belopp om hundratals miljarder kronor som svenska skattebetalare tvingas betala för att ha blivit förda bakom ljuset.

  https://juliacaesar.blog/2017/10/24/84-procent-av-barnen-ar-vuxna/

  Gilla

 39. bjornwiklund skriver:

  Det skrivs ganska knapphändigt om varför det är så stora variationer om asylansökningar och relaterat till detta så fascineras jag av att med lägre antal asylansökningar så ökar beviljandegraden och tvärtom…….

  Gilla

 40. cmmk10 skriver:

  Det här är rätt uppseendeväckande!

  —————-
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/donald-tusk-europa-maste-varda-sitt-kulturella-arv

  Donald Tusk: Europa måste vårda sitt kulturella arv
  Europa har en unik kulturell historia och den måste försvaras genom utökade gränskontroller mot omvärlden. Det var budskapet i tisdagens tal av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
  – Vi har både en rättighet och en skyldighet att vårda det som skiljer oss från andra kulturer – inte för att vända oss mot någon, men för att vara oss själva, säger Tusk.
  ————–

  Undrar om även Löfven skall bygga murar i ”sitt” Europa?

  Gilla

 41. Walfrid skriver:

  Media, kändisar och politiker har utnyttjat vår medkänsla och vårt medlidande så mycket och länge att det är som ett gummiband som tänjs och tänjs tills det brister.
  När det väl brustit fungerar det inte längre och det går heller inte att laga.
  Min medkänsla för andra folk är numera lika med noll och vad gäller de som kommit hit tycker jag att de kan åka hem igen.
  Att i det mentala tillståndet läsa ytterligare ett snyftreportage är fullständigt otänkbart och skulle troligen leda till ett raseriutbrott.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.