EGEN HÄRD ÄR GULD VÄRD

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

Denna krönika bygger till allra största delen på fakta, men innehåller även ett och annat fiktivt inslag. I slutkommentarerna som följer efter artikeln framgår vad som är fakta och vad som är fiktion. Mycket nöje!

Under 2015 sökte omkring 160 000 människor asyl i Sverige. Oavsett hur många som kommer att få stanna, och oavsett hur hushållskonstellationerna ser ut, så kommer behoven av bostäder för dessa människor att vara enormt. Men problemet är att det nu råder brist på bostäder över hela landet, inte minst hyresrätter. Tidigare avfolkningsorter, där det tidigare till och med rivits hyreshus, har numera ofta hundratals människor som köar för att få en hyresrätt.

Den nya anvisningslagen innebär att varje kommun är skyldig att ordna fram bostäder till de nyanlända som fått uppehållstillstånd och anvisats dit. För till exempel Stockholms del handlar det om ungefär 2 800 personer för 2016 – nästa år lär det bli avsevärt fler, även om många nyanlända lyckas ordna boendet på egen hand. Kommunerna runt om i landet är nu fullt upptagna med att lösa den minst sagt svåra ekvationen att hosta upp bostäder till alla dessa nyanlända. [i]

Det är i huvudsak tre typer av bostäder som är aktuella för de nyanlända: 1) hyresrätter i det kommunala eller privata beståndet; 2) bostadsrätter eller villor som kommunen köper in och sedan hyr ut i andra hand; 3) så kallade snabbuppförda modulhus med ett tidsbegränsat boende på några år. Vad gäller kategori 1 så råder det som sagt stor brist på hyresrätter i stort sett i hela landet, varför flera kommuner som exempelvis Luleå, Sundbyberg och Ekerö låter de nyanlända få förtur i bostadskön – ett inte alldeles oproblematiskt förfarande. [ii] Kategori 3 – nyuppförda modulhus – blir extremt kostsamma på grund av korta avskrivningstider. Dessutom är ofta motståndet stort bland dem som redan bor i området, och processen kantas inte sällan av protestlistor och överklaganden som i en del fall stoppat byggplanerna eller fått dem reviderade. [iii] Därutöver förekommer det missnöje även bland de boende själva – i Fagersjö i södra Stockholm, där det helt nyligen invigdes ett modulhusboende med ca 80 bostäder, demonstrerade ett 30-tal av de boende nyligen sitt missnöje med boendet genom att tåga till socialförvaltningen i stadsdelen, berättar lokaltidningen. Missnöjet gäller bland annat rummens storlek, att köket är gemensamt och att det inte finns wi-fi. [iv]

De boende berättar bland annat att:

– Vi hade ett möte dagen innan och kom fram till att vi inte vill bo kvar under de här förhållandena.

Och att:

– Så här ska man inte bygga för 88 vuxna män, säger Ahmad, 28.

 – Handläggaren på Migrationsverket sa att det var en lägenhet på 20 kvadrat. Jag såg framför mig en plats att starta ett nytt liv. Men det här känns verkligen tillfälligt. Noll avskildhet och noll hemtrevnad, sammanfattar Ahmad.

En annan boende håller med:

– Det känns som ett ställe för dem som är 17–18 år. Men vi är mellan 20 och 50. Jag vill hitta någon att dela livet med. Hit kan jag varken ta vänner eller en flickvän om jag träffar någon.

Fredrik Jurdell, som är samordnare för etableringsprocessen i Stockholm och även vd för SHIS som driver modulhusen, visar förståelse för Fagersjöbornas frustration. [v]

Vissa av klagomålen gäller själva fastigheten, saker som vi som fastighetsvärd kan påverka. Men den stora frågan är att de inte har fått rätt information om vad som väntat dem. Om man är inställd på något helt annat och möts av det här boendet är det klart man blir besviken, säger han.

På det möte som ägde rum i samband med demonstrationen framförde flyktingarnas representanter att stressen över bostadsfrågan nu har lett till depression, ja till och med självmordstankar hos vissa. Fredrik Jurdell menar att bättre information är lösningen: [vi]

Vi måste bli tydliga med att staden inte kommer att lämna dem på gatan efter två år om de inte har hittat en egen bostad.

Varken kategori 1 eller 3 är alltså särskilt lättexpedierade. Kvarstår då kategori 2, inköp av bostadsrätter eller villor, vilket man sysslat med i bland annat Vallentuna och Malmö. Problemet här är att kommunens budgivningar tenderar att driva upp priserna och på så vis avsevärt försvåra för till exempel ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. Detta blir särskilt bekymmersamt på orter med en hög prisbild, som till exempel Stockholm, Göteborg och universitetsstäderna. I just Stockholm har stadsfullmäktige nyligen fattat beslut om inköp av ett 50-tal bostadsrätter för andrahandsuthyrning till nyanlända: [vii]

– Det är ju bara en droppe i havet, vi har över 2 000 personer som vi blivit anvisade och som vi är skyldiga att hjälpa med bostad, säger Heidi Alidoost Ringström, som är integrationssamordnare i Stockholms stad. Men det är alltid en början. [viii]

Hon menar att det är viktigt att staden tar sitt ansvar för integrationen, och av den anledningen har man valt att köpa bostadsrätter i främst innerstaden och vissa närförorter:

– Vi kan inte skicka ut folk till redan segregerade områden som Rinkeby eller Fittja. Då riskerar vi att bygga in ett utanförskap redan från början. Det är inte rimligt att vi har en stad där det i vissa områden inte bor en enda nyanländ.

Några av de bostadsrätter Stockholms stad nu har köpt in är följande: [ix]

 • 2 r o k, 56 m2, Hallandsgatan, Södermalm, 76.785 kr/m2
 • 2 r o k, 63 m2, Pilgrimsvägen, Aspudden, 53.968 kr/m2
 • 1 r o k, 33 m2, Birger Jarlsgatan, Vasastaden, 103.636 kr/m2
 • 3 r o k, 76 m2, Industrigatan, Kungsholmen, 71.381 kr/m2
 • 2 r o k, 49 m2, Oktobergatan, Midsommarkransen, 56.122 kr/m2
 • 3 r o k, 98 m2, Wittstocksgatan, Östermalm, 88.775 kr/m2
 • 2 r o k, 42 m2, Margretelundsvägen, Traneberg, 52.380 kr/m2
 • 4 r o k, 138 m2, Högbergsgatan, Södermalm, 83.333 kr/m2
 • 1 r o k, 38 m2, Ångermannagatan, Vällingby, 44.736 kr/m2

De lite större våningarna som till exempel den på Högbergsgatan ska gå till familjer med många barn, medan par utan barn eller med ett litet barn får flytta in i tvåorna. Hur gör man då med de allra största familjerna?

– För de familjer som har kanske 5-6 barn måste vi kanske gå in på villamarknaden och handla. Vi kan inte bygga in trångboddhet i processen redan från start, uppger Heidi Alidoost Ringström.

Detta var alltså lite kort om de tre dominerande bostadstyperna som kommunerna jobbar med för att uppfylla sina skyldigheter enligt anvisningslagen. Men Svenska Dagbladet rapporterar att en del kommuner är än mer kreativa, exempelvis Norrtälje, där man i utskick till kommunens sommarstugeägare förhör sig om möjligheten till sommarstugeuthyrning. Här säger sig kommunen dock vara ute efter bostäder även åt andra kategorier bostadssökande än just nyanlända: [x]

– Vi tänkte att det säkert finns många hus och rum som kan hyras ut över vintern. Vi som så många andra kommuner har behov av bostäder. Det är många grupper som behöver, som flyktingar, ungdomar och andra människor som har kontakt med oss, säger Ali Rashidi, avdelningschef inom socialtjänsten i Norrtälje kommun.

SvD berättar i sitt reportage om detta att:

En utmaning med att använda fritidshus som bostäder under höst och vinter är den kommunala servicen, särskilt när det handlar om sommarstugeområden långt ute på landet – något som Ali Rashidi instämmer i att kommunen måste ta hänsyn till.

– Om det är ställen som ligger väldigt långt ut på landet och där det inte finns andra människor, då kanske det inte är så lämpligt som bostad, säger Ali Rashid [sic].

I en kommun i Västra Götalands län håller idén med att använda sommarstugor som permanentboende på att ges en ny skrud. Problemet är detsamma som i övriga kommuner: många anvisade nyanlända men alltför få bostäder. Därför utreder kommunen som bäst om man kan ta hjälp av expropriationslagen för att frigöra fler bostäder: [xi], [xii]

– Det finns en passage i lagen som vi som bäst tittar extra noga på, säger en tjänsteman på kommunen, som vill vara anonym. Vi är ju skyldiga att ordna fram bostäder åt de nyanlända som anvisats till oss, och i detta läget vi nu sitter med så måste vi titta på alla tänkbara lösningar.

Men precis som man konstaterat i Norrtälje, så är kanske inte en ensligt belägen sommarstuga det optimala boendet för en nyanländ person eller familj, då det som regel är långt till både kommunikationer, service, sjukvård och andra människor. Därför är tanken i Västra Götalands-kommunen att en eventuell expropriering skulle gälla villor – möjligen också bostadsrätter – i själva tätorten, medan de som bor i dessa idag skulle få bosätta sig i sommarstugorna:

– Detta handlar ju om människor med stort socialt och ekonomiskt kapital, de flesta som äger en sommarstuga har ju till exempel bil. Eller vänner och släktingar som kan hjälpa till med transport och inköp av olika slag. Man får ju fråga sig om det verkligen är rimligt att en del människor sitter med både villa och sommarstuga samtidigt som vissa andra familjer kanske får bo inkvarterade i en gymnastiksal, säger den anställda på kommunen.

– Vi tittar nu på denna saken, så innan vi är klara med de juridiska detaljgranskningarna kan jag inte berätta så mycket mer. Men kommunens utgångspunkt är att denna lösning skulle vara begränsad till kanske något år, eller några. Vår ambition är givetvis att det här kan ordnas på frivillig basis. Men i det akuta läge vi nu har måste vi vända på varje sten. Vi kan ju inte låta folk stå med sina väskor på gatan.

Som jag nämnde i inledningen och som framgår av slutkommentarerna här nedan så innehåller texten några påhittade detaljer. Men frågan är hur lång tid det tar innan verkligheten hinner ikapp dikten.

Fortsättning följer.

[i] http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6388457

[ii] http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6457520 och http://www.hemhyra.se/stockholm/nyanlanda-far-fortur-hos-bostadsbolagen

[iii] http://www.svd.se/modulhus-for-flyktingar-i-bromma-kan-stoppas

[iv] http://mitti.se/30-tal-flyktingar-i-bostadsprotest/ och http://mitti.se/ahmad-28-jag-onskar-att-vi-kunde-bjuda-tillbaka/

[v] Se slutkommentar iv ovan

[vi] Se slutkommentar iv ovan

[vii] Påhittad detalj av artikelförfattaren; förfarandet förekommer dock som nämnts ibland annat Malmö och Vallentuna.

[viii] Den nämnda personen är påhittad av artikelförfattaren liksom givetvis även hennes repliker.

[ix] Priserna per m2 har räknats fram med hjälp av bland annat Booli som ett genomsnitt utifrån ett antal sålda lägenheter på de nämnda gatorna.

[x] http://www.svd.se/kommunen-efterlyser-stugor–till-nyanlanda/i/senaste

[xi] http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm

[xii] Exemplet från Västra Götaland är helt och hållet påhittat av artikelförfattaren, liksom givetvis även tjänstemannens repliker.

48 reaktioner på ”EGEN HÄRD ÄR GULD VÄRD

 1. p2185 skriver:

  Hade vi inte bostadsbrist redan tidigare? Vad säger alla hemmaboende ungdomar – i såväl arbete som studier? F ö har jag en bekant som erbjöd sin ganska stora villa utan vederlag till kommunen. Det enda som begärdes var att huset skulle återlämnas i samma skick som det ställdes till förfogande. Ingen hyra. Kommunen antog inte erbjudandet för det var inte brandskyddat enligt nån särskild norm för inkvartering, bara som vanlig villa.

  Gillad av 2 personer

 2. Jaxel skriver:

  Precis, bortsett från andra invändningar man kan ha mot den förda invandringspolitiken så visar denna punkt på den helt uppenbara absurditeten. Det finns helt enkelt inte bostäder. Var skall alla ”nysvenskarna” bo?

  Gillad av 2 personer

 3. Peter skriver:

  Nu måste det ju ändå bli ett stopp på detta. Vi är många föräldrar som inte har råd att köpa lägenheter till våra barn och varför tycks det alltid alltid finnas hur mycket pengar som helst när det handlar om människor från Mellanöstern och Afrika. Någon – ge mig en enda godtagbar förklaring till detta? Inte något dravel om alla människors lika värde för då finns det miljontals skötsamma asiater som gärna skulle komma hit och få allt serverat, det är nämligen inte bara fullvuxna män från Mellanöstern och Afrika som har en svår tillvaro.

  Gillad av 4 personer

 4. Elisabet Henriksson skriver:

  Kan bli verklighet i varenda kommun förr än vi anar om unte reglerna för att släppas in och få stanna i vårt land ändras omedelbums! Självförsörjning borde vara självklart.

  Gillad av 3 personer

 5. akelaslair skriver:

  Expropriationslagen, andra kapitlet:

  ”10 § Även i annat fall än som avses i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller 9 § får expropriation ske för att tillgodose behov av utrymme för byggnad, lokal eller annan anläggning för verksamhet som staten, kommun, landsting eller kommunalförbund har att tillgodose eller som annars är av väsentlig betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp. Lag (2010:832).”

  Jag ryser.

  Gillad av 8 personer

  • Hedvig skriver:

   ”Exemplet från Västra Götaland är helt och hållet påhittat av artikelförfattaren, liksom givetvis även tjänstemannens repliker.”

   Även om exemplet från Götaland är påhittat, existerar lagen om expropriation av svenska människors hem och fritidshus.

   Gilla

 6. BjörnS skriver:

  Vi vet att kommuner har köpt bostadsrätter för uthyrning till nykomna. Nu undrar jag om någon kan redogöra för hur det fungerar. Min minnesbild är att bostadsrättsföreningarna måste godkänna köpare och speciellt juridiska personer vilket en kommun är. Vidare har innehavaren av en bostadsrätt endast begränsad rätt att hyra ut den, och då endast inder en begränsad tid. Att någon skulle köpa en bostadsrätt enkom i syfte att hyra ut den torde inte ligga i linje med bostadsrättsföreningen syfte och stadgar. Om jag satt i styrelsen till en bostadsrättsförening skulle jag ifrågasätta kommunen som köpare. Nu är mina kunskaper ca 15 år gamla. Vet någon hur det ligger till. Står kommunen över regelverket?

  Gillad av 2 personer

  • Eskil skriver:

   En bostadsrättsförening har inte rätt att neka en kommun eller landsting att köpa en bostadsrätt enligt bostadsrättslagen vilket överrider bostadsrättsföreningarnas stadgar som exempelvis ett förbud för juridisk person att köpa lägenhet.

   Bostadsrättslag (1991:614); Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt; Under 4 § kan vi läsa: ”En kommun eller ett landsting som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får inte vägras inträde i föreningen. Lag (1992:505).”

   http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM

   Gilla

  • Erik skriver:

   En kommun som är bostadsrättshavare äger rätt att hyra ut bostaden i andra hand utan föreningens godkännande.

   Naturligtvis. Det är ju för ett gott ändamål till skillnad från annan andrahandsuthyrning.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kommunen hyr väl ut utan eget vinstintresse,
   och får ta ansvar för undeermålig skötsel?

   Lär vara godkänd ekonomiskt åtminstone…

   Att sen grannar som köpt en dyr bostadsrätt blir mindre glada,
   att se sin investering minska i värde!

   Gilla

 7. Anders E skriver:

  Det finns en uppenbar risk att ett antal nitiska tjänstemän o/e politiker tar de påhittade inslagen på allvar och genomför. Det är tillräckligt alarmerande att beskriva det som redan är verklighet.

  Gillad av 4 personer

 8. Jan Andersson skriver:

  Nu vill jag veta exakt vilka de personer är som har gjort kommunerna, det vill säga oss alla ”skyldiga” att bygga bostäder till ”flyktingar” och som tydligen måste ha bättre standard än vad de många svenska unga eller åldringar kan hoppas på. Om en kommun väljer att göra det så är det ett lokalt kommunalt beslut, fattat med utgångspunkt i kommunens aktuella förutsättningar och önskemål. Dito om man väljer att avstå. Fungerade Wi-Fi är sällsynt i svenska landsortskommuner. Diktat från regeringshåll i denna fråga kan inte ses som annat än totalitär diktatur av värsta sort. Vi är på väg mot ett moraliskt, politiskt och ekonomiskt sönderfall av det Sverige så som vi nyligen kände.

  Gillad av 4 personer

  • Ådär Komdenja skriver:

   Mig veterligen finns det inte någon straffsanktion kopplad till statens krav att kommunerna SKALL tillhandahålla boende för invandrargruppen. Men, säg det kommunalråd som vågar sätta klackarna i backen och hävda den lagfästa rätten till den kommunala självbestämmanderätten. De är alla lika undfallande inom sjuklöverpartiet, ingen ryggrad mot en halvt gangsteragerande stat, men mot de egna kommuninvånarna törs man driva fulpolitik, jfr de många svenska ungdomar som saknar bostad.

   Gillad av 2 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Vilka som är skyldiga?

   Den mediala klassen, som aktivt arbetat för att svenskar som folk (som begrepp) skall ersättas av en sorts superindividualister.
   Den kulturella klassen, som i sin marxistisk villfarelse tävlat i att vara mest rasistisk mot svenskar och mest samhällsnedbrytande progressiv.
   Den politiska klassen, som förefaller hata och förakta svenskar och Sverige.
   Den parasitiska organism som utgörs av de näringsidkare som uppmuntrat och utnyttjat det korporativa system vi nu lever under.

   Samt slutligen de som röstat utan kunskap, utan endast baserat på tro och känsla.

   Loppet är kört – de fattiga svenskarna blir dhimmi, och de rika flyttar. De svenska politikerna och mediala prästerna anpassar sig till lydnad i utbyte mot så mycket makt de kan behålla, och de svenskar som gör motstånd utestängs från stat och samhälle.

   Demografi trumfar alltid ideologi.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gillad av 2 personer

 9. Drutten skriver:

  ”Det är i huvudsak tre typer av bostäder som är aktuella för de nyanlända: 1) hyresrätter i det kommunala eller privata beståndet; 2) bostadsrätter eller villor som kommunen köper in och sedan hyr ut i andra hand; 3) så kallade snabbuppförda modulhus med ett tidsbegränsat boende på några år.”
  Några förslag som ännu ej hör till kategorin ”i huvudsak”: 4) flyktingläger i Sverige; 5) flyktingläger i annat land; 6) anvisad bostad i annat land.
  Vad kostar en bostad i till exempel Venezuela eller Indonesien? Hur mycket skulle det kosta att få myndigheterna i dessa, eller andra, länder att ta emot flyktingar i väntan på att fred skall utbryta i de länder de föregivna flyktingarna säger sig ha flytt ifrån? Kan en kommun köpa en bostad i annat land och hänvisa flyktingen dit (kanske tillsammans med en bråkdel av de svenska bidragen)? Förmodligen skulle kristna flyktingar föredra Venezuela och muslimska flyktingar Indonesien om de var tvungna att välja mellan dessa och Sverige inte är en option. Att vistas i frihet i Sverige bara för att man lyckats ta sig hit är inte (borde inte vara) en allmängiltig mänsklig rättighet.

  Gillad av 6 personer

 10. Gunilla skriver:

  Förutom att kommuns köp av bostadsrätter driver upp priset så undrar man vad de som köpt sin lägenhet för flera miljoner tänker när andra får sin. Avgiften betalas troligtvis också av andra skattebetalare. Villaköp är redan en verklighet också; senast känt i Nacka. Några kunniga har konstaterat att svenska välfärdssystem och bostadsbestånd är inte gjort för mångbarns-familjer. Nu ser vi familjer med 7 och flera barn. Som kan casha in upp till 60.000/mån i bidrag. Svensk ekonomi kollapsar under sådant ‘wellfare’-tryck. Jag tror inte exproprieringslagen kan appliceras på hus man äger. Dock finns en kommunal förköpsklausul när någon vill sälja. De svenskar som blivit uppsagda från sina lägenheter på Lidingö (2 fall) har suttit på korttidskontrakt (i alla fall 1a fallet). Då vet man att man kan bli uppsagd med kort varsel. F.ö kan väl Reinfeldt börja med att flytta ut i glesbygdsskogarna (som han såg från flyget) och leda vägen för kommande tvångsutlokaliserade svenskar. För flyktingarna vill ju inte bo där (senast i Fagersjö). Och att tillgodoses dessa viktiga personers (det är ju de som ska rädda(!?) landet) önskemål är ju prioriterat.

  Gillad av 5 personer

 11. Bjarne Däcker skriver:

  Det tillkommer en viktig fråga om solidaritet. Svenskarna kände sympati för flyktingarna från Finland under kriget och från Ungern under kalla kriget. Men hur blir det med personer som bränner bilar, ofredar barn på badhus eller tycker uttalat illa om västvärlden? Solidaritet är dubbelriktat oberoende av ”människors lika värde”.

  Gillad av 4 personer

 12. arne dogen anka skriver:

  Min familj har ägt fastigheter i Malmö och har drabbats av expropriering för ändamål långt mindre anglägna med kommunens synsätt. Expropriering är ett faktum

  Gillad av 2 personer

 13. Lennart Bengtsson skriver:

  Precis som Maud Olofsson tyckte det också var positivt när Fälldin avlidit eftersom han ändå fick ett långt fint 90-års liv kanske det också kan bli en lättnad i Sverige när välfärdsstaten brakar samman under sin egen tyngd. Man kan då på ett naturligt sätt avsluta en epok i den svenska historien. Det behövs inget mer än att låta migrationen ha sin gång något eller några år till samt att låta dagens polisledning sitta kvar.
  Vad som följer därefter vet vi ännu inte, annat än att det blir en radikal ändring, ty så fungerar historien. De som vill minimera framtidsriskerna, dvs de som inte bara är rädda för ett olidligt varmt klimat, kan avyttra sina tillgångar så länge de är säljbara och lugnt förflytta sig till en plats där samhällsriskerna är mindre.

  Gilla

 14. katarinanadi skriver:

  Ulf lyckas verkligen vända på varje sten den svenska samtiden besitter. Och dessutom stilsäkert, den kommunala konstprosan har aldrig nått sådana härligt urvattnade socialrealistiska höjder som i hans artiklar. Jag inser stundens allvar, men kan inte låta bli att skratta.

  Gillad av 1 person

 15. Olof B skriver:

  Politikerna inser inte att det enda moraliskt hållbara är att flyktingar skall ha de sämsta/billigaste bostäderna som finns i Sverige. ”Men hallå, det låter hemskt!” hör jag utropas från många. Men om vi vänder på det, vem skall i så fall annars bo i de sämsta bostäderna? Fattigpensionärer? Arbetande svenskar? Arbetande med utländsk härkomst? Nej, det enda moraliskt hållbara är att de som inte själva kan betala sin bostad erbjuds den billigaste inkvartering som finns att tillgå och dessa ligger självklart INTE på Södermalm eller i Vasastan. Att politikerna inte inser detta är deprimerande.

  Gillad av 7 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Svenskarna flyttar till de nybyggda bostäderna, då med hyresbidrag oavsett ålder!

   De nya flyttar in i det äldre beståndet, som har lägre hyror!

   Något annat är fullständigt orimligt!

   Då undviker vi rasism!

   Gilla

 16. Staffan Persson skriver:

  Den som försöker expropriera min bostad för sådana här ändamål gör det med livet som insats. Även om artikeln är ironi kan utvecklingen drivas i den riktningen. Lika bra att säga till om var gränsen går.

  Gillad av 2 personer

 17. Karin K skriver:

  För dig som också tycker att Ulfs artiklar är mästerliga – hejdlösa, hemska & roliga – måste jag varmt rekommendera hans roman om den svenska universitetsvärlden! En satir som heter duga, tyvärr känner jag igen även andra organisationer. Läs Universitetet – Campus Beckomberga och skratta åt eländet! Bäst i sommar.

  Gillad av 2 personer

 18. En spännande framtid skriver:

  När man inser att det allra mesta i denna krönika är eller vilar på autentiskt material blir man riktigt mörkrädd. Det är ju lätt att tro att t ex de demonstrerande migranternas repliker är fejkade, men en koll i Mitti via länken visar att detta inte är fallet. Samtidigt hög humorpoäng mitt i allt det nattsvarta.

  Gillad av 2 personer

 19. malmobon skriver:

  Finns enkla lösningar på bostadsproblemet. Dra ner på bidragen. Få ut de som fått avslag, och vill dem överklaga få dem göra detta under vistelsen i sitt hemland eller enligt Dublin avtalet.
  Krångel Sverige har sett till att Kronofogden måste bli inblandad vid vräkningar från asylboende. Prioritera detta och anställ fler.
  Räntefria lån på byggande av studentlägenheter på vindar samt gör om lokaler till bostäder. Ändra i Stadbyggnadslanen så att lägenheter kan byggas i om i områden som idag klassas som industrimark.
  Inför rot-avdrag vid uppförande av s.k. Attefallhus. Finns idag bidrag söka hos Boverket för byggande av studentbostäder. I S:a Sverige ligger detta på 4500 kr/kvm. Mer får dem naturligtvis i Stockholm. Detta är då sagt som ett krav att hyran skall vara en viss summa under några år. Helt fel. Ingen fastighetsägare vill låta sig styras av sketna politiker. Lägg ner Hyresgästföreningen. Finns ingen anledning vara med i denna sosseorg. Kostar er bara massa pengar. Inför marknadshyror. Idag ligger hyror i attraktiva områden oftast lägre än i ghetto områdena. Inför krav på hur många som får bo i lägenheter p.g.a. miljöskäl.
  Ta bort flerbarnstillägg och på sikt ta bort alla barnbidrag. Gammalt påfund. Befolkningsökningen är det största miljöproblemet förutom Miljöpartiet.

  Gillad av 2 personer

 20. Lars Holmdahl skriver:

  I vintras saknades det 700 000 bostäder, enligt en riksdagsman som sysslar med sådana frågor.
  Att bygga 700 000 lägenheter kostar 2.2MSEK*700 000 = 1540 GSEK. Jämför med Sveriges BNP som var 4155 GSEK för 2015.
  Miljonprogrammet är en piss i havet i jämförelse.

  Gilla

 21. Hovs-hallar skriver:

  Ja, situationen blir alltmer absurd och drar man bara ut konsekvenserna i tangentens riktning har vi en dystopi i klass med Orwells ”1984”.

  Alltsammans är logiska följder av den heliga ”mångkulturen” — som bestämdes redan 1975.

  Gilla

 22. Kristina von Heland skriver:

  Det är tråkigt då verkligheten överträffar dikten. Jag pren på lokaltidningen K Kuriren och Grönköpings veckoblad. När jag hade svårt att definiera i vilken av tidningarna en artikel var så sa jag upp K Kuriren.
  Jag såg på ett program i SVT då de skulle få en SD are att skämmas då han ägnade sig åt uthyrning till invandrare. Du är ju mot inv hur kan du då osv. Han sa bra pengar. Han visade runt och reportern ifrågasatte anläggningen-han var ju en ond människa och då är allt ondska. Matplatsen var en gammal pizzeria. De visade rummen, vad små sa reportern. Han sa att ytan har minskat i enlighet med gällande normer. Jag räknade snabbt och slog upp Jordbruksverkets sida för att kolla. Mycket riktigt en sugga ska ha större utrymme än en flykting. Det fick mig att fundera. Skulle jag bygga om lagården till bostad? Lönsamheten med djur var/är obefintlig då Sverige har egna lagar och konkurrensen blir omöjlig. Lättare med flyktingar. Räknade med att jag skulle få in ett 30-tal. Sedan tänkte jag är detta något att hålla på med? Svaret blev nej så vi sålde och drog vidare.
  Rent ekonomiskt hade detta varit helt OK. I grannbyn stod en tom skola. Den kände finansmin. gjorde en friskola för sina barn och då barnen hade gått vidare gjordes en konkurs. Den skulle varit perfekt!
  Det är större kontroller och lagar och regler för tex ett suggstall än för en flyktingförläggning. Detta fick mig att tänka lite-är Sverige ett humanistiskt land? Ska djurens rätt och vänstern styra med gamla DDR metoder såsom anonyma anmälningar, trakasserier av mig, vänner och släkt för att jag har djur? Samtidigt som man tar in obegränsad mängd människor utan att ha gjort en konsekvensanalys? Som bonde har jag inte fler djur i lagårn än vad jag kan föda och ha plats för men icke så med människor. Min tanke blev att ska jag bli gammal här eller ej med rådande politik och uppfattning. Frågan besvarades med nej. Detta var flera år sedan och om jag med mycket lätta medel till förfogande kan se vad som kommer att hända, ja då står förtroendet för de styrande på fryspunkten.

  Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Inbördeskriget närmar sig med förfärande hastighet!
   Är väl därför NATO-anslutning står på agendan.
   För att kunna hålla frustrerade svenskar i schack?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.